finante publice an2 spiru

 • Upload
  lost2r

 • View
  238

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  1/32

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  2/32

  15. Acceptiunea moderna privind deficitul bugetar considera ca deficitul bugetar voluntar devine un mijloc de

  relansare a activitatii economice, in conditiile in care conjunctura nu are caracter inflationist.

  16. Gradul de indatorare a tarii se calculeaza ca raport procentual intre datoria publica totala si PIB.

  17. Creditul public poate fi contractat atat pentru necesitati de trezorerie, cat si pentru echilibrarea bugetului

  de stat.

  18. Inflatia si gradul de indatorare sunt fenomene care nu au legatura intre ele.

  19. Inflatia si indatorarea nu au legatura cu evolutia finantelor publice.

  20. Inflatia si indatorarea statului se genereaza reciproc.

  21. Inflatia si indatorarea statului nu reprezinta factori cu influenta asupra finantelor publice.

  22. Inflatia si indatorarea statului reprezinta factori foarte importanti care se manifesta in conjunctura actuala,

  cu impact asupra finantelor publice.

  23. Monetarismul (sau Scoala de la Chicago) are o viziune identica, in comparatie cu keynesianismul, privitor

  la domeniul monetar.

  24. Scoala libertariana accepta interventiile statului-providenta.

  25. Scoala libertariana acuza statul-providenta ca este un factor de anchilozare a societatii.

  26. Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, s-a extins foarte mult.

  27.Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, era foarte restrans.

  28. Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.

  29.Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, includea o importanta latura sociala.

  30.Gandirea libertariana are ca punct central ideea ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate,

  anulate sau confiscate in interesul colectivitatii.

  31. Conform punctului de vedere libertarian, statului ii este permis sa intervina pentru a afecta drepturile de

  proprietate ale unor indivizi in favoarea altora, prin redistribuirea veniturilor.

  32.Adeptii teoriei libertariene considera indreptatita existenta unui "stat minimal".

  33.Adeptii teoriei libertariene considera ca doar un "stat minimal" are legitimitate morala, deoarece el nu incalcadrepturile naturale ale indivizilor, intre care dreptul la viata si proprietate.

  34. Finantele publice reprezinta o stiinta veche, care si-a conturat obiectul de studiu inca din antichitate.

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  3/32

  35. Finantele publice nu au nici o legatura cu relatiile economice si sociale.

  36. In perioada statului-providenta, conceptul de finante publice avea un pronuntat caracter juridic.

  37. In perioada statului-jandarm, impozitele reprezentau un rau necesar.

  38. In perioada statului-providenta, se respecta cu strictete principiul echilibrului bugetar.

  39. In perioada statului-jandarm, cheltuielile publice erau limitate la maximum.

  40.Doctrina interventionista corespunde cu epoca statului-jandarm.

  41. Doctrina interventionista incurajeaza infiintarea de intreprinderi publice si societati mixte, acordarea de

  subventii si de facilitati fiscale pentru intreprinderile particulare.

  42. Masurile interventioniste ale statului pot viza combaterea somajului si redresarea economiei stagnante.

  43. Economia de oferta se incadreaza in teoriile privind interventionismul.

  44. Conform economistilor de oferta, statul poate si trebuie sa-si extinda aria misiunilor sale traditionale.

  45. In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoalalibertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.

  46. Economia de oferta condamna orice politica de reglare a cererii si rolul statului-providenta, militand

  pentru manifestarea liberei initiative ca singura in masura sa produca avutie.

  47. Adeptii economiei de oferta propun cresterea cheltuielilor publice, indeosebi a celor care vizeaza protectia

  sociala.

  48. Economistii de oferta propun cresterea ratei fiscalitatii si, pe aceasta baza, sporirea cheltuielilor publice.

  49. Conform orientarilor economiei de oferta, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului a

  condus la excese de reglementare, de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, cu efecte negative asupra

  incitarii la munca, economisirii si investirii.

  50. Economistii de oferta afirma ca extinderea interventiilor economice si sociale ale statului, nu reprezinta o

  frana in desfasurarea activitatilor economice.

  51. Relatiile financiare publice nu au nici o legatura cu relatiile banesti.

  52. Relatiile financiare publice reflecta un transfer de valoare.

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  4/32

  53. Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice presupune o contraprestatie directa si

  imediata.

  54. Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice nu are caracterul de transfer de putere decumparare.

  55. Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice este rambursabil si presupune o

  contraprestatie.

  56. Intre relatiile financiare publice si relatiile banesti exista o legatura de la parte la intreg.

  57. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice reprezinta un proces unitar si neintrerupt.

  58. Relatiile financiare publice reprezinta suportul de formare a relatiilor banesti in ansamblul lor.

  59. Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are loc doar de la persoane fizice si

  juridice catre stat.

  60. Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are loc doar de la stat catre persoane

  fizice si juridice .

  61. Metoda automata sau a penultimei reprezinta o metoda clasica de cuantificare a veniturilor si cheltuielilor

  bugetare.

  62. Metoda evaluarii directe a indicatorilor bugetari, presupune stabilirea unui ritm mediu de variatie a

  indicatorilor bugetari pe o perioada de 5-10 ani.

  63. Metoda majorarii sau diminuarii presupune intocmirea proiectului de buget luand ca baza de calcul

  executia bugetara a penultimului an bugetar.

  64. Metoda automata sau a penultimei consta in calculul indicatorilor bugetari, pentru fiecare sursa de venit

  sau categorie de cheltuieli, pe baza executiei preliminare a bugetului pe anul in curs.

  65. Metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari au la baza analiza cost-avantaje sau cost-

  beneficiu.

  66. Metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari nu isi propun sa coreleze cheltuielile bugetare la

  nivelul tuturor institutiilor publice participante la implementarea unui anumit proiect/obiectiv.

  67. Metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari vizeaza urmarirea eficientei proiectelor/actiunilorcare se finanteaza din bani publici.

