27
Factor banka d.d. Tivolska 48 Ljubljana Slovenija T : +386 1 2306600 F : +386 1 2307760 SWIFT: FCTBSI2X Finančna kriza Mag. Anton Žunič Factor banka d.d. Ljubljana, november 2008

Finančna kriza

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finančna kriza. Mag. Anton Žunič Factor banka d.d. Ljubljana, november 2008. Uvod. Tema o finančni krizi je iz mikroekonomskega vidika povezana povezana s tveganji in korporativnim upravljanjem - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Finančna kriza

Mag. Anton Žunič

Factor banka d.d.

Ljubljana, november 2008

Page 2: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Uvod• Tema o finančni krizi je iz mikroekonomskega

vidika povezana povezana s tveganji in korporativnim upravljanjem

(endogene zadeve v bančništvu pomenijo neupoštevanje pravil upravljanja tveganj in popuščanje političnim pritiskom s strani managementa)

• Iz makroekonomskega vidika pa je povezana z izjemno velikim (prevelikim) deležem finančnega sektorja v BDP glede na ostale dejavnosti: energetika, tehnologija, surovine. Kaže se kot velik delež bilance glede na prvotni namen (na primer GM ima večino bilance v VP)

• Dežurni krivci in analiza posledic

Page 3: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Nekaj citatov o tveganju

• “Tveganje je merljiva negotovost, ‘negotovost’ v ožjem pomenu je nemerljiva negotovost” (Frank Knight, ekonomist (ZDA), 1885-1972)

• “Natančnost je analogna gotovosti. Tako natančnost kot gotovost sta napačna ideala….ni smiselno biti bolj natančen kot to zahteva narava problema” (Karl Popper, Avstrijsko-angleški filozof, 1902-1994)

• “Na dolgi rok smo vsi mrtvi ” (John Maynard Keynes, angleški economist, 1883-

1946)

• “Tveganje je denar, ki ga lahko izgubimo” (borzni posrednik, ki ne želi biti imenovan)

• “Tveganje se meri s pomočju standardnih odklonov in povprečij donosov posameznih oblik premoženja” (metodologija VAR)

Page 4: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Ali je upravljanje s tveganji lahko koristno?

• Upravljanje tveganj omogoča hitrejše izvajanje poslovnih procesov in hitrejše sprejemanje odločitev, racionalnejšo uporabo kapitala in nižje stroške banke/podjetja. Zaradi večanja obsega poslovanja in čedalje večje mednarodne prisotnosti bo intenzivni razvoj upravljanja tveganj pomenil pomembno konkurenčno prednost na trgih.

Page 5: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Kreditna tveganja

• Gre za tveganje, da stranka ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti.

• Zato gre za postopek ugotavljanja obnašanja

podjetja ali posameznika (pred podpisom pogodbe in po podpisu pogodbe).

• Razne zunanje informacije (Rating agencije so zgolj pripomoček, ki ne vplivajo odločilno)

Page 6: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

POVEZAVA MED FINANČNIMI KAZALNIKI IN BONITETO DINAMIČNI KONCEPT

prihodek

dobicekDP

sredstva

prihodekPS

poslovanja iz tvedolg.terja sredstva stalna

obveznosti dolg. erezervacij dolg. kapital

KS

obveznosti kratk.

poslovanja iz terjatve dolg. sredstva gibljiva KOL

Mediane izbranih finančnih kazalcev po bonitetnih skupinah za portfelj

Page 7: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

POVEZAVA MED INTERNI IN EKSTERNI SISTEMI BONITETNIH OCEN

Bonitete SLO/BS A A A B C D E E E Standard & Poor's AAA AA A BBB BB B CCC CC C Moody's Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C

Interni: slovenski bančni sistem, predbisan od BS (A, B, C, D, E)Eksterni: Zunanje ocenjevalne agencije (Standard&Poor’s, Moody’s, FITCH…)

Možna in nujna prevajalna tabela med internim in eksternim sistemom bonitetnih ocen NOTRANJE INFORMACIJE SO KLJUČNE. ZUNANJE SO SAMO PRIPOMOČEK

