Filadelfija- Italija u malom

  • View
    12

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Italijanski uticaj

Text of Filadelfija- Italija u malom

UNIVERZITET U BEOGRADUFILOLOKI FAKULTETItalijanistika

Seminarski rad na master akademskim studijama iz predmeta Istorija institucija kulture u Italiji

Filadelfija- Italija u malom;Italijanski uticaj

Mentor: dr eljko uri Student: Senida Bronja 11387m

Beograd,2015Sadraj

UVOD41.Kratka istorija Filadelfije51.1.Prestonica Murala72.Italijani u Filadelfiji102.1. Amerika i Rimska Republika112.2. Renesansa132.3. Kolonijalna Filadelfija (umetnost)143.Muzej u Filadelfiji posveen pici16ZAKLJUAK18LITERATURA19

Popis fotografija:

Fotografija br. 18Fotografija br. 2........................9Fotografija br. 3......................12Fotografija br. 4..12Fotografija br. 5..12Fotografija br. 6..........13Fotografija br. 7..14Fotografija br. 8..15Fotografija br. 9..17

Saetak

Filadelfija je bila pozornica mnogih dogaaja, linosti i poznatih lokacija u amerikoj istoriji. Tokom godina stvaranja Filadelfija je dobila mnogo predznaka, poput: "Grada Bratske ljubavi", "Kolevke Revolucije" i "Grada roenja Nacije"... Ovde je proglaena Deklaracija o nezavisnosti od britanske krune, a datum njenog usvajanja danas poznajemo kao Dan nezavisnosti. Filidelfija ima zaista mnogo toga da ponudi, a pravi dragulj krije se u injenici da je ovaj grad svetska prestonica murala.Italijani su bili deo scene u Filadelfiji jo od kolonijalnih vremena. 1665.godina grupa italijanskih protestanata (Waldensians) doli u Novu vedsku (New Castle Delaware) traei azil. Delver i Filadelfija su zajedno bili deo Nove vedske. Tako su uspeli da ostave i veliki trag na ovaj grad u svakom pogledu. Kao to su Rimljani napravili bistu Juliju Cezaru i Ciceronu, amerikanci su Dordu Vaingtonu, Bendaminu Frenskinu i Tomasu Defersonu. Jedna druga skulptura prikazuje Dorda Vaingtona kao rimskog vojnika. Danas se moe videti italijanski uticaj i na bankama. Tradicija ide ve za vreme osnivanja Prve banke Filadelfije koja ima dorske stubove. Uticaj novijeg doba moe se videti kroz otvaranje muzeja u FIldelfiji posveenog pici koji privlai mnogo turiste ali i metane tog grada.

Abstract Philadelphia was stage of many important happenings, persons and some famous locations in American history. During of years of its creation, Philadelphia got many prognostics like City of brother love, Cradle of the Revolution, and City of nation birth Declaration of Independence was proclaimed here by British crown and the day of its acceptance is known as Independence Day. Fhiladelphia has some manz things to offer and it is the main capital of murals. Italians have been a part of the scene in Philadelphia since colonial times. In 1665 a group of Waldensians (Italian protestants) came to New Sweden (New Castle Delaware) seeking religious asylum. Deleware and Philadelphia were all part of the same New Sweden. They left great influence on this city in every way. Like the Roman busts of Julius Caesar, and Cicero. American busts of George Washington, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson, each portrayed in togas. Other Sculptures Potrayed Washington with as a Roman Soldier. Today we still see those influences all around us in banks. The tradition goes back to the first Bank in Philadelphia which set the precedent of a portico with Doric columns. Influence with newer date can be seen in Museum of Pizza in Pfiladelphia which represents attraction for tourists but also for residents.UVOD

Kao novi kontinent i kao obeana zemlja Pensilvanija zajedno sa celom Amerikom, bila je meta doseljenika. Nezadovoljni politikom situacijom, nezaposlenou, u potrazi za boljim ivotom ljudi iz Evrope masovno su naseljavali Ameriku a tako i Pensilvaniju odnosno Filadelfiju. Mnogi naunici, slikari, umetnici, muziari, vajari iseljavali su se iz Italije, posebno iz Pize, Napulja, Palerma, Salerna itd. i dolazili u Filadelfiju da bi se ostvarili u pogledu u kojem u oni eleli. Filadelfija je 1700-tih godina bila najvee govorno podruje engleskog van Londona. Toliko se proirila da je bila i glavni grad kolonijalne Amerike. Tamo je tada bilo skoro 100 Italijana koji su iveli ili se doselili tokom 1700-tih godina. Iz godine u godinu i iz veka u vek sve vie Italijana dolazilo je u Filadelfiju. Tema ovog seminarskog rada je italijanski uticaj na Filadelfiju. Italijani su svakako ostavili veliki trag na ovaj grad u svakom pogledu. Prvi deo rada bavi se samom istorijom Filadelfije radi boljeg upoznavanja ovog grada a samim tim i priseanja na neke istorijske injenice. Bitno je napomenuti da su se vodje Revolucije okupljale upravo u Filadelfiji da bi u njoj kasnije i bila proglaena Deklaracija Nezavisnosti. Drugi deo rada bavi se konkterno uticajem Italije, Rimskog carstva i Italijana na ovaj grad. Osnivai su Ameriku republiku videli kao ponovno roenje Rimske republike. Rim je bio uzor Amerikoj Republici. Mnogo je graevina koje su napravljene pod italijanskim uticajem. U Filadelfiji mnogo je takvih graevina: Presbiterijska crkva, Naa Banka, Banka Pensilvanije. Takoe se italijasnki uticaj moe videti i kroz umetnost. Kao to su Rimljani napravili bistu Juliju Cezaru i Ciceronu, tako su Amerikanci napravili Vaingtonu. U svakom segment ivota u FIladelfiji moe se primetiti njihov uticaj.

