Fiat Tipo HB uputstvo za upotrebu

  • Published on
    10-Feb-2017

  • View
    260

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Podaci sadrani u ovoj publikaciji informativnog su karaktera. FCA Italy S.p.A. moe, iz razloga tehnike ili komercijalne prirode, u bilo kom trenutku izvriti izmene na modelima opisanim u ovoj publikaciji.</p><p>Za dodatne informacije, molimo klijenta da se obrati ovlaenom centru za prodaju vozila Fiat. tampano na ekolokom papiru bez hlora.</p><p>U P O T R E B A I O D R A V A N J E</p><p>T I P O 5 D O O R S </p><p>COP TIPO LUM SR.qxp_500 UM ITA 06/05/16 09:11 Pagina 1</p></li><li><p>Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate </p><p>Fiat Professional Servicetrovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualit e professionalit in tutti gli interventi di manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, </p><p>i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilit, </p><p>comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti </p><p>raccomandiamo perch sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sempre pi innovative. </p><p>Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.</p><p>SICUREZZA:SISTEMA FRENANTE</p><p>ECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE</p><p>COMFORT: SOSPENSIONI E TERGICRISTALLI</p><p>PERFORMANCE: CANDELE, INIETTORI E BATTERIE</p><p>LINEA ACCESSORI: BARRE PORTA TUTTO, CERCHI</p><p>PERCH SCEGLIERERICAMBI ORIGINALI</p><p>COP FULL BACK LUM IT.qxp_500 UM ITA 23/02/16 09:51 Pagina 2</p></li><li><p>Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate </p><p>Fiat Professional Servicetrovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualit e professionalit in tutti gli interventi di manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, </p><p>i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilit, </p><p>comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti </p><p>raccomandiamo perch sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sempre pi innovative. </p><p>Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.</p><p>SICUREZZA:SISTEMA FRENANTE</p><p>ECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE</p><p>COMFORT: SOSPENSIONI E TERGICRISTALLI</p><p>PERFORMANCE: CANDELE, INIETTORI E BATTERIE</p><p>LINEA ACCESSORI: BARRE PORTA TUTTO, CERCHI</p><p>PERCH SCEGLIERERICAMBI ORIGINALI</p><p>COP FULL BACK LUM IT.qxp_500 UM ITA 23/02/16 09:51 Pagina 2</p></li><li><p>Potovani kupe,estitamo i zahvaljujemo vam se to izabrali Fiat.Ovaj prirunik smo pripremili kako bismo Vam omoguili da u celosti procenite kvalitet ovog vozila.U nastavku itanja ovog prirunika, nai ete informacije, savete i upozorenja vane za upotrebu vozila, to e vam pomoi da upotpunosti iskoristite tehnike mogunosti vozila.Savetujemo Vam da proitate ceo prirunik pre prve vonje, kako biste se upoznali sa komandama a posebno sa komandamakoje se odnose na konice, volan i menja; istovremeno moete da isprobate svoje vozilo i utvrdite kako se kree po razliitimvrstama podloga.U ovom dokumentu nai ete karakteristike, posebna upozorenja i informacije znaajne za negu, periode odravanja,bezbednost u vonji i rad Vaeg vozila.Kada proitate prirunik, savetujemo da ga uvate u vozilu, da bi Vam bilo lake da ga konsultujete sledei put i da bi ostao usamom vozilu u sluaju prodaje.U priloenom garantnom listu nai ete, pored opisa korisnike podrke koju Fiat nudi svojim klijentima, garantni list i detalje orokovima i uslovima za zadravanje iste.Sigurni smo da e Vam ova sredstva pomoi da upoznate Vae novo vozilo i da ete zbog njih ceniti Fiat-ove ljude koji e Vampruati pomo.Prijatno itanje i srean put!U ovom Priruniku za upotrebu i odravanje su opisane sve mogue verzije vozila. Opcioni sadraji, opremanamenjena posebnim tritima ili posebne