of 36 /36
Informativna brošura pokrajine Štajerske Njega kod ku´ ce • Koje mogu´ cnosti podrške postoje? • Što morate uˇ ciniti? • Koga možete pitati? • Koji Vas troškovi ˇ cekaju? www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

financijski aspekti

Embed Size (px)

Text of financijski aspekti

Page 1: financijski aspekti

Informativna brošura pokrajine Štajerske

Njegakod kuce• Koje mogucnosti podrške postoje?• Što morate uciniti?• Koga možete pitati?• Koji Vas troškovi cekaju?

www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Page 2: financijski aspekti
Page 3: financijski aspekti

Uvodne rijeci Ministrice pokrajinske vlade

Uvodne rijeci autorice

Dobna struktura našeg stanovništva će se u idućim godinama masivno promijeniti. Broj i udio djece pada, dok skupina starijih osoba raste – srećom, razlog tome je između ostalog i općeniti produljeni očekivani životni vijek.

Okvirni uvjeti, koji se stalno mijenjaju, stoga iziskuju aktivno mijenjanje društvene i političke svijesti. Prije svega treba sagledati aspekt zdravlja – prvenstveno ako ovu temu obrađujemo u području njege. Pritom s jedne strane treba premostiti razliku između bolničkog liječenja i mobilnog njegovanja (nakon zahvata) u smi-slu da je potrebno stvoriti optimalno povezivanje te dvije vrste njege, a s druge strane treba poboljšati i pri-jelaze između nužnosti za kućnom njegom i potrebe za osjećajem sigurnosti te osjećajem da osoba „nije-sama-kod-kuće“. Naime, starije osobe žele i trebaju više od samo sigurnih mirovina. Bez prave solidarnosti unutar obitelji i generacija se nikako ne može, a humani život u starosti se najprije može ostvariti u funkcionirajućim obiteljskim odnosima. Zbog toga obitelji i članovi obi-telji trebaju i društvenu podršku. Uspostavljanje mo-bilnih pomoćnih djelatnosti ubuduće će u široj mjeri omogućiti starenje u poznatoj okolini, dokle god za to postoji želja.

Želimo društvo primjereno za svaku životnu dob, koje ne oblikuje manjak komunikacije i ograničenje, već smis-ao za zajednički život svih generacija. Ova brošura neka informira i daje podršku, tako da se očekujuće zadaće mogu savladati. Neka snaga, izdržljivost, strpljenje te socijalne mreže i pomoć susjeda dodatno pomažu da osobe starije životne dobi budu prihvaćene i mogu živjeti u dostojanstvu.

Srdačno – Vaša

Mag.a Kristina Edlinger-Ploder Ministrica pokrajinske vlade za znanost & istraživanje zdravlje i menadžment za zdravstvenu njegu

Kao referentica za Kućnu njegu bolesnika često do-bivam pitanja od članova obitelji koji njeguju boles-nike. Ta pitanja pokazuju kako je velika potreba za informacijama; osobe jako malo znaju o uslugama koje daju podršku i koje se nalaze u blizini, o fi nan-cijskoj pomoći na koju imaju pravo ili kako doći do tih ponuda. Doduše, postoji cijeli niz brošura i infor-mativnog materijala na temu kućne njege, no izazov je se snaći u tom moru informacija i nepreglednoj ponudi za pomoć i podršku.

Ova informativna brošura pruža pregled nad ponu-dama za pomoć i mjerama za podršku koje boles-nim starijim osobama i njihovim članovima obitelji u Štajerskoj stoje na raspolaganju. Na sljedećim stra-nicama naći ćete sadržaj s 26 navedenih pitanjima o mogućnostima podrške, uključujući i jasne i pregled-ne odgovore. Saznat ćete na koje usluge imate pravo, kako doći do njih, komu se obratiti ako imate pitanja te koji Vas troškovi čekaju.

Cilj ove informativne brošure je pružiti bolji uvid u mnogobrojne i različite ponude te dati informacije o ponudama za pomoć i mjerama za podršku, koje bi mogle postati važne prije ili u tijeku kućne njege. Sadržaj je veoma pomno izabran i obrađen, ali ipak postoji mogućnost da nije u cijelosti potpun.

Zahvaljujem svim stručnjacima koji rade u ure-dima, zdrastvenim i socijalnim ustanovama i u savjetovalištama, jer su nam svojim detaljnim znan-jem u pojedinim područjima uvijek kompetentno, uslužno i prijazno stajali na raspolaganju pri svim našim pitanjima.

Vaša

Monika Klampfl -Kenny, DGKS, MPH Referentica za Mobilnu kućnunjegu i skrb/Kućne njege bolesnika (Sanitarna uprava Štajerska)

Page 4: financijski aspekti

4

Na pocetku njege kod

kuce

Financijske potpore

Usluge za podršku i

rasterecenje

SADRŽAJstrana

Otpust iz bolnice samo što nije tu. Što bi trebalo prije razjasniti odnosno organizirati? 6/7

Stan nije primjeren za starije osobe odnosno osobe s invaliditetom. Što i kako drugačije urediti? 8

U svakodnevici mi trebaju tehnicka pomagala. Gdje potražiti pomoć oko nabave zdravstvenih pomagala i pomoćnih sredstava? 9

Potrebna mi je njega i trebam financijsko rasterecenje. Gdje mogu zatražiti oslobađanja od plaćanja naknada/novčane dodatke? 10/11

Za usluge zdravstvene njege i pomoci potrebna mi je financijska potpora. Što trebam učiniti da dobijem doplatak za njegu? 12

Potrebna mi je pomoc kod njege. Gdje mogu dobiti usluge Mobilne kućne njege i skrbi/Kućnu njegu bolesnika? 13

Potrebna mi je dugorocna pomoc kod vodenja domacinstva. Kako dobiti pomoć u kućanstvu? 14

Više si ne mogu sam/a kuhati. Kako doći do „dostave hrane“? 15

Imam želju za promjenom odnosno skrbi izvan kuce, no želim nastaviti živjeti kod kuce. Gdje mogu naći dnevnu njegu/dnevnu skrb? 16

Bojim se hitnog slucaja bez pomoci. Gdje mogu nabaviti telefon za hitne slučajeve? 17

Cesto se osjecam usamljeno i izolirano. Kako koristiti uslugu posjećivanja i pratnje? 18

Samo sam ograniceno pokretan/pokretna. Kako mogu iskoristiti ponude za jeftinije posebne prijevoze i vožnju taksijem? 19

Želim putovati unatoc zdravstvenom ogranicenju. Koje su mi ponude na raspolaganju? 20

Zabrinut/a sam jer sam bezvoljan/na i zaboravljiv/a. Gjde mogu dobiti potporu kod psihičkih patnji u starosti? 21

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Page 5: financijski aspekti

5

Usluge za podršku za clanove obitelji

koji njeguju bolesnika

Žalba i zastupništvo

Palijativna njega i hospicija

strana

Zbog moje bolesti trebam posebnu terapiju. Kako mogu dobiti fizioterapiju, ergoterapiju ili logopedijsku terapiju? 22

Potrebna mi je cijelodnevna skrb. Kako mogu naći osoblje za skrb koje je na raspolaganju 24 sata? 23

Kao clan obitelji koji je odgovoran za njegovanje želim tu njegu obaviti najbolje moguce. Gdje su dostupni tečajevi i savjetovanja o njezi? 24

Za savladavanje posebne obiteljske situacije potrebna mi je privremena pomoc. Kako mogu dobiti obiteljskog pomoćnika? 25

Ne mogu preuzeti njegu clana obitelji na neko vrijeme. Što moram učiniti da bih privremeno dobio/dobila zamjensku njegu? 26/27

Zbog njege bliskog clana obitelji moram manje raditi/ostaviti posao. Kako se mogu pobrinuti za socijalno osiguranje u to vrijeme? 28

Imam probleme s ponudacem usluga njege i skrbi. Gdje se mogu žaliti odnosno gdje mogu dobiti potporu u slučaju sukoba? 29

Postoji opasnost da budem zakinut/a kod uredivanja mojih osobnih pitanja. Što moram učiniti da bih postavio/postavila zastupnika? 30

Ne želim da me zastupa zastupništvo. Postoji li druga mogućnost? 31

Neizljecivo sam bolestan/bolesna i trebam opširnu medicinsku i njegovateljsku skrb. Koju potporu mogu očekivati od Mobilnog palijativnog tima? 32

Nastupila je zadnja faza mog života ili života osobe koja mi je bliska. Kako mogu dobiti potporu tima hospicija? 33

Zaposlen/a sam ali bih želio/željela pratiti mog umiruceg clana obitelji u posljednjim mjesecima. Kako mogu koristiti dopust za njegovanje umirućeg člana obitelji? 34

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Page 6: financijski aspekti

6

01

Otpust iz bolnice samo što nije tu.

Što bi trebalo prije razjasniti odnosno organizirati?

Što je sve potrebno obaviti prije otpusta iz bolnice

Pitajte liječnike, sestre ili bolničare za otpusni termin (ako je potrebno, pitajte i češće!).

Pitajte u bolnici da li postoje osobe ili ured za koordinaciju, koje/koji Vam mogu pružiti podršku kod otpusta i kod daljne organizacije (npr. upravitelji raznih osposobljenih udruga, zdravstveni centri, medijacija njege).

Ako je potrebno stupite u kontakt s koodrinatornom službom zdravstvenog osiguranja, koja dolazi u bolnicu. Oni Vam naprimjer daju informacije o sufinanciranju troškova od strane zdravstvenog osiguranja, organiziraju zdravstvena pomagala i pomoćna sredstva, savjetuju kod pravnih pitanja vezanih uz zdravstveno osiguranje (npr. oslobađanje plaćanja naknade za recepte) ili uspostavljaju kontakt s drugim organizacijama (npr. za kućnu njegu bolesnika).

Proslijedite informaciju o otpustu Vašem liječniku opće prakse.

Razjasnite na vrijeme da li postoji mogućnost da Vas prihvate u rehabilitacijsku ustanovu ili akutnom gerijatrijskom centru odnosno na remobilizaciji.

Razmislite da li je odmah nakon otpusta dovoljna samo kućna njega odnosno da li neko vrijeme trebate kratkotrajnu njegu od stručnog osoblja.

Razjasnite oko kojih svakodnevnih poslova Vam treba podrška (npr. njega tijela, kretanje, prehrana) i stupite u kontakt s službama zaduženim za određenu vrstu podrške (npr. njega kod kuće, fizioterapija, dostava hrane).

Ako je potrebno, organizirajte druge službe koje Vam mogu dati podršku (npr. palijativni tim, hospicij, telefon za hitne slučajeve, dnevna njega).

Prije otpusta iz bolnice pacijenti ili članovi obitelji mogu biti suočeni s mnogim pitanjima i problemima. Dobro pripremljen otpust iz bolnice (npr. nakon moždanog udara, srčanog udara ili pada) svim pogođenim osobama olakšava prijelaz iz bolnice kući.

Page 7: financijski aspekti

7

01 FINANCIJSKI ASPEKTI

Koordincija otpusta koju bolnica odnosno koodrinatorna služba zdravstvenog osiguranja daje na raspolaganje pogođenim osobama je besplatna.

Razjasnite otvorena pitanja (npr. o prehrani/dijeti, tjelesnoj aktivnosti) s dotičnom osobom u bolnici.

Organizirajte potrebna pomagala (npr. krevet za njegu s podesivom visinom, odgovarajući nadmadrac, dizalice, pomagala za hodanje).

Primjereno adaptirajte stan (npr. ručke, fiksirani tepisi).

Zatražite financijske usluge (npr. podnošenje prvog zahtjeva za doplatak za njegu odnosno podnošenje zahtjeva za ponovnu klasifikaciju istog, oslobađanje plaćanja naknade za recepte).

Razjasnite sva pitanja o daljnjem liječenju, npr.: Koje lijekove morate kada i kako dugo uzimati? Hoćete li dobiti najvažnije lijekove za vikend (npr. inzulin)? Trebate li dodatne proizvode za njegu?

Pobrinite se da dobijete otpusno pismo s prvim informacijama za Vašeg liječnika opće prakse.

Na vrijeme organizirajte prijevoz iz bolnice (npr. prateću osobu, privatni prijevoz, hitnu službu).

Kao zaposleni član obitelji koji njeguje bolesnika zatražite kod Vašeg poslodavca oslobađanje od posla u svrhu njege.

DALJNJE INFORMACIJE

Steiermärkische Gebietskrankenkasse (Štajerski regionalni zavod za zdravstveno osiguranje) (informacije o opskrbnim koordinatoru), tel. 0316 8035-1369, [email protected], www.stgkk.at

Mobile Pflege- und Betreuungsdienste/ Hauskrankenpflege (Mobilne usluge kucne njege i skrbi/Kucna njega bolesnika)(kontaktni detalji), www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Arbeiterkammer Steiermark (Radnicka komora Štajerska)(informacije o oslobađanju od posla u svrhu njege), tel. 05 7799-0, [email protected], www.arbeiterkammer.at

Page 8: financijski aspekti

DALJNJE INFORMACIJE

Bundessozialamt – Landesstelle Steiermark (Državna socijalna služba – pokrajinska služba Štajerska) (savjetovanje i mogući novčani dodaci), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung (Odvjetništvo za osobe s invaliditetom)(informacija o pravu na zahtjev i zakonske regulacije), tel. 0316 877-2745, [email protected], www.behindertenanwalt.steiermark.at

Magistrat Graz, Referat Barrierefreies Bauen, Stadtbaudirektion Graz (Gradsko pog-lavarstvo Graz, Referada za gradenje bez prepreka, Uprava gradskog gradenja Graz)(savjetovanje o adaptaciji stana i mogućim novčanim dodacima), tel. 0316 872-0, www.graz.at

Bezirkshauptmannschaften in der Steiermark (Okružna poglavarstva u Štajerskoj)(informacije o socijalnoj pomoći i mogućim novčanim dodacima), www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at

Informativna brošura: „Mehr Wohnqualität – Tipps gegen Unfälle in der zweiten Lebenshälfte“ (Veca kvaliteta stanovanja – savjeti protiv nesreca u drugoj polovici života), narudžba: tel. 05 77077-2800, [email protected]

Informativna brošura ustanove Hilfswerk: „Sturzprävention als Weg zur Autonomie im höheren Lebensalter“ (Prevencija pada kao potpora na putu do autonomije u starosti), narudžba: tel. 01 40442-0, [email protected]

Primjeri za moguce adaptacije

• hvataljke i držači u kupaonici i WC-u • rukohvati u dužim hodnicima i po stepenicama • pomagalo za ulaz u kadu odnosno umjesto kade tuš bez praga • spuštanje tuša na razinu poda i postavljanje sjedala u tuš kabinu • spuštanje umivaonika zbog omogućavanja njege tijela u sjedećem

položaju, armature za lakše rukovanje, postavljanje sjedalica na sklapanje

• instalacija interfona • zamjena malih klizećih tepiha velikim tepisima koje nisu podložni

klizanju • smanjenje opasnosti od pada: odstranivanje sitnog namještaja i

kablova • namještaj za sjedenje dobro pričvrstiti • zaštita za rubove kod šiljastih kutova i rubova • prekidače za svijetlo postaviti na dohvatljivu visinu, koristiti

pregibnu sklopku • kod korištenja invalidskih kolica: proširiti dovratnike, odstraniti

pragove i stepenice u prostorijama, postaviti veće rampe na stubištima • postavljanje lifta za stepenice

Stan nije primjeren za starije osobe odnosno osobe s posebnim potrebama.

