of 106 /106
➧❙ 1 fiecare avem sub pat nis ¸te fotografii de care ne este rus ¸ine Rodica Draghincescu T E XT archives ´ equivalences asalt 2003

Fiecare avem sub pat - Rodica Draghincescus-au de¸sirat din gaurile pantofilor e cald deasupra un geamantan metalizat ne tot dubleaz˘a capetele acela¸si tip injectat se plimb˘aˆın

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fiecare avem sub pat - Rodica Draghincescus-au de¸sirat din gaurile pantofilor e cald deasupra un...

 • ❙ ➧

  ➧❙

  1

  fiecare avem sub pat nişte fotografii

  de care ne este ruşine

  Rodica Draghincescu

  TEXT

  archives équivalences

  asalt

  2003

 • ❙ ➧

  ➧❙

  2

  original edition:

  • Rodica Draghincescu• Fiecare avem sub pat nişte fotografii de care ne este ruşine• (pamflete şi poezii) Editura Marineasa, Timişoara 1995

  present edition: Adrian Rezuş & Mircea Ţuglea (eds.)c© 2003 asalt (Constanţa, Romania) [text]c© 2003 Rodica Draghincescu (Stuttgart, Germany) [text]c© 2003 Ithaka Verlag (Stuttgart, Germany) [photos]c© 2003 équivalences [pdfLATEX – hyperscreen]

  This electronic edition is a non-profit publicationproduced by pdfTEX 14.h &created by LATEX2ε with hyperref & hyperscreen

  pdfTEX14.h c© 2001 Hàn Thé̂ ThànhLATEX2ε c© 1993–2001 the LATEX3 project team et al.hyperref c© 1995–2001 Sebastian Rahtzhyperscreen c© 2001-2002 Adrian Rezuş [based on pdfscreen]pdfscreen c© 1999–2001 C. V. Radhakrishnan

  typeset by romanianTEX c© 1994–2001 Adrian Rezuşprinted in the netherlands – March 21, 2003

  http://http://www.asalt.seanet.rohttp://www.draghincescu.de/http://www.ithaka.de/http://www.vlab.pub.ro/equivalences/

 • ❙ ➧

  ➧❙

  3

  Rodica Draghincescu

  fiecare avem sub pat nişte fotografiide care ne este ruşine

  (pamflete şi poezii)

  Editura Marineasa

  Timişoara, 1995

 • ❙ ➧

  ➧❙

  4

 • ❙ ➧

  ➧❙

  5

  Capitolul ISTĂRI CONSECUTIVE

  ”Să nimereşti din ı̂ntâmplare ı̂ntr-un loc necunoscut ı̂n care n-ai vrut să

  ajungi şi să simţi brusc absenţa cuvintelor, să-ţi lipsească ajutorul lor ı̂nı̂nţelegerea celor văzute, să nici nu mai vezi din cauza acestei neaşteptatelipse“.

  Mircea Nedelciu

 • ❙ ➧

  ➧❙

  6

 • ❙ ➧

  ➧❙

  7

  FIU DE HINGHER

  trenul ne hurducăne dăm cap ı̂n capla fiecare oprire intră un individ grasprin buzunare cu seminţe de dovleacciorapii săi roşu perlats-au deşirat din găurile pantofilore cald deasupraun geamantan metalizatne tot dublează capeteleacelaşi tip injectatse plimbă ı̂n tricou şi slipcontra ierniide la un peron la altul a ı̂ngheţatasemănarea lor e o decepţiedin clipa ı̂n care pleacă trenulla fiece porniredinspre vagonul restaurantvin invalizi călare pe ogariporumbei / porumbei poştaşibăutori de cognac

 • ❙ ➧

  ➧❙

  8

  ı̂njură ı̂şi şterg unul altuianoroiul de pe gurăa doua cotitură / trenul ne hurducăne dăm peste cap treiţigani dau linia ferată cu varfumează relaxaţicăţei de fereastră nealăptaţi schelălăiesingurul vecin coboară imediatintră controlorulı̂n halat e beznă ı̂ntuneric orangela mulţi ani la mulţi anişi-mi pune zâmbind o zgardăsunt fiu de hinghersimt de la o poştă mirosul deTRENUL ACCELERAT 126

  DIN DIRECŢIA TIMIŞOARABUCUREŞTI NORDVA SOSI ÎN GARĂ LA LINIA 7

 • ❙ ➧

  ➧❙

  9

  DOMNU’ CONTROLORU’ EU NU MAI POT

  ronţăiţi câte o bomboană mentolatătrenu’ ista dă prin 7 tuneluri deodatăcompartimentele au ı̂n tavan găureleprin care vi se oferă stimaţi călătorila schimbarea fiecărui macazabonamente de vedere-cantină-WC-simţire-danscontrolorii nu vă mai controleazăı̂şi alăptează sugacii din restaurantdeh civilizaţia ı̂ncepe prin exerciţiu fizicprin exerciţiu oralnimeni nu poate aveaaltminteri plăceredupă cum nicăiereaşi nimănuianimeni nu trebuieşte să-i spunăcât şi când să-şi depărteze picioareleBONSOIR PARDON AU REVOIRcare mă care răbdaredacă n-avem săracii de noi nici maicile-au aruncată-le-a din helicopteriu după fătare

 • ❙ ➧

  ➧❙

  10

  şi uite cum ne-am crescutu ı̂ntregenunchii altora chestiile noastredegeabatrenu’ ista dă degeaba prin 7 tuneluri deodatăcă fabrica de dantelă tot a lu’ Mardare o rămasşi Puică d’aci ı̂şi umflă burta cu sfoarăbre Cioară ce-ţi plimbi maţele ca la fanfarăce dracu dom’le ı̂i lasă pă unii la ı̂ntâiadacă le put picioarele şi n-au nici banicerşesc arătându-şi partea barbarădomnu’ controloru’ eu nu mai potdacă nu-i daţi odată afarătrag semnalul de alarmăşi staţi cu aparatu-n cucuruzoricum tunelurile au nevoie deun tren mult mai lungăsta al dumneavoastră nici măcar nu-i acceleratnimeni nu poate avea altminteri plăceredupă cum nicăierea şi nimănuianimeni nu trebuieşte să-i spunăcât şi unde să-şi oprească trăireaBONSOIR PARDON AU REVOIRcare mă care răbdaredacă n-avem ı̂n tren nici hârtie de şters

 • ❙ ➧

  ➧❙

  11

  treburile astea mai uşoaredar alea mai grelepăi da şi iar dadacă nu vin controloriinici măcar să vadăcât unde şi cândle ı̂ngropăm sub noi ca pe aur

 • ❙ ➧

  ➧❙

  12

  MARTOR PROFESIONIST

  E murdar maicăı̂mi intră-n auz Uţade aceeaşi vârstă cu mortul adusnu plânge nimeni greu de spusce le trece prin minteveşmintele negre s-au decolorats-au prelins peste capun bărbat cărunt costelivse dezbracă plângândbroaştele şi-au ı̂nceput scaldalumânările s-au lungitcopiii desprinşi dintre mamespintecă balta cu un cuţitNicolaeeee Nicolaeeeeeeeede i-ar vedea i-ar auzişi-ar ı̂njura de soare lună şi pământı̂n ultima vremepurta la gât o zgardă cu ghimpiAna cu mult mai tânără ca elcolorată de plâns ı̂şi ı̂ndreaptă gulerul de olandină

 • ❙ ➧

  ➧❙

  13

  tuşeşte / numără roţile de la trăsurăcâte mai sunttrage pe frunte baticulvânt negru cu ı̂nflorituritu să nu uiţi de murăturiun haos răcoros vârtelniţăde praf şi frunzealuatul dacă nu are drojdiese lipeşte de mâini se ı̂mputeı̂mi strigă Uţa peste umbreı̂n timp ce apa mi-a ajuns la frunteenunţul mă dobândeşte şi fugeei simt eu tresar ei vomită miraţicortegiul aruncă sensul din braţ ı̂n braţvineri sâmbătă duminică luni marţi miercuri joinu pot vedea mai mult ı̂napoiun locuitor al vidului surprins de oglinzigesticulează sfârşitfapta văzută şi-a adus un martor profesionistm-am şi obişnuitiată ı̂i lecuiesc degetele căzătoare cu gipscă nostalgiile hibride nu folosesc nisipe murdar ocheţulnu se mai vede nimic explică Uţa

 • ❙ ➧

  ➧❙

  14

  de aceeaşi vârstă cu mortul pornitı̂n timp ce ı̂n faţa ferestrei am adormitpe-o ţeavă de caloriferpunctele roşii de pe genunchiı̂mi bineintenţionează odihnavineri sâmbătă duminică atuncivineri sâmbătă duminică acummisiunea mea e să vă ţin ı̂n fumpână vin ceilalţi să vă buzunărească

 • ❙ ➧

  ➧❙

  15

  MANIERĂ OBLICĂ

  adunam portocalele de prin casăcând ea ieşi din pagina scrisăcu poalele suflecate până la coapsem-a intrigatmi-a plăcuti-am dat o portocală lucioasămare cât periferia oraşuluivecin ı̂n care ı̂nserarea ı̂şi omoară câiniistrăini cu duhoarea mâţelor desprimăvăratea desfăcut-o ı̂n şaptefii atent mi-a şoptitnu te grăbisă lăsăm măcarmustul pentru păianjeni

 • ❙ ➧

  ➧❙

  16

  MÂNA PENTRU ÎNCERCARE

  realităţile e aşaseamănă a scrisori de amorpe care ni-l facem pe creiermâncăm piureul de castaneun zgomot de pompăadus cu mâna pentru ı̂ncercareor’ toate lucrurile aşteaptă să fie atinseşi bat din aripialeg ı̂ntunericulı̂l miros dupăcare mai bine nucu dovezile ı̂n regulă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  17

