Finansowy Geniusz DANIEL WILCZEK pdf

 • View
  513

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Finansowy Geniusz DANIEL WILCZEK pdf

 • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finansowy Geniusz" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Zote Myli & Daniel Wilczek, rok 2012 Autor: Daniel Wilczek Tytu: Finansowy Geniusz Data: 08.05.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • 2. Spis treciWstp....................................................................................................................5 C z I Za inspiruj si!rozdzia I Na pocztku byo sowo czyli drogowskazy sukcesu............................................................................... 11 C z II Na r zdzia sukcesurozdzia I Plan iwspczynnik sukcesu....................................... 23rozdzia II Mistrzowie iuczone ksigi........................................... 29rozdzia III PIL iCIL................................................................................ 33 PIL......................................................................................... 33 Rodzaje aktyww............................................................ 34 Rodzaje pasyww........................................................... 35 CIL......................................................................................... 37rozdzia IV Wizja twoja szklana kula......................................... 39 Twoja wizja sze ip pytania, ktre pomog ci wjej ustaleniu.......................... 44rozdzia V Struktura emocjonalna, czyli dobrze ulepiony plaster miodu................................................................... 47 Czy jeste pewny siebie?.............................................. 47 Jak znosisz poraki?....................................................... 48 Jak si zachowujesz wsytuacjach zagroenia?.... 50 Czy masz du zdolno samokontroli?................. 50 Czy jeste zdeterminowany iwytrway?................. 51 Czy jeste entuzjastycznie nastawiony?................. 53 Czy masz sprecyzowany cel yciowy?..................... 54 Czy przejmujesz inicjatyw? ...................................... 54 Czy wierzysz wswj cel?.............................................. 55
 • 3. Czy jeste gotowy na wygran wtotolotka?........ 56rozdzia VI Zwj sukcesu zdobd wiedz osobie samym................................................................. 59 C z III Na jwa niejsze dec yzjerozdzia I Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora.............. 67rozdzia II Stao czy spekulacja? Jakim jeste czowiekiem............................................. 73rozdzia III Upiec ciasto czy zje cukierka? Opowie ocierpliwoci.................................................................... 79 Cierpliwo wzabawie iwyciu................................ 81rozdzia IV Woda zkranu czy woda ze studni? Zapytaj waciciela akweduktu.................................................. 85rozdzia V Mdro czy wiedza? Rozmowa zmagiem........... 91rozdzia VI Aktor czy reyser? Przywdca doskonay.......... 97rozdzia VII w czy zajc? Proces inteligentnej zmiany......105rozdzia VIII Budowa fundamentw, czyli rozmowa ztrzema winkami........................................................113Posowie.........................................................................................................121Mdre ksigi.................................................................................................123
 • 4. Cz IIINajwaniejsze decyzje
 • 5. rozdzia I Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatora Podejd tu!Rozgldasz si dookoa idostrzegasz uminionegoczowieka, ktry stoi za kratami i macha do ciebierk. Podchodzisz, nie do koca rozumiejc, czegood ciebie chce. Tak? pytasz niemiao. Jeste niewolnikiem czy jeste wolny? zadajepytanie czowiek. Oczywicie, e jestem wolny odpowiadasz bezduszego namysu. Na pewno? Zatem posuchaj, opowiem ci historimojego ycia.Kiedy miaem spory majtek: will, lasy, pola, win-nice, krowy, owce, winie. cznie posiadaem czter-dzieci hektarw ziemi czterdzieci hektarw!Mao tego, miaem kochajc on i dwjk licz-nych dzieci. Wszystko ukadao si cudownie, zarz-dzaem majtkiem, paciem pensj swoim pracow- 67
 • 6. Daniel Wilczeknikom i bogaciem si. Pewnego dnia na przyjciuu namiestnika podpadem jego synalkowi. Ot, aro-gancki modzieniec zaleca si do mojej licznej ony.Troszk za duo wypiem, wic zdzieliem mokosaraz idrugi. Poskary si ojcu; oczywicie sowem niewspomnia omojej onie. Namiestnik wpad wsza.Nakaza skonfiskowa mj majtek, mnie areszto-wa, a z mojej ony i dzieci uczyni niewolnikw,ktrzy bd suyli patrycjuszom wRzymie. Tak tesi stao. Trafiem do lokalnego aresztu. Przez dwamiesice siedziaem wciemnej, ciasnej celi, traciemnadziej. Pewnego dnia drzwi mojej celi otwary sii wycignito mnie na zewntrz. Wszyscy winio-wie zgromadzili si na rodku placu. Doczyem donich. Przyjecha kupiec, w zasadzie by to zarzdcaareny z samego Rzymu! Gdy usyszaem Rzym,moje serce od razu zaczo bi szybciej. Pomylaem:Tam jest moja rodzina!. Melron tak mia na imitrener gladiatorw chodzi od winia do winiai kademu patrzy gboko w oczy. Siedmiu przedemn min bez sowa, przy mnie na chwil si zatrzy-ma. Spojrza na mnie i zapyta: Czy jeste gotwnarazi ycie wimi wolnoci, czy wolisz gni wtejceli niewiedzy izniewolenia przez nastpne dwadzie-cia lat?. To byo to, o czym marzyem! Wolno!Bez chwili wahania wykrzyknem: Jestem gotw!.Tak wanie trafiem do Rzymu 68
 • 7. rozdzia I Wolno czy niewola? Zapytaj gladiatoraGdy dotarlimy na miejsce, zaamaem si. Wiedzia-em, e moja droga do wolnoci prowadzi przezmier i zniszczenie innych ludzi, ktrzy w gruncierzeczy maj te same marzenia co ja. Gdy ich zoba-czyem, znw si przeraziem. Wikszo bya za-prawiona wbojach, ich uminione ciaa pokrywayblizny. Wtedy przypomniaem sobie o mojej oniei dzieciach. Wszystko stao si atwiejsze. Przej-d przez to dla nich! pomylaem. Okazao si,e nie musz si bi z kumplami z mojego baraku.Mielimy walczy przeciwko zwierztom lub jecomwojennym, aoni nie mieli szans na wolno. Dodat-kowo dano mi trzy miesice na trening umiejtnoci.Ochoczo wziem si do pracy. Po tak dugim cza-sie codziennego brutalnego treningu byem gotw.Staem si jednym zlepszych wojownikw wmoimbaraku.Nadszed wielki dzie moja pierwsza walka. Wie-lu wojownikw byo lepszych ode mnie, ale miaemnad nimi pewn przewag. Nie walczyem dla sawy,dla pienidzy czy tylko dla wasnej wolnoci. Wal-czyem za wolno mojej rodziny, ztsknoty za nimiiprzede wszystkim zmioci do nich. Moja psychikabya twarda niczym skaa.Wyszedem na aren. Wok zobaczyem dziesitkitysicy osb spragnionych krwi mojej lub przeciw-nika. To jeszcze nic. Okazao si, e moim rywalem 69
 • 8. Daniel Wilczekjest Hun. Wyobraasz sobie?! Hun! Hunowie synliz okruciestwa, a ten by wyjtkowo potnie zbu-dowany; nie wiem, jakim cudem go zapali. Spani-kowaem. Hej, moment! No wanie zapali go,wic