Što i kako drugačije urediti? Adaptacija stana te nabave za adaptaciju stana za osobe s posebnim potrebama većinom su važan korak u smjeru poboljšanja i olakšanja svakodnevice te smanjenja rizika od pada i ozljeda. Savjetovanje Vam prvo i osnovno pružaju organizacije za osobe s posebnim potrebama te savjetovališta za sva pitanja vezana uz gradnju i stanovanje starijih i osoba s posebnim potrebama.

02

FINANCIJSKI ASPEKTI

Za novčanu podršku i novčane do-datke uputite se Udruzi za socijalnu skrb (Sozialhilfeverband) u Vašem Okružnom poglavarstvu (Bezirks-hauptmannschaft) ili Službi za soci-jalnu skrb (Sozialamt) u Grazu.

Pitajte i Vaš Zavod za zdravstveno osiguranje (npr. Štajerski regionalni zavod za zdravstveno osiguranje, Zdravstveno osiguranje poljopriv-rednika, Zdravstveno osiguranje pri-vatnih obrtnika) odnosno Državnu službu za socijalnu skrb – pokra-jinsku podružnicu u Štajerskoj o mogućim novčanim dodacima.

8

Page 9: financijski aspekti

03

DALJNJE INFORMACIJE

Bundessozialamt – Landesstelle Steiermark (Državna socijalna služba – pokrajinska služba Štajerska)(savjetovanje i mogući novčani dodaci), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung (Odvjetništvo za osobe s invaliditetom)(savjetovanje o uslugama podrške), tel. 0316 877-2745, [email protected], www.behindertenanwalt.steiermark.at

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministarstvo za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošaca)(online informacije o pomoćnim stredstvima), www.pflegedaheim.at

Bezirkshauptmannschaften in der Steiermark (Okružna poglavarstva u Štajerskoj)(kontaktni detalji), www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at

Bunte Rampe (savjetovanje o pomoćnim sredstvima), tel. 0316 686515-20, [email protected], www.behindert.or.at

Na što obratiti pažnju?

• Stvorite si pregled o ponudi na tržištu. • Ministarstvo za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača sastavilo je

opširnu bazu podataka s tehničkim pomagalima/pomagalima za njegu: www.hilfsmittelinfo.gv.at.

• Ciljano savjetovanje o pomagalima nude i Zavod za zdravstevno osi-guranje, Državna služba za socijalnu skrb, Vaša organizacija za kućnu njegu, specijalizirana trgovina za medicinske potrepštine, bandažisti i mnogobrojne organizacije za osobe s posebnim potrebama.

• Kupnja nije uvijek svrsishodna ili poželjna; raspitajte se kod Vaše or-ganizacije za kućnu njegu, općine ili Vašeg Zavoda za zdravstveno osi-guranje, da li se i gdje pomagala mogu iznajmiti (npr. krevet za njegu s podesivom visinom, pomagala za hodanje).

• Prije kupnje, obratite se nadležnom Zavodu za zdravstveno osiguranje da bi spriječlili moguće nesporazume u vezi troškova (tko i u kojoj mjeri preuzima troškove).

• Da bi Vaš Zavod za zdravstveno osiguranje djelomično preuzeo troškove, potrebno je priložiti obrazloženje medicinske nužnosti.

U svakodnevici mi trebaju tehnicka pomagala.

Gdje potražiti pomoć oko nabave zdravstvenih pomagala i pomoćnih sredstava? Dobro prilagođena zdravstvena pomagala (naočale, slušni aparat, orto-pedske cipele) i pomoćna sredstva olakšavaju Vam svladavanje svakod-nevice i podržavaju Vas u samostalnom životu. Osim toga olakšavaju i posao članovima obitelji koji njeguju bolesnika. Ponuda je velika: postoje pomagala za poboljšanje spretnosti (npr. oprema za treniranje ravnoteže), za poboljšanje koncentracije ili sposobnosti shvaćanja (npr. poučne igre), za podršku kod njege (npr. krevet za njegu s podesivom visinom, odgovarajući nadmadrac, ulošci za inkontinenciju, madrac koji smanjuje pritisak na osjetljive dijelove tijela, pomagala za hodanje, dizalice u kupaonici) te isto tako za osobe s oštećenim osjetilima (npr. pojačalo za telefon, budilica s vibracijom).

FINANCIJSKI ASPEKTI

Visina novčanog dodatka nadležnog Zavoda za zdravstveno osiguranje ovisi o nositelju zdravstvenog osigu-ranja, o vrsti zdravstvenih pomagala/pomoćnih sredstvima te o vrsti bolesti/invaliditeta.

U okviru medicinske rehabilitacije i kod osoba koje su oslobođene od plaćanja naknade za recepte, Zavod za zdravstveno osiguranje preuzima sve troškove nabave zdravstvenih pomagala i pomoćnih sredstava.

Za iznajmljivanje pomoćnih sred-stava plaća se određena naknada. Neke općine besplatno iznajmljuju pomoćna sredstva (npr. krevet za njegu).

Pitajte i Vašu Državnu službu za socijalnu skrb – pokrajinsku podružnicu u Štajerskoj i Udrugu za socijalnu skrb u Vašem Okružnom poglavarstvu (Bezirkshauptmann-schaft) ili Službu za socijalnu skrb (Sozialamt) u Grazu radi mogućih novčanih dodataka.

9

Page 10: financijski aspekti

10

04

Potrebna mi je njega i trebam financijsko rasterecenje.

Gdje mogu zatražiti oslobađanja od plaćanja naknada / novčane dodatke?

Imate pravo na:

RTV pristojbe (naknada vlasnika radijskoga i/ili televizijskog prijamnika): • Određene osobe poput primatelja doplatka za njegu, umirovljenici ili primatelji socijalne pomoći koje imaju

glavno prebivalište u Austriji i nizak neto prihod po kućanstvu mogu biti oslobođene od plaćanja RTV pristojbe.

• Zahtjev za oslobađanje možete dobiti u svakoj pošti, u filijalama Raiffeisen banke, u Vašoj općini te izravno kod GIS-a (ustanove za RTV pristojbe).

Naknada za korištenje telefonskih usluga: • Vrijede isti kriteriji kao i kod oslobađanja od plaćanja RTV pristojbe. Razlika je što kao primatelj doplatka za

njegu ne morate prikazati Vaš prihod. • Novčani dodatak se dodjeljuje samo za određene telefonske operatere i samo za fiksne telefonske priključke

ili mobitele na bonove (prepaid).

Naknada za recepte i naknada za korištenje kartice za zdravstveno osiguranje (e-card): • Zahtjev se podnosi nadležnom Zavodu za zdravstveno osiguranje. Tamo ćete dobiti i formular koji morate

ispuniti. • Oslobađanje automatski vrijedi za sve članove obitelji osiguranika koji na to imaju pravo i uključuje

oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje kartice za zdravstveno osiguranje (e-card). • Gornja granica: naknada za recepte pokriva 2 % godišnjeg neto dohotka (bez 13. i 14. plaće). Oslobađanje se

odvija preko sistema kartice za zdravstveno osiguranje (e-card).

Kartica za mobilnost gradana grada Graza: S karticom za mobilnost građana žene nakon 60. i muškarci nakon 65. godine života, teško pokretljive osobe odnosno osobe s posebnim potrebama, s glavnim prebivalištem u Grazu i niskim dohotkom imaju pravo na bes-platnu godišnju kartu za sve linije javnog prijevoza u gradu Grazu (GVB). Daljnje informacije i formulare možete dobiti u Uredu socijalne službe/u Uredu za starije osobe grada Graza (SeniorInnenbüro) ili u dotičnoj Okružnoj upravi (Bezirksamt).

Porezne povlastice: Troškovi koji nastaju u slučaju bolesti ili njege mogu se u određenim okolnostima navesti kao nesvakidašnje opterećenje kod godišnjeg povrata poreza te smanjuju oporezivi prihod. Informacije o tome dobit ćete kod Službe za socijalni servis Savezne socijalne službe.

Osobama koje trebaju njegu i/ili skrb zbog tjelesnih i/ili socijalnih potreba uz određene preduvjete može se dodijeliti oslobađanje od plaćanja odnosno sufinanciranje određenih naknada.

Page 11: financijski aspekti

04FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Stope za oslobadanje od placanja naknada (neto prihod):

Oslobadanje od placanja RTV pristojbe i sufinanciranje naknade za korištenje telefonskih usluga: • samci 878,07 eura • bračni parovi 1.316,50 eura • za svaku dodatnu osobu stopa se

povisuje za 92,02 eura Kod prekoračenja gore navedenih stopa korisnicima se od poreza mogu odbiti određeni dodatni troškovi (npr. izvanredni troškovi zbog zakona o porezu na prihod, stanarina).

Oslobadanje od placanja naknade za recepte: • samci 783,99 eura • bračni parovi (odnosno osobe

koje žive u životnoj zajednici) 1.175,45 eura

• za svako nezbrinuto dijete 82,16 eura

Kod bolesti ili zdravstvenih pote - škoća, koje/koja uzrokuju nadpro-sječne troškove, vrijede sljedeći iznosi: • samci 901,59 eura • bračni parovi (odnosno osobe

koje žive u životnoj zajednici) 1.351,77 eura

• za svako nezbrinuto dijete 82,16 eura

Kartica za mobilnost gradana (Mobilitätskarte): • samci 878,07 eura • bračni parovi 1.316,50 eura • za svaku dodatnu osobu stopa se

povisuje za 92,02 eura Ako neto prihod prelazi gore navedene stope korisnicima se od poreza mogu odbiti određeni dodatni troškovi (npr. stanarina). Trošak izdavanja kartice iznosi 30,– eura.

DALJNJE INFORMACIJE

Gebühren Info Service (GIS) – Service Hotline (GIS – ustanova za RTV pristojbe)(informcije o oslobađanju od plaćanja pristojbe/naknade za radijo/televizor/telefon i zahtjev za oslobađanje), tel. 0810 001080, [email protected], www.orf-gis.at

Österreichische Apothekerkammer (Ljekarska komora Austrije)(online informacije o oslobađanju od plaćanja naknade za recepte), www.apotheker.or.at

Portal der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Portal austrijskih nositelja zdravstvenog osiguranja)(link nositelja zdravstvenog osiguranja, formular za oslobađanje od plaćanja naknade za recepte), www.sozialversicherung.at

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, REGO-Serviceline (Savezna udruga austrijskih nositelja zdravstvenog osiguranja, REGO korisnicka linija)(informacije o gornjoj granici naknade za recepte), tel. 05 0124 3360

Sozialamt der Stadt Graz/SeniorInnenbüro (Služba za socijalnu skrb grada Graza/Ured za starije osobe)(informacije o kartici za mobilnost građana, formular), tel. 0316 872-6390 ili -6391, [email protected], www.graz.at

Bundessozialamt – Landesstelle Steiermark (Državna socijalna služba – pokrajinska služba Štajerska)(informacije o oslobađanju od plaćanja naknada i o mogućnosti odbijanja od poreza), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

11

Page 12: financijski aspekti

05

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Doplatak za njegu:

• dodjeljuje se prema potrebi njege u rasponu od 7 stupnjeva (od 1. stupnja: 154,20 eura do 7. stupnja: 1.655,80 eura);

• isplaćuje se dvanaest puta godišnje i ne oporezuje se;

• isplaćuje se svakog prvog u mjesecu, prvi put mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva;

• isplaćuje se osobi kojoj treba njega ili njenom zakonskom zastupniku te u sklopu mirovine ili vojne mirovine.

Ustanova koja isplaćuje dodatak može putem kućne posjete provjeriti da li se novac koristi u prave svrhe. Ako se novac koristi u krive svrhe (npr. zapuštanje primatelja doplatka za njegu) isti se može djelomično preoblikovati u drugu vrstu pomoći (npr. kućnu njegu bolesnika). U slučaju odbijanja te vrste pomoći doplatak za njegu se u tom razdoblju ne isplaćuje.

12

Za usluge zdravstvene njege i pomoci potrebna mi je financijska potpora.

Što trebam učiniti da dobijem doplatak za njegu? Doplatak za njegu je usluga države ili pokrajine koju dobivaju men-talno ili tjelesno oštećene osobe te stoga ovise o pomoći drugih osoba pri obavljanju svakodnevnih obaveza. Uvijeti za dobivanje doplatka za njegu su: • stalna potreba skrbi i pomoći više od 50 sati mjesečno i to najmanje

6 mjeseci bez prekida • obično prebivalište u Austriji (u posebnim okolnostima doplatak za

njegu može se isplaćivati i u drugim EEA-državama) • austrijsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge EEA-države (u

posebno teškim slučajevima doplatak se iznimno daje i osobama iz drugih država)

Što je potrebno uciniti?

