Click here to load reader

Fina struktura

  • View
    32

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija o finoj strukturi spektra atoma

Text of Fina struktura

Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku

Vjeba iz kolegija Vii fizikalni praktikum Matko Muevi

Osijek, travanj 2012.

Bohrov model atoma

Schrdingerova jednadba

Potencijal oblika:

nam daje to se dogaa u vodikovu atomu

Rjeenja za energije:

Zanimljivi su nam skokovi u n = 2 jer oni pripadaju vidljivom spektru

No, zumiramo li malo...

cijepanje spektralnih linija nazivamo fina strukturakako objasniti? relativistiki popravci? spin?

Klein Gordon Fockova jednadba pokuaj poopenja na relativistike estice

jednadba otvara mnogo pitanja

nas zanima vodikov atom

uz

za energiju dobivamo:

Na kraju K-G-F predvia:

to je tri puta vee nego to bi trebalo biti!

Diracova jednadba

mora se svesti na K-G-F iz tog uvjeta znamo:

Diracova jednaba ima vie lijepih strana ali i rijeava na problem!

za razliku izmeu energija dobivamo

Sve je valjalo do Lambovog pomaka!

postoji i druga metoda, preko rauna smetnji uzimaju se popravke prvog reda za kinetiku energiju i spinska interakcija jednoelektronski spektar slian vodikovom

dvoelektronski spektar (helij)

tvorba singleta i tripletaizborna pravila pri veim Z drugaije ponaanje

Griffiths, D. Introduction to Quantum Mechanics, Upper Saddle River, Prentice Hall, Inc., 1995. Phillips, A.C. Introduction to Quantum Mechanics, West Sussex, John Wiley & Sons Ltc., 2003. Schiff, L. Quantum Mechanics, McGraw-Hill, Inc. 1968. Zovko, N. Osnove relativistike kvantne mehanike, Zagreb, kolska knjiga, 1987. http://en.wikipedia.org/wiki/Fine_structure 12. 4. 2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_grating 12. 4. 2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Prism_(optics) 12. 4. 2012.