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  5/32

  68. Metodele moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari presupun alegerea dintre mai multe variante de

  bugete, a celei care maximizeaza rezultatele obtenabile la acelasi nivel al costurilor sau a variantei in

  care se obtin aceleasi efecte cu costuri minime.

  69. Principiul universalitatii presupune inscrierea in buget a tuturor veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-un

  singur document.

  70. Inscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-un document unic, raspunde principiului

  specializarii bugetare.

  71. Principiul unitatii bugetare consta in inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor bugetare in sumele lor

  totale, interzicand compensarea dintre venituri si cheltuieli.

  72. Intocmirea bugetelor autonome si extraordinare reprezinta o abatere de la principiul universalitatii

  bugetare.

  73. Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - evidentiaza, de obicei, incasari si plati care

  au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  74. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi

  in asteptare.

  75. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul universalitatii bugetare -evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  76. Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

  77. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul neafectarii veniturilor bugetare -evidentiaza de

  obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  78. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul transparentei bugetare -evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  79. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul specializarii bugetare - evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  80. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul anualitatii bugetare - evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  81. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul echilibrului bugetar - evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

  82. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul publicitatii bugetare - evidentiaza de obicei,

  incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  6/32

  83. Bugetele extraordinare - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in

  asteptare.

  84. Bugetele autonome- ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

  85. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul anualitatii bugetare - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  86. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul specializarii bugetare - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  87. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  88. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul universalitatii bugetare - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  89. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul publicitatii bugetului - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  90. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul transparentei bugetare - au caracterul unor

  conturi in asteptare.

  91. Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul neafectarii veniturilor bugetare -au caracterul

  unor conturi in asteptare.

  92. Principiul universalitatii presupune inscrierea in buget a veniturilor pe categorii si a cheltuielilor

  bugetare pe destinatii.

  93. Legea finantelor publice si legea bugetara anuala reprezinta, in Romania, unul si acelasi act normativ.

  94. Bugetul general consolidat se mai numeste si buget de stat.

  95. Intre bugetul de stat si bugetul general consolidat nu este nici o diferenta.

  96. Bugetele locale reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

  97. Bugetele locale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

  98. Bugetul de stat reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

  99. Bugetele fondurilor speciale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  7/32

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  8/32

  118. Sistemul de exercitiu, ca practica de intocmire a bugetului statului, se mai numeste si sistem de gestiune.

  119. Principiul specializarii bugetare consta in inscrierea in bugetul statului a veniturilor si cheltuielilor insumele lor totale, si nu doar a soldurilor dintre ele.

  120. Utilizarea deficitului bugetar al statului ca mijloc de relansare a economiei, conform acceptiuniimoderne privind deficitul bugetar, poate avea loc in orice conditii economice si monetare (chiar si incazul unei inflatii ridicate).

  121. Gradul de indatorare a tarii se calculeaza ca diferenta intre PIB si datoria publica totala a tarii.

  122. Gradul de indatorare a statului se calculeaza ca diferenta intre serviciul datoriei publice si datoriapublica totala.

  123. Gradul de indatorare a statului se calculeaza ca raport procentual intre veniturile fiscale ale statului siPIB.

  124. Gradul de indatorare a statului se calculeaza ca diferenta intre veniturile publice totale si datoria publicatotala.

  125. Gradul de indatorare a statului se calculeaza ca raport procentual intre veniturile publice totale si datoriapublica totala.

  MULTIPLE CHOICE

  1. Finantele publice reprezinta:

  a. transfer de valoare cu caracter de putere de cumparare

  b. transfer de valoare fara putere de cumparare

  c. relatii de vanzare-cumparare

  d. toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate cu privire la finantele publice

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la finantele

  publice

  2. Impozitul:

  A) reprezinta o plata baneasca

  B) este platit de stat persoanelor fizice si juridice

  C) reprezinta o plata obligatorie

  D) reprezinta o plata facultativa

  E) reprezinta o plata nerambursabila

  F) reprezinta o plata fara contraprestatie sau echivalent direct si imediat

  G) presupune o contraprestatie din partea statului

  a. A,B,C,G;

  b. A,C,E,F;

  c. B,D,E,F;

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  9/32

  d. A,C,D,F

  e. C,D,E,G

  3. Creditul public:

  A) nu este rambursabil

  B) este o intelegere contractuala intre stat, pe de o parte si o persoana fizica si juridica, pe dealta parte

  C) presupune o contraprestatieD) nu presupune o contraprestatieE) este rambursabilF) se contracteaza pentru necesitati de trezorerieG) nu se contracteaza pentru necesitati de trezorerieH) se contracteaza pentru echilibrarea bugetului de statI) reprezinta o obligatie pentru creditorJ) reprezinta un instrument de politica economicaK) realizeaza o redistribuire a PIB

  a.

  b.

  c.

  d.

  e.

  A,B,C,E,H,I,K; B,D,F,G,H,J,K; B,C,E,G,J,H,K; A,B,C,D,F,J,K;

  B,C,E,F,H,J,K;

  4. Bunurile publice se caracterizeaza prin:

  a. Consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi.

  b. Consum indivizibil si concurential, presupunand o plata.

  c. Accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa.

  d. Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.

  e. Toate enunturile de mai sus caracterizeaza bunurile publice.

  5. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:

  a. conditioneaza relatiile banesti

  b. reprezinta un transfer de valoare in dublu sens

  c. se suprapun prefect cu relatiile banesti

  d. au ca scop satisfacerea nevoilor individuale

  e. reprezinta doar un transfer de valoare de la persoanele fizice si juridice catre stat

  6. Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:

  a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital

  b. cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de personal si subventii

  c. cheltuieli virtuale, cheltuieli temporare si cheltuieli definitive

  d. cheltuieli ale administratiei centrale si cheltuieli ale administratiei locale

  e. cheltuieli ale bugetului public national si cheltuieli ale fondurilor speciale

  7. Definitia impozitului precizeaza ca:

  1) este rambursabil

  2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice

  3) are caracter definitiv

  4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata

  5) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice

  6)

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  10/32

  6) presupune o contraprestatie directa si imediata

  a. 1,3,4;

  b. 1,3,6;

  c. 2,3,4;

  d. 2,5,6;

  e. 3,4,5.

