Fisa disciplinei chimie farmaceutica - med.ugal.ro DE INVATAMANT, FISE...Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA ... O.Oniga Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene ... 7. preg tire teste periodice sau par iale ...

  • Published on
    11-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    6

Transcript

1 UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA MEDICIN DENTARA Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai Nr. telefon / fax: 400236412100 E-mail:medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI 1 Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite 6 Total ore din planul de nvmnt 84 Totalul ore studiu individual 96 Titular curs Titular seminar / lucrri practice Titularul disciplinei ( grad didactic i tiinific, nume, prenume) Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Farm Raluca Giurea Catedra de specialitate Departamentul Stiinte Morfologice Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - latura informativa a cursului isi propune sa ofere studentului o vedere de ansanblu asupra antibioticelor antibacteriene cat si asupra preparatelor hormonale si a suplimentelor nutritionale - vitaminele -cunoasterea structurii , procedeelor de obtinere, proprietatile fizico-chimice , -cunoasterea incompabilitatilor acestor substante farmaceutice ; -cunoasterea actiunii substantelor incluse in aceste clase terapeutice -prezentarea preparatelor farmaceutice in compozitia carora intra , Competene specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative - lucrarile practice ofera studentilor posibilitatea cunoasterii organizarii unui laborator de analiza si identificari si determinari chimice calitative ; -cunoasterea si utilizarea tehnicelor de determinare si de interpretare a rezultatelor -cunoasterea Farmocopeei Romane editia X , familiarizarea cu analiza substantelor oficinale utilizand monografiile respective. 3. Atitudinale - cursul are drept scop dezvoltarea creativitatii si a deprinderilor psiho-intelectuale a studentului - lucrarile practice isi propun suplimentar realizarea la studenti a unor deprinderi de ordin practic care le vor permite in viitor sa lucreze in laboratoare clinice sau laboratoare de cercetare. 1 Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei. Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S LP 84 42 - 42 2 Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic lucrri practice Tematic general Chimioterapice Derivati de 8-hidroxichinolina - structura chimica clasificare -mecanism de actiune - sinteza derivatilor - proprietati fizico-chimice - utilizari terapeut - conditionare Chinolone - structura chimica - clasificare - activitate, mecanism de actiune - sinteze - proprietati fizico-chimice - proprietati farmaco cinetice - indicatii terapeutice - mod de administrare - efecte secundare, contrindicatii - interactiuni cu alte medicamente Sulfamide antibacteriene - structura generala - nomenclatura - actiune - metode generale de obtinere - proprietati fizico-chimice - mecanism de actiune - spectru de activitate - proprietati bio-farmeceutice -efecte adverse - contraindicatii - interactiuni - forme farmaceutice - administrare -Analiza preliminara -Identificare substante medicamentoase anorganice -Identificare substante medicamentoase organice -Substante farmaceutice din grupa sulfamidelor Bibliografie obligatorie selectiv 1.Oniga , Doina Ghiran,Brandusa Tiperciuc antibiotice antibacteriene , Editura medicala , Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca , 2003 2.Brandusa Tiperciuc , O.Oniga Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene , antimicotice ,antivirale, Editura medicala Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 2004 3.Zota v. Chimie farmaceutica Ed. medicala Bucuresti 1985 4.Mangalgiu I .- Relatii intre structura substantelor si activitatea biologica - curs vol i , Ed.universsitatea Al.I.Cuza Iasi 1997 La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 25 Notele obinute la testele periodice sau pariale - Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti - Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale - Nota acordat la examinarea final 75 3 Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : -promovarea examenului final -promovarea examenului practic -prezenta la lucrarile practice in procent de 80% -recuperarea obligatorie a laboratoarelor la care s-a absentat Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea examenului final la un nivel adecvat -promovarea examenului practic -insusirea terminolgiei de specialitate si utilizarea ei corecta intr-un context adecvat Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 7 8. pregtire prezentri orale - 2. studiu dup manual, suport de curs - 9. pregtire examinare final 30 3. studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. consultaii - 4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 36 5. activitate specific de pregtire pt. lucrri practice - 12. alte activiti concursuri de mas - 13. alte activiti - 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc. - 7. pregtire teste periodice sau pariale 10 14. alte activiti - Total ore studiu individual = 96 Data intocmirii: 24.10.2008 Titular curs: Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Semntura: Titular seminar /lucrari pracice Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea, Farm. R. Giurea