verzije nisu identifikovani kao takvi u tekstu: zato je potrebno uzeti uobzir samo informacije koje se odnose na opremu, pogon i verziju vozila koje ste kupili. Eventualni sadraji unetitokom proizvodnog veka modela, ali nezavisni od zahteva za opcionim sadrajima postavljenim u trenutkukupovine, bie identifikovani tekstom ( gde je to predvieno).Podaci u ovoj publikaciji treba da Vas upute u pravilnu upotrebu vozila. FCA Italy S.p.A. je angaovan u procesukontinuiranog usavravanja proizvedenih vozila, zadravajui, zbog toga, pravo unoenja izmena za opisani modeliz tehnikih i/ili komercijalnih razloga.Za dodatne informacije obratite se Mrei korisnike podrke Fiat.</p></li><li><p>OBAVEZNO PROITATIDOPUNA GORIVA</p><p>Benzinski motori: u vozilo sipajte samo bezolovni benzin sa brojem oktana (RON) ne manjim od 95, u skladu sa evropskom specifikacijomEN228.Za vie informacija o pravilnoj upotrebi goriva, videti opis u paragrafu "Dopuna goriva" odeljka "Pokretanje vozila i vonja".Dizel motori: u vozilo sipajte samo dizel gorivo za vozila u skladu sa evropskom specifikacijom EN590. Upotreba drugih proizvoda ili meavinamoe nepovratno otetiti motor ija posledica je prestanak vaenja garancije za nainjenu tetu.Za vie informacija o pravilnoj upotrebi goriva, videti opis u paragrafu "Dopuna goriva" odeljka "Pokretanje vozila i vonja".</p><p>POKRETANJE MOTORA</p><p>U verzijama sa runim menjaem (benzinski motori): uverite se da je runa konica povuena; ruicu menjaa stavite u neutralan poloaj,pritisnite do kraja papuicu kvaila, bez dodavanja gasa, potom okrenite kontakt klju u AVV; pustite kljueve im se motor pokrene.U verzijama sa runim menjaem (dizel motori): uverite se da je runa konica povuena; ruicu menjaa stavite u neutralan poloaj,pritisnite do kraja papuicu kvaila, bez dodavanja gasa, potom okrenite kontakt bravu u MAR i saekajte da se ugasi lampica . Kontaktklju okrenuti u poloaj AVV i pustite klju im se motor upali.</p><p>PARKIRANJE NA ZAPALJIVIM POVRINAMA</p><p>Tokom rada, katalitika izduvna cev dostie visoke temperature. Zbog toga, ne parkirajte vozilo na travi, suvom liu, borovim iglicama ilidrugom zapaljivom materijalu: opasnost od poara.</p><p>ZATITA IVOTNE SREDINE</p><p>Vozilo je opremljeno sistemom koji dozvoljava kontinuiranu dijagnostiku delova povezanih sa emisijama gasova tako da osigurava najboljuzatitu ivotne sredine.</p><p>DODATNI ELEKTRINI APARATI</p><p>Ukoliko nakon kupovine vozila elite da ugradite dodatnu opremu koja zahteva elektrino napajanje (uz opasnost od postepenog troenjaakumulatora), obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat koji e proceniti njihovu ukupnu potronju i utvrditi da li je instalacija vozila ustanju da podnese zahtevano optereenje.</p><p>REDOVNO ODRAVANJE</p><p>Pravilno odravanje omoguava da se vremenom ouvaju nepromenjenim performanse vozila i bezbednosne karakteristike, zatita ivotnesredine i niski trokovi eksploatacije.</p></li><li><p>SIMBOLINa nekim delovima vozila postoje obojene ploice, iji simboli ukazuju na mere opreza koje treba potovati u pogledu samihdelova.Ispod poklopca motora, pored ovoga, nalazi se ploica na kojoj su sumirani simboli.</p></li><li><p>UPOTREBA PRIRUNIKAOPERATIVNA UPUTSTVAPonekad e biti data uputstva koja se odnose na stranu vozila (levo/desno ili napred/nazad), to podrazumeva da se odnosi naposmatranje sa vozakog mesta. Posebni sluajevi, koji proistiu iz ovih uputstava, bie na odgovarajui nain obeleeni utekstu.Slike date u Priruniku imaju indikativnu funkciju; to znai da neki detalji predstavljeni na slici ne odgovaraju onome to moetenai na Vaem vozilu. Pored ovoga, Prirunik je izraen na osnovu vozila sa volanom sa leve strane; dakle mogue je, kodvozila sa volanom sa desne strane, da se neke komande nau postavljene ili izvedene drugaije u odnosu na dati pregled.Za odreivanje poglavlja koje sadri eljene informacije, moete konsultovati abecedni indeks koji se nalazi na kraju ovogPrirunika za upotrebu i odravanje.S druge strane, poglavlja se brzo mogu odrediti putem odtampanog jezika, koji se nalazi na margini svake neparne stranice.Nekoliko stranica napred nai ete legendu koja e vam omoguiti upoznavanje sa redosledom poglavlja i odgovarajuimsimbolima na jezicima. Isto ete nai i tekstualne oznake konsultovanog poglavlja na margini svake stranice.