  8. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la creditul public este adevarata:

  a. reprezinta o modalitate de completare a creditului particular insuficient intr-o

  economie de piata functionala

  b. reprezinta o posibilitate de a reduce nivelul inflatiei din economie

  c. prin apelul la credit public are loc o reducere a presiunii fiscale prea ridicate din

  economie

  d. reprezinta o modalitate de procurare rapida a fondurilor publice, mai costisitoare

  decat impozitele

  e. apelul la credit public nu are nici un fel de repercusiuni asupra generatiilor

  urmatoare

  9. Dintre urmatoarele enunturi, care nu reprezinta o trasatura a procesului bugetar?

  a. continuitate ciclica

  b. caracter decizional

  c. specializarea bugetara

  d. caracter politic

  e. caracter democratic

  10. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta etape ale procesului bugetar?

  a. elaborarea proiectului de buget

  b. executia bugetului

  c. ratificarea de catre Presedintele tarii a proiectului de buget aprobat de Parlament

  d. aprobarea bugetului

  e. controlul si aprobarea executiei bugetului

  f) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara

  11. Stiind ca urmatoarele enunturi reprezinta etape ale procesului bugetar, ordonati-le cronologic.

  1) aprobarea bugetului

  2) executia bugetului

  3) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara

  4) elaborarea proiectului de buget

  5) controlul si aprobarea executiei bugetului

  a. 3,5,2,1,4;

  b. 4,3,1,2,5;

  c. 2,3 5,4,1;

  d. 4,1,2,3,5;

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  11/32

  e. 5,3,1,2,4.

  12. Oferta bunurilor publice este:

  a. perfect sesizabila

  b. conditionata de plata unui tarif sau taxa

  c. indivizibila, neconcurentiala, nu presupune o plata

  d. indivizibila si are loc in detrimentul altor persoane

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu caracterizeaza oferta bunurilor publice

  13. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

  a. scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele

  financiare ale statului

  b. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de

  activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

  c. grupeaza cheltuielile publice in cheltuieli de investitii si cheltuieli functionale,

  acestea din urma avand ponderea cea mai mare in total

  d. grupeaza cheltuielile in functie de rolul lor in viata economica si sociala

  e. cuprinde cheltuieli reale (negative) si cheltuieli economice (pozitive)

  14. Presiunea fiscala la nivel national se masoara prin:

  a. rata presiunii fiscale

  b. raportul procentual dintre veniturile fiscale si totalul veniturilor publice pe o

  perioada de un an

  c. cuantificarea economiei subterane intr-o anumita perioada

  d. raportul dintre impozitele directe si cele indirecte

  e. marimea inflatiei la un moment dat in economie

  15. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la modalitatile de amortizare a creditului public este falsa?

  a. amortizarea are loc prin repudierea obligatiilor financiare asumate de guvernele

  anterioare ale statului in cauza

  b. amortizarea are loc prin incapacitate de plata a statului debitor

  c. rambursarea imprumutului public are loc prin anuitati, tragere la sorti sau

  rascumparare la Bursa

  d. rambursarea are loc prin vanzarea la Bursa a inscrisurilor corespunzatoare unui

  credit public

  e. amortizarea poate avea loc prin rambursare, incapacitate de plata sau repudierea

  actiunilor

  16. Potrivit carui principiu bugetar, veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa

  destinatie?

  a. unitatea bugetara

  b. specializarea

  c. universalitatea

  d. neafectarea veniturilor bugetare

  e. anualitatea

  17. Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:

  a. cheltuieli curente, de capital si virtuale

  b. cheltuieli economice (pozitive), cheltuieli reale (negative) si cheltuieli temporare

  c. cheltuieli de capital, cheltuieli curente si cheltuieli definitive

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  12/32

  d. cheltuieli reprezentand consum definitiv de PIB si cheltuieli reprezentand o

  avansare de PIB

  e. cheltuieli temporare, virtuale si definitive

  18. Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta:

  a. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui

  nou imprumut cu o dobanda mai redusa

  b. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital

  c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu

  inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de

  rambursare

  d. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu a intrat in

  incapacitate de plata

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata

  19. Prin intermediul finantelor publice se realizeaza:

  a. distribuirea cheltuielilor intre sectorul particular si cel public

  b. repartizarea veniturilor intre banci si clientii acestora

  c. un amplu proces de redistribuire a veniturilor si averilor intre persoanele fizice si

  juridice

  d. repartizarea averilor intre mediul urban si cel rural

  e. doar repartizarea veniturilor intre persoanele fizice si juridice, prin intermediul

  statului

  20. Potrivit carui principiu bugetar, veniturile in ansamblul lor finanteaza cheltuielile bugetare in ansamblu?

  a. unitatea bugetara

  b. specializarea

  c. universalitatea

  d. neafectarea veniturilor bugetare

  e. anualitatea

  21. Consolidarea creditului public reprezinta:

  a. o modalitate rapida de procurare a creditului public

  b. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat

  in incapacitate de plata

  c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor publice exigibileimediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara

  termen de rambursare

  d. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in

  incapacitate de plata

  e. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui

  nou imprumut cu o dobanda mai redusa

  22. Relatiile financiare publice:

  a. conditioneaza relatiile banesti

  b. nu au nici o legatura cu relatiile banesti

  c. au ca scop satisfacerea nevoilor individuale

  d. sunt conditionate de relatiile banesti

  e. se suprapun in totalitate cu relatiile banesti

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  13/32

  23. Conversiunea creditului public reprezinta:

  a. o modalitate rapida de procurare a creditului public

  b. o modalitate discreta de plasare a creditului public pe piata

  c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor publice exigibile

  imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi publice pe termene mijlocii, lungi sau

  fara termen de rambursare

  d. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in

  incapacitate de plata

  e. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui

  nou imprumut public avand o dobanda mai redusa

  24. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:

  a. acopera satisfacerea unor preferinte individuale, avand la baza optiunea individuala

  b. concretizeaza prima faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume, cea

  de mobilizare a fondurilor financiare publice

  c. se efectueaza direct de catre beneficiarul bunurilor si serviciilor publice, cunoscand

  pretul acestora

  d. prin intermediul lor statul acopera necesitatile de bunuri si servicii publice

  considerate prioritate in diverse perioade.