  ÎNTRE DOUĂ STĂRI CONSECUTIVE

  la baie călugăriţele au perdea subţireferestrele dau ı̂n grădină prin porumbidacă nu ai chemare interioarăDESCRIE-TEopinteşte-ţi albeaţa buriculuifluturând-o ca pe un pod rulantı̂ntre două ghete străineı̂ngenunchează şi spunecum ı̂ţi scoţi tu ochiiı̂n fiecare noaptepictându-i cu ruşiniDESCRIE-LEopinteşte prafullucrurilor ı̂nghiţite de centruBINECUVÂNTAT

  FIE CENTRULcare la o adică ı̂şi poate deschideo prăvălie de pozitivitate participativăun trup mare cu rafturi şi trambulinepe care dacă te plimbi cu repeziciune

 • ❙ ➧

  ➧❙

  18

  preacurveştiRIDICĂ-TE ŞI SPUNEcum ı̂ţi scoţi tu ciorapiiı̂n fiecare dimineaţădupă ce toată noaptea ai grămădit ı̂n eipeşti viiDESCRIE-I EXCITĂ MOARTEAprin nenumărate poziţii sanctificatela-o-adică-te-poţi-spăla-de-păcateı̂n baia călugărilor veciniUSUCĂ-TE ŞI SPUNE cum ı̂ţi pui tu la locochii pricepând mai departecă fiece icoană e o probăı̂ntre două stări consecutive

 • ❙ ➧

  ➧❙

  19

  ÎNCĂLŢĂRILE DE PE FUNDUL APEI

  – lui Mono

  lăsaţi capetele pe umărul stângşterpeliţi-vă oglinzile batisteleı̂n lipsă de mişcareı̂nfundaţi-vă ceasurilecu lovituri de pumna murit poetul,suntem la parastasvăduva ANA ı̂mpartecolaci ţuică de prunerâzând a doliufeluritelor ziariste-cadânece-şi pipăie microfoaneleca pentru un ultim interviu cu elbine făcut pletos ı̂nnebunitor de atentı̂n starea lui de influenţă larvarăi-au prescurtat numelei-au dat costumul cu parfumstrângându-se ca peştii când ı̂şi depun ouăle

 • ❙ ➧

  ➧❙

  20

  ı̂n ı̂ncălţările de pe fundul apeiau ı̂nceput treptat să joace cărţipoate numai pentru a nu aţipicu capul spreel dând astfel obiceiului o ı̂ntorsătură barbarăa murit poetulprietenul 1 goleşte un discursprietenul 2 ı̂i umple paharul cu apă ziaristei(bioenergeticiana cu părul cărunt)unora le-au amorţit maxilareleı̂nregistrarea penultimă ţiuiese rupe ı̂n lătrăturiintermediază un soi de combativitatefragmentată până lacel mai sincer amictocma’ ieşit pentru o oră-două afarăpoate numai şi numai pentru aaprinde o lumânare ı̂n birtul vecindând astfel obiceiului aspectul

  de frescă duhovniceascăa murit poetulsub masă dansează o balerină-copilı̂mprăştiind cu colivă şi mustcapetele sfătoase ale văduvei

 • ❙ ➧

  ➧❙

  21

  ı̂n blănurile căzute din cuiercăţelele au fătat azi pentru prima datăcâte 4-5 pui albi cu cozi de jderpe care surdul TARTALOSı̂i ı̂neacă ı̂n ligheanspre a nu se ı̂nmulţi ı̂n pivniţele bloculuiunii ı̂noată urcând osteniţipe ghetele lui din pâslă cauciucatăpe ăştia ı̂i scoate uscându-i la sânpoate numai pentru a crede ceilalţică el i-a salvat ı̂n numele bunătăţii poetuluicăreia oricum nu i se poate ı̂mpotrivilăsaţi capetele pe umărul dreptprivind prin binoclu lecţiadespre ı̂nsingurarea de pântecde creier de sextelefonul sună lângă mort indiscret

  Târându-şi picioarele bătrâna ALETHESşi-a ı̂nceput primul curs gratuit de engleză

 • ❙ ➧

  ➧❙

  22

  ENUNŢ DINTR-O INTENŢIE NEDEZVOLTATĂ

  O fotografie bucăţelereţinută de sălciile lacului implicat afectivvezi procesul braseria fericiriiclienţii surprinşi sub pelerina acuzateicele trei sute patruzeci de cioburi la activaparatul de facut cafea pe nisipvătămat proteguitor ı̂n timpul primei etape a clocotiriide aceea cel de la uşă stă aplecatlipind de prag un enunţ dintr-o intenţie nedezvoltatăsoi de carămidă-fragmento treaptă din pivniţa acu’ ı̂ngropatăı̂n care persistă urma unui bilet SNCFRa doua suferă tulburarea din probabil a treiacu capetele femeilor râzândele ar fi putut fi imagini pentru ideeadin partea a patra şi ultimacu licheni rotiţe ciucuri pantofi discursivivezi procesul braseria fericiriiı̂n care din lipsa documentului fundamentaljuraţii se raportează la chestia cu

 • ❙ ➧

  ➧❙

  23

  cercul jilav de deasupra capuluila pesimismul generatde năvălirea vacilor ı̂n sala de tribunalde aici premoniţia venirii lapteluicu acel uragan din chiar ceafa domniţeiacuzată de a fi purtat turban şi pelerinădin catifea roşiede aici exactitatea ı̂ntârzierii trenurilorla depunerea jurământului vegetalpre-trupul-model-din-sticlă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  24

  PÂNĂ VINE ŞOFERU’

  l. Alo?Da!Bună dimineaţa!Bună...Mă auzi?Da.Ce faci? Acu’ te-ai trezit?!Îĥı̂ı...Uite avem un minut la dispoziţie până vine şoferu’dezbracă-te şi spune-mi cum eadică nuspune-mi altceva cu care să mă deprindmai ı̂ntâivine imediat una blondă ı̂naltă de 1,90cu asta sunt acu’ ı̂n luna de mieremor după ea da’ tu ocupiun loc aparte ı̂n inima meaAlo... alo... dormi la telefon?Bine dormi te sun eu mai târziuı̂mi duc o fostă colegă la gară

 • ❙ ➧

  ➧❙

  25

  o aduc pe tânără ı̂n locmă grăbesc pa tu ocupi un loc aparte ı̂n inima meaea deja visează un iepure gras tăvălit prin mujdeicând să muşte din pulpăţ̂ı̂ı̂ı̂ı̂ı̂ı̂ı̂ırrrrrrrrrrrrdrace iar sună2. Alo ştii ceva teiubescfărătinenumaivreausătrăiescCe faci m-ai uitatAlo tu ăla care eştie şapte şi plouă lasă mesajul şi numeledupă ce auzi ı̂njurătura de robotPA

 • ❙ ➧

  ➧❙

  26

  JANDARMUL DIN MAGLAVIT

  Eşti frumoasămercinu zău pot să te sărut ı̂n următorul tunelzise nicu jandarmul din maglaviteliberat cinci zile pentm revel’dacă nu nu dar tot aş vrea săfie măcar ı̂ntuneric şi frigse cotrobăi prin buzunare ca dup’ un câştigı̂mi zice cruceru lucrez ı̂n marmurăcruci coloane scări ieftin şi eleganto fată urâtă ori frumoasă n-am mai sărutatde ani ı̂ţi jur mă jur pe iapăcă nu te mintmă strigă ele peste garddin când ı̂n cândio mint că vinda’ stau ascuns ı̂n fânşi mânc gândaci ajută la stomacvezi colo pe obraz o scobitură-n rid

  e uşa pietrei ce-o veni curând

 • ❙ ➧

  ➧❙

  27

  pot să te sărut la următorul tuneldacă nu nu nu’ş ce mă pocni tocma’ acu’că sunt credincios cu biblia la minedacă m-ar auzi tata m-ar omor̂ıcobor la craiova iau trenul spre maglavitpacea domnului tu tot nu vrei să te sărut

 • ❙ ➧

  ➧❙

  28

  PIATRĂ DE CĂLCÂI

  ı̂şi pipăie urechileducându-le ’nainte şi ’napoiprecum o trăsură cu doamneı̂l cheamă Sică / are 15 anişi-o roabă mare vecheı̂n care doarmevara sub platani ai lui vor să-l ı̂nsoarecu Zora fata mai mică a lu’ Nicoarăce vinde piatră de călcâiı̂n faţă la alimentarăo cheamă Zora şiare-un ochi din lemnde aceea lui ı̂i este teamămai ales când strănutăı̂şi pipăie urechileducându-le ’nainte şi ’napoiprecum ı̂n roaba mare vechela umbră sub platanil-au botezat cu fierul arssă nu-l turbeze câinii de ciobani

 • ❙ ➧

  ➧❙

  29

  care l-au lins de foameı̂l cheamă Sică proaspăt fantei-au pus la cizme clopoţei potcoavesă ı̂l ferească de potopstă ı̂n joc râzând c-un soi de milăun frate-al său mai micse tot hâţână ı̂n roaba ruginie din grădinăı̂l cheamă Puică are 7 anivor să-i taie un picior şi-o mânăsă-l ducă-n capitalăla oraş / poate şi-o strânge de-o maşinăi-au pus pe stângul semnul de topordar Puică mâncă mult şi creşte-n zoride fiece duminică mai recese duce noaptea şi petreceı̂ntr-o fântână sfântă unde treceo falnică trăsură linăcu doamne mari şi moiı̂n loc de cail-au infiat la umbră sub plataniı̂n timp ce-n roaba din grădinăca ieri de Paşti pe ı̂nseratSică şi-a despicat urechileşi le-a mâncat

 • ❙ ➧

  ➧❙

  30

  acum ı̂l cheamă Duicăde 20 de anişi-l schimbă ı̂ntre elepe 50 de dolari.

