Fisa disciplinei chimie farmaceutica - med.ugal.ro DE INVATAMANT, FISE...Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA ... O.Oniga – Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene ... 7. preg ătire teste periodice sau par ţiale

  • Published on
    11-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1 </p><p>UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA MEDICIN DENTARA Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai Nr. telefon / fax: 400236412100 E-mail:medicine@ugal.ro </p><p> FIA DISCIPLINEI 1 Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) E </p><p>Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite </p><p>6 </p><p>Total ore din planul de nvmnt 84 Totalul ore studiu individual 96 Titular curs Titular seminar / lucrri practice Titularul disciplinei </p><p>( grad didactic i tiinific, nume, prenume) </p><p>Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea </p><p>Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Farm Raluca Giurea </p><p>Catedra de specialitate Departamentul Stiinte Morfologice </p><p>Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - latura informativa a cursului isi propune sa ofere studentului o vedere de ansanblu asupra antibioticelor antibacteriene cat si asupra preparatelor hormonale si a suplimentelor nutritionale - vitaminele -cunoasterea structurii , procedeelor de obtinere, proprietatile fizico-chimice , -cunoasterea incompabilitatilor acestor substante farmaceutice ; -cunoasterea actiunii substantelor incluse in aceste clase terapeutice -prezentarea preparatelor farmaceutice in compozitia carora intra , </p><p> Competene specifice disciplinei </p><p>2. Instrumental-aplicative - lucrarile practice ofera studentilor posibilitatea cunoasterii organizarii unui laborator de analiza si identificari si determinari chimice calitative ; -cunoasterea si utilizarea tehnicelor de determinare si de interpretare a rezultatelor -cunoasterea Farmocopeei Romane editia X , familiarizarea cu analiza substantelor oficinale utilizand monografiile respective. </p><p> 3. Atitudinale - cursul are drept scop dezvoltarea creativitatii si a deprinderilor psiho-intelectuale a studentului - lucrarile practice isi propun suplimentar realizarea la studenti a unor deprinderi de ordin practic care le vor permite in viitor sa lucreze in laboratoare clinice sau laboratoare de cercetare. </p><p> 1 Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei. </p><p>Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S LP </p><p>84 42 - 42 </p></li><li><p> 2 </p><p> Coninutul disciplinei </p><p>Tematic curs Tematic lucrri practice Tematic general </p><p>Chimioterapice Derivati de 8-hidroxichinolina - structura chimica clasificare -mecanism de actiune - sinteza derivatilor - proprietati fizico-chimice - utilizari terapeut - conditionare Chinolone - structura chimica - clasificare - activitate, mecanism de actiune - sinteze - proprietati fizico-chimice - proprietati farmaco cinetice - indicatii terapeutice - mod de administrare - efecte secundare, contrindicatii - interactiuni cu alte medicamente Sulfamide antibacteriene - structura generala - nomenclatura - actiune - metode generale de obtinere - proprietati fizico-chimice - mecanism de actiune - spectru de activitate - proprietati bio-farmeceutice -efecte adverse - contraindicatii - interactiuni - forme farmaceutice - administrare </p><p>-Analiza preliminara -Identificare substante medicamentoase anorganice -Identificare substante medicamentoase organice -Substante farmaceutice din grupa sulfamidelor </p><p>Bibliografie obligatorie selectiv </p><p>1.Oniga , Doina Ghiran,Brandusa Tiperciuc antibiotice antibacteriene , Editura medicala , Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca , 2003 2.Brandusa Tiperciuc , O.Oniga Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene , antimicotice ,antivirale, Editura medicala Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 2004 3.Zota v. Chimie farmaceutica Ed. medicala Bucuresti 1985 4.Mangalgiu I .- Relatii intre structura substantelor si activitatea biologica - curs vol i , Ed.universsitatea Al.I.Cuza Iasi 1997 </p><p>La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n % {total = 100%} </p><p> Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 25 Notele obinute la testele periodice sau pariale - Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti - Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la </p><p>concursuri profesionale - </p><p> Nota acordat la examinarea final 75 </p></li><li><p> 3 </p><p>Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : -promovarea examenului final -promovarea examenului practic -prezenta la lucrarile practice in procent de 80% -recuperarea obligatorie a laboratoarelor la care s-a absentat </p><p>Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea examenului final la un nivel adecvat -promovarea examenului practic -insusirea terminolgiei de specialitate si utilizarea ei corecta intr-un context adecvat </p><p>Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 7 8. pregtire prezentri orale - 2. studiu dup manual, suport de curs - 9. pregtire examinare final 30 3. studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. consultaii - 4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 36 5. activitate specific de pregtire pt. lucrri practice </p><p>- 12. alte activiti concursuri de mas </p><p>- </p><p>13. alte activiti - 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc. </p><p>- </p><p>7. pregtire teste periodice sau pariale 10 </p><p>14. alte activiti - </p><p> Total ore studiu individual = 96 Data intocmirii: 24.10.2008 Titular curs: Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Semntura: Titular seminar /lucrari pracice Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea, Farm. R. Giurea