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la cheltuielile

  publice

  25. Resursele financiare publice nu includ:

  a. emisiunea monetara fara acoperire in marfuri si servicii

  b. imprumuturile de trezorerie

  c. veniturile fiscale

  d. veniturile bugetare nefiscale

  e. salariile personalului angajat in administratia publica

  26. Resursele financiare publice sunt alimentate in cea mai mare proportie de:

  a. imprumuturile interne

  b. veniturile din capital

  c. varsamintele de la intreprinderile de stat

  d. imprumuturile externe

  e. veniturile fiscale

  27. Prin ce se comensureaza presiunea fiscala din economie?

  a. ponderea veniturilor fiscale in PIB

  b. ponderea cheltuielilor publice in PIB

  c. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor publice ale bugetului general

  consolidat

  d. ponderea datoriei publice in PIB

  e. ponderea deficitului bugetar in PIB

  28. Curba Laffer este:

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  14/32

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  15/32

  b. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu a intrat in

  incapacitate de plata

  c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu

  inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de

  rambursare

  d. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata

  34. Consolidarea creditului public reprezinta:

  a. o modalitate rapida de procurare a creditului public

  b. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat

  in incapacitate de plata

  c. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in

  incapacitate de plata

  d. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor publice exigibile

  imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau faratermen de rambursare

  e. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui

  nou imprumut cu o dobanda mai redusa

  35. Deficitul bugetar poate aparea in:

  a. tari cu economie de piata dezvoltata

  b. tari in curs de dezvoltare

  c. tari cu economie de tranzitie

  d. toate categoriile de tari enumerate mai sus

  e. nici una dintre categoriile de tari enumerate

  36. Printre cauzele care conduc la aparitia deficitului bugetar, nu se numara:

  a. nivelul si fluctuatiile produsului intern brut

  b. gradul de redistribuire a produsului intern brut (in conditiile in care cresc

  componentele privind ajutorul de somaj si asistenta sociala)

  c. cresterea cheltuielilor publice pentru inarmare

  d. cresterea veniturilor fiscale la nivelul bugetului

  e. fenomenele conjuncturale internationale

  37. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale creditului

  public?

  a. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia

  b. de cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare

  acoperirii deficitului

  c. intra in competitie cu creditul particular (fenomenul de evictiune) si se opune

  investitiilor private, incetinind ritmul cresterii economice

  d. distribuirea intre generatii a beneficiilor si costurilor acestuia

  e. repudierea creditului public.

  38. Pentru comensurarea gradului de indatorare a statului se calculeaza raportul procentual dintre:

  a. Veniturile si cheltuielile publice ale statului pe o perioada de un an bugetar

  b. Veniturile fiscale ale bugetului general consolidat si PIB

  c. Veniturile totale ale bugetului general consolidat si PIB

  d. Datoria publica totala si PIB

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  16/32

  e. Cheltuielile publice totale si numarul de locuitori ai tarii

  39. Din definitia impozitului reiese ca:

  A) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice

  B) este rambursabilC) are caracter definitiv

  D) presupune o contraprestatie directa si imediata

  E) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice

  F) nu presupune o contraprestatie directa si imediata

  a. A;B;C;

  b. A;C;F;

  c. A; D;E;

  d. B;C;D

  e. C;D;F;

  40. Care dintre urmatoarele enunturi este neadevarata cu privire la impozite?

  a. reprezinta o prelevare obligatorie

  b. sunt datorate si platite in bani de catre contribuabili

  c. sunt datorate de catre stat persoanelor fizice si juridice

  d. reprezinta o prelevare fara contraprestatie directa si imediata

  e. reprezinta o prelevare definitiva

  41. Care dintre urmatoarele enunturi caracterizeaza bunurile publice?

  a. Consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi.

  b. Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.

  c. Consum indivizibil si concurential, presupunand o plata.

  d. Accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa.

  e. Toate enunturile de mai sus caracterizeaza bunurile publice.

  42. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:

  a. reprezinta doar un transfer de valoare de la persoanele fizice si juridice catre stat

  b. au ca scop satisfacerea nevoilor individuale

  c. reprezinta un transfer de valoare in dublu sens

  d. se suprapun prefect cu relatiile banesti

  e. conditioneaza relatiile banesti

  43. Procesul de constituire si dirijare a fondurilor financiare publice:

  a. are ca scop corectarea integrala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri

  sociale

  b. se realizeaza prin intermediul sistemului bancar

  c. se realizeaza prin intermediul agentilor economici

  d. se realizeaza prin intermediul statului

  e. se realizeaza prin intermediul societatilor de asigurari

  44. Procesul constituirii si dirijarii fondurilor financiare publice:

  a. are ca scop repartizarea veniturilor intre agentii economici din mediul rural si cei

  din mediul urban

  b. se realizeaza prin intermediul bancilor

  c. se realizeaza prin intermediul agentilor economici

  d. are ca scop corectarea partiala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri

  sociale, provenite din repartitia primara a veniturilor si averilor

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  17/32

  e. toate afirmatiile de mai sus cu privire la constituirea fondurilor financiare publice

  sunt adevarate

  45. Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:

  a. universalitatii bugetare

  b. specializarii bugetare

  c. anualitatii bugetare

  d. unitatii bugetare

  e. echilibrului bugetar

  46. Veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie, potrivit principiului

  bugetar al

  a. universalitatii bugetare

  b. unitatii bugetare

  c. anualitatii bugetare

  d. neafectarii veniturilor bugetare

  e. specializarii bugetare

  47. Veniturile in ansamblul lor finanteaza cheltuielile bugetare in ansamblu. Este enuntul carui principiu

  bugetar ?