 • ❙ ➧

  ➧❙

  31

  CIORAPI MARO DE MĂTASE

  treceam dintr-un tren ı̂ntr-altulaveam hainele udepuneam la ı̂ndoială peisajullăsând ı̂ntotdeauna ı̂n dreptul ferestreio scurtăturăun ciorap maro de mătasedin pricina căruia se ı̂ncăierau orbiipunând ı̂n el nisip şi furnicidin sandalele noastremă ı̂ntorceam pe burtă râgâiamnu bănuiam că viaţa mi se schimbasefemeile din compartiment pofteau bebeluşicontrolorul perfora biletele şi bluzele groaseieşeau aburide care nu mă puteam desprinde oricumtrenul se ridicase se ridicasetreceam dintr-un ı̂nger ı̂ntr-altulle ı̂ncercam centurile de castitatelăsând ı̂ntotdeauna ı̂n dreptul privirii

  un măr odihnit

 • ❙ ➧

  ➧❙

  32

  o mână cu degete sticloasedin pricina căreiase ı̂ncăierau draciipunând ı̂ntre degete bileţele de amorpe care controlorul le perfora cu nervozitatenu prea erau taximetre plouaseam coborât pe partea bărbăteascăpe partea femeiască erau nori de muşte albastre

 • ❙ ➧

  ➧❙

  33

  BOMBOANE CU MIERE

  mănuşimulgătoare premiatevacile c.a.p.-ulu renegatpaie acoperite cu rochii furourisutiene pufoaseun paznic de cântarecu diplomatu lu’ fi’-susubbraţdă ordin să se bată indicatoareprintre mormintele celor rămaşituriştii din trenul privatı̂şi cumpără o carte-două de coloratmulte ferestre ı̂nzorzonatepentru nunţi şi botezuriliste cu oameni bine bifaţisoldaţi ı̂mbujoraţi de treaba uşoarăaleargăfecioare ı̂n şorturi şi bascheţiţin ritmul vagonului de două ori numerotatı̂n care antrenorul ı̂şi ı̂njură fratele

 • ❙ ➧

  ➧❙

  34

  negustor de zaharicalede aceea cel din urmă le oferăcutii ı̂ntregi de bomboane cu mieredoar doar s-or lepădaı̂n fuga astade blestemul bunului simţ

 • ❙ ➧

  ➧❙

  35

  REVIZUIRI TEHNICE

  Domnu’ ı̂n costum dungat viseazăun ı̂ntuneric de parfum

  amestecat cu iarbăunghia degetului mare zdrobităpare o muscă / de carne stârnităı̂ntre femeia bolnavă de astmı̂mbrăcată dejos ı̂n sus cu poalejerseu mov nasturii brodaţi(ceva stă să cadă)şi fata probabilăspune vecinului că au urcattoţi din T.citesc acumo carte de aventuri să nu adoarmă un orbı̂mpinge uşa strâmbându-se la doamnedeschide cere un cuţitca să tai slana şi un cârnatcă el e un pic mai ı̂ncoloş’apăi nima nu m-o datDe la aceste cuvinte

 • ❙ ➧

  ➧❙

  36

  se face searăcurenţii reci deformează feţelele pun la plămadăPrivesc ameţiţi stâlpii de telegrafUn bărbat ı̂nalt 90 de kilogrameı̂n uniformă de poliţie cu banderolăPATRULA T. F.cere buletinele la controlde parcă am fi la graniţa ungarăreproşează absenţa grupei sanguinemai multor persoane de binese uită la locul 1107apoi la fata doamnei ı̂nvelită-n poaledacă vă dau amendă cumu-iunde-i grupa poate vă prinde o moartePăi să vedeţi dom’ şefu’noi amu l-am schimbatărăşi nu ne-o puseră bag samăDa’ iartă-mă domnu’ ce are poliţiacu sângele la oamenii din gară-n garăLa centrul de recoltare să mergeţisă vă stoarcăalt’dată dacă vă prindaşa p-aici vă pun ı̂n baraca de colo

 • ❙ ➧

  ➧❙

  37

  vă bat cu urzicişi vă ţin pân’vi se stoarceNorocul vostru că nu mai sunt eu tristAcu’ duceţi-vă las’ cu bine atâtOrădean d’al nos’ zice moşul de lângă uşăı̂mbujorat de frică şi de lumeı̂i vine să tuşească să spună glumepe dat’ l-apucă poveştile cu baia comunalăprivatizată de o curvăFrecarea roţilor pe şine ı̂i taie respiraţia ı̂l culcăşi-l ţine aşa că bâlbâit aruncămai departe fie ce-o fi mai departegenunchii scârţâie stomacul se ı̂ntoarce de foameFata aruncă bocanciisub poalele femeii ce dormindvisează pasagerul ı̂nstăritdin trenul ce nu se numeşte trenci mult mai multmaterie amorfălegată fedeleşclăditădin valize boccele bidoaneunele peste altele grele uşoareiar la vârf sugarul ei gângurind

 • ❙ ➧

  ➧❙

  38

  rămas pe masă ı̂ntr-un birtlângă bărbatul ı̂mprumutpe care i l-au botezat ca tatăde calitate bună o voce nocturnăanunţă oprirea ı̂n câmp a trenuluiBrumă un ceferist adică doi vin subaceeaşi umbrelă la microfonei ı̂nştiinţează revizuiri tehniceHai coborâţi nu ne faceţi necazuri poftiţidaţi-vă jos repedese ı̂mbulzesc frumos ı̂şi ı̂nvelesc bagajelec-un soi de preşşi-l dau de-a dura pe câmpul şterscuprins de pantomimăTârziu se-aud reptile muscărai ţânţariapoi mai bine tot mai binerespiraţia trenuluiCopiii se ı̂mpotrivesc nu vor să urcetocmai lipesc abţibilduricu nuduri de zâne pe spatele femeilor bătrâne

 • ❙ ➧

  ➧❙

  39

  FATALITĂŢI ORGANICE

  vara după buletinul de ştiride amiazădomnişoara cu batic alb sidefiutrecea desculţă pe stradăam visat-o lung ca-n serviciul de pazăcum se uda cu apă de la furtunı̂ncâtam dat cu genunchii ı̂n vaza indianăşi domnişoara s-a deflorat de spaimălăsându-mi raze calde pe cearceaf

 • ❙ ➧

  ➧❙

  40

  UN VAL DE HÂRTII SCRISE MĂRUNT

  la mânăstire e banchet de noaptedin podul maresar călugăriţele ı̂n grâula garăoficianta doarmecu capu’ ı̂ntr-o partevopseştetrenurile de jos ı̂n susarată undeva căscândtufişuri bălţi şanţuri căni oaledin lut un val de hârtii scrise măruntne-apucă nevoia două ţărănci ne iau interviudespre cum aţi ajunseră măi dragăp’acilea că de ce nu vi-s voi ı̂n patmă fetilor nu ştiţi să dormiţică uite cum plouă pe capetele voastreş-aveţi tenişii uzi şi cum vă cheamă p’acasăangelarodicaliacassandraoficianta sforăiecu capu’ ı̂ntr-o plasă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  41

  caută WC-urile se-mpiedică-n pământ acoloı̂nmormântaredincolo piaţă cu brânză şi ceapă15000 lei / kilogram tufişurilene sunt recomandatene ţinem unul altuia hainele ı̂ncălţărilene uităm rând pe rândsă nu vină vreun tren abuşileadin podul găriiiese abur fosforescentsorăSORĂ TREZEŞTE-TEAU SOSIT MARFARELE CU SFINŢI

 • ❙ ➧

  ➧❙

  42

  NR. 41 BIS

  Calcăapasă cu bocanciiurmele de gheaţă ale cine ştie cuimantaua lungă strâmtăı̂l face să semene cu o jucărie abandonatămărşăluieşte fluierândun surâs fino uşoară ı̂nclinare a capuluiiuţeala picioarelor aratăpe obrazul proaspăt bărbierito gură de amfibie bolnavămânecile roase până la coatedezvelesc antebraţul osos tatuatcu oameni arzând ı̂ntr-o cetatedeasupra flăcărilor se ı̂nvârtlimbile unui ceas spartpielea portocalie contrasteazăcu nasturii de argintstrada Carpaţi nr. 41 bisultima casă cu două acoperişuri lăsate

 • ❙ ➧

  ➧❙

  43

  după vila galbenă cu brazi şi tăbliţăla poarta de la intrareCAVE CANEMliterele câinii şi doamna cu zeci de ani ı̂nainte şi dupăacumstau aici neneamurile babei Narciscu faţa de lapte şi ochii de iarbănimeni nu ştie de fapt cum le cheamăIN OCULIS HABITAT ANIMUSlocotenentul Nerău relatează desprelegenda străzii ca despre un străbun al săuı̂n restaurantul din târgaci s-a nimerit a fi mai demultla un şeptic şi o pastramăcând a aflat de nepotu’su(spre sfârşitul partideiı̂ntre două pahare de vin)râde bolovănos stă vomită pelinse ı̂ntâmplă să piardăı̂l pedepseşte pe Iosifsă scrie ı̂n grabă legea lui Ohmefectul Joule Lenz şipreţul de pe sticlele grămadăde treizeci de ori târâş

