of 8 /8
www.scandisupply.dk Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: 45 7624 4800 • E-mail: [email protected] 0761-CPD-0208 FireFree® 2K Brandtætningsskum

FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

  • Upload
    lynhi

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk...

Page 1: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

w w w. sc andisupply.dk

S c a n d i S u p p l y a / s • E n e r g i v e j 2 • 5 4 9 2 V i s s e n b j e r g • T l f . : 4 5 7 6 2 4 4 8 0 0 • E - m a i l : i n f o @ s c a n d i s u p p l y . d k

0 7 6 1 - C P D - 0 2 0 8

FireFree® 2K Brandtætningsskum

Page 2: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Vores installationsvejledninger skal hjælpe dig med at udføre en korrekt brandlukning. Det er vigtigt, at dine brandlukninger opfylder brandkravene.

Installationsvejledningerne kan downloades påwww.scandisupply.dk

FireFree® B744/B745 Brandplader

w w w.scandisupply.dkScandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

FireFree® B722 Brandmastik

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. m

[email protected]

w w w.scandisupply.dk

FireFree®B725 Intumastik

w w w. sc andisupply.dk

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: 45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

FireFree® B790 Brandbøsning

w w w. sc andisupply.dkscandi supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

FireFree® B780 Brandpakning

w w w. sc andisupply.dk

scandi supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. [email protected]

FireFree®B280 Brandgips

w w w. sc andisupply.dk

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: 45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

FireFree® Trækrør+

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. m

[email protected]

w w w.scandisupply.dk

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail. m

[email protected]

Page 3: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected] 3

Generel produktinformation

FireFree® 2K Brandtætningsskum anvendes til lukninger i brandklassificerede vægge og dæk, hvor disse bliver brudt af en eller flere installationer. Herunder kabler, kabelbakker, kabelbundter, brandbare og ubrandbare rør, op til brandklasse EI120.

FireFree® 2K Brandtætningsskum er en ekspanderende 2-komponent polyurethan skum, emballeret i 380 ml patroner. FireFree® 2K Brandtætningsskum kan anvendes sammen med FF510 Foam Block, som også er en del af denne installationsvejledning.

Med en vægtykkelse på 150 mm, vil FireFree® 2K Brand-tætningsskum f.eks. kunne lave en EI 60 brandtætning rundt om et bundt kabler ≤ 100 mm. Ligeledes kan FireFree® 2K Brandtætningsskum anvendes til brandlukning af enkelte isolerede elektriske kabler ≤ Ø80 mm med EI 60 brandkrav.

I etagedæk min. 150 mm godstykkelse kan FireFree® 2K Brandtætningsskum anvendes til EI 60 brandlukninger

af f.eks. bundtede kabler ≤ Ø100 mm eller stålrør ≤ Ø16 mm (C/U) eller plastrør ≤ Ø40 mm til EI 60 (C/U).

• I etagetæk og væg, kan man pånå EI 120 U/U med: • Stålrør ≤Ø16 mm med eller uden kabler• Plastrør ≤40 mm med eller uden kabler ≤Ø21

mm • Bunter af plastrør ≤Ø80 mm med eller uden kabler

≤Ø21 mm kan

Vi henviser til installationsvejledningens 10 punkter for korrekt udførelse af dine brandtætninger.

1. Det er vigtigt at følge monteringsanvisningerne i henhold til skemaer og tegninger på følgende sider for korrekt installation.

2. Rengør siderne i åbningen. Pap, plastfolie eller klæ-bebånd kan anvendes som støbekasse.

3. Dele af åbningen uden installationer kan lukkes med FireFree FF510 Foam Blocks.

4. Hold patronen lodret med spidsen pegende opad, skru hætten af og påsæt mixeren.

5. Sæt patronen i fugepistolen.

6. Begynd at trykke ud, men kassér de første 5 cm skum.

7. Fyld åbningen indefra og ud mod fronten, og nedefra og op. Ved denne fremgangsmåde opbygges skum-met omkring installationerne, fra bund til top, og slutter tæt.

8. Styr altid spidsen af blanderen over skummet, såle-des at materialet ikke klæber eller tilstopper. Efter en afbrydelse på mere end cirka 50 sekunder hærder skummet i mixerrøret, udskift derfor mixeren. Hvis ikke alt skummet bruges, lettes trykket på fugepisto-len, og lad mixeren sidde på indtil man skal bruge resten, hvor mixeren så skiftes.