  a. anualitatea

  b. specializarea

  c. universalitatea

  d. unitatea bugetara

  e. neafectarea veniturilor bugetare

  48. Dintre principiile bugetare unul impune ca veniturile si cheltuielile publice sa fie inscrise in buget in

  sumele lor totale. Care anume?

  a. unitatea bugetara

  b. neafectarea veniturilor bugetare

  c. universalitatea bugetara

  d. echilibrul bugetar

  e. specializarea bugetara

  49. Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu ceea ce reprezinta bugetul statului?a. plan financiar la nivel macroeconomic, pe termen scurt

  b. un act juridic

  c. instrument la indemana agentilor economici

  d. instrument contabil si financiar la nivel central

  e. un act politic

  50. Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului

  A de echitate orizontala si verticala

  B redistributiv

  C de neutralitate

  D alocativE de reglare

  a. A,B,C;

  b. B,D,E;

  c. A,C,D;

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  18/32

  d. B,C,D;

  e. C,D,E.

  51. Dintre urmatoarele enunturi care nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat?

  a. bugetul asigurarilor sociale de stat

  b. bugetul de stat

  c. bugetele locale

  d. bugetele societatilor de asigurari si reasigurari

  e. bugetele fondurilor speciale

  52. Care dintre urmatoarele enunturi coincide cu explicarea caracterului de buget consolidat:

  a. functia de redistribuire a bugetului

  b. faptul ca insumeaza veniturile si cheltuielile bugetelor componente

  c. tehnica intocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de

  bugete

  d. posibilitatea de a oferi informatii reale asupra venituilor si cheltuielilor publice

  dintr-o anumita perioada

  e. nici unul dintre raspunsurile de mai sus nu este adevarat

  53. Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:

  a. cheltuieli ale bugetului public national si cheltuieli ale fondurilor speciale

  b. cheltuieli curente si cheltuieli de capital

  c. cheltuieli virtuale, cheltuieli temporare si cheltuieli definitive

  d. cheltuieli ale administratiei centrale si cheltuieli ale administratiei locale

  e. cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de personal si subventii

  54. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

  a. scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele

  financiare ale statului

  b. cuprinde cheltuieli reale (negative) si cheltuieli economice (pozitive)

  c. grupeaza cheltuielile publice in cheltuieli de investitii si cheltuieli functionale,

  acestea din urma avand ponderea cea mai mare in total

  d. grupeaza cheltuielile in functie de rolul lor in viata economica si sociala

  e. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de

  activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

  55. Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:

  a. cheltuieli curente, de capital si virtuale

  b. cheltuieli economice (pozitive), cheltuieli reale (negative) si cheltuieli temporare

  c. cheltuieli de capital, cheltuieli curente si cheltuieli definitive

  d. cheltuieli reprezentand consum definitiv de PIB si cheltuieli reprezentand o

  avansare de PIB

  e. cheltuieli temporare, virtuale si definitive

  56. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:

  a. acopera satisfacerea unor preferinte individuale, avand la baza optiunea individuala

  b. concretizeaza prima faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume, ceade mobilizare a fondurilor financiare publice

  c. se efectueaza direct de catre beneficiarul bunurilor si serviciilor publice, cunoscand

  pretul acestora

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  19/32

  d. au ca scop finantarea de bunuri si servicii publice, precum si efectuarea de

  transferuri in scopuri sociale

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la cheltuielile

  publice

  57. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice?

  a. aduc foloase tuturor membrilor societatii

  b. se folosesc in comun, de ele beneficiind mai multe persoane in acelasi timp

  c. accesul/consumul nu este conditionat de plata unui tarif sau a unei taxe.

  d. consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.

  e. toate enunturile de mai sus caracterizeaza bunurile publice.

  58. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa: a. conditioneaza

  relatiile banesti

  b. au ca scop satisfacerea nevoilor individualec. se suprapun prefect cu relatiile banesti

  d. realizeaza o ampla redistribuire a veniturilor si averilor

  e. reprezinta doar un transfer de valoare de la persoanele fizice si juridice catre stat

  59. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:

  a. se realizeaza prin intermediul agentilor economici

  b. se realizeaza prin intermediul sistemului bancar

  c. reprezinta un proces unitar si neintrerupt

  d. se realizeaza prin intermediul societatilor de asigurari

  e. au ca scop corectarea integrala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupurisociale

  60. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:

  a. se realizeaza prin intermediul agentilor economici

  b. se realizeaza prin intermediul bancilor

  c. au ca scop corectarea partiala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri

  sociale, provenite din repartitia primara a veniturilor si averilor

  d. au ca scop repartizarea veniturilor intre agentii economici din mediul rural si cei

  din mediul urban

  e. toate afirmatiile de mai sus cu privire la constituirea fondurilor financiare publice

  sunt adevarate

  61. Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:

  a. universalitatii bugetare

  b. specializarii bugetare

  c. unitatii bugetare

  d. anualitatii bugetare

  e. neafectarii veniturilor bugetare

  62. Identificati principiul bugetar, corespunzator caruia veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar

  cheltuielile dupa destinatie?a. unitatea bugetara

  b. specializarea

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  20/32

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  21/32

  c. faptul ca insumeaza veniturile si cheltuielile bugetelor componente

  d. posibilitatea de a oferi informatii reale asupra venituilor si cheltuielilor publice

  dintr-o anumita perioada

  e. nici unul dintre raspunsurile de mai sus nu este adevarat

  69. Corespunzator clasificatiei economice, cheltuielile bugetare se impart in urmatoarele grupe:

  a. cheltuieli ale administratiei centrale si cheltuieli ale administratiei locale

  b. cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de personal si subventii

  c. cheltuieli virtuale, cheltuieli temporare si cheltuieli definitive

  d. cheltuieli curente si cheltuieli de capital

  e. cheltuieli ale bugetului public national si cheltuieli ale fondurilor speciale