 • ❙ ➧

  ➧❙

  44

  ı̂n genunchi de-a şurubul prin baltămâinile umflate de gerabia mai pot să ducă portocalele(două kilograme de portocale pentru copii)eşarfă de caşmir pentru nevastăghete ı̂mblănite pentru bătrânsă poată aduna zăpezile râioaseaşezate ı̂n cutii de cartonı̂nvelite cu liniştea neagrăportocalele se zbat ca ı̂n laţgura se umple atunci de-o licoare bizarăpieliţele alunecă pe gâtı̂nfofolind stomacul amorţitpe strada Mureş intră-n pate-barpogăcele jumări ştrudeliaurt amarORA A STATÎNTOARCEREA LA UNITATETRECE PRINTR-UN GANGse aşază vomităı̂n apa cu flori de busuiocmăturând retina

  femeia localului se iveşte pe locmiroase a esenţă de rom

 • ❙ ➧

  ➧❙

  45

  a vanilie şi penicilinădin trup elimină / fâşii verzi maroniiocoleşte mesele cântă şi strigădin când ı̂n când se ı̂ntoarce ı̂n ceraburii se mută de pe vitrină pe tavande pe tavan pe masămuşte mici plăcute la mersvin turme-turme se duc / femeia serveşteprivită fragmentar e doar un bust ı̂nceputtrecându-şi degetele prin părse ı̂nmoaie se ı̂nfierbântă se alintăı̂nchide ochii priveşte ţintălichid gestant gri gri demitizatportocalele s-au spart / au trompe de elefanţizdrobesc piepturile clienţilor / le pasc

  ı̂not femeia pune zahăr ı̂n ceaiul din ibricplaneitate confuză din care bătrâna a ieşit

  a treia avalanşă de rostogoliriNU TE MAI TOT RIDICA IOSIFEEEENU VEZI CĂ AI MURIT

 • ❙ ➧

  ➧❙

  46

  BIRTUL MIRESEI

  se vede ı̂ncă luna pe cernu circulă tramvaielenu circulă tramvaieleşovăi şi mergprintre oameni vărgaţitrag limbile unui tramvai stricatţăndări scântei muci lepădaţipe vitrina cu sutiene şi fardţin ı̂n mână tramvaiulşi sar pân’ la birtul mireseie frigul de-aici acolo mai calddin râsete ies colţi de elefanţiapoi ı̂n surdină puii cei mariaduc pe spate cadânele-n şalvarimai trece o ziunii se culcă spre a-şi amintide ce vor mai fifără să vrea ajung la servici’ı̂mpart ı̂nmormântările nocturne c-un biciobosiţi adună pieptiş

 • ❙ ➧

  ➧❙

  47

  lemne de foc şuruburi dinţi auriţidin crucile rămase ı̂n tufiş

  e locul de-acolo aici mult mai scumpNU CIRCULĂ TRAMVAIELE

 • ❙ ➧

  ➧❙

  48

  ACEEAŞI TOCMEALĂ

  ı̂nţeapă usturăar vrea să iasă nu ştie cumdoamna cea grasă stă sprijinităcu mâinile de rama uşiişi scoate fume-n vorbă cu un tânăr brunadus de spatedoamnă sunteţi apartamentu’ 33 ı̂n rateda domnu’ aşa cum spuneţi suntem 3nu doamnă sunteţi apartamentul 33că de stat ı̂n el staţi 3dumneavoastră soţul şi socrul mort de ierio am uitat ioi iştenem că binespuneţi la minerăspunde doamna chicotind savantde-această brusc uitată amintireaveţi un mort nu e ı̂nregistratşi cultul nu-i plătit de-un anaşa că n-aveţi dreptul să-l ı̂nmormântaţino doamne păzeşte ce ruşine

 • ❙ ➧

  ➧❙

  49

  cât o să mai stăm cu elcă n-am ştiut că a muritbărbatul uita la teleuşi zicea uite ce doamneGyuri al meu sforăie de parc-ar fi la berăriecând colo el umbla pe noriFlavia tuşeşte ı̂şi aminteştecă e ı̂n spatele grasei apartament 33doamna se dă la o partegâfâie rar zdrobeşte sub papuco sonerie o ţigară cu vârful de laptefetei i-a amorţit imagineaşi s-a lăsat pe-o parteı̂n toată casa nu se vede mai nimicţine ı̂n mână receptorul111 / 111 111 ı̂n timpar vrea să spună cuivasă facă luminălatră pe fir un câine de stânăaşa se ı̂ntâmplă când stai uşă-n uşăte cerţi te baţi mare scofalădar hallo doamnă ı̂nchideţiv-am cuplat prin noua centralănu ne interesează problema

 • ❙ ➧

  ➧❙

  50

  la mine viu sau mort – aceeaşi tocmealădoamna ı̂nchide ı̂l aduce pe tânăr ı̂n casăaşa se ı̂ntâmplă stăm pe ı̂ntuneric la masăvecinii vin prin oglinzicâte unul ı̂şi bagă degetele ı̂n supa prea grasăŞI UITE AŞA SE DUCE DRACULUI TOT CHEFUL

 • ❙ ➧

  ➧❙

  51

  SĂ ÎNCERCĂM TELEPATIA

  – lui Katalastos

  Alo?Da.Alo?Da!!!Alo, ştii ceva?Aloooo!!!TE IUBESC!Alo...Cum?TEIUBEEEESCCC!!!!!Cum?TE IUUUUBESC!CARE EŞTI mă acolo vorbeşte mai tare

  iubirea este ı̂ntreruptă de bâzâitulpe ı̂ndelete tragic

  şi fiindcă stă ı̂n fotoliuı̂şi imaginează că ’mnealui

 • ❙ ➧

  ➧❙

  52

  ţine greşit cablulproducând avarii la contact

  Alo, care eşti?Aci a fost furtună mare2 morţi, 16 răniţiau urcat mâlul şi broaştele pân’ la etajul VIInu merge liflul telefonule noapte de-a bineleade eşti ı̂nalt puternic şi sincersă ı̂ncercăm telepatia

 • ❙ ➧

  ➧❙

  53

  CIORAPI ANTI-INSECTĂ

  pe derdeluşul ăstaal ı̂ncrederii oarbegustul unei picături de prafı̂n cerul gurii atrageviscolul la apelul de amiazămăturătoarele parculuiaveau şorţuleţe de catifeaşi mănuşiluaseră salariul de varăi-au pus laolaltă ı̂ntr-un tufişascultau radioul mâncau biscuiţipână ı̂şi alăpta şefa gemeniicu codiţă de capră se loveauaplaudând trecătorii de 1,90pe derdeluşul ăstaal ı̂ncrederii oarbeo sticlă de şampanie costăcât o excursie la Paris

 • ❙ ➧

  ➧❙

  54

  DOR DE BIŢICLĂ

  – lui Gabriel

  Hai să scriem o compunere despre ploaiefacem concurso prezentăm ı̂n faţa plutonuluiş̂ı dom’ maiorusă vedeţi care-i mai bunăVine un tip din Baia Mareş̂ı-mi zice / lasă dracuscrie-mi o scrisoare dă amor cătră unaţi-i dragă? / da cum!ı̂i scriu două paginivine altu / şi mie şi mie mitot asta?nu alta da’ ce-i baidacă zâc tot aşa / mai pui un rândcă mi dor de biţiclă că-i frig rău şi-s noroaieş̂ı că mi-i dragăş̂ı iar că mi-i dragă

  18 decembrie 1994

 • ❙ ➧

  ➧❙

  55

  BILETE DE VOIE

  deranjând programul TVfluturii albi ı̂şi ı̂nchiriază memoriacomercianţilor de ouăı̂n turlele bisericilor s-au instalat telefoaneprin care poţi vorbi la orice orăcu ı̂ntârziaţii din icoanegunoierii duc şi readuc biletele de voienu există miros mai bun ca acestaal doamnelor ı̂n negru

  deschid uşa gării şi mă prezintPE MINE MĂ CHEAMĂ ZBÂRCEA

 • ❙ ➧

  ➧❙

  56

 • ❙ ➧

  ➧❙

  57

  Capitolul al II-leaO SINGURĂ IMAGINE LUNGĂ

  ”Tu faci o excepţie absolut ciudată“.

  T. Katalastos

 • ❙ ➧

  ➧❙

  58

 • ❙ ➧

  ➧❙

  59

  INDIFERENŢA ŞI IMAGINAŢIA

  eşti singura femeie de care m-am ı̂ndrăgostitZISE EL SORBIND AERUL DIN MĂTURAFEMEII DE SERVICI’intră intrădeşi ı̂n garsonieră e cam urâtşi n-ar fi trebuit săAVEA O CLAVICULĂ RUPTĂUN GÂT NEDEFINITOCHII MARI DE INSECTĂ NOCTURNĂI-AM ARĂTAT UNGHIILE

  ALB-STRĂVEZIIŞTIAM CĂ ARE UNDEVAPE CORPUN GRAFISM INESTETICeşti atât de ftumoasăSIMULĂ PRIN COMBINAŢII EXOTICEÎMBRĂŢIŞĂRI OCULTEDE LA STÂNGA LA DREAPTA

  UN LUNG SĂRUTDE LA DREAPTA LA STÂNGA UNUL SCURT

 • ❙ ➧

  ➧❙

  60

  CA O FÂŞIE DE TIFONCE ÎMPIEDICĂ RANA SĂ HUZUREASCĂiubirea mea tu eşti nebunăDEVENI DRAMATIC RÂRÂITCÂND DEGETELE MELE I-AU GĂSIT

