Fiat Tipo HB uputstvo za upotrebu

  • Published on
    10-Feb-2017

  • View
    224

  • Download
    5

Transcript

Podaci sadrani u ovoj publikaciji informativnog su karaktera. FCA Italy S.p.A. moe, iz razloga tehnike ili komercijalne prirode, u bilo kom trenutku izvriti izmene na modelima opisanim u ovoj publikaciji.Za dodatne informacije, molimo klijenta da se obrati ovlaenom centru za prodaju vozila Fiat. tampano na ekolokom papiru bez hlora.U P O T R E B A I O D R A V A N J ET I P O 5 D O O R S COP TIPO LUM SR.qxp_500 UM ITA 06/05/16 09:11 Pagina 1Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate Fiat Professional Servicetrovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualit e professionalit in tutti gli interventi di manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilit, comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti raccomandiamo perch sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sempre pi innovative. Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.SICUREZZA:SISTEMA FRENANTEECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, MANUTENZIONE CLIMATIZZATORECOMFORT: SOSPENSIONI E TERGICRISTALLIPERFORMANCE: CANDELE, INIETTORI E BATTERIELINEA ACCESSORI: BARRE PORTA TUTTO, CERCHIPERCH SCEGLIERERICAMBI ORIGINALICOP FULL BACK LUM IT.qxp_500 UM ITA 23/02/16 09:51 Pagina 2Noi che abbiamo ideato, progettato e costruito il tuo veicolo, lo conosciamo davvero in ogni singolo dettaglio e componente. Nelle officine autorizzate Fiat Professional Servicetrovi tecnici formati direttamente da noi che ti offrono qualit e professionalit in tutti gli interventi di manutenzione. Le officine Fiat Professional sono sempre al tuo fianco per la manutenzione periodica, i controlli di stagione e per i consigli pratici dei nostri esperti.Con i Ricambi Originali Fiat Professional, mantieni nel tempo le caratteristiche di affidabilit, comfort e performance per cui hai scelto il tuo nuovo veicolo.Chiedi sempre i Ricambi Originali dei componenti che utilizziamo per costruire le nostre auto e che ti raccomandiamo perch sono il risultato del nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sempre pi innovative. Per tutti questi motivi affidati ai Ricambi Originali: i soli appositamente progettati da Fiat Professional per il tuo veicolo.SICUREZZA:SISTEMA FRENANTEECOLOGIA: FILTRI ANTIPARTICOLATO, MANUTENZIONE CLIMATIZZATORECOMFORT: SOSPENSIONI E TERGICRISTALLIPERFORMANCE: CANDELE, INIETTORI E BATTERIELINEA ACCESSORI: BARRE PORTA TUTTO, CERCHIPERCH SCEGLIERERICAMBI ORIGINALICOP FULL BACK LUM IT.qxp_500 UM ITA 23/02/16 09:51 Pagina 2Potovani kupe,estitamo i zahvaljujemo vam se to izabrali Fiat.Ovaj prirunik smo pripremili kako bismo Vam omoguili da u celosti procenite kvalitet ovog vozila.U nastavku itanja ovog prirunika, nai ete informacije, savete i upozorenja vane za upotrebu vozila, to e vam pomoi da upotpunosti iskoristite tehnike mogunosti vozila.Savetujemo Vam da proitate ceo prirunik pre prve vonje, kako biste se upoznali sa komandama a posebno sa komandamakoje se odnose na konice, volan i menja; istovremeno moete da isprobate svoje vozilo i utvrdite kako se kree po razliitimvrstama podloga.U ovom dokumentu nai ete karakteristike, posebna upozorenja i informacije znaajne za negu, periode odravanja,bezbednost u vonji i rad Vaeg vozila.Kada proitate prirunik, savetujemo da ga uvate u vozilu, da bi Vam bilo lake da ga konsultujete sledei put i da bi ostao usamom vozilu u sluaju prodaje.U priloenom garantnom listu nai ete, pored opisa korisnike podrke koju Fiat nudi svojim klijentima, garantni list i detalje orokovima i uslovima za zadravanje iste.Sigurni smo da e Vam ova sredstva pomoi da upoznate Vae novo vozilo i da ete zbog njih ceniti Fiat-ove ljude koji e Vampruati pomo.Prijatno itanje i srean put!U ovom Priruniku za upotrebu i odravanje su opisane sve mogue verzije vozila. Opcioni sadraji, opremanamenjena posebnim tritima ili posebne verzije nisu identifikovani kao takvi u tekstu: zato je potrebno uzeti uobzir samo informacije koje se odnose na opremu, pogon i verziju vozila koje ste kupili. Eventualni sadraji unetitokom proizvodnog veka modela, ali nezavisni od zahteva za opcionim sadrajima postavljenim u trenutkukupovine, bie identifikovani tekstom ( gde je to predvieno).Podaci u ovoj publikaciji treba da Vas upute u pravilnu upotrebu vozila. FCA Italy S.p.A. je angaovan u procesukontinuiranog usavravanja proizvedenih vozila, zadravajui, zbog toga, pravo unoenja izmena za opisani modeliz tehnikih i/ili komercijalnih razloga.Za dodatne informacije obratite se Mrei korisnike podrke Fiat.OBAVEZNO PROITATIDOPUNA GORIVABenzinski motori: u vozilo sipajte samo bezolovni benzin sa brojem oktana (RON) ne manjim od 95, u skladu sa evropskom specifikacijomEN228.Za vie informacija o pravilnoj upotrebi goriva, videti opis u paragrafu "Dopuna goriva" odeljka "Pokretanje vozila i vonja".Dizel motori: u vozilo sipajte samo dizel gorivo za vozila u skladu sa evropskom specifikacijom EN590. Upotreba drugih proizvoda ili meavinamoe nepovratno otetiti motor ija posledica je prestanak vaenja garancije za nainjenu tetu.Za vie informacija o pravilnoj upotrebi goriva, videti opis u paragrafu "Dopuna goriva" odeljka "Pokretanje vozila i vonja".POKRETANJE MOTORAU verzijama sa runim menjaem (benzinski motori): uverite se da je runa konica povuena; ruicu menjaa stavite u neutralan poloaj,pritisnite do kraja papuicu kvaila, bez dodavanja gasa, potom okrenite kontakt klju u AVV; pustite kljueve im se motor pokrene.U verzijama sa runim menjaem (dizel motori): uverite se da je runa konica povuena; ruicu menjaa stavite u neutralan poloaj,pritisnite do kraja papuicu kvaila, bez dodavanja gasa, potom okrenite kontakt bravu u MAR i saekajte da se ugasi lampica . Kontaktklju okrenuti u poloaj AVV i pustite klju im se motor upali.PARKIRANJE NA ZAPALJIVIM POVRINAMATokom rada, katalitika izduvna cev dostie visoke temperature. Zbog toga, ne parkirajte vozilo na travi, suvom liu, borovim iglicama ilidrugom zapaljivom materijalu: opasnost od poara.ZATITA IVOTNE SREDINEVozilo je opremljeno sistemom koji dozvoljava kontinuiranu dijagnostiku delova povezanih sa emisijama gasova tako da osigurava najboljuzatitu ivotne sredine.DODATNI ELEKTRINI APARATIUkoliko nakon kupovine vozila elite da ugradite dodatnu opremu koja zahteva elektrino napajanje (uz opasnost od postepenog troenjaakumulatora), obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat koji e proceniti njihovu ukupnu potronju i utvrditi da li je instalacija vozila ustanju da podnese zahtevano optereenje.REDOVNO ODRAVANJEPravilno odravanje omoguava da se vremenom ouvaju nepromenjenim performanse vozila i bezbednosne karakteristike, zatita ivotnesredine i niski trokovi eksploatacije.SIMBOLINa nekim delovima vozila postoje obojene ploice, iji simboli ukazuju na mere opreza koje treba potovati u pogledu samihdelova.Ispod poklopca motora, pored ovoga, nalazi se ploica na kojoj su sumirani simboli.UPOTREBA PRIRUNIKAOPERATIVNA UPUTSTVAPonekad e biti data uputstva koja se odnose na stranu vozila (levo/desno ili napred/nazad), to podrazumeva da se odnosi naposmatranje sa vozakog mesta. Posebni sluajevi, koji proistiu iz ovih uputstava, bie na odgovarajui nain obeleeni utekstu.Slike date u Priruniku imaju indikativnu funkciju; to znai da neki detalji predstavljeni na slici ne odgovaraju onome to moetenai na Vaem vozilu. Pored ovoga, Prirunik je izraen na osnovu vozila sa volanom sa leve strane; dakle mogue je, kodvozila sa volanom sa desne strane, da se neke komande nau postavljene ili izvedene drugaije u odnosu na dati pregled.Za odreivanje poglavlja koje sadri eljene informacije, moete konsultovati abecedni indeks koji se nalazi na kraju ovogPrirunika za upotrebu i odravanje.S druge strane, poglavlja se brzo mogu odrediti putem odtampanog jezika, koji se nalazi na margini svake neparne stranice.Nekoliko stranica napred nai ete legendu koja e vam omoguiti upoznavanje sa redosledom poglavlja i odgovarajuimsimbolima na jezicima. Isto ete nai i tekstualne oznake konsultovanog poglavlja na margini svake stranice.UPOZORENJA I OPREZitajui ovaj Prirunik za upotrebu i odravanje nai ete niz UPOZORENJA sa ciljem da se izbegnu postupci koji bi mogliotetiti Vae vozilo.Pored ovoga postoje i MERE OPREZA koje treba paljivo potovati kako bi se izbegla neodgovarajua upotreba delova vozila,koja bi mogla izazvati nezgode ili nesree.Zbog toga je neophodno strogo potovati sve preporuke UPOZORENJA i MEREOPREZA.Na UPOZORENJA i MEREOPREZA u itavom tekstu ukazuju simboli:za bezbednost osoba;za celovitost vozila;za ouvanje ivotne sredine.NAPOMENA Ovi simboli, kada je potrebno, dati su pored naslova ili na kraju paragrafa i propraeni su brojem. Ovaj brojupuuje na odgovarajue upozorenje koje se nalazi na dnu odgovarajueg odeljka.MODIFIKACIJE VOZILAUPOZORENJESvaka izmena vozila moe ozbiljno da ugrozi bezbednost, moe doi do gubitka kontrole nad vozilom i izazivanja udesa, sarizikom od smrtnog ishoda po uesnike.DODATNA OPREMA KOJU NABAVLJA KORISNIKAko nakon kupovine vozila elite u vozilu da instalirate dodatnu elektrinu opremu kojoj je potrebno stalno elektrino napajanje(npr. auto radio, satelitski sistem za zatitu od krae, itd.) ili uopte ureaje koji optereuju elektrino napajanje, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat koji e proveriti da li je elektrini sistem vozila u mogunosti da podnese takvooptereenje ili je neophodna ugradnja snanijeg akumulatora.UPOZORENJE Obratiti panju na montau dodatnih spoilera, tokova od legure i ratkapne koje nisu iz seta: mogu smanjitiventilaciju konica i stoga njihovu efikasnost prilikom naglog i uzastopnog koenja, ili na dugim nizbrdicama. Proveriti da nita(npr. otirai, itd.) ne ometa kretanje pedala.UGRADNJA ELEKTRONSKIH / ELEKTRINIH UREAJAElektronski/elektrini ureaji instalirani nakon kupovine vozila i u okviru postprodajne usluge, moraju imati sledeu etiketu.Fiat autorizuje montau opreme sa primopredajnicima pod uslovom da se ugradnja izvri po pravilima struke, uz potovanjeuputstava proizvoaa, u specijalizovanom centru.UPOZORENJE Montaa ureaja koji menjaju karakteristike vozila mogu prouzrokovati oduzimanje saobraajne dozvole odstrane nadlenih organa. Mogua je gubitak garancije koji se ograniava na oteenja prouzrokovana ovim izmenama ili onakoja su direktno ili indirektno povezana sa izmenama.Fiat odbija svaku odgovornost za tete nastale ugradnjom dodatne opreme koju ne isporuuje ili ne preporuuje Fiat i koja nijeugraena u skladu sa ovde datim uputstvima.RADIO PREDAJNICI I MOBILNI TELEFONIUreaji sa radio predajnicima (mobilni ureaji vozila, radio predajnici, radio-amaterski ureaju i slino) se ne mogu koristiti uunutranjosti vozila, osim ukoliko ne koriste zasebnu antenu koja se montira sa spoljne strane vozila.Efikasnost transmisije i prijema ovakvih aparata moe biti umanjena efektom ekraniranja asije vozila. to se tie upotrebemobilnih telefona (GSM, GPRS, UMTS, LTE) koji imaju zvaninu oznaku CE, preporuuje se strogo pridravanje uputstavaproizvoaa mobilnog telefona.UPOZORENJE Korienje ovih ureaja u unutranjosti kabine (bez spoljanje antene) osim ugroavanja zdravlja putnika, moeizazvati nepravilno funkcionisanje elektronskih sistema vozila, ugroavajui bezbednost vozila.56GRAFIKI SADRAJUPOZNAVANJE SA VOZILOMUPOZNAVANJE SA INSTRUMENT TABLOMBEZBEDNOSTPOKRETANJE VOZILA I VONJAU HITNIM SLUAJEVIMAODRAVANJE I BRIGA O VOZILUTEHNIKI PODACIINDEKSGRAFIKI SADRAJIZGLED SPREDABRISA VETROBRANSKOGSTAKLARad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Zamena metlica . . . . . . . . . . . . . . . . 201RETROVIZORIPodeavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28KAROSERIJAZatita od atmosferskih uticaja . . 209Garancija na karoseriju i donji deovozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Podmazivanje pokretnih delova . 200Verzije karoserije . . . . . . . . . . . . . . . 214PREDNJA SVETLAPrekida za svetla . . . . . . . . . . . . . . . 31Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 152MOTORTehniki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . 215Provera nivoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 P2000000-000-0009IZGLED OD POZADINOSA ZA PRTLJAG / SKIJEPostavljanje poprenih ipki . . . . . . 59PRTLJANIKOtvaranje/zatvaranje . . . . . . . . . . . . . 53Cargo Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Zadnja kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . 141AUSPUHSistemi za zatitu ivotne sredine . 59Sistem EOBD (European On-BoardDiagnostic - Sistem koji upozoravavozaa da postoji kvar koji moeizazvati poviene nivoe emisije uodnosu na dozvoljene evropskimdirektivama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Odravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203ZADNJI FAROVIZamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 155TOKOVI I PNEUMATICIZamena toka . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Komplet fix&go automatic . . . . . . 174Felne i pneumatici . . . . . . . . . . . . . . 222Pritisak u pneumaticima . . . . . . . . 225VRATAKljuevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Ureaj za bezbednost dece . . . . . . 22BRISA ZADNJEG STAKLARad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Zamena metlica . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 P2000001-000-00010GRAFIKISADRAJUNUTRANJOST VOZILAUNUTRANJA SVETLAPrednja enterijer svetla na plafonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Zadnja enterijer svetla na plafonu . 34Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 161SEDITAPrednja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Zadnja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24UNUTRANJA OPREMAPregrada za odlaganje stvari . . . . . 56titnik za sunce . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Utinica u kabini . . . . . . . . . . . . . . . . 56Naslon za ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57MENJARuni menja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125PODIZAI STAKALAKomande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 P2000086-000-00011UNUTRANJOST VOZILAUNUTRANJA SVETLAPrednja enterijer svetla na plafonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Zadnja enterijer svetla na plafonu . 34Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 161SEDITAPrednja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Zadnja sedita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24UNUTRANJA OPREMAPregrada za odlaganje stvari . . . . . 56titnik za sunce . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Utinica u kabini . . . . . . . . . . . . . . . . 56Naslon za ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57MENJARuni menja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125PODIZAI STAKALAKomande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 P2000051-000-00012GRAFIKISADRAJINSTRUMENT TABLALEVA RUICASpoljanja svetla . . . . . . . . . . . . . . . . 30KONTROLNA TABLADisplej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Lampice i poruke . . . . . . . . . . . . . . . . 71DESNA RUICABrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Zadnje staklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38UCONNECTREGULISANJE TEMPERATURERuna klimatizacija . . . . . . . . . . . . . . 40Automatski klima ureaj . . . . . . . . . 44KONTAKT BRAVAFunkcionisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19VOLANPodeavanje volana . . . . . . . . . . . . . 285 P2000084-000-00013INSTRUMENT TABLALEVA RUICASpoljanja svetla . . . . . . . . . . . . . . . . 30KONTROLNA TABLADisplej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Lampice i poruke . . . . . . . . . . . . . . . . 71DESNA RUICABrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Zadnje staklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38UCONNECTREGULISANJE TEMPERATURERuna klimatizacija . . . . . . . . . . . . . . 40Automatski klima ureaj . . . . . . . . . 44KONTAKT BRAVAFunkcionisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19VOLANPodeavanje volana . . . . . . . . . . . . . 286 P2000049-000-00014GRAFIKISADRAJUPOZNAVANJE SA VOZILOMPonite odavde da blie upoznajete vanovi automobil.Prirunik koji itate, na jednostavan idirektan nain, kazuje vam kako jenapravljen i kako radi.Zbog toga vam savetujemo da gakonsultujete udobno smeteni u vozilo,tako budete u mogunosti da odmahproverite sve to je prikazano.INSTRUMENT TABLA . . . . . . . . . .16KLJUEVI . . . . . . . . . . . . . . . . .18KONTAKT BRAVA . . . . . . . . . . . .19FIAT CODE . . . . . . . . . . . . . . . . .20VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21SEDITA . . . . . . . . . . . . . . . . . .23NASLONI ZA GLAVU. . . . . . . . . . .27VOLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28RETROVIZORI . . . . . . . . . . . . . . .28SPOLJANJA SVETLA . . . . . . . . .30UNUTRANJA SVETLA . . . . . . . . .33PREDNJI BRISA / PRSKALICE ZAPRANJE STAKLA . . . . . . . . . . . .35ZADNJI BRISA / PRSKALICA ZAZADNJE STAKLO . . . . . . . . . . . .38REGULISANJE TEMPERATURE. . . .38ELEKTRONSKI PODIZAI STAKALA.49POKLOPAC MOTORA. . . . . . . . . .51ELEKTRINI SERVO VOLANDUALDRIVE . . . . . . . . . . . . . . . .52PRTLJANIK. . . . . . . . . . . . . . . .53UNUTRANJA OPREMA . . . . . . . .56NOSA ZA PRTLJAG/SKIJE . . . . .59SISTEMI ZA ZATITU IVOTNESREDINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .5915INSTRUMENT TABLAVerzija sa Uconnect 3" Radio, Uconnect 5" LIVE e Uconnect 5" Nav LIVE1. Boni sistem za ventilaciju koji se moe usmeravati 2. Leva ruica: pokazivai pravca, duga svetla, lampice 3. Instrumenttabla 4. Komande volana 5. Desna ruica: prednji brisa / pera prenjeg stakla, brisa zadnjeg stakla / pera zadnjeg stakla,podeavanje snezibilnosti senzora za kiu. 6. Uconnect 7. Komandni tasteri 8. eoni vazduni jastuk na strani suvozaa9. Centralni sistem za ventilaciju koji se moe usmeravati 10. Pregrada za odlaganje stvari 11. Komande klima ureaja12. Tasteri na centralnoj konzoli: zagrevanje sedita, zagrevanje volana, tabla sa USB portom + AUX prikljukom, utinica,upalja 13. Kontakt brava 14. eoni vazduni jastuk na strani vozaa 15. Komande volana 16. Maska upravljake table:svetla za maglu (ako postoje), zadnja svetla za maglu, podeavanje geometrije farova, resetovanje iTPMS, ESC OFF (akopostoji).7 P2000085-000-00016UPOZNAVANJESAVOZILOMVerzija sa Uconnect 7" HD LIVE e Uconnect 7" HD Nav LIVE1. Boni sistem za ventilaciju koji se moe usmeravati 2. Leva ruica: pokazivai pravca, duga svetla, lampice 3. Instrumenttabla 4. Komande volana 5. Desna ruica: prednji brisa / pera prenjeg stakla, brisa zadnjeg stakla / pera zadnjeg stakla,podeavanje snezibilnosti senzora za kiu. 6. Uconnect 7. Komandni tasteri 8. eoni vazduni jastuk na strani suvozaa9. Centralni sistem za ventilaciju koji se moe usmeravati 10. Pregrada za odlaganje stvari 11. Komande klima ureaja12. Tasteri na centralnoj konzoli: zagrevanje sedita, zagrevanje volana, tabla sa USB portom + AUX prikljukom, utinica,upalja 13. Kontakt brava 14. eoni vazduni jastuk na strani vozaa 15. Komande volana 16. Maska upravljake table:svetla za maglu (ako postoje), zadnja svetla za maglu, podeavanje geometrije farova, resetovanje iTPMS, ESC OFF (akopostoji).8 P2000050-000-00017KLJUEVIMEHANIKI KLJUMetalni deo kljua pokree: kontaktbravu i bravu vrata sa strane vozaa.KLJU SA DALJINSKIMUPRAVLJAEM1)Metalni deo 1 sl. 9 kljua pokree:kontakt bravu;brava vrata sa strane vozaa.Pritisnuti taster 2 za otvaranje /zatvaranje metalnog dela kljua.1)NAIN FUNKCIONISANJAOtkljuavanje vrata i prtljanikaKratkim pritiskom na taster :zakljuavaju se vrata, prtljanik,privremeno se pale lampice enterijersvetla i dva puta se pali svetlosnasignalizacija pokazivaa pravca (akopostoji).Otkljuavanje vrata je takoe uvekmogue ubacivanjem metalnog dela ubravu vrata sa strane vozaa.Zakljuavanje vrata i prtljanikaKratkim pritiskom na taster FIAT:otkljuavaju se vrata i prtljanik i jednomse pali svetlosna signalizacijapokazivaa pravca (ako postoji).Ako su jedna ili vie vrata otvorena,nee se zakljuati. Ovo se signaliziratako to pokazivai pravca brzozasvetle (ako postoji ova opcija).Meutim, vrata se zakljuavaju ako jeprtljanik otvoren.Zakljuavanje vrata je takoe uvekmogue ubacivanjem metalnog dela ubravu vrata sa strane vozaa.Otvaranje prtljanikaDva puta brzo pritisnite taster zadaljinsko otvaranje prtljanika (akopostoji).Otvaranje prtljanika se signalizira takoto pokazivai pravca dva putazasvetle.ZAMENA BATERIJEKLJUA SA DALJINSKIMUPRAVLJAEM1)Za zamenu baterije postupiti na sledeinain:9 04016J0001EM10 04016J0003EM11 04016J0004EM18UPOZNAVANJESAVOZILOMubacite odvija sa tankim vrhom namesta gde pokazuju strelice sl. 10 apotom uklonite zadnju masku 1 sl. 11;pomou metalnog novia rotirajte usmeru suprotno od smera kazaljkeinspekciona vrata 2 i uklonite ih;zameniti bateriju 3 drugom baterijomistih karakteristika, vodei rauna opolaritetima;ponovo montirajte vrata 2 tako toete rotirati u smeru kazalji a potom izatvoriti zadnju masku lagano pritisnuviime ete proveriti da li su doborprivrena.ZAHTEV ZA DODATNIMKLJUEVIMAKlju sa daljinskim upravljaemSistem moe da prepozna do8 kljueva sa daljinskim upravljaem.Duplikat kljuevaUkoliko je potrebno zatraiti novekljueve sa daljinskim upravljaem,obratite se ovlaenom servisa za vozilamarke Fiat i sa sobom ponesite linidokument za identifikaciju i dokumentekoji dokazuju vlasnitvo nad vozilom.PANJA1) Pritisnuti taster 2 samo kada su kljuevidaleko od tela, naroito od oiju i tronihpredmeta (npr. odee). Kljueve nemojteostavljati bez nadzora da ih neko ne biupotrebio, naroito deca koja moguneeljeno pritiskati taster.UPOZORENJE1) Snani udarci mogu otetiti elektronikukljua. Da bi elektronika kljua funkcionisalasa maksimalnom efikasnou, nemojteostavljati kljueve na suncu.UPOZORENJE1) Potroene baterije mogu biti tetne pookolinu ako se ne odloe pravilno u otpad;treba ih stoga odloiti u odgovarajuekontejnere kako je predvieno zakonom iliih moete odneti u ovlaeni servis za vozilamarke Fiat koji e se pobrinuti za njihovoodlaganje.KONTAKT BRAVARADKlju se moe okrenuti u tri razliitapoloaja sl. 12:STOP: motor je ugaen, klju semoe izvui, volan se zakljuava (saizvuenim kljuevima). Neki elektriniureaji (npr. centralno zakljuavanjevrata, itd.) su i dalje raspoloivi;MAR: poloaj transmisije. Svielektrini ureaji su raspoloivi;AVV: Pokretanje motora.Kontakt brava ima bezbednosnimehanizam koji u sluaju izostankapokretanja motora zahteva postavljanjekljua u poloaj STOP pre ponavljanjastartovanja.2) 3)12 04026J0001EM19ZAKLJUAVANJEVOLANAAktivacijaSa bravom u poloaju STOP, izvuciteklju i okreite volan sve dok se neblokira.UPOZORENJE Volan moe da sezakljua samo nakon izvlaenja kljua izstart brave ako je klju okrenut izpoloaja MAR u STOP.DeaktivacijaPokrenite volan lagano, okrenite klju upoloaj MAR.4) 5) 6)PANJA2) U sluaju neovlaene upotrebe kontaktbrave (npr. pri pokuaju krae), proveritenjenu ispravnost u ovlaenom servisu zavozila marke Fiat pre nego to nastavitevonju.3) Kada izlazite iz vozila, uvek sa sobomponesite kljueve, da neko ne bi sluajnoaktivirao komande. Nemojte zaboraviti daaktivirate runu konicu. Nikada nemojteostavljati decu bez nadzora u vozilu.4) Najstroe je zabranjeno menjati idodavati delove po sopstvenomnahoenju, to kao posledicu imaneautorizovanu vonju ili nepravilnosti stubaupravljaa (npr. montaa sistema protivkrae), to osim gubitka performansisistema i garancije moe izazvati ozbiljnebezbednosne probleme kao ineusklaenost upotrebne dozvole vozila.5) Nikada nemojte izvlaiti mehaniki kljukada je vozilo u pokretu. Volan e seautomatski blokirati pri prvom okretanju.Ovo uvek vai, ak i kada se vozilo vue.6) Pre izlaska iz vozila, UVEK podigniterunu konicu, rotirajte tokove pomouvolana, ubacite u prvu brzinu ako ste nausponu ili u rikverc ako ste na nizbrdici. Usluaju strmih nagiba, postavite ispredtokova klin ili kamen. Prilikom naputanjavozila, uvek zakljuajte sva vrata pritiskomna odgovarajui taster na kljuu.FIAT CODESistem Fiat Code spreavaneovlaeno upravljanje vozilom takoto onemoguava ukljuivanje motora.Ureaj nije potrebno aktivirati/ukljuivati:radi automatski, bez obzira na to da lisu vrata vozila zakljuana ili otkljuana.Kada se kontakt brava postavi u poloajMAR, sistem Fiat Code identifikuje ifrukoju prenosi klju. Ukoliko sistemprepozna ifru kao validnu, sistem FiatCode doputa da se ukljui motor.Kada se kontakt brava postavi u poloajSTOP, sistem Fiat Code deaktiviracentralu koja upravlja motorom ispreava ukljuivanje motora.Za vie informacija o pravilnompokretanju motora, videti opis uparagrafu "Pokretanje motora" odeljka"Pokretanje vozila i vonja".NEPRAVILNOST RADAUkoliko, tokom pokretanja, ifra kljuane bude pravilno prepoznata, nainstrument tabli e se pojaviti simbol(pogledajte opis u paragrafu"Lampice i poruke" u odeljku"Upoznavanje sa komandamainstrument table"). Ovo stanje dovodido toga da se motor zaustavlja nakon2 sekunde. U tom sluaju, postavitekontakt bravu u poloaj STOP i ponovou MAR; ukoliko i dalje ostane blokiran,upotrebite rezervni klju. Ako motor idalje ne bude mogao da se ukljui,20UPOZNAVANJESAVOZILOMobratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.Ako se simbol pojavi tokom vonje,to znai da sistem vrisamodijagnostifikovanje (usled, naprimer, pada napona). Ako se ikona neiskljui, obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat.UPOZORENJANemojte pokuavati da popravljatesistem Fiat Code. Sve eventualneizmene / popravke mogle bi da iskljuefunkciju zatite.Sistem Fiat Code nije kompatibilan sapojedinim zamenskim sistemima zadaljinsko ukljuivanje. Upotreba ovihdelova moe dovesti do problemaprilikom pokretanja i iskljuivanjafunkcije zatite.Svi kljuevi koji se isporuuju uz vozilo,programirani su u skladu s elektronikomkoja se nalazi na samom vozilu.Svaki klju ima svoju ifru koji mora daumemorie kontrolni ureaj sistema. Zamemorisanje novih kljueva, domaksimalnih 8, obratite se Mreikorisnike podrke Fiat.VRATAZAKLJUAVANJE /OTKLJUAVANJE VRATAIZNUTRAAutomatsko zakljuavanje u tokuvonje(ako postoji)Ako su sva vrata ispravno zatvorena,automatski e se zakljuati pri brziniveoj od 20 km/h (funkcija "Autoclose").Ova funkcija se moe iskljuiti u menijuna instrumenti tabli.Manuelno zakljuavanje /otkljuavanje vrataPritisnite taster prikazan na sl. 13 naprikazu na instrument tabli.LED lampica na tasteru je upaljena:vrata su zakljuana.LED lampica na tasteru je ugaena:vrata su otkljuana.UPOZORENJE Delovanjem na kvakuprednjih vrata se otvaraju sva vrata kao iprednjih vrata. LED lampica e seugasiti nakon otvaranja bilo kojih vrata.ZAKLJUAVANJE /OTKLJUAVANJE VRATASPOLJAZakljuavanje vrata spoljaKada su vrata zatvorena pritisnite taster" FIAT" na kljuu, ili ubacite njegovmetalni deo u bravu vrata sa stranevozaa i okrenite ga.Vrata se mogu zakljuati i kada su svavrata zatvorena i prtljanik je otvoren (zaverzije / trita, gde je predvieno).Kada pritisnete taster " FIAT" nakljuu, vozilo omoguava zakljuavanjesvih brava, ukljuujui i onu naotvorenim vratima prtljanika. Kadavrata prtljanika vrata ostanu otvorena,blokirae se i nee vie moi da seotvori spolja.7)2) 3)Otkljuavanje vrata spoljaPritisnite taster na kljuu ili ubacitenjegov metalni deo u bravu vrata sastrane vozaa i okrenite ga.Inicijalizacija mehanizmaotvaranja/zatvaranja vrataAko se baterija sluajno ispraznila ili akoje dolo do prekida sigurnosnogosiguraa, neophodno je obavitiinicijalizaciju mehanizma otvaranja/13 P2000022-000-00021zatvaranja vrata na sledei nain:zatvorite sva vrata;pritisnuti taster na daljinskomupravljau.pritisnuti taster na daljinskomupravljau.UREAJ ZABEZBEDNOST DECE8) 9)Spreava otvaranje zadnjih vrataiznutra.Ureaj 2 sl. 14 se moe aktivirati samokada se vrata otvorena:poloaj A: ureaj je aktiviran (vratasu zakljuana);poloaj B: ureaj je deaktiviran(vrata se mogu otvoriti iznutra);Ureaj ostaje ukljuen ak i prilikomelektronskog