1. Kratka istorija Filadelfije

Filadelfija je bila pozornica mnogih dogaaja, linosti i poznatih lokacija u amerikoj istoriji. Tokom godina stvaranja Filadelfija je dobila mnogo predznaka, poput: ,,Grada Bratske ljubavi", ,,Kolevke Revolucije" i ,,Grada roenja Nacije"... Ovde je proglaena Deklaracija o nezavisnosti od britanske krune, a datum njenog usvajanja danas poznajemo kao Dan nezavisnosti (Independence Day) - 04. jul. Pretpostavljate, kao i veina severnoamerikih gradova, Filadelfija je podeljena u etiri kvadranta (poput Vaingtona, koji je ovaj sistem nasledio upravo od Filadelfije), koji su podeljeni Broad ulicom od juga ka severu i Market ulicom od zapada ka istoku. Na mestu njihovog ukrtanja, u centralnoj taki grada (kao to to u Vaingtonu predstavlja Kapitol - zgrada kongresa) nalazi se Gradska venica - City Hall iji visoki toranj, i pored nebodera koji ga okruuju, dominira gradom svojom izuzetnom lepotom i znaajem... U martu 1681. godine engleski kralj arls II ustupio je deo zemlje, zapadno od reke Delaver, Vilijemu Penu, danas poznatom kao osnivau Pensilvanije. Kralj arls je ovo podruje nazvao ,,Pen" u ast Vilijemovog oca, kome je kralj dugovao dosta novca i usluga... U elji da unese lini peat u novu teritoriju, Vilijem je imenu Pen pridodao i re ,,sylvania" to znai umovita zemlja. Tako je nastalo dananje ime drave Pensilvanija. Vilijem Pen je ozbiljno shvatio kraljevski dar i posvetio mu se u celini. Kao guverner i vlasnik teritorije uveo je liberalnu vladu i zakone koji su potovali religijske slobode. Za novu prestonicu odredio je 1682. godine Filadelfiju, doavi do tog imena iz grkog jezika, to znai "bratska ljubav". Veliki poar koji je 1666. godine zahvatio London, koji je i sam preiveo, naveo ga je da novu prestonicu koncipira kao mreu uzduno i popreko paralelnih irokih ulica (pod pravim uglom), to je kasnije posluilo kao ema za ostale amerike gradove. Uzane i nepravilno izukrtane ulice Londona su upravo doprinele neverovatnom irenju poara koji je unitio grad.[footnoteRef:1] [1: Carolyn Adams (1993), Philadelphia: Neighborhoods, Division, and Conflict in a Postindustrial City, Tepmle University Press, Philadephia, prevod S.B.]

Filadelfija je ubrzo prerasla u drugi najvei grad Britanske imperije (posle Londona), mada je kasnije to mesto ustupila Njujorku. Tokom vremena je opozicija britanskoj kolonijalnoj politici svoje uporite sve vie pronalazila u samoj Filadelfiji, gde su se okupljale voe budue Revolucije. Rezultat toga je proglaenje Deklaracije o nezavisnosti (04. jula 1776. godine), a 1790. godine Filadelfija postaje privremena prestonica novih Sjedinjenih drava (kasnije je ovu ulogu preuzeo Vaington - 1800. godine). U Filadelfiji je osmiljen prvi ameriki Ustav i po prvi put prezentovan javnosti 1786. godine. Za Filadelfiju se vezuju mnogi istorijski dogaaji, meu kojima poseban znaaj imaju oni koji nose predznak - "prvi u Americi" kao to su: prva javna kola 1689., prve dravne dnevne novine 1719., prva dravna biblioteka koju je osnovao Bendamin Frenklin 1731., prvi objavljeni roman 1744., prva bolnica 1755., prva berza 1746, prvo osiguravajue drutvo 1759., prva amerika zastava sa zvezdicama i prugama 1777., prva komercijalna banka 1781... U periodu izmeu 1793. i 1820. godine grad je zahvatalilo pet uzastopnih epidemija ute groznice koje su usmrtile na hiljade ljudi... Uzdrman velikom nesreom i izgradnjom giganta na severu - Njujorka, grad polako gubi primat u kulturnom, komercijalnom i industrijskom smislu. Filadelfija nikada nije povratila svoj prvobitni status, uprkos kontinuiranim kulturnim i obrazovnim inovacijama, trgovini i brodogradnji koja je proizvela kratki uzlet tokom II Svetskog rata. Tokom sredine 20. veka, kao i u veini amerikih gradova, panja je posveena srednjoj graanskoj klasi i irenju predgraa. Osamdesetih godina prolog veka povodom obeleavanja 200-te Nacionalne godinjice grad je podvrgnut temeljnom ureenju i danas je kotiran meu najpoeljnijim gradovima za ivot, sa izuzetnim stilom ivota i karakterom.[footnoteRef:2] [2: Ibid, prevod S.B.]

1.1. Prestonica Murala

Filidelfija ima zaista mnogo toga da ponudi, a pravi dragulj krije se u injenici da je ovaj grad svetska prestonica murala.

Fotografija br. 1.Mural Edgara Alana Poa na Nacionalnom istorijskom kompleksu pomenutog

Klju razumevanja Filadelfije injenica da ona uopte nije grad, bar ne u klasinom smislu te rei. Fili je, kau oni koji u njemu ive, skupina vie gradia koji se meusobno dosta razlikuju. Filadelfija je grad kontrasta, i to savreno isprepletenih. Za razliku od Njujorka u k