  ÎN GURĂTOATĂ VEGETAŢIA EPOCILOR EROTICELA O DISTANŢĂ DE 13 CENTIMETRIiată loculA ZIS ŞI-A ÎMPLÂNTAT ÎN MINE O CRUCE

  DE PINCU PIETRE MIROSITOARE ROTUNDEELE ÎNSELE CRUCIFICATEAIDOMA MOTIVELOR FOLCLORICE MĂRUNTEAŞ VREA SĂ RĂMÂI MEREUÎŞI ASCUNSE SPRÂNCENELE ARHAICE DUBLEmirosul tău e o minuneDAR DEGETELE MELE I-AU GĂSIT PE FRUNTEUN LUP FUGAR ÎNNEBUNIT DE GERiată animalulamintirea de haităAM ZIS CU FRICA DE CURAJŞI-AM RUPT DIN MINE SEXULARUNCÂNDU-L ÎN DAR AIDOMA TÂRTIŢELOR DE GĂINĂ

 • ❙ ➧

  ➧❙

  61

  PISICILOR DIN BĂLĂRIII-AM SĂRUTAT GÂTUL ÎN ÎNTREGIMEURLETUL OBIECTIVA PRIVELIŞTEANU PUTEA SĂ EVOLUEZE MAl GRAVDECÂT O OGLINDĂ DE TRADIŢIE ALCHIMICĂÎN LINOLEUMUL ÎNCHIRIATSE REFLECTAUDOUĂ PATURI DOUĂ SCAUNE FRAGILE

 • ❙ ➧

  ➧❙

  62

  CHESTII D-ĂSTEA

  ”Pentru o oră de iubire ı̂n felul ăsta

  orice om şi-ar da viaţa...eu nu am avut o oră, ci 113!“

  T. Katalastos

  Pe scări lucruri singurerădăcini de morcovi ofilitesilenţioase litere decupate din ziarele de Bucureşti

  Liftul porneşte doar de la 1prin sărituri bărbăteşti

  Doamne cum scriu chestii d-ăsteaTe urăsc te urăsc eliberează-mă femeie

  Se lasă văzutţine ı̂n braţe un biberon-̂ınlocuitor-de-vacăpentru viţelul flămânzitPriveşte dormind ı̂n baltă un june acoperit cu hârtiiDe aproapc 2 luni nu mai făcusem dragoste

 • ❙ ➧

  ➧❙

  63

  mă rogsex

  Pune un nasture ı̂n locul fermoarului defectŞchioapătă scoţând din cizmele de pluş o broascăalbă pierdută raritate matinalăde cine ştie ce copilă guvemamentalăo mângâie din pricini imaginare vreme de un minuto alungă obscen dându-i un şut aşacum văzuse pe un afiş de cabaretMi-ai dăruit cele mai frumoase clipeCe bine că n-ai muritı̂şi alăptează viţelul tărcatNumără buzele junelui pe jumătatescăpat mereu de la capăt viţelulnu se mai saturăjunelui ı̂i cresc rânduri de buze ţuguiatedouă câte două precum vedetelor ı̂ntârziatela ceaiul de la ora 5Iar eucontinui să te iubescsunt un tembel se nelinişteşte bărbatuldin cauza viţelului deja tăurelde o amabilitate exasperantăGata liftul urcă ı̂nainte de a-i lăsa să coboare

 • ❙ ➧

  ➧❙

  64

  portăreasa le cântă la pianu – penarle mai toarnă un păhărel să ne mai trezim niţelVine Revelionulı̂i anunţă junele bărbat şi viţelfiind mai ı̂ntâi cavaler căci tocmai treceo tristă doamnăcu două plase de banane verziEu le iubesc pe astea cu pletele vâlvoidoar dacă nu se apucă să le taiealtfel de ce şi-ar mai cumpăra agrafe de părı̂ntr-o clipă de abandonla orele 23:05; nuuuuuuuuuuuuuuunu-mi mai suport geloziilem-am hotărâtşi băgând mâna sub fâş ı̂njunghie viţelul adormitmai bine mă uit la TVDe aproape 2 luni n-am mai fâcut dragostemă rog sex

 • ❙ ➧

  ➧❙

  65

  SĂ VINĂ FEMEIA DE SERVICIU

  DOI PAŞI ÎNAINTE!

  la grădiniţa germanăpreşcolarul Miticăa pocnit-o pe directoare cuparul ı̂n capsectoristul a făcuto chestionare rapidăsprijinindu-se deobiectul ı̂mpricinatsă vină femeia de serviciu doi paşiı̂naintede unde şi cum a găsit Miticăo astfel de jucărie atât de ostilă şi greacum a târât-o până ı̂n sala de joacăcine l-a ı̂mpins de la spate şi dacăl-a ajutat altcineva să deaeu nu domnusergentulocotenentumaioruasta bag samă o fost sâmbătă dup’-amiazătocma’ mâncam untură pă pită

 • ❙ ➧

  ➧❙

  66

  aşteptam la televizor pe Jâr şi Bobiţăam mai pus niscaiva boia oleacă de ceapăcă-şi bat ăştia joc de lumea sireacăcum vrea dracu să-i creascăce n-or datără filmud’aia m-am enervatul-am ı̂mpins pă Miticăsă-ngenuncheze pă duşumea câtu-i dă latuam aţipit o minută / nu l-am văzut cum s-o dusun’ s-o duseducatoarea i-o spus că are bulină neagrămăcar că mi-i nepot bun şi nu-i dreptel totdeauna m-ascultăMitică / aci să stai auzi turar mai dădea cu dulceaţăo păpuşă urâtăda’ după vro oară-doauă o lingeaeu nu cred domnusergentulocotenentumaiorucă el ı̂i baş vinovat chiar aşamergea televizoru’doamna o leşinat ca altădatăşi Mitică i-o pus dulceaţă pă capdă unde şi până undebâta aista la dumneavoastră

 • ❙ ➧

  ➧❙

  67

  BĂRBAŢI FRUMOŞI

  O bărbaţi frumoşicare faceţi atâtadragoste ı̂nvisele noastreapoi vă ı̂ntoarceţi la marile lucruriaranjându-vă sticlele pe gunoivă ı̂ntoarceţi la ţigarea amicilorla scena ı̂mprumutatăaşezându-vă comod ı̂ntre perfizii sufleoriO bărbaţi povestitori care vă ı̂mpotriviţinevestelor şi fetelor frumoasedându-le ı̂n cap cu legatura de cheicu legătura de lacătece mai faceţi voiCE MAI FACEŢI VOIne-am putea poza ı̂mpreunăı̂ntr-o cabanăiarna la Braşovcu crenguţe de brad la urechialunecând pe potecă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  68

  de mânăprecum buldozeriştii Vetuţei Gălbeneaţă Ţâmpoimoaşa de la maternitatea şantierului fost IIcă acu’ au terminat de scobit albia râuluipuhoiul va să vină prin altă parteeheeee ne-am putea poza chiar acicu o piatră de moară ı̂n spatevoi singuri noi singurecu degetele corect ridicatefără excitare fără săruturi pe ceafăo bărbaţi mari voluptuoşicare faceţi atâta zarvă ı̂n paturile noastrefumaţi Assos vă şpreiaţi cu Denimapoi vă ı̂ntoarceţi pe bicicletă acasăaranjându-vă slipul peste dunga bronzatăvă ı̂ntoarceţi la scena cu versuri porcoasesuspinând aşezaţi la măsuţa televizatăo bărbaţi preasfinţi preafatalicare vă ı̂mpotriviţi atingerilor noastredându-ne ı̂n cap cu legătura de ghioceicu legătura de cheicu legătura de lacătece mai faceţiCE MAI FACEŢI

 • ❙ ➧

  ➧❙

  69

  vedeţi chiar dacă avem interese comunedeşi n-am creat nimic ı̂n nici un domeniuca voinoi vă conducemdincolo de poartăşi vă ı̂ntindem legătura de cheilegătura de lacăteLEGĂTURA DE CHEILEGĂTURA DE LACĂTE

 • ❙ ➧

  ➧❙

  70

  UN TRABUC DIN COLI MINISTERIALE

  STĂTEAM ÎNTINS PE PAT GÂNDINDU-MĂ LA TINEŞI RESPIRAM SĂ-MI UMPLU PLĂMÂNII CU AERCUI I-AR PĂSA DACĂ MI-E RĂU ORI BINECE-AR FI SĂ BRE MĂI DOAMNEDACĂ SCRISOAREA NU AJUNGE LA TINEÎŢI DAI SEAMA

  Bărbat la nici treizeci de aniı̂n pulovăr gri-albfuma o ţigare de searăun trabuc din coli ministerialepe care copiii de pe strada Cârlova au desenatpurceluşi mâncaţi de caracatiţepeşti cu ochi de domnişoareasemenea zodiilor linguşitoareı̂nainte de naşterea mortului

  Expirase tot şi nu mai voia să-mi umple plămâniicu aer s-a speriatmi-a luat cămaşa de noapteşi s-a legat la cap

 • ❙ ➧

  ➧❙

  71

  Cu talpa stângă legăna piciorul dreptprivind şuviţele brune blondecrescute ı̂n cruciuliţe pe pieptscorpionul din borcanul cu mierepăianjenii ı̂ndrăgostiţi de gândacisticlele cu bileţele pomo ı̂n care dădeadin când ı̂n când cu bolovanirostind aceleaşi alte nume rezolvatedopurile de plută săreau ı̂n tavanrotindu-se a duşmanie de mansardă

  Da postisede vreo lună-douădupă Calendarul ortodox o zi24 de ore grămadăL-au slobozit ca pe un curcubeuı̂n jumătatea lumii din afarăı̂şi celebra acneea de pe spatecu faţa la televizor

  Am văzut graniţa ce desparte pe oameni de zeiUn soi de cetateTu nu mă mai iubeşti din punctultău de vedere totul pare a fi O.K.Înghiţi o gură de vodcă o alta de vin

 • ❙ ➧

  ➧❙

  72

  Îmbucă dintr-un ardei verzuiDe-atâta claritate mărturisi tuşindEu te iubesc eu te iubescccccccccşi brusc ı̂l podidi plânsulı̂ncât cotele lacrimilor au urcatpână la etajul V neproiectatdar ı̂n perfectă stare de funcţionare