otkljuavanja vrata.UPOZORENJE Zadnja vrata se nemogu otvoriti iznutra kada je aktivanureaj za bezbednost dece.Sigurnosni ureaj za zakljuavanjeprednjih vrata na strani suvozaa izadnjih vrataOmoguava zatvaranje vrata uodsustvu elektrinog napajanja. Ubacitemetalni deo kljua u leite 1 prikazanona sl. 14 (prednja vrata na stranisuvozaa) ili 1 sl. 15 (zadnja vrata) apotom okrenite klju u smeru kretanjakazaljke sata a potom ga izvucite izleita 1.Za ponovno uspostavljanje uslovaprilikom pokretanja brava vrata (samoako je ponovo uspostavljeno punjenjeakumulatora) pritisnite taster nadaljinskom upravljau ili taster nainstrument tabli ili ubacite metalni deokontakt kljua u bravu prednjih rvata sastrane vozaa i povucite unutranjukvaku vrata.PANJA7) U sluaju da je aktivan ureaj zabezbednost dece i prethodno opisanozatvaranje, delovanjem na unutranjuruicu za otvaranje vrata nee doi dootvaranja: u tom sluaju za otvaranje vratapotrebno je povui vanjsku kvaku.Ukljuivanjem zatvaranja u sluajuopasnosti ne onemoguava se taster zacentralno zakljuavanje/otkljuavanje vrata.8) NIKADA nemojte ostavljati decu beznadzora u vozilu, niti ostavljati vozilo saotkljuanim vratima u mestu gde deca lakomogu da mu pristupe. Deca se moguozbiljno povrediti, ak i sa fatalnimishodom. Proveriti da deca sluajno neaktiviraju runu konicu, da ne dirajupedalu konice.9) Uvek koristite ovaj ureaj prilikomprevoza dece. Nakon to je ureaj aktivirani na jednim i na drugim zadnjim vratima,proverite aktivaciju delovanjem naunutranju kvaku za otvaranje vrata.UPOZORENJE2) Proverite da li prilikom zatvaranja vrata iliprtljanika kod sebe imate kljueve da nebiste zakljuali kljueve u vozilu. Ako kljueviostanu zakljuani u vozilu, mogu se izvaditisamo upotrebom drugih kljueva istogvozila.14 04056J0008EM 15 04056J0007EM22UPOZNAVANJESAVOZILOM3) U sluaju da je aktivan ureaj zabezbednost dece i prethodno opisanozatvaranje, delovanjem na unutranju ruicuza otvaranje vrata nee doi do otvaranja: utom sluaju za otvaranje vrata potrebno jepovui vanjsku kvaku. Ukljuivanjemzatvaranja u sluaju opasnosti neonemoguava se taster za centralizovanozakljuavanje/otkljuavanje vrata.SEDITAPrednja sedita se mogu prilagoavatitako da obezbede maksimalnuudobnost putnika.Sedita vozaa treba podesiti imajui uvidu da kada su ramena u potpunostioslonjena na naslon, runi zglobovitreba da doseu do gornjeg delavolana.Osim toga, moete pritisnuti do krajapapaicu kvaila levim stopalom.MANUELNOPODEAVANJEPREDNJIH SEDITA10)4)Longitudinalno podeavanjePodii ruicu 1 sl. 16 i gurnuti sediteunapred ili unazad.11)UPOZORENJE Sedite podeavajtekada na njemu sedite (vai i za seditevozaa i suvozaa).Podeavanje visine(ako postoji)Povui ruicu 2, nagore ili nadole, svedok se ne postigne eljena visina.UPOZORENJE Sedite podeavajtekada na njemu sedite (vai i za seditevozaa i suvozaa)Podeavanje nagiba naslonaPovui ruicu 3 i pratiti naslonpokretima torzoa (pomerati ruicu svedok se ne postigne eljeni poloaj,nakon ega je pustiti).Elektrino podeavanje lumbalnezone(ako postoji)Kada je kontakt brava u poloaju MAR,pritisnuti taster 1 sl. 17 za podeavanjeoslonca lumbalne zone sve dok nepostignete maksimalnu udobnostvonje.16 P2000013-000-00023ELEKTRINOZAGREVANJE PREDNJIHSEDITA(ako postoji)13) 14)Kada je kontakt brava u poloaju MAR,pritisnuti tastere sl. 18 na instrumenttabli.Kada se jednom odabere grejanjesedita, potrebno je saekati od dve dopet minuta pre nego to moeteprimetiti efekat.UPOZORENJE Da se akumulator ne biispraznio, nije dozvoljena aktivacija ovefunkcije kada je motor ugaen.ZADNJA SEDITARazdvojeno zadnje sedite omoguavaparcijalno (1/3 ili 2/3) ili totalnoproirenje prtljanika.Parcijalno proirenje prtljanika(1/3 ili 2/3)(ako postoji)12)Proirenje sa desne strane prtljanikaomoguava prevoz dva putnika sa levestrane zadnjeg sedita dok proirenjesa leve strane omoguava prevozjednog putnika.Postupiti na sledei nain:spustite do kraja naslone za glavuzadnjeg sedita;Pomou jezika 1 sl. 19 (po jedan zasvaku stranu) postavite sigurnosni pojasbono od sedita kako se naslon zalea ne bi preklopio;17 P2000012-000-00018 P2000018-000-00019 P2000073-000-00024UPOZNAVANJESAVOZILOMdelujte na ureaj za otkainjanje 1(desni ili levi) sl. 20 za obaranje naslonasedita u eljeni poloaj;Kada podesite naslon za lea, vratitesigurnosni pojas u pravilan poloaj, preobaranja.UPOZORENJE Kao to je prikazano nasl. 21, sigurnosni pojas (u svombonom poloaju na seditu usledupotrebe jezika 1) ne treba da budesavijen.Totalno proirenje prtljanikaObaranje celog zadnjeg seditaomoguava maksimalni prostor zateret.Postupiti na sledei nain:spustite do kraja naslone za glavuprednjih sedita;Pomou oba jezika 1 sl. 19 (pojedan za svaku stranu) postavitesigurnosni pojas bono od sedita kakose naslon za lea ne bi preklopio;delujte na ureaj za skidanje 1 kakobiste oborili kako desnu tako i levustranu, kao to je prethodno opisano.Kada vratite naslone za lea, vratitesigurnosni pojas u pravilan poloaj, preobaranja.UPOZORENJE Kao to je prikazano nasl. 21, sigurnosni pojasevi (svaki uodgovarajuem bonom poloaju uodnosu na sedite usled upotrebeodgovarajueg jezika 1) ne treba dabudu savijeni.Napomena Da biste poveali prtljaniprostor, moete ukloniti policu iznadprtljanika, videti naredni paragraf.Uklonjenu policu 1 sl. 22 moeteprivremeno da postavite iza prednjihsedita, kako je prikazano.Uklanjanje police iznad prtljanikaZa skidanje police, postupite na sledeinain:Otvorite vrata prtljanika a potomotkaite bone zakaaljke (po jedna sasvake strane);Uklonite policu sa osovina 1sl. 23 (po jedna sa svake strane) iizvucite je.20 04066J0007EM21 P2000095-000-00022 P1030216-000-00025Vraanje naslona u standardnipoloaj12)Podignite naslone gurajui ih unazad,sve dok ne ujete klik na oba spojnamehanizma. Pogledati da li su nestalicrvene crte sa mesta za otkainjanje 1sl. 20. Prisustvo crvenih crta ukazuje danaslon nije privren.UPOZORENJE Pomerite prendji naslonza lea iz oborenog u normalan poloaj,paljivo namestite sigurnosni pojas,tako da uvek bude lako dostupan.PANJA10) Svako podeavanje treba vritiiskljuivo kada vozilo miruje.11) Nakon putanja ruice za podeavanje,proverite da li sedite vrsto fiksirano zaine, pokuajte da ga pomerite napred inazad. Ako sedita nisu fiksirana, mogu seiznenada pomeriti to moe dovesti dogubitka kontrole nad vozilom.12) Proverite dali su nasloni pravilnozakaeni sa obe strane (crveni urezi se nevide) da u sluaju naglog koenja ne bipoleteli unapred i povredili putnike.13) Osobe neosetljive na kone boloveusled starosti, hroninih bolesti, dijabetesa,oteenja na kimi, leenja, upotrebealkohola, iscrpljenosti ili drugog fizikogstanja, moraju da budu paljivi prilikomupotrebe grejaa sedita. On moe dauzrokuje opekotine ak i na niskojtemperaturi, naroito ako se koristi u dugimvremenskim periodima.14) Na sedite ili naslon nemojte stavljatipredmete koji mogu da izoluju toplotu, kaoto su, na primer, ebe ili jastuk. To moeda uzrokuje pregrejavanje ureaja zagrejanje sedita. Zauzimanje mesta napregrejanom seditu moe da uzrokujeozbiljne opekotine zbog poveanjapovrinske temperature sedita.UPOZORENJE4) Tekstilne presvlake sedita supredviene da dugo izdre neoteenaprilikom uobiajenog korienja vozila. Usvakom sluaju je neophodno izbei dadodaci garderobi kao to su metalnekope, dugmad, iak trake i slino, budu uintenzivnom kontaktu sa presvlakama, jerse vlakna u dodiru sa njima pod pritiskommogu prekinuti i presvlake se mogu otetiti.23 P1030178-000-00226UPOZNAVANJESAVOZILOMNASLONI ZA GLAVU15)PREDNJI NASLONI ZAGLAVUPodeavanjeMogu se podesiti po visini u4 prethodno odreena poloaja (krajnjigornji poloaj / 2 srednja poloaja /krajnji donji poloaj).Podeavanje prema gore: podiitenaslon za glavu sve dok ne ujete da seaktivirala blokada.Podeavanje prema dole: pritisnitetaster 1 sl. 24 i spustite naslon za glavu.UklanjanjeZa skidanje naslona za glavu postupitena sledei nain:nagnuti naslon sedita (da krov ne bismetao);pritisnuti oba tastera 1 i 2sl. 24 pored dva sa strane dva oslonca,potom skinite naslone za glavu.UPOZORENJE Ako se oslonci za glavuskinu, uvek se moraju ponovo pravilnonamestiti pre nego to nastavite sauobiajenim korienjem vozila.ZADNJI NASLONI ZAGLAVUPodeavanjeZa zadnja sedita su predviena dvabona naslona za glavu i jedan centralni(ako postoji) podesiva po visini u3 prethodno odreena poloaja (krajnjigornji poloaj / srednji poloaj / krajnjidonji poloaj)Podeavanje prema gore: podiitenaslon za glavu sve dok ne ujete da seaktivirala blokada.U nekim verzijama vidljiva etiketa usl. 25 podsea korisnika na zadnjemseditu da ispravno podesi naslon zaglavu, podizanjem nagore u jedan oddva mogua predviena poloaja.UPOZORENJE Da bi voza imaomaksimalnu vidljivost, ako se ne koriste,oslonci za glavu se vraaju u osnovnipoloaj - krajnji donji.Podeavanje prema dole: pritisnitetaster 1 sl. 26 i spustite naslon za glavu.PANJA15) Nasloni za glavu se podeavaju tako daglava, a ne vrat, se oslanja na njih. Samo utom sluaju obavljaju svoju zatitnufunkciju. Svi eventualno uklonjeni nasloni zaglavu moraju se ponovo pravilno postavititako da tite putnike u sluaju udara:pridravajte se prethodno opisanihuputstava.24 04076J0001EM25 04076J0002EM26 P20000009-000-00027VOLAN16) 17)PODEAVANJAVolan se moe podesiti po visini iaksijalno.Za podeavanje pomeriti ruicu 1sl. 27 nadole u poloaj B, nakon togapodesite volan u poloaj koji Vamnajvie odgovara a potom ga zakljuajteu tom poloaju ponovnim postavljanjemruice 1 u poloaj A.PANJA16) Podeavanja izvodite samo kada jevozilo zaustavljeno a motor ugaen.17) U potpunosti je zabranjeno menjati idodavati delove po sopstvenomnahoenju, to kao posledicu imaneautorizovanu vonju ili nepravilnosti stubaupravljaa (npr. montaa sistema protivkrae), to osim gubitka performansisistema i garancije moe izazvati ozbiljnebezbednosne probleme kao ineusklaenost upotrebne dozvole vozila.RETROVIZORIOpremljeni su sigurnosnim ureajemkoji omoguava njegovo otkainjanje usluaju grubog kontakta sa putnikom.UNUTRANJIRETROVIZORManuelno podeavanjeDelujte na ruicu 1 sl. 28 kako bistepodesili retrovizor u dva razliitapoloaja; normalan i protiv zaslepljenja.Elektrohromirani retrovizor(ako postoji)Elektrohromirani retrovizor moeautomatski da izmeni kapacitetreflektovanja i izbegne zaslepljivanjevozaa sl. 29.Elektrohromatski retrovizor ima dugmeON/OFF za ukljuivanje/iskljuivanjeelektrohromatske funkcije protiv27 P2000087-000-00028 04106J0001EM28UPOZNAVANJESAVOZILOMzaslepljivanja.Ubacivanjem u rikverc, retrovizor seuvek postavlja u boju za dnevnuupotrebu.SPOLJNA OGLEDALA18)Elektrino podeavanjePodeavanje retrovizora je moguesamo kada je kontakt brava u poloajuMAR.Za podeavanje uradite sledee:putem prekidaa 1 sl. 30 odabratiogledalo (levo ili desno) na kojem vritepodeavanja;podesite ogledalo delovanjem u etirismera na prekida 2 sl. 30.Manuelno savijanjeKada je potrebno (na primer kadadimenzije stvaraju problem u uskomprolazu) ogledala je mogue preklopitipomeranjem iz poloaja A u poloaj Bsl. 31.ZagrejaniPritiskom na taster (termkikozadnje staklo) na centralnom prikazutable se aktivira odmagljivanje/odmrzavanje ogledala spoljnihretrovizora.PANJA18) Spoljanji retrovizor strana vozaa,budui da je kriv, malo menja percepcijurazdaljine.29 04106J0002EM 30 04106J0003EM31 04106J0004EM29SPOLJANJASVETLALeva ruica 1 sl. 32 upravlja najveemdelu spoljnih svetala. Spoljnja svetla sepale i kada je kontakt klju u poloajuMAR. Paljenjem spoljanjih svetalaosvetljava se i instrument tabla i ostalekomande na komandnoj tabli.FUNKCIJA AUTO(Svetlosni senzor)(ako postoji)Ovo je senzor sa infracrvenim LEDlampicama, u kombinaciji je sasenzorom za kiu i nalazi se navetrobranskom staklu. Moe daregistruje promene u spoljnjemosvetljenju vozila, na osnovu osetljivostisvetlosti podeene putem menija nadispleju ili u sistemu Uconnect5" ili7" HD (ako je predvieno).to je vea osetljivost, manja je koliinaspoljne svetlosti koja je potrebna zaautomatsko paljenje spoljnih svetala.Aktivacija funkcijeOkrenuti toki leve ruice u poloaj.UPOZORENJE Funkcija se moeaktivirati samo kada je kontakt brava upoloaju MAR.Deaktivacija funkcijeZa deaktivaciju funkcije okrenuti tokileve ruice u poloaj koji nije .OBORENA SVETLASa kontakt kljuem u poloaju MAR,okrenite prsten 1 sl. 32 u poloaj .U sluaju ukljuivanja oborenih svetala,dnevna svetla se gase a pale seoborena, zadnja poziciona i svetla natablici. Na instrument tabli se palilampica .DNEVNA SVETLA (D.R.L.)"Daytime Running Lights" (Svetla zadnevnu vonju)19) 20)Sa kljuem u poloaju MAR i prstenomokrenutim u poloaj O dnevna svetla izadnja poziciona svetla se paleautomatski; ostala svetla i unutranjeosvetljenje ostaju ugaeni. Kada sudnevna svetla deaktivirana (za verzije /trita gde je to predvieno),okretanjem prstena u poloaj O ne palise nijedno svetlo.PREDNJA SVETLA ZAMAGLU(ako postoje)Za paljenje svetla za maglu pritisnitetaster 1 sl. 33. Kada su svetla za magluupaljena, na instrument tabli se palilampica . Svetla za maglu seaktiviraju kada su upaljena oborenasvetla.Gase se ponovnim pritiskom na taster1.Ugaona svetlaFunkcija se aktivira kada su oborenasvetla upaljena pri brzini manjoj od40 km/h: za velike uglove rotacijevolana ili paljenje pokazivaa pravca,upalie se svetlo (integrisano u svetla zamaglu) koja se odnose na aktivnoj stranikoja e poveati ugao none vidljivosti.32 04126J0001EM33 04126J0008EM30UPOZNAVANJESAVOZILOMZADNJA SVETLA ZAMAGLU(ako postoji)Pali se, zajedno sa upaljenim oborenimsvetlima, pritiskom na taster 1 sl. 34 .Kada su svetla za maglu upaljena, nainstrument tabli se pali lampica .Da biste ih ugasili, ponovo pritisnitetaster; zadnja svetla za maglu seautomatski gase kada se ugaseoborena svetla ili svetla za maglu.SVETLA ZA PARKIRANJEPale se kada je kontakt brava upoloaju STOP, ili kada je klju izvuen,okretanjem prstena leve ruice prvo upoloaj O a potom u poloaj .Na instrument tabli se pali lampica.Ponovite istu ovu operaciju da biste ihugasili.ODLOENO GAENJEFAROVA (Follow mehome - Prati me kui)Aktiviranjekontakt bravu staviti u poziciju STOP.U roku od 2 minuta povui levu ruicu ureim trepuih dugih svetala, svakopremetanje ruice odgovara poveanjuod 30 sekundi odlaganja gaenja farovado maksimalno 210 sekundi (odgovara7 treptanja).DeaktiviranjeDrati levu ruicu u poloaju treptanjadugih svetala nekoliko sekundi ili driteklju u poloaju MAR ili na krajuprethodno podeenog trajanja.DUGA SVETLASa prstenom leve ruice u poloaju, gurnite ruicu prema instrumenttabli (stabilan poloaj). Na instrumenttabli se pali lampica . Gase sepovlaenjem ruice prema volanu.AblendovanjePovucite ka sebi levu ruicu 1 sl. 35,nestabilan poloaj; prilikom otputanja,ruica se automatski vraa u stabilancentralni poloaj.Kada se upale duga svetla nainstrument tabli se pali lampica .POKAZIVAI PRAVCALevu ruicu 1 sl. 35 okrenuti u poloaj(stabilan):nagore: aktivacija desnog pokazivaapravca;nadole: aktivacija levog pokazivaapravca.Na instrument tabli se naizmenino palilampica ili .Pokazivai pravca se automatskiiskljuuju kada vozilo nastavi da sekree pravolinijski ili prilikom aktivacijednevnih svetala (D.R.L.) / svetla zaparkiranje.PODEAVANJEGEOMETRIJE FAROVAOrijentacija svetlosnog snopaIspravna orijentacija farova jeodluujua za udobnost i bezbednostne samo vozaa nego i svih uesnika usaobraaju. Osim toga, predstavljaposebno pravilo prilikom vonje.34 04126J0009EM35 04126J0002EM31Da biste sebi i drugima obezbedilinajbolju vidljivost prilikom vonje saupaljenim farovima, vozilo treba da imaispravno podeenu geometriju farova.Za proveru i eventualno podeavanjeobratite se Mrei korisnike podrkeFiat.Proveriti orijentaciju svetlosnog snopaprilikom svake promene teine ilirasporeda tereta koji se prevozi.Korektor geometrije farovaKorektor geometrije farova radi kada jekontakt brava u poloaju MAR i kada suupaljena oborena svetla.Za podeavanje pokrenite tastere ipostavljene na masku upravljaketable.Displej na instrument tabli pokazujepoloaj koji se odnosi na podeavanje.Poloaj 0: jedna ili dve osobe naprednjim seditima;Poloaj 1: 4 ili 5 osoba;Poloaj 2: 4 ili 5 osoba + prtljag uprtljaniku;Poloaj 3: voza + maksimalnodozvoljeno optereenje koje se nalaziiskljuivo u prtljaniku.UPOZORENJE Proveriti geometrijufarova svaki put kada se promeni teinatereta koji se prevozi.REGULACIJAINTENZITETAOSVETLJENJAINSTRUMENT TABLE ISLIKA NA KOMANDNIMTASTERIMAPodeavanje intenziteta osvetljenjainstrument table i komandnih tastera semoe izvriti putem glavnog menija nainstrument tabli (pogledati odeljak"Multifunkcionalni displej koji se moepodesiti").ORIJENTACIJA SVETLAZA MAGLU(ako postoji)Za proveru i eventualno podeavanjeobratite se Mrei korisnike podrkeFiat.REGULACIJA FAROVA UINOSTRANSTVUKratka svetla su namenjena za vonju uzemlji porekla pre prodaje.Vonja u zemljama sa suprotnimsmerom saobraaja, da se ne bizaslepeli putnici u vozilima koja dolazeiz suprotnog pravca, potrebno jeregulisati zone farova na osnovusaobraajnih propisa zemlje u kojoj sevozi: (prednji desni projektor), (leviprednji projektor).Verzije sa biparabolarnim svetlomsl. 37: maska za skretanje na desno,prednji levi far;sl. 38: maska za skretanje na desno,prednji desni far.36 04126J0003EM37 04126J0004EM32UPOZNAVANJESAVOZILOMPANJA19) Dnevna svetla su alternativa kratkogsvetla kada je obavezno svetlo prilikomdnevne vonje; kada ne postoji ovaobaveza, u svakom sluaju je dozvoljenokorienje dnevnog svetla.20) Dnevno svetlo ne zamenjuje kratkasvetla za vreme vonje u tunelima ili zavreme none vonje. Korienje dnevnogsvetla je regulisano zakonom o saobraajuzemlje u kojoj se nalazite: paljivo prouitepravila.UNUTRANJASVETLAPREDNJE ENTERIJERSVETLO NA PLAFONUSvetlo na plafonu sa vie sijalicaPrekida 1 sl. 39 pali/gasi lampice naplafonu.Poloaj prekidaa 1:centralni poloaj: lampice 2 i 5 sepale/gase prilikom otvaranja/zatvaranjavrata;prekida u levom poloaju (OFF):lampice 2 i 5 e uvek biti ugaene;prekida u desnom poloaju ( ):lampice 2 i 5 e uvek biti upaljene.Paljenje/gaenje svetla je postepeno.Prekida 3 pali/gasi lampicu 2.Prekida 4 pali/gasi lampicu 5.UPOZORENJE Pre izlaska iz vozila,proveriti da li su svetla u kabiniugaena; ovako se spreava pranjenjeakumulatora nakon zatvaranja vrata. Usvakom sluaju, ako neka lampicaostane upaljena, svetlo na plafonu seautomatski gasi nakon otprilike15 minuta od zaustavljanja motora.Tajmer svetla na plafonuU nekim verzijama, da bi ulaz/izlaz izkola bio jednostavniji, naroito nou ili uslabo osvetljenim mestima, dostupnasu dva moda tajmera.Tajmer ulaska u voziloSvetla na plafonu se pale na sledeinain:nekoliko sekundi prilikomotkljuavanja vrata;u trajanju od 3 minuta prilikomotvaranja jednih vrata;nekoliko sekundi prilikom zatvaranjavrata.Tajmer se prekida kada se kontaktbrava postavi u poloaj MAR.Za gaenje su predviena tri naina:prilikom zatvaranja svih vrata,deaktivira se tajmer od tri minuta iaktivira se tajmer od nekoliko sekundi.Tajmer se prekida kada se start kontaktpostavi u poloaj MAR;prilikom zakljuavanja vrata (bilodaljinskim upravljaem, bilo kljuevimau vratima na strani vozaa), svetlo naplafonu se gasi;38 04126J0005EM39 04136J0001EM33enterijer svetla se svakako gasenakon 15 minuta, da bi se sauvaoakumulator.Tajmer izlaska iz vozilaNakon postavljanja kontakt brave upoloaj STOP ili nakon izvlaenjakljueva iz kontakt brave, svetla naplafonu se pale na sledei nain:ako se klju izvue iz kontakt braveu roku od 3 minuta od zaustavljanjamotora, svetla na plafonu e svetletinekoliko sekundi;prilikom otvaranja jednih vrata, utrajanju od 3 minuta;prilikom zatvaranja jednih vrata nanekoliko sekundi.Tajmer se automatski prekida kada sevrata zakljuaju.Pomona svetla(ako postoje)Kod nekih verzija, na poleini vizira,nalazi se enterijer svetlo 1 sl. 40 kojeosvetljava ogledalo.Enterijer svetlo se automatski pali kadase podignu odgovarajua vrata.ZADNJE ENTERIJERSVETLO NA PLAFONUZa ukljuivanje/iskljuivanje enterijersvetla, pritisnite taster sl. 41:pritisnuto na 1: enterijer svetlo jeuvek ugaeno;pritisnuto na 2: enterijer svetlo jeuvek upaljeno;poloaj 0: enterijer svetlo se paliprilikom otvaranja vrata.KROVNO SVETLOPRTLJANIKAUnutar prtljanika nalazi se enterijersvetlo 1 sl. 42.Pale se automatski prilikom otvaranjaprtljanika a gase se prilikomzatvaranja. U svakom sluaju,kako seakumulator ne bi ispraznio, svetlo seautomatski gasi nakon 15 minuta.40 04136J0006EM 41 F1B0043C42 P1030178-000-00334UPOZNAVANJESAVOZILOMLampice se pale / gase nezavisno odpoloaja kontakt brave.SVETLO U KASETI ZAPREDMETE(ako postoji)Unutar kasete nalazi se enterijer svetlo1 sl. 43.Pale se automatski prilikom otvaranjakasete a gase se prilikom zatvaranja. Usvakom sluaju,kako se akumulator nebi ispraznio, svetlo se automatski gasinakon 15 minuta.Svetlo se pali / gasi nezavisno odpoloaja kontakt brave.PREDNJI BRISA /PRSKALICE ZAPRANJE STAKLADesna ruica upravlja pokretanjemprednjeg brisaa/prskalice za pranjestakla.Radi samo kada je kontakt brava upoloaju MAR.PREDNJI BRISA /PRSKALICE ZA PRANJESTAKLAFunkcionisanje21)5) 6)Metalni prsten 1 sl. 44 moe zauzetisledee poloaje:prednji brisa mirujespori isprekidani reim radabrzi isprekidani reim radaLOW spori kontinuirani reim radaHIGH brzi kontinuirani reim rada.Pomeranjem ruke na gore (nestabilanpoloaj), aktivira se funkcija MIST: rad jevremenski ogranien i ruka se runozadrava u tom poloaju. Kada seotpusti, ruka se vraa u svoj poloaj izaustavlja brisa. Ova funkcija je korisnaza uklanjanja malih naslaga prljavtinena vetrobranskom staklu ili jutarnjarosa.UPOZORENJE Ova funkcija se aktiviraprskalicu za pranje stakala i, stoga, navetrobransko staklo nee biti nanetatenost za pranje stakala. Da bisteisprskali tenost za pranje stakala navetrobransko staklo, potrebno je dakoristite funkciju za pranje.Sa prestenom 1 sl. 44 u poloaju ,brisa nee krenuti s radom. U poloaju1 , vreme pauze izmeupomeranja brisaa je 10 sekundi,nezavisno od brzine vozila. U poloaju, vreme pauze izmeu pomeranjabrisaa je regulisano u zavisnosti odbrzine vozila: poveanjem brzine vreme43 04136J0007EM44 P2000061-000-00035pauze izmeu pomeranja brisaa jesmanjeno. U poloaju LOW ili HIGH,brisa se stalno pomera, tj. nemapauze izmeu dva pomeranja.Funkcija "Inteligentno pranje"Povucite ruku prema volanu(nestabilan poloa) da biste pokrenuliprskalicu za pranje stakala.Ako se ruka povue due od polasekunde, brisa se pokree saaktivnom komandom. Kad korisnikotpusti ruku, vre se tri pomeranja.Posle tih pomeranja, ako je komanda upoloaju , ciklus pranja se zavravasa poslednjim pomeranjem nakonpauze od 6 sekundi.U sluaju poloaja LOW ili HIGHfunkcija pametnog pranja se ne vri.UPOZORENJE U sluaju aktivacije breod pola sekunde, aktivira se samo mlazprskalice za pranje stakala. Nemojteproduavati rad "Inteligentnog pranja"due od 30 sekundi. Nemojte aktiviratikomandu pranja stakala kad je posudaprazna.SENZOR ZA KIU(ako postoji)7) 8)Senzor se deaktivira kada je kontaktbrava u poloaju MAR, a biedeaktiviran u poloaju STOP.To je ureaj koji je smeten izaunutranjeg retrovizora sl. 45, ukontaktu je sa vetrobranskim staklom imoe da meri koliinu kie i stoga i daupravlja automatskim radom brisaavetrobranskog stakla u zavisnosti odvode koja se nalazi na staklu (videtiparagraf Automatski rad brisaa).Ureaj moe da prepozna i da seautomatski prilagodi sledeim uslovima:prisustvo neistoe na povrini (naprimer naslage soli, prljavtine, itd);prisustvo tragova vode usledistroenih brisaa;razlika izmeu dana i noi.VANO Staklo u zoni senzora mora bitiisto.AUTOMATSKI RADBRISAAAktiviranje7) 8)Automatski rad brisaa moe daodabere korisnik, tako to e odabratisenzor za kiu sa menija na displeju, ilina sistemu Uconnect5" o 7" HD iokrenuti prsten 1 sl. 44 u poloaj ili. Ti poloaji se koriste zapodeavanje nivoa senzitivnosti senzoraza kiu: u sluaju poloaja senzorima manju senzitivnost i brisai seaktiviraju sa velikom koliinom vode navetrobranskom staklu, dok u poloajubrisai se aktiviraju saminimalnom koliinom izmerene kie.Aktiviranje automatskog rada brisaabie oznaeno jednim pomeranjembrisaa. Pomeranje brisaa e sepojaviti svaki put kad se senzitivnostsenzora povea, okretanjem prstena sapoloaja prema poloaju .Aktiviranjem funkcije "Inteligentnogpranja" aktivira se normalni cikluspranja, a nakon njegovog zavretka seponovo uspostavlja automatski radbrisaa.U sluaju nepravilnog rada senzora zakiu nain rada brisaa moe da budepromenjen u zavisnosti od potreba. Unekim verzijama, kvar senzora sesignalizira korisniku paljenjem ikonice nadispleju . Oznaka kvara ostajeaktivna u toku rada senzora ili dok sene uspostavi rad ureaja.Spreavanje radaAko se kontakt brava dovede u poloajSTOP, a prsten 1 u sl. 44 u poloajili , prilikom narednogpokretanja (kontakt brava u poloajuMAR), ne vri se nijedan ciklus radabrisaa radi zatite sistema. Ovimprivremenim spreavanjem rada se45 04146J0003EM36UPOZNAVANJESAVOZILOMizbegava nehotina aktivacija radabrisaa u fazi paljenja motora (npr.tokom runog pranja vetrobrana,blokade metlica na staklu usled leda).Korisnik moe ponovo da pokreneautomatski nain rada brisaa na trinaina:okretanjem prstena u poloaj inakon toga ponovo u poloaj ili;pomeranjem ruice prema gore upoloaj MIST;kad brzina kretanja pree 5 km/h sasenzorom koji otkriva prisustvo kie.Kada se ponovo uspostavi funkcijabrisaa na jedan od gore opisanihnaina, dolazi do pomeranja brisaanezavisno od uslova na staklu, kako bise oznaila reaktivacija.DeaktiviranjeKorisnik moe da opozove izborautomatskog rada brisaa delujui nameni na displeju ili na sistemuUconnect5" o 7" HD, ili okreuiprsten 1 sl. 44 u poloaj koji se razlikujeod intervalnih ( ili ).Service PositionOva funkcija omoguava zamenuetkica ili njihovu zatitu kada imasnega i/ili leda.Moe se aktivirati samo nakon gaenjavozila.Funkcija "Service position" se moeodabrati putem eksplicitnog zahtevaklijenta, u roku od dva minuta odgaenja vozila kada su etkice ispravnovraene u poloaj mirovanja.Korisnik moe omoguiti funkcijuokretanjem prstena u poloaj ipomeranjem ruice nagore, u poloajMIST, najvie tri puta. Aktivacija sekoristi za postizanje eljenog poloajaetkica. Funkcija e biti onemoguenaprilikom sledeeg paljenja vozila, kadase brisai aktiviraju ili kada je vozilo upokretu (brzina je vea od 5 km/h).UPOZORENJE U trenutku paljenjavozila proverite da li je sa vetrobranskogstakla uklonjen sneg i led pre nego toupalite brisae.PANJA21) Ukoliko bude potrebno oistiti staklo,proverite da li je ureaj iskljuen ili da jeklju u poloaju STOP.UPOZORENJE5) Nemojte koristiti brisa da bisteoslobodili vetrobransko staklo od slojevasnega ili leda. U tim uslovima, ako je brisaizloen napornom radu, intervenie ureajza spasavanje motora koji mu zaustavlja radna nekoliko sekundi. Ako se potom ovafunkcija ne uspostavi, ak i nakonponovnog pokretanja vozila, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat.6) Nemojte pokretati brisae kada suodignuti od stakla.7) Nemojte da aktivirate senzor za kiutokom pranja vozila u automatskoj perionici.8) U sluaju prisustva leda na vetrobranu,proverite da se ureaj nije iskljuio.37ZADNJI BRISA /PRSKALICA ZAZADNJE STAKLOPrsten 2, prikazan na sl. 46, moezauzeti sledee poloaje:zadnji brisa zaustavljenintervalni radneprekidni rad, bez pauzaizmeu dva pomeranja.Zadnji brisa moe da se aktivira nasledee naine:intervalni rad (sa pauzom od otprilikedve sekunde izmeu dva pomeranja),kad je prsten 2 u poloaju abrisa nije u funkciji;sinhronizuje se (na polovini kretanjabrisaa), kada je prsten 2 u poloajua brisa u funkciji ili kada jeprsten 2 u poloaju , ubaen rikverc,ukljuen brisa;Nastavlja kada je prsten 2 u poloaju.Pritiskom ruice prema komandnoj tabli(nestabilan poloaj) pokree se mlazpranja zadnjeg stakla. Pritiskom ruiceautomatski se aktivira, samo jednimpokretom, prskanje mlaza tenosti zapranje zadnjeg stakla kao i sam brisa.Kada se otpusti ruica, slede tripomeranja kao i za vetrobran. Ako jepoloaj (zadnji brisa zaustavljen),posle pauze od 6 sekundi, saposlednjim pomeranjem brisaazavrava se ciklus pranja. ciklusinteligentnog pranja nee se vriti ako jepoloaj .U sluaju da korisnik eli da vri