1. Morate podnijeti zahtjev za doplatak za njegu. Formular za podno- šenje zahtjeva možete naći u Vašoj općini, Okružnom poglavarstvu (Bezirkshauptmannschaft)/gradskom poglavarstvu (Magistrat), Vašem Zavodu za mirovinsko osiguranje ili na internetu pod www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10036128/5361.

2. Ako ste primatelj mirovine morate podnijeti zahtjev kod zavoda koji isplaćuje Vašu mirovinu. Ako ne primate mirovinu možete podnijeti zahtjev u Vašoj općini ili Okružnom/Gradskom poglavarstvu u Uredu Štajerske pokrajinske vlade nadležnom za pitanja doplatka za njegu.

3. Nakon kontrole preduvjeta liječnik (kod Vas kod kuće) provodi takozvano „vještačenje o stupnju oštećenja“. Članovi obitelji koji vrše njegu ili službe Kućne njege mogu prisustovati tom vještačenju.

4. Rezultat vještačenja, dakle da li ćete i u kojoj visini dobiti doplatak za njegu, saznajete putem rješenja.

5. Ako se ne slažete rezultatom vještačenja, možete pri nadležnom socijalnom sudu (vidi rješenje) uložiti žalbu u roku tri mjeseca. Sudski postupak je besplatan.

6. Postupak je isti ako želite podnijeti zahtjev za povećanje doplatka za njegu.

DALJNJE INFORMACIJE

Sozialtelefon – Sozialservicestelle des Landes Steiermark (socijalni telefon – Služba za socijalni servis pokrajine Štajerske)(informacije, narudžba brošure za doplatak za njegu), tel. 0800 201010 besplatno, [email protected]

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 11A Pflegegeldstelle (Ured Štajerske pokrajinske vlade, strucni odjel 11A Služba za doplatak za njegu)(informacije), tel. 0316 877-4082, [email protected], www.verwaltung.steiermark.at

Sozialserver Land Steiermark (Socijalni server pokrajine Štajerske)(informacije, formulari, preuzimanje brošure za doplatak za njegu), www.soziales.steiermark.at

HELP.gv.at, Bundeskanzleramt (Ured saveznog kancelara)(online informacije o doplataku za njegu te o podnošenju zahtjeva, formulari), www.help.gv.at

Page 13: financijski aspekti

06

FINANCIJSKI ASPEKTI

Doprinos klijenata (vlastit udio) ovisi o socijalnom statusu klijenata te se izračunava prema dohotku samih klijenata i njihovih životnih/bračnih partnera (npr. mirovina, kompenza-cijska primanja, dohodak od imovine). Visina doprinosa također ovisi o vrsti djelatnosti i da li se prima doplatak za njegu ili ne. Sve gore navedene orga-nizacije koriste istu listu tarifa. Noseča organizacija klijentima izračunava visinu doprinosa koji se mora platiti.

Nepokrivene troškove (do dvije tre-ćine) preuzima pokrajina Štajerska i opcina Vašeg prebivališta. Doplatak se isplaćuje izravno organizaciji koja pruža njegu/skrb.

Ako Vam je potrebna medicinska njega kod kuće nalik onoj u bolnici Vaš Zavod za zdravstveno osiguranje preuzima po kućnom posjetu udio ukupnog troška u iznosu od 6,90 eura. Da biste ostvarili pravo na tu uslugu, treba Vam naredba Vašeg liječnika opće prakse i odobrenje Vašeg Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Što je potrebno uciniti?

1. Obratite se izravno jednom od ureda za kućnu njegu bolesnika. Koja organizacija je zadužena za Vaše regionalno područje, saznat ćete u Vašoj općini odnosno u Službi za socijalnu skrb (Sozialamt) u Grazu ili pod www.verwaltung.steiermark.at, tamo kliknite na “Dienststellen” > FA 8B > Hauskrankenpflege.

2. Primanje i definiranje opsega skrbi uvijek obavlja osoba s diplomom na području zdravstvene njege jedne od takvih organizacija. Na prvom pregledu se definira stupanj potrebe njege/skrbi i koje će se usluge primjenjivati.

3. Stručno osoblje za njegu, članovi obitelji koji njeguju zajedno s Vama određuju ciljeve i mjere te kada i koliko dugo će trajati skrb.

Važno • Mobilna kućnja njega i skrb stoji Vam na raspolaganju sedam dana

tjedno do 21.00 sat. • Po kućnoj posjeti se obračunava prvih petnaest minuta u cjelosti, dok

se nadalje računa svakih 5 minuta. • Ako imate privatno zdravstveno osiguranje, raspitajte se o

mogućnostima potpore za vlastiti udio (Selbstbehalt).

Potrebna mi je pomoc kod njege.

Gdje mogu dobiti usluge Mobilne kućne njege i skrbi/Kućne njege bolesnika? Posao Mobilnih usluga kućne njege i skrbi u cijeloj Štajerskoj oba-vljaju diplomirane medicinske sestre, sanitarni tehničari, medicinski tehničari i njegovatelji. Ponuda usluga obuhvaća pomoć od jutar-njeg ustajanja i osobne higijene, davanja lijekova, poticanja kretanja, medicinskog zbrinjavanja nalik onom u bolnici (npr. davanje inek-cija, hranjenje sondom, mijenjanje zavoja) sve do poduke članova obitelji koji njeguju bolesnika. U Štajerskoj postoji pet udruga koje nude gore navedene usluge, a financiraju se djelomično iz javnih sredstava:Caritas, Hilfswerk Štajerska, Austrijski Crveni križ, SMP – Udruga so-cijalne-medicinske kućne njege i Volkshilfe Štajerska.

DALJNJE INFORMACIJE

Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 8B Gesundheitswesen (Sanitätsdirektion) (Ured Štajerske pokrajinske vlade, struˇcni odjel 8B za zdravstvenu skrb - Sanitarna uprava) (informacije o kućnoj njezi bolesnika), tel. 0316 877-3522, monik[email protected], www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Sozialamt der Stadt Graz, Referat 6 – Sozialplanung (Služba za socijalnu skrb grada Graza, referada 6 – socijalno planiranje)(informacije o Kućnjoj njezi bolesnika Graz), tel. 0316 872-6420 ili -6406, norma.[email protected] ili [email protected], www.graz.at

Adrese svih poslovnica Kucne njege bolesnika te cjenik za klijente možete nači pod www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, tamo kliknite na Hauskrankenpflege

Hilfswerk Steiermark – MoKiDi (Hilfswerk Štajerska – MoKiDi) (informacije o Mobilnim uslugama za njegu bolesne djece), tel. 0316 813181-4610, [email protected], www.hilfswerk-steiermark.at

Informativna brošura pokrajine Štajerske: „Mobile Pflege- und Betreuungsdienste in der Steiermark“ (Mobilne usluge njege i skrbi u Štajerskoj) narudžba: tel. 0316 877-3524, [email protected], Preuzimanje pod www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, tamo kliknite na Hauskrankenpflege

13

Page 14: financijski aspekti

Što je potrebno uciniti?

1. Obratite se izravno jednom od ureda za kućnu njegu bolesnika. 2. Koja organizacija je zadužena za Vaše regionalno područje, saznat ćete

u Vašoj općini odnosno u Službi za socijalnu skrb (Sozialamt) u Grazu ili pod www.verwaltung.steiermark.at, tamo kliknite na “Dienststellen” > FA 8B > Hauskrankenpflege.

3. Primanje i definiranje opsega skrbi uvijek obavlja osoba s diplomom na području zdravstvene njege jedne od takvih organizacija.

Važno • Usluge pomoći u kući obuhvaćaju npr.: pranje rublja, grijanje stana,

obavljanje kupovine, prirema malih obroka (npr. doručak), čišćenje osobnog životnog prostora.

• U ponuđenu uslugu ne spadaju čišćenje cijelog stana, skrb za zdrave članove obitelji ili bliskih osoba i sl.

• Po kućnoj posjeti se obračunava prvih petnaest minuta u cjelosti, dok se nadalje računa svakih 5 minuta.

• Graz: Za kućne poslove koji nisu uključeni u uslugu (npr. veliko čišćenje stana ili pranje prozora), Služba za socijalnu skrb (Sozialamt) odobrava za starije osobe s niskim primanjima uslugu čišćenja stana (Wohnungsreinigungsdienst). Zahtjev za doplatak se predaje u Službi za socijalnu skrb.

Potrebna mi je dugorocna pomoc kod vodenja domacinstva.

Kako dobiti pomoć u kućanstvu? Usluge za pomoć u kući, primjerice vođenja domaćinstva, vrše orga-nizacije koje bolesnicima nude mobilne usluge kućne njege i skrbi (vidi pitanje 06). Preduvjeti za ostvarivanje navedene pomoći su bo-lest, starost ili oštećenja neke vrste zbog čega osoba nije u stanju sama obavljati kućanske poslove.

07FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Doprinos klijenata (vlastit udio) ovisi o socijalnom statusu klijenata te se izračunava prema dohotku samih klijenata i njihovih životnih/bračnih partnera (npr. mirovina, kompenza-cijska primanja, dohodak od imovine). Visina doprinosa ovisi da li se prima doplatak za njegu ili ne. Noseča orga-nizacija klijentima izračunava visinu doprinosa koji se mora platiti.

Nepokrivene troškove (do dvije trećine) preuzima pokrajina Štajerska i opcina Vašeg prebivališta. Doplatak se isplaćuje izravno organizaciji koja pruža njegu. Preduvjeti za doplatak pokrajine je primanje doplatka za njegu ili mjesećni neto prihod ispod 1.000,– eura (1.200,– eura za domaćinsvto u kojem žive divje osobe) ili ako primate druge usluge Kućne njege bolesnika (diplomirane osobe za zdravstvenu i kućnu njegu bolesnika i/ili pomoć oko njege).

Usluga cišcenja stana Graz (Wohnungsreinigungsdienst Graz) Plaćaju se 7,50 eura na sat bez naknade putnih troškova (karta za tramvaj) osobi koju šalje Služba za socijalnu skrb (Sozialamt). Dobivate novčani dodatak od: • 3,75 eura ako primate doplatak

za njegu (Pflegegeld) i ako imate prihod do 1.198,95 eura (minimal-na mirovina + stupanj doplatka za njegu 1 ili 2)

• 2,50 eura: ne primate doplatak za njegu i Vaš prihod iznosi maksi-malno 914,50 eura (bračni parovi 1.371,36 eura)

14

DALJNJE INFORMACIJE

Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 8B Gesundheitswesen (Sanitätsdirektion) (Ured Štajerske pokrajinske vlade, strucni odjel 8B za zdravstvenu skrb) (Sanitarna uprava)(informacije o pomoći u kući), tel. 0316 877-3522, monik[email protected], www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Sozialamt der Stadt Graz, Referat 6 – Sozialplanung (Služba za socijalnu skrb grada Graza, referada 6 – socijalno planiranje) (informacije o pomoći u kući u Grazu), tel. 0316 872-6420 ili -6406, norma.[email protected] ili [email protected], www.graz.at

Adrese svih poslovnica te cjenik za klijente) možete nači pod www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, tamo kliknite na Hauskrankenpflege

Sozialamt der Stadt Graz, SeniorInnenbüro (Služba za socijalnu skrb grada Graza, Ured za starije osobe) (informacije i podnošenje zahtjeva za uslugu čišćenja stana u Grazu), tel. 0316 872-6390 ili -6393, [email protected], www.graz.at

Informativna brošura pokrajine Štajerske: „Mobile Pflege- und Betreuungsdienste in der Steiermark“ (Mobilne usluge za njegu i skrbi u Štajerskoj) narudžba: tel. 0316 877-3524, [email protected] ili preuzimanje pod www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, tamo kliknite na Hauskrankenpflege

Page 15: financijski aspekti

08

FINANCIJSKI ASPEKTI

• Troškove za dostavu hrane („Essen auf Rädern“) snosite sami (cijene se razlikuju od dostavljača do dostavljača).

• Ovisno o dostavljaču naplaćuje se ili paušalna cijena menija ili pojedinačni troškovi svakog naručenog obroka.

• Troškovi dostave su ili uključeni u cijenu menija ili se posebno naplaćuju.

• Način plaćanja varira ovisno o dostavljaču (npr. putem uplatnice, plaćanje pri dostavi, trajni nalog).

15

Više si ne mogu sam/a kuhati.

Kako doći do „dostave hrane“? Ako Vam kupovina ili kuhanje predstavljaju problem, imate mogućnost svakodnevne dostave obroka u svoj dom. Svaka pojedina općina mora se pobrinuti za uslugu dostave hrane. U svrhu toga sklapaju se spo-razumi ili s regionalnim djelatnicima u gastronomiji ili ponuđačima „dostave hrane“ (npr. organizacija za kućnu njegu bolesnika).

Što biste trebali znati?

• Raspitajte se u Vašoj općini koji dostavljači postoje u Vašoj regiji. • Ovisno o dostavljaču možete naručiti svakodnevnu dostavu ili dostavu

svakih par dana, pakete za cijeli tjedan ili smrznutu hranu koja drži nekoliko mjeseci.

• Ovisno o regiji obroke dostavljaju izravno djelatnici u gastronomiji ili ponuđači usluge dostave hrane odnosno osoba koju Vam je dodijelila Vaša organizacija za kućnu njegu bolesnika.

• Pri odabiru Vašeg dostavljača hrane pripazite na ponudu koja Vam se nudi, tj. da li su u ponudi dijetni meniji odnosno obroci koji odgovaraju Vašim prehramebenim potrebama.

DALJNJE INFORMACIJE

Gemeindeserver Steiermark (Server svih opcina Štajerske) (kontaktni detalji za općinske urede),www.gemeinde.steiermark.at

Sozialserver des Landes Steiermark (Socijalni server pokrajine Štajerske)(kontaktne adrese dostavljača hrane), www.soziales.steiermark.at

Hilfswerk Steiermark in Kooperation mit Partnerfirma „Do it 4 you“ (Hilfswerk Štajerska u kooperaciji s tvrtkom „Do it 4 you“) (ponuđač), tel. 0316 813181-4017, [email protected], www.bittezutisch.com

Volkshilfe Steiermark in Kooperation mit Partnerfirma „Gourmet“ (Volkshilfe Štajerska u kooperaciji s tvrtkom „Gourmet“) (ponuđač), tel. 0316 577622-17, [email protected], www.gourmet.at

Page 16: financijski aspekti

09

FINANCIJSKI ASPEKTI

• U pravilu se troškovi korištenja dnevne njege računaju po tarifi za dnevnu ili poludnevnu skrb. Svaka dotična ustanova stvara svoje tarife na različit način; večinom se uzima u obzir prihod i stupanj doplatka za njegu. Točne cijene te moguće popuste saznat ćete kod dotičnog ponuđača.

