of 24 /24
FireFree®B280 Brandgips www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. [email protected] 0843-CPR-0272

FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45...

Page 1: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

FireFree®B280 Brandgips

w w w. sc andisupply.dk

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. [email protected]

0 8 4 3 - C P R - 0 2 7 2

Page 2: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Generel produktinformation

FireFree® B280 Brandgips anvendes til lukning af tekni-ske installationer, som bryder brandklassificerede vægge og etagedæk. FireFree® B280 Brandgips anvendes til brandsikring af gennemføringer med kabler, kabelbak-ker, plast-, komposit-, kobber- og stålrør, med eller uden rørisolering.

FireFree® B280 Brandgips, er i pulverform, som blandt andet består af perlite samt uorganiske komponenter. Pulveret blandes med vand, og der dannes en hermetisk brandlukningsmasse. Ved hærdningen ekspanderer Fire-Free® B280 Brandgips ca. 1%.

Installationsvejledning

1. Rengør udsparingen for støv og snavs. 2. Såfremt der er monteret korrosionsudsatte stålrør,

bør disse beskyttes mod rustdannelse.3. Ved brandtætning i gipsvægge, skal overfladerne

flugte med den yderste gipsplade på begge sider. 4. Ved brandtætning i murværk og beton kan FireFree®

B280 Brandgips placeres valgfrit i konstruktionen.5. Ved brandtætning af huldækelementer, skal luknin-

gen udføres fra underkanten. Kanalerne i huldækket skal først udstoppes med stenuld i dybde svarende til dækkets tykkelse.

6. Forskallingen, i form af en støbeplade, tilpasses og monteres i udsparringen, således at dybden på støbningen bliver som anvist i denne installationsvej-ledning.

7. Hæld rent vand i en passende beholder, og tilføj den ønskede mængde FireFree® B280 Brandgips, for at opnå den ønskede konsistens. Rør blandingen grundigt igennem for at fjerne klumper. Tilføj altid gipspulveret i vandet. Se envidere skema for blan-dingsforholdet.

8. Når den ønskede konsistens er opnået, hældes gips-blandingen på støbepladen eller forskallingen. Sørg for at gipsblandingen flyder ind i alle hjørner og tæt omkring alle gennemføringer. Tryk let på gipsmassen for at fjerne eventuelle luftbobler. Om nødvendig kan støbningen bygges op af flere lag, for at opnå den korrekte dybde. Det anbefales først at støbe 10 mm brandgips, hvorefter det resterende tilføjes.

9. Hvis én eller flere installationer skal eftermonteres, kan man både bore og slibe i brandgipsen.

Maksimal hulstørrelse og afstand

FireFree® B280 Brandgips anvendes til at forsegle store huller i etagedæk og vægkonstruktioner. Brandgipsen kan anvendes i hulstørrelser op til 2400 mm x 1200 mm, i såvel etagedæk som vægge. Kontakt Scandi Supply hvis det drejer sig om større huller. Se specifikationer under detaljetegningerne.

FireFree® B280 Brandgips er fuldhærdet efter ca. 1 må-ned. Når gipsen er fuldhærdet er den maksimale bære-evne nået. Vi anbefaler en gipsdybde på 100 mm, hvis gipsen skal være bærende.

Den mindste tilladte afstand mellem tilstødende gen-nemføringer er 20 cm. En gennemføring kan omfatte flere forskellige installationstyper. Installationerne skal være mindst 30 mm fra pladekant. Installationer i plast og rør med brandbar isolering skal holdes 30mm fra an-dre installationer. Der er ikke krav til minimumsafstande imellem andre typer af installationer.

Ved gennemføringer i vægkonstruktioner skal installati-onerne understøttes af ophæng eller beslag, på begge sider af konstruktionen. Maksimalt 270 mm fra væggen. Ved gennemføringer i etagedæk skal installationerne un-derstøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etage-dækket. Maksimalt 250 mm fra etagedækkets overside.

Plastrør

Beton

Gips

FireFree® B780 Brandpakning

Plastrør

FireFree® Støbeplade

Før du begynderSørg for at lufttemperaturen er over 0oC og at luftfugtigheden er mindre en 85%

Page 3: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] 3

Dokumentation

Som EN 1366-3 standarden foreskriver, er det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen er testet under relevante forhold og betingelser. Capped betyder at røret er ubrudt og uncap-ped betyder at røret er brudt.

Sådan læses klassifikationen

Lukning nr.: Dato: Montør:

Scandi Supply a/s Telefon 76 24 48 00Ved ændring eller reparation kontakt installatøren

El30

El60

El120

lnstallatør:

Klassifikation

0843-CPR-01860843-CPR-02420843-CPR-0185

FireFree® B744 Brandplade

FireFree® B745 Brandplade

FireFree® B725 Intumastik

FireFree® B722 Brandmastik

CE_MAERKAT_B744+B745+B725+B722.inn.indd 1 18/11/15 11.38

Kabelstiger / Kabelbakker 2400 x 1200 mm EI 60

XX

123 01/01/2016 CFB

Anders Andersen ELBynavnvgade 123

Tlf.: +45 12 34 56 78

Testbetingelser Eksponeret side Ueksponeret sideU / U Uncapped UncappedC / U Capped UncappedU / C Uncapped CappedC / C Capped Capped

E I 1 2 0 C / U

E = Integritet, lukningens evne til at forhin-dre spredning af varm røg og flammer.I = Isolering, lukningens evne til at forhindre spredning af varme.