pranjedue od 30 sekundi, ciklus pranja ebiti spreen kao to je opisano uparagrafu "Inteligentno pranje".REGULISANJETEMPERATURESISTEM ZA VENTILACIJUKABINESistem za ventilaciju koji se moeusmeravatiNalaze se na krajevima sl. 47 i nacentralnom delu sl. 48 instrument table.46 P2000062-000-00047 04156J0001EM48 04156J0002EM38UPOZNAVANJESAVOZILOMKako ih koristiti:pomeriti centralni ureaj 1 zausmeravanje vazduha u eljenompravcu;okreite toki 2 da biste podesili /zatvorili dovod vazduha.Fiksni sistem za ventilacijuPredvien je i fiksni sistem za ventilaciju3 sl. 47 koji usmerava vazduh nagore ika bonim staklima. Upotpunjuje ureajcentralnog sistema za ventilaciju koji senalazi uz donji rub vetrobrana i otvoreza ventilaciju koji usmeravaju vazduh kanogama putnika koji se nalaze naprednjim i zadnjim seditima.39RUNI KLIMA UREAJKomande49 P2000027-000-00040UPOZNAVANJESAVOZILOM1 ruica za podeavanje temperaturevazduha (meanje toplog/hladnogvazduha)Crvena zona = topao vazduh;Plava zona = hladan vazduh.2 ruica za aktivaciju i regulacijuventilatora:0 = ventilator je ugaen;1-2-3 = brzina ventilacije;4 = ventilacija na maksimalnojbrzini.3 taster aktivacije / deaktivacijeunutranje cirkulacije vazduha;4 ruica za distribuciju vazduha:izlazak vazduha iz centralnih ibonih otvora za ventilacijuizlazak vazduha iz centralnih ibonih otvora za ventilaciju i izventilacije u prednjem i zadnjemprostoru za nogeizlazak vazduha iz ventilacije uprednjem i zadnjem prostoru zanoge i blagi protok vazduha izbonih otvora za ventilaciju nainstrument tabliizlazak vazduha iz ventilacije uprednjem i zadnjem prostoru zanoge, kod vetrobranskog stakla ibonih prozora i blagi protokvazduha iz bonih otvora zaventilaciju na instrument tabliizlazak vazduha iz ventilacije kodvetrobranskog stakla i bonihprozora i blagi protok vazduha izbonih otvora za ventilaciju nainstrument tabli5 taster aktivacije / deaktivacije klimaureaja;6 taster aktivacije / deaktivacijeodmagljivanje / odmrzavanje termikogzadnjeg staklaKlimatizacija(rashlaivanje)Da bi se kabina ohladila, postupite nasledei nain:ruicu 1 okrenite u plavu zonu;aktivirati unutranju cirkulacijuvazduha;ruicu 4 okrenuti na ;pritisnuti taster 5 za aktivaciju klimaureaja i okrenuti ruicu 2 najmanje u 1.brzinu. Da bi se kabina brzo rashladila,okrenuti ruicu 2 na maksimalnu brzinuventilatora.Podeavanje rashlaivanjaokrenite ruicu 1 u desno zapoveavanje temperature;deaktivirati unutranju cirkulacijuvazduha;okrenuti ruicu 2 za smanjenje brzineventilatora.Zagrevanje kabineDa bi se kabina zagrejala, postupite nasledei nain:ruicu 1okrenite u crvenu zonu;ruicu 4 okrenuti na ;okrenuti ruicu 2 najmanje u 1.brzinu. Da bi se kabina brzo zagrejala,okrenuti ruicu 2 na maksimalnu brzinuventilatora.UPOZORENJE Hladnom motoru jepotrebno nekolio minuta da adekvatnozagreje kabinu.Brzo odmagljivanje/odmrzavanjeOva opcija omoguava brzoodmagljivanje / odmrzavanje vetrobranai zadnjih bonih stakala.Da bi se stakla brzo odmaglila /odmrzla, postupite na sledei nain:ruicu 1 okreite u smeru kazaljkena satu, dok ne doe u maksimalanpoloaj u crvenoj zoni;ruicu 2 okrenite na maksimalnubrzinu ventilatora;ruicu 4 okrenuti na ;deaktivirati unutranju cirkulacijuvazduha.Posle odmagljivanja/odmrzavanjaprebacite komande i ponovouspostavite eljene uslove udobnosti.Zatita od zamagljivanja staklaKlima ureaj je veoma koristan u41prevenciji zamagljivanja stakla u sluajuvelike vlanosti.U sluaju velike spoljne vlanosti i/ili kiei/ili velikih razlika u temperaturi izmeuunutranjosti kabine i spoljanjosti,savetuje se preduzimanje sledeihpreventivnih koraka zatite stakla odzamagljivanja:ruicu 1okrenite u crvenu zonu;ruicu 4 okrenuti na , samogunou prelaza na poloajkada se ne primeuju naznakezamagljivanja;okrenuti ruicu 2 najmanje na 1.brzinu ventilatora.pritisnuti taster 5 za aktivaciju klimaureaja.Odmagljivanje/odmrzavanje termikogzadnjeg staklaPritisnuti taster za aktivaciju (LEDlampica na tasteru je upaljena)odmagljivanja / odmrzavanja termikogzadnjeg stakla.Funkcija se automatski deaktivira nakonoko 20 minuta ili nakon gaenja motorai ne aktivira se ponovo prilikomsledeeg pokretanja.Gde funkcija postoji, pritisak na tasteraktivira odmagljivanje/odmrzavanjeogledala spoljnih retrovizora.UPOZORENJE Nemojte primenjivatiadhezivna sredstva na elektrina vlaknasa unutranje strane termikog zadnjegstakla, da se ne bi otetilo i izgubilofunkciju.Cirkulacija vazduha uunutranjosti vozilaPritisnite taster da biste ukljuiliunutranju recirkulaciju vazduha: kadaje LED upaljen, recirkulacija vazduha jeunutranja (zatvorena recirkulacija),kada je LED iskljuen, recirkulacija jeotvorena i vazduh dolazi od spolja.Savetuje se aktivacija cirkulacijeunutranjeg vazduha za vremezaustavljanja u kolonama ili tunelimaradi spreavanja ulaska spoljanjegzagaenog vazduha u kabinu.Izbegavajte due korienje ovefunkcije, naroito ako ima vie osoba uvozilu, da bi se izbeglo zamagljivanjestakla.UPOZORENJE Cirkulacija unutranjegvazduha omoguava, u zavisnosti ododabranog naina rada ("zagrevanje" ili"rashlaivanje"), bre dostizanje eljenihuslova. Aktivacija cirkulacije unutranjegvazduha se savetuje u kinim i hladnimdanima, da bi se izbeglo zamagljivanjestakla.Start&Stop(ako postoji)U sluaju aktivacije sistema Start&Stop(ugaen motor, brzina vozila je 0 km/h)sistem ostaje sa protokom vazduha kojije odabrao voza.U ovim uslovima se ne garantujehlaenje i zagrevanje kabine jer sekompresor klima ureaja zaustavlja samotorom.Ako elite da date prednost klimaureaju, mogue je deaktivirati sistemStart&Stop pritiskom na taster kojise nalazi na centralnom prikazu table.Dodatni greja(ako postoji)Dodatni greja obezbeuje brezagrevanje kabine.Aktivira se u hladnim klimatskimuslovima, ako se ustanove sledeeokolnosti:niska spoljna temperatura;niska temperatura rashladne tenostimotora;motor je upaljen;brzina ventilacije podeena najmanjena 1;ruica 1 je okrenuta do kraja usmeru kretanja kazaljke na satu ucrvenoj zoni.Iskljuivanje grejaa kada se najmanjejedan od gore navedenih uslova vie neregistruje.Napomena Snaga elektrinog grejaase podeava prema naponuakumulatora.42UPOZNAVANJESAVOZILOMOdravanje ureaja2)Za vreme zimskog perioda, klima ureajtreba ukljuivati jednom meseno naoko 10 minuta.Pre letnje sezone proverite efikasnostureaja u ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.UPOZORENJE2) Ovaj ureaj koristi rashladnu tenost kojaje kompatibilna s vaeim propisima uzemljama u kojoj se prodaje vozilo R134a iliR1234yf (prikazano na ploici na motoru).Upotreba neadekvatnih rashladnih tenostimoe ugroziti efikasnost i celovitos ureaja.Iz toga razloga se moraju koristiti samomaziva za kompresore koja su kompatibilnasa navednom rashladnom tenou.43AUTOMATSKI KLIMA UREAJKomande50 P2000028-000-00044UPOZNAVANJESAVOZILOM1 - ruica za regolaciju temperature ukabini, na displeju se prikazujepodeena temperatura;2 - taster za aktivaciju funkcije MAXA/C;3 - taster aktivacije / deaktivacijekompresora klima ureaja;4 - taster za aktivaciju funkcije MAXDEF (brzo odmagljivanje / odmrzavanjeprednjih stakala);5 - taster za ukljuivanje/iskljuivanjeklima ureaja;6 - ruica za regolaciju brzineventilatora, na displeju se prikazujepodeena brzine ;7 - tasteri za odabir prostiranjavazduha;8 - taster aktivacije / deaktivacijetermikog zadnjeg stakla;9 - taster aktivacije / deaktivacijeunutranje cirkulacije vazduha;10 - taster za aktivaciju funkcije AUTO(automatska funkcija).OpisAutamstki klimaureaj podeavavazduh u kabini kako bi se dostiglatemperature podeena na displeju.Sistem odrava konstantnimtemperaturu kabine i kompenzujeeventualne varijacije spoljnih klimatskihuslova.Radi maksimalne udobnosti, referentnatemperatura je 22C.Automatski kontrolisani parametri ifunkcije su:temperatura vazduha koji dolazi izprednje ventilacije sa strane vozaa /suvozaa;distribucija vazduha koji dolazi izprednje ventilacije sa strane vozaa /suvozaa;brzina ventilatora (kontinuiranapromena protoka vazduha);aktivacija kompresora (za hlaenje /odstranjivanje vlanosti vazduha);cirkulacija vazduha.Sve ove funkcije se mogu manuelnomodifikovati, tj. delovanjem na sistem iizborom jedne ili vie funkcija zamodifikaciju parametara.Manuelni izbor uvek ima prednost uodnosu na automatizaciju i biezapamen sve dok se ne pritisne tasterAUTO, osim u sluajevima kada sistemintervenie iz bezbednosnih razloga.Sledee operacije ne deaktivirajufunkciju AUTO:aktivacija / deaktivacija cirkulacije;Ukljuivanje/iskljuivanje kompresora(samo ako je klima-ureaj u stanju daodri zadatu temperaturu);aktivacija / deaktivacija termikogzadnjeg stakla.Koliina vazduha koja ue u kabinu jenezavisna od brzine vozila, budui da jeelektronski kontrolie ventilator.Temperatura ubaenog vazduha seuvek automatski kontrolie, u zavisnostiod temperature zadate na displeju(osim u sluaju kada je sistem iskljuenili u odreenim uslovima kada jekompresor iskljuen).Sistem omoguava manuelnopodeavanje:temperatura vazduha kabine;brzine ventilatora (kontinualnavarijanta);distribucije vazduha na 5 naina;aktivaciju kompresora;funkcija MAX A/C (maksimalnohlaenje);MAX DEF (brzo odmagljivanje /odmrzavanje prednjih stakala);cirkulacije vazduha;termikog zadnjeg stakla;iskljuivanja sistema.Nain rada klimaureajaKlima ureaj se moe aktivirati narazliite naine: u svakom sluaju sesavetuje pritiskanje tastera AUTO iokretanje ruica za podeavanje eljenetemperature.Na ovaj nain sistem poinje upotpunosti da radi u automatskommodu i regulie temperaturu, koliinu idistribuciju vazduha koji je uao ukabinu i cirkulaciju i aktivacijukompresora klime.Za vreme automatskog rada je mogueu svakom trenutku menjati zadatu45temperaturu, aktivirati / deaktiviratizadnje staklo, aktivirati / deaktiviratikompresor i cirkulaciju, pritiskom naodgovarajue tastere i okretanjemodgovarajuih ruica: ureaj eautomatski modifikovati podeavanjada bi se prilagodio novim zahtevima.Maksimalno hlaenje (reim MAXA/C)Za hlaenje kabine je takoe moguepritisnuti taster 2 u poloaj oznaennatpisom MAX A/C.U ovom modu sistem aktivira klimaureaj (LED lampica na tasteru 3 seupalila), aktivira cirkulaciju unutranjegvazduha (LED lampica na tasteru 10 jeupaljena), regulie brzinu ventilatora namaksimumu i dovodi vazduh centralnimi bonim otvorima za ventilaciju ipodeava temperaturu na displeju naLO (minimalna temepratura).UPOZORENJE Za vreme trajanjafunkcije MAX A/C mogue je podesitibrzinu ventilatora i promeniti distribucijuvazduha i ka otvorima kod nogu. Svakadruga operacija zahteva deaktivacijufunkcije MAX A/C.Regulacija temperaturevazduhaRuicu 1 okrenuti nadesno da bisteregulisali temperaturu vazduha u kabini.Podeena temperatura se prikazuje nadispleju.Okretanjem ruice do kraja udesno iliulevo se respektivno aktiviraju funkcijeHI (maksimalno zagrevanje) ili LO. Zadeaktivaciju ovih funkcija okrenuti ruicutemperature na eljenu temperaturu.Odabir distribucijevazduhaPritiskom na tastere / / jemogue manuelno podesiti jedan od5 moguih naina distribucije vazduha:Protok vazduha ka ventilacijivetrobranskog stakla i bonihstakala radi odmagljivanja /odmrzavanja stakala.Protok vazduha ka centralnim ibonim otvorima za ventilacijutorzoa i lica kada je toplo.Protok vazduha ka prednjoj izadnjoj ventilaciji kod nogu. Ovadistribucija vazduha omoguavazagrevanje kabine u najkraemroku i odmah prua oseaj topline.+ Raspodela vazduha izmeuventilacije kod nogu (toplijivazduh) i sa strane (hladnijivazduh). Ovakva raspodelavazduha je korisna u prelaznimperiodima (prolee i leto) kadaima sunca.+ Deljenje strujanja vazduhaizmeu otvora u zoni nogu iotvora za odmrzavanje/odmagljivanje vetrobrana iprednjih bonih stakala.Ovakva raspodela vazduhaomoguava dobro zagrevanjekabine i spreava eventualnozamagljivanje stakla.U AUTO reimu klima ureaj automatskiregulie distribuciju vazduha (LEDlampice na tasterima 7 su ugaene).Distribucija vazduha se, kada se runopodesi, uoava paljenjem LED lampicana odabranim tasterima.U kombinovanoj funkciji, pritiskom najedan taster se istovremeno ta funkcijaaktivira i kod ve podeenih. Ako sepak pritisne taster ija funkcija je veaktivna, ona se anulira i odgovarajuaLED lampica se gasi. Za ponovnouspostavljanje automatske regulacijedistribucije vazduha nakon runogodabira, pritisnuti taster AUTO.Regulacija brzineventilatoraOkrenuti ruicu 6 za poveanje /smanjenje brzine ventilatora. Brzina seprikazuje na unutranjem displeju naruici 6.maksimalna brzina ventilatora = sveLED lampice svetle;minimalna brzina ventilatora = jednaLED lampica svetli;46UPOZNAVANJESAVOZILOMVentilator se moe iskljuiti samo ako jedeaktiviran kompresor klima ureajapritiskom na taster A/C.UPOZORENJE Za ponovnouspostavljanje automatske regulacijebrzine ventilatora nakon manuelneregulacije, pritisnuti taster AUTO.Taster AUTOPritiskom na taster AUTO (LED lampicana tasteru je upaljena) klima ureajautomatski regulie:koliinu i distribuciju vazduha kojiulazi u kabinu;kompresor klime;cirkulaciju vazduha;ponitava sve prethodne manuelneregulacije;Ovaj uslov je oznaen paljenjem LEDlampice na tasteru AUTO.Manuelnom regulacijom distribucijevazduha ili brzine ventilatora, LEDlampica se gasi i oznaava da klimaureaj vie ne regulie sve funkcijeautomatski.Za ponovno uspostavljanje automatskeregulacije sistema nakon jednog ili vierunih odabira, pritisnuti taster AUTO.Cirkulacija vazduha uunutranjosti vozilaCirkulaciju vazduha regulie sledee:automatska aktivacija: LED lampicana tasteru je ugaena, LEDlampica na tasteru AUTO je upaljena;prinudna aktivacija (cirkulacijavazduha je uvek aktivna): LED lampicana tasteru je upaljena;prinudna deaktivacija (cirkulacijavazduha nije aktivna, vazduh ulazispolja): LED lampica na tasteru jeugaena;Prinudna aktivacija / deaktivacija seuvek moe odabrati pritiskom na taster.Pritiskom na taster klima ureajautomatski aktivira cirkulacijuunutranjeg vazduha (LED lampica natasteru je upaljena).Pritiskom na taster je svakakomogue aktivirati cirkulaciju spoljnjegvazduha (LED lampica na tasteru jeugaena) i obrnuto.UPOZORENJE Aktivacija cirkulacijeomoguava bre dostizanje eljenihparametara za zagrevanje / hlaenjekabine. Svakako se savetuje korienjecirkulacije kada je hladno i pada kia,to znaajno poveava mogunostbrzog zamagljivanja unutranjih stakala(naroito ako nije aktivan kima ureaj).Kod niskih spoljnih temperatura,cirkulacija se prinudno deaktivira (savazduhom koji se uzima spolja), da bise izbeglo zamagljivanje. Uautomatskom reimu, sistemautomatski regulie cirkulaciju uzavisnosti od spoljnih klimatskih uslova.Kompresor klimaureajaPritisnuti taster A/C za aktivaciju /deaktivaciju kompresora (aktivacijafunkcije se prikazuje paljenjem LEDlampice koja se nalazi na samomtasteru). Deaktivacija kompresora sememorie i nakon gaenja motora.Kada je kompresor deaktiviran, akoklima ureaj moe da odrava zadatutemperaturu, LED lampica na tasteruAUTO ostaje upaljena. Ako klima ureajne moe vie da odrava zadatutemperaturu, LED lampica na tasteruAUTO se gasi.Za ponovno uspostavljanje automatskeregulacije aktivacije kompresora ponovopritisnuti taster AUTO. Kada jekompresor deaktiviran, mogue jeruno ponititi brzinu ventilatora.Kada je kompresor aktivan i motor jeupaljen, runa ventilacija ne moe da sespusti ispod minimalne brzine (samojedan LED lampica je upaljena).UPOZORENJE Kada je kompresordeaktiviran, nije mogue u kabinudovesti vazduh ija je temperatura niaod spoljne. Osim toga, u odreenimuslovima sredine, stakla se moguiznenada zamagliti jer iz vazduha nemoe da se izvue vlaga.47Brzo odmagljivanje /odmrzavanje stakla(funkcija MAX-DEF)Pritisnuti taster MAX za aktivaciju(LED lampica na tasteru je upaljena)odmagljivanja / odmrzavanja vetrobranai bonih stakala.Klima ureaj vri sledee:aktivira kompresor klime kada todozvoljavaju klimatski uslovi;deaktivira cirkulaciju vazduha;zadaje maksimalnu temperaturuvazduha (HI);aktivira brzinu ventilatora na osnovutemperature rashladne tenosti motora;usmerava vazduh ka otvorima zaventilaciju vetrobrana i prednjih bonihstakala;aktivira termiko zadnje staklo.prikazuje brzinu ventilatora (osvetljendisplej sa desne strane) i primenjenudistribuciju.UPOZORENJE Funkcija MAX-DEFostaje aktivna oko 3 minuta od kada jerashladna tenost motora dostiglaadekvatnu temperaturu.Kada se funkcija aktivira, gasi se LEDlampica na tasteru AUTO. Kada jefunkcija aktivna, jedine moguemanuelne intervencije su regulacijabrzine ventilatora i deaktivacijatermikog zadnjeg stakla.Pritiskom na tastere , A/C iliAUTO klima ureaj deaktivira funkcijuMAX-DEF.Odmagljivanje/odmrzavanje termikogzadnjeg staklaPritisnuti taster za aktivaciju (LEDlampica na tasteru je upaljena)odmagljivanja / odmrzavanja termikogzadnjeg stakla.Funkcija se automatski deaktivira nakonoko 20 minuta ili nakon gaenja motorai ne aktivira se ponovo prilikomsledeeg pokretanja.Gde funkcija postoji, pritisak na tasteraktivira odmagljivanje/odmrzavanjeogledala spoljnih retrovizora.UPOZORENJE Nemojte primenjivatiadhezivna sredstva na elektrina vlaknasa unutranje strane termikog zadnjegstakla, da se ne bi otetilo i izgubilofunkciju.Gaenje/ponovnopaljenje klima ureajaGaenje klima ureajaPritisnite taster .Kada je klima ureaj ugaen:aktivirana je cirkulacija vazduha,izolujui kabinu na taj nain od spoljnihuslova;kompresor je deaktiviran;ventilator je ugaen;Mogue je aktivirati / deaktiviratitermiko zadnje staklo.UPOZORENJE Kontrolna jedinica klimaureaja pamti zadate temperature pregaenja i reaktivira ih kada se pritisnebilo koji taster sistema.Ponovno paljenje klima ureajaZa ponovno paljenje klima ureaja upotpuno automatskim uslovima,pritisnuti taster AUTO.Start&Stop(ako postoji)Automatski klima ureaj regulie sistemStop&Start (motor je ugaen kada jebrzina vozila 0 km/h) tako daobezbeuje maksimalnu udobnost uunutranjosti vozila.Klima ureaj deaktivira sistemStart&Stop ako:je klima ureaj u modu AUTO (LEDlampica na tasteru je upaljena) i termikiuslovi u unutranjosti vozila su dalekood prijatnih;je klima ureaj u MAX A/C;je klima ureaj u MAX-DEF.Kad je Start&Stop sistem aktivan,(motor zaustavljen i brzina vozila je na0 km/h), ako se termiki uslovi uunutranjosti vozila naglo pogoraju (iliako se trai maksimalno rashlaivanje -MAX A/C - ili brzo odmagljivanje - MAXDEF), klima ureaj zahteva ponovnopokretanje motora.Kada je Start&Stop sistem aktivan(ugaen motor i brzina vozila na 0 km/h)dovod vazduha se svodi na minimum48UPOZNAVANJESAVOZILOMda bi se to due zadrali prijatni usloviu kabini.Kontrolna jedinica klima ureaja tei dana najbolji nain regulie nedostatakkomfora nastao usled gaenja motora(gaenja kompresora i pumpe zatenost motora). Mogue je datiprednost radu klima ureajadeaktivacijom sistema Start&Stop,pritiskom na taster koji se nalazi nacentralnom prikazu table.NAPOMENA U ekstremnim klimatskimuslovima se savetuje ograniavanjekorienja sistema Start&Stop da bi seizbeglo neprekidno paljenje i gaenjekompresora, to za posledicu ima brzozamagljivanje stakala i sakupljanje vlageuz prodor neprijatnih mirisa u kabinu.NAPOMENA Kada je sistem Start/Stopaktivan (motor je ugaen i vozilo miruje)automatska regulacija cirkulacije sedeaktivira i uvek se uzima vazduh spoljada bi se smanjila mogunostzamagljivanja stakala (s obzirom da jekompresor ugaen).Dodatni greja(ako postoji)Dodatni greja se automatski aktivira naosnovu uslova sredine i kada je motorpokrenut.UPOZORENJE Greja radi samo kadasu spoljna temperatura i temperaturarashladne tenosti motora niske. Grejase ne aktivira ako napon akumulatoranije dovoljno veliki.Odravanje ureaja3)Za vreme zimskog perioda, klima ureajtreba ukljuivati jednom meseno naoko 10 minuta.Pre letnje sezone proverite efikasnostureaja u ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.UPOZORENJE3) Ovaj ureaj koristi rashladnu tenost kojaje kompatibilna s vaeim propisima uzemljama u kojoj se prodaje vozilo R134a iliR1234yf (prikazano na ploici na motoru).Upotreba neadekvatnih rashladnih tenostimoe ugroziti efikasnost i celovitos ureaja.Iz toga razloga se moraju koristiti samomaziva za kompresore koja su kompatibilnasa navednom rashladnom tenou.ELEKTRONSKIPODIZAI STAKALA22)Komandni tasteri se nalaze narukohvatu sa unutranje strane vrata.Podizai stakala funkcioniu kada jekontakt brava u poloaju MAR i3 minute nakon prelaska kontakt braveu poloaj STOP (ili nakon izvlaenjamehanikog kljua). Ova funkcija jeonemoguena otvaranjem prednjihvrata.Komande na prednjim vratima nastrani vozaaSa vrata na strani vozaa sl. 51 jemogue upravljati svim staklima.1: sputanje/podizanje prednjeglevog stakla. "Neprekidno automatsko"funkcionisanje u fazi sputanja/podizanja stakala;51 04166J0001EM492: sputanje/podizanje prednjegdesnog stakla. "Neprekidnoautomatsko" funkcionisanje u fazisputanja stakala;3: ukljuivanje/iskljuivanje komandipodizaa stakala zadnjih vrata;4: sputanje/podizanje zadnjegdesnog stakla (ako ga ima).5: sputanje/podizanje zadnjeglevog stakla (ako ga ima).Sputanje stakalaPritisnite taster za sputanje eljenogstakla sl. 52.Ako na kratko pritisnete bilo koji taster,bilo prednjih ili zadnjih vrata, stakla sepodiu/sputaju u koracima, dokprodueni pritisak aktivira neprekidnoautomatsko kretanje stakala (akopostoji).Staklo se zaustavlja u eljenom poloajuponovnim pritiskom na taster.Podizanje stakalaPritisnite taster za podizanje eljenogstakla sl. 53.Ako na kratko pritisnete bilo koji taster,bilo prednjih ili zadnjih vrata, stakla sepodiu/sputaju u koracima; za staklaprednjih vrata sa strane vozaa jepredvieno "neprekidno automatsko"kretanje stakala.Stakla zadnjih vrata i prednjih vratasuvoazaa su predviena da se kreusamo u koracima.Komande na prednjim vratima nastrani suvozaa i na zadnjimvratimaNa unutranjoj strani prednjih vrata nastrani suvozaa se nalaze tasteri zaupravljanje staklom na ovim vratima.Na unutranjoj strani zadnjih vrata,nalaze se tasteru za upravljanjestaklima.Zadnje runo podizanje/sputanjestakala(za verzije/trita, gde je predvieno)Za podizanje i sputanje stakalapritisnuti odgovarajui taster 1 sl. 54.PANJA22) Neprimerena upotreba stakala moebiti opasna. Pre i za vreme funkcionisanja,proverite da putnici nisu izloeni riziku odpovreda bilo direktno prouzrokovanimstaklima u pokretu, ili linim predmetimakoji su doli u dodir sa staklom. Nakonizlaska iz vozila (koja imaju mehaniki kljusa daljinskim upravljaem), uvek izvaditiklju iz kontakt brave da sluajno pokrenutastakla ne predstavljaju opasnost za putnikekoji su ostali u vozilu.52 F1B0067C53 F1B0068C54 04166J0004EM50UPOZNAVANJESAVOZILOMPOKLOPAC MOTORAOTVARANJEPostupiti na sledei nain:povui ruicu 1 sl. 55, koja se nalaziu delu kod papuica sa strane vozaa,u smeru koji pokazuje strelica;povucite ruicu 2 sl. 56 u smeru kojipokazuje strelica;podii poklopac i istovremenoosloboditi ipku oslonca 3 sl. 57 saodgovarajueg ureaja za blokiranje,potom uvucite kraj ipke u sedite4 poklopca motora.UPOZORENJE Pre podizanja haubeproveriti da brisai nisu podignuti odvetrobrana i da nisu ukljueni.23) 24) 25)ZATVARANJE26)Postupiti na sledei nain:Drite podignut poklopac motorajednom rukom a drugom izvucite ipku3 sl. 57 iz sedita 4 i vratite je u ureajza blokiranje;Spustite poklopac na oko40 centimetara od motornog prostora,zatim ga pustite da padne i uverite se,pokuavajui da ga podignete, da li sepotpuno zatvorio a ne samo zakaio ubezbednosni poloaj. U tom sluaju nepritiskajte poklopac, nego ga podignite iponovite radnju.UPOZORENJE Uvek proverite da li jepoklopac pravilno zatvoren, da se ne biotvorio za vreme vonje.PANJA23) Ovo radite samo na zaustavljenomvozilu.24) Pogreno postavljanje ipke zaoslanjanje moglo bi dovesti do naglog padapoklopca.25) Vrite podizanje poklopca koristei seobema rukama. Pre nego to nastavite sapodizanjem, proverite da metlice brisaanisu podignute sa stakla, da je vozilozaustavljeno i da je parking konicaaktivirana.55 04196J0001EM56 04196J0002EM57 04196J0003EM5126) Iz bezbednosnih razloga poklopacmotora mora biti uvek dobro zatvorentokom vonje. Zato, uvek proverite da li jepoklopac motora pravilno zatvoren iproverite da li je zakljuan. Ukoliko tokomvonje primetite da blokada nije pravilnoaktivirana, odmah se zaustavite i zatvoritepoklopac na pravilan nain.ELEKTRINI SERVOVOLAN DUALDRIVEFunkcionie samo kada je kontakt kljuu poloaju MAR i motor je upaljen.Elektrini volan omoguavapersonalizovanje optereenja volana uvezi sa uslovima vonje.UPOZORENJE U sluaju brzogokretanja kontakt kljua, kompletnomfunkcionisanju servo volana se moepristupiti nakon nekoliko sekundi.UPOZORENJE Prilikom manevrisanjapri parkiranju kada se upravlja okreevie puta, moe se primetiti sve teepokretanje upravljaa; ovo je normalno iposledica je intervencije sistema zatiteod pregrevanja elektrinog motora. Utom sluaju nije potrebna nikakvapopravka. Prilikom sledee upotrebevozila, servo volan se vraa u uobiajenireim rada.UPOZORENJE Elektrini servo volanDualdrive karakterie to da kada sepriblii kraju vonje, javlja se elektronskosmirivanje sistema. U nekim sluajevimamanevrisanja, volan moe da se jomalo zarotira pre mehanikogzaustavljanja. Ovakvo ponaanje jenormalno i poeljno radi izbegavanjasuvinih uticaja na mehanikekomponente koje se nalaze uunutranjosti ureaja.UKLJUIVANJE /ISKLJUIVANJE SERVOVOLANA27) 28)Ukljuivanje / iskljuivanje:Pritisnite taster sl. 58.Aktivacija funkcije ima vizuelnuindikaciju (natpis CITY) na instrumenttabli, ili u zavisnosti od verzije, nadispleju.Kada je aktivirana funkcija CITY,optereenje volana je manje, to na tajnain olakava manevrisanje prilikomparkiranja: aktivacija funkcije postajeveoma korisna prilikom vonje u centrugrada.Kako bi se garantovao pravilan radvolana, ukoliko se taster pritisne tokomokretanja volana, promena snage e bitiprimeena samo u trenutku kada se58 P2000025-000-00052UPOZNAVANJESAVOZILOMobrne smer rotacije ili kada se volanpusti.PANJA27) Najstroe je zabranjeno menjati idodavati delove po sopstvenomnahoenju, to kao posledicu imaneautorizovanu vonju ili nepravilnosti stubaupravljaa (npr. montaa sistema protivkrae), to osim gubitka performansisistema i garancije moe izazvati ozbiljnebezbednosne probleme kao ineusklaenost upotrebne dozvole vozila.28) Pre vrenja bilo kakve intervencijeodravanja, uvek zaustavite motor i ukloniteklju iz kontakt brave, uz aktiviranje blokadeupravljaa (na poseban nain kada sevozilo nae sa tokovima odignutim odzemlje). U sluaju da to nije mogue(potrebno je staviti klju u poloaj MAR ilipokrenut motor), ukloniti glavni zatitniosigura elektrinog servo upravljaa.PRTLJANIKUPOZORENJE Nemojte putovati sapredmetima na polici iznad prtljanika:mogu izazvati povrede putnika u sluajunezgode ili naglog koenja.OTVARANJE29)Otvaranje vrata prtljanikaKada je otkljuano centralnozakljuavanje, mogue je otvoriti ga saspoljne strane vozila delovanjem naprikazanu elektrinu kvaku za otvaranje(ako postoji) sl. 59 koja se nalazi ispodrukohvata, sve dok se ne uje "klik" daje brava otkljuana.Prilikom otvaranja vrata prtljanikaistovremeno se pali unutranje enterijersvetlo u prtljaniku; svetlo seautomatski gasi prilikom zatvaranjaprtljanika (videti i "Unutranja svetla").Ako zaboravite da zatvorite vrataprtljanika, da bi se sauvaoakumulator, svetlo se automatski gasinakon nekoliko minuta.Hitno otvaranje s unutranje straneu vanrednim situacijamaPostupiti na sledei nain:spustiti naslone za glavu i oboritisedita;Pronaite i, pomou odvijaa, skiniteuti pokopac A sl. 60 koji je montiranpod pritiskom i smeten ispod brave;nakon toga ubacite odvija tako dase jeziak B sl. 61 otkoi i omoguimehaniko otkljuavanje.59 P2000015-000-00060 P2000092-000-00053ZATVARANJEZa zatvaranje vrata prtljanika, spustiteih pomou ruke i sputajte sve dokbrava ne klikne.UPOZORENJE Pre nego to ponovozatvorite vrata prtljanika proverite da liimate kljueve, jer e se vrata prtljanikaautomatski zakljuati.INICIJALIZACIJAUPOZORENJE Ako se baterija sluajnoispraznila ili ako je dolo do prekidasigurnosnog osiguraa, neophodno jeobaviti inicijalizaciju mehanizmaotvaranja/zatvaranja vrata prtljanika nasledei nain:zatvorite sva vrata, ukljuujui i vrataprtljanika;pritisnuti taster " FIAT" nadaljinskom upravljau;pritisnuti taster na daljinskomupravljau.ZADNJA UTINICANalazi se na levoj strani prtljanikasl. 