• Ako se nudi usluga prijevoza koji dolazi po Vas te Vas vraća kući ista se većinom računa odvojeno.

16

Imam želju za promjenom odnosno skrbi izvan kuce, no želim nastaviti živjeti kod kuce.

Gdje mogu naći dnevnu njegu/dnevnu skrb? Dnevna njega je ponuda za stare, bolesne ili osobe koje trebaju njegu. Takvim osobama se preko dana u odgovarajućim ustanovama nudi njega, skrb te jelo i piće. Navečer se vraćaju kući. Ta usluga može se koristiti samo jednom tjedno, više put na tjedan ili svaki dan. Uvijet za dnevnu njegu/skrb je da osoba ostalo vrijeme ima osiguranu skrb i prehranu.

Dnevna njega je preporucljiva ako:

• članovi obitelji ili mobilne usluge ne pružaju dostatnu kućnu njegu;• članovi obitelji koji njeguju bolesnika trebaju rasterećenje ili ako rade

preko dana; • je potrebno spriječiti ili odgoditi odlazak u dom za starije i nemoćne

osobe; • je osoba zbog starosti dezorijentirana ili zbunjena i zbog toga

nekoliko sati na dan treba stalni nadzor; • treba održati ili poticati sposobnosti bolesnika; • samci ili usamljene osobe žele provesti dan u društvu.

Što je potrebno uciniti?

1. Raspitajte se o ponudama za dnevnu njegu ili skrb kod Vaše Udruge za socijalnu skrb, organizacije za kućnu njegu bolesnika, staračkog doma koji preferirate ili u ustanovi za stanovanje uz podršku (Betreutes Wohnen).

2. Zatražite u gore navedenim ustanovama informativi razgovor, kako biste upoznali ustanovu i različite ponude te razjasnili sva moguća pitanja (npr. pitanja koja se odnose na usluge njege i skrbi, ponude aktivnosti u slobod-no vrijeme, na prehranu, troškove, radno vrijeme, cjelodnevnu ili polud-nenvu skrb).

3. Da biste mogli koristiti usluge morate se prijaviti u dotičnoj ustanovi.

Važno • Neke ustanove pružaju jedan besplatan probni dan. • Neke ustanove nude prijevoz koji dolazi kući po Vas te Vas navečer

vraća kući.

DALJNJE INFORMACIJE

Seniorenheimführer (Katalog domova za starije osobe) (kontaktni detalji domova za starije osobe, domova za njegu, stračkih domova u Štajerskoj), www.seniorenheimfuehrer.at

Sozialserver Steiermark (Socijalni server Štajerska)(tražiti ustanove online – unijeti riječ „Sozialhilfeverband“), www.soziales.steiermark.at

Sozialtelefon – Sozialservicestelle des Landes Steiermark (socijalni telefon – Služba za socijalni servis pokrajine Štajerske)(informacije o dnevnoj njezi/skrbi), tel. 0800 201010 besplatno, [email protected]

Page 17: financijski aspekti

10

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Iznajmljivanje telefona za hitne slučajeve mjesećno stoji između 18,20 eura i 25,– eura. U cijenu je uključena prezentacija telefona i upute za korištenje, redovit servis i 24-ero satna dostupnost. Neki operateri dodatno naplaćuju jednokratnu naknadu priključka.

Za dodatne usluge i uređaje plaća se viša cijena; većina uređaja se može kupiti.

17

Bojim se hitnog slucaja bez pomoci.

Gdje mogu nabaviti telefon za hitne slučajeve? Osobe koje su zbog bolesti i/ili starosti izložene većoj opasnosti, mogu telefonom za hitne slučajeve (Notruftelefon) brzo dobiti pomoć. Pritis-kivanjem gumba na odašiljaču koji se nalazi na jednoj traci (na ruci), kontaktira se centrala za hitne slučajeve. Nakon toga se preko interfona provjerava koje se mjere pomoći moraju pokrenuti (npr. obavještavanje prve pomoći, policije ili članova obitelji).

Opce informacije

Telefon za hitne slučajeve u Štajerskoj nude ustanove za kućnu njegu bolesnika ili privatna socijalna poduzeća.

Da biste mogli prikljuciti telefon za hitne slucajeve, trebate • telefonski priključak ili GSM-modem (dostupan kod operatera telefona

za hitne slučajeve) • utičnicu odmah pokraj telefona

Neki operateri nude i dodatne usluge i uredaje.

Primjeri dodatnih usluga: • kontrolni pozivi • podsjetnik s alarmom • organiziranje liječničkih termina i prijevoza u hitnim slučajevima

Primjeri dodatnih uređaja: • detektor pada – senzor koji se nosi oko struka, registrira padove i

aktivira alarm u centrali za pomoć • detektor dima – pravovremeno uočava dim • telefon sa slikovnim tipkama – uz devet brojeva u imeniku mogu se arhi-

virati fotografije. Pritiskom na fotografiju, poziva se odgovarajući broj • telefon s velikim tipkama ili bežični telefon s velikim tipkama • mobitel za starije osobe – jednostavan mobitel sa posebno velikim tipkama • posuda za pohranjivanje lijekova s podsjetnikom i alarmom• detektor poziva – najavljuje pozive svjetlom i/ili glasnim signalom

DALJNJE INFORMACIJE

Ponudaci telefona za hitne slucajeve su:

Hilfswerk Steiermark (Hilfswerk Štajerska): tel. 0316 813181-0 ili korisnička linija tel. 0274 2249-1303, kerstin.[email protected], www.steiermark-hilfswerk.at

LifeCall Hausnotruf (LifeCall kucni poziv za hitne slucajeve): tel. 03133 6111-0 ili besplatna linija za informacije tel. 0800 800 144, [email protected], www.lifecall.at

Österreichisches Rotes Kreuz, Abteilung Rufhilfe (Austrijski Crveni križ, odjel za pomoc nakon poziva): tel. 0800 222 144, [email protected], www.rufhilfe-steiermark.at

Volkshilfe Steiermark (Volkshilfe Štajerska): tel. 0316 8960-0 ili korisnička linija tel. 0676 8676, [email protected], www.stmk.volkshilfe.at/Notruftelefon

Isto tako možete dobiti informacije kod Vaše organizacije za kucnu njegu bolesnika. Adrese ćete naći na www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, tamo kliknite na Hauskrankenpflege.

Page 18: financijski aspekti

11

FINANCIJSKI ASPEKTI

Korištenje usluga posjećivanja i pratn-je je besplatna. Hoće li Vam pratnja biti dodijeljena ovisi o tome koliko volontera stoji na raspolaganju.

Usluga se većinskim dijelom financira kroz članarine, donacije ili sponzore.

18

Cesto se osjecam usamljeno i izolirano.

Kako koristiti uslugu posjećivanja i pratnje? Usluge posjećivanja i pratnje služe osobama koje imaju malo kontakta s drugim ljudima ili osobama čija obitelj treba rasterećenje. Osim toga pratnju koriste osobe koje zbog promjene zdravstvenog stanja ne mogu same obavljati poslove izvan stana. Cilj je suzbijanje samoće i izolacije te poticanje samostalnosti starijih osoba. Usluge posjećivanja i pratnje pretežno obavljaju posebno školovani volonteri, a nude ih privatne so-cijalne ustanove ili župe.

Usluge posjecivanja i pratnje ukljucuju sljedece:

• pratnju u svakodnevnom životu (npr. pratnja kod liječničkih pregleda, odlazak frizeru, na groblje, u banku, obavljanje administrativnih poslova) te aktivno korištenje slobodnog vremena (npr. šetnje, koncerti, susreti s prijateljima, odlazak u kafiće)

• podrška pri obavljanju svakodnevnih poslova (npr. kupovina, apoteka)

• održavanje socijalnih kontakata (npr. razgovaranje, aktivno slušanje, aktiviranje uspomena, pisanje pisama, čitanje, kartanje)

• poticanje motorike i vježbanje memorije (npr. ručni radovi, društvene igre).

Što biste trebali znati?

• Raspitajte se u Vašoj općini, organizaciji za kućnu njegu bolesnika ili župi da li i koja organizacija nudi uslugu posjećivanja i pratnje.

• Koliko često, koliko dugo i kada možete primati uslugu dogovara se s organizatorom. U pravilu je moguća jedna posjeta tjedno u trajanju od otprilike dva sata.

• Što ćete raditi s dotičnom osobom, možete dogovoriti izravno s njom.

• Usluge posjećivanja ne uključuju poslove oko njege ili domaćinstva.

DALJNJE INFORMACIJE

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark, Sozialdienst (Austrijski Crveni križ, Pokrajinska udruga Štajerske, Socijalna služba)(koordinacija usluga posjećivanja i pratnje Štajerska), tel. 050 1445-10201, www.st.roteskreuz.at

Verein pro humanis (Udruga pro humanis) (ponuđač socijalne pratnje za osobe s psihičkim bolestima), tel. 0316 827707, [email protected], www.prohumanis.at

Bunte Blätter (dobrovoljna udruga koja pruža uslugu pratnje starijih osoba, vrše ju volonteri), tel. 0316 70601720, [email protected], www.bunteblaetter.com

Hauskrankenpflege (Kucna njega bolesnika) (kontaktni detalji), www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Župe biskupije Graz-Seckau i evangelicke župe u Štajerskoj(kontaktni detalji), www.kircheninfo.com

Page 19: financijski aspekti

12

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Usluge posebnog prijevoza u opcinama Informacije o mogućnostima doplatka možete dobiti Vašem općinskom ure-du, kod Vašeg Okružnog poglavarstva ili kod Udruge za socijalnu pomoć.

Taksi za osobe s invaliditetom – grad Graz Osobe sa prihodom do 878,07 eura (bez dodatka za njegu) imaju pravo na do šest vožnji mjesečno; kod prihoda između 878,07 i 1.500,– eura do četiri vožnje mjesečno.

Preuzimaju se troškovi vožnje taksijem u visini do 10,60 eura i obračunavaju se izravno sa radiocentralom taksija. Odlazak i povratak računaju se kao dvije vožnje. Eventualni iznos koji leži iznad te granice morate platiti sami.

Samo sam ograniceno pokretan/pokretna.

Kako mogu iskoristiti ponude za jeftinije posebne prijevoze i vožnju taksijem? Ako zbog težine invaliditeta niste u stanju koristiti sredstva javnoga pri-jevoza, u nekim su Vam općinama i u gradu Grazu na raspolaganju jeftinije usluge posebnog prijevoza i taksi usluge.

Usluge posebne vožnje u opcinama:

• Ponude jeftinijijeg posebnog prijevoza i taksi usluge jako se razlikuju po regijama. Dotične informacije možete dobiti u Vašem općinskom uredu, kod Vašeg Okružnog poglavarstva (Bezirkshauptmannschaft) ili kod udruge za socijalnu pomoć.

• Moguće ponude: – jeftinije vožnje taksijem, odnosno taksi za starije osobe – taksi poduzeća koja su specijalizirana za osobe s invaliditetom – zbirni taksi za osobe s invaliditetom

Taksi za osobe s invaliditetom – grad Graz:

• Preduvjet za pravo korištenja je da ne posjedujete osobno vozilo i karticu za mobilnost (Mobilitätscard), da imate stalno prebivalište u Grazu i da ne prekoračite određenu granicu dohotka.

• Za pravo korištenja potrebno Vam je odobrenje Ureda za starije osobe socijalne službe. Formular za zahtjev možete naći ovdje: www.graz.at/cms/beitrag/10060909/374978/

• Nakom odobrenja od strane Socijalne službe naručivanje prijevoza mora se odvijati isključivo preko centralnog pozivnog broja:

Centralni pozivni broj: 8011 Centralni telefaks: 462146-190 (u slučaju oštećenja sluha i govorne

sposobnosti)

DALJNJE INFORMACIJE

Sozialamt der Stadt Graz (Služba za socijalnu skrb grada Graza), SeniorInnenbüro (Ured za starije osobe)(informacije o taksiju za osobe s invaliditetom), tel. 0316 872-6391 ili -6392, www.graz.at

Opcinski uredi Štajerske(kontaktne adrese općinskih ureda), www.gemeinde.steiermark.at

19

Page 20: financijski aspekti

13

FINANCIJSKI ASPEKTI

U pravilu nastale putne troškove snosite sami. U nekim su slučajevima, kao npr. ako primate minimalnu mirovinu, moguće iznimke. Dotične informacije možete dobiti kod Vaše putničke agencije.

Za osobe s ograničenom pokretnošću za putovanja Austrijskim željeznicama (ÖBB) postoji iskaznica za popust „ÖBB-VORTEILScard Spezial“ koja stoji 19,90 eura. Time karte za vlak, autobuse ÖBB-Postbus i autobuse drugih prometnih udruga možete dobiti sa popustom do 50%. Informacije možete dobiti na telefonu 0810 966 200.

20

Želim putovati unatoc zdravstvenom ogranicenju.

Koje su mi ponude na raspolaganju? Za osobe koje zbog tjelesnog oštećenja ne mogu putovati same, razni ponuđači nude putovanja za starije osobe sa pratnjom. Pratitelji se razumiju u ophođenje sa starim i bolesnim osobama i sa sobom do-nose potrebno iskustvo i stručno znanje.

Važne napomene

• Raspitajte se kod putničkih agencija koje Vam usluge stoje na ras-polaganju (npr. liječnička skrb, pomoć pri odijevanju, pranju, jelu, provođenje usluga medicinske njege kao davanje injekcija inzulina).

• Neki ponuđači na upit na raspolaganje stavljaju odgovarajuće kvalifi-cirano osoblje za individualnu skrb.

• Raspitajte se da li su dotični hoteli i autobusi primjereno prilagođeni za osobe s invaliditetom.