Semnatura: Decan, ef Departament, Prof. univ. dr. Aurel Nechita ef lucrri dr. Iuliu Fulga Semntur: Semntur: </p></li><li><p> 4 </p><p> UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE SPECIALIZAREA MEDICIN DENTARA Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai Nr. telefon / fax: 400236412100 E-mail:medicine@ugal.ro </p><p> FIA DISCIPLINEI 2 Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA Anul de studiu III Semestrul II Tipul de evaluare final (E/V) E </p><p>Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite </p><p>4 </p><p>Total ore din planul de nvmnt 56 Totalul ore studiu individual 64 Titular curs Titular lucrri practice Titularul disciplinei </p><p>( grad didactic i tiinific, nume, prenume) </p><p>Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea </p><p>Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Farm Raluca Giurea </p><p>Catedra de specialitate Departamentul Stiinte Morfologice </p><p>Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - latura informativa a cursului isi propune sa ofere studentului o vedere de ansanblu asupra antibioticelor antibacteriene cat si asupra preparatelor hormonale si a suplimentelor nutritionale - vitaminele -cunoasterea structurii , procedeelor de obtinere, proprietatile fizico-chimice , -cunoasterea incompabilitatilor acestor substante farmaceutice ; -cunoasterea actiunii substantelor incluse in aceste clase terapeutice -prezentarea preparatelor farmaceutice in compozitia carora intra , </p><p> Competene specifice disciplinei </p><p>2. Instrumental-aplicative - lucrarile practice ofera studentilor posibilitatea cunoasterii organizarii unui laborator de analiza si identificari si determinari chimice calitative ; -cunoasterea si utilizarea tehnicelor de determinare si de interpretare a rezultatelor -cunoasterea Farmocopeei Romane editia X , familiarizarea cu analiza substantelor oficinale utilizand monografiile respective. </p><p> 2 Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei. </p><p>Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S LP </p><p>56 28 - 28 </p></li><li><p> 5 </p><p> 3. Atitudinale - cursul are drept scop dezvoltarea creativitatii si a deprinderilor psiho-intelectuale a studentului - lucrarile practice isi propun suplimentar realizarea la studenti a unor deprinderi de ordin practic care le vor permite in viitor sa lucreze in laboratoare clinice sau laboratoare de cercetare. </p><p> Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic lucrri practice </p><p> Tematic general </p><p>Chimioterapice Derivati de 8-hidroxichinolina - structura chimica clasificare -mecanism de actiune - sinteza derivatilor - proprietati fizico-chimice - utilizari terapeut - conditionare Chinolone - structura chimica - clasificare - activitate, mecanism de actiune - sinteze - proprietati fizico-chimice - proprietati farmaco cinetice - indicatii terapeutice - mod de administrare - efecte secundare, contrindicatii - interactiuni cu alte medicamente Sulfamide antibacteriene - structura generala - nomenclatura - actiune - metode generale de obtinere - proprietati fizico-chimice - mecanism de actiune - spectru de activitate - proprietati bio-farmeceutice -efecte adverse - contraindicatii - interactiuni - forme farmaceutice - administrare </p><p>-Antibiotice antibacteriene betalactamine - macrolide si aminoglicozide - fenicoli si tetracicline - controlul puritatii substatelor medicamentoase conform f - identificarea unor antibiotice - sinteza izoniazidei </p><p>Bibliografie obligatorie selectiv </p><p>1.Oniga , Doina Ghiran,Brandusa Tiperciuc antibiotice antibacteriene , Editura medicala , Iuliu Hatieganu Cluj- Napoca , 2003 2.Brandusa Tiperciuc , O.Oniga Medicina antiinfectioasa .antimicobacteriene , antimicotice ,antivirale, Editura medicala Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 2004 3.Zota v. Chimie farmaceutica Ed. medicala Bucuresti 1985 4.Mangalgiu I .- Relatii intre structura substantelor si activitatea biologica - curs vol i , Ed.universsitatea Al.I.Cuza Iasi 1997 </p></li><li><p> 6 </p><p>La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n % {total = 100%} </p><p> Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 25 Notele obinute la testele periodice sau pariale - Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti - Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la </p><p>concursuri profesionale - </p><p> Nota acordat la examinarea final 75 Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : -promovarea examenului final -promovarea examenului practic -prezenta la lucrarile practice in procent de 80% -recuperarea obligatorie a laboratoarelor la care s-a absentat </p><p>Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : -promovarea examenului final la un nivel adecvat -promovarea examenului practic -insusirea terminolgiei de specialitate si utilizarea ei corecta intr-un context adecvat </p><p>Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 7 8. pregtire prezentri orale - 2. studiu dup manual, suport de curs - 9. pregtire examinare final 20 3. studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. consultaii - 4. documentare suplimentar n bibliotec 10 11. documentare pe net 14 5. activitate specific de pregtire pt. lucrri practice </p><p>- 12. alte activiti concursuri de mas </p><p>- </p><p>13. alte activiti - 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc. </p><p>- </p><p>7. pregtire teste periodice sau pariale 10 </p><p>14. alte activiti - </p><p>Total ore studiu individual = 64 Data intocmirii: 24.10.2008 Titular curs: Sef lucrari Farm.drd. Aneta Badea Semntura: Titular lucrari practice: Farm.drd. Aneta Badea, Farm. R. Giurea Semnatura: Decan, ef Departament, Prof. univ. dr. Aurel Nechita ef lucrri dr. Iuliu Fulga Semntur: Semntur: </p></li><li><p> 7 </p></li></ul>