68. Funkcionie samo kada jekontakt klju u poloaju MAR.UPOZORENJE Nemojte ukljuivati uutinicu potroae sa snagom veomod 180W. Nemojte otetiti utinicuneadekvatnim utikaima.KUTIJA SA ALATOM(ako postoji)Sastoji se od specijalne forme sl. 63,koja se nalazi u prtljaniku i moe sekoristiti za smetanje predmeta toomoguava da je dno ravnomernoravno.Kargo boks(ako postoji)U njega se mogu odloiti manjipredmeti, kako bi uvek bili na dohvatruke.Pristup kargo boksuPostupiti na sledei nain:otvorite zadnja vrata;uhvatite jeziak na tepih sl. 64 ipodignite ga;61 P2000093-000-00062 P1030178-000-00163 04206J005EM54UPOZNAVANJESAVOZILOMAko je potrebno, obrnite delovetepiha, navedenih nalake pristupili odeljcima kojiispod.Demontaa dna kargo boksaUkoliko morate da doete do kompletaFix&Go ili ako elite da poveatezapreminu prtljanika, moete uklonitidasku 1 sl. 65.Postupiti na sledei nain:otvorite zadnja vrata;Uklonite tepih;Odblokirajte dva zavrtnja na dnukargo boksa okretanjem suprotno odsmera kazaljki sl. 67;Podignite kargo boks pomouodgovarajuih drki.FIKSIRANJE TERETAU uglovima prtljanika se nalaze etiriprstena (dva prednja 1 sl. 68 i dvazadnja 2) za fiksiranje uadi koja mogupomoi pri fiksiranju prtljaga.PANJA29) Povedite rauna da ne udaritepredmete na nosau otvarajui zadnjavrata prtljanika.64 P2000065-000-00065 P2000071-000-00066 P2000072-000-00067 P2000066-000-00068 P1030204-000-00055sl. 66, da bistese nalazeUNUTRANJAOPREMAKASETA ZA ODLAGANJESTVARI30)Za otvaranje pregrade postupiti nasledei nain:povucite ruicu 1 sl. 69 u smeru kojipokazuje strelica, vrata se otvarajuautomatski na dole.kada se otvori pregradasl. 70 automatski se pali unutranjesvetlo (ako postoji).TITNIK ZA SUNCENalaze se sa svake strane unutranjegretrovizora. Mogu se okrenuti frontalnoili sa strane.Za okretanje titnika za sunce u stranu,skinite je sa nosaa pored retrovizora iokrenite je ka bonom prozoru.Iza titnika za sunce se nalaze ogledala.Za pristup ogledalcu, podii nagorevrata 1 sl. 71, kao to je prikazano naslici.UPOZORENJE Sa obe strane titnikaza sunce na strani suvozaa se nalazietiketa da je obavezna deaktivacijaairbag-a ako se ugradi sedite za decuokrenuto suprotno od smera kretanja.Slediti uputstva na titniku za sunce(videti opis u paragrafu "Sistem zadodatnu zatitu (SRS) - Air bag" odeljka"Bezbednost").PREDNJA UTINICA UKABININalazi se na centralnoj konzoli i radisamo sa kontakt bravom u poloajuMAR. Da biste je upotrebili, otvorite ep1 sl. 72.U verzijama sa opcionom opremom zapuae ("kit fumatori"), umestoelektrine utinice se nalazi upalja69 04206J0002EM70 04206J0003EM71 04206J0004EM72 P2000019-000-00056UPOZNAVANJESAVOZILOM(videti opis u paragrafu "Upalja").UPOZORENJE Nemojte ukljuivati uutinicu potroae sa snagom veomod 180W. Nemojte otetiti utinicuneadekvatnim utikaima.UPALJA(ako postoji)31)Nalazi se na centralnom delu Zaupotrebu upaljaa pritisnite taster 1sl. 73.Nakon nekoliko sekundi se upaljaautomatski vraa u poetni poloaj ispreman je za ponovnu upotrebu.UPOZORENJE Uvek proveriti da li jeupalja iskljuen.UPOZORENJE Nemojte ukljuivati uutinicu potroae sa snagom veomod 180W. Nemojte otetiti utinicuneadekvatnim utikaima.PEPELJARA(ako postoji)Sastoji se iz plastine posude koja semoe izvaditi sl. 74, koja se moenalaziti u okviru prostora za ae ikonzerve koji se nalazi u sredinjemtunelu (videti dole navedeni opis).32)NASLON ZA RUKEPrednji naslon za ruke(ako postoji)Nalazi se izmeu prednjih sedita.Naslon za ruke se podeava uuzdunom smeru.Unutar oslonca za ruke se nalaziprostor za predmete: za pristup tomprostoru delovati na ureaj 1 sl. 75 ipodii oslonac za ruke nagore.Zadnji naslon za ruke(ako postoji)Zadnji naslon za ruke je pokretan imoe se podesiti na naslonu.Da biste g oborili, ubacite prsteizmeu gornjeg dela naslona za ruke inaslonasl. 76.ako elite da ga zatvorite, podignitega dok ne legne u svoje leite.73 P2000017-000-00074 04206J0007EM75 04246J0008EM57Kada oborite naslon za ruke, pritisnitesimbol 1 na prednjem delu da bisteizvukli dra za ae.MESTO ZA AE IKONZERVEU sredinjem tunelu se nalaze dvamesta za ae ili konzerve sl. 78.RUKOHVAT(ako postoji)Rukohvati 1 sl. 79 (gde postoje)smeteni su odmah ispod vrata. Zadnjirukohvati imaju kuke 2 za kaenjeodee.PANJA30) Nemojte voziti sa otvorenom kasetom:moe povrediti putnike na prednjimseditima u sluaju nezgode.31) Upalja postie visoku temperaturu.Paljivo njime rukujte i izbegavajte da gadeca koriste: postoji opasnost od poarai/ili opekotina.32) Nemojte koristiti pepeljaru za papirniotpad: moe se zapaliti u kontaktu saopucima cigarete.76 P2000029-000-00077 P2000010-000-00078 04246J0009EM79 04246J0010EM58UPOZNAVANJESAVOZILOMNOSA ZAPRTLJAG/SKIJEVozilo moe biti opremljeno sa dvepoprene ipke koje se mogu koristitizajedno sa specijalnim dodacima, zatransport raznih predmeta (npr. skije,daske za jedrenje, bicikle itd...).Fabriki izvedene prednje kope nalazese u takama 1 sl. 80.Fabriki izvedene zadnje kope nalazese u takama 2.Takama 1 se pristupa sa otvorenimprednjim vratima, a takama 2 saotvorenim zadnjim vratima.33)9) 10)Za instalaciju, potrebno je pogledatiuputusva proizvoaa na kupljenimpoprenim ipkama. Za vie informacijaobratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.PANJA33) Pre nego to nastavite kretanje,proverite da li su poprene ipke ispravnomontirane.UPOZORENJE9) Nikada nemojte prei maksimalnodozvoljeno optereenje (videti paragraf"Teine" odeljka "Tehniki podaci").10) Strogo se pridravajte vaeih propisakoji se odnose na maksimalne ukupnedimenzije.SISTEMI ZA ZATITUIVOTNE SREDINEVozila sa pogonom na benzinSistemi koji se koriste za smanjenjeemisije motora na benzin su: katalizator,Lambda sonde i ureaj protiv isparenja.Vozila sa pogonom na dizelSistemi koji se koriste za smanjenjeemisije motora na dizel su: oksidacionikatalizator, ureaj za reciklau izduvnihgasova (E.G.R.) i filter za estice (DPF).34)FILTER ZA ESTICE DPF(Diesel Particulate Filter)Diesel Particulate Filter je mehanikifilter, ubaen u izduvni sistem, koji fizikihvata ugljenine estice iz izduvnihgasova dizel motora.Ugradnja hvataa estica je potrebnazbog skoro potpune eliminacije emisijeugljeninih estica u skladu satrenutni/buduim zakonskim propisima.Tokom normalne upotrebe vozila,jedinica za kontrolu motora snima nizpodataka koji se odnose na upotrebu(vreme upotrebe, vrsta putovanja,dostignute temperature, itd) i odreujekoliinu estica nakupljenih u filteru.Budui da je hvata akumulacionisistem povremeno je potrebnaregeneracija (ienje) spaljivanjemugljeninih estica.Procesom regeneracije upravljaautomatski jedinica za kontrolu motora80 04256J0001EM59u zavisnosti od stanja naslaga u filteru iuslova upotrebe vozila.Tokom regeneracije mogue su sledeepojave: ogranieno poveanjeminimalnog broja obrtaja, pokretanjeventilatora, ogranieno poveanje buke,poveanje temperature izduvnihgasova.Ove situacije ne treba tumaiti kaonepravilnosti, ne utiu na normalnofunkcionisanje vozila ni na okolinu. Usluaju pojavljivanja poruke na displeju,pogledati opis u paragrafu "Lampice iporuke" odeljka "Poznavanje instrumenttable".PANJA34) Kada one rade, katalizator i hvataestica (DPF) dostiu visoke temperature.Zbog toga, ne parkirajte vozilo na zapaljivimmaterijalima (npr. travi, suvom liu,borovim iglicama i sl: opasnost od poara.60UPOZNAVANJESAVOZILOMUPOZNAVANJE SA INSTRUMENT TABLOMOvaj deo prirunika vam pruainformacije za upoznavanje, tumaenje ipravilno korienje instrument table.INSTRUMENT TABLA . . . . . . . . . .62DISPLEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .64PUTNI RAUNAR. . . . . . . . . . . . .68SISTEM EOBD (European On BoardDiagnosis). . . . . . . . . . . . . . . . . .69LAMPICE I PORUKE . . . . . . . . . . .7161INSTRUMENT TABLAMULTIFUNKCIONALNI DISPLEJ KOJI SE MOE REKONFIGURISATI1. Brzinomer (pokaziva brzine) 2. Digitalni pokaziva nivoa goriva sa lampicom za rezervu 3. Displej 4. Digitalni pokazivatemperature rashladne tenosti motora sa lampicom za maksimalnu temperaturu 5. Obrtomer.Lampica se nalazi samo u dizel verzijama.UPOZORENJE Osvetljenost slika na instrument tabli moe varirati u zavisnosti od verzije.81 P2000030-000-00062UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMBRZINOMER (POKAZIVABRZINE)Pokazuje brzinu vozila.Podeavanje osvetljenostiinstrument table (senzorosvetljenosti)U unutranjosti brzinomera se nalazisenzor osvetljenosti sl. 82 koji moe dameri osvetljenost okoline i na osnovutoga regulie nain funkcionisanjainstrument table.Ureaj se ponaa na sledei nain:u modu "dan" displej se moeregulisati na 8 nivoa, dok su slike nainstrument tabli i drugi sadraji upotpunosti osvetljeni i ne mogu seregulisati;u modu "no" displej, slike i sadrajise mogu regulisati na 8 nivoa. Kaorezultat toga e se regulisati iosvetljenost displeja grafikihkomandnih tastera koji se nalaze natabli i u centralnom tunelu,automatskog klima ureaja i sistemaUconnect 5" ili 7" HD.OBRTOMERPokazuje broj obrtaja motoraPOKAZIVA NIVOAGORIVADigitalni indikator na displeju pokazujekoliinu goriva koja je prisutna urezervoaru.Lampica se pali zajdno sa zvunimsignalom i prikazivanjem poruke nadispleju, kada u gorivu ostane 5 do7 litara goriva.UPOZORENJE Nemojte putovati saskoro praznim rezervoarom: eventualniprekidi u napajanju gorivom mogli biotetiti katalizator.POKAZIVATEMPERATURERASHLADNE TENOSTIMOTORADigitalni indikator na displeju, pokazujetemperaturu rashladne tenosti motorai poinje da daje indikacije kadatemperatura tenosti pree otprilike50C.Prilikom normalnog korienja vozila,digitalni indikator se moe postaviti urazliite poloaje u okviru luka indikacije,u zavisnosti od uslova korienja vozila.Lampica se pali zajedno sa zvunimsignalom i prikazivanjem poruke nadispleju, za signaliziranje previsoketemperature tenosti za hlaenjemotora.Zaustavite motor i obratite seovlaenom servisu za vozila markeFiat.82 P2000036-000-00063DISPLEJOPISVozilo ima displej koji daje korisneinformacije vozau za vreme vonje.Kada je kontakt brava u poloaju STOPi klju je izvuen, prilikom otvaranja ilizatvaranja vrata displej se aktivira iprikazuje nekoliko sekundi vreme iukupnu preenu kilometrau (ili milje).GEAR SHIFT INDICATOR -INDIKATOR PROMENEPRENOSASistema Gear Shift Indicator (GSI -indikator promene prenosa) sugerievozau da promeni brzinu u skladu saodgovarajuom oznakom na displeju.Putem GSI voza se obavetava da biprelaz na neki drugi stepen prenosaomoguio utede goriva.Kada se na displeju prikazuje simbolGSI predlae prelaz na vii odnosprenosa, a kad se prikazuje simbolGSI predlae prelaz na nii odnosprenosa.Indikacija se prikazuje na displeju svedok se ne promeni stepen prenosa ilidok uslovi vonje ne postanu takvi danije potrebna promena prenosa da bi seoptimizovala potronja.MULTIFUNKCIONALNIDISPLEJ KOJI SE MOEREKONFIGURISATINa displeju sl. 83 se prikazuju sledeeinformacije:1: poloaj geometrije farova,indikacija ubaene brzine, indikacijasugestije za promenu brzine (GSI) ,spoljna temperatura, kompas (akopostoji), podaci.2: brzina vozila, porukeupozorenja/eventualne indikacijekvarova.3: ukupni preeni kilometri (ili milje) ieventualni simboli koji ukazuju nakvarove.KOMANDNI TASTERINalaze se na levoj strani volana sl. 84.Omoguavaju odabir i interakciju sapoljima glavnog menija displeja (videtiopis u paragrafu "Glavni meni")./ : pritisnuti i pustiti tastere zapristup Glavnom meniju i za skrolovanjenagore i nadole kroz razna polja menija ipodmenija./ : pritisnuti i pustiti tastere zapristup informativnim ekranima ilipodmeniju nekog polja glavnog menija.OK: pritisnuti taster za pristup/odabirinformativnim prikazima ekrana ilipodmeniju nekog polja glavnog menija.83 P2000078-000-00084 05036J0004EM64UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMTaster drite pritisnutim 1 sekundu zazadavanje prikazanih/odabranihfunkcija.Pristup podmeniju: nakon odabiraeljenog polja menija, pritisnuti tasterza pristup raznim podmenijima.Izlaz iz glavnog menija: pritisnutitaster .GLAVNI MENIGlavni meni se sastoji od niza polja ijiodabir komandnim tasterimaomoguava pristup i podeavanjerazliitih dole navedenih opcija.NAPOMENAZa neka polja je predvien podmeni.U prisustvu sistema Uconnect5"o 7" HD neka polja menija se prikazuju ireguliu na displeju menija a ne nainstrument tabli (pogledati opis upoglavlju "Multimedia" ili u dodatkudostupnom onlajn).POLJA MENIJAMeni se sastoji od sledeih polja:TRIPGSI (indikator promene prenosa)INFORMACIJE O VOZILUDRIVER ASSIST (POMO VOZAU)AUDIOTELEFONNAVIGACIJAOBAVETENJAPODE. VOZILOTripOvo polje menija omoguava prikazinformacija koje se odnose na "Tripcomputer" ("Putni raunar") (za vieinformacija pogledajte opis u paragrafu"Putni raunar" ovog odeljka).Informacije prikazane na displeju jesu:Info istantaneo (trenutne informacije):razdaljina (km ili milje), trenutnapotronja (mpg, ili l/100km ili km/l);Trip A: razdaljina A (km ili milje), vremeputovanja A (sati / minuti / sekunde),prosena potronja A (mpg, ili l/100kmili km/l), prosena brzina A (km/hili mph);Trip B: razdaljina B (km ili milje), srednjapotronja B (mpg, ili l/100km ili km/l),vreme putovanja B (sati / minuti /sekunde), prosena brzina B (km/hili mph).Tachimetro (tahimetar): prikazujevrednosti u km ili u miljama. Pritiskomna taster OK kada je tahimetar ukljuenna displeju, moe se promeniti jedinicamere ekranu (km/h ili mph). Izlaskom saovog prikaza, jedinica mere se vraa napodeenu vrednost.GSI (indikator promene prenosa)Ovo polje menija omoguava prikaz nadispleju indikacije promene prenosakoju prua sistem GSI (gear shiftindicator).Informacije o voziluOvo polje menija na displejuomoguava prikaz informacija vezanihza stanje vozila.Pritisnuti taster ili za odabir dolenavedenih tastera.Pritisak u pneumaticima: prikazinformacija vezanih za sistem iTPMS(ako ga ima) (za vie informacijapogledajte opis u paragrafu "Pomonisistemi u vonji" odeljka "Bezbednost").Temperatura ulja motora: prikaztemperature ulja motora.Zamena ulja motora: indikacija zameneulja motora.Napon akumulatora: Prikaz vrednostinapona (stepena punjenja) akumulatora.Servis (Redovno odravanje): Prikazujeu km (ili u miljama) i koliko jo danapreostaje do odvoenja na odravanje.UPOZORENJE"Program redovnog odravanja"predvia odravanje vozila uodreenom intervalima (pogledajtepoglavlje "Odravanje i nega").Ovaj prikaz se automatski pojavljuje,kada je kontakt brava u poloaju MAR, ikada do odvoenja na odravanjenedostaje 2000 km, ili gde jepredvieno, 30 dana i, potom seponavlja svaki put kada se kontaktbrava postavi u poloaj MAR ili, konekih verzija, na svakih 200 km. Ispodtog praga, signal se prikazuje u sve65kraem intervalu. Oitavanje e bitiu km ili miljama u zavisnosti odpodeavanja mernih jedinica.Kada se rok za redovno odravanjepriblii predvienom intervalu,okretanjem kontakt brave u poloajMAR, na displeju e se pojaviti poruka"Service" (Servis) nakon koje sledi brojkilometara/milja i dana preostalih doservisa odravanja vozila. Obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiatkoja e, pored radnji odravanjapredvienih "Progaramom redovnogodravanja", izvriti ponitavanje ovogoitavanja (reset).Driver Assist (Asistencija vozau)Ova stavka Menija omoguava da seprikae i izmeni, na displeju instrumenttable, podeavanja koja se odnose naureaj Adaptive Cruise Control (ACC).AudioOvaj stavka Menija omoguava da sena displeju instrument table ponoveneke od informacije prikazanih nadispleju sistema Uconnect (za vieinformacija, pogledajte ono to pie unamenskom poglavlju).Telefon(ako postoji)Ovaj stavka Menija omoguava da sena displeju instrument table ponoveneke od informacije prikazanih nadispleju sistema Uconnect (za vieinformacija, pogledajte ono to pie unamenskom poglavlju).Prikazane informacije se odnose nastanje prikljuka mobilnog telefona(telefon je prikljuen ili nije prikljuen),telefonski pozivi: aktivni /dolazni / naekanju i organizovanje dvostrukihpoziva (prvi dolazni, drugi na ekanju,itd...).Uvek unutar telefona mogu se odabrati3 podmenija SMS ita, nedavnipozivi i omiljeni brojevi (dostupni ukombinacija sa sistemomUconnect7'' HD) i mogu se odabratipreko strelica ili . Putem ovogmenija je mogue odabrati i upravljatiposlednjim pozivima (10) ili poslednjimSMS porukama (10) putem tastera zausmeravanje na volanu.Navigacija(ako postoji)Ovaj stavka Menija omoguava da sena displeju instrument table prikauneke od informacije prikazanih nadispleju sistema Uconnect 5" ili 7"HD(za vie informacija, pogledajte onoto pie u namenskom poglavlju).Warnings (Obavetenja)Ovo polje menija na displejuomoguava prikaz poruka sainformacijama / kvarovima koje jesistem umemorisao.Imp. VoziloOvo polje menija omoguava izmenepodeavanja koja se odnose na:Diplay (Displej);Units (Jedinice mere);Clock & Date (Vreme i datum)Bezbednost;"Sicurezza & Assistenza"(Bezbednost & Asistencija);Svetla;Vrata i zakljuavanje vrata.DisplejOdabirom polja "Displej" je moguepristupiti sledeim podeavanjima:Imp. Displej (Izmena podeavanjadispleja na instrument tabli): ovo poljemenija omoguava izmenu prikazainformacija na displeju, izmeu kojih naprimer Kompas (ako postoji), spoljnaTemperatura, Datum (dan/mesec),Vreme (sati/minuti(, Audio informacije(ako postoje). Odabirom polja "Povratakprethodno definisanih podeavanja" jemogue resetovanje i povratakpodrazumevanih podeavanja.Lingua (Jezik): omoguava odabirjezika na kome e se prikazatiinformacije/upozorenja;VIdi telefon: omoguavaaktivaciju/deaktivaciju ponavljanjaPopUp poruka na instrument tablidolaznih, odlaznih, dvostrukih poziva,audio konferencija i novih SMS poruka(ako su dostupne);Vedi navigazione (Videti navigaciju):omoguava na displeju instrument tableprikaz informacija koje se odnose nafunkciju Telefon prikazanih na displeju66UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMsistema Uconnect,Automatsko resetovanje Trip B(putovanje B): omoguava podeavanjeopcija resetovanja Trip B (putovanja B);Osvetljenje displeja: ova funkcijaomoguava podeavanje osvetljenjadispleja na 8 nivoa i sve drugekomponente sa pozadinskimosvetljenjem. Osvetljenost displeja semoe regulisati u svim uslovima okoline,dok se druge komponente (na primerklima, radio, tabla, tasteri, itd.) moguregulisati samo u nonim uslovima i/ilikada su upaljena oborena svetla. Zapodeavanje nivoa osvetljenostpritisnuti taster OK kratkim pritiskom,na displeju se prikazuje prethodnopodeen "nivo" osetljivosti; nakon togapritisnuti taster ili zapodeavanje. Za povratak u prethodniprikaz ekrana pritisnuti taster kratkimpritiskom.Jedinice mereOdabirom polja "Unit di misura"(Merne jedinice) je mogue odabratimernu jedinicu za prikaz raznih veliina.Mogue opcije su:Imperial (Imperijalni sistem)Metriki sistemPersonalized (Personalizovan)Vreme i datum;Odabirom polja "Vreme i datum" jemogue podesiti sat.Mogue opcije su:Podeavanje vremena: podeavanjesata / minuta;Format za prikaz vremena: odabirformata prikaza vremena "12h" (12asova) ili "24h" (24 asa);Podeavanje datuma: podeavanjedana / meseca / godine.BezbednostOdabirom polja "Bezbednost" mogueje pristupiti sledeim podeavanjima:Vazduni jastuk sa strane suvozaa:aktivacija/deaktivacija vazdunogjastuka sa strane suvozaa "Off" (zadeaktivaciju) ili "On" (za aktivaciju).Iskljuena zatita suvozaa: paljenje,netrepueg svetla, LED lampicesmetene na instrument tabli;Zvuk za brzinu: podeavanje graninebrzine kretanja (u km ili u miljama), koja,kada se premai, voza e bitiobaveten zvunim i vizuelnimsignalom;Zvuk za pojas: Funkcija se moeoitati samo posle deaktiviranja sistemaSBR od strane ovlaenog servisa zavozila marke Fiat (pogledajte u poglavlju"Bezbednost" paragraf "Sistem SBR" upoglavlju "Bezbednost").Bezbednost & AsistencijaOdabirom polja "Sicurezza &Assistenza" (Bezbednost & Asistencija)je mogue pristupiti sledeimpodeavanjima:Senzor za kiu: aktivacija/deaktivacijaautomatskog pokretanja stakala usluaju kie;Jaina zvuka obavetenja: odabirjaine zvunog signala (zujalice) koji jepropraen oitavanjem kvara/upozorenja;Brake Control (Kontrola konica):odabir reima intervenisanja sistemaFull Brake Control;Brake C.Sensivity: odabir brzineintervencije sistema Full Brake Control,na osnovu udaljenosti od prepreke;Park Assist (Pomo pri parkiranju):odabir tipa signalizacije koju alje sistemPark Assist;Vol. Park Assist (Jaina zvuka signalaPomo pri parkiranju): odabir obimazvune signalizacije koju alje sistemPark Assist.SvetlaOdabirom polja "Svetla" je moguepristupiti sledeim podeavanjima:Pomona svetla: odabir intenzitetaosvetljenja unutranjeg svetla;Dnevna svetla: paljenje/gaenjednevnih svetala;Ugaona svetla: paljenje/gaenjesvetala za skretanje (ako postoje).Senzor farova: podeavanjeosetljivosti za ukljuivanje farova;Follow me home: podeavanje67odloenog gaenja farova nakongaenja vozila.Vrata i zakljuavanje vrataOdabirom polja "Vrata i zakljuavanjevrata" je mogue pristupiti sledeimpodeavanjima:Autoclose (Automatsko zatvaranje):aktivacija/deaktivacija automatskogzatvaranja vrata vozila u pokretu;Svetlo pri izlasku: aktivacija lampicapokazivaa pravca prilikom zatvaranjavrata;Sbloc. porte/usc. (Otkljuavanje vratapri izlasku): automatsko otkljuavanjebrave vrata pri izlasku iz vozila;PUTNI RAUNAR"Putni raunar" omoguava da se, kadaje kontakt brava u poloaju MAR,prikae veliina koja se odnosi na statusrada vozila.Ova funkcija ima dve odvojenememorije koje se zovu Trip A i Trip Bu kojima se registruju podaci oputovanju nezavisno jedni od drugih.Obe memorije se mogu ponititi.Trip A i "Trip B" omoguavajuprikazivanje sledeih veliina:NezavisnoTrenutna potronjaUdaljenost (preeni put)Prosena potronjaProsena brzinaVreme putovanja (trajanje vonje)NAPOMENA Podaci koje se prikazujuse mogu promeniti u zavisnosti odkonstrukcije vozila.Da biste resetovali vrednosti, na volanupritisnite i drite pritisnut taster OKsl. 85.NAPOMENA Vrednosti "Autonomija" i"Trenutna potronja" se ne moguponitavati.PRIKAZANE VREDNOSTINezavisnoPokazuje razdaljinu koju je mogueprei sa koliinom goriva u rezervoaru,uz pretpostavku da se putovanjenastavi uz odravanje istog nainavonje. Na displeju e se oitati prikaz- - - - kada se desi sledee:vrednost autonomije je manja od50 km;u sluaju dueg zaustavljanja vozilasa ukljuenim motorom.UPOZORENJE Na promenu vrednostiautonomije mogu uticati razliiti faktori:stil vonje (pogledajte opisano uparagrafu "Stil vonje" u poglavlju"Pokretanje i vonja", tip vonje (naautoputu, gradska, brdska, itd...), usloviupotrebe vozila (teret koji se prevozi,85 05036J0004EM68UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMpritisak u pneumaticima, itd...) Zato sepri planiranju putovanja mora voditirauna o onome to je prethodnoopisano.Trenutna potronjaIskazuje promenu, konstanto auriranu,u potronji goriva. U sluajuzaustavljanja vozila sa ukljuenimmotorom na displeju e se oitati prikaz- - - -.Preena udaljenostPokazuje preenu putanju od poetkanove misije.Prosena potronjaPredstavlja srednju okvirnu potronju napoetku nove misije.Prosena brzinaPredstavlja prosenu vrednost brzinevozila u funkciji ukupnog vremenaproteklog od poetka nove misije.Vreme putovanjaVreme porteklo od poetka nove misije.DUGME "OK"Kratak pritisak na dugme: Prikazivanjeraznih veliina.Dug pritisak na dugme: ponitavanje(resetovanje) veliine i poetak novemisije.Nova misijaPoinje kada se izvri ponitavanje:pritiskom na dugme OK;nakon svakog iskljuivanja iponovnog prikljuivanja akumulatora.SISTEM EOBD(European OnBoard Diagnosis)(ako postoji)RADSistem EOBD (evropska dijagnostikavozila) vri neprekidnu dijagnostikukomponenti koje su povezane saemisijama prisutnim na vozilu.Signalizira, pored ostalog, paljenjemlampice na instrument tabli, uzprikazivanje poruke na displeju, stanjepohabanosti samih komponenti(konsultujte odeljak "Lampice i poruke"u ovom poglavlju).Cilj sistema OEBD (European On BoardDiagnosis) je da:dri pod kontrolom efikasnostureaja;signalizira poveanje emisije;signalizira neophodnost da sezamene pohabane komponente.Osim toga, vozilo raspolaekonektorom koji se moe povezati saodgovarajuim instrumentima, toomoguava itanje kodova greakakoje su pohranjene u elektronskimcentralama i serije parametarakarakteristinih za dijagnostiku ifunkcionisanje motora. Ovu proverumogu izvriti i lica nadlena za kontrolusaobraaja.UPOZORENJE Nakon otklanjanjagreke, kod kompletne provere ureaja,69ovlaeni servisi za vozila marke Fiat uobavezi su da izvre probna testiranja, iukoliko se ukae potreba, testiranja naputu koja mogu biti na due staze.70UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMLAMPICE I PORUKEUPOZORENJE Paljenje kontrolne lampice je povezano sa nekom odreenom porukom i/ili zvunim signalom, tamo gdeinstrument tabla to dozvoljava. Ovakva signalizacija je sintetika i upozoravajua i ne treba je smatrati detaljnom i/ilialternativnom u odnosu na ono to je precizirano u ovom Priruniku za upotrebu i odravanje, ije paljivo itanje se uvekpreporuuje. U sluaju havarijskog signala uvek i svakako konsultujte ono to je navedeno u ovom poglavlju.UPOZORENJE Signali o kvaru koji se pojavljuju na displeju su podeljeni u dve kategorije: ozbiljne nepravilnosti i manje ozbiljnenepravilnosti. Teke nepravilnosti oitavaju "ciklus" signala koji se ponavlja u duem vremenskom periodu. Manje tekenepravilnosti oitavaju "ciklus" signala u ogranienom vremenskom periodu. Mogue je prekinuti ciklus oitavanje u obekategorije. Kontrolna lampica na instrument tabli ostaje upaljena sve dok se ne ukloni uzrok nepravilnog rada.NAPOMENA Lampice i simboli navedene u opisu ispod su indikativne i mogu varirati u zavisnosti od strukture trita.71Lampica ZnaenjeNEDOVOLJAN NIVO KOIONE TENOSTI / AKTIVIRANA RUNA KONICANedovoljan nivo koione tenostiLampica se pali kada nivo koione tenosti u posudi padne ispod minimalnog, zbog mogueg curenjatenosti iz sistema. Uspostavite ponovo nivo koione tenosti, potom proverite da li se lampica ugasila.Ukoliko lampica ostane upaljena obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.Aktivirana runa konicaLampica sa pali kada se aktivira runa konica.KVAR SERVO VOLANAOkretanjem kontakt brave u poloaj MAR, lampica (ili simbol na displeju) se pali ali treba da se ugasi poslenekoliko sekundi. Ako lampica (ili simbol na displeju) ostane upaljena dejstvo servo volana moe bitineprimetno i sila koju treba primeniti na volan se moe blago uveati, da bi se zadrala mogunostmanevrisanja vozilom. im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.KVAR EBDIstovremeno paljenje lampica (crvena) i (tamno uta) kada je motor upaljen ukazuje na kvar EBDsistema ili da sistem nije dostupan. U tom sluaju, pri naglim koenjima moe doi do prevremene blokadezadnjih tokova, uz mogue krivudanje.Vonjom uz krajnji oprez, odmah se uputite u najblii ovlaeni servis za vozila marke Fiat, radi proveresistema.SIGURNOSNI POJAS NIJE VEZANKontrolna lampica se pali i konstantno svetli kada je vozilo zaustavljeno a sigurnosni pojas nije vezan nastrani vozaa ili suvozaa (za verzije/trita gde je predvieno), kada je suvoza na svom mestu. Kontrolnalampica se pali i trepe, zajedno sa zvunim signalom, kada je vozilo u pokretu, sigurnosni pojas nijeispravno vezan na strani vozaa ili suvozaa (za verzije/trita gde je predvieno), kada je suvoza na svommestu. U ovom sluaju veite sigurnosni pojas.72UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMLampica ZnaenjePREVISOKA TEMPERATURA RASHLADNE TENOSTI MOTORALampica na displeju se pali kada se motor pregreje.U sluaju normalnog putovanja: zaustavite vozilo, iskljuite motor i proverite da li je nivo rashladnetenosti u posudi ispod oznake MIN. U tom sluaju saekajte da se motor ohladi, potom skinite polako ipaljivo ep, dolijte tenost za hlaenje, uveravajui se da se nivo nalazi izmeu oznaka MIN i MAX nasamoj posudi. Pored ovoga, vizuelno proverite eventualno curenje tenosti. Ukoliko pri narednompokretanju lampica na displeju se ponovo upali, obratite se Mrei korisnike podrke Fiat;U sluaju zahtevne upotrebe vozila (na primer u ekstremnim uslovima vonje): usporite kretanje a, usluaju da lampica ostane upaljena, zaustavite vozilo. Saekajte 2 do 3 minuta drei motor upaljen uzblagi gas kako biste osigurali aktivnije kretanje rashladne tenosti, posle toga iskljuite motor. Proverite da lije nivo tenosti ispravan kao to je prethodno opisano.UPOZORENJE U sluaju veoma zahtevnih putovanja preporuujemo da drite motor upaljen i pod blagimgasom nekoliko minuta pre gaenja.NEISPRAVNOST VAZDUNOG JASTUKAPaljenje lampice tako da gori konstantno, ukazuje na nepravilnost sistema vazdunih jastuka. 