of 21/21
Financijski izvještaji Ponavljanje i vježbe

Financijski izvještaji: vježbe

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Financijski izvještaji: vježbe

 • Financijski izvjetaji

  Ponavljanje i vjebe

 • Financijski podaci

  Izvjetaj o novanom toku cash flow bavi se

  samo stvarnim novanim primicima i izdacima

  Koliko novaca je potrebno

  Kada je novac potreban Kada je novac potreban

  Na koji nain se moe doi do novaca (prodaja

  usluga, proizvoda, kredit, ostalo)

 • Novani tok (cash flow)

  likvidnost tvrtke je izravno ovisna o novanom

  tijeku

  definira se kao rezultanta upravljanja dobiti,

  obrtnim sredstvima i kratkoronim obvezama

 • Novani tok

  Plan protoka gotovine

  Prihodi Gotovina na poetku mjeseca + Gotovina iz prodaje + Ostali priljev gotovine Ostali priljev gotovine

  Rashodi Gotovina za plae + Gotovina za operativne trokove + Ostali odljev gotovine

  Gotovina na kraju mjeseca = prihodi -rashodi

 • Novani tok - primjer

  vjeba

 • to moemo saznati iz izvjetaja o novanom toku?

  vrijednost stvarno naplaene prodaje troak zaduenja po kreditima (anuitet) sposobnost poduzea za podmirenjem sposobnost poduzea za podmirenjem dospjelih potraivanja

  vrijednost obrtnih sredstava poduzea (generator stvaranja profita )

 • Novani tok

  novanik poduzea

  sastavni element svakog uspjenog poslovanja

  pozitivan tok je vaniji od sposobnosti tvrtke pozitivan tok je vaniji od sposobnosti tvrtke

  isporuivanja roba i usluga

  profit i novani tok nisu sinonimi

 • PROBLEMI S GOTOVINOMINVESTICIJE

  POTRONJA

  ZALIHE DUNICITRGOVAKI I OSTALI KREDITI

  ZAJMOVI BANKE

  DUGOTRAJNA IMOVINA

  PROBLEMI S PROFITOMPRODAJA

  BRUTO MARA

  ANALIZA TOKE POKRIA

  ADMINISTRATIVNI TROKOVI

  RADNA SNAGA

  INDIREKTNI TROKOVI

 • Kako nastaje problem s gotovinomKako nastaje problem s gotovinom

  Obrtna sredstva:

  Glavnica:

  Obveze:

  Dugotrajna imovina:

  100,000 100,000

  Potrebe za financiranjem(Aktiva)

  Izvori financiranja(Pasiva)

  Obrtna sredstva: Obveze:

  300,000 200,000

  200,000 100,000

 • Razlika izmeu profita i gotovine

  Profit

  Razlika izmeu ukupnog prihoda i ukupnih rashoda

  Ne mora biti gotovina moe biti vezan u strojevima,

  materijalu, zalihamamaterijalu, zalihama

  Gotovina

  Novac od prodaje koji tee u i iz poduzea

  Likvidan i na raspolaganju poduzeu za plaanje

  rauna i ostvarivanje kupovine

 • Najei uzroci nelikvidnosti

  Opa konjuktura (okolina u kojoj poduzee posluje)

  Greke managementa

  Pogrene procjene proizvodnje

  Pogrene procjene prodaje

  Pogrene procjene potreba za financiranjem

  Loa informiranost

  Loa struktura i kontrola (motivacija) zaposlenih

  Nedovoljan vlastiti kapital

  Visoki fiksni trokovi

  Zakanjele raunovodstvene informacije

  Nenaplaena potraivanja

  Izvor: CreditReform, 2002.