• Obavijesti o putovanjima vlakom za osobe s ograničenom pokretljivošću možete dobiti kod Austrijskih željeznica (ÖBB). Raspitajte se o mjestima za osobe s invaliditetom, opremi vlakova i željezničih kolodvora, pomoćnim sredstvima (npr. podizno postolje) i pomoći kod ulaženja u i silaženja s vlaka.

DALJNJE INFORMACIJE

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Sozialservicestelle des Landes Steiermark (Ured Štajerske pokrajinske vlade, Služba za socijalni servis pokrajine Štajerske)(informacije o akcijama za godišnje odmore za starije osobe), tel. 0800 201010, [email protected], www.soziales.steiermark.at

Volkshilfe Steiermark (Volkshilfe Štajerska) (ponuđač, informacije o putovanjima s pratnjom), tel. 0316 8960-0, [email protected], www.stmk.volkshilfe.at

Rotes Kreuz Landesverband Steiermark (Crveni križ pokrajinska udruga Štajerske)(ponuđač, informacije o putovanjima s pratnjom), tel. 050 1445-10201, [email protected], www.st.roteskreuz.at

Pensionistenverband Landesorganisation Steiermark (Udruga umirovljenika pokrajinska organizacija Štajerske)(ponuđač, informacije o putovanjima za starije osobe), tel. 0316 712601, [email protected], www.pvstmk.at

Steirischer Seniorenbund (Štajerska udruga seniora)(ponuđač, informacije o putovanjima za starije osobe), tel. 0316 822130-20, [email protected], www.seniorenbund.stvp.at

Österreichische Bundesbahnen – ÖBB (Austrijske željeznice)(rezervacije i informacije o putovanjima Austrijskim željeznicama bez prepreka), CallCenter tel. 05 1717, [email protected], www.oebb.at

Page 21: financijski aspekti

21

14

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Usluge psiho-socijalnih savjetovališta, Gerontološko-psihijatrijskog centra i Socijalno-psihijatrijske pomoći su za pogođene osobe i njihove članove obitelji besplatne. Financiranje obavlja pokrajina Štajerska.

DALJNJE INFORMACIJE

Geronto Psychiatrisches Zentrum (Gerontološko-psihijatrijski centar)(savjetovalište za duševno zdravlje u starosti), tel. 0316 890035, [email protected], www.gfsg.at

Sozialpsychiatrische Assistenz für ältere Menschen (Socijalno-psihijatrijska pomoc za starije osobe) tel. 0316 676076, [email protected], www.gfsg.at

HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter (HPE – Pomoc za clanove obitelji psihicki bolesnih osoba) (savjetovanje i informacije), tel. 0316 816331, [email protected], www.hpe.at

Verein pro humanis (Udruga pro humanis) (ponuđač socijalne pratnje za osobe s psihičkim bolestima), tel. 0316 827707, [email protected], www.prohumanis.at

Plattform Psyche, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 8B Gesundheitswesen (Sanitätsdirektion) (Platforma psiha, Ured Štajerske pokrajinske vlade, strucni odjel FA 8B za zdravstvenu skrb) (Sanitarna uprava)(informacije o ponudama zbrinjavanja), tel. 0316 877-3525, [email protected], www.plattformpsyche.at

Zabrinut/a sam jer sam bezvoljan/ na i zaboravljiv/a.

Gdje mogu dobiti potporu kod psihičkih patnji u starosti? Zbog sve dužeg očekivanog trajanja života povećavaju se i psihičke bo-lesti uzrokovane starošću. Demencija, Alzheimerova bolest, depresije, problemi sa pamćenjem, strah, stanja zbunjenosti i slično imaju snažan utjecaj na svakodnevne aktivnosti i dobrobit pogođene osobe, kao i na njihove članove obitelji (koji ih njeguju). Ali promijenjeno ponašanje se kod starijih osoba često ne uzima ozbiljno ili je nedovoljno razjašnjeno. Pri tome pravovremena dijagnoza može izliječiti bolest ili barem usporiti njen negativan razvoj – ali u svakom slučaju može pridonijeti poboljšanju kvalitete života.

Kome se mogu obratiti?

• Lijecnik opce prakse ili specijalist: Razgovara s Vama o simptomima/problemima i poduzima sve daljnje korake.

• Gerontološko-psihijatrijski centar u Grazu (Geronto Psychiatrisches Zentrum) (nije potrebna uputnica): Ovo je služba za savjetovanje i objašnjavanje za starije, psihički bolesne osobe i njihove članove obitelji. Potpora je povjerljiva i ako želite anonimna. Ako je potrebno provode se i kućne posjete.

• Socijalno-psihijatrijska pomoc za starije osobe u Grazu (Sozial-psychiatrische Assistenz): Ova ustanova nudi starijim osobama kod kuće potporu putem određenih skrbnika koji strankama pomažu u suočavanju s teškim životnim situacijama ili teškim osobnim krizama koliko je dugo to potrebno.

• Psiho-socijalna savjetovališta (nije potrebna uputnica): Ovo je mjesto za prvi kontakt za osobe sa psihičkim problemima i njihove članove obitelji, te je na raspolaganju u svim okruzima. Ako je potrebno provode se i kućne posjete.

Kontaktne adrese psiho-socijalnih savjetovališta / psiho-socijalnih centara: • Graz Ost-Hasnerplatz, tel. 0316 676076, [email protected] • Graz Ost-Plüddemanngasse, tel. 0316 228445, [email protected] • Frohnleiten, Graz-Umgebung-Nord, tel. 03126 4225, [email protected] • Graz-Umgebung-Süd, tel. 03135 47474,

[email protected] • Hartberg, tel. 03332 66266, [email protected] • Leibnitz, tel. 03452 72647, [email protected] • Voitsberg, tel. 03142 26300, [email protected] • Bruck/Kapfenberg, tel. 03862 22413, [email protected] • Deutschlandsberg, tel. 03462 6830, [email protected] • LIBIT Leoben, tel. 03842 47012, [email protected] • Mürzzuschlag, tel. 03852 4707, [email protected] • Weiz, tel. 03172 42580, [email protected] • Feldbach, tel. 03152 5887-0, [email protected] • Fürstenfeld, tel. 03382 51850, [email protected] • Radkersburg, tel. 03476 3868, [email protected] • Judenburg, tel. 03572 83980, [email protected] • Knittelfeld, tel. 03512 74450, [email protected] • Murau, tel. 03532 3243, [email protected] • Liezen, tel. 03612 26322, [email protected] Daljnje detalje za kontakt možete naći na: www.plattformpsyche.at

Page 22: financijski aspekti

15

FINANCIJSKI ASPEKTI

• Ustanove sa ugovorom o zdravstvenom osiguranju obračunavaju izravno s dotičnom institucijom za zdravstveno osigu-ranje. Kod određenih institucija za zdravstveno osiguranje se unatoč tome mora platiti vlastiti udio koji iznosi do 20%.

• Kod odabranog terapeuta se obračun izvodi po principu odabira liječnika: Vi plaćate ho-norar i šaljete račun u originalu zajedno sa potvrdom o plaćanju i odobrenjem glavnog liječnika Vašoj instituciji za zdravstveno osiguranje. Koliko će Vam biti nadoknađeno ovisi o honoraru Vašeg terapeuta i maksimalnom iznosu nadoknade Vaše institucije za zdravstveno osiguranje, ali na-dokanda iznosi maksimalno 80% troškova honorara.

• Ako imate privatno zdravst-veno osiguranje, raspitajte se o mogućnostima potpore za vlastiti udio (Selbstbehalt).

22

Zbog moje bolesti trebam posebnu terapiju.

Kako mogu dobiti fizioterapiju, ergoterapiju ili logopedijsku terapiju? Duševne, tjelesne i socijalne sposobnosti mogu se izgubiti na temelju akutne (npr. prijelom bedrene kosti, nesreća) ili kronične bolesti (npr. nakon moždanog udara ili višestruke bolesti) ili kao posljedica procesa starenja. Fizioterapija, odnosno ergoterapija i logopedijska terapija služe tome da se stabilizira Vaše stanje, očuvaju i potpomognu Vaše sposob-nosti ili uspori degradacija.

Kako mogu dobiti prikladnu terapiju?

1. Potreban Vam je liječnički nalog (liječnika opće prakse odnosno speci-jalista).

2. Raspitajte se prije izbora terapeuta za koje je područje specijaliziran da biste dobili najbolje moguće liječenje za Vašu sliku bolesti.

3. Na izboru su Vam: - odabrani terapeuti (WahltherapeutInnen) - instituti u kojima rade odabrani terapeuti (npr. fizikalni instituti) - ustanove sa ugovorom o zdravstvenom osiguranju (npr. ambulante u bolnicama, Regionalni zavod za zdravstveno osiguranje (GKK), ustanove za rehabilitaciju)

4. Ako želite zatražiti (djelomični) povrat novca za izdani honorar za liječenje, raspitajte se kod Vašeg terapeuta ili kod Vaše institucije za zdravstveno osiguranje da li Vam je potrebno odobrenje glavnog liječnika i pribavite ga (neki terapeuti obavit će to umjesto Vas).

5. U principu za prvu jedinicu terapiju nije potrebno odobrenje; od koje jedinice terapija mora biti odobrena ovisi od dotične institucije za zdravstveno osiguranje, odnosno od terapije.

Važno • Neki terapeuti rade i kućne posjete, njih najčešće određuje samo

liječnik ako niste dovoljno pokretni. • Ako izaberete odabranog terapeuta, uvijek će Vas liječiti ista osoba.

Internet adresar terapeuta (odabrani terapeuti): Fizioterapeuti: www.physiotherapie.at Ergoterapeuti: www.ergoaustria.at/therapeutinnensuche/ Logopedi: www.logopaeden.at ili www.logopaedieaustria.at

DALJNJE INFORMACIJE

Bundesverband der PhysiotherapeutInnen Österreichs (Savezna udruga fizioterapeuta Austrije) (informacije o fizioterapiji), tel. 01 5879951, zastupništvo Štajerske, tel. 0699 15879972, [email protected], www.physioaustria.at

Bundesverband der ErgotherapeutInnen Österreichs (Savezna udruga ergoterapeuta Austrije) (informacije o ergoterapiji), tel. 01 8955476, pokrajinsko vodstvo Štajerske, tel. 0664 8851 4852, [email protected], www.ergoaustria.at

Bundesverband der LogopädInnen Österreichs (Savezna udruga logopeda Austrije) (informacije o logopediji), tel. 01 892 93 80, regionalno zastupništvo Štajerske, tel. 0699 11678988, [email protected], www.logopaedieaustria.at

Informacije za pacijente: „Physiotherapie in der freien Praxis“ (Fizioterapija u slobodnoj praksi) (online informacije), www.physioaustria.at

Page 23: financijski aspekti

16

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

• Bruto honorar 24-satnog osoblja za skrb iznosi otprilike 60,– do 65,– eura po danu.

• Putni troškovi se u pravilu obračunavaju posebno.

• Hrana i prebivalište moraju biti stavljeni na raspolaganje kao stvarni učinci.

• Ako je neki neprofitabilni nosač organizirao posredovanje mora se platiti jednokratna naknada za posredovanje i/ili mjesečni doprinos za stalno osiguravanje kvalitete.

• Potpora za samostalno zaposlene njegovatelje iznosi mjesečno 275,– eura, odnosno 550,– eura za dva njegovatelja.

• Kod legalnog zapošljavanja potpora može biti odobrena za 6 mjeseci unatrag.

• Nastali troškovi se mogu odbiti od poreza („nesvakidašnje opterećenje“).

Potrebna mi je cijelodnevna skrb.

Kako mogu naći osoblje za skrb koje je na raspolaganju 24 sata? 24-satna skrb omogućuje osobama kojima je potrebna intenzivna skrb da ostanu u svom domu. Najčešće se u dvotjednom ritmu izmjenjuju dvije osobe koje za to vrijeme žive u kućanstvu. Mogućnosti kako zaposliti 24-satno osoblje za skrb

Što je potrebno uciniti?

1. Osnovne informacije (i o mogućnostima potpore) možete dobiti tele-fonom od Državne socijalne službe (Bundessozialamt), kao i u brošuri „24-satna skrb kod kuće“ (za relaciju vidi ispod „daljnje informacije“).

2. Pitajte poznanike, u bolnici, Vašeg liječnika opće prakse ili Vašu organi-zaciju za kućnu njegu bolesnika o 24-satnoj skrbi. Ne postoji službena lista samostalno zaposlenih osoblja za skrb sa obrtnicom.

3. Neki neprofitabilni nositelji (Caritas, Hilfswerk, Volkshilfe) nude posre-dovanje samostalno zaposlenog osoblja za skrb i pomažu kod adminis-trativnog procesa, predavanja zahtjeva za novčanu potporu i kod stalne kontrole kvalitete. Točni uvjeti i troškovi utvrđuju se ugovorom o pos-redovanju.

Preduvjeti za potporu: • pravo na doplatak za njegu (najmanje stupanj 3; stupanj 1 ili 2 kod

potrebe za stalnom skrbi i dokazanom oboljenju od demencije) • neto ukupni prihod osobe kojoj je potrebna skrb iznosi manje od

2.500,– eura (bez doplatka za njegu). Za svakog člana obitelji koj ima pravo na uzdržavanje granica prihoda povišava se za 400,– eura (odnosno 600,– eura kod invalidnosti). Ako prihod prelazi dotičnu granicu za manje od maksimalnog iznosa potpore, razlika se odobrava kao novčana potpora ako iznosi najmanje 50,– eura

• legaliziranje usluga njege (npr. prijava prebivališta, prijava obrta osoblja za skrb, ugovor o radu)

• dokaz nužne potrebe (potvrda liječnika) • dogovoreno radno vrijeme osoblja za skrb iznosi najmanje 48 sati tjedno • postoji osiguravanje kvalitete (informacije o zahtjevima možete dobiti

kod Savezne socijalne službe)

a) zapošljavanje s radnim ugovorom (radni odnos)

b) sklapanje ugovora neprofitabilnim ponuđačem koji zapošljava osoblje za skrb

c) ugovor sa samostalno zaposlenim osobljem za skrb koji imaju obrtnicu za skrb o osobama

Varijanta c) predstavlja najčešći oblik zapošljavanja. Zbog toga ovdje obavještavamo isključivo o toj mogućnosti.