35) 36)PANJA35) Ako se lampica ne upali pri okretanju kontakt brave u poloaj MAR ili ostane upaljena tokom vonje, mogue je da postoji nepravilnostsistema zadravanja; u tom sluaju moglo bi se desiti da se vazduni jastuci ili zatezai sigurnosnih pojaseva ne aktiviraju u sluaju nezgode iliu ogranienom broju sluajeva, da se aktiviraju grekom. Pre nastavka vonje, obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat, raditrenutne kontrole sistema.36) Kvar lampice se oznaava paljenjem, na displeju instrument table, simbola (ili u verzijama u kojima je to predvieno, treptanjemlampice opteg kvara). U tom sluaju lampica bi mogla da ne ukazuje na eventualne nepravilnosti u sistemima zadravanja. Pre nastavkavonje, obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat, radi trenutne kontrole sistema.73Lampica ZnaenjeSISTEM iTPMS (Tire Pressure Monitoring System - Sistem za indirektnu kontrolu pritiska u pneumaticima)Kvar iTPMSsistema/iTPMS sistem privremeno onemoguenLampica se pali u trepuem reimu na oko 75 sekundi i nakon toga ostaje neprekidno upaljena (zajednosa porukom na displeju) da bi oznaila da je sistem privremeno onemoguen ili u kvaru. Sistem ponovopoinje da funkcionie ispravno kada mu uslovi rada to omogue; ako se na taj nain ne resetuje nakonponovnog uspostavljanja uslova normalne upotrebe.Ako signalizacija kvara i dalje postoji, obratite se to je pre mogue ovlaenom servisu za vozila markeFiat.Nedovoljan pritisak u pneumaticimaLampica se pali u neprekidnom reimu kako bi signalizirala da je pritisak u jednom ili vie pneumatika niiod preporuene vrednosti i/ili da je u toku lagano gubljenje pritiska. U ovim sluajevima vek pneumatika ioptimalna potronja goriva ne mogu biti garantovani. Savetuje se da se vrati ispravna vrednost pritiska upneumaticima (videti paragraf "Tokovi" odeljka "Tehniki podaci"). Kada se jednom uspostave normalniuslovi kotienja vozila, resetovati.UPOZORENJE Nemojte nastavljati s vonjom ako je jedna (illi vie) guma izduvana jer e pravilnofunkcionisanje vozila biti ugroeno. Zaustavite vozilo bez naglog koenja ili skretanja.KVAR ABS SISTEMALampica se pali kada je sistem ABS van funkcije. U ovom sluaju koioni sistem odrava nepromenjenomsopstvenu efikasnost, ali bez potencijalne mogunosti aktiviranja ABS sistema. Nastavite vonju paljivo iim budete u mogunosti obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.74UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMLampica ZnaenjeSISTEM ESC (Electronic Stability Control - Sistem kontrole stabilnosti vozila)Intervencija ESC sistemaIntervencija sistema je oznaena paljenjem lampice: signalizacija intervencije oznaava da je vozilo u stanjuugroene stabilnosti i kritinog prijanjanja.Kvar ESC sistemaAko se lampica ne ugasi, ili ako ostane upaljena kada radi motor, to znai da je dolo do kvara na sistemuESC. im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.Kvar sistema Hill Hold Control (Pokretanje vozila na uzbrdic)Paljenje ove lampice ukazuje na havariju sistema Hill Holder Control. im se naete u mogunosti, obratitese Mrei korisnike podrke.DELIMINO DEAKTIVIRANJE AKTIVNIH SIGURNOSNIH SISTEMAPaljenje lampice oznaava da su neki sistemi aktivne sigurnosti delimino deaktivirani. Kada se sistemiponovo aktiviraju, lampica se gasi.ZADNJA SVETLA ZA MAGLULampica se pali aktiviranjem zadnjeg svetla za maglu.75Lampica ZnaenjeKVAR SISTEMA EOBD/UBRIZGAVANJEU normalnim uslovima, okretanjem kontakt brave u poloaj MAR, lampica se pali, ali treba da se ugasi imse motor pokrene. Funkcionalnost lampice moe se proverite pomou odgovarajue opreme kod agenataza kontrolu saobraaja. Pridravajte se vaeih propisa drave u kojoj saobraate. 11)Kvar sistema ubrizgavanjaAko lampica ostane upaljena ili se pali tokom vonje ukazuje na nepravilan rad sistema ubrizgavanja.Lampica koja konstantno svetli ukazuje na nepravilnosti u sistemu za napajanje/paljenje to moe izazvatipoveanu emisiju iz auspuha, mogunost gubitka performansi, lou vonju i poveanje potronje goriva.Lampica se gasi ukoliko se nepravilnost otkloni, ali sistem ipak memorie signal. U tim uslovima moetenastaviti vonju, apsolutno izbegavajui zahtevno naprezanje motora ili velike brzine. Due korienjeautomobila uz signalnu lampicu koja neprekidno svetli bi moglo naneti tetu. Obratite se to je pre mogueovlaenom servisu za vozila marke Fiat.Oteenja katalizatoraUkoliko lampica trepe, to znai da bi katalizator mogao biti oteen. Pustiti pedalu gasa, dovodei motoru reim malog broja obrtaja, sve dok lampica ne prestane da treperi. Nastavite putovanje smanjenombrzinom, pokuavajui da izbegnete uslove vonje koji bi mogli izazvati dalje treperenje i obratite se, to jepre mogue ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.UPOZORENJE11) Ukoliko, postavljanjem kljua u poloaj MAR, lampica se ne upali ili ako, tokom vonje, se upali i svetli konstantno ili trepe (na nekimverzijama zajedno sa porukom oitanom na displeju), obratite se, to je pre mogue, ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.76UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMLampica ZnaenjePRED-ZAGREVANJE SVEICA (dizel verzije)Postavljanjem kontakt brave u poloaj MAR lampica se gasi kada grejai dostignu predvienu temperaturu.Motor se moe upaliti odmah nakon gaenja lampice.UPOZORENJE Na umerenoj ili visokoj spoljnoj temperaturi, paljenje lampice moe biti skoro neprimetno.KVAR PRED-ZAGREVANJA SVEICA (dizel verzije)Treptanje lampice oznaava kvar na ureaju za pred-zagrevanje sveica. U ovom sluaju, to je premogue obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.REZERVA GORIVA / OGRANIENA AUTONOMIJALampica na displeju se pali kada u rezervoaru ostane oko 5 do 7 litara goriva. 12)FULL BRAKE CONTROL OFFOva lampica se pali kada voza iskljui sistem Full Brake Control ili kada se automatski iskljui usledprivremenog kvara na sistemu. im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.RUNA AKTIVACIJA / DEAKTIVACIJA SISTEMA START&STOP(za verzije/trita, gde je predvieno)Aktiviranje: Aktivacija sistema je oznaena (gde je predvieno) prikazom jedne poruke na displeju.Desaktivacija: deaktivacija sistema Start&Stop je oznaena prikazom lampice i gde je predvieno,odgovarajuom porukom na displeju.UPOZORENJE12) Ukoliko lampica ili simbol na displeju svetli za vreme vonje, obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.77Lampica ZnaenjeAKTIVACIJA ELEKTRINOG SERVO VOLANA "DUALDRIVE"Natpis CITY se pali kada se aktivira elektrini servo volan "Dualdrive" pritiskom na odgovarajui komandnitaster. Ponovnim pritiskom na taster se gasi indikacija CITY.POZICIONA I KRATKA SVETLALampica se pali aktiviranjem pozicionih ili kratkih svetala.Ova funkcija omoguava da svetla budu upaljena 30, 60 ili 90 sekundi nakon postavljanja kontakt brave upoloaj STOP (funkcija "Follow me home").PREDNJA SVETLA ZA MAGLULampica se pali aktiviranjem prednjih svetala za maglu.POKAZIVA PRAVCA LEVILampica se pali kada se ruica komande pokazivaa pravca pomeri prema dole ili, zajedno sa desnimpokazivaem, kada se pritisne taster svetala upozorenja.POKAZIVA PRAVCA DESNILampica se pali kada se ruica komande pokazivaa pravca pomeri prema gore ili, zajedno sa levimpokazivaem, kada se pritisne taster svetala upozorenja.DUGA SVETLALampica se pali aktiviranjem dugih svetala.78UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMSIMBOLI KOJI SE PRIKAZUJU NA DISPLEJUSimbol ZnaenjeVRATA NISU ZATVORENA DO KRAJALampica se pali kada jedna ili vie vrata nisu dobro zatvoreni (za verzije / trita gde je topredvieno). Zvuni signal c e se oglasiti kada su vrata/peta vrata otvorena, a vozilo je upokretu. Dobro zatvorite vrata.OTKAZIVANJE ALTERNATORAAko se upali simbol kada je motor upaljen, dolo je do kvara u sistemu napajanja vozila. im senaete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.POKLOPAC MOTORA NIJE ZATVOREN DO KRAJALampica se pali kada hauba nije dobro zatvorena (za verzije / trita gde je to predvieno).Dobro zatvorite poklopac motora.VRATA PRTLJANIKA NISU DOBRO ZATVORENALampica se pali kada vrata prtljanika nisu dobro zatvorena (za verzije / trita gde je topredvieno). Dobro zatvorite vrata prtljanika.NEDOVOLJAN PRITISAK MOTORNOG ULJASimbol se pali kada doe do nedovoljnog pritiska motornog ulja. 13)UPOZORENJE Nemojte koristiti vozilo dok se kvar ne otkloni. Paljenje simbola ne oznaavakoliinu ulja u motoru: nivoa ulja se uvek mora runo proveriti.KVAR SENZORA ZA PRITISAK MOTORNOG ULJASimbol se pali i konstantno svetli zajedno sa porukom koja se prikazuje na displeju, prilikomkvara senzora za pritisak motornog ulja.79Simbol ZnaenjeDEGRADIRANO MOTORNO ULJE(ako postoji)Dizel verzije: simbol se pali i prikazuje u ciklusima od po 3 minuta sa intervalima kada je simbolugaen od po 5 sekundi sve dok se ulje ne zameni.Simbol se prikazuje na displeju sve vreme dok traje prikaz.Benzin verzije: simbol se pali a potom nestaje sa displeja na kraju ciklusa prikaza.UPOZORENJE Nakon prve signalizacije, prilikom svakog paljenja motora, simbol nastavlja da sepali u prethodno navedenom reimu sve dok se ulje ne zameni.Paljenje simbola ne oznaava kvar na vozilu, nego da je uobiajena upotreba vozila dovela dopotrebe da se zameni ulje.Degradacija motornog ulja se ubrzava korienjem vozila na kratkim deonicama, to spreavamotor da dostigne radnu temperaturu.im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke. 14) 15)KVAR SENZORA ZA KIUSimbol se pali u sluaju kvara na senzoru za kiu. im se naete u mogunosti, obratite seMrei korisnike podrke.INTERVENCIJA SISTEMA BLOKADE DOVODA GORIVASimbol se pali u sluaju intervencije sistema za blokadu goriva.Za proceduru reaktivacije sistema za blokadu goriva pogledati opis u paragrafu "Sistema zablokadu dovoda goriva" odeljka "U vanrednim situacijama". Ako i dalje ne bude mogueuspostaviti napajanje gorivom, obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.KVAR SISTEMA BLOKADE DOVODA GORIVASimbol se pali u sluaju kvara sistema za blokadu goriva. im se naete u mogunosti, obratitese Mrei korisnike podrke.PRISUSTVO VODE U FILTERU DIZEL GORIVASimbol se pali i konstantno svetli tokom kretanja (zajedno sa prikazom poruke na displeju) dasignalizira prisustvo vode u filteru za gorivo. 16)80UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMSimbol ZnaenjeKVAR START&STOP SISTEMA(za verzije/trita, gde je predvieno)Simbol se pali da signalizira kvar sistema Start&Stop. Na displeju e se prikazati odgovarajuaporuka. im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.KVAR SISTEMA FIAT CODEOvaj simbol se pali da bi ukazao na kvar sistem Fiat CODE. im se naete u mogunosti,obratite se Mrei korisnike podrke.KVAR SPOLJANJIH SVETALASimbol se pali da signalizira kvar sledeih svetala: dnevna svetla (DRL); svetla za parkiranje;poziciona svetla; pokazivai pravca; zadnja svetla za maglu; rikverc svetla; svetla registarskihtablica.Nepravilnost moe biti usled pregorevanja sijalice ili odgovarajueg sigurnosnog osiguraa iliprekida elektrinog kola.KVAR SENZORA ZA NIVO GORIVASimbol se pali u sluaju kvara senzora za nivo goriva. Obratite se Mrei korisnike podrke Fiat.MOGU LED NA PUTUSistem se pali kada je spoljna temperatura manja ili jednaka 3C.UPOZORENJE U sluaju kvara senzora spoljne temperature, cifre koje oznaavaju njenuvrednost su zamenjene crticama.KVAR SENZORA ZA SUMRAKSistem se pali (zajedno sa prikazom odgovarajue poruke) u sluaju kvara senzora za sumrak.im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnike podrke.KVAR AUDIO UREAJASimbol se pali da signalizira kvar audio ureaja. im se naete u mogunosti, obratite se Mreikorisnike podrke.81Simbol Znaenjeienje DPF u toku (samo za dizel verzije sa DPF-om)Simbol se pali i konstantno svetli kako bi ukazao da DPF sistem zahteva uklanjanje uhvaenihneistoa (estica), pomou procesa regeneracije.Simbol se ne pali svaki put kada je DPF u regeneraciji, ve samo kada uslovi vonje zahtevajusignalizaciju vozau. Da bi se simbol ugasio, vozilo treba da se kree dok se ne zavri procesregeneracije. Proces u proseku traje 15 minuta. Optimalni uslovi za privoenje kraju procesa sepostiu odravanjem brzine vozila od 60 km/h i reima motora na preko 2000 obrtaja/min.Paljenje simbola ne oznaava kvar na vozilu i nije potrebno obratiti se servisu. 17)KVAR SENZORA ZA PARKIRANJE (PARK ASSIST)uti simbol se pali u sluaju privremenog kvara senzora za parkiranje. Ako se problem ne reinakon to ste oistili odgovarajua mesta senzora za parkiranje, obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat.Crveni simbol se pali u sluaju trajnog kvara senzora za parkiranje. Uzrok izostanka funkcijemoe biti nedovoljni napon akumulatora ili kvarovi na elektronici. im se naete u mogunosti,obratite se Mrei korisnike podrke.KVAR SISTEMA FULL BRAKE CCONTROLSimboli se pale i konstantno svetle (zajedno sa porukom koja se prikazuje na displeju), u sluajukvara sistema Full Brake Control. im se naete u mogunosti, obratite se Mrei korisnikepodrke.KVAR SPEED LIMITER-a (GRANINIKA BRZINE)Simbol se pali kada doe do kvara na ureaju Speed Limiter. Obratite se, to je pre mogueovlaenom servisu za vozila marke Fiat kako bi se uklonio kvar.KVAR SISTEMA ADAPTIVE CRUISE CONTROLSimbol se pal i konstantno svetli (zajedno sa porukom koja se prikazuje na displeju), u sluajukvara sistema Full Adaptive Cruise Control. U tom sluaju obratite se Mrei korisnike podrkeFiat.82UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMSimbol ZnaenjeREDOVNO ODRAVANJE (SERVIS)"Program redovnog odravanja" predvia odravanje vozila u odreenom intervalima(pogledajte poglavlje "Odravanje i nega").Kada se rok za redovno odravanje priblii predvienom intervalu, okretanjem kontakt brave upoloaj MAR, na displeju e se pojaviti simbol nakon koga sledi broj kilometara/milja ili dana(ako je previeno) preostalih do servisa odravanja vozila.Ovaj prikaz se javlja automatski, kada je kontakt brava u poloaju MAR, kada do odravanjapreostaje 2000 km ili, gde je predvieno, 30 dana i pojavljuje se pri svakom postavljanju kontaktbrave u poloaj MAR. Oitavanje e biti u km ili miljama u zavisnosti od podeavanja mernihjedinica.Obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat koja e, pored radnji odravanjapredvienih "Progaramom redovnog odravanja", izvriti ponitavanje ovog oitavanja (reset).Paljenje ovog simbola oznaava da treba pritisnuti papuicu kvaila da bi se omoguilopokretanje.Paljenje ovog simbola oznaava promenu brzine sa veim ili manjim stepenom prenosa.OGRANIENJE BRZINE JE PREENOSimbol (bele boje) se pali kada se pree zadato ogranienje brzine (npr. 110 km/h) putemmenija displeja (unutranja vrednost se aurira u zavisnosti od podeene brzine).Za verzije/trita, gde je predvieno simbol (crvene boje) se pali kada se pree ogranienjebrzine zadato u meniju displeja: za ove verzije indikacija je fiksirana na 120.INTERVENCIJA START&STOP SISTEMA(za verzije/trita, gde je predvieno)Simbol se pali da bi oznaio da je motor zasutavljen usled intervencije START&STOP sistema.83Simbol ZnaenjePODEAVANJE GEOMETRIJE FAROVAKorektor geometrije farova radi kada je kontakt brava u poloaju MAR i kada su upaljenaoborena svetla. Za podeavanje pokrenite tastere i postavljene na masku upravljaketable.ELEKTRONSKI CRUISE CONTROLSimbol se pali kada doe do kvara na elektronskom tempomatu.UPOZORENJE13) Ako se simbol upali tokom vonje zaustavite odmah motor i obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.14) U sluaju paljenja simbola , degradirano motorno ulje je potrebno zameniti im je to mogue a nikada vie od 500 km od prvogpaljenja simbola. Izostanak potovanja napred navedenih informacija mogao bi izazvati ozbiljna oteenja motora i prestanak vaenja garancije.Podseamo da paljenje ovog simbola nije povezano sa koliinom ulja u motoru, zato u sluaju paljenja u trepuem reimu, apsolutno nijepotrebno dolivati ulje u motor.15) Ako simbol treperi tokom vonje obratite se ovlaenom servisu za vozila marke Fiat.16) Prisustvo vode u sistemu napajanja moe dovesti do tekih oteenja sistema ubrizgavanja i nepravilnosti u radu motora. Ukoliko sesimbol prikae na displeju, obratite se u to kraem roku ovlaenom servisu za vozila marke Fiat da bi se sistem proistio. Ukoliko se istisignal pojavi odmah nakon punjenja, mogue je da je u rezervoar ubaena voda: u tom sluaju ugasite odmah motor i obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.17) Brzina vonje uvek mora odgovarati stanju u saobraaju i atmosferskim uslovima i pridravajte se vaeih zakona o drumskom saobraaju.Pored ostalog signalizira da je mogue zaustavljanje motora ak i sa upaljenim DPF simbolom; ponovljena prekidanja procesa regeneracijemogla bi, ipak, izazvati preuranjenu degradaciju motornog ulja. Zbog toga, preporuujemo da uvek saekate gaenje simbola pre nego tozaustavite motor, pratei prethodno data uputstva. Ne preporuuje se dovravanje regeneracije DPF sa zaustavljenim vozilom.84UPOZNAVANJESAINSTRUMENTTABLOMBEZBEDNOSTPoglavlje koje se nalazi ispred vas jeveoma vano: ovde su opisanibezbednosni sistemi u opremi vozila idate su informacije neophodne zanjihovu pravilnu upotrebu.SISTEMI AKTIVNE BEZBEDNOSTI . .86SISTEMI ZA POMO U VONJI. . . .89SISTEMI ZATITE PUTNIKA . . . . . .95Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . .96SISTEM SBR (Seat Belt Reminder -Podsetnik za vezivanje pojaseva); . . .97PREDZATEZAI POJASEVA . . . . . .99SISTEMI ZATITE DECE . . . . . . .101SISTEM ZA DODATNU ZATITU (SRS)- AIR BAG (VAZDUNI JASTUCI) . .11485SISTEMI AKTIVNEBEZBEDNOSTINa vozilu postoje sledei ureaji aktivnebezbednosti.ABS (Anti-lock Braking System -Sistem protiv blokiranja konica);DTC (Drag Torque Control - Zatitavolana od zakljuavanja na klizavomterenu);ESC (Electronic Stability Control -kontrola elektronske stabilnosti);TC (Traction Control - Kontrolapogona);PBA (Panic Brake Assist - Pomo priiznenadnom koenju);HHC (Hill Hold Control - pokretanjevozila na uzbrdici);ERM (Electronic Rollover Mitigation);TSC (Trailer Sway Control).Za rad sistema, pogledajte opis udaljem tekstu.ABS SISTEM (Anti-lockBraking System - Sistemprotiv blokiranjakonica);Re je o sistemu koji je sastavni deokoionog ureaja, pomou kojeg seizbegava blokiranje i, samim tim, iproklizavanja jednog ili vie tokova, ubilo kakvim uslovima kolovoza, i na tajnain se obezbeuje kontrola vozila aki pri naglom koenju i optimizuje sezaustavljanje.Sistem se ukljuuje prilikom koenjakada su tokovi blizu blokiranja,najee u uslovima naglog koenja ili uuslovima niskog prianjanja, kada sublokiranja uestalija.Ovaj sistem poveava mogunostupravljanja i stabilnost vozila prilikomkoenja u uslovima kada tokovi sa levei desne strane razliito prianjaju.Ovaj ureaj sadri i sistem EBD(Electronic Braking Force Distribution /Sistem elektronske raspodele silekoenja), koji omoguava ponovnokoenje izmeu prednjih i zadnjihtokova.Intervencija sistemaABS sistem se aktivira laganimpritiskom na papuicu konice uz buku:to je potpuno normalno kada se sistempokrene.37) 38) 39) 40) 40) 42) 43)SISTEM DTC (DragTorque Control /Dinamiki sistemkontrole proklizavanja)Sistem spreava moguu blokadupogonskih tokova koja se moe javiti usluaju da se na primer iznenada pustipapuica gasa ili prilikom naglepromene stepena prenosa u uslovimaslabog prijanjanja. U ovim uslovimaefekat koenja motora moe izazvatiproklizavanje pogonskih tokova i kaoposledicu gubitak stabilnosti vozila. Uovakvim situacijama sistem DTCintervenie tako to daje momentmotoru da bi se zadrala stabilnost ipoveala bezbednost vozila.SISTEM ESC (ElectronicStability Control -Sistem kontrolestabilnosti vozila)ESC sistem poboljava kontrolukretanja i stabilnosti vozila u razliitimuslovima vonje.ESC sistem ispravlja podupravljanje(understeering) i preupravljanje(oversteering) vozilom, primenomkonica tokova na odgovarajui nain.Osim toga, obrtni moment motoramoe biti smanjen tako da se odrikontrola vozila.ESC sistem koristi senzore instaliranena vozilu za tumaenje putanje kojuvoza namerava da pree i uporeujeje sa realnom putanjom vozila. Kada seeljena i stvarna putanja razlikuju,sistem ESC reaguje i spreavapodupravljanje ili preupravljanje vozila.Preupravljanje: kada vozilo skreevie nego to je podeeni ugaoskretanja.Podupravljanje: kada vozilo skreemanje nego to je podeeni ugaoskretanja.Intervencija sistemaIntervencija sistema je oznaenalampicom koja svetli na instrumenttabli, i obavetava vozaa da je vozilo ukritinim uslovima stabilnosti iprijanjanja.86BEZBEDNOST44) 45) 46) 47) 48)SISTEM TC (TractionControl - Kontrolapogona)Sistem intervenie automatski u sluajuproklizavanja, gubitka prijanjanja navlanim povrinama (skijanje na vodi -aquaplanin), ubrzavanje po klizavomputu ili po putu na kojem ima snega ilileda, itd. jednog ili vie pogonskihtokova. U zavisnosti od uslovaproklizavanja aktiviraju se dve razliitelogike kontrole:ako proklizaju oba pogonska toka:sistem reaguje tako to smanji snagukoju prenosi motor;ako prokliza samo jedan od dvapogonska toka, aktivira se funkcijaBLD (Brake Limited Differential) iautomatski se koi toak koji jeproklizao (simulira ponaanjediferencijala sa ogranienimproklizavanjem). Time e se poveatiprenos obrtnog momenta motora natoak koji nije proklizao. Ova funkcijaostaje aktivna ak i kada se odaberereim "Sistemi delimino deaktivirani" i"Sistemi deaktivirani" (videti tekst kojisledi).Intervencija sistemaIntervencija sistema je oznaenalampicom koja svetli na instrumenttabli, i obavetava vozaa da je vozilo ukritinim uslovima stabilnosti iprijanjanja.49) 50) 51) 52) 53)SISTEM PBA (PanicBrake Assist - Sistem zapomo pri koenju)PBA sistem je napravljen kako ioptimizovao mogunost koenja vozilatokom naglog koenja.Sistem prepoznaje naglo koenjepraenjem brzine i snage kojom sepritiska papuica konice i samim timprimenjuje optimalan pritisak nakonice. Na ovaj nain se moe smanjitikoenje: sistem PBA je sastavni deoABS sistema.Maksimalna iskorienost PBA sistemadobija se kada se vrlo brzo pritisnepapuica konice. Takoe, kako bisistem maksimalno funkcionisao,potrebno je da kontinuirano pritiskatepapuicu konice tokom koenja a neda je pritiskate s prekidima. Nemojtesmanjivati pritisak na papuicu konicesve dok koenje ne bude vie potrebno.PBA sistem se deaktivira kada seotpusti papuica konice.55) 55) 56)SISTEM HHC (Hill HoldControl - pokretanjevozila na uzbrdici)Re je o sastavnom delu sistema ESCkoji olakava kretanje uzbrdo tako tose automatski aktivira u sledeimsluajevima:uzbrdo: vozilo zaustavljeno na putusa nagibom veim od 5%, s upaljenimmotorom, pritisnutom konicom imenjaem u neutralnoj brzini ili samenjaem koji nije ubaen u rikverc;nizbrdo: vozilo zaustavljeno na putusa nagibom veim od 5%, s upaljenimmotorom, pritisnutom konicom,ubaeno u rikverc.Prilikom preuzimanja, kontrolni ureajESC odrava pritisak koenja natokovima sve dok se ne dostigneobrtni moment motora koji jeneophodan za polazak, ili najvie2 sekunde, i na taj nain omoguava dase desno stopalo lagano premesti sakonice na gas.Nakon 2 sekunde, ako vozilo ne krene,sistem se automatski iskljuuje ipostepeno otputa pritisak koenja.Tokom ove faze otputanja moe seuti buka koja je tipina za mehanikootkainjanje konica, koji oznaava daje vozilo krenulo se kree.8757) 58)SISTEM ERM (ElectronicRollover Mitigation -Sistem za smanjenjemogunosti prevrtanjavozila);Sistem prati mogunost podizanjatokova od zemlje u sluaju kada vozavri ekstremne manevre kao to jeiznenadno izbegavanje neke prepreke,naroito u loim uslovima za vonju.Ukoliko se utvrdi takvo stanje, nainstrument tabli se pali lampica ,sistem deluje na snagu motora ismanjuje mogunost podizanja tokovaod zemlje. Meutim, ne moe se izbeimogunost prevrtanja vozila usledvonje pod visokim bonim nagibima,usled udarca u predmete ili u drugavozila.59)SISTEM TSC (TrailerSway Control - Kontrolazanoenja prikolice)Sistem koristi niz senzora, koji susmeteni na vozili, kako bi utvrdioprekomerno zanoenje prikolica i kakobi preduzeo neophodne mere da tozaustavi.Da bi nainio protivteu zanoenjuprikolice, sistem moe da smanji snagumotora i da deluje na tokove. TSCsistem se automatski aktivira imregistruje zanoenje prikolice.Intervencija sistemaKada je sistem aktivan, na instrumenttabli svetli lampica , snaga motora sesmanjuje i moe se osetiti koenje napojedinanim tokovima kako bi sezaustavilo prevrtanje prikolice.60) 61)PANJA37) Kada reaguje ABS i kada se osetipulsiranje na papuici za konicu, nemojtepopustiti pritisak ve vrsto pritisnitepapuicu bez straha; na taj nain e sedobiti optimalno koenje koje je usklaenosa stanjem na putu.38) Da bi se postigla maksimalnaefikasnost koionog sistema potreban jeperiod uklapanja od oko 500 km: tokomovog perioda koenje ne treba da budenaglo, ponavljano i produeno.39) Ako odreaguje ABS, to je znak da sedostie granica prijanjanja izmeupneumatika i druma: potrebno je dausporite kako biste prilagodili brziniprijanjanju.40) Sistem ABS ne moe da izmeniprirodne zakone fizike i ne moe da uveaprijanjanje koje zavisi od uslova na putu.41) Sistem ABS ne moe da izbegnenezgode, ukljuujui i one usled prevelikebrzine u krivini, vonja po povrini sa niskimprijanjanjem ili "skijanje po vodi"(aquaplaning).42) Mogunosti ABS sistema ne smeju senikada isprobavati na neodgovoran iopasan nain tako da ugrozite linu ibezbednost drugih lica.Mogunosti ESCsistema ne smeju se nikada isprobavati naneodgovoran i opasan nain tako daugrozite linu i bezbednost drugih lica.43) Za pravilan rad ABS sistemaneophodno je da pneumatici budu istemarke i iste vrste na svim tokovima, usavrenom stanju i pre svega u skladu spropisanom vrstom i propisanih dimenzija.44) ESC sistem ne moe da izmeniprirodne zakone fizike i ne moe da smanjiprianjanje koje zavisi od uslova na putu.45) Sistem ESC ne moe da izbegnenezgode, ukljuujui i one usled prevelikebrzine u krivini, vonja po povrini sa niskimprijanjanjem ili "skijanje po vodi"(aquaplaning).46) Mogunosti ESC sistema ne smeju senikada isprobavati na neodgovoran iopasan nain tako da ugrozite linu ibezbednost drugih lica.47) Za pravilan rad ESC sistemaneophodno je da pneumatici budu istemarke i iste vrste na svim tokovima, usavrenom stanju i pre svega u skladu spropisanom vrstom i propisanih dimenzija.48) Voza nikada ne sme da isprobavamogunosti ESC sistema tako da se izlaebespotrebnim i neopravdanim rizicima.Ponaanje vozaa mora biti uvekprilagoeno uslovima podloge na putu,vidljivosti i saobraaja. Uvek je vozaodgovoran za bezbednost u vonji.49) Za pravilan rad TC sistema neophodnoje da pneumatici budu iste marke i istevrste na svim tokovima, u savrenomstanju i pre svega u skladu s propisanomvrstom i propisanih dimenzija.88BEZBEDNOST50) Voza nikada ne sme da isprobavamogunosti TC sistema tako da se izlaebespotrebnim i neopravdanim rizicima.Vonja mora uvek da bude prilagoenauslovima na putu, vidljivosti i saobraaju.Uvek je voza odgovoran za bezbednost uvonji.51) TC sistem ne moe da izmeni prirodnezakone fizike i ne moe da smanjiprijanjanje koje zavisi od uslova na putu.52) Sistem TC ne moe da izbegnenezgode, ukljuujui i one usled prevelikebrzine u krivini, vonja po povrini sa niskimprijanjanjem ili "skijanje po vodi"(aquaplaning).53) Mogunosti TC sistema ne smeju senikada isprobavati na neodgovoran iopasan nain tako da ugrozite linu ibezbednost drugih lica.54) PBA sistem ne moe da izmeniprirodne zakone fizike i ne moe da smanjiprijanjanja koje zavisi od uslova na putu.55) Sistem PBA ne moe da izbegnenezgode, ukljuujui i one usled prevelikebrzine u krivini, vonja po povrini sa niskimprijanjanjem