Finante private2011

 • View
  22

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Finante private2011

 • Finante private

 • Finantele private-scop

  principal

  Scopul principal al finantelor private este

  maximizarea/cresterea valorii de

  piata a firmei (maximizarea/cresterea

  cursului actiunilor)

 • Analiza financiara

  - reprezinta activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar pe termen lung

  i scurt i a strii de performan financiar a firmei

  - are ca scop identificarea punctelor tari i slabe ale managementului financiar

  pentru fundamentarea unei noi strategii de meninere i dezvoltare

  - se fundamenteaza in functie de poziia analistului financiar (intern sau extern),

  astfel ca obiectivele diagnosticului financiar sunt orientate spre evidenierea

  rentabilitii i a riscului

 • Analiza financiara

  Actionarii analizeaza profitabilitatea, stabilitatea, cresterea si rata de

  distribuire a dividendelor

  Creditorii analizeaza gradul de indatorare si capacitatea de a rambursa

  creditul

  Analiza financiara se poate descompune in:

  - Analiza echilibrului financiar (pe baza bilantului financiar)

  - Analiza performantelor financiare (pe baza contului de profit si pierdere)

  - Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie)

 • Analiza financiara aspecte generale

  se realizeaza pe baza documentelor contabile:bilant -- gradul de solvabilitate

  contul de profit si pierdere -- profitabilitatea

  situatia fluxurilor de trezorerie -- lichiditatea

  situatia modificarii capitalului -- averea

  pentru realizarea analizei financiare se calculeaza:

  indicatori de echilibru financiar;solduri intermediare de

  gestiune;pragul de rentabilitate; cash-flow-uri; rate de lichiditate;

  rate privind managementul datoriilor; rate privind managementul

  activelor; rate de profitabilitate; rate ale valorii de piata

 • Analiza bilantului

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Formatul bilantului:

  A. Active imobilizate (imobilizari necorporale, corporale, financiare)

  B. Active circulante (stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci)

  C. Cheltuieli in avans

  D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an

  E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

  F. Total active minus datorii curente

  G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

  H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

  I. Venituri in avans

  J. Capital si rezerve

 • Construirea bilantului financiar

  Corectii aplicate bilantului contabil:

  (1) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mare de 1 an A/P permanente

  (2) A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mica de 1 an A/P temporare, curente

  (3) Eliminarea elementelor dpdv.financiar fictive

  (4) Repartizarea profitului net

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Scopul: analiza situatiei financiare pe baza bilantului echilibrul financiar prin compararea resurselor pe termen lung/scurt cu

  utilizarile pe termen lung/scurt

  Activ Pasiv

  Active permanente - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare

  Active curente (temporare)

  - stocuri - creante-clienti - (alte active curente) - active de trezorerie (cash in

  casa sau cont curent)

  Pasive permanente - capital propriu - datorii pe termen lung

  Pasive curente (temporare)

  - furnizori - datorii financiare pe termen

  scurt - ..(alte pasive curente) - Pasive de trezorerie

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Indicatorii de echilibru financiar:

  fondul de rulment

  FR = Pasive permanente Active permanente

  activ curent net

  ACN= Active curente Pasive curente

  necesar de fond de rulment

  NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie)

  trezoreria neta

  TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie

  cash-flow

  CF=TN

  activ economic

  AE = Pasive permanente = CPR + DAT termen lung = Active imobilizate + ACN

  Active

  permanente

  Pasive

  permanente

  FR=ACN

  Active curente

  Pasive curente

 • Analiza financiara pe baza bilantului

  Indicatorii de echilibru financiar interpretare:

  fondul de rulment

  FR = Pasive permanente Active permanente

  a) 1.000 700 = 300 b) 1.000 1000 = 0 c) 1.000 1.200 = -200

  necesar de fond de rulment

  NFR = (Active curente Active de trezorerie) (Pasive curente Pasive de trezorerie)

