Click here to load reader

fins al 29 de juliol 25-26 de juliol PoPPea//PoPPea ... Patrocinadors del Grec 2012 Festival de Barcelona D.L. B.18611-2012 dansa Diversos espais fins al 9 de juliol dies de dansa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of fins al 29 de juliol 25-26 de juliol PoPPea//PoPPea ... Patrocinadors del Grec 2012 Festival de...

 • Patrocinadors del Grec 2012 Festival de Barcelona

  D .L

  . B .1

  86 11

  -2 01

  2

  dansa Diversos espais fins al 9 de juliol dies de dansa 21 Festival Internacional de Dansa Contemporània en Paisatges Urbans

  Diversos espais fins al 27 de juliol Kamuyot Ohad Naharin / IT Dansa

  La CaLDera fins al 29 de juliol mov-i-ment #3 La Caldera

  TeaTre LLiure - saLa fabià puigserver 9-10 de juliol 32 rue vandenBranden Peeping Tom

  MerCaT De Les fLors - saLa oM 10-11 de juliol Kindur, vida aventurera de les ovelles a islàndia Compagnia TPO

  MerCaT De Les fLors - saLa pb 11-13 de juliol Full eveninG Contrapunctus Danceport

  TeaTre LLiure - saLa fabià puigserver 14-15 de juliol BomByx mori Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company

  MerCaT De Les fLors - saLa oM 21-22 de juliol chucK & Bruce Thomas Noone / Emilio Gutiérrez

  MerCaT De Les fLors - saLa MaC 25-26 de juliol PoPPea//PoPPea Gauthier Dance

  mÚsica TeaTre greC 8 de juliol sant andreu Jazz Band. direcció: Joan chamorro Swinging and Dancing with a Smile

  TeaTre greC 9 de juliol Jordi savall i hesPèrion xxi Sarajevo, diàleg de les ànimes

  i més...

  amB el suPort de:

 • mercat de les Flors - sala ovidi montllor 7 i 8 de Juliol durada: 70’ EspEctacLE En angLès i zuLu amB soBrEtítoLs En cataLà

  WalKinG next to our shoes… intoxicated By straWBerries and cream, We enter continents Without KnocKinG… Robyn oRlin

  «Walking next to our shoes» és una expressió tradi- cional zulu que, si fa o no fa, vol dir no tenir diners, ser pobre. Els protagonistes d’aquest espectacle, però, no ho són pas, si més no en talent, habilitats coreogràfiques, bona veu i bon humor. De tot això en tenen, i molt, com veureu en un espectacle cre- at a Johannesburg i interpretat per deu cantants sud-africans, una cantant d’òpera, dos ballarins, un actor... i és que aquest és un espectacle integral on la dansa, el teatre i la música es combinen per parlar-nos de temes seriosos que van de la guer- ra o la malaltia als perills de l’apartheid. tot us ho explicaran, utilitzant grans dosis de ritme, uns ba- llarins perfectament sincronitzats i un cor masculí, el phuphuma Love minus, que us ensenyarà què és l’isicathamiya, un tipus de cant a cappella zulu que s’acompanya sovint amb coreografies que es ba- llen de puntetes. i és que l’isicathamiya va néixer al principi del segle xx, quan els zulus protagonitza- ven migracions del camp a la ciutat i, en els allotja- ments que trobaven pel camí, estaven obligats a… divertir-se sense fer soroll.

  Veureu un vestuari extravagant, ple de colors i sa- bates cares, un complement que, com veureu du- rant la funció, té un paper fonamental en una pro- posta coreogràfica i musical plena d’humor i ten- dresa.

  corEografia i DirEcció RObyN ORLIN assistEnt DE DirEcció NhLANhLA MAhLANGU amB NhLANhLA MAhLANGU, bOITUMELO MOThAbELA, VUSUMUzI KUNENE, ThULANI zwANE I PhUPhUMA LOVE MINUS: AMOS bhENGU, bUSANI MAjOzI, jAbULANI MCUNU, MbONGELENI NGIDI, MbUyISELENI MyEzA, MLUNGISELENI MAjOzI, MqAPhELENI NGIDI, SAzISO MVELASE, SIyAbONGA MANyONI I S’yAbONGA MAjOzI VíDEo PhILIPPE LAINé VEstuari bIRGIT NEPPL DissEny D’iL·Luminació RObyN ORLIN I DENIS hUTChINSON DirEcció DE gira DENIS hUTChINSON opEraDor DE VíDEo ThAbO PULE assistEnt DE rEgiDoria DAVID hLATShwAyO fotografia jOhN hOGG

  tot l’attrezzo i el vestuari que s’utilitza en aquesta producció són completament reciclables. contractació i administració: Damien Valette - www.jgdv.net coordinació: marion gatier

  una coproducció del city theater & Dance group, el festival Banlieues Bleues, el théâtre de saint Quentin en yvelines, la scène nationale i el grand théâtre du Luxembourg. amb la col·laboració del conseil général de seine - saint Denis i el goethe institut, Johannesburg. agraïments especials a m. simon ngubane i m. adolphus mbuyisa de l’iphimbo isicathamiya association, on està radicat el phuphuma Love minus.

  DaNsa i CaNT CoraL zuLu

Search related