ili "skijanje po vodi"(aquaplaning).56) Mogunosti PBA sistema ne smeju senikada isprobavati na neodgovoran iopasan nain tako da voza ugrozi linubezbednost, bezbednost drugih putnika uvozili i svih ostalih uesnika u saobraaju.57) Hill Hold Control sistem (Pomo prikretanju na usponu) nije runa konica.Stoga nemojte napustiti vozilo a da nisteprvo ukljuili elektrinu runu konicu,zaustavili motor i ubacili prvu brzinu,dovodei zaustavljeno vozilo ubezbednosno stanje (za vie informacijapogledajte opis u paragrafu "Zaustavljenovozilo" odeljka "Pokretanje vozila i vonja").58) Moe doi do situacija na manjimusponima (manje od 8%), kada je vozilopuno, i kada bi sistem Hill Hold Controlmogao da se ne aktivira i da, na taj nain,doe do blagog kretanja unazad ime bi sepoveao rizik od sudara sa nekim drugimvozilom ili predmetom. Uvek je vozaodgovoran za bezbednost u vonji.59) Mogunosti ERM sistema ne smeju senikada isprobavati na neodgovoran iopasan nain tako da voza ugrozi linubezbednost i bezbednost ostalih lica.60) Prilikom vue uvek se, tokom vonje,savetuje poseban oprez. Nikada nemojtepremaivati maksimalnu dozvoljenu masu(videti paragraf "Teine" u odeljku "Tehnikipodaci").61) TSC sistem ne moe da zaustaviprevrtanje ni jedne prikolice. Ako se sistemaktivira tokom vonje, smanjite brzinu,zaustavite vozilo na sigurnom mestu ipravilno namestite teret kako se prikolicane bi prevrnula.SISTEMI ZA POMOU VONJISISTEM FULL BRAKECCONTROL62) 63) 64) 65)18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)Sistem Full Brake Control je POMONIUREAJ pri vonji koji pomae vozauda izbegni direktni udes sa vozilima kojase nalaze ispred njega.Ne zamenjuje vozaa koji je duan daodrava bezbedno odstojanje i daprilagodi brzinu vozila uslovimasaobraaja, vidljivosti i meteorolikimuslovima ak i kada je sistem aktivan.NEMOJTE ekati upozorenje odirektnom udesu da biste smanjilibrzinu: u sluaju da ne stanete napapuicu konice, moe doi doudesa.Sistem Full Brake Control ne registrujepeake, ivotinje ili druge prepreke kojese nalaze u pravcu kretanja vozilia ilisuprotno.Sistem Full Brake Control se sastoji odradara koji se nalazi iza prednjegbranika sl. 86.89U sluaju direktnog udesa, sistemreaguje tako to koi vozilo kako bi seizbegao udes ili kako bi se ublailinjegovi efekti.U trnutku kada se registruje rizik oddirektnog udesa, sistem vozau aljezvune i vizuelne signale kroz poruke nadispleju instrument table. Signali imajuza cilj da omogue brzu reakciju vozaakako bi se izbegao ili ublaio moguiudes.Ako sistem ne zabelei nijednuintervenciju vozaa, moe automatksida zakoi vozilo i smanju potencijalniudara (automatsko koenje). U sluajukada se registruje da je voza pritisnuopapuicu konice ali ako ta pritisak nijedovoljan, sistem moe da reaguje,optimizuje reakciju koionog ureaja ismanji brzinu vozila (dodatna pomoprilikom koenja).Verzije sa Start&Stop sistemom:nakon intervencije automatske konice,sistem Start&Stop e se aktivirati onakokako je opisano u paragrafu "SistemStart&Stop" u poglavlju Pokretanjevozila i vonjaVerzije sa runim menjaem: kadase zavri automatsko koenje, motor bimogao da se zaustavi i iskljui osim akovoza ne pritisne papuicu kvaila.UPOZORENJE Nakon zaustavljanjavozila, koione eljusti mogu da ostanublokirane oko 2 sekunde izbezbednosnih razloga. Obaveznopritisnite papuicu konice ukolikovozilo blago krene.Ukljuivanje / iskljuivanjeFull Brake Control se moe iskljuiti (apotom ponovo ukljuiti) preko menija nainstrument tabli.NAPOMEN U prisustvu sistemaUconnect5" o 7" HD neka poljamenija se prikazuju i reguliu na displejumenija a ne na instrument tabli(pogledati opis u poglavlju "Multimedia"ili u dodatku dostupnom onlajn).Sistem se moe iskljuiti i kada sekontakt brava postavi u poloaj MAR.UPOZORENJE Status sistema se moeizmeniti samo kada je vozilozaustavljeno.Full Brake Control moe se podesitipreko menija, odabirom jedne od3 sledee opcije:Sistem ukljuen: sistem (ako jeaktivan), osim vizuelnih i zvunihupozorenja, vri i ogranieno koenje,automatsko koenje i dodatnu pomo ufazi koenja, ako voza ne koidovoljno u prisustvu potencijalnogeonog sudara sa vozilomispred;Sistem delimino ukljuen: sistem(ako je aktivan), osim vizuelnih i zvunihupozorenja, vri i ogranieno koenje,automatsko koenje ili dodatnu pomou fazi koenja, ako voza ne zakoidovoljno ili uopte ne zakoi u prisustvupotencijalnog eonog sudara;Sistem je iskljuen: sistem neisporuuje ni vizuelna i zvunaupozorenja, ni automatsko koenje idodatnu pomo u fazi koenja. Znaisistem ne prua nikakvu signalizacijumogueg sudara.Aktivacija / DeaktivacijaAko se pravilno ukljui preko menija,Full Brake Control se aktivira se prilikomsvakog pokretanja motora.Nakon deaktivacije, sistem vie neeobavetavati vozaa o moguemsudaru sa vozilom ispred njega.Status da je sistem iskljuen nee bitiumemorisan prilikom gaenja motora:ako je sistem deaktiviran u trenutkugaenja, ponovo e se aktivirati prilikomnarednog pokretanja vozila.Funkcija u svakom sluaju nije aktivnapri brzini manjoj od 7 km/h ili vioj od200 km/h.Sistem je aktivan samo ako:je pravilno aktiviran preko menija;86 P2000076-000-00090BEZBEDNOSTje kontakt brava u poloaju MAR;je brzina vozila izmeu 7 i 200 km/h;sigurnosni pojasevi prednjih seditasu vezani.Promena senzibilnosti sistemaPreko menija moe se izmenitisenzibilnost sistema biranjem jedne odsledee tri opcije: "Blizu", "Srednje" ili"Daleko". Za izmenu podeavanjapogledajte ono to je navedeno udodatku Uconnect5" o 7" HD.Podrazumevana podeena opcija je"Blizu". Ovo podeavanje ini da sistemobavesti vozaa o moguem sudaru savozilom ispred onda kada je tarazdaljina smanjena. Ovo podeavanjedaje vozau manje vremena da reagujeu odnosu na vreme za opcije "Srednje" i"Daleko", u sluaju mogueg sudara, aliomoguava dinaminiju vonjuautomobila.Kada se senzibilnost sistema podesi na"Daleko", sistem e obavestiti vozaa omoguem sudaru sa vozilom koje jeispred njega kada se to vozilo nalazi naveoj udaljenosti. Time se ostavljamogunost da se ogranieno ipostepeno pritiska konica. Ovopodeavanje omoguava vozau punovremene da reaguje kako bi se izbegaomogui sudar.Pormenom ove opcije u Srednje,sistem e obavestiti vozaa omoguem udesu sa vozilom ispredonda kada se nalazi na standardnojrazdaljini, srednjoj izmeu dva moguapodeavanja. Podeavanje senzibilnostisistema pamti se u memoriji prilikomgaenja motora.Signalizacija kvara sistemaAko se sistem iskljui i na displeju sepojavi odgovarajua poruka, to znai dapostoji kvar na sistemu.U tom sluaju je ipak mogue upravljativozilom, ali se savetuje da se to preobratite ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.Signal a je radar nedostupanUkoliko doe do situacija u kojima radarnije u stanju da pravilno detektujeprepreke, sistem se deaktivira i nadispleju se pojavljuje odgovarajuaporuka. Ovo se obino deava usluaju slabe vidljivosti, kao za vremesnenih padavina ili kada pada jakakia.Sistem moe takoe biti privremenozaklonjen zbog smetnji, kao to jeprisustvo blata, prljavtine ili leda nabraniku. U ovim sluajevima na displejuse pojavljuje odgovarajua poruka isistem biva deaktiviran. Ova se porukamoe ponekad pojaviti u uslovimavisoke refleksije (npr. galerije sareflektujuim ploicama ili led ili sneg).Kada se okonaju uslovi koji suograniavali funkcionalnost sistem, onse vraa na uobiajeno i potpunofunkcionisanje.U pojedinim sluajevima ova poruka semoe pojaviti kada radar ne detektujenikakvo vozilo ni objekat u svomvidnom polju.Ako atmosferske prilike nisu stvarniuzrok pojavljivanja poruke na displeju,neophodno je da proverite da senzornije uprljan. Moda e ustvari bitineophodno da oistite ili ukloniteeventualnu smetnju koja se nalazi u zonikoja je ilustrovana na sl. 86.U sluaju da se poruka esto pojavljujeak i u odsustvu atmosferskih prilikakao to su sneg, kia, blato ili drugevrste smetnji, obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat kako bisteproverili da li su senzori poravnati.U odsustvu vidljivih smetnji moda ebiti neophodno da se direktno oistipovrina radara, i da runo ukloniteestetsku prirubnicu za pokrivanje. Dabiste to obavili obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.UPOZORENJE Preporuujemo da neinstalirate ureaje, dodatnu opremu iliaerodinamike dodatke ispred senzora ida ga ne zatamnite na bilo koji nain, jerbi to moglo da sprei ispravan radsistema. Bilo kakva izmena upodeavanjima vozila ili u prednjem deluvozila (ak i popravke koje nisu izvreneu ovlaenom Fiatovom servisu) moedovesti do nepravilnog rada ureaja.91Alarm za eoni sudar sa aktiviranimkoenjem(ako postoji)Ako je ova funkcija ukljuene i sistemzregistruje mogunost eonog udesa,moe da pokrene konice i na taj nainda uspori vozilo.Ova funkcija vri dodatni pritisak nakonice u sluaju kada voza nepritiska konicu dovoljno jako bi seizbegao eoni sudara.Funkcija je aktivna na brzini veoj od7 km/h.Vonja u posebnim uslovimaU odreenim uslovima vonje, kao naprimer:vonja u blizini krivine;vozila malih dimenzija i/ili neporavnatisa trakom;promena trake od strane drugihvozila;vozila koja se kreu u poprenompravcu.Sistem moe intervenisati neoekivanoili s kanjenjem. Iz tog razloga, vozamora uvek da vodi rauna i dakontrolie vozilo kako bi vonja bilapotpuno bezbedna.UPOZORENJE U uslovima posebnosloenog saobraaja, voza moe daiskljui sistem preko menija.Vonja u blizini krivineUlazei u ili izlazei iz krivine velikogradijusa, sistem moe da detektujeprisustvo vozila koje se nalazi ispredsamog vozila, ali koje se ne kree u istojtraci sl. 87. U takvim sluajevima sistembi mogao intervenisati.Vozila malih dimenzija i/ilineporavnati sa trakomSistem nije u mogunosti da detektujeprisustvo vozila koja se nalaze ispredsamog vozila, a koja su na poziciji izvanpolja delovanja radar senzora, pa stogamoda nee reagovati u prisustvu vozilamalih dimenzija, kao to su npr. bicikli ilimotocikli sl. 88.Promena trake od strane drugihvozilaVozila koja iznenada promene traku,smetajui se u traku vaeg vozila i urasponu delovanja radar senzora moguizazvati intervenciju sistema sl. 89.87 P2000039-000-00088 P2000040-000-00089 P2000041-000-00092BEZBEDNOSTVozila koja se kreu u poprenompravcuSistem moe privremeno da reaguje navozilo koje prolazi kroz opseg delovanjaradar senzora, kreui se poprenosl. 90.UpozorenjaOvaj sistem nije napravljen zaizbegavanje udesa i nije u stanju daunapred registruje uslove koji neizbenodovode do udesa. Zanemarivanje ovogupozorenja, moe dovesti do ozbiljnihpovreda ili smrti.Sistem bi se mogao aktivirati,procenom putanje koju prelazi vozilo,usled prisustva metalnih reflektujuihpredmeta drugaijih od vozila, kao tosu na primer ograde, znakovi, rampe naulazu u parking, naplatne rampe, putniprelazi, kapije, predmeti u bliziniobjekata u izgradnji ili mesta via odvozila (npr. nadvonjak). Isto tako,sistem bi mogao da reaguje unutarparkinga sa vie nivoa ili galerije, ili usluaju refleksije kolovoza. Ove mogueaktivacije dolaze usled normalne logikerada sistema i ne smeju se smatratigrekama u radu.Sistem je napravljen iskljuivo zakorienje na kolovozu. U sluajuvonje van kolovoza, sistem trebadeaktivirati kako bi se izbegla suvinasignalizacija.Savetuje se da iskljuite sistem kadase vozilo prevozi vozom, trajektom ilileperom, kada se lepa na vozilu ili navaljcima.SISTEM iTPMS (IndirectTyre PressureMonitoring System -Sistem za indirektnukontrolu pritiska ugumama).66) 67) 68) 69) 70) 71)OpisVozilo ima sistem za praenje pritiska upneumaticima iTPMS (Indirect TyrePressure Monitoring System) koji putemsenzora brzine tokova moe da pratistanje napumpanosti pneumatika.Ispravan pritisak u pneumaticimaUkoliko se ne uoi nijedan ispumpanpneumatiku, na displeju se prikazujeprofil vozila.Nedovoljan pritisak u pneumaticimaSistem upozorava vozaa u sluaju daje jedan ili vie pneumatika izduvan,paljenjem lampice na instrumenttabli i prikaz na displeju porukeupozorenja uz emitovanje zvunogsignala.U tom sluaju se na displeju seprikazuje profil vozila sa dva simbola.Ova signalizacija se prikazuje ak i kadase motor ugasi a potom upali, sve dokse ne izvri procedura RESET.Procedura Reset (resetovanje)Sistemu iTPMS je potrebna poetnafaza samo stalnog uenja (ije trajanjezavisi od stila vonje i uslovima na putu:optimalni uslovi su pravolinijska vonjabrzinom od 80 km/h najmanje20 minuta), koja poinje resetovanjem.Resetovanje se mora izvriti:svaki put kada se promeni pritisakpneumatika;i kada se zamenjuje samo jedanpneumatik;kada se pneumatici rotiraju/zamenjuju mesta;kada se montira pomoni toak.Pre resetovanja, naduvati pneumatikena predvienu vrednost pritiskanavedenu u tabeli pritisaka upneumaticima (pogledati opis u odeljku"Tokovi" poglavlja "Tehniki podaci").Ako se ne izvri RESET, u svim gorenavedenim sluajevima, lampica90 P2000042-000-00093moe dati netane signale o jednomili vie pneumatika.Za RESETOVANJE, kada je vozilozaustavljeno i motor je upaljen,najmanje 2 sekunde drite pritisnutimtaster Reset koji se nalazi na tabli saleve strane sl. 91.Procedura RESETOVANJA koja se vrina osnovu tipa instrument tableoglasie se samo zvuni signal ili e sezajedno sa zvunim signalom nadispleju prikazati poruka "Resetovanjeje sauvano" to ukazuje na to da jepokrenut proces auto-prikupljanja.Uslovi radaSistem je aktivan na brzinama veim od15 km/h.U nekim situacijama, kao to jesportska vonja, odreeni uslovi nakolovozu (npr. led, sneg, otpad...)signalizacija se malo kasnije javlja ilidelimino iznosi istovremenu izduvanostvie pneumatika.U odreenim uslovima (npr. vozilo nijeravnomerno optereeno sa jednestrane, oteen ili istroen pneumatik,upotreba pomonog toka, upotrebakompleta za popravku pneumatika"Fix&Go automatic", upotreba lanaca zasneg, upotreba razliitih pneumatika naosovini), sistem moe da daje lanesignale ili da se privremeno iskljui.Ako se sistem privremeno iskljui,lampica svetli u trajanju od oko75 sekundi a nakon toga ostaje dasvetli neprekidno; istovremeno se nadispleju prikazuje poruka upozorenja.Ova signalizacija se prikazuje ak i kadase motor ugasi a potom ponovo upali,svaki put kada se ponovo ne uspostaveuslovi pravilnog funkcionisanja.Ukoliko signalizacija nije pravilna,preporuuje se resetovanje. Ako sesignalizacija nastavi i nakon resetovanja,proverite da li je vrsta pneumatika kojukoristite ista na sva etiri toka i dapneumatici nisu oteeni; ukolikokoristite pomoni toak, to je premogue montirajte toak sapneumatikom normalnih dimenzija;skinite, ako je mogue, lance za sneg;proverite ravnomernu raspodeluoptereenja, i ponovite resetovanje takoto ete nastaviti vonju na istom,asfaltiranom putu. Ako se signalizacijanastavi, obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat.PANJA62) Sistem je samo pomo pri vonjiautomobila. Voza mora uvek da budeoprezan prilikom vonje. Uvek je voza tajkoji je odgovoran za vonju i mora da uzmeu obzir okolnosti u saobraaju kako bivonja bila bezbedna. Voza je uvek duanda odrava pravilnu udaljenost od vozilakoje je ispred njega.63) Ao se, tokom intervencije sistema,voza do kraja pritisne papuicu gasa ilinaglo okrene volan, moe doi do prekidaautomatskog koenja (npr. kako bi seomoguilo eventualno upravljanje radibrzog izbegavanja neke prepreke).64) Sistem reaguje na vozila koja se kreuu svojim trakama. Ne registruju se ljudi,ivotinje i predmeti (npr. kolica).65) U sluaju kada vozilo, usled odravanja,mora da bude postavljeno na postolje svaljcima ili prilikom pranja u automatskimauto perionicama, i kada se u prednjemdelu nalazi prepreka (na primer drugovozilo, zid ili neka druga prepreka), sistembi mogao da registruje prisustvo i daodreaguje. U tom sluaju je neophodno dase sistem dektiivira u podeavanjimasistema Uconnect5" o 7" HD .66) Ukoliko sistem iTPMS signalizira padpritiska u pneumaticima, preporuujemo daproverite pritisak u sva etiri.67) Sistem iTPMS ne oslobaa vozaaobaveze da proverava pritisak upneumaticima svakog meseca; ne treba gashvatiti kako zamenski sistem odravanja ilibezbednosti.91 06056J0001EM94BEZBEDNOST68) Pritisak pneumatika treba proveravatisa hladnim pneumaticima. Ukoliko, iz bilokog razloga, proveravate pritisak uzagrejanim pneumaticima, ne smanjujtepritisak ak i ako je iznad predvienevrednosti, nego ponovite proveru kada sepneumatici ohlade.69) Sistem iTPMS ne moe da signaliziraneoekivane gubitke pritiska upneumaticima (npr. u sluaju eksplozijejednog pneumatika). U tom sluaju,zaustavite vozilo tako to ete paljivo koitibez naglog cimanja volana.70) Sistem samo daje upozorenje na nizakpritisak u pneumaticima: nije u stanju da ihnapumpa.71) Nedovoljna napumpanost pneumatikapoveava potronju goriva, smanjuje vekgazeeg sloja i moe uticati na bezbednuupravljivost vozila.UPOZORENJE18) Sistem bi mogao da ima ogranienefunkcije ili bi mogao da ne radi usledatmosferskih uslova, kao to je jaka kia,grad, gusta magla ili puno snega.19) Deo branika ispred senzora ne sme bitiprekriven trakama, pomonim farovima ilinekim drugim predmetom.20) Sistem bi mogao neoekivano daodreaguje ili da odreaguje sa zakanjenjemkada na drugim vozilima ima prtljaga koji virisa bone strane, odozgo ili sa zadnjestrane u odnosu na normalne dimenzijevozila.21) Funkcionalnost moe da ugrozi i bilokoja promena na strukturi vozila kao to je,na primer, izmena geometrije prednjeg dela,zamena pneumatika ili teret ija je masavea od standardne predviene mase zavozilo.22) Nepravilne popravke u prednjem deluvozila (npr. branik, asije) mogu da izmenepoloaj radarskog senzora i da ugrozenjegov rad. Obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat za bilo koje popravkeove vrste.23) Nemojte vriti izmene ni bilo kakveintervencije na senzoru radara. U sluajukvara senzora, obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.24) Kod vue prikolice (sa dodacima koji suinstalirani nakon kupovine vozila), lepanjavozila ili tokom utovara na drumski voz (iliunutar transportnih vozila), potrebno je dadeaktivirate sistem preko Uconnect5" o7" HD .25) Izbegavajte pranje mlazom pod visokimpritiskom u zoni ispod branika posebnoizbegavajte elektrini prikljuak sistema.26) Vodite rauna prilikom popravki ifarbanja u zoni oko senzore (oznaka kojaprekriva senzor na levoj strani branika. Usluaju eonog udara, senzor se moeautomatski deaktivirati i na displeju e seprikazati signal koji ukazuje na to da jeneophodna popravka senzora. ak i kadanema signala o kvarovima, iskljuite funkcijusistema ako sumnjate da je radarski senzorpromenjen (npr. usled eonog udara primaloj brzini prilikom parkiranja). U tomsluaju, obratite se ovlaenom servisu zavozila marke Fiat kako bi se poravnao ilizamenio radarski senzorSISTEMI ZATITEPUTNIKAMeu najvanijom signurnosnomopremom vozila nalaze se sledeisistemi zatite:sigurnosni pojasevi;sistem SBR (Seat Belt Reminder);nasloni za glavu;sistemi zadravanja deijih sedita;eoni vazduni jastuci, boni i zatita(ako postoji).Obratite maksimalnu panju nainformacije date na narednim stranama.Od sutinske vanosti je, ustvari, da sesistemi zatite koriste na pravilan nainkako bi garantovali maksimalnusigurnost vozaa i putnika.Za opis podeavanja naslona za glavupogledajte opis u paragrafu "Naslon zaglavu" odeljka "Upoznavanje savozilom".95Sigurnosni pojaseviSva sedita u vozilu imaju sigurnosnepojaseve sa tri mesta za fiksiranje iodgovarajuim ureajima zanamotavanje.Mehanizam ureaja za namotavanjeintervenie blokadom trake u sluajunaglog koenja ili naglog usporavanjausled udarca. Ova karakteristikaomoguava, u normalnim uslovima,slobodno kretanje trake pojasa, tako dase idealno prilagodi telu putnika. Usluaju nezgode, pojas se blokira ismanjuje rizik od udara u kabini iliizletanje van vozila.Voza je obavezan da potuje (i daproverava putnike u vozilu) sve lokalnezakonske propise koji se odnose naobavezu i naine upotrebe sigurnosnihpojaseva.Uvek veite sigurnosne pojaseve prepolaska na put.UPOTREBASIGURNOSNIHPOJASEVASigurnosni pojas postavljajte dreigornji deo tela uspravno i oslanjajui sena naslon sedita.Za vezivanje sigurnosnih pojaseva,uhvatite jeziak kope 1 sl. 92 i uvucitega u sedite na kopi 2, sve dok neujete klik.Ukoliko bi se prilikom izvlaenjasigurnosni pojas blokirao, pustite ga dase malo vrati a zatim ga ponovo izvuciteizbegavajui nagle pokrete.Za odvezivanje sigurnosnih pojaseva,pritisnite taster 3 sl. 92 i drei pojas,pustite ga da se vrati na ureaj zanamotavanje, kako biste izbegliuvrtanje.72) 73)Kada je vozilo parkirano na velikomnagibu ureaj za namotavanje moe dase blokira; to je normalno. Pored toga,mehanizam ureaja za namotavanjeblokira traku pri svakom njenom brzomizvlaenju ili u sluaju naglog koenja,udara i u krivinama pri velikoj brzini.Vezati sigurnosne pojaseve na zadnjimseditima kao to je prikazano na sl. 93.PODEAVANJEPREDNJIHSIGURNOSNIHPOJASEVA PO VISINI74) 75)Mogue je podesiti visinu u etirirazliita poloaja.Za podeavanje visine, odozgo nadole,potrebno je istovremeno pritisnuti taster1 sl. 94 i povui nadole rukohvat.Za podeavanje visine, odozdo nagore,dovoljno je povui rukohvat (nijepotrebno nita pritiskati).92 06056J0004EM 93 P103FI84-000-00096BEZBEDNOSTSigurnosne pojaseve uvek podesite povisini, prilagoavajui ih telu putnika:ova mera opreza moe znaajnoumanjiti opasnost od povreda u sluajuudara.Pravilno podeavanje se postie kadatraka prelazi po sredini izmeu krajaramena i vrata.PANJA72) Ne pritiskajte taster 3 tokom vonje.73) Imajte na umu da, u sluaju snanogudara, putnici na zadnjim seditima kojinemaju vezane pojaseve, pored izlaganjanjih samih ozbiljnim opasnostima,predstavljaju opasnost takoe i po putnikena prednjim seditima.74) Podeavanje po visini sigurnosnihpojaseva treba da izvrite dok je vozilozaustavljeno.75) Posle podeavanja po visini, uvekproverite da li je drka blokirana upredvienom poloaju. Zbog toga, kada jetaster 1 puten, dodatno povucite premadole kako biste omoguili blokiranje ureajaza fiksiranje ukoliko nije u jednom odpredvienih poloaja.SISTEM SBR (SeatBelt Reminder -Podsetnik zavezivanjepojaseva);(za verzije/trita, gde je predvieno)Sistem SBR upozorava putnike opojasevima koji nisu vezani na prednjimi zadnjim seditima (ako postoji).Sistem oznaava da pojasevi nisuvezani vizuelnim signalima (paljenjelampica na instrument tabli i simbol nadispleju) i putem zvunog signala (videtiopis u narednim paragrafima).NAPOMENA Za deaktivaciju uneprekidnom reimu zvunog signalaobratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat. Mogue je u svakommomentu reaktivirati zvuni signal prekomenija na displeju (videti odeljak"Displej" u poglavlju "Upoznavanje sakomandama instrument table").Ponaanje lampice sigurnosnihpojaseva prednjih seditaKada se kontakt brava okrene u poloajMAR lampica (videti sl. 95 ) se pali nanekoliko sekundi, nezavisno od statusaprednjih sigurnosnih pojaseva.Kada je vozilo zaustavljeno, ako jesigurnosni pojas na strani vozaa ilisuvozaa odvezan (a putnik je naseditu) lampica neprekidno svetli.94 06056J0003EM97im se pree prag od 8 km/h (5 mph)na nekoliko sekundi, kada je sigurnosnipojas na strani vozaa ili suvozaaodvezan (a putnik je na seditu), aktivirase zvuni signal istovremeno satreperenjem lampice u trajanju odoko 100 sekundi.Kada se aktivira, ciklus signalizacijeostaje aktivan sve vreme trajanja(nezavisno od brzine vozila) ili dok se neveu sigurnosni pojasevi.Kada se menja ubaci u rikverc, zavreme ciklusa obavetenja, zvunisignal se deaktivira i lampicaneprekidno svetli. Ciklus signalizacijese reaktivira im brzina ponovo pree8 km/h.Ponaanje simbola sigurnosnihpojaseva prednjih seditaSimboli se prikazuju na displejusl. 96 nekoliko sekundi nakon to jekontakt brava postavljena u poloajMAR.Simboli se prikazuju u zavisnosti odsigurnosnih pojaseva i gase senajmanje 30 sekundi nakon zatvaranjavrata ili nakon promene statusavezivanja pojaseva:Pojas odvezanPojas vezanSimboli prikazane na displejuoznaavaju:A: sigurnosni pojas zadnjeg levogsedita;B: sigurnosni pojas zadnjeg sedita usredini;C: sigurnosni pojas zadnjeg desnogsedita;Ako se sigurnosni pojas pozadi odvee,zajedno sa paljenjem odgovarajuegsimbola na displeju, aktivira se zvunisignal (3 puta "bip").Simboli se ponovo pale na 30 sekundisvaki put kada se zatvore neka odzadnjih vrata.Simbol e postati zelen kada se ponovovee odgovarajui sigurnosni pojas.Nakon to je prolo 30 sekundi odposlednje signalizacije, simboli kojeodgovaraju zadnjim seditima e seugasiti, nezavisno od statusa pojasa.95 P2000037-000-00096 P2000011-000-00098BEZBEDNOSTUPOZORENJAto se tie zadnjih sedita, sistem SBRoznaava samo ako su sigurnosnipojasevi odvezani ili vezani, ali neukazuju na prisustvo eventualnihputnika.Sve lampice/simboli ostaju upaljene akoje kontakt brava u poloaju MAR, svisigurnosni pojasevi (prednji i zadnji)vezani.Simboli zadnjih sedita se aktivirajunakon nekoliko sekundi od kada sekontakt brava postavi u poloaj MAR,nezavisno od statusa sigurnosnihpojaseva (ak iako su svi pojasevivezani).Sve lampice/simboli se pale kadanajmanje jedna ikona pree iz vezanogpojasa u odvezan ili obrnuto.PREDZATEZAIPOJASEVAVozilo ima predzatezae prednjihsigurnosnih pojaseva, koji u sluajusnanog eonog sudara, povlae zanekoliko centimetara traku pojasaobezbeujui tako savreno prijanjanjepojasa uz telo putnika, pre poetkaradnje zadravanja.Izvreno aktiviranje predzatezaa seprepoznaje po zaustavljanjunamotavanja trake sigurnosnog pojasa.Vozilo ima i drugi ureaj zapredzatezanje (nalazi se u zoni praga):aktivacija se moe prepoznati poskraenju metalnog kabla iumotavanjem zatitnog zapona.Prilikom intervencije predzatezaa moedoi do blagog isputanja dima; ovajdim nije tetan i ne ukazuje na poetakpoara.Predzateza ne zahteva nikakvoodravanje niti podmazivanje: bilo kojaizmena njihovog poetnog stanjanaruava im efikasnost.Ukoliko je ureaj bio pogoenprirodnom nepogodom (npr. poplava,potapanje, itd.) i u njega je dospelavoda ili blato, potrebno je obratiti seovlaenom servisu za vozila markeFiat.UPOZORENJE Da bi bili to boljezatieni delovanjem predzatezaa,sigurnosni pojas stavljajte tako dodobro prijanja na grudi i karlicu.UREAJI ZAOGRANIAVANJEOPTEREENJAPOJASEVA76)27)U cilju poveanja zatite u sluajunezgode, ureaji za namotavanjeprednjih pojaseva opremljeni su, usklopu mehanizma, sistemom kojiomoguava odgovarajue doziranje silekoja deluje na grudi i ramena tokomdelovanja zadravanja pojaseva usluaju eonog udara.UPOZORENJA ZAUPOTREBUSIGURNOSNIHPOJASEVA77) 78) 79)Potovati (i proveravati putnike u vozilu)sve lokalne zakonske propise koji seodnose na obavezu i naine upotrebepojaseva. Uvek veite sigurnosnepojaseve pre polaska na put.Upotreba pojaseva je neophodnatakoe i za trudnice: ak i za njih i plodopasnost od povreda u sluaju udara jemanja ako veu pojaseve.Trudnice moraju da podese donji deotrake veoma nisko, tako da prelazipreko karlice a ispod stomaka sl. 97.Kako trudnoa napreduje, trudnicavoza treba da regulie sedite i volantako da ima potpunu kontrolu nad99vozilom (papuice i volan treba da budulako dostupni). Uvek je potrebno daudaljenost izmeu stomaka i volanabude maksimalna.Sigurnosni pojas se ne sme uvrtati.Gornji deo mora prelaziti preko ramenai, dijagonalno, preko grudi. Donji deomora prijanjati uz karlicu sl. 98 a ne uzstomak putnika. Ne koristite ureaje(tipaljke, blokade, itd.) koji dre pojastako da ne prijanja uz telo putnika.Svaki sigurnosni pojas mora koristitisamo jedna osoba: ne prevozite decu ukrilu putnika koristei sigurnosnepojaseve kao zatitu za oboje sl. 99. Uprincipu, nemojte nikada stavljati bilokakve predmete izmeu putnika ipojasa.ODRAVANJESIGURNOSNIHPOJASEVAZa pravilno odravanje sigurnosnihpojaseva paljivo potujte sledeaupozorenja:pojaseve uvek koristite tako da jetraka dobro zategnuta, da nije uvrnuta;uverite se da moe da se izvlaislobodno bez smetnje;proveriti da li sigurnosni pojaseviadekvatno funkcioniu na sledei nain:veite sigurnosni pojas i snano gapovucite;u sluaju nezgode odreene jaine,zamenite sigurnosni pojas koji je biovezan, ak i ako deluje neoteen. Uvekzamenite sigurnosne pojaseve ukolikoje bio aktiviran ureaj za predzatezanje.izbegavajte potapanje ureaja zanamotavanje: njihov pravilan rad jeosiguran samo ako u njih ne ue voda;zamenite sigurnosni pojas kada sepojave tragovi habanja ili rezovi.PANJA76) Predzateza se moe koristiti samojednom. Posle aktiviranja, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiatzbog zamene.97 F1B0107C98 F1B0108C99 F1B0109C100BEZBEDNOST77) Izriito je zabranjeno skidati i runododavati komponente predzatezaa isigurnosnog pojasa. Bilo kakvu intervencijumora izvriti kvalifikovano i ovlaenoosoblje. Obratite se uvek ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.78) Da biste bili to zatieniji, drite naslonu uspravnom poloaju, oslanjajui dobro nanjega lea i drei sigurnosni pojas tako dadobro prijanja na grudi i karlicu. Uvek veitepojas, kako na prednjim tako i na zadnjimseditima. Putovanje bez vezanog pojasapoveava opasnost od tekih povreda ilismrti u sluaju udara.79) Ukoliko je pojas bio izloen snanomzatezanju, na primer u sluaju nezgode,morate ga zameniti u celosti zajedno saankerima, zavrtnjima za fiksiranje samihankera i predzatezaem; ak i ako nemavidljivih defekata, mogue je da je pojasizgubio svoja svojstva vrstine.UPOZORENJE27) Intervencije koje podrazumevaju udare,vibracije ili lokalizovana zagrevanje (vea od100C u maksimalnom trajanju od 6 sati) uzoni predzatezaa mogu izazvati oteenjaili aktiviranje. Obratite se uvek ovlaenomservisu za vozila marke Fiat kada jepotrebna intervencija na ovimkomponentama.SISTEMI ZATITEDECEBEZBEDAN PREVOZDECE80) 81) 82) 83)Zbog bolje zatite u sluaju udara sviputnici moraju sedeti i osigurati seodgovarajuim sistemima zadravanja,ukljuujui novoroenad i decu!Ovo uputstvo je obavezno u svimzemljama Evropske zajednice u skladusa EC direktivom 2003/20/EC.Deca koja su nia od 1,50 metara, do12 godina, treba da budu zatieniodgovarajuim ureajima zazadravanje i treba da sede na zadnjimseditima.Statistike nesrea ukazuju da zadnjasedita obezbeuju veu sigurnost zadecu.Deca, spram odraslih, imajuproporcionalno veu i teu glavu uodnosu na ostatak tela, dok im miii ikosti nisu potpuno razvijeni. Zbog togasu neophodni, za njihovo pravilnozadravanje u sluaju udara, sistemidrugaiji od pojaseva za odrasle, u ciljusmanjenja na minimum rizika odpovreda u sluaju nezgode, koenja iliiznenadnog manevrisanja.Deca moraju sedeti tako da budubezbedna i da im bude udobno. Uskladu sa karateristikama upotrebljenihdeijih sedita, preporuuje se da to jemogue due (najmanje do 3-4 godinestarosti) drite decu u seditimaokrenutim suprotno od smera kretanja,jer taj poloaj najvie titi u sluajuudara.Preporuuje se da uvek odaberetesistem za zadravanje koji najvieodgovara detetu; stoga uvekkonsultujte korisniko uputstvo iuputstvo za odravanje koje se dobijasa seditem za decu da biste bili sigurnida odgovara detetu za koje jenamenjeno.U Evropi karakteristike sistema zazadravanje dece su propisanenormom ECE-R44, koja ih deli u petteinskih grupa:Grupa Raspon teineGrupa 0 do 10 kg teineGrupa 0+ do 13 kg teineGrupa 1 9 do 18 kg teineGrupa 2 15 do 25 kg teineGrupa 3 22 do 36 kg teineSvi ureaji za zadravanje moraju nositihomologacione podatke, zajedno sakontrolnom markicom, na ploici vrstofiksiranoj za sedite, koju nipoto netreba uklanjati.U Liniji dodatne opreme LineaccessoriMOPARna raspolaganju su deijasedita koja odgovaraju svakoj teinskojgrupi. Preporuujemo ovaj izbor,101budue da su osmiljena upravo zavozila Fiat.INSTALACIJA SEDITAPUTEM SIGURNOSNIHPOJASEVAUniverzalna sedita za decu koja seinstaliraju samo putem sigurnosnihpojaseva su prola homologaciju naosnovu norme ECE R44 i podeljena suu etiri teinske grupe.84) 85) 86) 87)UPOZORENJE Slike kojima se prikazujemontaa su samo indikativnogkaraktera. Sedite ugradite premauputstvima koja su obavezno priloenauz isto.GRUPE 0 i 0+Deca do 13 kg moraju se prevozitiokrenuta prema nazad u seditupredstavljenom na sl. 100 koje,podravajui glavu, ne izazivapomeranje vrata u sluaju naglogusporavanja.Sedita za decu zadravaju sigurnosnipojasevi vozila, kao to je prikazano na itreba da zadri dete svojim ugraenimpojasevima.Grupa 1Deca teine od 9 do 18 kg mogu seprevoziti okrenuta prema napredsl. 