9. Overskydende skumrester kan skæres væk med en egnet kniv efter 2 minutter.

10. Ved eftermontering af nye installationer: Pres blot de ønskede installationer gennem skummet. Tomme huller, efter fjernede installationer udfyldes med FireFree® 2K Brandtætningsskum.

Installationsvejledning

Page 4: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

60 mm 60 mm

35 mm

0 mm0 mm

50 mm

0 mm

60 mm

50 mm 50 mm

0 mm

0 mm

0 mm

50 mm

50 mm

50 mm

0 mm

FF510 Foam Blocks

FF510 Foam Blocks

Illustrationen herunder indeholder minimums afstande mellem installationer i FireFree® 2K Brandtætningsskum. På side 5 og 6 findes et skema med de installationers syper som kan brandtætnes med FireFree® 2K Brandtæt-ningsskum.

FireFree® 2K Brandtætningsskum kan anvendes i gen-nemføringer på op til (BxH) 450x500 mm ved blandede installationer i vægkonstruktioner og i dæk op til (BxL) 450x450 mm. Ved gennemføringer med kabler alene kan FireFree® 2K Brandtætnings- skummet anvendes i op til (BxH) 270x270 eller Ø300 mm.

Minimums afstande mellem installationer

1. Kabler, isolerede elektriske kabler, telekabler, optiske kabler: ≤ til Ø80 mm i ydre diameter.

2. Kabelbundter: ≤ op til en total ydre diameter på Ø100 mm bestående af kabler, isolerede elektriske kabler eller optiske kabler. De enkelte kabler må ikke have en ydre diameter på >Ø24 mm.

3. Kabelbakker og – stiger4. Stålrør: ≤ Ø16 mm i ydre diameter, med eller uden

kabler trukket igennem.

1 2 43

5 5

3

1

2

7

6 & 9

1. Ubrændbare rør med rørisolering af mineraluld: Kobber-, stål- og rør af rustfrit stål med en ydre diameter ≤ Ø54 mm. Rørisoleringen skal være min. 30 mm tyk, densitet: min. 90 kg/m3.

2. Ubrændbare rør med rørisolering af Armaflex/Kaiflex: Kobber-, stål- og rør af rustfrit stål med en ydre diameter op til ≤ Ø89 mm. Isolering skal have en længde af mini-mum 500 mm på begge sider af konstruktionen.

3. Plastrør: ≤ Ø40 mm i ydre diameter, med eller uden kab-ler trukket igennem.

4. Plastrør bundtede: ≤ Ø80 mm i ydre diameter. De enkelte rør må ikke overskride Ø40 mm.

5. Brændbare rør: PVC-U, PVC-C, PE, ABS samt SAN+PVC rør op til ≤ Ø50 mm i ydre mål.

Page 5: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

5

≥100 mm

Minimumafstand mellem to på hinanden følgende gennemføringer skal være 100 mm.

Gennemføringer eller dele af gennemføringer som ikke gennembrydes af installationer, kan tætnes med Fire-Free® 510 Foam Blocks i stedet. Se illustrationen på side 3. FireFree® 510 Foam Block skal monteres således at dybden i gennemføringen stemmer overens med klas-sifikationstabellen. FireFree® 510 Foam Block monteres i verband, og presses let sammen ved monteringen så-ledes at gennemføringen bliver helt tæt og lukker af for gennemstrømning af røg og gasser.

Nye installationer kan nemt eftermonteres i eksisterende gennemføring med FireFree® 2K Brandtætningsskum. Der anvendes en passende kniv eller boreværktøj til at lave en lille åbning, derefter presses installationen gennem hullet. Efter montering af nye installationer eller fjernelse af gamle eksisterende, skal der efterfyldes med FireFree® 2K Brandtætningsskum i fuger og efterladte huller. Alternativt kan nye kabler presses igennem skummet efterfølgende.