120 angiver brandmodstandsevnen i minutter typisk angivet til 30, 60 eller 120 minutter

Første C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den eksponerede side

Andet C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den ueksponerede side

Installation Maksimal åbning KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm EI 240Elektrisk kabel ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60

Plastrør TestU/U C/U U/C C/C

Dækket af:

U/U Ja Nej Nej NejC/U Ja Ja Nej NejU/C Ja Ja Ja NejC/C Ja Ja Ja Ja

Vejledning - Capped / Uncapped

Plastrør og andre brandbare rør Eksempler på anvendelse; Eksponeret side Ikke eksponeret

Gas, varmtvands-, og drikkevandsrør Uncapped CappedNedløbsrør Uncapped UncappedFaldstamme Ventileret Uncapped Uncapped

Uventileret Uncapped Capped

Ubrandbare - StålrørEksempler på anvendelse; Eksponeret side Ikke eksponeret Affaldsskakte Uncapped CappedFastgjort uden brandbestandigt ophæng Uncapped CappedFastgjort med brandbestandigt ophæng Capped Uncapped

Maksimal åbning i dæk eller mellem vægge og dæk1200 x 2400 mm 1100 x 2900 mm1000 x 4000 mm 900 x 7000 mm≤800 x ∞ (uendelig)

Forbrug

Støbning, vand/gips: 1:2

Støbning, 1 sæk á 20 liter til 10 liter vand ca. 16 liter

Vand FireFree® B280 Brandgips

Færdigblandet klar til støbning

Page 4: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

50 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt på FireFree® Støbeplade 100 mm FireFree® B280 Brandgips

Rørisolering EI 60 EI 120

Brand-pakning

Rørisolering EI 60 EI 120

Brand-pakning

Brandgips uden installationer + + + +

Elektriske kabeler ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtet + +

Kabler ≤Ø50 mm, enkelt eller bundtet +

Kabler ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtet +

Kabelstige/kabelbakke + +

Telekabler ≤Ø21 mm, eller bundtede ≤Ø100 mm + + + +

Stålwire, uisoleret ≤Ø17 mm + *) + *)PP, PE, PVC-C og PVC-U ≤Ø110 mm med kabler ≤Ø14 mm

+ +

Kobberrør ≤Ø12 mm (1,0 mm) Cellegummi + + +

Kobberrør ≤Ø54 mm (0,9-14,2 mm) Stenuld + + Cellegummi + +

Stålrør ≤Ø16 mm uisoleret + +

Stålrør ≤Ø324 mm (1,5-14 mm) Stenuld + + Stenuld + +

Stålrør ≤Ø324 mm (1,5-14 mm) Cellegummi + + +

Alupexrør ≤Ø16 mm Cellegummi + + +

Alupexrør ≤75 mm (2,25-4,7 mm) Stenuld + + Cellegummi + +

PVC rør ≤Ø16 mm + + + +

PP rør ≤Ø160 mm + + +

PE rør, Ø125-Ø250 mm (4,9-7,8 mm) + + +

PVC rør, ≤Ø160 mm + +

PEX Pipe-in-Pipe Ø25mm + +

Ventilation ≤Ø1100 mm eller ≤1000x1000 mm Stenuld +

Ventilation ≤Ø750 mm eller ≤500x1000 mmFireFree®

Keramisk uld+ +

Oversigtsskema for gennemføringer i etageadskillelser med FireFree® B280 Brandgips

For EI 120 kan kabelbakker/stiger afsluttes inden lukningen og gennemføringerne føres igennem. Alternativt kan der ved etagedæk udstøbes 150 mm FireFree® B280 Brandgips. For yderligere information vedrørende rørisolering, brandpakning og konstruktion mv. se de enkelte detaljetegninger. *) Se side 13 for løsning med 150 mm FireFree® B280 Brandgips

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m3

50 mm FireFree® B280 Brandgips 100 mm FireFree® B280 Brandgips

FireFree® Støbeplade kan undlades

Der findes flere løsninger end nedenstående. Løsningerne findes på de følgende sider!

Page 5: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

5

Installation Maksimal åbning KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm EI 180Elektrisk kabel ≤Ø21 mm 2400x1200 mm EI 90

Elektrisk kabel ≤Ø21 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm EI 60

Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm EI 45

Telekabler ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm 2400x1200 mm EI 180Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60Stålwire, uisoleret ≤Ø17 mm 2400x1200 mm EI 60PVC rør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 180 C/U

Kabler og kabelbakker Etagedæk ≥150 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på150 kg/m3

50 mm FireFree® B280 Brandgips

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Gipsdybde KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm 150 mm EI 240Elektrisk kabel ≤Ø21 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm 150 mm EI 120Elektrisk kabel Ø22-Ø50 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm 150 mm EI 90Elektrisk kabel Ø51-Ø80 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm 150 mm EI 60Kabelbakker og -stiger, op til 500 mm 2400x1200 mm 150 mm EI 120Telekabler, enkelt ≤Ø21 mm eller i bundt ≤Ø100 mm 2400x1200 mm 150 mm EI 120Stålwire ≤Ø24 mm, uisoleret 2400x1200 mm 150 mm EI 120

Kabler og kabelbakker Etagedæk ≥150 mm

150 mm FireFree® B280 Brandgips

Page 6: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation Maksimal åbning

Brandpakning på rulle Brandpakning i folie Klassifikation

Brandgips uden installationer 2400x1200 mm Nej // EI 240

Elektriske kabler ≤Ø50 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm Nej // EI 60

Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, i ubegrænsede bundtstørrelser 2400x1200 mm Nej // EI 60

Telekabler ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm 2400x1200 mm Nej // EI 120

Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm Nej // EI 60

Stålwire, uisoleret ≤Ø17 mm 2400x1200 mm Nej // EI 90

PVC rør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm Nej // EI 180 C/U, C/C

PVC-C & PVC-U rør ≤Ø110 mm (2,7-6,6 mm) med kabler enkelt ≤Ø14 mm eller bundtede ≤Ø90 mm 2400x1200 mm // 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/C

PP rør ≤Ø110 mm (3,4-6,3 mm) med kabler enkelt ≤Ø14 mm eller bundtede ≤Ø90 mm 2400x1200 mm // 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 C/U

PE, ABS & SAN+PVC rør ≤Ø110 mm (2,7-10,0 mm) med kabler enkelt ≤Ø14 mm eller bundtede ≤Ø90 mm 2400x1200 mm // 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 U/C

Kabler, kabelbakker og plastrør med kabler

100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt vilkårligt i åbningen.

Etagedæk ≥150 mm

Page 7: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

7

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationStålrør Ø4-Ø16 mm (1,0-8,0 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 180 C/UStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14 mm) 280x280 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/U Stålrør Ø40-Ø219 mm (1,0-14,2 mm) 2400x1200 mm 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/UStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/U Stålrør Ø40-Ø324 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 30-80 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/UKobberrør Ø6 mm (0,7-3,0 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 120 C/CKobberrør Ø7-Ø15 mm (0,9-7,5 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 30 C/CKobberrør ≤Ø12 mm (1,9-5,0 mm) 70x70 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/CKobberrør ≤Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/CAlupexrør Ø16-Ø20 mm (2,0 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 180 C/C

Stål-, kobber- og alupexrør med rørisolering af stenuldEtagedæk ≥150 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minmumsdensitet på 150 kg/m3

Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen, 500 mm på begge sider.

50 mm FireFree® B280 Brandgips

Installation Trækrør størrelse Klassifikation≤Ø35 mm kabel bundt, bestående af enkelt kabler ≤Ø14 mm Ø40 x 250 mm EI 240

≤Ø50 mm kabel bundt, bestående af enkelt kabler ≤Ø14 mm Ø63 x 250 mm EI 180

≤Ø80 mm kabel bundt, bestående af enkelt kabler ≤Ø14 mm Ø90 x 250 mm EI 120

≤Ø100 mm kabel bundt, bestående af enkelt kabler ≤Ø14 mm Ø110 x 250 mm EI 120

Tomt Trækrør⁺ med 50 mm prop af Keramisk Uld ≤Ø110 x 250 mm EI 180

≤Ø32 mm plastrør i bundter, tomme eller med kabel bundter ≤Ø14 mm ≤Ø110 x 250 mm EI 60 C/U

FireFree Trækrør+ med kabler, tomrør og plastrør med kablerEtagedæk ≥150 mm

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld centralt i trækrøret og rundt om installationerne.

Page 8: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation (Godstykkelse) Maksimale åbning Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø16 mm (1-5,7 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 240 C/U, C/CStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 100x100 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/UStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/UStålrør Ø40-Ø324 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/UStålrør ≤Ø219 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm Gennemløbende, 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/UKobberrør ≤Ø54 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 20 C/CAlupexrør ≤Ø75 mm (4,6 mm) 2400x1200 mm Ingen EI 20 C/C

Stål-, kobber- og alupexrør med rørisolering af stenuld

100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte over-siden af etagedækket

Etagedæk ≥150 mm

*) Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) - Geberit MeplaRørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen, 1000 mm ud på hver side

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationAlupexrør Ø16 mm (2,25mm) 135x135 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/CAlupexrør Ø16-Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 180 C/C

Alupexrør med rørisolering af stenuldEtagedæk ≥150 mm

50 mm FireFree® B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruktionens højde

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimumsdensitet på 150 kg/m3

*) Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) - Geberit MeplaRørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt, minimum 500 mm på begge sider.

2.10

.1

Page 9: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

9

PlastrørEtagedæk ≥150 mm

100 mm FireFree® B280 Brandgips, vilkårligt placeret i etagedækket.

Plastrør og/eller kabler i bundt ≤Ø110 mm, EI 120

FireFree® B780 Brandpakning, monteret nederst i brandgipsen

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie KlassifikationPVC-U & PVC-C rør ≤Ø40 mm (1,8-3,7 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/UPVC-U & PVC-C rør ≤Ø110 mm (3,0-6,6 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/CPVC-U & PVC-C rør ≤Ø125 mm (3,5-7,4 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/CPVC-U & PVC-C rør ≤Ø160 mm (4,5 mm) 2400 x 1200 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/C

PP rør ≤Ø40 mm (1,8-4,4 mm) 2400 x 1200 mm Ikke nødvendigt // Ei 120 U/CPP rør ≤Ø40 mm (1,8-5,5 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/UPP rør ≤Ø50 mm (2,5-5,5 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/CPP rør ≤Ø75 mm (3,5-5,5 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/CPP rør ≤Ø110 mm (2,7-6,3 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/CPP rør ≤Ø125 mm (3,4-11,4 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/CPP rør ≤Ø160 mm (4,9-14,6 mm) 2400 x 1200 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/C

PE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø40 mm (2,0-4,4 mm) 2400 x 1200 mm Ikke nødvendigt // EI 120 U/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø40 mm (2,0-3,7 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/UPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø110 mm (3,4-10,0 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø125 mm (3,9-11,4 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø160 mm (4,9-14,6 mm) 2400 x 1200 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø250 mm (7,8 mm) 2400 x 1200 mm 7 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 180 C/C

PVC-U & PVC-C rør ≤Ø110 mm (2,7-6,6 mm)med kabelbundter ≤Ø90 mm af ≤Ø14 mm kabler

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/C

PP rør ≤Ø110 mm (3,4-6,3 mm)med kabelbundter ≤Ø90 mm af ≤Ø14 mm kabler

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 U/C

PE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø110 mm (2,7-10,0 mm)med kabelbundter ≤Ø90 mm af ≤Ø14 mm kabler

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 U/C

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

Page 10: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Plastrør Etagedæk ≥150 mm

120-150 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i bunden af åbningen.