  P.S. Femeie uşor peste treizeci de aniı̂n pantaloni verzi mulaţicizme până la genunchiı̂ntorcând colţul blocului 32Nimeri ı̂ntr-un rahat colosalde artistic

 • ❙ ➧

  ➧❙

  73

  MESAGER PSIHOPOMP

  să nu te sperii de minesă nu te surprindă cine ştie ce amănunt al meunu-mi plac struguriimă dau ı̂n vânt după ciorba de burtăador câinii berea sosul picantı̂mi place să călătorescı̂ntr-o cameră nêıncălzitădintre copaci nu ı̂mi plac decât braziipe restul nu ı̂i ı̂nţelegnu-mi plac lucrurile fără mizăplăcinta de orice felı̂mi place să umblu noapteadescheiat la şireturimă simt ı̂n siguranţădoar când vorbesc la telefondintr-un fotoliu larg şi josca să scurtez distanţamă ridic şi mă aşezţinând pe pântec buletinul de identitate

  ”facă-se voia Lui“

 • ❙ ➧

  ➧❙

  74

  visez foarte rar aproape niciodatăpe mama când ı̂mi aduce magiunplătesc lunar simbrie amânatăfostei neveste a unui poet

  ”maudit“

  fumez ca la birou sunt foarte tristaproape dement când trebuiesă stau desculţşi nu de ciorapi vine vorbaci de duşmă opăreşte ı̂ntotdeaunacând fac baie / sau mă ı̂ngheaţă după cumMÂNA TA ÎŞI ÎNTOARCE INELUL ADULTERIN

 • ❙ ➧

  ➧❙

  75

  INDIGO

  ŞTII CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII FERICITSĂ SIMŢI CĂ NIMIC DIN JUR

  NU TE MAI INTERESEAZĂCĂ AMBIŢIILE ŞI MICILE ORGOLII

  COTIDIENE AU DISPĂRUTS-AU PREFĂCUT ÎN RUTINĂCĂ SINGURUL LUCRU PE VERTICALĂ

  ŞI ORIZONTALĂ E O FEMEIECE ÎNCHEIE TOATE CONTURILE

  O FEMEIE DOMOALĂ A TAÎNDRĂGOSTITĂ DE TINE MAREA VASALĂFEMEIA ASTA EŞTI TUATUNCI CÂND IEŞI DIN FOTOGRAFIEPENTRU CÂTEVA CLIPE DE JERTFĂÎN REST CE POATE SĂ MAI CONTEZE PE LUMEMÂINILE TALE SUNT ATÂT DE

  FRUMOASE CĂ-MI DAU FIORI

  Vorbi cu nesaţ orândui mâncarea pe masăciorbă de burtă salată de boeuf pâine turcească

 • ❙ ➧

  ➧❙

  76

  ı̂şi ı̂ncercui gesturile pe un indigorăsturnă ceasul deşteptător pus să-l trezeascăla ora 6 pentru avionul de ClujO cum ı̂l mai ustură genunchii şi coateleFericirca dictează orice descriere sexyca pe o bunătate a muncii cu umărulA păţit-o cu una elastică răutoată duminica stătu uns ı̂n oţet şi brustur de varzăCe ai păţit l-a ı̂ntrebat un amic extrem de fideltu tot nu te laşi mă de muieriE bine e mult mai bineı̂mbrăcă treningul moale şi verdeAcu’ sunt sănătos fac dragoste doar prin scrisoriı̂şi dumică pâinea ı̂n ciorbă şi o lăsăSĂ SE RĂCEASCĂ

 • ❙ ➧

  ➧❙

  77

  COLECŢIA DE SÂMBURI

  n-a fost decât o singură imagine lungăcu perdele orange – cfrdormeam la mijloc pe datorieşi alta de care nu mă puteam apărase ı̂nmulţea cu tine prin minea sunat pe la şase după-amiazape la şapte-optnu mai era curentsingura adevărata cauză e spontaneitateava mai sunaşi nu pentru porcării vine eaci după colecţia de sâmburi a lui papaazi plouă azi n-a plouathai mi-a zis mamahai nu te tot ruşinafă pipitoţi am face aşadacă am avea o astfel de oliţă

  de noapte

  din proba de urină ţi se vor evalua

 • ❙ ➧

  ➧❙

  78

  şansele pentru ı̂nţelepciune şi dragostedupă oglindă mica mea probă de urină ardeaiată un copil norocosa spus papadându-mi să ı̂nghit un sâmbure de vişină

 • ❙ ➧

  ➧❙

  79

  SACOŞĂ MURDARĂ DIN PÂNZĂ

  Omul poartă pe cap o şapcă proletarăı̂mpiedicându-se de lăzile cu kiwi şi cafeade şoldurile tinerelor cu ochi de cucuveaM-am ciocnit de el ı̂ntr-o marţiı̂n faţa tarabelor cu brânzăaltă dată nu mai ştiu undeı̂ntr-un tramvai a mormăit ceva şil-a scuipat un puşti de mahalaşi-a potrivit ochelarii şi şapcaabia când a intrat ı̂n hala de carnel-am zărit / din nou printre oameni la valetrecea prin faţa meselor cu pulpeadmira mustul roşeaţa prelinsăfaianţa ı̂n care ı̂şi ciopliseră numelepuştani ı̂ndrăgostiţiMultă carne ı̂n ziua aceeaDumnezeu ştie de cenu eram decât noi doi şimăcelarii grupaţi la taclale şi beretrcceam alături ne iertam reciproc

 • ❙ ➧

  ➧❙

  80

  Opacă faianţa lăsa câte-o umbrăsă se ı̂ntoarcă la colţS-a sprijinit de colţul mesei de aburul eiRespira excitat ca dup’o tuse ı̂ngrijităatunci şi-a amintit de unul alungat din nuntăcă nu-i vorbi miresei pe măsurăŞi-a lipit obrazul şi palmade-o pulpă fragedă ce ticăiaCe faci tataie zise măcelarul speriatDe ce pui laba pe carneMi-o arăţi care-a fost ţi-o cântăresco pun la tăiat / şi du-te de-a ı̂nvârtiteleagemu / ı̂şi ridică sacoşascoase din ea un portofel cu solzi de peşteplăti / urcă ı̂n tramvaiadormi bătrâneşte plângându-se că-l trage curentulla cap – ı̂i scrie reporterul Năstase zis Ţâcăiubitei lui din Lyon când zdrong pe fereastra deschisăveniră ı̂n zbordouă cranii de vită

 • ❙ ➧

  ➧❙

  81

  AM DORMIT CU ÎNTRERUPERI

  DAR MULŢUMIT (I)

  ı̂n tren a fost ca-n dragosteam dormit cu ı̂ntreruperi dar mulţumitfemeile – cfrşi-au fâcut treaba ı̂ntre picioarele melea rămas doar scrumulfumătorului de la intrarecât un ou de bibilicăce ı̂ntristează memoriaı̂n dreptul fostei fabrici de pălăriinumele mi-a fost strigatde trei ori de la el mai ı̂ncolomunţi de pangliciunde se spânzuraseră tot soiul de păsărila care nu te aşteptai să rêınviechiar dacă e la modă aripadin postavul aruncat peste bălţiţâşneau craterele unei eleganţe mototolitehaltele afişaseră listele cu MISS YOGA

 • ❙ ➧

  ➧❙

  82

  AM DORMIT CU ÎNTRERUPERI

  DAR MULŢUMIT (II)

  veneau călăreţi oferind premiipentru picioare bicepşi talie bustpe linia marfarelor femei-vădanetrăgeau cu ochiul la concurenţifiecare vagon avea ı̂n fereastrăcâte-un reprezentant ı̂nchiriatce-l arăta cu degetul pe şeful de garăascuns din pudoare după draperia din voalpână când li se hotăra rostul adică sexulpe hârtie o groază de bărbaţiı̂n realitate o groază de doamnedin pricina carora se modificau uşilestudiile erotice plăcile memorialedifuzoarele anunţau independenţahaltele afişaseră listele cu MISS CFR

 • ❙ ➧

  ➧❙

  83

  ÎŢI VOI DA SANDWICHUL MEU

  CU UNT ŞI PUI

  Corespondenta din provincie e ı̂n garăTuşind ı̂ntârziat elı̂şi pipăie sprâncenele cureaualegitimaţia de persoană fatalăzâmbeşte cât să-şi adânceascăimaginea ı̂n ochii ei obositiţine cu tot dinadinsul să-i care sacoşapân’ la maşina aşteptătoarece-şi utilizează din plin ştergătoarele de parbrizcontra ninsorii picată la ţancfără ı̂ndoialăea se va uita prin fereastrăla trecătorii hârbuiţi dejudecăţiva ofta numărându-şi degetelelungi şi fierbinţiprintre degetele lui păroase polareea se va uita ı̂naintela trecătorii neclintiţi