  in caz simplificat = stocuri + creante datorii de exploatare

  a) 200 + 0 300 = -100 b) 100 + 500 400 = 200

  trezoreria neta

  TN = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie

  a) 500 300 = 200 b) -500 (-600) = 100 c) 500 500 =0

 • Analiza financiara pe baza bilantului strategii de dimensionare a fondului de

  rulment

 • Analiza financiara pe baza bilantului exemplu FIRMA

  BILANT

  2007 2008

  active imobilizate 680 920

  imobilizari necorporale 100 150

  imobilizari corporale 500 650

  imobilizari financiare 80 120

  active circulante 288 402

  stocuri de materii prime 60 80

  stocuri de produse finite 40 70

  creante comerciale 100 125

  alte creante 10 15

  investitii financiare pe

  termen scurt 10 12

  casa si conturi la banci 68 100

  2007 2008

  datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de

  un an 138 180

  datorii comerciale 111 140

  alte datorii 27 40

  active circulante nete 150 222

  datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de

  un an 225 380

  sume datorate institutiilor de credit 225 380

  capital si rezerve 605 762

  capital social 385 592

  rezerve 220 170

 • Analiza financiara pe baza bilantului -

  exemplu FIRMA

  2007 2008

  Active permanente 680 920

  Active temporare 288 402

  din care A.trezorerie 78 112

  Pasive permanente 830 1142

  din care capital propriu 605 762

  dat.term.lg 225 380

  Pasive temporare 138 180

  2007 2008

  FR 150 222

  FR 72

  capital propriu 157

  dat.term.lg 155

  imobilizari 240

  ACN 150 222

  ACN 72

  stocuri 50

  creante comerciale 25

  alte creante 5

  active de trezorerie 34

  datorii comerciale 29

  alte datorii 13

  NFR 72 110

  NFR 38

  TN 78 112

  CF 34

  AE 830 1142

 • Intrebari

  Cum interpretati

  - valoarea negativa a fondului de rulment?

  -cresterea fondului de rulment?

  - valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment?

  - cresterea necesarului de fond de rulment?

  - valoarea negativa a trezoreriei nete?

  - cresterea trezoreriei nete?

 • Analiza CPP

 • Analiza financiara pe contului de profit si

  pierdere

  Formatul CPP:

  1. Cifra de afaceri neta

  2. Variatia stocurilor

  3. Productia imobilizata

  4. Alte venituri din exploatare

  5. Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si

  alte ch.din afara

  6. Cheltuieli cu personalul

  7. Ajustarea valorii imobilizarilor (a) si a activelor

  circulante (b)

  8. Alte ch.de exploatare

  9. Venituri din interese de participatie

  10. Venituri din alte investitii financiare si creante

  11. Venituri din dobanzi.

  12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare

  13. Cheltuieli cu dobanzile.

  14. Profitul / Pierderea din activitatea curenta

  15. Venituri extraordinare

  16. Cheltuieli extraordinare

  17. Profitul / Pierderea din activitatea

  extraordinara

  18. impozitul pe profit

  19. Rezultatul exercitiului financiar

 • Analiza financiara pe contului de profit si pierdere -

  Analiza soldurilor intermediare de gestiune

  Venituri Cheltuieli SIG

  vnzri de mrfuri cost aprov.mf.vndute marja comercial

  --- cump.mf

  --- variaia stoc.

  Producia vndut

  Producia stocat

  Producia imobilizat

  prod.exerc.

  marja comercial consumuri externe valoarea adugat

  prod.exerc. Cump.de materii prime i alte aproviz.

  Variaia stocurilor de mat.prime

  Lucrri i servicii executate de teri

  valoarea adugat Impozite, taxe, vrsm. asimilate

  subvenii de expl. Alte venituri din exploatare

  Chelt. cu personalul

  Alte ch. de exploatare

  EBE

  Venituri de exploatare monetare Cheltuieli de exploatare monetare

  EBE Cheltuieli cu amortiz.&provizioane Rezultat exploatare

  Venituri din provizioane i amortismente privind exploatarea

  Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare

  rezultatul exploatrii chelt.financiare rezultatul curent

  venituri financiare

  rezultatul curent chelt.extraordinare rezultat net

  venituri extraordinare impozit pe profit

 • Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere varianta anglosaxona

  Venituri de exploatare monetare- Cheltuieli de exploatare monetare= EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and

  amortization)- Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele= EBIT (earnings before interest and taxes)- cheltuieli cu dobanzile= EBT (earnings before taxes)- Impozit pe profit= profit net ..EPS=PN/nr.actiuni+ Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele= CAF (capacitate de autofinantare)

 • Analiza fluxurilor de

  trezorerie

 • Analiza cash-flow-urilor

  Operaiunile nregistrate de firm:

  negeneratoare de fluxuri monetare (V/Ch calculate/nemonetare)

  generatoa