DALJNJE INFORMACIJE Bundessozialamt (Državna socijalna služba) (informacije, formular za potporu), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministarstvo gospodarstva, obitelji i mladeži)(informacije o trgovačkom pravu, primjeri ugovora o radu i obrasci), tel. 01 71100-0, [email protected], www.bmwfj.gv.at

Neprofitabilni nositelji (posredovanje savjetnika, troškovi), • Caritas Štajerska, tel. 08 10242580, [email protected],

www.caritas-rundumbetreut.at • Hilfswerk Štajerska, tel. 08 10820024 ili tel. 0676 82418833,

[email protected], www.steiermark-hilfswerk.at • Volkshilfe GmbH, tel. 02622 82200 6490 ili korisnička linija 0676 8676, www.pflegen.at

Brošura: „24-Stunden-Betreuung zu Hause“ (24-satna skrb kod kuce), besplatna narudžba: tel. 0800 202074, [email protected] ili preuzimanje na https://broschuerenservice.bmask.gv.at

23

Page 24: financijski aspekti

17

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

• Kod većine tečajeva se plača mali doprinos za izdatke, neki se nude i besplatno.

• Za redovite sastanake o njezi i grupe za samopomoć nije potrebna prijava i sudjelovanje je besplatno.

• Za individualno savjetovanje o njezi putem Kućne njege boles-nika plaća se paušalni iznos za savjetovanje od maksimalno 25,– eura (ako je osoba koja treba njegu klijent Kućne njege boles-nika, ova je usluga uključena u skrb). Prijava je potrebna.

24

Kao clan obitelji koji je odgovoran za njego-vanje želim tu njegu obaviti najbolje moguce.

Gdje su dostupni tečajevi i savjetovanje o njezi? Ako se odlučite preuzeti njegu člana obitelji, teško je predvidjeti, poseb-no na početku, koji zahtjevi se nalaze pred Vama i gdje bi mogli nastati problemi. To može dovesti do preopterećenja i nesigurnosti. Osjećaj da ste dobro obaviješteni i da imate situaciju pod kontrolom omogućuje Vam da se bolje snalazite sa Vašim zadatkom.

Što biste morali znati?

• Raspitajte se kod Vaše regionalne organizacije za kućnu njegu boles - nika o školovanjima i tečajevima za članove obitelji koji njeguju bolesne osobe. Ako je moguće, odaberite tečajeve pri kojima ne samo da stječete znanje, već imate mogućnost razmjene informacija sa drugim pogođenim osobama.

• Primjeri za sadržaj tečajeva: - nakon boravka u bolnici - praktična pomoć kod njege kod kuće - pravilno podizanje i namještanje bolesnih osoba - njega osoba s demencijom

• Individualno savjetovanje o njezi nudi Vaše Uporište za kućnu njegu bolesnika/Vaša Stanica socijane službe (npr. kod pitanja o inkonti- neciji, dijabetesu, demenciji, zbrinjavanju rana, ophođenju s bolestima prouzrokavanim starenjem).

• Grupe za samopomoć (npr. za dijabetičare) nude pomoć za određene slike bolesti, odnosno određene terapije, ali i mogućnost za izmjenu informacija/iskustava, kao i mogućnost međusobne emocionalne potpore i motivacije.

• U većini okruga postoje „redovni sastanci o njezi“. To su sastanci za osobe koje njeguju (ili će njegovati) svoje članove obitelji kod kuće i koje vode profesionalci. Ovdje će Vas savjetovati, obavijestiti o mogućnostima rasterećenja, možete izmijeniti iskustva i stvarati mreže.

• Kod „telefona za njegu“ Ministarstva socijalne skrbi i kod „socijalnog telefona“ Službe za socijalni servis pokrajine Štajerske možete dobiti informacije u vezi sa kućnom njegom (npr. socijalne usluge, pravna pitanja, itd.).

DALJNJE INFORMACIJE

Pflegetelefon des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz („Telefon za njegu“ Ministarstva rada, socijalne skrbi i zaštite potrošaca) (informacije i savjetovanje), tel. 0800 201622 besplatno, [email protected], www.pflegedaheim.at

Sozialtelefon – Sozialservicestelle des Landes Steiermark (socijalni telefon – Služba za socijalni servis pokrajine Štajerske)(informacije i savjetovanje za cijelo socijalno područje), tel. 0800 201010 besplatno, [email protected], www.soziales.steiermark.at

Kontaktni podaci Vaše Organizacije za kucnu njegu bolesnika www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Grupe za samopomoc u Štajerskoj www.fgoe.org ili www.selbsthilfe.at

Page 25: financijski aspekti

18

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

1. Preduvjeti za pravo korištenja obiteljske pomoći je sufinanciranje općine Vašeg stalnog prebivališta.

2. Vaš vlastiti udio je socijalno stupnjevan i orijentira se prema ukupnom dohotku obitelji osobe kojoj je potrebna skrb. Iznos leži između 1,82 i 19,19 eura po satu. Ako primate doplatak za njegu stupnja 1 ili 2 dodatno se obračunava 2,18 eura, kod stupnja 3 ili 4 3,63 eura i kod stupnja 5 do 7 4,72 eura po satu. Moguće je i neobavezujuće izračunavanje iznosa unaprijed.

3. Dodatak općine i pokrajine daje se izravno Caritasu.

4. Raspitajte se i kod Vašeg nositelja socijalnog osiguranja o mogućim dodacima za vlastiti udio.

25

Za savladavanje posebne obiteljske situacije potrebna mi je privremena pomoc.

Kako mogu dobiti obiteljskog pomoćnika? Ako privremeno sami trebate pomoć ili Vam je potrebna potpora kod skrbi Vašeg starijeg, bolesnog ili invalidnog člana obitelji, možete zatražiti obiteljsku pomoć. Razlozi su: boravak u bolnici ili lječilištu, bolest ili rasterećenje za člana obitelji koji njeguje bolesnika. Obrazo-vani obiteljski pomoćnici preuzimaju na određeno vrijeme njegu i skrb bolesnih odnosno skrbi potrebnih članova obitelji, kao i zbrinjavanje kućanstva (npr. kuhanje, kupovina, pranje odjeće, čišćenje).

Što je potrebno uciniti?

1. Kontaktirajte upravitelja obiteljske pomoći u Vašoj regiji. Točna potreba i aktualne mogućnosti osoblja bit će razjašnjene preko telefona.

2. Informativni letak i formular za zahtjev bit će Vam poslani. Možete ga naći i na www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/ fuer-familien-und-frauen/familienhilfe/.

3. U Vašem općinskom uredu potvrdite ispunjeni formular zahtjeva (nije potrebno u Grazu).

4. Potvrđeni formular zahtjeva pošaljite zajedno sa potvrdama o prihodu na: Caritas, Mobile Dienste, Leonhardstraße 116/II, 8010 Graz.

Važno • Korištenje usluga obiteljske pomoći u području starih osoba ograničeno

je na 14 dana u godini. • Obiteljska pomoć se odobrava od ponedjeljka do petka i maksimalno

na 8 sati dnevno. U osnovanim slučajevima odobrava se služba preko vikenda.

• U okrugu Weiz i ISGS Bruck (općine: Bruck, Breitenau am Hoch-lantsch, Pernegg, Oberaich, Tragöß i Kathrein a.L.) Udruga za soci-jalnu pomoć u suradnji s obiteljskom pomoći Caritasa nudi „usluge rasterećenja kod njege“ („Pfegeentlastungsdienst“ - PED). Te usluge služe većem rasterećenju obitelji koji njeguju članove obitelji sa stup njom njege 3 do 7. Preduvjet je suradnja sa Kućnom njegom bolesnika na licu mjesta. Usluge se mogu koristiti maksimalno 24 sata mjesečno i 3 do 8 sati dnevno.

DALJNJE INFORMACIJE

Caritas der Diözese Graz Seckau - Mobile Dienste (Caritas biskupije Graz Seckau – mobilne usluge) (informacije), tel. 0316 8015-418 (pon.–pet.: 08.00–12.00 sati), [email protected], www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/fuer-familien-und-frauen/familienhilfe/

Voditeljica obiteljske pomoci u Štajerskoj (informacije i ponošenje zahtjeva), • Grad Graz: Mag.a (FH) Yasmin Gogl, Leonhardstraße 116/II, 8010 Graz,

tel. 0316 8015-419 ili 0676 880 15 409, [email protected]

• Okolica Graza i Južna i Zapadna Štajerska: Ernestine Delgado, Leonhardstraße 116/II, 8010 Graz, tel. 0316 8015-410 ili 0676 880 15 410, [email protected]

• Istocna Štajerska: DSA Christine Engelmann, Business Park 2, 8200 Gleisdorf, tel. 03112 6881 ili 0676 8801 5585, [email protected]

• Gornja Štajerska: DSA Elisabeth Pirker, Kärntner Straße 395, 8700 Leoben, tel. 0676 8801 5551, [email protected]

Page 26: financijski aspekti

26

19

Ne mogu preuzeti njegu clana obitelji na neko vrijeme.

Što moram učiniti da bih privremeno dobio/dobila zamjensku njegu?

Zamjenska njega – preduvjeti za novcanu potporu

• Osobu kojoj je potrebna njega već jednu godinu pretežno njeguje jedan od članova bliže obitelji. „Bliskim članom obitelji“ smatraju se djeca, roditelji, unuci, suprug ili supruga, registrirani partner ili partnerica, životni suputnik, posvojena djeca, pastorci, posinak, pokćer, braća i sestre, šogor i šogorica, zet i snaha i punac i punica, kao i nećaci.

• Član obitelji koji njeguje bolesnika mora biti spriječen najmanje 7 neprekinutih dana (4 dana ako osoba koja treba njegu boluje od demencije ili ako se radi o maloljetnoj osobi – potreban je dokaz!).

• Prihod člana obitelji koji njeguje bolesnika odgovara standardnim stopama.

• Osoba kojoj je potrebna njega u vrijeme korištenja usluge ima pravo na doplatak za njegu najmanje stupnja 3 (stupanj 1 kod osoba oboljelih od demencije ili kod maloljetnih osoba).

• Osoba koje primaju doplatak za njegu od države moraju predati zahtjev odmah ili najkasnije 6 mjeseci nakon nastupanja spriječenosti njegovanja kod nadležnod pokrajinskog odjela Državne socijalne službe. Osobe koje primaju doplatak za njegu od pokrajine moraju predati zahtjev kod općine stalnog prebivališta osobe kojoj je potrebna njega.

• Kod korištenja usluga profesionalne službe moraju se dokazati troškovi. Kod privatne pomoći zahtjevu se mora priložiti potpisana potvrda osobe koja je obavljala zamjensku njegu (privatnu zamjensku njegu može preuzeti i član obitelji).

Što je kratkotrajna njega?

Kod kratkotrajne njege je osoba kojoj je potrebna njega za određeno vrijeme, npr. na 4 tjedana, stacionarno smještena u starački dom ili dom za njegu.

Raspitajte se kod Vaše Udruge za socijalnu pomoć ili Vaše organizacije za kućnu njegu bolesnika gdje se nudi kratko-trajna njega ili se obratite izravno staračkom domu ili domu za njegu koji favorizirate. Sva ostala pitanja razjasnite izravno s dotičnom institucijom.

Ako su članovi obitelji koji njeguju bolesnika spriječeni zbog bolesti, godišnjeg odmora ili iz drugih razloga, postoji mogućnost korištenja kratkotrajne njege ili njege preko drugih profesionalnih službi (npr. Kućna njega bolesnika) odnosno organiziranja privatne pomoći. Za ove mjere zamjenske njege se pod određenim uvjetima može odobriti novčana potpora.

Page 27: financijski aspekti

19 FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Novcane potpore kod mjera zamjenske njege:

Neto mjesečni prihod člana obi-telji koji njeguje bolesnika ne smije prekoračiti sljedeće iznose: 2.000,– eura kod njege osobe sa stup-

njem doplatka za njegu 1 do 52.500,– eura kod njege osobe sa stup-

njem doplatka za njegu 6 i 7

Granica dozvoljenog prihoda povi-šava se za 400,– eura za svakog člana obitelji koj ima pravo na uzdržavanje odnosno za 600,– eura kod invalid-nosti.

Dobivanje poticaja za zamjensku njegu je moguće za maksimalno 4 tjedna (29 dana). Ti se dani mogu iskoristiti i odvojeno.

Visina novčane potpore ovisi o trajanju zamjenske njege i stupnju doplatka za njegu osobe kojoj je njega potrebna. Maksimalna godišnja novčana potpora iznosi 2.200,– eura (stupanj dodatka za njegu 7).

Troškove snosi država odnosno pokrajina Štajerska.

Troškovi za boravak u kratkotrajnoj njezi variraju od ustanove do usta-nove. Raspitajte se kod ponuđača o troškovima i mogućim popustima.

DALJNJE INFORMACIJE

Bundessozialamt – Landesstelle Steiermark (Državna socijalna služba – pokrajinska služba Štajerska)(informacije o novčanim potporama, formular za zatjev za primatelje državnog doplatka za njegu, formular za potvrdu za privatnu zamjensku njegu), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

Sozialtelefon – Sozialservicestelle des Landes Steiermark (socijalni telefon – Služba za socijalni servis pokrajine Štajerske)(informacije o kratkotrajnoj njezi i o novčanoj potpori, formular za zahtjev za primatelje pokrajinskog doplatka za njegu, formular za potvrdu za privatnu zamjensku njegu), tel. 0800 201010 besplatno, www.soziales.steiermark.at

Seniorenheimführer (Katalog domova za starije osobe) (kontaktni detalji domova za starije osobe, domova za njegu, stračkih domova u Štajerskoj), www.seniorenheimfuehrer.at

27

Page 28: financijski aspekti

28

20

Zbog njege bliskog clana obitelji moram manje raditi/ostaviti posao.

Kako se mogu pobrinuti za socijalno osiguranje u to vrijeme? Kada članovi obitelji koji njeguju bolesnika moraju manje raditi ili ostaviti posao, postoji mogućnost da se vrijeme njege uzme u obzir u mirovinskom osiguranju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti te da se zadrži zdravstveno osiguranje. Za dolje opisana osiguranja, osigurana osoba ne plaća doprinose.