 • ❙ ➧

  ➧❙

  84

  explicându-le numai din pleoapede ce voaiajul ăsta ı̂nnebunitor de rapidfiecare cu gândurile luicu transpiraţia luicusă fim eficienţi dragădacă opreşte taxiul probabilnu vom mai rămâne atât de timiziı̂ţi voi da sandwichul meu cu unt şi pui.eu am mâncat la Andrei şi-am băut bere la halbăea se va uita la fâşul lui negru-marinexplicându-şi culoarea croiala bizarăı̂nainte de toatece minunat că e ı̂naltdeşi la telefon părea mai micce bine şi ce grozav ede calm ede normal ar fi putut să fieo brută o bestie un obsedat vicleancâte nu auzise ’mneaei de la colegefiecare cu cogito-ul cu spontaneitatea luicuuite-a oprit taxiulfacem o baie caldă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  85

  ne spălăm pe dinţifacem o baie caldăne spălăm pe dinţifacem o baie caldăFACEM

 • ❙ ➧

  ➧❙

  86

  TINERE DRAGOSTEA E O CHESTIE

  DE ANTRENAMENT

  Mi-ai spus te iubescca şi cum ai fi spus vreau ghivecitinere dragostea e o chestiede antrenamentcare nefăcut regulamentarchiar deformeazăo anumită parte a corpuluişi acea parte a corpuluicontinuă să crească sau să descreascădevenind extrem de inteligentă sau proastăţine-te de bară ca lumeaı̂ndoaie genunchii exactprofită de poziţie pentru a-ţi sensibilizaamintirileloveşte cu vârful degetelor pereteleel va deschide foarte cları̂n carnea ta o uşă romanticăun palat din fese smălţuite cu var

 • ❙ ➧

  ➧❙

  87

  puţin la stânga te vei găsiadormit ı̂ntr-un fotoliu de plasmăfii rezonabiltrezeşte-tevorbeşte cu tine normalfără pretenţii exageratebâţâie-te gâfâie dă foc ı̂n jurdoar astfel priveliştile devin arătoasededesubtul lor aşteaptăı̂n fosta groapă cu lei o sută de femei ucigaşeţine-te de bară ca lumeapregăteşte-ţi oasele să strige să luptecând alte părţi din alte trupurite vor strivi cu pohtenu-ţi lepăda din piele spre a te ı̂mbrăca cu scuturitinere carnea străină ţie e un obiect troiance prin apropiere ı̂ţi excită moarteaatunci te vei ı̂ngreuna cu tine an de anţine-te de bară ca lumea şi sarite voi acoperi cu părul meu des

 • ❙ ➧

  ➧❙

  88

  PUNGI

  există gesturi care odată făcutenu pot rămâne fară urmăriı̂n fond măcelarii au dreptatenu carnea o plătimci cine ştie ceporniri ale memorieireziduuri mustoaseı̂ntr-o clinică de ginecologieaşezat ı̂n picioare pe scauncu o garoafă roşie ı̂n mânărecunoşteam trecătoriic-un plus de ı̂ndoialăpenultima iubită venindsă mă vadănăscu o fată de zece aniı̂n fond măcelarii au dreptateei congelează carnea ı̂n pungi de nylon

 • ❙ ➧

  ➧❙

  89

  DEBITUL ROBINETULUI

  Am stat cu moartea la poveştio noapte ı̂ntreagăı̂n microbuzulalbMERCEDES BENZMi-a povestit despre iubiţii eiajunşi deja pastramămi-a arătat albumul cu fotografiiea mire ea mireasăcâte-o petrecere mai deşucheatăı̂n care avea ruj pe gâtchiar propriul ei botezchiar propria ei scaldădădacele la alăptatprimul ei somn ı̂n leagănul de varăsculptură-n os cu falduri auriichiar propria-mi pornire ı̂n picioareprintre gâscanii curţii sâsâind dispreţşi cai atâţia cai de fiecare datăla ziua ei păşteau citeţ prenumele ı̂nalt de 1,90

 • ❙ ➧

  ➧❙

  90

  alături de urarea la mulţi animereu plivită parfumatăşi semnături cu pietre preţioasedin care cea mai lungă purta un diamantla ziua mea eu am lipsit orifotograful a uitat s-o facăm-am arătat la singura petrecerede fapt era chiar dupăpauza acordată când eu purtam bikini şi tare-i semănamPE CÂRLOVA!i-am zis şofemlui cu bot de focăPE CÂRLOVA LA GARSONIERA POETULUI DIN VIS!i-am zis şoferului cu mâini de focăTE POMENEŞTI CĂ...TE POMENEŞTI CĂ...mi-a aruncat albumul pe fereastrăTU CÂND L-AI AGĂŢAT???LASĂ-L ÎN PLATA DOMNULUI!COBOARĂ HAI! COBOARĂ!Acasă ı̂ntr-o fotografie la minutplângeam torenţial mâncând pastramăvecinii toţi stăteau la coadăveneau cu oale căni găleţică n-aveau apă-n bloc de astă-iarnă

 • ❙ ➧

  ➧❙

  91

  şi mă plăteau să plângşi mă plăteau să plângdoar doar o creşte debitul

 • ❙ ➧

  ➧❙

  92

  LABORATORUL DE UROLOGIE

  ţi-am fiert jucăriileapropie-teai devenit adolescentdegeaba plângieu nu mai potsă-ţi trag chiloţeiiştiu ı̂nsă un loc bununde te-ar putea angaja să faci pipipentru laboratorul de urologiesă visezi ı̂n acvariu că vomiţi femei lungisupravegheat de paznicul de la ieşireapropie-tebiologul de serviciu te va felicitapentru coada de cometăsuprinsă la prima urină

 • ❙ ➧

  ➧❙

  93

  NU VREM DE SĂRBĂTORI SĂ ÎNJURĂM

  CA ANUL TRECUT

  – Rodicăi Olariu

  Pe lângă faptu’ că m-aţi inundat de 3 orizise domnul militar cu steluţe la număr tot 3pe lângă faptu’ din neglijenţa apeiceea ce nu s-a ı̂ntâmplat pe timpul lui fostu’ştiu asta şi locatariidin urmă cu 4-5 anipe lângă faptu’ ı̂n prezent vă revine soluţionareachiuveteişi a vanei domnişoară pictor studentăfrumoasă la ochice tot faceţi cu ele bre de ce n-au doppicturile ı̂mi tot apar ı̂n somnşi nu-i cazul unor defecţiuni psihicecă ar fi fost cunoscute de către conducereaasociaţiei de locatari pădurarilor 8aceste afecţiuni provoacă inundaţiide aceea vă rog uitaţi-vă de unde ı̂ncep

 • ❙ ➧

  ➧❙

  94

  de ce v-aţi blindat caloriferelece dacă sunteţi muiere de faptfără aprobarea adunării generaleasociaţia noastră de locatari a comiso greşală că v-a lăsat să pictaţi ziua ı̂namiaza mareşi poate Dumneavoastră ne-aţi fi făcut vreun răufolosind etanşeizarea cu scociaţi bătut ı̂n calorifer a venit călduranoastră prin ţevi igrasia stimată domnişoarăde la voi la noi s-a transmis nu din cerde aceea disputa s-a terminatprimăria poliţia vă văd prea fatalăn-au nici un interes să vă acuze cu fapteaduse de noisingura floare cu care vom instaura realitateala vară este doamne ajută judecătoriaoraşului nost’ să ştiţi căla capitolul acesta stăm f. binesă vedem care pe carefiindcă noi probe avem că dumneavoastrăcimentaţi ı̂n cameră şi bucătărie castelepictaţi ı̂mpăraţi şi prinţi din apuspe lângă cele arătate mai sus

 • ❙ ➧

  ➧❙

  95

  de ce jucaţi popicede ce vă daţi de pereţi ı̂nadinsde ce dansaţi fotbalcu mesele şi câte vane aveţifaceţi atâtea duşurică ne stricaţi la cappentru aceste scopuri folosiţidracului boxa de la subsolı̂n concluzie ultima inundaţiecu culoare mov rococos-a extins şi la domnul apartament popoviciu trăiannu vrem de sărbători să ı̂njurăm ca şi andar dacă vă violămsă nu ziceţi că nu ştiţi de ce pe unde de undeşi cumaceasta ı̂n prezenţa conducerii de locataripădurarilor 8şi dacă doriţi să vă puneţi la curentnoi vă punem pe uşă obligaţiileunui membru cu tot cu regulamentsau mergeţi personal la preşedinteleı̂mbrăcată decentnu cumva să discutaţi altcevadecât atât

 • ❙ ➧

  ➧❙

  96

  noi auzim suntem o familie de militaricu respect degeaba folosiţi etanşeizareacu scoci şi cimentiar dacă doriţi să-mi răspundeţi la scrisoaren-o faceţi coană-coniţă-domnişoarămai bine ieşiţi pe balcondiseară la orele 7 ş-un picvoi scăpa o ţigară aprinsăla dumneavoastră ı̂ntre floripe lângă faptu’ că m-aţi inundat de 3 orieu mă semnez preponderentFAMILIA BUZĂRILĂ COSTACHE DEDESUBTUL FAMILIEIPOPOVICIU TRĂIAN

  5 ianuarie 1995

 • ❙ ➧

  ➧❙

  97

  SCRIBE DUM VENIAM

  Opreşte cu palmaun soi de ţânţar domnesc

  Tu habar n-ai ceţurţuri cresc la noi pă fereştiUite cum să topesccum să ı̂nfoaieca tusa mea ı̂n zilele dă ploaieAuzi cum cad pă cimentŞ’ ı̂n locul unde cadcresc urzici cresc ciuperci

  Tuşeşte. Îmi zice să tac.să scriu. să nu mai privesc.până mi-o striga HOBea brofimenu franţuzesc.ı̂mpleteşte. adaugă fir alb.celălalt ciorapmai strâmt mai frumos coloratı̂l face Baika.Eu scriu. EA tuşeşte ı̂nadins.