FireFree® B780 Brandpakning skal mon-teres i bunden af gipsen

Installation (Godstykkelse) Brandgips Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie KlassifikationPVC-C & PVC-U rør ≤Ø40 mm (1,8-3,7 mm) 150 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/U

PVC-C & PVC-U rør ≤Ø125 mm (4,8-7,4 mm) 150 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 U/U

PVC-C & PVC-U rør <Ø160 mm (9,5 mm) 150 mm 6 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 30 U/U

PVC-C & PVC-U rør Ø160 mm (9,5 mm) 150 mm 4 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 30 U/U

PVC-C & PVC-U rør Ø160 mm (4,5-9,5 mm) 120 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 C/C

PVC-C & PVC-U rør Ø315 mm (7,7 mm) 120 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 C/C

PVC-C & PVC-U rør Ø161 - Ø315 mm (4,5-12,1 mm) 120 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 90 C/C

PVC-C & PVC-U rør Ø315 mm (12,1 mm) 120 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 90 C/C

PP rør Ø41 - Ø 160 mm (1,8-14,6 mm) 150 mm 6 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/C

PP rør Ø160 mm (14,6 mm) 150 mm 4 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/U

PP rør Ø161 - Ø200 mm (4,9-18,2 mm) 120 mm 6 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/C

PP rør Ø201 - Ø315 mm (4,9-28,6 mm) 150 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 C/C

PP rør Ø315 mm (7,7 mm) 150 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 180 C/C

PP rør Ø315 mm (7,7-28,6 mm) 150 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 C/C

PE, ABS, SAN+PVC rør Ø126 - Ø160 mm (3,9-14,6 mm) 150 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/U

PE, ABS, SAN+PVC rør Ø160 mm (14,6 mm) 150 mm 4 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/U

PE, ABS, SAN+PVC rør Ø160 - Ø315 mm (4,9-18,7 mm) 150 mm 10 lag 75 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 60 C/C

Page 11: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

11

PlastrørEtagedæk ≥150 mm

100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i toppen af åbningen. Overfladen af gipsen skal flugte oversiden af etagedækket

FireFree® B780 Brandpakning skal mon-teres i bunden af gipsen

*) FireFree® B780 Brandpakning i folie tilpasset rørstørrelsen.

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpak-ning fra rulle Brandpakning i folie Klassifikation

Aquatherm Green SDR9 rør Ø32 mm (3,6 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/CAquatherm Green SDR9 rør Ø40 - Ø50 mm (5,6-12,3 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/CAquatherm Green SDR9 rør Ø63 - Ø110 mm (12,3 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 C/C

Geberit PEH, Silent Pro, Silent DB20 og Silent-PP ≤Ø315 mm 2400 x 1200 mm Ja *) 1 stk. i bunden af gipsen EI 120

Polo-Kal NG rør Ø32 - Ø110 mm (3,4 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 180 U/CPolo-Kal NG rør Ø125 mm (3,9 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/CPolo-Kal NG rør Ø160 mm (4,3 mm) 2400 x 1200 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 240 U/C

Rehau Raupiano Plus rør Ø40 - Ø50 (1,8-2,7 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/URehau Raupiano Plus rør Ø75 - Ø110 (2,7 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/CRehau Raupiano Plus rør Ø125 (3,1 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/CRehau Raupiano Plus rør Ø160 (3,9 mm) 2400 x 1200 mm 6 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/C

Wavin SiTech rør Ø32 - Ø50 mm (1,8-3,4 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/UWavin SiTech rør Ø75 - Ø110 mm (3,4 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 U/C

PEX rør "Pipe-in-pipe" ≤Ø54 mm (0,4 mm) - indre rør ≤Ø28mm (4,0mm)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen EI 120 C/C

Page 12: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Stål-, kobber- og alupexrør med rørisolering af cellegummi

100 mm FireFree® B280 Brandgips, støbt i bun-den af åbningen. Gipsen skal flugte undersiden af etagedækket

Etagedæk ≥150 mm

FireFree® B780 Brandpakning skal mon-teres i bunden af gipsen

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning KlassifikationPVC-U og PVC-C rør ≤Ø16 mm (1,6-3,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C, C/CPVC-U og PVC-C rør ≤Ø40 mm (1,9-3,0 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C, C/C

PlastrørEtagedæk ≥150 mm

50 mm FireFree® B280 Brandgips. Lukningen kan placeres i hele konstruk-tionens højde.