</p><p>UPOZORENJA I OPREZitajui ovaj Prirunik za upotrebu i odravanje nai ete niz UPOZORENJA sa ciljem da se izbegnu postupci koji bi mogliotetiti Vae vozilo.Pored ovoga postoje i MERE OPREZA koje treba paljivo potovati kako bi se izbegla neodgovarajua upotreba delova vozila,koja bi mogla izazvati nezgode ili nesree.Zbog toga je neophodno strogo potovati sve preporuke UPOZORENJA i MEREOPREZA.Na UPOZORENJA i MEREOPREZA u itavom tekstu ukazuju simboli:</p><p>za bezbednost osoba;</p><p>za celovitost vozila;</p><p>za ouvanje ivotne sredine.</p><p>NAPOMENA Ovi simboli, kada je potrebno, dati su pored naslova ili na kraju paragrafa i propraeni su brojem. Ovaj brojupuuje na odgovarajue upozorenje koje se nalazi na dnu odgovarajueg odeljka.</p></li><li><p>MODIFIKACIJE VOZILAUPOZORENJE</p><p>Svaka izmena vozila moe ozbiljno da ugrozi bezbednost, moe doi do gubitka kontrole nad vozilom i izazivanja udesa, sarizikom od smrtnog ishoda po uesnike.DODATNA OPREMA KOJU NABAVLJA KORISNIKAko nakon kupovine vozila elite u vozilu da instalirate dodatnu elektrinu opremu kojoj je potrebno stalno elektrino napajanje(npr. auto radio, satelitski sistem za zatitu od krae, itd.) ili uopte ureaje koji optereuju elektrino napajanje, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat koji e proveriti da li je elektrini sistem vozila u mogunosti da podnese takvooptereenje ili je neophodna ugradnja snanijeg akumulatora.UPOZORENJE Obratiti panju na montau dodatnih spoilera, tokova od legure i ratkapne koje nisu iz seta: mogu smanjitiventilaciju konica i stoga njihovu efikasnost prilikom naglog i uzastopnog koenja, ili na dugim nizbrdicama. Proveriti da nita(npr. otirai, itd.) ne ometa kretanje pedala.UGRADNJA ELEKTRONSKIH / ELEKTRINIH UREAJAElektronski/elektrini ureaji instalirani nakon kupovine vozila i u okviru postprodajne usluge, moraju imati sledeu etiketu</p><p>.Fiat autorizuje montau opreme sa primopredajnicima pod uslovom da se ugradnja izvri po pravilima struke, uz potovanjeuputstava proizvoaa, u specijalizovanom centru.UPOZORENJE Montaa ureaja koji menjaju karakteristike vozila mogu prouzrokovati oduzimanje saobraajne dozvole odstrane nadlenih organa. Mogua je gubitak garancije koji se ograniava na oteenja prouzrokovana ovim izmenama ili onakoja su direktno ili indirektno povezana sa izmenama.Fiat odbija svaku odgovornost za tete nastale ugradnjom dodatne opreme koju ne isporuuje ili ne preporuuje Fiat i koja nijeugraena u skladu sa ovde datim uputstvima.RADIO PREDAJNICI I MOBILNI TELEFONIUreaji sa radio predajnicima (mobilni ureaji vozila, radio predajnici, radio-amaterski ureaju i slino) se ne mogu koristiti uunutranjosti vozila, osim ukoliko ne koriste zasebnu antenu koja se montira sa spoljne strane vozila.Efikasnost transmisije i prijema ovakvih aparata moe biti umanjena efektom ekraniranja asije vozila. to se tie upotrebemobilnih telefona (GSM, GPRS, UMTS, LTE) koji imaju zvaninu oznaku CE, preporuuje se strogo pridravanje uputstavaproizvoaa mobilnog telefona.UPOZORENJE Korienje ovih ureaja u unutranjosti kabine (bez spoljanje antene) osim ugroavanja zdravlja putnika, moeizazvati nepravilno funkcionisanje elektronskih sistema vozila, ugroavajui bezbednost vozila.