Click here to load reader

finante publice

  • View
    226

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of finante publice

Sheet1Nr intrebnr raspunscontinutul intrebariinr curs1Relatiile financiare se definesc astfel:1201relatii economice, exprimate valoric, care apar in procesul repartitiei PIB in legatura cu satisfacerea nevoilor colective ale societatii;102relatii social-economice, exprimate in forma baneasca, prin care se formeaza si se gestioneaza fondurile banesti la dispozitia agentului economic si fondurile la dispozitia statului;103relatii ce apar intre participantii la procesul de constituire si repartitie a fondurilor de resurse financiare din economie;4relatiile ce apar in procesul de constituire a fondurilor de resurse financiare;5relatiile cantitative ce masoara cantitatea de moneda pusa in circulatie.2La constituirea fondurilor publice de resurse banesti, pe plan intern, contribuie:1101regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, organizatii de caritate externe;2regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, organizatii cooperatiste, societatile cu capital strain cu sediul in strainatate ce vand produsele pe teritoriul Romaniei prin intermediul importatorilor;3regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, societatile cu capital privat si mixt, organizatiile cooperatiste, institutiile publice, populatia;104toate raspunsurile de mai sus;5nici un raspuns anterior nu este corect.3Constituirea fondurilor de resurse financiare imbraca forme diferite:1101Varsaminte din veniturile institutiilor publice straine, redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri proprietate de stat, impozite, taxe, amenzi, penalitati;2Varsaminte din veniturile institutiilor publice, redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri proprietate de stat, impozite, taxe, amenzi, penalitati;103Donatii, dobanzi aferente imprumuturilor primite, ajutoare si alte transferuri acordate, impozite, taxe, amenzi, penalitati;4varsaminte din veniturile institutiilor publice straine, dobanzi aferente imprumuturilor acordate;5donatii, inchirierea de terenuri de catre institutii publice pe teritoriul tarii invecinate.4Sistemul financiar se structureaza in:2101sistemul financiar public si sistemul financiar privat;102bugetele publice;3finantele intreprinderilor cu capital de stat si finantele intreprinderilor cu capital privat;4sistem financiar mixt si universal;5sistem financiar intern si extern.5Sistemul financiar este:2201un ansamblu de relatii financiare ce se manifesta intr-un proces complex de distribuire si utilizare a fondurilor financiare;102un ansamblu de fenomene, obiecte, procese interconectate printr-o multime de relatii reciproce;3un segment al economiei in ansamblu, care trebuie sa fie mult mai bine organizat decat alte sectoare;104un ansamblu de relatii intre persoane ce realizeaza operatiuni financiare intre ele;5un ansamblu de relatii, fenomene ce apar in economie.6Mecanismul financiar cuprinde:2101institutiile si organele statului cu rol de conducere; metode si tehnici de colectare a banilor statului; cadrul juridic;2sistemul financiar; parghiile financiare utilizate de stat pentru influentarea activitatii economice; metodele administrative de conducere folosite in domeniul finantelor; cadrul juridic;103bugete publice, sistemul de metode si tehnici de stimulare a eficientei economico-sociale;4organizarea si conducerea fluxurilor financiare;5repartizarea si utilizarea fondurilor financiare.207Sistemul financiar cuprinde:2101totalitatea instrumentelor, actorilor, institutiilor care realizeaza gestionarea patrimoniilor (individuale, ale firmelor, ale societatilor financiare si ale statului);2institutiile beneficiare ale repartitiei resurselor banesti ale statului;3ansamblul autoritatilor si institutiilor care gestioneaza banii publici si privati, respectiv fluxurile financiare aferente;104fondurile de resurse financiare publice;5sistemul de structuri si forme de functionare a repartitiei financiare.8Sistemul financiar al tarii noastre cuprinde:3301verigi, institutii, intermediari;102legislatia financiara, norme metodologice;103standarde, rationamente si analize complexe;104fluxurile generate de plata impozitelor;5transferul fluxurilor financiare.9Cele mai importante institutii ale finantelor publice din Romania sunt:3201Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Banca Nationala a Romaniei, Guvernul;2Ministerul Finantelor Publice, institutii ale statului in domeniul asigurarilor sociale de stat si in domeniul asigurarilor de bunuri, Banca Nationala a Romaniei, Guvernul;103Casa Nationala de Asigurari, CEC, Fondul de Garantare a Depozitelor, Bursele de Valori, Comisia Nationala de Valori Mobiliare;104Ministerul Finantelor Publice, Trezoreria Statului;5Toate raspunsurile sunt corecte.10Ministerul Finantelor Publice are in principal urmatoarele