101.Grupa 2Deca teine od 15 do 25 kg mogu sezadravati direktno pojasevima vozilasl. 102.U ovom sluaju sedita za decu imajusamo funkciju pravilnog pozicioniranjadeteta u odnosu na sigurnosnepojaseve, tako da dijagonalni deosigurnosnog pojasa nalee na grudi ane na vrat, a da horizontalni deosigurnosnog pojasa nalee na karlicu ane na stomak deteta.Grupa 3Za decu od 22 do 36 kg postojeodgovarajui ureaji za zadravanje kojiomoguavaju pravilan prelazaksigurnosnog pojasa.Slika sl. 103 prikazuje primer pravilnogpozicioniranja deteta na zadnjemseditu.100 06096J0001EM101 06096J0002EM102 06096J0003EM102BEZBEDNOSTDeca visine preko 1,50 m se vezujupojasevima kao odrasli.103 06096J0004EM103PRIKLADNOST SUVOZAKIH SEDITA ZA UPOTREBU UNIVERZANIH DEIJIHSEDITAVozilo je u skladu sa evropskom direktivom 2000/3/CE kojom se regulie ugradivost deijih sedita na razliita mesta u voziluprema sledeoj tabeli:Postavljanje univerzalnog sedita za decuGrupa Raspon teineSuvozako sedite (*)Putnik na mesu usredini pozadiPutnici na zadnjimseditima sastraneVazduni jastukukljuenVazduni jastukiskljuenGrupa 0 do 13 kg teine X U X UGrupa 0+ do 13 kg teine X U X UGrupa 1 9-18 kg X U X UGrupa 2 15-25 kg U U X UGrupa 3 22-36 kg U U X U(*)VANO: NEMOJTE NIKAD ugraditi sedite za decu na prednje sedite suprotno od smera kretanja kada je vazduni jastuk aktivan. Kada elite da ugraditesedite za decu na prednje sedite suprotno od smera kretanja, deaktivirajte odgovarajui vazduni jastuk (videti opis u odeljku "Sistem za dodatnu zatitu (SRS) -Air bag")X = mesto za sedenje koje ne odgovara deci iz ove teinske kategorijeU = Prikladno za sisteme zadravanja iz kategorije "Univerzalno" prema Evropskom Pravilniku CEE-R44 za naznaene "Grupe"104BEZBEDNOSTINSTALACIJA SEDITAZA DECU ISOFIX88) 89) 90)Zadnja sedita sa strane imaju ankereISOFIX, za brzo, jednostavno ibezbedno montiranje jednog sedita.Sistem ISOFIX omoguava montausistema za zadravanje dece ISOFIX,bez upotrebe sigurnosnih pojasevavozila, ve samo direktnimprivrivanjem sedita na tri ankerakoja se nalaze u vozilu.Mogue je montirati i tradicionalnasedita i ISOFIX sedita na razliitimmestima istog vozila.Za instalaciju ISOFIX sedita, privrstitiga na dva metalna ankera 1 sl. 104 kojase nalaze iza jastuka zadnjeg sedita,na mestu gde se spaja sa naslonom,potom privrstiti gornju kopu naodgovarajui anker 2 sl. 105 koji senalazi iza naslona za lea, u donjemdelu.Radi ilustracije, na sl. 107 je prikazanprimer univerzalnog sedita ISOFIX kojepokriva teinsku grupu 1.Druge teinske grupe su pokrivenespecijalnim ISOFIX seditima, koja semogu koristiti samo ako su namenskitestirana za ovo vozilo (videti listu vozilakoja je priloena uz sedite).UPOZORENJEsl. 107 je samoilustrativnog karaktera to se tiemontae. Sedite ugradite premauputstvima koja su obavezno priloenauz isto.104 06096J0008EM105 P1030218-000-000106 F1B0117C105NAPOMENA Ako koristite univerzalnosedite ISOFIX mogue je korienjesamo sedita koja su prolahomologaciju ECE R44 "ISOFIXUniversal (R44/03 ili kasnija auriranje)(videtisl. 106 ).107 06096J0007EM106BEZBEDNOSTPRIKLADNOST PUTNIKIH SEDITA ZA UPOTREBU SEDITA ZA DECU ISOFIXPOLOAJI ISOFIX U VOZILUKategorije teine Kategorijadimenzija UreajSuvozakoseditePutnici na zadnjimseditima sastranePutnik na mesu usredini pozadiGrupa 0 (do 10 kg) E ISO/R1 X IL XGrupa 0+ (do 13 kg)E ISO/R1 X IL XD ISO/R2 X IL XC ISO/R3 X IL (*) XGrupa 1 (od 9 do 18 kg)D ISO/R2 X IL XC ISO/R3 X IL (*) XB ISO/F2 X IUF-IL XB1 ISO/F2X X IUF- IL XA ISO/F3 X IUF- IL XX Poloaj ISOFIX nije prilagoen sistemu zatite dece ISOFIX za ovu teinsku kategoriju i/ili kategoriju dimenzija.IL Prilagoeno sistemima za zadravanje dece ISOFIX kategorija "Specifino za vozilo", "Ograniena" ili "Polu-univerzalna", proli su homologaciju za ovo odreenovozilo.IL (*) Mogue je montirati sedite ISOFIX putem podeavanja na prednjem seditu.IUF Prilagoeno sistemima za zadravanje dece ISOFIX univerzalne kategorije okrenuti unapred i koji su proli homologaciju za upotrebu u teinskoj grupi.107PRIKLADNOST PUTNIKIH SEDITA ZA UPOTREBU SEDITA ZA DECU i-SizeNa sledeoj tabeli, u skladu sa evropskim propisima ECE 129, su prikazane mogunosti montae sedita i-Size.POLOAJI i-Size U VOZILUUreaj Suvozako sedite Putnici na zadnjimseditima sa stranePutnik na mesu usredini pozadiSedita za decu i-SizeISO/R2 X i-U XISO/F2 X i-U Xi-U: prilagoeno je za univerzalna i-Size sedita koja su montirana ili u smeru kretanja ili u suprotnom smeru.X: mesto za sedenje koje ne odgovara univerzalnom seditu i-Size.108BEZBEDNOSTSEDITA KOJA PREPORUUJE FIAT ZA VAE VOZILOLinija dodatne opreme MOPAR nudi iroki dijapazon sedita za decu koja se mogu fiksirati sigurnosnim pojasevima na trimesta ili putem ISOFIX prikljuaka.UPOZORENJE FCA preporuuje ugradnju prema uputstvima koja su obavezno priloena uz sedite.Teinska grupa Sedite Tip sedita Montaa seditaGrupa 0+ :od roenja do13 kgod 40 cm do 80 cmBritax Baby Safe plusHomologacioni broj: E1 04301146Fiat redni broj: 71806415Univerzalno sedite/ISOFIX.Instalira se u smeru suprotnomod smera kretanja sao putemsigurnosnih pojaseva vozila, iliputem odgovarajue ISOFIXosnove (moe se zasebnonabaviti) i ankera ISOFIX u vozilu.Montira se na zadnja sedita sastrane.+ +Britax Baby Safe ISOFIX bazaFiat redni broj: 71806416109Teinska grupa Sedite Tip sedita Montaa seditaGrupa 1:od 9 kg do 18 kgod 67 cm do105 cmFair G0/1SHomologacioni broj: E4 04443718Fiat redni broj: 71807388Univerzalno sedite/ISOFIX.Moe se montirati samo putemsigurnosnih pojaseva vozila(samo u smeru kretanja) ili putemISOFIX prikljuaka u vozilu.FCA preporuuje montau putemplatforme ISOFIX koja je okrenutaunazad (RWF tip "G" - nabavljase zasebno), ili platforme ISOFIXkoja je okrenuta u smeru kretanja(FWF tip "A" - nabavlja sezasebno) i vrstog oslonca zaglavu (nabavlja se zasebno) iISOFIX prikljuaka u vozilu.Montira se na zadnja sedita sastrane.+ +Referenca A: Platforma Fair ISOFIXRWF tip "G" za G 0/1SFiat redni broj: 71807455iliReferenca B: Platforma Fair ISOFIXFWF tip "A" za G 0/1SFiat redni broj: 71805364+ +vrst oslonac za glavu FAIRFiat redni broj: 71807387110BEZBEDNOSTTeinska grupa Sedite Tip sedita Montaa seditaGrupa 1:od 9 kg do 18 kgod 67 cm do105 cmBritax Safefix TTHomologacioni broj: E1 04301199Fiat redni broj: 71805956Montira se samo okrenutounapred putem ISOFIX ankera igornjeg remena, koji se dobija saseditem.Montira se na zadnja sedita sastrane.Britax Roemer Duo PlusHomologacioni broj: E1 04301133Fiat redni broj: 71803161Montira se samo okrenutounapred putem ISOFIX ankera igornjeg remena, koji se dobija saseditem.Montira se na zadnja sedita sastrane.Grupa 2:od 15 do 22 kgod 95 cm do135 cmFair Junior FixHomologacioni broj: E4 04443721Fiat redni broj: 71806570Montira se samo okrenutounapred, putem sigurnosnihpojaseva na tri mesta ieventualno putem ISOFIXprikljuaka u vozilu.111Teinska grupa Sedite Tip sedita Montaa seditaGrupa 3:od 22 do 36 kgod 136 cm do150 cmFair ScoutHomologacioni broj: E4 04443723Fiat redni broj: 71805372Instalira se samo okrenut premasmeru kretanja, pomousigurnosnih pojaseva u vozilu.Montira se na zadnja sedita sastrane.112BEZBEDNOSTNajvanija upozorenja koja trebapotovati prilikom prevoza dece nabezbedan nainUgradite deije sedite na zadnjesedite, jer to se pokazalo kaonajzatieniji poloaj u sluaju udara.Preporuuje se da to je moguedue drite sedite okrenuto suprotnood smera kretanja, najverovatnije do3-4 godine starosti deteta.U sluaju deaktiviranja prednjegvazdunog jastuka na strani suvozaaproverite uvek, da li konstantno svetliodgovarajua lampica koja se nalazi nainstrument tabli i koja oznaavadeaktivaciju.Strogo potujte uputstva isporuenauz deije sedite. uvajte to uputstvo uautomobilu zajedno sa drugimdokumentima i ovim Prirunikom. Nekoristite polovna deija sedita bezuputstava za upotrebu;Svaki sistem zadravanja je iskljuivoza jednu osobu; nikada nemojteprevoziti dvoje dece istovremeno.Proverite uvek da sigurnosni pojasevine prelaze preko vrata deteta.Uuvek proverite potezanjem trake dali je sigurnosni pojas zakaen.Tokom putovanja nemojtedozvoljavati detetu da zauzmenepravilan poloaj ili da otkopasigurnosne pojaseve.Nemojte dozvoljavati detetu dadijagonalni deo pojasa stavi ispod rukeli iza lea.Nikada ne prevozite decu u naruju,ak ni novoroenad. Niko nije u stanjuda ih zadri u sluaju udara.Ako je vozilo imalo udessrednje-ozbiljan, zamenite deijesedite novim. Osim toga, na snovuvrste ugraenog sedita zameniteankere isofix ili sigurnosni pojas na kojije sedite za decu bilo privreno.Za svako sedite montirano u smerukretanja vozila na zadnjem seditu, bilokoja grupa teine za koju je seditenamenje, mora biti montirano tek kadase skine zadnji naslon za glavu namestu na kom se instalira sedite. Ovone vai za sedita koja imaju samojastuk (bez naslona za lea): ta seditamoraju se instalirati kada je montirannaslon za glavu, na mestu na kojem seinstalira sedite.PANJA80) VELIKA OPASNOST Kada je eonivazduni jastuk na strani suvozaa aktivanne postavljajte deije sedite na prednjesuvozako sedite jer se ono ugraujesuprotno od smera kretanja. Aktiviranjevazdunog jastuka u sluaju nezgodemoglo bi da izazove fatalne povrede bebebez obzira na ozbiljnost sudara.Preporuuje se stoga da se deca prevozeuvek u deijem seditu na zadnjem sedituvozila, jer se to pokazalo kao najzatienijipoloaj u sluaju udara.81) Obavezna deaktivacija vazdunogjastuka ako se deije sedite montira usmeru suprotnom od smera kretanja jeprikazana odgovarajuim simbolima naetiketi koja se nalazi na titniku za sunce.Slediti uputstva na titniku za sunce nastrani suvozaa (videti opis u paragrafu"Sistem za dodatnu zatitu (SRS) -Vazduni jastuk").82) U sluaju da je neophodno prevozitidete na prednjem seditu sa suvozakestrane u deijem seditu koje se ugrauje usmeru suprotnom od smera kretanja,suvozaki vazduni jastuci, kako eoni takoi boni (Side bag) moraju biti deaktivirani uglavnom meniju sistema Connect (videtiopis u paragrafu "Sistem dodatne zatite(SRS) - Air bag", gde se iskljuivanjepotvruje paljenjem kontrolne LED lampicekoja se nalazi na instrument tabli. Poredovoga, suvozako sedite mora bitipodeeno u krajnji zadnji poloaj, kako bi seizbegli eventualni kontakti deijeg seditasa komandnom tablom.11383) Nemojte pomerati prednje ili zadnjesedite ako se na njemu nalazi dete udeijem seditu.84) Nepravilna montaa deijeg seditamoe uiniti sigurnosni sistem neefikasnim.U sluaju nezgode, deije sedite moe dase odvoji i dete moe pretrpeti povredekoje mogu biti i smrtonosne. Za instalacijusigurnosnog zatitnog sistema zanovoroenad ili decu paljivo slediteuputstva proizvoaa.85) Ako se ne koristi zatitni sistem zadecu, fiksirajte ga sigurnosnim pojasevimaili ankerima ISOFIX, ili ga izvadite iz vozila.Nemojte ga ostavljati neprivrenog ukabini. Ovako se izbegava da u sluajunaglog koenja ili nezgode izazove povredeputnika.86) Nakon montae deijeg sedita,nemojte pomerati sedite: prvo skinitesedite pre svakog podeavanja.87) Uvek proverite da deo sigurnosnogpojasa koji ide preko grudi ne prolazi ispodruku ili iza lea deteta. U sluaju nezgodesigurnosni pojas nije u stanju da zadri detei moe doi do ozbiljnih povreda koje mogubiti i smrtonosne. Zato dete uvek treba daima pravilno vezan sopstveni sigurnosnipojas.88) Nemojte koristiti isti donji anker zamontau zatitnog sistema za decu.89) Ako univerzalno ISOFIX sedite za decunije fiksirano putem sva tri ankera, seditenee moi da zatiti dete na ispravannain. U sluaju nesree dete moepretrpeti ozbiljne povrede koje mogu biti ismrtonosne.90) Deije sedite ugraujte samo dok jevozilo zaustavljeno. Deije sedite jepravilno privreno za ine kada se ujuudari koji oznaavaju da je kaenjeizvreno. Pridravajte se u svakom sluajuuputstava za montau, demontau ipozicioniranje koja je Proizvoa seditaduan da isporui uz isto.SISTEM ZADODATNU ZATITU(SRS) - AIR BAG(VAZDUNIJASTUCI)Vozilo ima:eoni vazduni jastuk na stranivozaa;eoni vazduni jastuk na stranisuvozaa;boni prednji vazduni jastuk zazatitu karlice, grudi i ramena (Side bag)vozaa i suvozaa;boni vazduni jastuk za zatitu glaveputnika na prednjim i zadnjim bonimseditima (Window bag).Poloaj vazdunih jastuka je oznaenna vozilu natpisom "AIRBAG" koji senalazi u centru volana, na tabli, nabonom tapacirungu ili na etiketi blizumesta gde se vazduni jastuk otvara.EONI VAZDUNIJASTUCIeoni vazduni jastuci (vozaa isuvoza) tite putnike na prednjimseditima od eonih udarasrednje-jakog intenziteta, tako topostavljaju jastuk izmeu putnika ivolana ili komandne table.Izostanak aktiviranja bonih jastuka pridrugim vrstama udara (boni, od nazad,prevrtanje, itd...) zato nije pokazateljnepravilnog rada sistema.eoni vazduni jastuci (kod vozaa i114BEZBEDNOSTsuvozaa) nisu zamena nego dopunaupotrebi sigurnosnih pojaseva, za kojepreporuujemo da ih uvek vezujete,kako je, u ostalom, propisano zakonomu Evropi i veini zemalja izvan Evropskezajednice.U sluaju udara osoba koja nije vezalasigurnosni pojas naglo se pomeraprema napred i moe doi u dodir sajastukom koji je jo uvek u faziotvaranja. U takvoj situaciji zatita kojuprua jastuk je naruena.eoni vazduni jastuci mogu da se neaktiviraju u sledeim sluajevima:eoni udari u veoma mekanepredmete, koji ne pogaaju eoni deovozila (npr. udar blatobrana u ograduputa);zabijanje vozila ispod drugih vozila ilizatitnih barijera (na primer ispodkamiona ili ograde puta);Ako se vazduni jastuci ne aktiviraju ugore opisanim okolnostima, uzrok je tone bi mogli da prue dodatnu zatitu uodnosu na sigurnosne pojaseve tako dabi njihovo aktiviranje bilo nepoeljno.Izostanak aktiviranja u tim sluajevima,meutim, nije pokazatelj neispravnostisistema.eoni vazduni jastuci na strani vozaai strani suvozaa su osmiljeni ibadareni da na najbolji nain zatiteputnike na prednjim seditima koji imajuvezane sigurnosne pojaseve. Njihovazapremina u momentu maksimalnogpumpanja je takva da popunjavajunajvei deo prostora izmeu volana ivozaa, i izmeu komandne table iputnika.U sluaju eonog udara malogintenziteta (za koji je dovoljno dejstvozadravanja koje imaju sigurnosnipojasevi), vazduni jastuk se ne aktivira.Zato je potrebno uvek koristitisigurnosne pojaseve, koji u sluajueonog udara osiguravaju svakakopravilno dranje putnika.eoni vazduni jastuk na stranivozaaini ga jastuk sa trenutnimnapumpavanjem smeten uodgovarajuu upljinu u sredini volanasl. 108.eoni vazduni jastuk na stranisuvozaaini ga jastuk sa trenutnimnapumpavanjem smeten uodgovarajuu upljinu u komandnojtabli sl. 109, i ima veu zapreminu negoonaj na strani vozaa.eoni vazduni jastuk na stranisuvozaa i sedita za decuDeija sedita koja se ugraujusuprotno od smera kretanja NEugrauju se na prednje sedite kadapostoji aktivan vazduni jastuksuvozaa, jer bi aktiviranje vazdunogjastuka u sluaju udara moglo nanetismrtonosne povrede detetu koje seprevozi.Potujte UVEK preporuke na etiketikoja se nalazi na titniku za sunce sastrane suvozaa sl. 110.108 06106J0001EM109 06106J0002EM115Deaktivacija vazdunih jastuka sastrane suvozaa: eoni i bonivazduni jastuk za zatitu karlice,grudi i ramenaKada je neophodno prevoziti dete naprednjem seditu u seditu za decuokrenutom u suprotnom smeru odsmera kretanja, obavezno deaktivirajteeoni vazduni jastuk na stranisuvozaa i boni prednji zatitni jastuk(Side bag).Vazduni jastuci se mogu deaktivirati umeniju na displeju (videti odeljak"Displej" u poglavlju "Upoznavanje sakomandama instrument table").U centralnom delu instrument tablesl. 111, nalazi se LED lampica .Postavljanjem kontakt brave u pozicijuMAR, LED lampica se pali u trajanju odoko 8 sekundi. U sluaju da do toga nedoe obratite se Mrei korisnikepodrke Fiat. Tokom prvih sekundipaljenja LED lampice ne ukazuje nastvarni status zatite suvozaa ve zacilj ima proveru ispravnostifunkcionisanja. Nakon testa koji trajenekoliko sekundi, LED lampicapokazuje stanje zatite zatitnih jastukana strani suvozaa.Zatita suvozaa je aktivna: LEDlampica je ugaena.Zatita suvozaa nije aktivna: LEDlampica neprekidno svetli.LED lampica moe svetleti razliitimintenzitetom u zavisnosti od uslova ukojima se vozilo nalazi. Intenzitet moevarirati za vreme istog ciklusa kljua.110 06106J0003EM111 P2000023-000-000116BEZBEDNOSTeoni vazduni jastuk na strani suvozaa i sedita za decu: PANJA112 F1B0129C117BONI VAZDUNIJASTUCIZa poboljanu zatitu putnika u sluajubonog udarca vozilo ima boneprednje vazdune jastuke (Side bag) ipadajui vazduni jastuk (Window bag).Side bagSastoje se od dva jastuka koja senalaze na naslonima prednjih seditasl. 113 koji pruaju zatitu karlice, grudii ramena putnika u sluaju bonogudara srednje-jakog intenziteta.Oznaava ih etiketa "AIRBAG" koja senalazi na spoljnoj strani prednjih sedita.Window bag (zatitni jastuk kodbonih prozora)Sastoji se od dva padajua zatitnajastuka koji se nalaze iza bonogtapacirunga na krovu i zatiene su naodgovarajui nain sl. 114.Imaju zadatak da zatite glavu putnikana prednjim i zadnjim seditima usluaju bonog udarca, zahvaljujuiirokoj povrini.U sluaju blaeg bonog udarca, neaktiviraju se boni zatitni jastuci.Najbolja zatita od strane sistema usluaju bonog udara postie sepravilnim dranjem u seditu,omoguavajui tako pravilno irenjeWindow bag-a.91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 104) 105) 106)UpozorenjaNemojte prati sedita vodom ili parompod pritiskom (runo ili u automatskimperionicama za sedita).Aktiviranje eonih i/ili bonih vazdunihjastuka mogue je kada je voziloizloeno snanim udarima u predeludna koljke (na primer snani udarci ustepenice, trotoare, upadanje vozila uvelike rupe ili ulegnua na putu, itd...).Aktiviranje vazdunih jastuka oslobaamalu koliinu praha: ovo nije tetno i neukazuje na poetak poara. Prah moeiritirati kou i oi: u tom sluaju isperiteneutralnim sapunom i vodom.Sve intervencije kontrole, popravke izamene koje se odnose na vazdunejastuke treba da budu izvrene uovlaenom servisu za vozila markeFiat.U sluaju odlaganja vozila na otpad,obratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat za deaktivaciju zatitnihjastuka.Aktiviranje predzatezaa, eonihvazdunih jastuka i vazdunih jastukase odreuje selektivno, na osnovu vrsteudarca. Izostanak aktiviranja jednog ilivie sistema, meutim, nije pokazateljneispravnosti sistema.PANJA91) Nemojte stavljati nalepnice ili drugepredmete na volan, komandnu tablu u zonivazdunog jastuka na strani suvozaa, nabone obloge na strani krova i na sedita.Ne postavljajte predmete na komandnutablu na strani suvozaa (npr. mobilnitelefoni) jer bi mogli ometati pravilnootvaranje vazdunog jastuka na stranisuvozaa i, pored toga, naneti tekepovrede putnicima u vozilu.113 06106J0008EM114 P2000006-000-000118BEZBEDNOST92) Vozite uvek sa rukama na volanu takoda u sluaju intervencije vazdunog jastukaon moe da se naduva bez nailaska naprepreke. Nemojte voziti sa telom nagnutimnapred, drite naslon u uspravnompoloaju i lepo se naslonite.93) Kada je vazduni jastuk na stranisuvozaa aktivan NE postavljajte deijesedite na prednje jer se ono ugraujesuprotno od smera kretanja. U sluajuudara, aktiviranje vazdunog jastuka moglobi izazvati smrtne povrede deteta koje seprevozi, nezavisno od teine udara. Zato,uvek iskljuite vazduni jastuk na stranisuvozaa kada na prednje suvozakosedite montirate deije sedite okrenutosuprotno od smera kretanja. Pored ovoga,suvozako sedite mora biti podeeno ukrajnji zadnji poloaj, kako bi se izbeglieventualni kontakti deijeg sedita sakomandnom tablom. Odmah po skidanjudeijeg sedita ponovo aktivirajte vazdunijastuk na strani suvozaa.94) Za deaktiviranje vazdunih jastuka samenija na instrument tabli pogledajte opis upoglavlju "Poznavanje instrument table"pod paragrafom "Polja menija".95) Nemojte veati krute predmete nakukice za garderobu i na rukohvate.96) Nemojte oslanjati glavu, ruke ili laktovena vrata, na prozore i u zoni Window bag-ada se ne biste povredili za vremenaduvavanja zatitnog jastuka.97) Nemojte nikada izbacivati glavu, ruke ililaktove van prozora.98) Ako se lampica ne upali priokretanju kontakt brave u poloaj MAR iliostane upaljena tokom vonje, mogue jeda postoji nepravilnost sistemazadravanja; u tom sluaju moglo bi sedesiti da se vazduni jastuci ili predzatezaisigurnosnih pojaseva ne aktiviraju u sluajunezgode ili u ogranienom broju sluajeva,da se aktiviraju grekom. Pre nego tonastavite, obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat, radi trenutne kontrolesistema.99) U nekim sluajevima, ako se pokvariLED lampica (koja se nalazi na prikazuna instrument tabli), pali se lampica nainstrument tabli i deaktiviraju se bonisuvozaevi vazduni jastuci.100) Ukoliko je prisutan Side bag, nemojteponovo pokrivati naslon prednjih seditapresvlakama ili prekrivaima.101) Nemojte putovati sa predmetimapoloenim na stomak, ispred grudi, nitiizmeu usana, na primer lula, olovke, itd. Usluaju udara propraenog intervencijomvazdunog jastuka mogli bi vam nanetiteke povrede.102) Ako je vozilo bilo ukradeno ili izloenopokuaju krae i vandalizmu ili poplavamaproverite sistem zatitnih jastuka uovlaenom servisu za vozila marke Fiat.103) Sa kontakt kljuem u poziciji MAR,ak i sa zaustavljenim motorom, vazdunijastuci mogu da se aktiviraju ak i uzaustavljenom vozilu, ako je ono udarenodrugim vozilom u pokretu. Znai, ak i uzaustavljenom vozilu, deija sedita koja semontiraju suprotno od smera kretanja NEpostavljaju se na prednje sedite suvozaakada postoji aktivan prednji vazduni jastuksuvozaa. Aktiviranje vazdunog jastuka, usluaju udara, moglo bi izazvati smrtnepovrede deteta koje se prevozi. Zato, uvekiskljuite vazduni jastuk na strani suvozaakada na prednje suvozako seditemontirate deije sedite okrenuto suprotnood smera kretanja. Pored ovoga,suvozako sedite mora biti podeeno ukrajnji zadnji poloaj, kako bi se izbeglieventualni kontakti deijeg sedita sakomandnom tablom. Odmah po skidanjudeijeg sedita ponovo aktivirajte vazdunijastuk na strani suvozaa. Na krajupodseamo da, ako se kontakt klju nalaziu poziciji STOP, u sluaju udara nee seaktivirati nijedan bezbednosni ureaj(vazduni jastuk ili zatezai); u ovimsluajevima ako ne doe do aktiviranja tihureaja, to se ne moe smatrati indikacijomkvara sistema.104) Ako je lampica koja signalizira kvarvazdunog jastuka neispravna, to e bitioznaeno paljenjem simbol kvaravazdunog jastuka na displeju instrumenttable, uz prikaz odgovarajue poruke (ili uverzijama u kojima je to predvieno,treptanjem lampice opteg kvara).Pirotehnika punjenja nisu onesposobljena.Pre nego to nastavite, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat,radi trenutne kontrole sistema.119105) Intervencija eonog zatitnog jastukaje predviena za jae udarce od onih kojiaktiviraju zatezae. Za udarce jaineizmeu dva praga aktivacije je normalno dase aktiviraju samo zatezai.106) Vazduni jastuci ne zamenjujusigurnosne pojaseve, ali im poveavajuefikasnost. S obzirom na to da se prednjivazduni jastuci ne aktiviraju u sluajufrontalnih udara pri maloj brzini, bonihudara, udara od pozadi ili prevrtanja,putnici su zatieni, osim bonimvazdunim jastucima i sigurnosnimpojasevima, koji stoga moraju biti uvekvezani.120BEZBEDNOSTPOKRETANJE VOZILA I VONJAUimo u "srce" automobila: pogledajmokako najbolje iskoristiti sve njegovemogunosti.Evo kako da bezbedno vozite u svakojsituaciji inei od njega prijatnogsaputnika koji vodi rauna o naojudobnosti i naim novanicima.POKRETANJE MOTORA . . . . . . .122RUNA KONICA . . . . . . . . . . .124RUNI MENJA . . . . . . . . . . . .125START&STOP SISTEM . . . . . . . .126SPEED LIMITER (GRANINIKBRZINE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .128ELEKTRONSKI CRUISECONTROL . . . . . . . . . . . . . . . .129ADAPTIVE CRUISE CONTROL(ACC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131SENZORI ZA PARKIRANJE . . . . . .139ZADNJA TV KAMERA . . . . . . . . .141VUA PRIKOLICE. . . . . . . . . . . .143SAVETI ZA VONJU . . . . . . . . . .147DOPUNA GORIVA . . . . . . . . . . .149121POKRETANJEMOTORAPre pokretanja vozila namestiti sedite,unutranje i spoljanje retrovizore ipravilno vezati