Povprečna enoletna prehodna matrika S&P za obdobje 1981-1998

Page 8: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

PREHODNA MATRIKA V ODSTOTKIH

Prehodikomitentov

V bon. A: V bon. B: V bon. C: V bon. D: V bon. E: Izločeni: Tehtanopovprečje

Iz bon. A: 94.55% 4.23% 0.58% 0.42% 0.22% 16.66% 1.08

Iz bon. B: 4.51% 90.42% 3.34% 1.45% 0.29% 10.41% 2.03

Iz bon. C: 0.50% 4.95% 82.74% 9.55% 2.27% 12.64% 3.08

Iz bon. D: 0.49% 1.73% 2.59% 83.90% 11.30% 11.92% 4.04

Iz bon. E: 0.20% 0.16% 0.46% 1.47% 97.72% 10.30% 4.96

Novi: 68.45% 24.44% 3.39% 1.67% 2.05% 0.00% 1.44

Bonitetna ocena komitentov (tistih, ki so bili komitenti na začetku obdobja in so to ostali tudi po koncu obdobja) je v povprečju dokaj stabilna Zanima nas tudi zakaj se je boniteta spreminjala? Kazalci, sprememba v panogi, spremembe davkov, spremembe na trgu? V času sedanje krize se kot izjemno pomembno vprašanje pojavlja: do kod financirati zaloge? Ter tudi vprašanje, kaj upoštevati v bodoče iz razpoložljivih informacij?

Page 9: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Vpliv trga na poslovanje podjetja

Kazalci podjetja so se poslabšali zaradi zaradi padca tržne vrednosti!

Tržna vrednost aktive

Knjigovodska vrednost obveznosti

Finančni položaj podjetja se je zelo poslabšal zaradi

težav njegove panoge (gradbeništvo)

Spremenljivost tržne vrednosti se je povečala

Page 10: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Vpliv trga na poslovanje podjetjaTržna vrednost aktive lahko pade pod knjigovodsko

vrednost obveznosti

Knjigovodska vrednost obveznosti

Knjigovodska vrednost aktive

Knjigovodske vrednosti lahko

zavajajo

Kje najti tržne signale glede

bodoče vrednosti podjetja?

Page 11: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Trg je signaliziral sledeče: naftna kriza v letu 1998 je

povzročila stečaje v letu 1999, na ravni, ki je bila

največja po letih 1986/87.

Oil & Gas E&P Defaults & Bankruptcies 1980-1999

Tržni signali, ki pomenijo, da se bo v panogi spremenil denarni tok

Page 12: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

ZGODOVINA CEN NAFTE SIGNALI

Page 13: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Razni borzni indeksi• Baltski suhi indeks

Page 14: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Baltiški suhi indeks

• Zaostanki v pristaniščih, močno povpraševanje po transportu in pomanjkanje ladjevja so potisnili baltiški suhi indeks (BDI), ki meri ceno ladijskih prevozov suhega tovora, blizu rekorda novembra lani. Indeks se je v zadnjem letu povečal za skoraj 80 odstotkov. Njegova rast je pomembna, ker je soliden indikator bodoče gospodarske rasti. Med suhi tovor namreč poleg žitaric spadajo tudi cement, premog in rude, ki so med glavnimi surovinami za proizvodnjo.

Page 15: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Page 16: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Tveganje sprememb na davčnem področju in vpliv na poslovanje podjetja (Lafferjeva krivulja)

Page 17: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Valutna tveganja

• Gre za izpostavljenost banke/podjetja spremembam deviznih tečajev na trgu.

• Banka oz. Podjetje hoče čimbolj zanesljivo služiti na osnovni dejavnosti. Zato ne špekulira z valutnimi tveganji.

Page 18: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

EUR/USD

Page 19: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Obrestna tveganja

• Posledica spremembe tržnih obrestnih mer, ki vpliva na dve kategoriji:

• Višino neto obrestnih prihodkov (»earning value perspective«)

• Tržno vrednost posamičnih finančnih instrumentov, kar posledično vpliva na tržno vrednost kapitala (»economic value perspective«)

Page 20: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

3 mesečni EURIBOR

Page 21: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

3 mesečni USD LIBOR

Page 22: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

INVESTICIJSKE BANKE SE NISO VEČ MOGLE FINANCIRATI Z DOLGOROČNIMI VIRI KAPITALOM, BASEL 2 CELO ZMANJŠAL POTREBO PO KAPITALU (NI SE VEDELO TOČNO, KAJ JE V AKTIVI. VEDELO PA SE JE KAJ JE V PASIVI.