Montering og eftermontering

Afstand mellem gennemføringer

Page 6: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Detaljetegninger

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Vægkonstruktioner - Klassifikationstabel

Vægkonstruktioner100 mm 144 mm 200 mm Gennemføring (B x H)

Elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø21 mm

EI 90 EI 90 450 x 500 mmEI 60 270 x 270 mm / Ø300

Elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø21-50 mm

EI 60 EI 90 450 x 500 mmEI 45 270 x 270 mm / Ø300

Isolerede elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø51-80 mm EI 60 EI 90 450 x 500 mm

Bundtede kabler ≤ Ø100 mm EI 60 EI 90 450 x 500 mm

Uisolerede elektriske kabler ≤ Ø24 mmEI 45 EI 60 450 x 500 mmEI 45 EI 90 270 x 270 mm / Ø300

Stålrør ≤Ø16 mm med eller uden kabler EI 60 C/U EI 90 U/U 450 x 500 mm

Plastrør ≤ Ø40 mmEI 90 U/C 450 x 500 mmEI 120 U/C 270 x 270 mm / Ø300

Plastrør ≤40 mm med eller uden kabler ≤Ø21 mm EI 90 U/C EI 120 U/U 450 x 500 mmBundtede plastrør ≤ Ø80 mm EI 120 U/C 270 x 270 mm / Ø300Bunter af plastrør ≤Ø80 mm med eller uden kabler ≤Ø21 mm kan EI 120 U/U 450 x 500 mmIsolerede rør ≤ Ø54 mm EI 90 C/U 450 x 500 mmUbrændbare rør ≤ Ø54 mm (9 mm Armafle x ) EI 90 C/U 450 x 500 mmUbrændbare rør ≤ Ø89 mm (>9 mm Armafle x ) EI 90 C/U 450 x 500 mmUisolerede ubrændbare rør ≤ Ø28 mm EI 60 C/U 450 x 500 mmBrændbare rør ≤ Ø50 mm EI 120 U/C 450 x 500 mm

Maksimale gennemføringer, (BxH): 450 x 500 mm i gipsvæg, murværk og beton minimum tykkelse ≥ 100 mm. Hvis gennemføringen er mindre end hullets maksimale størrelse, kan der i visse tilfælde opnås højere brandklassifikation. Se nedenstående tabel for information. Maksimale gennemføringer, (BxH): 270 x 270 mm eller Ø300 mm i gipsvæg, murværk og beton minimum tykkelse ≥ 100 mm. Murværk og beton: Minimum. densitet 450 kg/m3.

Etageadskillelser - Klassifikationstabel

Etageadskillelser144 mm 200 mm Gennemføring (BxL)

Isolerede elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø21 mm EI 90 EI 120 450 x 450 mmIsolerede elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø21-50 mm EI 60 EI 90 450 x 450 mmIsolerede elektriske kabler, telekom. og optiske fibre/lyslederkabel ≤ Ø51-80 mm EI 60 EI 90 450 x 450 mmBundtede kabler ≤ Ø100 mm EI 60 EI 90 450 x 450 mmUisolerede elektriske kabler ≤ Ø24 mm EI 30 EI 60 450 x 450 mm

Stålrør ≤ Ø16 mm med eller uden kabler EI 60 U/C EI 90 U/U 450 x 450 mm

Plastrør ≤ Ø40 mmEI 60 U/C EI 120 U/U 450 x 450 mmEI 120 U/C EI 120 U/U 270 x 270 mm / Ø300

Plastrør ≤40 mm med eller uden kabler ≤Ø21 mm EI 60 C/U EI 120 U/C 450 x450 mmBundtede plastrør ≤ Ø80 mm EI 120 U/C EI 120 U/U 270 x 270 mm / Ø300Bunter af plastrør ≤Ø80 mm med eller uden kabler ≤Ø21 mm kan EI 120 U/U 450 x 450 mmIsolerede rør ≤ Ø54 mm EI 60 C/U EI 90 C/U 450 x 450 mmIsolerede stålrør ≤Ø54 mm EI 60 U/C EI 90 U/U 450 x 450 mmStålrør ≤ Ø54 mm (9 mm Armaflex) EI 60 C/U EI 90 C/U 450 x 450 mmStålrør ≤ Ø89 mm (>9 mm Armaflex) EI 60 C/U EI 120 C/U 450 x 450 mmUisolerede stålør ≤ Ø28 mm EI 60 C/U EI 90 C/U 450 x 450 mmBrændbare rør ≤ Ø50 mm EI 60 U/C EI 120 U/U 450 x 450 mm

