6
FIŞĂ MONUMENT ARHITECTURAL Denumire actuală: Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” Cod de monument istoric: OT-II-m-B-08911 Localizare: sat Gojgărei, comuna Topana, judeţul Olt Destinaţie iniţială: Lăcaş de cult ortodox, biserică de mir a satului Gojgărei, com. Topana; Destinaţie actuală: Lăcaş de cult ortodox, biserică de mir a satului Gojgărei, com. Topana; Datare: A fost ridicată în anul 1818. Proprietar actual: Mitropolia Slatinei şi Romanaţiului; Autori, proiectanţi şi executanţi: obştea sătească Istoric – evoluţia construcţiilor, evoluţia tehnologiei Aspecte materiale: - satul Gojgărei a fost atestat documentar în anul 1499. Faptul că biserica este

FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT

FIŞĂ MONUMENT ARHITECTURAL

Denumire actuală: Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”

Cod de monument istoric: OT-II-m-B-08911

Localizare: sat Gojgărei, comuna Topana, judeţul Olt

Destinaţie iniţială: Lăcaş de cult ortodox, biserică de mir a satului Gojgărei, com. Topana;

Destinaţie actuală: Lăcaş de cult ortodox, biserică de mir a satului Gojgărei, com. Topana;

Datare: A fost ridicată în anul 1818. Proprietar actual: Mitropolia Slatinei şi Romanaţiului; Autori, proiectanţi şi executanţi: obştea sătească

Istoric – evoluţia construcţiilor, evoluţia tehnologiei

Aspecte materiale: - satul Gojgărei a fost atestat documentar în anul 1499. Faptul că biserica este

Page 2: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT

în mijlocul cimitirului nu trebuie să ne mire, până în sec. al VIII-lea era o regulă generală ca cimitirul să se dezvolte în jurul bisericii, îndeosebi în sudul şi răsăritul acesteia. Componentele – realizarea din punct de vedere tehnic:

- monumentul este realizat din bârne groase de stejar, cioplite cu barda, cu patru feţe aşezate orizontal după cum este obişnuit în arhitectura populară, încheiate în clasicul mod ţărănesc cheotoare „în coadă de rândunică”;

- are un pridvor larg deschis în faţă, cu stâlpi din lemn; - în timp, biserica a suferit modificări: pereţii exteriori şi pălimarul pridvorului

au fost tencuite, evitîndu-se însă acoperirea cu tencuială a brâului median în formă de „funie răsucită” care înconjoară biserica la exterior; acoperişul, iniţial din şiţă şi turla din lemn au fost înlocuite cu învelitoare din tablă, ceea ce afectează armonia monumentului;

- elementele din lemn ale construcţiei care nu au fost tencuite au fost recent vopsite cu vopsea în ulei de culoare albastră, afectând aspectul estetic al monumentului. Componente arhitecturale Aspecte materiale:

- biserica de lemn, monument istoric, se încadrează tipului de biserică cu plan dreptunghiular simplu şi absida altarului decroşată faţă de corpul principal;

- respectă tradiţia bisericilor de cult ortodox: altar rectangular, nava (naos) dreptunghiulară, tinda (pronaos) rezervată femeilor;

- trula este amplasată pe pridvor; - acoperişul este realizat peste tot corpul bisericii, unic, în patru pante mari,

urmând spre est conturul altarului; - elementul architectural deosebit faţă de al altor construcţii eclesiastice îl

constituie bolta pridvorului, semicilindrică, cu axul poziţionat perpedincular pe axa longitudinal a bisericii;

- turnul-clopotniţă este situat la intrarea în curtea bisericii, poarta de acces fiind situată sub clopotniţa construită din zid;

Aspecte imateriale:

- înălţimea turlei este de dimensiuni mult reduse faţă de a celor din Transilvania;

Page 3: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT

Decoraţii speciale Aspecte materiale:

- decorul nu este abundent; - brâul în torsadă care înconjoară edificiul pe linia mediană este interrupt din

loc în loc de casete plane cu motivul rozetei solare; - stălpii pridvorului au fost decoraţi prin dăltuire: spirale în relief, încadrate de

brâie concentric; - uşa este încadrată de un dublu chenar – cel principal sub forma funiei

împletite şi al doilea de crestături realizate cu dalta; - pictura pridvorului este de dată recent, fără valoare istorică; - prezintă pictură murală exterioară – în casete dreptunghiulare şi medalioane

amplasate în partea superioară a pereţilor exteriori sunt redate chipuri de sfinţi. Stare de conservare:

- monumentul este în stare de conservare bună. Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Page 4: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT
Page 5: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT
Page 6: FIŞĂ MONUMENT BISERICA LEMN GOJGAREI - TOPANA-OLT