 • ❙ ➧

  ➧❙

  98

  Mi-arată un bici ı̂mpletit din cozile ei.Îşi caută ginerele prin pod.IONOACĂ zis MICUgestionar la mobilă şi vardispărut fară urmămai bine d’un an.Povesteşte. scormoneşte. ı̂n jarcum s-o dus fiică-sa la Craiovăţsă vorbească cu morţiiCu unchiu-tu dă la Logojfiindcă nici acumanu ştie ce o putut el doamnesă facă cu banii dă la prăvâliecui i-o dat cin’ i-o luat nu i-o găsit Baikanici sub scândurile patuluinici la saltea nici sub vro piatrănici prin cotloanele poduluinici unde speranţănuma’ p’un caiet d’al luio găsit socoteli şi inimi desenateo găsit scris ı̂n creion galbănda’ cu vârf ı̂nroşat şi cumva parfumatcă el ar fi dat bani ı̂mprumut ca bolânduda’ nu şi cui i-o fi dat

 • ❙ ➧

  ➧❙

  99

  CUI I-O FI DAT?Auzi maică 70 de milioane 9 miuţă de leinu-i a şagă bată-l crucea să-i bată,S-o dus dară Baika acolo departedeparte peste Timiş la olteni.o găsit muierea care vorbeşte cu morţii.ı̂i dai mâna te apucă-n strânsoarevisează cu mortu’ tăuVorbeşte tare cu elda’ tu abia auzică bate un vânt şiumblă un şuier de trendă ţi se ı̂ndeasă păru’ şi limba.o ţâi d’un inelı̂l ı̂ntrăbi pă mort dacă nu cumva-i viuasculţi ce ı̂ţi spune eaı̂ntrebi iarDe ce o trăbui’ să mă laşi ı̂ntre strâiniZici şi nu plângi(Aşa o facut Baika da’treaba s-o stricat pe datăfata o plâns n-a mai răbdat)Te-ai dus. m-ai nenorocit. Ce bărbat.atâţia bani unde i-ai potopit?

 • ❙ ➧

  ➧❙

  100

  la crâşmari?Sar scântei. s-aud mieunături din inel.râspunsu’i tot mai clar. tot mai bunde parcă tu şi mortu vă sfătuiţi pră drum.Apăi i-am dat vecinei să scape legaldă beţivu dă lonlu şăfu dă la cooperativa dă consumsă mai plece o dată la mare cu Kivac-o fost om bun cât s-o pututDoamne MIC zic euTU n-ai vrut ori n-ai ştiut?tră’să vând oile sifonaria casa şi un viţelvine domnu’ revizor cere banii la locfecioru’ săracu n-are nici bloco fugit ı̂ntr-un trailer la nemţio rămas putoarea şi repetentruşinea noastrâ-i aflată dă toţi.Descurcă-te Baikă cum poţizice mortu isteţEu nu te ajut cu nimicı̂s gol goluţ umblu cu capu’ sucitmor dă ruşineatâtea muieri ca lumea se plimbă p’aici.trimite-mi Baikă ţoale fular şi mănuşi

 • ❙ ➧

  ➧❙

  101

  poate vro şapte batiste cu brodăturiof doamne tare-aş mânca ţucor-crumpaşa cum ı̂l faci tu dragăo ţâră jumări o ţâră smântânămăcar o lingură cu miere d’albine.Tu scrie fată nu asculta dă mineSă nu crezi că nu i-am fost trimisda’ cine le-o fi furat ı̂naintedacă n-or agiuns la Mic Hristoase Sfinte.n-o fi el mort or fi vorbit la tilifonm-or fi minţit oi fi uitatcă vezi şi tu că-mi creşte omăt ı̂n cap.Doamne doamne cât ı̂s dă răicât ı̂s dă hoţinu li-i frică dă vii nici dă morţi.După Talmud gineri-miu o fi agiunsdă mult ı̂n Raiar trăbui să aibă mâncăruri gustoasedin păsări cu pene măiastreda’ noi. NOI TOŢI când om agiunge?ăi care ı̂s râi s-or duce-n şlogı̂n iadul cu pucioasăăla ı̂i dă 60 dă ori mai mare decât orceare 600000 dă cufere scârboase

 • ❙ ➧

  ➧❙

  102

  fiece cufăr ţâne-n butoaie fiareviermi lighioane dă gheaţă.Bătrâna gâfâie. scapă un ochi.drăcuie, aplecată sub masă.scuipă ı̂n sân. Cască.Eu nu cred. eu cred pă veci da’ ce folos.măi bine-i aşa.chit că nici io n-oi mânca dinpăsăruica ’ceea cu glas duios.Tu scrie. nu te gândi la ăi proşti.SCRIU. călăresc o uliţă latăcu praf ı̂nalt colţuros.e trei nocturn. prinuşile cu dioptrii de osaş putea să filmez inima ı̂ngerilor.scriu. uliţa coteşte sfătoasă.din cimitir, turme de fluturi ţâşnescunul şi-a deschis ı̂ntre nouri un birtTanti Ritzi (neamul ciudat al bunicii)n-a ieşit nici acuma la malmăsoară balta cu berze şi şofran

  Cu palmele pe tavan buna viseazăTE MIRI CERITZI ADUSĂ ÎN PLASA DE PRINS PEŞTI

 • ❙ ➧

  ➧❙

  103

  Scriu cât scriu ţurţurii pătrund prin fereştinimeni nu zice HOBătrâna e la clăci la jocuri nemţeştirâde domneşte ı̂ntr-un svetăr movTU EŞTI ca pasărea aia din rai.

  dă fuga s-astâmpere fumul oglinziicade ı̂n lada cu fotografii a lu’ RitziSCRIE SCRIEERA SĂ NE APRINDEM DĂ VII

  30 decembrie 1994

 • ❙ ➧

  ➧❙

  104

 • ❙ ➧

  ➧❙

  105

  Cuprins

  CAPITOLUL I: STĂRI CONSECUTIVE 5FIU DE HINGHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7DOMNU’ CONTROLORU’ EU NU MAI POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9MARTOR PROFESIONIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12MANIERĂ OBLICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15MÂNA PENTRU ÎNCERCARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16ÎNTRE DOUĂ STĂRI CONSECUTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ÎNCĂLŢĂRILE DE PE FUNDUL APEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ENUNŢ DINTR-O INTENŢIE NEDEZVOLTATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22PÂNĂ VINE ŞOFERU’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24JANDARMUL DIN MAGLAVIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26PIATRĂ DE CĂLCÂI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28CIORAPI MARO DE MĂTASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31BOMBOANE CU MIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33REVIZUIRI TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35FATALITĂŢI ORGANICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39UN VAL DE HÂRTII SCRISE MĂRUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 • ❙ ➧

  ➧❙

  106

  NR. 41 BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42BIRTUL MIRESEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46ACEEAŞI TOCMEALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48SĂ ÎNCERCĂM TELEPATIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51CIORAPI ANTI-INSECTĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53DOR DE BIŢICLĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54BILETE DE VOIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  CAPITOLUL AL II-LEA: O SINGURĂ IMAGINE LUNGĂ 57INDIFERENŢA ŞI IMAGINAŢIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59CHESTII D-ĂSTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62SĂ VINĂ FEMEIA DE SERVICIU DOI PAŞI ÎNAINTE! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65BĂRBAŢI FRUMOŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67UN TRABUC DIN COLI MINISTERIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70MESAGER PSIHOPOMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73INDIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75COLECŢIA DE SÂMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77SACOŞĂ MURDARĂ DIN PÂNZĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79AM DORMIT CU ÎNTRERUPERI DAR MULŢUMIT (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81AM DORMIT CU ÎNTRERUPERI DAR MULŢUMIT (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82ÎŢI VOI DA SANDWICHUL MEU CU UNT ŞI PUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83TINERE DRAGOSTEA E O CHESTIE DE ANTRENAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . 86PUNGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88DEBITUL ROBINETULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89LABORATORUL DE UROLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92NU VREM DE SĂRBĂTORI SĂ ÎNJURĂM CA ANUL TRECUT . . . . . . . . . . . . . . 93SCRIBE DUM VENIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  CAPITOLUL I: STĂRI CONSECUTIVEFIU DE HINGHERDOMNU' CONTROLORU' EU NU MAI POTMARTOR PROFESIONISTMANIERĂ OBLICĂMÂNA PENTRU ÎNCERCAREÎNTRE DOUĂ STĂRI CONSECUTIVEÎNCĂLŢĂRILE DE PE FUNDUL APEIENUNŢ DINTR-O INTENŢIE NEDEZVOLTATĂPÂNĂ VINE ŞOFERU'JANDARMUL DIN MAGLAVITPIATRĂ DE CĂLCÂICIORAPI MARO DE MĂTASEBOMBOANE CU MIEREREVIZUIRI TEHNICEFATALITĂŢI ORGANICEUN VAL DE HÂRTII SCRISE MĂRUNTNR. 41 BISBIRTUL MIRESEIACEEAŞI TOCMEALĂSĂ ÎNCERCĂM TELEPATIACIORAPI ANTI-INSECTĂDOR DE BIŢICLĂBILETE DE VOIE

  CAPITOLUL AL II-LEA: O SINGURĂ IMAGINE LUNGĂINDIFERENŢA ŞI IMAGINAŢIACHESTII D-ĂSTEASĂ VINĂ FEMEIA DE SERVICIU DOI PAŞI ÎNAINTE!BĂRBAŢI FRUMOŞIUN TRABUC DIN COLI MINISTERIALEMESAGER PSIHOPOMPINDIGOCOLECŢIA DE SÂMBURISACOŞĂ MURDARĂ DIN PÂNZĂAM DORMIT CU ÎNTRERUPERI DAR MULŢUMIT (I)AM DORMIT CU ÎNTRERUPERI DAR MULŢUMIT (II)ÎŢI VOI DA SANDWICHUL MEU CU UNT ŞI PUITINERE DRAGOSTEA E O CHESTIE DE ANTRENAMENTPUNGIDEBITUL ROBINETULUILABORATORUL DE UROLOGIENU VREM DE SĂRBĂTORI SĂ ÎNJURĂM CA ANUL TRECUTSCRIBE DUM VENIAM