Maksimal gennemføring (BxL): 450 x 450 mm minimum tykkelse ≥ 150 mm. Hvis gennemføringerne er mindre end det hukllets maksimale stør-relse, så kan man i visse tilfælde opnå højere brandklassifikation. Se nedenstående tabel for information. En mindre gennemføring (BxL): 270 x 270 mm eller Ø300 mm minimum tykkelse ≥ 150 mm. Murværk og beton: Minimum. densitet 450 kg/m3

Page 7: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

Scandi Supply a/s • Energivej 2 • 5492 Vissenbjerg • Tlf.: +45 7624 4800 • E-mail: [email protected]

Detaljetegninger

7

FireFree® 2K BrandtætningsskumFireFree® FireFree Foam Block FF510 og

FireFree Foam Block FF510 VAC

CE-Etiket “Foam Plug/Block - 2K BTS”

Pistol for 2K BTS

Systemkomponenter

Systemet omfatter foruden FireFree® 2K Brandtætningsskum i patroner á 380 ml, også en påførings-pistol, samt FF510 Foam Block i målene 60x144x200 mm. Dertil CE-etiketter for opmærkning af korrekt udført brand-lukning.

Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb.

10053 5705673001754 FireFree 2K Brandtætningsskum 380 ml patr 1 patr

10051 5705673001716 FireFree 2K Brandtætningsskum 380 ml krt6patr 6 patr

10911 5705673001723 Pistol for 2K BTS stk 1 stk

10913 5705673001730 Batteri-Pistol 2K BTS stk 1 stk

10903 5705673002270 Mixer til 2K BST stk 1 stk

10421 5705673001938 FireFree FF510 Foam Block 200x144x60 mm stk 18 stk

10421 5705673002478 FireFree FF510 Foam Block VAC 200x144x60 mm stk 10 stk

99005 5705673002584 CE-Etiket “Foam Plug/Block - 2K BTS” stk -

Standarder

Denne installationsvejledning er baseret på produktets europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1882/2003 på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2008, der anvendes

som europæisk vurderingsdokument (EAD). Europæisk Teknisk Godkendelse: ETA-11/0206 FireFree® 2K Brand-tætningsskum og ETA-10/0431 for FF510 Foam Blocks.

Beskrivelse LydreduktionGipsvæg, 360 mm x 360 mm, 200 mm 66 dB

Lydreduktion

Produktet Klar til brug, forbehandlet pladeMassefylde, densitet ca. 215 kg/m³Indhold i patron 380 mlEkspansion, ved brug*) 2,4 lHoldbarhed, ETAG 026-2 Klasse Z₁

LagringTørt, og i uåbnet emballage, mellem +5-30°C. 12 måneder i uåbnet embal-lage

Anvendelses temparatur Optimalt mellem +20-25°CLuftgennemtrængning Q600 < 0,08 m3/(h*m²)

Varmeledningsevne λ = 0,088 W/(m*K)TVOC, 28 dage <2,0 µg/m³

Anvendelse Kan anvendes sammen med FF510 Foam Block

Test ETA-11/0206, EC mærke: 0761-CPD-0208

Farve Rød-brun

Overmalbar Kontakt Scandi Supply a/s for yderlige-re oplysninger

*) afhængig af temperatur

Tekniske data

Testet i henhold til EN ISO 110-1: 2010

Page 8: FireFree® 2K Brandtætningsskum - scandisupply.dk · k.dk tik k.dk tik k.dk andbøsning k.dk andpakning k.dk FireFree®B280 Brandgips ... Murværk og beton: Minimum. densitet 450

w w w. sc andisupply.dk

I tilfælde af brand skal bygningerbeskyttes, værdier sikres og menneskelivreddes. Her udgør passiv bandsikring afbygningskonstruktioner en grundsten, ogScandi Supply er en førende leverandør afkomplette løsninger hertil.

Hos Scandi Supply har sikkerhed første-prioritet, og vi sætter en ære i, at levereden rigtige løsning til opgaven. Vi tageraldrig let på en opgave, men vi lægger vægtpå at gøre det let for vore kunder ogsamarbejdspartnere, at skabe værdifulde ogsikre resultater.

Med over 25 års erfaring på området ervores råd og vejledning gennemprøvet -præcis som vores produkter ergennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,men arbejder hele tiden på at udvikleinnovative løsninger.

Kontakt Scandi Supply for at drøfte dineopgaver indenfor passiv brandsikring!

Fire

Free

® 20

18/1

2/17