  70. Criteriul functional de clasificare a cheltuielilor publice:

  a. scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele

  financiare ale statului

  b. cuprinde cheltuieli reale (negative) si cheltuieli economice (pozitive)

  c. grupeaza cheltuielile publice in cheltuieli de investitii si cheltuieli functionale,

  acestea din urma avand ponderea cea mai mare in total

  d. grupeaza cheltuielile in functie de rolul lor in viata economica si sociala

  e. grupeaza cheltuielile publice dupa domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau

  alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

  71. Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:

  a. cheltuieli curente, de capital si virtuale

  b. cheltuieli economice (pozitive), cheltuieli reale (negative) si cheltuieli temporare

  c. cheltuieli temporare, virtuale si definitive

  d. cheltuieli reprezentand consum definitiv de PIB si cheltuieli reprezentand o

  avansare de PIB

  e. cheltuieli de capital, cheltuieli curente si cheltuieli definitive

  72. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:

  a. concretizeaza prima faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume, cea

  de mobilizare a fondurilor financiare publice

  b. acopera satisfacerea unor preferinte individuale, avand la baza optiunea individuala

  c. se efectueaza direct de catre beneficiarul bunurilor si serviciilor publice, cunoscand

  pretul acestora

  d. concretizeaza cea de a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si

  anume, cea de repartizare (distribuire) a fondurilor financiare publice

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la cheltuielile

  publice

  73. Definitia impozitului precizeaza ca:

  A) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice

  B) presupune o contraprestatie directa si imediata

  C) este o prelevare catre stat cu caracter definitiv

  D) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice

  E) nu presupune o contraprestatie directa si imediata

  F) prelevarea se realizeaza in scopul finantarii cheltuielilor publice

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  22/32

  a. A;B;C; F

  b. B;C;D;F;

  c. A;C;E;F

  d. A;C;D;E;

  e. C;D;E;F.

  74. Identificati afirmatia falsa cu privire la impozit:

  a. este o prelevare obligatorie

  b. este datorat de catre stat persoanelor fizice si juridice

  c. este o prelevare definitiva

  d. este o prelevare fara contraprestatie directa si imediata

  e. este datorat si platit in bani de catre contribuabili

  75. Resursele financiare publice se constituie in cea mai mare proportie din:a. impozite directe

  b. veniturile din capital

  c. veniturile fiscale

  d. impozite indirecte

  e. TVA

  76. Intre resursele financiare publice se includ:

  a. veniturile bugetare nefiscale

  b. imprumuturile de trezorerie

  c. veniturile fiscale

  d. toate veniturile de mai sus

  e. nici unul dintre veniturile de mai sus

  77. Care este indicatorul de cuantificare a presiunii fiscale din economie?

  a. raportul procentual dintre datoria publica si PIB

  b. ponderea cheltuielilor publice in PIB

  c. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor publice ale bugetului general

  consolidat

  d. ponderea veniturilor fiscale in PIB

  e. ponderea deficitului bugetar in PIB

  78. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la Curba Laffer este falsa?

  a. sugereaza ca rate prea ridicate ale fiscalitatii distrug bazele asupra carora sunt

  asezate impozitele

  b. sugereaza ca exista un punct de maxim in evolutia veniturilor fiscale, care

  corespunde nivelului optim al ratei presiunii fiscale

  c. o reprezentare grafica a corelatiei dintre presiunea fiscala din economie si nivelul

  veniturilor fiscale ale statului

  d. o modalitate de cuantificare a inflatiei din economie

  e. este o reprezentare cu aspect teoretic, deoarece nu conduce la identificareapunctului de maxim al ratei (presiunii fiscale) fiscalitatii

  79. Nivelul optim al ratei presiunii fiscale in economie:

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  23/32

  a. se stabileste prin legea bugetara anuala

  b. se stabileste prin legea finantelor publice

  c. se calculeaza ca raport procentual intre veniturile fiscale si PIB pe o perioada de un

  an

  d. reprezinta acea marime a ratei presiunii fiscale, careia ii corespunde valoareamaxima a veniturilor fiscale reprezentate pe Curba Laffer

  e. este dat de valoarea medie a ratei presiunii fiscale la nivelul Uniunii Europene

  80. Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu efectele provocate de cresterea peste nivelul optim a ratei

  presiunii fiscale?

  a. scaderea efortului productiv al agentilor economici si a competitivitatii acestora pe

  plan international

  b. aparitia/cresterea evaziunii si fraudei fiscale

  c. riscul de inflatie prin fiscalitate

  d. toate enunturile de mai sus

  e. nici unul dintre enunturile de mai sus

  81. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la creditul public este falsa?

  a. are caracter contractual, rambursabil si presupune o contraprestatie din partea

  statului

  b. are aceleasi surse de formare ca si creditul comercial

  c. reprezinta o intelegere intervenita intre stat, pe de o parte si o persoana fizica si

  juridica, pe de alta parte

  d. apelul la credit public nu are nici un fel de repercusiuni asupra generatiilor

  urmatoare

  e. reprezinta o modalitate de completare a veniturilor publice ordinare insuficiente

  pentru a acoperi nivelul cheltuielilor publice ale unui an bugetar

  82. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la modalitatile de amortizare a creditului public este falsa?

