Fitxes del PMU

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Fitxes del PMU

 • PROPOSTES PLA DE MOBILITAT DE GRANOLLERS

  1. VIANANTS

  1.1. AMPLIACI DE LILLA PER A VIANANTS DE LA CIUTAT

  1.2 MILLORA DELS EIXOS BSICS PER A VIANANTS

  1.3 ADAPTACI DELS ITINERARIS ESCOLARS

  1.4 ADAPTACI DELS ITINERARIS DACCS A LES PARADES DAUTOBS

  2. VEHICLES PRIVATS. CIRCULACI

  2.1. MESURES DE REDUCCI DEL TRNSIT DE PAS

  2.2 IMPLANTACI DELS CRITERIS DE JERARQUITZACI VIRIA

  2.3 CREACI DUNA ZONA DE TRNSIT PACIFICAT

  2.4. CREACI DE ZONES 30 PACIFICADES

  3. VEHICLES PRIVATS. APARCAMENT

  3.1. CONSOLIDAR ELS APARCAMENTS DISSUASORIS

  3.2 REGULACI DE LESTACIONAMENT EN CALADA

  3.3 REVISI TARIFRIA I DURADA MXIMA PERMESA A LA ZONA BLAVA

  3.4 CREACI DE LA TARGETA DAPARCAMENTS DE GRANOLLERS

  3.5 DIVERSIFICACI DE LA TIPOLOGIA DOFERTES DELS APARCAMENTS PBLICS

  3.6 POTENCIAR ELS APARCAMENTS DE MOTOCICLETES

 • 3.7. REVISI DEL PLA DAPARCAMENT. POTENCIACI DE LESTACIONAMENT EN ORIGEN

  4. TRANSPORT PBLIC

  4.1. CREACI DUNA OFICINA DE LA MOBILITAT

  4.2 PLA DE SERVEIS DEL TRANSPORT PBLIC URB

  4.3 MILLORES EN EL TRANSPORT FERROVIRI

  4.4 IMPLANTACI DE LES MESURES PROPOSADES EN EL PLA DE TRANSPORTS DE VIATGERS

  4.5 CREACI DE LREA DE PRESTACI CONJUNTA DE SERVEIS DE TAXI

  5. BICICLETES

  5.1. CAMPANYA DE PROMOCI DE LS DE LA BICICLETA

  5.2 REVISI DE LORDENANA DE CIRCULACI DE LES BICICLETES

  5.3 CREACI DITINERARIS MS SEGURS. SENYALITZACI I DIFUSI

  5.4 ESPAIS SEGURS EN ELS EQUIPAMEMTS PBLICS PER GUARDAR LES BICICLETES

  5.5 SISTEMA DE PRSTEC DE BICICLETES PBLIQUES

  6. DISTRIBUCI URBANA DE MERCADERIES

  6.1. REGULACI HORRIA A LINTERIOR DE LILLA PER A VIANANTS

  6.2 AMPLIACI DELS ESPAIS DE CRREGA I DESCARREGA A LA CIUTAT

 • 7. POLGONS INDUSTRIALS

  7.1. GESTOR DE LA MOBILITAT DELS POLGONS INDUSTRIALS

  7.2 PLA DACCESSIBILITAT A LS POLGONS INDUSTRIALS

  8. SEGURETAT VIRIA

  8.1. PLA LOCAL DE SEGURETAT VIRIA

  9. MOBILITAT SOSTENIBLE

  9.1. PROMOURE LS DE VEHICLES ECOLGICS EN EL TRANSPORT PBLIC URB

  9.2. PLA DE COMUNICACI I INFORMACI EN MATRIA DE MOBILITATA LA CIUTADANIA. CAMPANYES DE MOBILITATSOSTENIBLE

  9.3 INCREMENT DEL CAR SHARING

  9.4 POTENCIAR EL CAR POOLING (COTXE COMPARTIT) A TRAVS DUN PORTAL NIC

  9.5 PROMOURE LA REALITZACI DE PLANS DE DESPLAAMENTS DEMPRESA

  10. MEDI AMBIENT

  10.1. REALITZAR UN PLA DE DISMINUCI DE LA CONTAMINACI ACSTICA

  10.2. PROMOURE LESTUDI DE LA RENOVACI DE LA SEMAFORITZACI MUNICIPAL AMB SEMFORS DE LED

  11. ALTRES

  11.1. DESPLAGAMENT I SEGUIMENT DE LES PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT

 • 1. VIANANTS