Mirovinsko osiguranje Samostalno osiguranje za člana obitelji koji njeguje bolesnika

Zdravstveno osiguranje Osiguranje za člana obitelji koji njeguje bolesnika bez plaćanja doprinosa

Osiguranje za slucaj nezaposlenosti Produženje okvirnog roka za pravo na usluge za članove obitelji koji njeguju osobu

PRED

UVJE

TI

• Njega bliskog člana obitelji sa pravom na najmanje stupanj 3 doplatka za njegu.

• Njega se obavlja kod kuće. • Znatno opterećenje radne snage kroz

njegu. • Prebivalište osobe kojoj je potrebna njega

nalazi se unutar države.

• Član obitelji njeguje osiguranika sa pra-vom na najmanje stupanj 3 doplatka za njegu pod pretežnim opterećenjem nje-gove radne snage i sam nije zdravstveno osiguran.

• Njega se obavlja kod kuće.

• Osoba kojoj je potrebna njega ima pravo na najmanje stupanj 3 doplatka za njegu.

• Osoba kojoj je potrebna njega ras-polaže samostalnim osiguranjem ili daljnjim osiguranjem u ok- viru mirovinskog osiguranja za članove obitelji koji njeguju osobu.

VAŽN

O

Pravo na samostalno osiguranje imaju članovi obitelji koji njeguju bolesnika koji

a) još nikad nisu bili osigurani ili b) su obavezno osigurani ali njihovo radno

vrijeme smanjuju zbog njege (2010. godine osnova za doprinos iznosi 1528,87 eura njesečno).

Ako u potpunosti ostavite posao, postoji uz samostalno osiguranje i mogućnost daljnjeg osi-guranja za člana obitelji koji njeguje bolesnika. Koje rješenje je za Vas najbolje možete saznati kod Vašeg instituta za mirovinsko osiguranje ili telefona za njegu.

Raspitajte se kod Vaše institucije za zdravstveno osiguranje ili na telefonu za njegu da li je u Vašoj situaciji najbolje suosiguranje sa osobom kojoj je potrebna njega ili neko drugo rješenje.

Član obitelji koji njeguje bolesnika ne dobiva ni naknadu za neza-poslene ni pomoć za izvanredno stanje (Notstandshilfe) jer zbog njege bliskog člana obitelji nisu na raspolaganju za posredovanje na tržištu rada.

PRED

AVAN

JE

ZAH

TJEV

A Nositelj mirovinskog osiguranja osobe koja njeguje, kod kojeg su zadnje stećene godine osiguranja; ako još nikad niste bili osigurani, odgovoran je Zavod za mirovinsko osiguran-je. (Ovdje možete dobiti i informacije o njezi invalidnog djeteta.)

Nadležna institucija za zdravstveno osiguranje osigurane osobe.

Nadležni zavod za zapošljavanje (skrenite pažnju na Zakon o osiguranju za slučaj nezaposlenosti § 15 stavak 3 točka 4).

DALJNJE INFORMACIJE

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministarstvo rada, socijalne skrbi i zaštite potrošaca)(informacije o osiguranjima), telefon za njegu: tel. 0800 201622 besplatno, [email protected], www.pflegedaheim.at

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Bundessozialamt (Ministarstvo socijalne skrbi i invalidnosti – Državna socijalna služba)(informacije o osiguranjima, brošura „Njega članova obitelji – povlastice“), tel. 05 9988, [email protected], www.bundessozialamt.gv.at

Help.gv.at – Bundeskanzleramt (Ured saveznog kancelara)(online informacije o osiguranjima), www.help.gv.at

Pensionsversicherungsanstalt - Landesstelle Steiermark (Zavod za mirovinsko osiguranje – pokrajinska služba Štajerske)(inforamcije o samostalnom i daljnjem osiguranju, kontakti, formulari), tel. 05 0303, [email protected], www.pensionsversicherung.at

Steiermärkische Gebietskrankenkasse (Štajerski regionalni zavod za zdravstveno osiguranje)(informacije o zdravstvenom osiguranju za koje se ne plaća doprinos), tel. 0316 8035-3000, [email protected], www.stgkk.at

Arbeitsmarktservice Steiermark – Landesgeschäftsstelle (Zavod za zapošljavanje Štajerska – pokrajinska poslovnica)(informacije o osiguranju za slučaj nezaposlenosti), tel. 0316 7081, [email protected], www.ams.at

Page 29: financijski aspekti

FINANCIJSKI ASPEKTI

Servis Pučkog pravobranitelja za pacijente i njegu i Odvjetništvo za osobe s invaliditetom su besplatne za pogođene osobe, njihove članove obitelji, zakonske zastupnike i zastup-nike.

Troškove za možebitne daljnje pravno zastupništvo snose pogo - đene osobe.

21

Imam probleme s ponudacem usluga njege i skrbi.

Gdje se mogu žaliti odnosno gdje mogu dobiti potporu u slučaju sukoba? Njega kod kuće je često povezana sa velikim izazovima za obitelj i posebno za člana obitelji koji njeguje bolesnika. Zbog rasterećenje je najčešće dobro koristiti pomoć profesionalnih službi. Ako pri tome dođe do sukoba, preporuča se da sve nastale probleme prvo raspravite s vodstvom dotične ustanove i potražite zajednićko rješenje. Kada pri tome ne postignete zadovoljavajući rezultat, postoje razne službe koji-ma se možete obratiti.

Što biste morali znati?

1. Ured puckog pravobranitelja za pacijente i njegu pokrajine Štajerske pokušava neformalno izmiriti svađu i postići vansudsko rješenje.

Preuzimaju se sljedeci zadaci: • primanje i provjera prijedloga • opširno i savjetovanje i davanje informacija (koliko to dozvoljava

zakonska obveza čuvanja povjerljivosti) • primanje, provjera i rješavanje pritužbi kao i informiranje osoba o

rezultatu provjere • otkrivanje nedostataka i grešaka kao i davanje preporuka

2. Odvjetništvo za osobe s invaliditetom je ustanova za servis i savjetovanje pokrajine Štajerske koja je neovisna i samostalna u radu. Ona podupire osobe s invaliditetom kod rješavanja sukoba.

3. Kod pritužbi ili nezadovoljstva možete se obratiti i upravnom tijelu odgovornom za nadzor/financiranje (općina, Okružno poglavarstvo ili nadležni Ured Štajerske pokrajinske vlade).

4. Ako se ne slažete s odlukom, ostaje Vam otvoren redovni pravni put.

DALJNJE INFORMACIJE

PatientInnen- und Pflegeombudsschaft Steiermark (Pucki pravobranitelj za pacijente i njegu)tel. 0316 877-3350, [email protected], www.patientenvertretung.steiermark.at

Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung (Odvjetništvo za osobe s invaliditetom)tel. 0316 877-2745, [email protected], www.verwaltung.steiermark.at

Brošura zastupništva za pacijente pokrajine Štajerske: „Patientenrechte“ (Prava pacijenata) narudžba: tel. 0316 877-3318, [email protected]

Broschüre der Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung (Brošura Odvjetništva za osobe s invaliditetom) Preuzimanje na www.behindertenanwalt.steiermark.at

29

Page 30: financijski aspekti

22

FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

• Sudski postupak je besplatan. • Honorar za stručno mišljenje

liječnika iznosi od 200,– do 450,– eura (kod jako niskog prihoda te troškove preuzima država).

• Za sudske dozvole i potvrde plaća se pristojba.

• Zastupniku u pravilu kao odšteta pripada 5% neto prihoda osobe koju zastupa (namjenski prihodi kao npr. doplatak za njegu ne uzimaju se u obzir), ali najviše 10% odnosno plus 2% kod imovine preko 10.000,– eura. Zaračunati se mogu između ostalog i putni, telefonski i poštanski troškovi.

• Pravnici i javni bilježnici kao zastupnici dobivaju primjerenu naknadu.

• Pravo na nadoknadu štete zastupnik ima samo ako time nisu ugrožene životne potrebe osobe koju zastupa.

• Za upisivanje u Austrijski cen- tralni popis zastupnika ÖZVV plaća se jednokratna pristojba.

Postoji opasnost da budem zakinut/a kod uredivanja mojih osobnih pitanja.

Što moram učiniti da bih postavio/ postavila zastupnika? Zastupnici zastupaju interese osoba s psihičkim bolestima ili duševnim smetnjama (i staračkom demencijom) kod kojih postoji opasnost da kod obavljanja određenih poslova budu zakinuti.

Put do postavljanja zastupnika

1. Poticaj za pokretanje postupka postavljanja zastupnika može doći od strane npr. članova obitelji, nekog upravnog tijela ili neke socijalne ustanove.

2. Zahtjev se mora usmeno ili pismeno predati sucu za starateljstvo nadležnog općinskog suda (suda za starateljstvo.

3. Kao prvi korak parnični zastupnik točno provjerava da li postoje preduvjeti za postavljanje zastupnika.

4. Od suda ovlašćen stručnjak pregledava pogođenu osobu i daje stručno mišljenje.

5. Slijedi usmena rasprava. Pogođena osoba i predstavništvo parničkog zastupništva ili bliska osoba mogu biti prisutni i dati svoje mišljenje.

6. Sudac na kraju postupka određuje da li se postavlja zastupnik ili se postupak obustavlja.

7. U sudskoj je odluci sadržano tko se postavlja kao zastupnik, koje točno zadaće su mu dodijeljene i da li i u kolikoj mjeri pogođena osoba može i sama donositi odluke.

8. Ako postoje odgovarajući razlozi, zahtjevom kod suda predstavništvo se može proširiti, ograničiti ili ukinuti.

Odredivanje zastupnika

Pogođena osoba može već unaprijed imenovati prikladnu osobu kao zastup-nika. To određivanje zastupnika može se unijeti u Austrijski centralni popis zastupnika (ÖZVV). Za to se obratite javnom bilježniku ili odvjetniku. Prvi informativni razgovor je kod javnog bilježnika besplatan.

DALJNJE INFORMACIJE

Bundeskanzleramt – Help.gv.at (Ured saveznog kancelara) (online informacije o zastupništvu), www.help.gv.at

VertretungsNetz Verein für Sachwalterschaft (VertretungsNetz udruženje za zastupništvo) (informacije i adrese zastupnika udruženja), [email protected], www.sachwalterschaft.at

Notariatskammer Steiermark (Komora javnih bilježnika Štajerska) (Informacije, traženje javnog bilježnika), tel. 0316 825286, [email protected], www.notar.at

Steiermärkische Rechtsanwaltskammer (Štajerska odvjetnicka komora) (popis odvjetnika), tel. 0316 830290-0, [email protected], www.oerak.or.at

Traženje nadležnog okružnog suda www.courts.justiz.gv.at

Brošura: „Sachwalterschaft – Wissenswertes für Betroffene, Angehörige und Interessierte“ (Zastupnišvo – što pogodene osobe, clanovi obitelji i zainteresirani moraju znati), narudžba: tel. 088 999999, preuzimanje na, www.sachwalterschaft.at

30

Page 31: financijski aspekti

31

23

FINANCIJSKI ASPEKTI

• Prvi informativni razgovor kod javnog bilježnika je besplatan. Troškovi za uređivanje preventivne punomoći su ovisni o dotičnom pojedinom slučaju.

• Za unos u ÖZVV plaćaju se jednokratne pristojbe.

DALJNJE INFORMACIJE

Bundesministerium für Justiz (Ministarstvo pravosuda)(informacije i formulari za postavljanje člana obitelji kao zastupnika i preventivne punomoći), www.justiz.gv.at

Help.gv.at – Bundeskanzleramt (Ured saveznog kancelara)(online informacije o postavljanju člana obitelji kao zastupnika i preventivnoj punomoći), www.help.gv.at

Notariatskammer Steiermark (Komora javnih bilježnika Štajerska)(informacije, traženje javnog bilježnika), tel. 0316 825286, [email protected], www.notar.at

Steiermärkische Rechtsanwaltskammer (Štajerska odvjetnicka komora)(popis odvjetnika), tel. 0316 830290-0, [email protected], www.oerak.or.at

Mapa: „Vorsorgevollmacht“ (Preventivna punomoc) preuzimanje na www.notar.at

Ne želim da me zastupa zastupništvo.

Postoji li druga mogućnost? Prije nego se postavi zastupnik moraju se uvijek iskoristiti druge mogućnosti potpore. Alternativa su član obitelji kao zastupnik i pre-ventivna punomoć.

Clan obitelji kao zastupnik

Ovo je zakonska punomoć za zastupanje za bliske članove obitelji. Ona olakšava zastupanje člana obitelji koji treba njegu u pravnim i svakodnevim pitanjima npr. ispunjavanje zahtjeva za socijalne usluge, pristanak na jed-nostavna liječenja, raspolaganje novcem na bankovnom računu (ukoliko to ne prelazi određeni mjesečni iznos) kada ta osoba sama nije poslovno spo sobna i sposobna prosuđivati.

Put do postavljanja člana obitelji kao zastupnika: 1. Pogođena osoba je o tome obaviještena i tome se ne protivi. 2. Liječnik konkretno definira u atestu koja pitanja pogođena osoba

ne može više sama rješavati. 3. Punomoć za zastupanje unosi se u Austrijski centralni popis

zastupnika (ÖZVV). 4. Član obitelji koji djeluje kao zastupnik dobiva potvrdu ÖZVV-a s

kojom može dokazati da je opunomoćen za zastupanje.

Pogođena osoba može unaprijed odrediti sve ili pojedine članove obitelji od kojih ne želi biti zastupana i protivljenje unijeti u ÖZVV.

Preventivna punomoc

Ovdje nekoj osobi, u koju imate posebno povjerenje, preventivno dodijeljujete punomoć. Ta punomoć stupa na snagu kod kasnijeg gubljenja poslovne sposobnosti.

Mogućnosti sastavljanja: a) U potpunosti vlastoručno napisana i potpisana. b) Napisana kompjuterom i potpisana vlastoručno i od tri svjedoka. c) Sastavljena od strane javog bilježnika, odvjetnika ili suda (obavezno kod

ozbiljnih slučajeva zastupanja kao npr. kod pitanja vezanih zu imovinu, velikih liječničkih zahvata, određivanja prebivališta i slično).