  a. rambursarea imprumutului public are loc prin anuitati, tragere la sorti sau

  rascumparare la Bursa

  b. amortizarea are loc prin incapacitate de plata a statului debitor

  c. creditul public nu intra in competitie cu creditul particular, mai ales cand capitalul

  autohton disponibil in economie este insuficient

  d. amortizarea are loc prin repudierea obligatiilor financiare asumate de guvernele

  anterioare ale statului in cauza

  e. amortizarea poate avea loc prin rambursare, incapacitate de plata sau repudierea

  actiunilor

  83. Rambursarea unui credit public se poate realiza prin:

  a. repudierea actiunilor creditului public

  b. incapacitate de plata

  c. depreciere monetara

  d. toate modalitatile enumerate mai sus

  e. nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la rambursarea

  creditului public

  84. Consolidarea reprezinta:

  a. o operatiune de plasare a creditului public

  b. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a

  intrat

  in incapacitate de plata

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  24/32

  c. o modalitate amortizare a creditului public

  d. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat,

  cu

  inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de

  rambursare

  e. o operatiune de modificare a conditiilor de plasare a creditului public

  85. Printre cauzele care conduc la aparitia deficitului bugetar, nu se numara:

  a. cresterea veniturilor fiscale la nivelul bugetului

  b. gradul de redistribuire a produsului intern brut (in conditiile in care cresc

  componentele privind ajutorul de somaj si asistenta sociala)

  c. cresterea cheltuielilor publice pentru inarmare

  d. nivelul si fluctuatiile produsului intern brut

  e. fenomenele conjuncturale internationale

  86. Printre efectele in plan economic si social ale creditului public nu se numara:

  a. intra in competitie cu creditul particular (fenomenul de evictiune) si se opune

  investitiilor private, incetinind ritmul cresterii economice

  b. distribuirea intre generatii a beneficiilor si costurilor acestuia

  c. cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare

  acoperirii deficitului

  d. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia

  e. repudierea creditului public.

  87. Printre indicatorii de evidentiere a gradului de indatorare a statului se numara si raportul procentual

  dintre:a. Veniturile si cheltuielile publice ale statului comensurate pe o perioada de un an

  bugetar

  b. Cheltuielile publice ale bugetului general consolidat si numarul de locuitori ai tarii

  c. Veniturile totale ale bugetului general consolidat si PIB

  d. Veniturile fiscale ale bugetului general consolidat si PIB

  e. Datoria publica totala si PIB

  88. In prezent, conjunctura economico-financiara interna, in care se manifesta finantele publice, cuprinde:

  A dezvoltarea si internationalizarea schimburilor

  comerciale; B cresterea cheltuielilor publice de la o

  perioada la alta;

  C dependenta economiilor tarilor in curs de dezvoltare si in tranzitie de de finantarea si de

  investitiile externe; D integrarea tot mai multor

  state in Uniunea Europeana; E reabilitarea economiei

  de piata;

  F transformarea permanenta a mediului financiar si monetar.

  a. A,C,D;

  b. B,E,F;

  c. B,D,E;

  d. A,E,F;

  e. C,D,E.

  89. Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  25/32

  A economia de oferta;

  B doctrina interventionista;

  C doctrina referitoare la statul-jandarm;

  D scoala optiunilor colective;

  E scoala libertariana;

  F monetarismul.

  a. A,B,C,D;

  b. B,D,E,F;

  c. A,D,E,F;

  d. A,B,E,F;

  e. B,C,D,E.

  90. Dintre urmatoarele enunturi, selectati functiile finantelor publice formulate de Richard si Peggy

  Musgrave:

  A de alocare;

  B de reglare;

  C de repartitie;

  D de control;

  E de distribuire.

  a. A,C,D;

  b. B,C,E;

  c. A,B,E;

  d. A,D,E;

  e. C,D,E.

  91. Corespunzator functiei finantelor publice de distribuire enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin

  politica fiscala a statului se urmaresc obiective ca:

  a. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;

  b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca;

  c. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;

  d. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;

  e. nici unul dintre enunturile de mai sus.

  92. Corespunzator functiei de reglare a finantelor publice enuntata de R. si P. Musgrave, prin politica fiscala a

  statului se urmaresc obiective ca:

  a. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;

  b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca;

  c. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;

  d. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;

  e. toate enunturile de mai sus.

  93. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca:

  A reprezinta relatii sociale denatura economica B

  au evoluat continuu, odata cu evolutia statului C se

  realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; D

  satisfac nevoile cu caracter colectiv

  E realizeaza un transfer de valoare intre sectorul bancar si agentii economici

  a. A,C,D;

  b. B,D,E;

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  26/32

  c. A,E,F;

  d. A,B,D;

  e. C,D,E.

  94. Dintre metodele moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari fac parte:

  A Metoda de planificare, programare si bugetizareB Metoda majorarii sau diminuariiC Metoda denumita baza bugetara zeroD Managementul prin obiectiveE Metoda automata sau a penultimeiF Metoda evaluarii directeG Bugetele bazate pe programeH Rationalizarea optiunilor bugetare

  a. A,B,D,F,H;

  b. A,D,E,G,H;

  c. C,D,E,F,G;

  d. A,C,D,G,H;

  e. A,C,D,E,H.

  95. Dintre metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari fac parte:

  A Metoda de planificare, programare si bugetizareB Metoda majorarii sau diminuariiC Metoda denumita baza bugetara zeroD Managementul prin obiectiveE Metoda automata sau a penultimeiF Metoda evaluarii directeG Bugetele bazate pe programeH Rationalizarea optiunilor bugetare

  a. A,C,D;b. B,C,E;

  c. C,D,F;

  d. B,D,F;

  e. B,E,F.

  96. Pentru executia veniturilor si cheltuielilor:

  a. legea finantelor publice nu face nici o precizare

  b. prevederile bugetare se considera limite minime pentru venituri si limite si maxime

  pentru cheltuieli

  c. prevederile bugetare se considera limite maxime pentru venituri si limite si minime

  pentru cheltuieli

  d. prevederile bugetare se considera limite minime atat pentru venituri cat si pentru

  cheltuieli

  e. nici unul dintre enunturile de mai sus nu este adevarat.