Semnatura: Decan, ef Departament, Prof. univ. dr. Aurel Nechita ef lucrri dr. Iuliu Fulga Semntur: Semntur: 4 UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA MEDICIN DENTARA Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai Nr. telefon / fax: 400236412100 E-mail:medicine@ugal.ro FIA DISCIPLINEI 2 Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA Anul de studiu III Semestrul II Tipul de evaluare final (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite 4 Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu individual 64 Titular curs Titular lucrri practice Titularul disciplinei ( grad didactic i tiinific, nume, prenume) Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Farm Raluca Giurea Catedra de specialitate Departamentul Stiinte Morfologice Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - latura informativa a cursului isi propune sa ofere studentului o vedere de ansanblu asupra antibioticelor antibacteriene cat si asupra preparatelor hormonale si a suplimentelor nutritionale - vitaminele -cunoasterea structurii , procedeelor de obtinere, proprietatile fizico-chimice , -cunoasterea incompabilitatilor acestor substante farmaceutice ; -cunoasterea actiunii substantelor incluse in aceste clase terapeutice -prezentarea preparatelor farmaceutice in compozitia carora intra , Competene specifice disciplinei 2. Instrumental-aplicative - lucrarile practice ofera studentilor posibilitatea cunoasterii organizarii unui laborator de analiza si identificari si determinari chimice calitative ; -cunoasterea si utilizarea tehnicelor de determinare si de interpretare a rezultatelor -cunoasterea Farmocopeei Romane editia X , familiarizarea cu analiza substantelor oficinale utilizand monografiile respective. 2 Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei. Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S LP 56 28 - 28 5 3. Atitudinale - cursul are drept scop dezvoltarea creativitatii si a deprinderilor psiho-intelectuale a studentului - lucrarile practice isi propun suplimentar realizarea la studenti a unor deprinderi de ordin practic care le vor permite in viitor sa lucreze in laboratoare clinice sau laboratoare de cercetare. Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic lucrri practice Tematic general Chimioterapice Derivati de 8-hidroxichinolina - structura chimica clasificare -mecanism de actiune - sinteza derivatilor - proprietati fizico-chimice - utilizari terapeut - conditionare Chinolone - structura chimica - clasificare - activitate, mecanism de actiune - sinteze - proprietati fizico-chimice - proprietati farmaco cinetice - indicatii terapeutice - mod de administrare - efecte secundare, contrindicatii - interactiuni cu alte medicamente Sulfamide antibacteriene - structura generala - nomenclatura - actiune - metode generale de obtinere - proprietati fizico-chimice - mecanism de actiune - spectru de activitate - proprietati bio-farmeceutice -efecte adverse - contraindicatii - interactiuni - forme farmaceutice - administrare -Antibiotice antibacteriene betalactamine - macrolide si aminoglicozide - fenicoli si tetracicline - controlul puritatii substatelor medicamentoase conform f - identificarea unor antibiotice - sinteza izoniazidei Bibliografie obligatorie selectiv 1.Oniga , Doina Ghiran,Brandusa Tiperciuc antibiotice antibacteriene , Editura medicala , Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca , 2003 2.Brandusa Tiperciuc , O.Oniga Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene , antimicotice ,antivirale, Editura medicala Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 2004 3.Zota v. Chimie farmaceutica Ed. medicala Bucuresti 1985 4.Mangalgiu I .- Relatii intre structura substantelor si activitatea biologica - curs vol i , Ed.universsitatea Al.I.Cuza Iasi 1997 6 La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 25 Notele obinute la testele periodice sau pariale - Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti - Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale - Nota acordat la examinarea final 75 Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : -promovarea examenului final -promovarea examenului practic -prezenta la lucrarile practice in procent de 80% -recuperarea obligatorie a laboratoarelor la care s-a absentat Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea examenului final la un nivel adecvat -promovarea examenului practic -insusirea terminolgiei de specialitate si utilizarea ei corecta intr-un context adecvat Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 7 8. pregtire prezentri orale - 2. studiu dup manual, suport de curs - 9. pregtire examinare final 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. consultaii - 4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 14 5. activitate specific de pregtire pt. lucrri practice - 12. alte activiti concursuri de mas - 13. alte activiti - 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc. - 7. pregtire teste periodice sau pariale 10 14. alte activiti - Total ore studiu individual = 64 Data intocmirii: 24.10.2008 Titular curs: Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Semntura: Titular lucrari practice: Farm.drd. Aneta Badea, Farm. R. Giurea Semnatura: Decan, ef Departament, Prof. univ. dr. Aurel Nechita ef lucrri dr. Iuliu Fulga Semntur: Semntur: 7

Recommended

View more >