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums- densitet på 150 kg/m3

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

Installation (Godstykkelser) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø40 mm (1-14,2 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 25 mm cellegummi EI 240 C/UStålrør ≥Ø40-≤Ø324 mm (1-14,2 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 25 mm cellegummi EI 120 C/U

Stålrør ≥Ø40-≤Ø324 mm (1-14,2 mm) 2400 x 1200 mm 3 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 25-50 mm cellegummi EI 120 C/U

Stålrør ≤Ø40 mm (1-14,2 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 13 mm cellegummi EI 180 C/U

Stålrør ≥Ø40-≤Ø165 mm (1,5-14,2 mm)

2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 13-19 mm cellegummi EI 120 C/U

Kobberrør ≤Ø12 mm (1,0 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 9 mm cellegummi EI 240 C/CKobberrør ≥Ø12-≤Ø54 mm (1,0-1,2 mm)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 13-25 mm cellegummi EI 60 C/C

Alupexrør ≤Ø16 mm (2,25 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 9 mm cellegummi EI 240 C/CAlupexrør ≥Ø16-≤Ø75 mm (1,0-1,2 mm)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 13-25 mm cellegummi EI 90 C/C

Alupexrør ≥Ø16-≤Ø75 mm (2,25-4,7 mm)*)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. i bunden af gipsen 9-25 mm cellegummi EI 90 C/C

Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) - Geberit Mepla. Rørisoleringen skal være gennemløbende - minimum 350 mm på begge sider.

Page 13: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

13

Installation Maksimal åbning Bagstop KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 120Elektrisk kabel ≤Ø21 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 90Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60Telekabler ≤21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60Stålrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 60 C/UKobberrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 45 C/UStålwire, uisoleret ≤Ø24 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 45PVC rør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm Støbeplade, 150 kg/m³ EI 120 C/U

Kabler og kabelbakkerGips, murværk og beton ≥100 mm

25 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

PlastrørEtagedæk ≥150 mm

50 mm FireFree® B280 Brandgips. Lukningen kan place-res i hele konstruktion-ens højde.

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums- densitet på 150 kg/m3

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

FireFree® B780 Brandpakning skal monteres i gipsen

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie KlassifikationPE, ABS & SAN+PVC rør ≤Ø110 mm (4,3 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm i gipsen 1 stk. monteret i gipsen EI 60 C/CPP rør Ø40 mm (3 mm) 2400x1200 mm // // EI 120 C/CPE rør ≤Ø40 mm (4 mm) 2400x1200 mm // // EI 120 C/CPE rør ≤Ø110 mm (4,3 mm) 2400x1200 mm 2 lag 50 mm i gipsen 1 stk. monteret i gipsen EI 60 C/CPEX-rør ‘pipe-in-pipe’ ≤Ø25 mm 2400x1200 mm // // EI 180 C/CPEX-rør ‘pipe-in-pipe’ ≤Ø25 mm 1100x550 mm // // EI 240 C/C

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums- densitet på 150 kg/m3

Page 14: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/UStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/UStålrør ≤Ø165 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/UStålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/UKobberrør ≤Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/CAlupexrør ≤Ø16 mm (2,25 mm) *) 2400x1200 mm 500 mm- 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/CAlupexrør Ø16-Ø75 mm (2,25-4,7 mm) *) 2400x1200 mm 500 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/CAlupexrør ≤Ø75mm (7,5 mm) 2400x1200 mm 600 mm - 25 mm Keramisk uld, 128 kg/m³ EI 60 U/C, U/U, C/U, C/C

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

Stål-, kobber-, alupexrør med rørisolering af stenuld ell. keramisk uldGips, murværk og beton ≥100 mm

25 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums densitet på 150 kg/m3

Stenuld rørisolering

*) Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) - Geberit Mepla Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgips, minimum 500 mm på begge sider.

Stålrør med rørisolering af cellegummiGips, murværk og beton ≥100 mm

50 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

Cellegummi rørisolering

FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

Rør isoleringen skal være gennemløbende, min. 350 mm på begge sider.

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø165 mm (1,0-14,2 mm)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm på begge sider 1 st. på hver side 13-32 mm cellegummi EI 60 C/U

Page 15: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

15

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie KlassifikationPVC-U & PVC-C rør ≤Ø40 mm (3,0-4,3 m) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 60 C/CPVC-U & PVC-C rør ≥Ø40-≤Ø110 mm (2,7-6,6 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 90 C/CPVC-U & PVC-C rør ≥Ø110-≤Ø125 mm (3,7-7,4 mm) 2400 x 1200 mm 3 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 120 C/CPVC-U & PVC-C rør ≥Ø125-≤Ø160 mm (3,2-9,5 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 60 C/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø40 mm (3,2-3,7 mm) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 120 C/CPE, ABS og SAN+PVC rør ≥Ø40-≤Ø110 mm (4,2-10,0 mm)

2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 60 C/C

PE, ABS og SAN+PVC rør ≥Ø110-≤Ø125 mm (4,8-12,0 mm)

2400 x 1200 mm 3 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 120 C/C

PE, ABS og SAN+PVC rør ≤Ø160 mm (12,0 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 90 C/CPP rør ≤Ø40 mm (4,0-5,5 m) 2400 x 1200 mm 1 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 120 C/CPP rør ≥Ø40-≤Ø110 mm (4,0-6,6 mm) 2400 x 1200 mm 2 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 90 C/CPP rør ≥Ø110-≤Ø125 mm (3,1-17,1 mm) 2400 x 1200 mm 3 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 90 C/CPP rør ≤Ø160 mm (21,9 mm) 2400 x 1200 mm 4 lag 50 mm på hver side 1 stk. på begge sider EI 60 C/C

PlastrørGips, murværk og beton ≥100 mm

FireFree® B280 brandgips i 25 mm på begge sider af en 50 mm Stenuldsplade, densitet: 150 kg/m3

FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

Alle gennemføringer skal tætnes med FireFree® B722 Brandmastik

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning i folie Rørisolering KlassifikationAlupexrør ≤Ø75 mm (2,25-4,7 mm) 2400 x 1200 mm Ja på begge sider 20 mm stenuld, 80 kg/m3 EI 120 C/C

Alupexrør med rørisolering af stenuldGips, murværk og beton ≥100 mm

25 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider og 50 mm stenuldsplade med en minimums- densitet på 150 kg/m3

500 mm rørisolering på begge sider af væggen, afbrudt eller gennemgående.

