24
Grafică Tehnică Asistată de Calculator

filete desen tehnic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

reprezentare filete in desenul tehnic instalare notatii cotare

Citation preview

Page 1: filete desen tehnic

Grafică Tehnică Asistată de

Calculator

Page 2: filete desen tehnic

Curs 4

Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

Noţiuni generale

Clasificarea filetelor

Reguli de reprezentare

Cotarea filetelor

Page 3: filete desen tehnic

Noţiuni generale

Filetul este un canal de profil constant, prelucrat elicoidal pe suprafeţe cilindrice sau conice: exterioare -în cazul pieselor tip şurub

interioare - în cazul pieselor tip piuliţă

Page 4: filete desen tehnic

Înălţimea triunghiului generator H

Înălţimea filetului h

Unghiul filetului

Diametrul exterior d sau D, interior d1 sau D1 ,median d2 sau D2

Elemente geometrice:

Page 5: filete desen tehnic

Clasificarea filetelor

După forma suprafeţei filetate: Filet cilindric

Filet conic K

După forma profilului: Triunghiular M

Pătrat Pt

Trapezoidal Tr

Fierăstrău S

Rotund Rd

După sensul de înşurubare: Filet dreapta RH

Filet stânga LH

Page 6: filete desen tehnic

Clasificarea filetelor

După numărul de începuturi:

Filet simplu (1 început) Filet multiplu (mai multe începuturi)

După sistemul de măsurare:

Metric

În ţoli (1 ţol=25,4 mm)

Page 7: filete desen tehnic

Clasificarea filetelor

După modul de trecere la partea nefiletată:

Filet cu ieşire

Page 8: filete desen tehnic

Clasificarea filetelor

După modul de trecere la partea nefiletată:

Filet cu degajare

Page 9: filete desen tehnic

Clasificarea filetelor

După mărimea pasului:

Filet cu pas normal

Filet cu pas mare

Filet cu pas fin

Page 10: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul metric (M) – este filetul al cărui profil generator este un triunghi echilateral ( =60)

Page 11: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul Whitworth (W) – este filetul al cărui profil generator este un triunghi isoscel cu

=55 Diametrul nominal se indică în ţoli

Se indică nr de paşi pe ţoli (z=25,4/p)

Page 12: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul pentru ţevi (G) – este filetul al cărui profil generator este un triunghi isoscel cu

=55, cu flancurile, la vârf şi la fund racordate

Se indică diametrul nominal în ţoli

Page 13: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul Pătrat (Pt) – este filetul al cărui profil generator este un pătrat

Poate fi cu pas normal, mare sau fin

Page 14: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul Trapezoidal (Tr) – este filetul al cărui profil generator este un trapez isoscel cu

=30

Page 15: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul Fierăstrău (S) – este filetul al cărui profil generator este un trapez oarecare

Page 16: filete desen tehnic

Principalele tipuri de filete standardizate

Filetul Rotund (Rd) – este filetul al cărui profil generator este compus din arce de cerc racordate cu laturile unui triunghi isoscel având baza egală cu pasul

Page 17: filete desen tehnic

Reprezentarea filetelor

În vedere longitudinală : Linia de vârf a filetului- linie continuă groasă

Linia de fund a filetului – linie continuă subţire

În vedere frontală : Linia de vârf a filetului- cerc linie groasă

Linia de fund a filetului – ¾ cerc linie subţire

Page 18: filete desen tehnic

Reprezentarea filetelor

În secţiune longitudinală : Linia de vârf a filetului- linie continuă groasă

Linia de fund a filetului – linie continuă subţire

În secţiune frontală : Linia de vârf a filetului- cerc linie groasă

Linia de fund a filetului – ¾ cerc linie subţire

Page 19: filete desen tehnic

Reprezentarea filetelor

La filetele exterioare sau interioare cu degajare : Muchiile degajării se reprezintă cu linie continuă

groasă

Haşura se execută până la linia groasă

Page 20: filete desen tehnic

Cotarea filetelor

La filetele cilindrice se cotează : Diametrul cel mai mare d sau D Cota este precedată de simbolul specific filetului M, Tr, S... Lungimea utilă La filetele cu degajare, în lungimea utilă este inclusă si

degajarea

Page 21: filete desen tehnic

Cotarea filetelor

La filetele conice standardizate se cotează :

Diametrul cel mai mare d sau D

Cota se trasează la aproximativ ½ din lungimea filetului

Simbolul specific al filetului este precedat de litera K

Lungimea utilă

Page 22: filete desen tehnic

Cotarea filetelor

La filetele nestandardizate se cotează : Diametrul vârfurilor

Diametrul fundului filetului

Profilul filetului se reprezintă separat la o scară mărită

Page 23: filete desen tehnic

Notarea filetelor

La filetele standardizate notarea se face prin litere şi cifre :

Profilul filetului (M,W,Pt, etc)

Diametrul nominal (mm sau ţoli)

Pasul filetului (se trece numai pasul fin)

Sensul filetului (LH-pentru filet stânga )

Numărul de începuturi (pentru filetele cu mai multe începuturi)

Precizia filetului (f-clasa fină sau g-clasa grosolană)

Page 24: filete desen tehnic

Notarea filetelor

Notarea profilului şi a diametrului nominal este obligatorie

Dacă nu este indicată clasa de precizie se va subînţelege că filetul este executat în clasa de precizie mijlocie

Dacă lipseşte sensul înseamnă că acesta este dreapta

M 36x3/2f-LH

Filet metric cu diametrul nominal de 36 mm, pasul de 3, două începuturi, clasa de precizie fină, sens stânga