Likvidnostno tveganje banke

Neto likvidna aktiva (likvidn. razmik)

PASIVA

Stabilna depoziti prebivalstva

Nestabilna depoziti podjetij

AKTIVA

Likvidna državni VP

NelikvidnaCDO-ji

Page 23: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Apetit po tveganjih

Obseg oblikovanih posebnih rezervacij

Interni model za upravljanje s tveganji mora zasledovatipredvsem stabilnost performans (donos kapitala) banketudi v bodoče.

Dodatne rezervacije pomenijo ključno referenco prioblikovanju cene kapitala znotraj banke. Preference dotveganj se ohranjajo pri vsakem poslu, komitentu,bančnem uslužbencu, organizacijski enoti, hčerah itd.

Na ravni celotne banke pa se sistem dodatnih rezervacijizkaže kot zelo učinkovit stabilizator strukturne likvidnostibanke v vseh časovnih horizontih zapadlosti aktive, pasivein izvenbilančnih potencialnih obveznosti.

Page 24: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Na poti iz krize bodo priložnosti

• Vloga regulacije (od regulatorja ne smemo preveč pričakovati)

Za pojmom regulacije bi morali na prvem mestu seznama nalog regulacije postaviti povečevanje učinkovitosti

Nadzor in kontrola sicer nujna a podrejena učinkovitosti Učinkovitost merimo s tveganju prilagojeno

donosnostjo (od tega koncepta se je svet v zadnjih 7 letih precej oddaljil)

Gre za proces usmerjanja katerega cilj je zmanjševanje informacijske nesorazmernosti (Tolstoj: srečne družine)

Page 25: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Na poti iz krize bodo priložnosti• Preventivni proces zmanjševanja tveganj ciklov je

cenejši, kakor reševanje velikih kriz, čeprav že kriza sama po sebi pomeni tudi proces čiščenja

• Zmanjševanje informacijske asimetrije (pomembna dejavnost regulatorjev na raznih ravneh) Zgodnja identifikacija nastajanja balonov

• Izpeljava tega: kombinacija 1.medsebojnih povezav (vhodno izhodni finančni tokovi, blagovni tokovi, kapitalskih naložb) 2. Zgodovina sprememb in vzrokov sprememb glede učinkovitosti ekonomskih subjektov vseh vrst

• Zanimive so predvsem povezave in zgodovina učinkovitosti, ko subjekte razdelimo na: tehnološke, energetske, surovinske, finančne (dobavitelji, kupci)

Page 26: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Priložnosti nadaljevanje• Zaostritev odgovornosti za izkoriščanje vseh

produkcijskih faktorjev

• Več vlaganj v t.i. človeški kapital in javne dobrine (na primer znanost in javna infrastruktura, tudi železnice)

• Javne dobrine bodo postale pomembnejše tudi na lestvici vrednot

• Katere dejavnosti bodo bolj učinkovite tudi v času krize? (tiste z relativno majhno cenovno elastičnostjo povpraševanja, z boljšo kvaliteto proizvodov)! In znotraj njih podjetja, ki imajo nižjo zadolženost, glede na kapital ter boljšo mrežo prodajnih poti.....

• Korporativno upravljanje: zaposleni in managerji, lastniki, stranke (kupci, dobavitelji)

Page 27: Finančna kriza

Factor banka d.d.

Tivolska 48LjubljanaSlovenija

T : +386 1 2306600F : +386 1 2307760

SWIFT: FCTBSI2X

Priložnosti nadaljevanje• Zelo velik povdarek na etiki in učinkovitosti. Pri

tem se tveganju prilagojena donosnost izraža tudi skozi računovodsko izražene rezultate. Gre za moralna vprašanja korporativnega upravljanja in tudi za cilj celotne organizacije...

• Geostrateški položaj Slovenije• Tradicionalno prevladujoča menjalna aktivnost

(zelo odziven management) Ob izgubi Jugosl. trga hitra preorientacija na zahod in tudi na vzhod

• Relativno dober makroek. položaj tudi zaradi tega, ker je država relativno (glede na nekatere ostale države) malo zadolžena in ima tudi dokaj dobro premoženjsko bilanco javnega sektorja