</p><p>5</p></li><li><p>6</p></li><li><p>GRAFIKI SADRAJ</p><p>UPOZNAVANJE SA VOZILOM</p><p>UPOZNAVANJE SA INSTRUMENT TABLOM</p><p>BEZBEDNOST</p><p>POKRETANJE VOZILA I VONJA</p><p>U HITNIM SLUAJEVIMA</p><p>ODRAVANJE I BRIGA O VOZILU</p><p>TEHNIKI PODACI</p><p>INDEKS</p></li><li><p>GRAFIKI SADRAJ</p><p>IZGLED SPREDA</p><p>BRISA VETROBRANSKOGSTAKLA</p><p>Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Zamena metlica . . . . . . . . . . . . . . . . 201</p><p>RETROVIZORIPodeavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28</p><p>KAROSERIJAZatita od atmosferskih uticaja . . 209Garancija na karoseriju i donji deo</p><p>vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Podmazivanje pokretnih delova . 200Verzije karoserije . . . . . . . . . . . . . . . 214</p><p>PREDNJA SVETLAPrekida za svetla . . . . . . . . . . . . . . . 31</p><p>Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 152</p><p>MOTORTehniki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . 215Provera nivoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192</p><p>1 P2000000-000-000</p><p>9</p></li><li><p>IZGLED OD POZADI</p><p>NOSA ZA PRTLJAG / SKIJEPostavljanje poprenih ipki . . . . . . 59</p><p>PRTLJANIKOtvaranje/zatvaranje . . . . . . . . . . . . . 53Cargo Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Zadnja kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . 141</p><p>AUSPUHSistemi za zatitu ivotne sredine . 59Sistem EOBD (European On-Board</p><p>Diagnostic - Sistem koji upozoravavozaa da postoji kvar koji moe</p><p>izazvati poviene nivoe emisije uodnosu na dozvoljene evropskimdirektivama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69</p><p>Odravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203</p><p>ZADNJI FAROVIZamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 155</p><p>TOKOVI I PNEUMATICIZamena toka . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Komplet fix&amp;go automatic . . . . . . 174Felne i pneumatici . . . . . . . . . . . . . . 222</p><p>Pritisak u pneumaticima . . . . . . . . 225</p><p>VRATAKljuevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Ureaj za bezbednost dece . . . . . . 22</p><p>BRISA ZADNJEG STAKLARad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Zamena metlica . . . . . . . . . . . . . . . . 201</p><p>2 P2000001-000-000</p><p>10</p><p>GRAFIKIS</p><p>ADRA</p><p>J</p></li><li><p>UNUTRANJOST VOZILA</p><p>UNUTRANJA SVETLAPrednja enterijer svetla na plafonu</p><p>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Zadnja enterijer svetla na plafonu . 34Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 161</p><p>SEDITAPrednja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Zadnja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24</p><p>UNUTRANJA OPREMAPregrada za odlaganje stvari . . . . . 56titnik za sunce . . . . . . . . . . . . . . . . . 56</p><p>Utinica u kabini . . . . . . . . . . . . . . . . 56Naslon za ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57</p><p>MENJARuni menja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125</p><p>PODIZAI STAKALAKomande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49</p><p>3 P2000086-000-000</p><p>11</p></li><li><p>UNUTRANJOST VOZILA</p><p>UNUTRANJA SVETLAPrednja enterijer svetla na plafonu</p><p>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Zadnja enterijer svetla na plafonu . 34Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 161</p><p>SEDITAPrednja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Zadnja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24</p><p>UNUTRANJA OPREMAPregrada za odlaganje stvari . . . . . 56titnik za sunce . . . . . . . . . . . . . . . . . 56</p><p>Utinica u kabini . . . . . . . . . . . . . . . . 56Naslon za ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57</p><p>MENJARuni menja . . . . . . . ....</p></li></ul>