Alle gennemføringer skal tætnes med FireFree® B722 Brandmastik

Page 16: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning KlassifikationPVC-U og PVC-C ≤Ø32 mm (1,6-2,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C, C/CPE-, ABS- og SAN+PVC rør ≤Ø32 mm (1,8-3,0 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C, C/CPP rør ≤Ø32 mm (1,9-4,4 mm) 2400x1200 mm EI 120 U/C, C/C

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

Plastrør Gips, murværk og beton ≥100 mm

25 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums densitet på 150 kg/m3

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie Rørisolation KlassifikationStålrør ≤Ø40 mm (1-14,2 mm) 2400x1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. på hver side 13 mm cellegummi EI 120 C/UStålrør Ø40-Ø165 mm (1,5-14,2 mm)

2400x1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. på hver side 13 mm cellegummi EI 60 C/U

Stålrør ≤Ø165 mm (1,5-14 mm) 2400x1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. på hver side 13-32 mm cellegummi EI 60 C/UKobberrør Ø12-Ø54 mm (1-1,2 mm)*)

2400x1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. på hver side 25 mm cellegummi EI 120 C/C

Alupexrør Ø16-Ø75 mm (2,25-4,7 mm) *)

2400x1200 mm 2 lag 50 mm 1 stk. på hver side 25 mm cellegummi EI 120 C/C

Stål-, kobber- og alupexrør med rørisolering af cellegummi Gips, murværk og beton ≥100 mm

25 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimumsdensitet på 150 kg/m3

Cellegummi rørisolering

FireFree® B780 Brandpakning på begge sider

*) Alupexrør (PE-Xb/Aluminium/PE-HD) - Geberit MeplaRørisoleringen skal være gennemløbende, minimum 350 mm på begge sider.

Page 17: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

17

Installation Maksimal åbning Gips dybde Bagstop af stenuld KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 240Elektriske kabler ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtede

2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60

Kabelbakker / -stiger ≤500 mm bredde 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60Telekabler ≤21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm

2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 60

Stålwire, uisoleret ≤Ø24 mm 2400x1200 mm 50 mm - på begge sider 50 mm stenuldsplade, 150 kg/m³ EI 120

Kabler og kabelbakkerMurværk og beton ≥150 mm

50 mm FireFree® B280 Brandgips på begge sider

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en mini-mums densitet på 150 kg/m3

Installation Maximal åbning KlassifikationBrandgips og bagstop, uden installationer 2400x1200 mm EI 120Single elektrisk kabel ≤Ø21 mm 2400x1200 mm EI 60Elektrisk kabel ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 30Telekabler ≤21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm 2400x1200 mm EI 90Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60Kobberrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 30 C/UStålrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/UPVC rør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/U

Kabler og kabelbakkerMurværk og beton ≥150 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenulds-plade med en minimums densitet 150 kg/m3

50 mm FireFree® B280 Brandgips støbt mod støbeplade

Page 18: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 100x100 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/UStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/UStålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/UKobberrør ≤Ø12 mm (0,9-5,0 mm) 70x70 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/CKobberrør ≤Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 115x115 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/CKobberrør ≤Ø54 mm (0,9-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/CAlupexrør ≤Ø75 mm (7,5 mm) 2400x1200 mm 600 mm - 32 mm cellegummi EI 60 C/C

Installation Maksimal åbning KlassifikationBrandgips uden installationer 2400x1200 mm EI 240Elektrisk kabel ≤Ø21 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60Elektrisk kabel ≤Ø80 mm, enkelt eller bundtet 2400x1200 mm EI 60Telekabler ≤21 mm, enkelt eller bundtede ≤Ø100 mm 2400x1200 mm EI 120Kabelstige / Kabelbakke 2400x1200 mm EI 60Uisolerede kabler ≤Ø24 mm 2400x1200 mm EI 60Kobberrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 30 C/UStålrør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 60 C/UPVC rør ≤Ø16 mm 2400x1200 mm EI 240 C/U

Stål-, kobber- og alupexrør med rørisolering af stenuldMurværk og beton ≥150 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsp-lade med en minimums densitet 150 kg/m3

Stenuld rørisolering

Cellegummi rørisolering

50 mm FireFree® B280 Brandgips støbt mod støbeplade

Kabler og kabelbakkerMurværk og beton ≥150 mm

100 mm FireFree® B280 Brandgips

Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen. Halvdelen af rørisoleringen på hver side.

Page 19: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

19

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø219 mm (5,0-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 90 C/U

Stålrør med rørisolering af stenuldMurværk og beton ≥150 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimumsdensitet på 150 kg/m3

Stenuld rørisolering

50 mm FireFree® B280 Brandgips støbt mod støbeplade

Rørisoleringen skal være gennemløbende, 500 mm på begge sider.