atributii:3301elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale, propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;102stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat; analizeaza modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici;103urmareste executia operativa a bugetului general consolidat, stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;104stabileste caile si metodele de concentrare si dirijare a resurselor financiare;5actioneaza pentru reducerea datoriei externe.11Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este:3101elaborarea balantei de plati externe, a creantelor si angajamentelor externe, stabilirea cursului valutar, pastrarea si gestionarea rezervelor internationale ale statului;2sa plaseze catre terti emisiunile de titluri de stat si alte instrumente negociabile de indatorare de indatorare a statului roman;3asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor;104supravegheaza adoptarea de masuri corespunzatoare in relatiile dintre tara noastra si alte tari;5sa perceapa comisioane la decontarea operatiunilor prin contul curent general altrezoreriei statului.12Principalele domenii de manifestare a politicii financiare a statului sunt:4101domeniul cheltuielilor publice, domeniul resurselor financiare publice, domeniul creditului bancar, domeniul asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila;102domeniul cheltuielilor publice si domeniul resurselor financiare publice;3domeniul cheltuielilor publice, domeniul resurselor financiare publice si domeniul creditului bancar;4domeniul de constituire a fondurilor financiare;5domeniul de restructurare a economiei nationale.13Politica promovata in domeniul resurselor finantelor publice trebuie sa stabileasca:4101volumul si provenienta resurselor ce pot fi procurate de stat, metodele de prelevare, obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale folosite in procesul constituirii fondurilor;102cuantumul resurselor prelevate de la institutiile private;3metodele de prelevare de la institutiile private;4posibilitatea de dezvoltare economica si sociala;5utilizarea resurselor financiare in conditii de maxima eficienta.14Contractarea de imprumuturi ridica multiple probleme de politica financiara dintre care:4101asigura ele un echilibru financiar?; elimina ramanerile in urma a unor regiuni?;2asigura o crestere economica suficienta intr-o perioada de timp scurt?acopera cheltuielile publice pe o perioada suficianta de timp?;3pe ce termen si in ce conditii se contracteaza?; daca imprumutul contractat peste granita este insotit de anumite conditii economice, militare, politice sau de alta natura?;104asigura ele un echilibru financiar?; pentru ce scopuri se contracteaza?;5asigura o crestere economica suficienta intr-o perioada de timp scurta?; din ce resurse se ramburseaza?.15Prin politica financiara se urmareste:4101scaderea cheltuielilor publice prin micsorarea numarului de angajati din institutiile publice, scaderea ratei dobanzii pentru stimularea investitiilor;2cresterea fiscalitatii in vederea obtinerii de fonduri publice suficiente pentru acoperirea cheltuielilor publice;3realizarea echilibrului financiar, monetar si valutar, accelerarea vitezei de rotatie a banilor, mentinerea si cresterea puterii de cumparare a monedei nationale;104repartizarea si utilizarea rationala a fondurilor financiare;5politica statului din celelalte domenii de activitate.16Factorii care determina cresterea resurselor financiare publice sunt:5101factorii economici, monetari, sociali si demografici;2factorii economici, monetari, sociali, politici si militari, demografici;103factorii economici, externi si monetari;4factori de natura financiara;5toate variantele sunt corecte.17Din punct de vedere al provenientei lor, resursele financiare publice se impart in:5101resurse interne;2resurse interne si externe;103resurse externe;4resurse ordinare (curente);5resurse extraordinare (intamplatoare).18Din punct de vedere al sursei de formare, veniturile publice sunt:5101venituri cu caracter obligatoriu, venituri realizate prin emisiune monetara;2venituri de trezorerie si venituri cu caracter obligatoriu;3venituri cu caracter obligatoriu, venituri realizate prin emisiune monetara; venituri de trezorerie;104venituri cu caracter fiscal, venituri de trezorerie;5venituri curente.19Metodele clasice utilizate pentru dimensionarea cuantumului veniturilor si cheltuielilor bugetare sunt:5101metoda automata sau a penultimei, metoda majorarii sau diminuarii, metoda evaluarii directe;102metoda rationalizarii optiunilor bugetare, metoda "planificare, programare, bugetizare";3metode bazate pe analiza cost-avantaje si cost-eficienta;4metoda evaluarii indirecte;5metoda automata si a planificarii bugetare.20Metodele moderne pentru dimensionarea cuantumului veniturilor si cheltuielilor bugetare sunt:5101metode bazate pe analiza cost-avantaje si cost-eficienta.52metoda automata sau a penultimei, metoda majorarii sau diminuarii, metoda evaluarii directe;3metoda rationalizarii op