  97. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum a cheltuielilor

  publice?______________________________________________________________________

  1 elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB ______________________________

  2 ponderea cheltuielilor publice in PIB ________________________________________

  3 cheltuieli publice care revin in medie pe un locuitor____________________________

  4 ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice_______________

  5 cheltuielilor publice in valori absolute nominale_______________________________

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  27/32

  a. 1,3,5b. 2,3,4

  c. 1,2,3

  d. 3,4,5

  e. 2,3,5

  98. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum a veniturilor

  publice?______________________________________________________________________

  1 elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB _______________________________

  2 ponderea veniturilor publice in PIB_________________________________________

  3 venituri publice in valori absolute reale______________________________________

  4 ponderea impozitelor directe in totalul veniturilor publice_______________________

  5 venituri publice in valori absolute nominale__________________________________

  a. 1,3,5b. 2,3,5

  c. 1,2,3

  d. 3,4,5

  e. 2,3,4

  99. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de analiza a structurii

  veniturilor publice?_____________________________________________________________

  1 elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB_______________________________

  2 ponderea veniturilor publice in PIB_________________________________________

  3 ponderea impozitului pe venit in totalul impozitelor directe______________________

  4 ponderea impozitelor directe in totalul veniturilor fiscale________________________

  5 ponderea impozitelor indirecte in totalul veniturilor fiscale______________________

  6

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  28/32

  a. 1,2,3b. 2,3,5,

  c. 3,4,5,

  d. 1,2,5

  e. 2,3,5

  100. Finantele publice reprezinta:

  a. transfer de valoare cu caracter de

  putere de cumparare

  b. transfer de valoare efectuat in dublu

  sens: de la persoane fizice si juridice

  catre stat si invers

  c. relatii social-economice manifestate in

  forma baneasca

  d. toate afirmatiile de mai sus sunt

  adevarate cu privire la finantele

  publice

  101. Corespunzator functiei finantelor publice de alocare enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin

  politica fiscala a statului se urmaresc obiective ca:

  a. obtinerea unui grad acceptabil al d. inregistrarea unei rate sporite a

  stabilitatii preturilor; cresterii economice;

  b. atingerea unei mai mari ocupari a e. nici unul dintre enunturile de mai sus.fortei de munca;

  c. realizarea unei situatii mai solide a

  balantei de plati;

  102. Presiunea fiscala la nivel national se masoara prin:

  a.

  b.

  c.

  raportul procentual dintre veniturile

  fiscale si totalul veniturilor publice pe

  o perioada de un an

  cuantificarea economiei subterane intr-

  o anumita perioada

  raportul dintre impozitele directe si

  cele indirecte

  d. raportul procentual dintre veniturile

  fiscale si PIB

  e. marimea inflatiei la un moment dat in

  economie

  103. Pe baza urmatoarelor date:

  cheltuielile bugetuluicentral................................................................................. ........... ...895 350 mld um

  cheltuielile bugetuluiasigurarilor sociale de stat............................................................. .......245 700 mld um

  cheltuielile fondurilorspeciale.............................................................................. .......... ........85 270 mld um

  cheltuielile bugetelorlocale.......................................................................................... .......175 450 mld um

  transferuri intre bugetulcentral si bugetele locale...................................................................... ..22 900 mld um

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  29/32

  PIB in anul curent 2 205 500mld um

  PIB in anul anterior 2193 660 mld um

  cheltuielile bugetuluipublic national in anul anterior.................................................. ......... 1 169 600 mld um

  numar locuitori inanul curent........................................................................................... .....38 mil loc

  numar locuitori inanul anterior........................................................................................ .....37,2 mil loc

  sa se calculeze:

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  30/32

  A) ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat in PIB, pentru anul curent.

  B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un

  locuitor, in anul curent fata de anul anterior.

  C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

  a. A: 55,76%; B: 3,957 mil um / loc; C: c. A: 49,84%; B: 1,937 mil um / loc; C:

  0,859 1,259

  b. A: 62,26%; B: 2,601 mil um / loc; C:

  1,100

  104. Pe baza urmatoarelor date:

  cheltuieli de personal 35870 mld um

  cheltuieli materiale si servicii

  ...................................................................... ......41 690 mld um

  cheltuieli de capital 18 750mld um

  subventii 19 875 mld um

  transferuri 31 650 mld um

  PIB 239 680 mld um

  cheltuieli bugetare totale inperioada anterioara...................................... .....146 890 mld um

  PIB in perioada anterioara........................................................................ .238 640 mld um

  sa se calculeze:

  A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte

  B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata

  de perioada anterioara

  C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea

  PIB Mentionati modul de calcul si/sau semnificatia indicatorilor/indicilor de la a-c.

  a. A: 27,79%; B: 945 mld um; C: 1,002 c. 32,48%; B: 1495 mld um; C: 1,295

  b. 22,69%; B: 228 mld um; C: 0,873

  105. Pe baza urmatoarelor date: cheltuieli pentru ordine

  publica si siguranta nationala........................ ............ ....39 550 mld um

  cheltuieli pentruinvatamant........................................................ .......... ....43 690 mld um

  cheltuieli pentrusanatate................................................................ .......... .38 480 mld um

  cheltuieli pentrutransport si comunicatii................................. ........... ......36 420 mld um

  cheltuieli pentruprotectie sociala.............................................. ........... ...128 360 mld um

  cheltuieli pentru aparare............................................................... .......... ........... ...55 670 mld um

  cheltuieli pentruagricultura.......................................................... ........... ..25 990 mld um

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  31/32

  cheltuieli pentruindustrie........................................................... ............ .....9 590 mld um

  cheltuieli pentrudobanzi la datoria publica.......................... ........... ..........15 880 mld um

  alte cheltuieli bugetare........................................................................... .......... ...41 500 mld um

  PIB in perioada curenta 1081 470 mld um

  cheltuieli bugetare totaledin anul anterior................................... ........... ........... ...429 810 mld um

  PIB in perioadaanterioara................................................................. ......995 830 mld um

  cheltuieli economice inperioada anterioara................................ ............ ........... ...87 130 mld um

  sa se calculeze:

 • 8/14/2019 finante publice an2 spiru

  32/32

  A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. (Se aplica

  formula (4).)

  B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara

  (mentionati la indicatorii dinamicii)

  C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB. (Se aplica formula (6).) Mentionati

  modul de calcul si/sau semnificatia indicatorilor/indicilor de la a-c.

  D)

  a. 67,79%; B: 1,94; C: 1,402 b. 52,69%; B: 1,28; C: 0,873

  c. 60,97%; B: 0,83; C: 0,144