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Rørisolering KlassifikationStålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 20 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 240 C/UStålrør Ø40-Ø219 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1000 mm - 30 mm stenuld, 80 kg/m³ EI 120 C/U

Stålrør med rørisoleriong af stenuldMurværk og beton ≥150 mm

100 mm FireFree® B280 Brandgips

Stenuld rørisolering

Rørisoleringen kan være gennemløbende eller afbrudt i brandgipsen, 500 mm på begge sider.

Page 20: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning

Brandpakning fra rulle Brandpakning i folie Rørisolering Klassifikation

Stålrør ≤Ø40 mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. centralt i gipsen 13 mm cellegummi EI 240 C/U

Stålrør ≤Ø165 mm mm (4-14,2 mm) 2400x1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. centralt i gipsen 9 mm cellegummi EI 30 C/UStålrør ≤Ø165 mm mm (4-14,2 mm) 2400x1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. centralt i gipsen 13 mm cellegummi Ei 60 C/UStålrør ≤Ø165 mm mm (1,5-14,2 mm) 2400x1200 mm 1 lag 50 mm 1 stk. centralt i gipsen 13-25 mm cellegummi EI 60 C/U

Installation (Godstykkelse) Maksimal åbning Brandpakning KlassifikationPVC-U og PVC-C ≤Ø32 mm (1,6-2,4 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 U/C, C/CPVC-U rør ≤Ø315 mm (9,2 mm) 2400x1200 mm 1 stk. FireFree® B780 Brandpakning Ø315 mm EI 120 C/CPE-, ABS- og SAN+PVC rør ≤Ø32 mm (1,8-3,0 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 U/C, C/CPP rør ≤Ø32 mm (1,9-4,4 mm) 2400x1200 mm Ikke nødvendigt EI 120 U/C, C/C

Stålrør med rørisolering af cellegummiMurværk og beton ≥150 mm

Cellegummi rørisolering

100 mm FireFree® B280 Brandgips

FireFree® B780 Brandpakning skal monteres i gipsen

PlastrørMurværk og beton ≥150 mm

Minimumsafstand til anden installation: 30 mm

100 mm FireFree® B280 Brandgips

FireFree® B780 Brandpakning skal monteres i gipsen

Rørisoleringen skal være gennemløbende, minimum 350 mm på begge sider.

Page 21: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

21

Ventilationskanal, EI 60

FireFree® B280 Brandgips ≥ 50 mm

FireFree® Støbeplade eller 50 mm stenuldsplade med en minimums densitet på 150 kg/m3

Ventilationskanal, EI 120Maksimal åbning 1200 x 2400 mm. Etagedæk ≥150 mm

Ventilationskanal i stål ≤ 500 x 1000 og Ø750 mm

FireFree® B280 Brandgips ≥ 100 mm

50 mm FireFree® Keramisk uld ≥ 128 kg/m3 skal installeres ≥ 120 cm på begge sider

Ventilationskanal, EI 60

Ventilationskanal i stål ≤ 1000 x 1000 og Ø1100 mmFireFree® B280 Brandgips

≥ 50 mm

30 mm stenuld ≥ 100 kg/m3 skal installeres ≥ 120 cm på begge sider

FireFree® Støbeplade ≥ 150 kg/m3 kan installeres hvor i gennemføringen man måtte ønske

Ventilationskanal, EI 120

Ventilationskanal i stål ≤ 500 x 1000 og Ø750 mmFireFree® B280 Brandgips

≥ 100 mm

50 mm FireFree® Keramisk uld ≥ 128 kg/m3 skal installeres ≥ 120 cm på begge sider

Ventilationskanal i stål ≤ 1000 x 1000 og Ø1100 mm

30 mm stenuld ≥ 100 kg/m3 skal installeres ≥ 120 cm på begge sider

Maksimal åbning 1200 x 2400 mm. Etagedæk ≥150 mm

Maksimal åbning: 2400x1200 mm. Murværk og beton ≥150 mm

Maksimal åbning: 2400x1200 mm. Murværk og beton ≥150 mm

Page 22: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Denne installationsvejledning er baseret på produktets Europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes som europæisk vurderingsdokument (EAD). Produkter nævnt i denne vejledning er testet iht. EN 1366-3.

KonstruktionerFireFree® B280 Brandgips er testet i følgende nævnte konstruktioner. • Gipsvægge med en tykkelse på mindst 100 mm, med

to 12,5 mm gipsplader på begge sider. Væggene skal have en kerne af stenuld ≥35 kg/m3.

• Murværk og betonvæg med en minimum tykkelse på 100 mm, med mindre andet er angivet på de enkelte detaljetegninger, og minimum densitet på

650 kg/m3. • Etageadskillelser som har en tykkelse på minimum

150 mm og en densitet på minimum 650 kg/m3. Den tilstødende konstruktion skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2.

Løsningerne vedrørende ventilationskanaler er doku-menteret ved Sintef og tilvirket af KIWA.

Produktet

Massefylde 900 - 1300 kg/m3 (Fuldhærdet)

Reaktion på brand A1 (Ubrandbar)

Fingertør ca. 60 min.

Fuldhærdet ca. 1 måneder

Trykstyrke

Testet ved 1000 x 1500 mm hulstørrelse og 100 mm tykkelse: 6 MPa Testet med testelement, 50 x 50 mm. Trykstyrken er opnået uden tillægsarmering.

TVOC, 28 dage /LEED 2009 (3 dage) ≤ 5 g/l (≤12 g/l)

Kompatibilitet

Kan anvendes sammen med de fleste materialer. FireFree® B280 Brandgips er vandbaseret og stålrør bør derfor rustbeskyttes.