  Les actuacions en favor de la millora de la mobilitat dels vianants s una de les prioritats del Pla de Mobilitat donat que afecten a latotalitat de collectius de Granollers, entenent que tothom en qualsevol etapa dun viatge s vianant. Ara mateix, el 72% delsdesplaaments per linterior del nucli urb es fan a peu. El dficit de voreres amb la suficient ampliada i comoditat i la discontunutaten els itineraris per al vianant s un aspecte fora com a les nostres ciutats, fruit duna herncia on, al definir la forma dels carrers,sha pensat ms en funci del vehicle que del vianant.

  La recuperaci dels centres histrics com a espais de passeig i oci lliures de la circulaci de vehicles, s un aspecte queactualment tothom considera molt positiu i gaireb ning qestiona, malgrat que fa uns anys la supressi del trnsit rodat peraquests centres semblava gaireb lapocalipsi. Ara, cal donar un pas ms per recuperar lespai que el vianant va perdre de resultesde lauge de lautombil.

  Les propostes de millora en matria de mobilitat de vianants van encaminades a:

  Aconseguir una xarxa continua ditineraris per a vianants que connectin amb els principals centres generadors de viatges

  Reforar la seguretat dels vianants en els seus desplaaments, especialment la de persones amb mobilitat reduda icollectius ms frgils (escolars, gent gran...)

  Millorar la comoditat dels itineraris on hi caminen ms vianants

  Per aquests motius shan relacionat un seguit dactuacions a realitzar en els propers anys:

 • Fitxa dactuaci:

  1. Ttol actuaci: Codi

  AMPLIACI DE LILLA PER A VIANANTS DE LA CIUTAT 1.1

  2. Descripci actuaci:

  Lentorn de lactual illa de vianants est format majoritriament per carrers inferiors a 7 metres damplada entre faanes ambvoreres molt estretes. Sn carrers que formen part del centre histric de la ciutat, per que no han estat peatonalitzats i on hicircula trnsit rodat. Des dells saccedeix a lespai exclusiu per a vianants i diriament hi passen un elevat nombre de vianants ambunes condicions de comoditat i de seguretat millorables. Per aquest motiu, es proposa ampliar lilla de vianants actual amb lareconversi a plataforma nica o de prioritat invertida dels carrers que es mostren al plnol. Aquesta ampliaci es realitzaria endues fases: la primera inclou la Plaa de la Corona, Anselm Clav i carrer Nou, mentre que la segona fase completaria la prioritattotal del centre histric. Aix mateix, es proposa la realitzaci dun estudi que avalu les diverses formes de regular els accessos(pilones, cmeres, senyalitzaci vertical...), els collectius que es consideri que hi puguin entrar (residents, comerciants,treballadors...), els horaris de carrega i descarrega....

  3. mbit dactuaci: 4. Zona dactuaci:

  VIANANTS mbit central de Granollers

  5. Fase: 6. Possibilitats de finanament:

  2008-2014 Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

  7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

  1. Augmentar la superfcie i qualitat de la xarxa viria dedicada als vianants, dacord amb el Pla daccessibilitat.

  4. Reduir la presncia de trnsit rodat al centre de la ciutat amb la creaci de diverses estratgies relacionades amb laparcament ila jerarquitzaci de la xarxa viria.