Važno • Punomoć se uvijek može opozvati. • O postojanju punomoći moraju biti obavještene i druge osobe. • Možete više osoba opunomoćiti za različite zadatke. • Dogovorite se o Vašim željama s pogođenim osobama! • Kod opunomoćivanja u bankovnim i kreditnim pitanjima obavijestite

i Vašu banku.

Page 32: financijski aspekti

24

FINANCIJSKI ASPEKTI

Usluge Mobilnog palijativnog tima su besplatne. Troškove snosi Zdravstveni fond pokrajine Štajerske.

Mobilni palijativni timovi u okruzima:

Graz i Graz okolica tel. 0316 385-17062, [email protected]

Leoben, Bruck a. d. Mur, Mürzzuschlag tel. 03842 401-2848, [email protected]

Liezen, Stützpunkt Bad Aussee tel. 03622 52555-3882, [email protected]

Stützpunkt Rottenmann tel. 03614 2431-2922, [email protected]

Hartberg, Weiz tel. 03332 66112-18081 bzw. -18082, [email protected]

Fürstenfeld, Feldbach, Radkersburg tel. 03382 506-6501, [email protected]

Deutschlandsberg, Voitsberg, Leibnitz tel. 03462 70070, [email protected]

Judenburg, Knittelfeld, Murau tel. 03512 707-2033, [email protected]

32

Neizljecivo sam bolestan/na i trebam opširnu medicinsku i njegovateljsku skrb.

Koju potporu mogu očekivati od Mobilnog palijativnog tima? Glavni zadatak Mobilnog palijativnog tima je najbolje moguće olak-šavanje mnogobrojnih simptoma neizliječivo bolesnih osoba i osoba koje umiru, kao i savjetovanje i potpora pogođenih i njihovih članova obitelji.

Suradnici Mobilnog palijativnog tima:

• pomažu Vama i Vašim članovima obitelji i skrbnicima da budete najbolje i najduže moguće zbrinuti kod kuće. Time se često može odgoditi ili izbiječi ponovna hospitalizacija;

• najbolje moguće odgovaraju na Vaša pitanja o slici bolesti i o skrbi; • podupiru Vaše članove obitelji, ako želite posreduju Vam dobrovoljne

pratitelje i pomažu kod prelaska između skrbi u bolnici i kod kuće; • raspitajte se o bolesnikovoj izjavi, dopustu za njegovanje umirućeg

člana obitelji ili ubrzanom postupku za dodjeljivanje doplatka za njegu za palijativne pacijente.

Kako mogu dobiti potporu Mobilnog palijativnog tima?

1. Kontaktirajte Mobilni palijativni tim Vašeg okruga i dogovorite kućnu posjetu. I članovi obitelji, liječnik opće prakse ili suradnici Kućne njege bolesnika mogu izravno kontaktirati Mobilni palijativni tim.

2. Tijekom prvog razgovora – koliko je to predvidljivo – dogovorit će se daljnji tijek.

3. Mobilni palijativni tim usko surađuje s Vašim liječnikom opće prakse, Kućnom njegom bolesnika, timom hospicija ili drugim profesionalnim službama i mogu u hitnim slučajevima i liječiti.

4. Mobilni palijativni tim stoji po dogovoru telefonski na raspolaganju za Vas i Vaše članove obitelji 24 sata dnevno.

DALJNJE INFORMACIJE

Koordinacija palijativne skrbi Štajerskatel. 0316 340-5583, [email protected] ili www.palliativbetreuung.at

Štajerski vodic za hospicije i palijativnu skrb: „Erste Fragen für die letzte Zeit – Informationen für Betroffene und Angehörige“ (Prva pitanja za zadnje vrijeme – informacije za pogodene osobe i clanove obitelji) tel. 0316 340-5583, [email protected] ili preuzimanje na www.palliativbetreuung.at, tamo kliknite na Service/Literatur

Brošura: „PatientInnen-Verfügung“ (Bolesnikova izjava) (narudžba i informacije), tel. 0316 877-3350 ili -3318, [email protected] ili preuzimanje na www.patientenvertretung.steiermark.at

Page 33: financijski aspekti

FINANCIJSKI ASPEKTI

Korištenje potpore doborovoljnih pratitelja hospicija je za pogođene osobe i njihove članove obitelji bes-platno. Za obrazovanje i usavršavanje, seminare o žalovanju ili grupe za razgovor se ponekad naplaćuje doprinos za izdatke odnosno kotizaciju.

Molimo raspitajte se kod Vašeg tima hospicija na licu mjesta ili u uredu hospicija u Grazu.

25

33

Nastupila je zadnja faza mog života ili života osobe koja mi je bliska.

Kako mogu dobiti potporu tima hospicija? Kada osjetite da je nastupila zadnja faza života za Vas same ili za Vašeg člana obitelji često se pojavljuju osjećaji nesigurnosi i straha. Čovjek si postavlja pitanje: „Kako to mogu savladati?“ Dobrovoljni, specijalno obrazovani i usavršavani pratitelji u hospiciju prate Vas za vrijeme bolesti, bolova, opraštanja i žalovanja. Organizirani su u regionalne timove hospicija i podupiru pacijente, članove obitelji i osobe za vrijeme žalovanja kod kuće, u staračkim domovima i domo-vima za njegu, u bolnicama kao i u stacionarnim hospicijima i usta-novama palijativne skrbi. Oni su tu za Vas – kao ljudi i kao partneri za razgovor. Oni Vam čitaju, slušaju Vas, pružaju male pomoći, prate Vas kod šetnje ili kod odlaska liječniku.

Kako mogu dobiti potporu dobrovoljnog pratitelja u hospiciju?

1. Kotaktirajte tim hospicija u Vašoj regiji i dogovorite vrijeme kućne posjete. Ako je potrebno raspitajte se kod Vašeg liječnika opće prakse, u bolnici ili Vašoj organizaciji za kućnu njegu bolesnika o kontaktnim podacima.

2. Mobilni tim hospicija usko surađuje s Mobilnim palijativnim timom i stacionarnim hospicijima i ustanovama palijativne skrbi.

3. Dogovorite sa pratiteljima hospicija o vremenu skrbi. Pomoć hospicija može se unaprijed ograničiti na određeno vrijeme odnosno kod poboljšanja početne situacije ponovno prekinuti.

Važno • Pratitelji hospicija stoje Vam po dogovoru na raspolaganju i preko noći

kao i preko vikenda. • Suradnici tima hospicija obavještavaju Vas i o bolesnikovoj izjavi

(Patientenverfügung) i dopustu za njegovanje umirućeg člana obitelji (Familienhospizkarenz).

DALJNJE INFORMACIJE

Pokrajinksi ured hospicija Štajerske(informacije), tel. 0316 3915700, [email protected], www.hospiz-stmk.at

Geografski pregled regionalnih mobilnih timova hospicija u Štajerskoj www.hospiz-stmk.at

Štajerski vodic za hospicije i palijativnu skrb: „Erste Fragen für die letzte Zeit – Informationen für Betroffene und Angehörige“ (Prva pitanja za zadnje vrijeme – informacije za pogodene osobe i clanove obitelji) tel. 0316 340-5583, [email protected] ili preuzimanje na www.palliativbetreuung.at, tamo kliknite na Service/Literatur

Brošura: „PatientInnen-Verfügung“ (Bolesnikova izjava) (narudžba i informacije), tel. 0316 877-3350 ili -3318, [email protected] ili preuzimanje na www.patientenvertretung.steiermark.at

Page 34: financijski aspekti

34

26FINANCIJSKI ASPEKTI (Stanje: 2010)

Preduvjeti za novcani dodatak iz fonda koji podmiruje nestanak pri- manja zbog srkbi i pratnje umiruceg clana obitelji (Härteausgleichsfond): • potpuno oslobađanje od posla

(potpuni nestanak primanja) • ne postoje drugi prihodi iz samo-

stalne djelatnosti podnositelja zahtjeva (u obzir se ne uzimaju doplatak za njegu, pomoć za pod-mirenje troškova stanovanja, dječji doplatak (Familienbeihilfe) i dopatak za dječju skrb (Kinder-betreuungsgeld))

• prosječni prihod svih članova zajedničkog kućanstva koji se ocjenjuje zbog nestanka primanja pada ispod 700,– eura po osobi

DALJNJE INFORMACIJE Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministarstvo rada, socijalne skrbi i zaštite potrošaca)(informacije o dopustu za njegovanje umirućeg člana obitelji), socijalni telefon tel. 0800 201611, [email protected], www.bmask.gv.at

Landesgeschäftsstelle Hospiz Steiermark (Pokrajinksi ured hospicija Štajerske)(informacije o dopustu za njegovanje umirućeg člana obitelji), tel. 0316 391570-0, [email protected], www.hospiz-stmk.at

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministarstvo gospodarstva, obitelji i mladeži)(informacije), tel. 01 71100-3333 ili obiteljska koris- nička linija 0800 240262, [email protected], www.bmwfj.gv.at ili www.help.gv.at

Mapa: „Familienhospizkarenz“ (Dopust za njegovanje umiruceg clana obitelji) narudžba: tel. 0800 202074, [email protected], preuzimanje na https://broschuerenservice.bmask.gv.at

Zaposlen/a sam ali bih želio/željela pratiti mog umiruceg clana obitelji u posljednjim mjesecima.

Kako mogu koristiti dopust za njegovanje umirućeg člana obitelji? Dopust za njegovanje umirućeg člana obitelji omogućava zaposlenim osobama da prate umiruće članove obitelji. Postoji mogućnost da:

• smanjite radno vrijeme, • promijenite radno vrijeme ili • uzmete neplaćeni dopust (oslobađanje od posla).

Preduvjet je akutno zdravstveno stanje člana obitelji kojeg želimo pratiti (potreba za njegom nije dovoljna). Članom obitelji smatraju se: suprug i supruga, roditelji, djed i baka, posvojitelji i skrbnici, djeca, unuci, pastorci, posvojena djeca i štičenici, životni suputnici i njihova djeca, registrirani partner i partnerice i njihova djeca, braća i sestre, zet i snaha, punac i punica. Nije potrebno da žive u zajedničkom kućanstvu.

Koraci do dopusta za njegovanje umiruceg clana obitelji

• Pismeno obavijestite poslodavca da želite korititi dopust za njegovanje umirućeg (odabranu vrstu, početak, trajanje).

• Učinite razlog i vrstu srodstva vjerodostojnima. Poslodavac nije ovlašten propisivati Vam način obrazložavanja (liječnička potvrda ili usmeno obavještavanje), ali može zahtijevati pismenu potvrdu o rodbinskim odnosima.

• Oslobađanje od posla može nastupiti 5 radnih dana od pismene obavijesti poslodavcu i može trajati do 3 mjeseca. Moguće je jedno- kratno produživanje na do 6 odnosno 9 mjeseci za teško bolesnu djecu (pismena obavijest najkasnije 10 radnih dana prije početka produženja).

• Ako pratnja završi prije dogovorenog roka, morate odmah obavijestiti poslodavca. Vaš poslodavac može zahtijevati povratak na staro radno vrijeme unutar 14 dana. To pravo stoji i Vama na raspolaganje.

Važno • U vrijeme dopusta imate zdravstveno i mirovinsko osiguranje i

potpunu zaštitu od otkaza. • I osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme i primatelji naknade za

nezaposlene i pomoći za izvanredno stanje (Notstandshilfe) imaju pravo na dopust za njegovanje umirućeg člana obitelji.

• Dopust se može koristiti i kad član obitelji kojeg treba pratiti ima prebivalište u inozemstvu.

• Osoba koja treba njegu može kod službe koja isplaćuje doplatak za njegu zatražiti da se doplatak za njegu isplaćuje izravno osobi koja njeguje.

• Ako zbog otpadanja prihoda dospijete u novčanu stisku, osoba koja njeguje može primiti novčani doplatak iz fonda koji podmiruje nestanak primanja zbog srkbi i pratnje umirućeg člana obitelji (Härteausgleichsfond).

Page 35: financijski aspekti

IMPRESUM

Vlasnik medija, izdavac i nakladnik: Ured Štajerske pokrajinske vlade, stručni odjel FA 8B za zdravstvenu skrb (Sanitarna uprava), Friedrichgasse 9, 8010 Graz; tel. 0316 877-3522 [email protected], www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Koordinacija i koncept: Monika Klampfl-Kenny, DGKS, MPH, Ured Štajerske pokrajinske vlade, stručni odjel FA 8B za zdravstvenu skrb (Sanitarna uprava)

Sadržaj i autori izvještaja: Monika Klampfl-Kenny, DGKS, MPH, u suradnji s Irene Fuchs, BSc., MSc. Ured Štajerske pokrajinske vlade, stručni odjel FA 8B za zdravstvenu skrb (Sanitarna uprava)

Oblikovanje: ecoversum, www.ecoversum.at reklamna agencija Movemus, www.movemus.at

Izgled: CLASSIC Agentur und Verlag GmbH, www.classic.co.at

Konacna lektura njemacke verzije: Mag.a Helga Klösch-Melliwa, www.aus-dem-effeff.at

Slike: Radionica slika Martin Glauser, www.martinglauser.ch

Tisak: Medienfabrik, Graz

Prijevod:OMEGA Transkulturelles Zentrum, Graz, www.omega-graz.at

Naklada: Listopad 2010

Referentna adresa: Ured Štajerske pokrajinske vlade, stručni odjel FA 8B za zdravstvenu skrb (Sanitarna uprava), Friedrichgasse 9, 8010 Graz; tel. 0316 877-3524 c[email protected], www.sanitaetsdirektion.steiermark.at

Preuzimanje informativne brošure: www.sanitaetsdirektion.steiermark.at, kliknite na Hauskrankenpflege

Umnožavanje i reprint, i u dijelovima, samo uz suglasnost izdavača

U ovoj informativnoj brošuri se svjesno izbjegava korištenje i muških i ženskih oblika naziva. Umjesto toga koristi se muški oblik (npr. klijent) koji obuhvaća i klijente ženskog roda, tj. klijentice, kako bi se postigla lakša čitljivost brošure.

Sadžaji ove informativne brošure sastavljeni su sa velikom pažnjom. Ipak ne možemo preuzeti jamstvo za potpunost, aktualnost i ispravnost sadržaja

Page 36: financijski aspekti