 • AKTIVA Potrebe za financiranjem PASIVA Dostupna sredstva

  Zemljite & zgrade Pogoni & strojevi Namjetaj i oprema Vozila

  vlasniki kapital rezerve pozajmice vlasnika (nematerijalna)

  Kratkotrajna imovina:

  Glavnica:

  Obveze:

  Interno

  Dugotrajna imovina:

  Zaliheplus

  Potraivanjaminus

  Dugovanja

  Krediti Minus na raunu / Zajam Hipoteka Leasing (Gotovina - novac)

  Eksterno

  Kratkotrajna imovina: Obveze:

  Privremeno financ. Zadrana dobit Ostale rezerve

  Mora bitiMora bitiJEDNAKOJEDNAKOMora bitiMora bitiJEDNAKOJEDNAKO

  UKUPNO POTREBNA SREDSTVAUKUPNO POTREBNA SREDSTVA UKUPNA DOSTUPNA SREDSTVAUKUPNA DOSTUPNA SREDSTVA

 • Ciklus obrtnog kapitalaGotovina+banka-prekoraenje

  Iznos koji se Iznos koji

  duguje

  vjerovnicima

  Zalihe

  Iznos koji

  nam duguju

  dunici

 • Profitabilni, ali jo nedostaje gotovina?

  Razmiljajte o GOTOVINSKOJ PRODAJI i DUNICIMA kao o glavnom izvoru gotovine koja ulazi u vae poduzee

  Razmiljajte o VJEROVNICIMA kao glavnom odljevu gotovine

  ZALIHE predstavljaju stadij izmeu i stoga ih treba drati na minimumu

  CILJ JE OSIGURATI PRAVI IZNOS GOTOVINE NA PRAVOM MJESTU U PRAVO VRIJEME

 • Znakovi upozorenja

 • Financijska ravnotea

  Imovina

  Obveze

  Glavnica

  Prihodi

  Rashodi

  Profit

 • Praenje financija

  financijski pokazatelji

  koeficijent tekue likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkorone obveze)imovina/kratkorone obveze) ubrzana likvidnost (novac+potraivanja/kratkorone obveze) trenutna likvidnost (novac/kratkorone obveze)

  odnosi unutar bilance odnosi unutar rauna dobiti i gubitka

 • Jo neke financijske zanimljivosti

  Oportunitetni trokovi troak izgubljenog profita

  Npr.: Npr.: popusti na plaanje kod avansnog plaanja nemogunost zadovoljenja narudbe kupaca prevelika imovina itd.itd.

 • 1. zadatak Osnovano je dioniko drutvo X&Y. Kod Trgovakog suda upisan je temeljni kapital od 120.000 Kn. Drutvo je osnovalo nekoliko poduzetnika i graana, ulogom u stvarima (oprema u iznosu od 45.000 Kn), pravima (kupljena je franiza za 35.000 Kn) i novcu (na poslovni raun je uplaeno 40.000 Kn). Drutvo je izdalo 1.200 raun je uplaeno 40.000 Kn). Drutvo je izdalo 1.200 redovitih dionica nominalne vrijednosti 100 Kn (vlasnici dionica su osnivai). Osnovna djelatnost Drutva je trgovina na veliko. Kako nakon ovog poslovnog dogaaja izgleda bilanca, raun dobiti i gubitka, a kako izvjetaj o novanom toku?

 • 2. zadatak Od poslovne banke Drutvo je primilo dugoroni kredit (na 3 godine) u iznosu od 500.000 Kn.

  Dobavlja je isporuio robu i ispostavio raun na 480.000 Kn.

  Za isporuenu robu je dobavljaima plaeno Za isporuenu robu je dobavljaima plaeno 210.000 Kn.

  Kupcima je prodano 430.000 robe te su ispostavljeni rauni za 650.000 Kn.

  Kako sada izgledaju financijski izvjetaji Drutva?

 • 3. zadatak Od kupaca je naplaeno potraivanje u iznosu od 400.000 Kn.

  Kupljena je oprema i ispostavljen raun od dobavljaa opreme na 70.000 Kn.

  Dobavljau je plaena oprema (svih 70.000 Kn), Dobavljau je plaena oprema (svih 70.000 Kn), ali je oprema knjigovodstvene vrijednosti 30.000 Kn odmah prodana za 40.000 Kn.

  Prikaite ove poslovne dogaaje u financijskim izvjetajima.