  11. Millorar la informaci, la formaci de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalitzaci de la via pblica

 • Fitxa dactuaci:

  1. Ttol actuaci: Codi

  MILLORA DELS EIXOS BSICS PER A VIANANTS 1.2

  2. Descripci actuaci:

  Ms de 23.000 vianants / dia caminen diriament per alguns dels carrers de lactual illa de vianants de la ciutat. Lorigen daquestss divers, per majoritriament es tracta de forans que venen des dels aparcaments pblics i zona blava, i de residents queaccedeixen a peu des de diverses zones de la ciutat. Millorar i adequar els itineraris per a vianants al centre des dels principalsaparcaments i zones residencials de lentorn ser una prioritat del Pla de Mobilitat, especialment en carrers amb voreres inferiors a1,5 metres tils on el vianant t moltes dificultats per caminar cmodament si es troba amb diverses situacions: caminar ambbosses de compra, creuar-se altres vianants per la mateixa vorera....

  Dins la xarxa bsica per a vianants hi ha diverses actuacions en els eixos longitudinals i transversals que permetrien una millorconnectivitat dels vianants que volen creuar la ciutat est oest o b nord- sud. Aquestes actuacions van des de lampliaci de lesvoreres, el seu arranjament, collocaci de passos de vianants elevats, orelleres.... El disseny definitiu dels carrers ser analitzaturbansticament i es consultar al Consell de Mobilitat, dacord amb les directrius fixades en el Pla de mobilitat.

  3. mbit dactuaci: 4. Zona dactuaci:

  VIANANTS mbit central de Granollers. Connexi permetre - centre

  5. Fase: 6. Possibilitats de finanament:

  2008-2014 ;

  Eixos Transversals :

  Josep Umbert (trams), Lliri, Prncep de Viana, Francesc Ribas(tram), Minetes, Valncia, Verge de Nria, Vinyamata (trams).

  Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

 • Eixos Longitudinals:

  Bertran de Seva, Bartomeu Brufalt, Balmes, Ponent, Corr,Girona (trams), Ricom, Sant Jaume.

  2014 2020

  Eixos Transversals:

  Bisbe Griv, Travessia Pizarro, Travessia Lledoner, Josep MRuera, Matar, Joanot Martorell (tram), Josep Carner.

  Eixos Longitudinals:

  Espanya, Catalunya, Mestre Coll, Guayaquil, Barcelona,Palaudries, St. Josep de Calassan, Lle, Llevant.

  7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

  1. Augmentar la superfcie i qualitat de la xarxa viria dedicada als vianants, dacord amb el Pla daccessibilitat.

  4. Reduir la presncia de trnsit rodat al centre de la ciutat amb la creaci de diverses estratgies relacionades amb laparcament ila jerarquitzaci de la xarxa viria.

  11. Millorar la informaci, la formaci de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i a la senyalitzaci de la via pblica

 • Fitxa dactuaci:

  1. Ttol actuaci: Codi

  ADAPTACI DELS ITINERARIS ESCOLARS 1.3

  2. Descripci actuaci:

  Es proposa adaptar les mesures previstes en el treball dadaptaci dels itineraris a peu a les escoles. Aquestes mesures suposenuna millora de la seguretat dels itineraris a peu que realitzen diriament els escolars per accedir als centres educatius. La connexidaquests itineraris amb la resta de propostes incrementar notablement la seguretat, continutat i comoditat daquests itineraris.Les mesures a curt termini que preveu el treball es desenvoluparan en els propers sis anys i afectaran tant a lentorn dels centresprivats com pblics.

  3. mbit dactuaci: 4. Zona dactuaci:

  VIANANTS Entorn les escoles de Granollers

  5. Fase: 6. Possibilitats de finanament:

  2008-2014 Ajuntament de Granollers, PUOS, Xarxa Barcelona

  7. Objectius del Pacte per la mobilitat:

  8. Millorar la seguretat viria i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport

  1. Augmentar la superfcie qualitat de la xarxa viria dedicada als vianants, dacord amb el Pla daccessibilitat.

  2. Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a ls de la bicicleta.

  11. Millorar la i