AnvendelighedBør ikke anvendes i udsparinger med bevægelse, og i fugtige områ-der.

Levetid ≥30 årFarve Off-white

Emballage Papirssække af 20 literog 10 liters spande

Europæisk Teknisk Ass. ETA 15/0645, opd. 13.02.2018Mærkning CE-mærket: 0843-CPR-0272Forbrug ved støbning i skakt (1 m²) uden gennemføringer

Ca. 3 sække ved 50 mmCa. 6 sække ved 100 mm

Lydreduktion

Tekniske data

Testet i henhold til EN IS0 10140-2

Standard

Beskrivelse Lydreduktion50 mm støbning på 50 mm støbeplade, etagedæk 48 dB

100 mm støbning uden støbeplade, etagedæk 64 dBDobbeltsidet, 25 mm gips på 50 mm støbeplade 48 dBDobbeltsidet, 25 mm gips uden støbeplade 48 dB

Støttesystemer for installationer

Bæreevnetest

Ved gennemføringer i vægkonstruktioner skal installati-onerne understøttes af ophæng eller beslag, på begge sider af konstruktionen. Maksimalt 270 mm fra væggen. Ved gennemføringer i etageadskillelser skal installatio-nerne understøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etagedækket. Maksimalt 250 mm fra etagedækkets overside.

Test in 1500 x 100 mm hul ResultsSoft body impact, serviceabillity 500 Nm

Soft body impact, safety in use 700 NmHard body impact, serviceabillity 6 NmSoft body impact, safety in use 10 NmConcentrate load to ETAG 26-2 15 kN

Page 23: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] 23

Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb.

10511 5705673002904 FireFree B280 Brandgips 10 liter inkl 3 stk CE-Etiketter sp 21 sp

10509 5705673002843 FireFree B280 Brandgips 20 liter sæk 63 sække

10801 5705673002874 FireFree Støbeplade 1200x600x50 mm pl -

10709 5705673107098 FireFree Trækrør+ Ø40x150 mm stk. -

10711 5705673107111 FireFree Trækrør+ Ø63x150 mm stk. -

10713 5705673107135 FireFree Trækrør+ Ø90x150 mm stk. -

10715 5705673107159 FireFree Trækrør+ Ø110x150 mm stk. -

10717 5705673107173 FireFree Trækrør+ Ø40x250 mm stk. -

10719 5705673107197 FireFree Trækrør+ Ø63x250 mm stk. -

10721 5705673107210 FireFree Trækrør+ Ø90x250 mm stk. -

10723 5705673107234 FireFree Trækrør+ Ø110x250 mm stk. -

10725 5705673107258 FireFree Trækrør+ Ø40x400 mm stk. -

10727 5705673107272 FireFree Trækrør+ Ø63x400 mm stk. -

10729 5705673107296 FireFree Trækrør+ Ø90x400 mm stk. -

10731 5705673107319 FireFree Trækrør+ Ø110x400 mm stk. -

10201 5705673001402 FireFree B780 Brandpakning <Ø55 mm stk. 25 stk.

10205 5705673001426 FireFree B780 Brandpakning <Ø75 mm stk. 25 stk.

10207 5705673001433 FireFree B780 Brandpakning <Ø82 mm stk. 25 stk.

10209 5705673001440 FireFree B780 Brandpakning <Ø110 mm stk. 25 stk.

10211 5705673001457 FireFree B780 Brandpakning <Ø125 mm stk. 20 stk.

10213 5705673001464 FireFree B780 Brandpakning <Ø160 mm stk. 12 stk.

10215 5705673002089 FireFree B780 Brandpakning <Ø200 mm stk. 1 stk.

10217 5705673002096 FireFree B780 Brandpakning <Ø250 mm stk. 1 stk.

10219 5705673002102 FireFree B780 Brandpakning <Ø315 mm stk. 1 stk.

10225 5705673002119 FireFree B780 Brandpakning 50 mm - 25 lbm rl -

10227 5705673002126 FireFree B780 Brandpakning 75 mm - 25 lbm rl -

99014 5705673002614 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, 10stk stk. -

99006 5705673002607 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, 100stk rl.. -

99010 5705673002591 CE-Etiket B780-B790-B722-B280, Kundetryk ark -

Systemkomponenter

Page 24: FireFree®B280 Brandgips - Scandi Supply...2 Scandi pp as • nergive 2 • 5492 issenerg • 45 7624 4800 • -ai infsandisppd Generel produktinformation FireFree® B280 Brandgips

w w w. sc andisupply.dk

I tilfælde af brand skal bygningerbeskyttes, værdier sikres og menneskelivreddes. Her udgør passiv bandsikring afbygningskonstruktioner en grundsten, ogScandi Supply er en førende leverandør afkomplette løsninger hertil.

Hos Scandi Supply har sikkerhed første-prioritet, og vi sætter en ære i, at levereden rigtige løsning til opgaven. Vi tageraldrig let på en opgave, men vi lægger vægtpå at gøre det let for vore kunder ogsamarbejdspartnere, at skabe værdifulde ogsikre resultater.

Med over 25 års erfaring på området ervores råd og vejledning gennemprøvet -præcis som vores produkter ergennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,men arbejder hele tiden på at udvikleinnovative løsninger.

Kontakt Scandi Supply for at drøfte dineopgaver indenfor passiv brandsikring!

Fire

Free

® 20

20/0

6/25