pojas.Za pokretanje motora nemojte nikadapritiskati gas.Ukoliko je potrebno, na displeju semogu prikazati poruke sa procedurompokretanja vozila.PROCEDURA KODBENZINSKIH MOTORA107) 108) 109) 110)28) 29) 30)Verzija sa manuelnim menjaemPostupiti na sledei nain:pritisnite runu konicu i ruicumenjaa postavite u neutralnu brzinu;pritisnite kvailo bez pritiskanjagasa;okrenite kontakt bravu u poloaj AVVi pustite je im se motor pokrene;ako se motor ne pokrene za10 sekundi, kontakt bravu okrenuti upoloaj STOP i saekati 10-15 sekundipre nego to ponovite procedurupokretanja motora;nakon ponavljanja procedure, ako seproblem ne rei, obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.PROCEDURA KOD DIZELMOTORA31)Verzija sa runim menjaemPostupiti na sledei nain:pritisnite runu konicu i ruicumenjaa postavite u neutralnu brzinu;kontakt bravu staviti u poziciju MAR,na instrument tabli se pali lampica;saekajte da se ugasi lampica;pritisnite kvailo bez pritiskanjagasa;okrenite kontakt bravu u poloaj AVVi pustite je im se motor pokrene;ako se motor ne pokrene za10 sekundi, kontakt bravu okrenuti upoloaj STOP i saekati 10-15 sekundipre nego to ponovite procedurupokretanja motora;ako prilikom ponavljanje procedureproblem i dalje postoji, obratite seovlaenom servisu za vozila markeFiat.POKRETANJE NAKONDUEG MIROVANJAAko se vozilo nije pokretalo ili vozilonekoliko nedelja savetujemo da sleditesledea uputstva.Za pokretanje motora postupiti nasledei nain:kontakt bravu okrenuti u poloaj AVVi kod vozila sa manuelnim menjaem,odmah je pustite im se motor upali;ako se motor ne pokrene za10 sekundi, kontakt bravu okrenite upoloaj STOP, saekajte nekolikosekundi i pustite pokreta motora da seohladi pre nego to ponovite procedurupokretanja motora.UPOZORENJE Pokretanje sapotekoama nakon dueg mirovanjavozila, koje se uoava brzim zamorompokretaa motora, moe biti izazvanodelimino ispranjenim akumulatorom.U tom sluaju, pogledati opis uparagrafu "Vanredno pokretanje"odeljka "U vanrednim situacijama".MOTOR SE NE POKREE107)UpozorenjaNe pokuavajte da pokrenete motorvuom ili guranjem vozila. Ovo moeizazvati prodor goriva u katalizator kojise prilikom pokretanja motora moezapaliti i izazvati pregrevanje i oteenjakatalizatora.Kada je akumulator ispranjen, mogueje vanredno pokretanje putemodgovarajuih ica na pomoniakumulator ili na akumulator drugogvozila. Ovo meutim moe biti opasnoako se nepravilno izvede. Pogledati opisu paragrafu "Vanredno pokretanje"odeljka "U vanrednim situacijama".122POKRETANJEVOZILAIVONJATERMIKA REGULACIJATEK POKRENUTOGMOTORAPostupiti na sledei nain:lagano krenuti, neka motor radi usrednjem reimu, bez naglog ubrzanja;prvih nekoliko kilometara izbegavajtemaksimalne performanse. Savetujemoda saekate dok indikator temperaturerashladne tenosti motora ne pone daraste.GAENJE MOTORAZa zaustavljanje motora postupiti nasledei nain:Vozilo parkirati tako da nepredstavlja opasnost u saobraaju;ubacite u brzinu (verzije sa runimmenjaem);pri praznom hodu motora, kontaktbravu okrenuti u poloaj STOP.Za verzije sa Start&Stop (ako postoji)sistemom, za zaustavljanje motora jeneophodno zaustaviti voziloodgovarajuim pritiskom na konicu:ako pritisak nije dovoljno veliki, motorse nee zaustaviti. Ova funkcija jekorisna u odreenim uslovimasaobraaja kada nije poeljno da semotor zaustavi.UpozorenjaKada je motor zaustavljen, nemojteostavljati kontakt bravu u poloajuMAR.Nakon zaustavljanja motora (prelaz izpoloaja MAR u STOP), napajanjeureaja e trajati jo oko 3 minuta.Ako se vrata na strani vozaa otvore ainstrument tabla je upaljena, emitovaese kratki zvuni signal. Na displeju ese prikazati odgovarajua poruka.Kada je kontakt brava u poloaju STOP,funkcija elektrinih podizaa stakalatraje jo oko 3 minuta. Otvaranjeprednjih vrata ponitava ovu funkciju.Nakon zahtevne vonje, pre nego tozaustavite motor, pustite ga da radi upraznom hodu da bi se temperatura uunutranjosti motora snizila.HLAENJE TURBOMOTORAPre nego to zaustavite motor, pustitega da radi u praznom hodu nekolikominuta da bi se omoguilo adekvatnopodmazivanje turbokompresora. Ovose naroito preporuuje nakonzahtevne vonje.Nakon vonje pod punim optereenjem,ili kod vonje koja zahteva veliku snagu,pre nego to zaustavite motor, pustitega da radi u praznom hodu 3 do5 minuta.Ovo vreme omoguava ulju zapodmazivanje i rashladnoj tenostimotora da snize prekomernu toplotu ukomori za sagorevanje, leajevima,unutranjim komponentama iturbokompresoru.PANJA107) Nemojte pokuavati pokretanjemotora sipanjem goriva ili druge zapaljivetenosti u dovod vazduha: ovo moeotetiti motor i povrediti osobe koje senalaze u blizini.108) Rad motora u zatvorenom prostoru jeopasan. Motor troi kiseonik i isputaugljen-dioksid, ugljen-monoksid i drugetoksine gasove.109) Dok se motor ne upali, servo konicenisu aktivne, stoga je neophodno pritisnutikonice mnogo jae nego inae.110) Izbegavajte pokretanje guranjem,vuom ili na nizbrdici. Ovo moe otetitikatalizator.UPOZORENJE28) Savetuje se da u prvom periodu ilitokom prvih 1600km ne koristitemaksimalne performanse vozila (npr. velikaubrzanja, vonju u maksimalnom reimudui vremenski period, suvie intenzivnokoenje, itd.).29) Ako je motor zaustavljen, nemojteostavljati kontakt bravu u poloaju MAR danepotrebna potronja struje ne isprazniakumulator.30) Ubrzavanje pre zaustavljanja motoraniemu ne slui, bespotrebno troi gorivo inaroito je tetno za motore saturbokompresorom.12331) Kada se upali lampica nakonpokretanja motora ili za vreme duegpogona, oznaava nepravilnost sistema zapred-zagrevanje sveica. Ako se motorupali, vozilo se moe redovno koristiti, ali jeneophodno to pre se javiti ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.RUNA KONICA111) 112)Ruica rune konice se nalazi izmeuprednjih sedita.Aktivacija rune konicePovui ruicu 1 nagore, dok se vozilone zaustavi.Za aktiviranje rune konice, povuciteruicu sl. 115 prema gore, sve dok sene osigura blokiranje vozila. Obino jepotrebno etiri ili pet koraka na ravnomterenu, dok na strmim nagibima ili akoje vozilo puno moe biti potrebno devetili deset.UPOZORENJE Ako nije tako, obratitese ovlaenom servisu za vozila markeFiat da se izvre korekcije.Sa aktiviranom runom konicom ikontakt kljuem u poloaju MAR, nainstrument tabli se pali lampica .Deaktivacija rune konice:Lagano podii ruicu 1, pritisnuti taster2 i spustiti ruicu uz proveru da selampica na instrument tabli ugasila.PANJA111) Nikada ne ostavljajte decu u vozilusamu i bez nadzora; kada se udaljavate odvozila uvek izvucite klju iz kontakt brave iponesite ga sa sobom.112) Za vozila opremljena prednjimnaslonom za ruke, podignite ga tako da nepredstavlja prepreku za aktiviranje ruicerune konice.115 07046J0001EM124POKRETANJEVOZILAIVONJARUNI MENJA113)32)Za ubacivanje u brzine, pritisnite dokraja papuicu kvaila i stavite ruicumenjaa u eljeni poloaj (emapromene brzina data je na rukohvaturuice).Za ubacivanje u 6. brzinu (ako postoji)pomerite ruicu nadesno da ne bistegrekom ubacili u 4. brzinu. Analognopostupite za prelaz iz 6. u 5. brzinu.Verzije 1.3 Multijet 95cv: Zaubacivanje u rikverc R iz neutralnogpoloaja pritisnite papuicu kvaila iistovremeno pomeriti ruicu udesno apotom unazad.Verzije 1.4 95cv: Za ubacivanje urikverc R iz neutralnog poloaja podiiprsten 1 sl. 116 koji se nalazi ispodrukohvata i istovremeno pomeriti ruicuudesno a potom unazad.Verzije 1.4 Tjet 120cv 1.6 Multijet 120cv: Za ubacivanje urikverc R iz neutralnog poloaja podiiprsten 1 sl. 116 koji se nalazi ispodrukohvata i istovremeno pomeriti ruicuulevo a potom unapred.UPOZORENJE U rikverc je mogueubaciti samo kada je vozilo potpunozaustavljeno. Sa upaljenim motorom,pre ubacivanja u rikverc, saekajtebarem 2 sekunde sa do krajapritisnutom papuicom kvaila, kakobiste izbegli oteenje zupanika istruganje.UPOZORENJE Upotreba papuicekvaila mora biti ograniena iskljuivona promenu brzina. Ne vozite sanogom, ak ni blago oslonjenom napedalu kvaila. U nekim sluajevima,elektronska kontrola papuice kvailamoe intervenisati identifikujuipogrean stil vonje kao kvar.PANJA113) Za pravilnu promenu brzina, potrebnoje do kraja pritisnuti papuicu kvaila. Zbogtoga, na podu ispod papuica ne sme bitiprepreka: uverite se da su eventualnepatosnice uvek dobro postavljene i da nesmetaju papuicama.UPOZORENJE32) Ne vozite sa rukom na ruici menjaa,jer naprezanje, ak i blago, u dugomperiodu moe pohabati unutranjeelemente menjaa.116 07056J0001EM125START&STOPSISTEM(ako postoji)Sistem Stop&Start automatskizaustavlja motor svaki put kada je vozilozaustavljeno ili kada ga startuje vozakoji namerava da nastavi s vonjom.Time se poveava efikasnost vozila asmanjuje potronja, isputanje tetnihgasova i zvuno zagaenje.NAIN RADANain zaustavljanja motoraKada je vozilo zaustavljeno, motor segasi prelaskom u ler i kada se otpustipapuica za kvailo.Nain ponovo pokretanja motoraZa ponovno startovanje motorapritisnuti papuicu kvaila ili gasa.Ako se, pritiskom na kvailo, vozilo nepokrene, postavite menja u ler iponovite postupak. Ako se problem nerei, obratite se ovlaenom servisu zavozila marke Fiat.AKTIVACIJA /DEAKTIVACIJA SISTEMADa biste runo aktivirali / deaktiviralisistem, pritisnite taster sl. 117 koji senalazi u centralnom delu table.Aktivacija sistemaAktivacija sistema se prikazujepaljenjem lampice i, gde jepredvieno, prikazivanjem poruke nadispleju.Deaktivacija sistemaDeaktivacija sistema se prikazujepaljenjem lampice i, gde jepredvieno, prikazivanjem poruke nadispleju.STANJA U KOJIMA SEMOTOR NE ISKLJUUJE33)Kada je ovaj sistem aktivan, radi lakeupravljanja, manje emisije i veesigurnosti, motor se ne zaustavlja usledeim sluajevima:kada je motor jo uvek hladan;kada je spoljanja temperaturaizuzetno niska;kada akumulator nije dovoljno pun;zamena filtera za estice (DPF) utoku (samo za dizel motore);vrata sa strana vozaa nisuzatvorena;voza nije vezao sigurnosni pojas;menja ubaen u rikverc (na primerradi parkiranja);samo za verzije koje imajuautomatski sistem klimatizacije, usluaju kada se jo nije dostigaoadekvatan nivo toplote ili kada jeaktivirana funkcija MAX-DEF;prilikom prve upotrebe, za poetnirad sistema.USLOVI PONOVNOGPOKRETANJA MOTORARadi lake upotrebe, manje emisije ivee bezbednosti, motor se moestartovati automatski bez ikakvodelovanja vozaa u sledeim uslovima:kada akumulator nije dovoljno pun;kada je smanjena depresija koionogsistema (npr. kada se vie puta pritisnepapuica za konicu);kada je vozilo u pokretu (npr. uprilikom kretanja po ulicama podnagibom);zaustavljanje motora prekoStart&Stop sistema due od 3 minuta;samo za verzije koje imajuautomatski sistem klimatizacije, kako bise dostigao adekvatan nivo klimatizacijeili nakon aktivacije funkcije MAX-DEF.117 P2000024-000-000126POKRETANJEVOZILAIVONJAKada je vozilo u brzini, automatskoponovno pokretanje motora je moguesamo kada se do kraja pritisnepapuica za kvailo.NapomeneU sluajevima neeljenog zaustavljanjamotora, usled, na primer, naglogotputanja papuice za kvailo kada jevozilo u brzini, ako je sistem aktivan,moe se ponovo pokrenuti motor takoto se do kraja pritisne papuica zakvailo ili ako se menja prebaci u ler.Ako se kvailo ne pritisne, oko 3 minutanakon gaenja motora, ponovnopokretanje motora bie mogue samoputem kontakt brave.SIGURNOSNE FUNKCIJEKod zaustavljanja motora sistemomStop&Start, ako voza odvee svojsigurnosni pojas ili ako otvori vrata sastrane vozaa, ponovno pokretanjemotora je mogue samo preko kontaktbrave.Voza je obaveten o ovome putemzvunog signala (buzzer) i prateeporuke na displeju.FUNKCIJA ENERGYSAVINGUkoliko, po automatskom ponovnompokretanju motora, voza ne izvrinijednu radnju na vozilu u perioduduem od 3 minuta, Start&Stop sisteme definitivno zaustaviti motor kako bispreio potronju goriva.U tim sluajevima, motor se moeponovo pokrenuti samo putem kontaktbrave.NAPOMENA U svakom sluaju, motormoe da ostane uvek dostupan zapokretanje ako iskljuite sistem.NEPRAVILNOST RADAU sluaju nepravilnog rada Start&Stopsistem se deaktivira.Za upozoravanje o kvarovima, pogledatiopis u paragrafu "Lampice i poruke"odeljka "Poznavanje instrument table".NEVOENJEAUTOMOBILA114)U sluaju nevoenja automobila (ili usluaju zamene akumulatora) posebnooprezni budite prilikom uklanjanjaelektrinog napajanja sa akumulatora.Postupiti na sledei nain:Pritisnuti taster 2 sl. 118 da bisteiskopali konektor 1 sa senzora 3(praenje statusa akumulatora)instaliranog na negativnom poluakumulatora. Taj senzor ne sme senikada iskopati sa pola, osim u sluajuzamene akumulatora.UPOZORENJE Pre nego to iskljuiteelektrino napajanje akumulatora,saekajte najmanje 1 minut odpostavljanja kontakt brave u poloajSTOP i zatvaranja vrata sa stranevozaa. Pri sledeem povezivanjuakumulatora na elektrini dovodnapajanja, proveriti da li je kontakt bravau poloaju STOP i da li su vrata nastrani vozaa zatvorena.PANJA114) U sluaju zamene akumulatoraobratite se uvek Mrei korisnike podrkeFiat. Akumulator zamenite drugim istog tipai istih karakteristika.118 09086J0001EM127UPOZORENJE33) Ukoliko elite da uivate uklimatizovanom prostoru, moete iskljuitiStart&Stop sistem kako biste omoguilikontinuirani rad sistema za klimatizaciju.SPEED LIMITER(GRANINIKBRZINE)OPISRe je o ureaju koji omoguava da seogranii brzina vozila na vrednosti kojeisprogramira voza.Moe se isprogramirati maksimalnabrzina kako kad vozilo miruje tako i dokse kree. Minimalna brzina koja semoe isprogramirati jeste 30km/h.Kada je ureaj aktivan, brzina vozilazavisi od pritiska papuice gasa, svedok se ne dostigne isprogramiranabrzina (videti opis u paragrafu"Programiranje graninika brzine").AKTIVACIJA UREAJADa biste ukljuili ureaj, pritisnite dugme1 sl. 119 na displeju .Ukljuivanje ureaja oznaeno jeprikazivanjem simbola na displejuzajedno s porukom i s poslednjomumemorisanom brzinom.Ako se prethodno aktivira elektronskiCruise Control, potrebo je da dva putapritisnete dugme 1 sl. 119. Prvimpritiskom se gasi funkcija prethodnoaktivirana a drugim se aktivira SpeedLimiter.PROGRAMIRANJEGRANINIKA BRZINEGranina brzina se moe isprogramiratii bez aktiviranja ureaja.Za memorisanje brzine koje je vea odprikazane, kratko pritisnite dugme SET+. Svakim pritiskom na dugme,poveava se brzina za oko 1 km/h dokse, neprekidnim pritiskom na dugme,brzina poveava za oko 5 km/h.Za memorisanje brzine koje je manja odprikazane, kratko pritisnite dugme SET. Svakim pritiskom na dugme, smanjujese brzina za oko 1 km/h dok se,neprekidnim pritiskom na dugme,brzina smanjuje za oko 5 km/h.AKTIVACIJA /DEAKTIVACIJA UREAJAAktivacija ureaja: pritisnite tastere SET+ ili SET , pri brzini izmeu 30 i130km/h, da biste podesili da trenutnabrzina vozila bude ogranienje brzine. Ilipritisnite taster RES (Resume) da biste119 P2000034-000-000128POKRETANJEVOZILAIVONJApodesili graninu brzinu prikazanu nadispleju. . Aktivacija ureaja oznaenaje pojavljivanjem simbola bele bojena displeju.Deaktivacija ureaja: pritisnite dugmeCANC. Deaktivacija ureaja oznaenaje pojavljivanjem simbola sive bojena displeju.PREMAIVANJEPROGRAMIRANE BRZINEPritisnite do kraja papuicu gasa i na tajnain moete da premaiteisprogramiranu brzinu kada je ureajaktivan (npr. u sluaju preticanja).Ureaj je deaktiviran se dok se nesmanji brzina ispod podeene granice,nakon ega se automatski reaktivira.SVETLOSNI SIGNALPROGRAMIRANE BRZINEIsprogramirana brzina treperi u sledeimsluajevima:kada se pritisne do kraja papuicagasa i kada vozilo premaiprogramiranu brzinu;aktiviranjem sistema nakon to sepodesi vrednost koja je nia odefektivne brzine vozila;kada ureaj ne moe da smanjibrzinu vozila usled nagiba na putu. Utom sluaju se oglaava i zvuni signal;u sluaju naglog ubrzanja.DEAKTIVACIJA UREAJAZa deaktivaciju ureaja pritisnite taster1 sl. 119.UPOZORENJE Aktivacija elektronskogCruise Control dovee do iskljuivanjaureaja.Automatska deaktivacija ureajaUreaj se automatski iskljuuje usluaju kvara sistema. U tom sluajuobratite se Mrei korisnike podrkeFiat.ELEKTRONSKICRUISE CONTROL(ako postoji)Ovo je ureaj za asistenciju pri vonjikoji ima elektronsku kontrolu iomoguava odravanje eljene brzinevozila, a da nije potrebno pritiskatipedalu gasa. Ovaj ureaj se moekoristiti pri brzinama veim od 30 km/h,na dugim putnim deonicama, suvim i samalim promenama pri kretanju (npr.autoput).Upotreba ureaja, meutim, ne pruaprednosti na putevima van grada saveom frekvencijom saobraaja. Nekoristite ureaj u gradu.Tasteri za upravljanje elektronskimtempomatom (Cruise Control) se nalazena desnoj strani volana.Da bi se obezbedilo ispravnofunkcionisanje, elektronski tempomat jekonstruisan tako da se ugasi u sluajuistovremenog pokretanja vie funkcija.U ovom sluaju je mogue reaktiviratisistem pritiskom na taster 1 sl. 120 iponovnim zadavanjem eljene brzinevozila.AKTIVACIJA UREAJA115) 116) 117)Za aktivaciju ureaja pritisnite taster 1sl. 120.Aktiviran ureaj je oznaen tako to sena instrument tabli pojavljuje simbol129sive boje.Ureaj se ne moe aktivirati u 1. brzini iliu rikvercu: preporuuje se aktivacija u3. i veim brzinama.UPOZORENJE Opasno je ostavitiaktivan ureaj ako se ne koristi. Postojirizik od nenamerne aktivacije i gubitkakontrole nad vozilom usledneprilagoene prevelike brzine.ZADAVANJE ELJENEBRZINEPostupiti na sledei nain:za aktivaciju ureaja pritisnite taster1 sl. 120;kada vozilo dostigne eljenu brzinu,pritisnuti taster SET + (ili SET ) i ondaga pustiti da bi se ureaj aktivirao:nakon putanja pedale gasa, vozilonastavlja da se kree odabranombrzinom.Kada je sistem podeen, simbol jebele boje.U sluaju potrebe (npr. prilikompreticanja) mogue je ubrzavanjepritiskom na gas: putanjem gasa vozilose vraa na prethodno memorisanubrzinu.Ako je ureaj aktivan na nizbrdicama,mogue je poveanje brzine u odnosuna postavljenu.UPOZORENJE Pre pritiska na tasterSET + (ili SET ), vozilo treba da sekree konstantnom brzinom na ravnomterenu.PROMENA BRZINEPoveanje brzineKada se jednom aktivira, elektronskitempomat, mogue je poveavatibrzinu pritiskom na SET +.Dranjem tastera, zadata brzinanastavlja da raste dok se taster nepusti, i memorie se nova vrednostbrzine. Ovo izvrite u sluaju kada eliteznaajno da poveate brzinu vozila.Pri svakom pojedinanom pritiskutastera SET + se postie finopodeavanje zadate brzine.Smanjenje brzineKada je ureaj aktivan, za smanjenjebrzine pritisnuti taster SET -.Dranjem tastera, zadata brzinanastavlja da opada dok se taster nepusti, i memorie se nova vrednostbrzine. Ovo izvrite u sluaju kada eliteznaajno da smanjite brzinu vozila.Pri svakom pojedinanom pritiskutastera SET - se postie finopodeavanje zadate brzine.Korienje ureaja na kolovozu podnagibomNa kolovozu pod velikim nagibom,promena brzine moe biti znaajna istoga se preporuuje iskljuivanjeureaja.UPOZORENJE Ureaj zadravamemorisanu brzinu i na usponu i nanagibu. Mala varijacija brzine na blagimuzbrdicama je normalna.OPOZIV BRZINEPre opoziva prethodno podeenebrzine, potrebno je da se pribliite tojbrzini pre pritiska na dugme RES(Resume) i otpustite ga.DEAKTIVACIJA UREAJALagani pritisak na konicu ili pritisak nataster CANC deaktivira elektronskitempomat, bez brisanja memorisanebrzine.Cruise Control tempomat se moedeaktivirati i kada se podigne runakonica u sluaju intervencije koionogsistema (npr. intervencija sistema ESC)ili pritiskom na papuicu kvaila zavreme promene brzine.Memorisana brzina se brie u sledeimsluajevima:pritiskom na taster 1 sl. 120 ili120 07126J0002EM130POKRETANJEVOZILAIVONJAgaenjem motora;u sluaju greke na elektronskomtempomatu.DEAKTIVACIJA UREAJAElektronski tempomat se deaktivirapritiskom na taster 1 sl. 120 ilipostavljanjem kontakt brave u poloajSTOP.PANJA115) Za vreme kretanja dok je ureajaktiviran, nemojte postavljati ruicumenjaa u neutralnu brzinu.116) U sluaju kvara ili nepravilnogfunkcionisanja ureaja, obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat.117) Elektronski tempomat moe bitiopasan kada sistem ne moe da odravakonstantnu brzinu. U nekim uslovima brzinamoe biti prevelika, pa postoji rizik odgubitka kontrole nad vozilom i udesa.Nemojte koristiti ureaj kada je saobraajgust, ili na zaleenom, zavejanom, klizavomkolovozu i kolovozu sa puno krivina.ADAPTIVE CRUISECONTROL (ACC)(ako postoji)118) 119) 120) 121) 122) 123)34) 35) 36) 38) 38) 39) 40)OPISLAdaptive Cruise Control (ACC)(Adaptivni tempomat) je ureaj zaasistenciju pri vonji, sa elektronskomkontrolom, koji kombinujefunkcionalnost tempomata sa funkcijomkontrole rastojanja od vozila ispred.Ovaj ureaj omoguuje odravanjeeljene brzine vozila, a da nije potrebnopritiskati papuicu gasa. Osim toga,omoguuje odravanje odreenograstojanja od vozila ispred (podeavanjerastojanja moe da vri voza).Adaptive Cruise Control (ACC) koristiradarski senzor, postavljen iza prednjegbranika sl. 121 za otkrivanje prisustvavozila koji se nalazi ispred na bliskomrastojanju.On dodatno poveava udobnost vonjekoju nudi elektronski Cruise Control(Tempomat) kad se vozi autoputom ilina putevima van grada bez velikogsaobraaja.Upotreba ureaja, meutim, ne pruaprednosti na putevima van grada saveom frekvencijom saobraaja ili prigradskoj vonji.UPOZORENJAAko senzor ne otkrije nijedno voziloispred, ureaj e odravati zadanustalnu brzinu.Ako senzor otkrije vozilo ispred, ureajautomatski intervenie slabim koenjem(ili ubrzanjem) da ne bi preao poetnozadanu brzinu, tako da vozilo odravaprethodno zadano rastojanje nastojeida se prilagodi brzini vozila koje senalazi ispred.Preporuujemo da deaktivirate ureaj usledeim sluajevima:vonja po magli, jakoj kii, snegu, u121 P2000076-000-000131gustom ili oteanom saobraaju (npr. nadeonicama autoputa na kojima seobavljaju radovi);vonja u blizini krivine (krivudaviputevi), na zaleenim putevim,pokrivenim snegom, klizavim ili naputevima sa uzbrdicama i nizbrdicamapod velikim nagibom;ukljuivanje u traku za skretanje ili uizlaznu rampu sa autoputa;vua prikolice;kad okolnosti ne dozvoljavajubezbednu vonju pri stalnoj brzini.Dostupna su dva naina rada:nain rada Adaptive Cruise Control za odravanje odgovarajuegrastojanja izmeu vozila (na displejuinstrument table prikazuje seodgovarajua poruka);nain rada Cruise Controlelettronico za odravanje vozila naprethodno zadanoj stalnoj brzini.Za promenu naina rada pritisnite tasterna volanu (pogledajte opis na sledeimstranama).Elektronski Cruise Control (Tempomat)ne menja brzinu zavisno od toga da lisu ispred prisutna vozila ili ne. Uvekpodesite brzinu zavisno od stanjasaobraaja.AKTIVIRANJE /DEAKTIVIRANJEADAPTIVE CRUISECONTROLAktiviranjeZa aktiviranje ureaja pritisnite iotpustite taster sl. 122.Kad je ureaj aktiviran i spreman za radna displeju se prikazuje poruka kojaoznaava "spremnost" sistema iodgovarajua simbol sive boje(prikazana kao na slici sl. 123 ).UPOZORENJE Opasno je ostavitiureaj u radu kada se ne koristi: postojirizik da ga sluajno aktivirate i daizgubite kontrolu nad vozilom uslednepredviene preterane brzine.DeaktiviranjeAko je ureaj aktiviran, za deaktiviranjepritisnite i otpustite taster . Nadispleju e se prikazati odgovarajuaporuka.122 P2000060-000-000123 P2000077-000-000132POKRETANJEVOZILAIVONJAZADAVANJE ELJENEBRZINEUreaj moe da se pokrene samo pribrzini veoj od 30 km/h (iliodgovarajuoj vrednosti u miljama) inioj od 160 km/h (ili odgovarajuojbrzini u miljama). Kad vozilo dostigneeljenu brzinu, pritisnite i otpustite tasterSET + ili SET - na displeju e seprikazati podeena brzina.Kada je sistem podeen, simbol(sl. 123 ) je bele boje.Nakon toga podignite stopalo sapapuice gasa.UPOZORENJE Ponovnim pritiskom napedalu gasa, brzina vozila moe daprekorai podeenu vrednost.Ako odravate pritisak na gas:na displeju e se prikazati, u trajanjuod nekoliko sekundi. odgovarajuaporuka;ureaj nee biti u stanju da kontrolierastojanje izmeu vaeg vozila i vozilaispred. U ovom sluaju brzina e bitiodreena samo poloajem papuicegasa.im se papuica gasa otpusti, ureajse vraa na normalan rad.Sistem ne moe da se postavi:kadase pritisne papuica konice;kada je aktivirana runa konica;kada su konice pregrejane;kada je ruica menjaa u poloaju R(rikverc), u neutralnoj ili 1. brzini (ubaenprvi stepen prenosa);kada se pritisne papuica kvaila;kada brzina vozila ne ulazi u rasponpodesive brzine;kada su obrtaji motora iznadmaksimalnog praga ili ispod minimalnogpraga;kada je u toku ili se tek zavrilaintervencija sistema ESC (ili sistemaABS ili drugih sistema za kontrolustabilnosti);kada je u toku intervencijaautomatskog koenja od stranesistema Full Brake Control (Punakontrola koenja);kada je aktivan sistem Speed Limiter(Graninik brzine);kada je aktivan elektronski CruiseControl;u sluaju kvara samog ureaja;u sluaju da je motor ugaen;u sluaju zapreka na radarskomsenzoru (u ovom sluaju potrebno jeoistiti podruje branika na kojem senalazi senzor).U sluaju postavljenog sistema, goreopisani uslovi uzrokuju, osim toga,ponitavanje ili deaktiviranje sistema uvremenskom roku koji moe da serazlikuje zavisno od tih uslova.UPOZORENJE Kada je ureajpodeen, pritiskom na pedalu gasa,mogue je dostii brzine vee od onihkoje sistem moe da podesi (iliekvivalentna vrednost u miljama). U ovojsituaciji ureaj se ne deaktiviraautomatski, ali su performanse samogureaja ograniene: stoga se savetujenjegova deaktivacija.PROMENA BRZINEPoveanje brzineKada je ureaj postavljen, mogue jepoveati memoriranu brzinu dreipritisnutim taster SET +.Ako se jednom pritisne taster SET +podeena brzina se poveava za1 km/h (ili ekvivalentna vrednost umiljama). Svakim sledeim pritiskom nataster postie se poveanje od 1 km/h(ili ekvivalentna vrednost u miljama).Drei pritisnutim taster SET +,podeena brzina se poveava uintervalima od 10 km/h (ili ekvivalentnavrednost u miljama) sve dok se neotpusti sam taster. Poveanje zadanebrzine prikazano je na displeju.Smanjenje brzineKada je ureaj postavljen, mogue jesmanjiti zadanu brzinu drei pritisnutimtaster SET -.Ako se jednom pritisne taster SET-podeena brzina se smanji za 1 km/h (iliekvivalentna vrednost u miljama).Svakim sledeim pritiskom na tasterpostie se smanjenje od 1 km/h (iliekvivalentna vrednost u miljama).Drei pritisnutim taster SET -,podeena brzina se smanjuje u133intervalima od 10 km/h (ili ekvivalentnavrednost u miljama) sve dok se neotpusti sam taster. Smanjenje zadanebrzine prikazano je na displeju.UPOZORENJADrei gas pritisnutim, vozilo moe danastavi ubrzanje preko zadane brzine. Uovom sluaju, pritiskom na taster SET +(ili SET - ) brzina e biti zadana natrenutnu brzinu vozila.Kada se pritisne taster SET - da bi sesmanjila brzina, ako se koenjemmotorom vozilo ne usporava dovoljnoda bi dostiglo zadanu brzinu, koionisistem automatski intervenie.Ureaj odrava zadanu brzinu i nauzbrdici i na nizbrdici, meutim,normalno je da se pojavljuju malepromene brzine, posebno kod malihnagiba.Mogue je vriti promenu stepenaprenosa za vreme rada ureaja; na tanain se omoguuje ubacivanjeodgovarajue brzine u odnosu nazadanu brzinu i ureaj se odravaaktiviranim. Ureaj se, u svakomsluaju, ponitava kada se pritisnepapuica konice ili kada se postavimenja u neutralnu brzinu prekomaksimalnog vremena.Za vreme vonje rad ureaja seponitava u sluaju pregrejavanjakonica.UBRZAVANJE PRILIKOMPRETICANJATokom vonje sa postavljenim ureajemi kada se sledi neko vozilo, ureaj pruadodatno ubrzanje da bi se olakalopreticanje, uz brzinu koja prelaziodreenu brzinu i ukljuujui levipokaziva pravca (ili desni kod verzijasa upravljaem na desnoj strani).Na putevima na kojima se voze vozilasa upravljaem na levoj strani, pomokod preticanja je aktivna samo kad sepretie vozilo koje se nalazi ispredvaeg koristei se trakom sa leve strane(za trita na kojima se voze vozila saupravljaem na desnoj strani, logikaaktiviranja je suprotna).Kad vozilo prelazi sa puteva na kojimase voze vozila sa upravljaem na levojstrani na puteve na kojima se vozevozila sa upravljaem na desnoj strani,ureaj automatski otkriva smersaobraaja. U ovom sluaju pomo kodpreticanja je aktivna samo kad se vozilokoje se nalazi ispred pretie sa desnestrane.Ovo dodatno ubrzanje se aktivira kadvoza koristi desni pokaziva smera.U ovom sluaju ureaj vie ne pruafunkciju pomoi kod preticanja sa levestrane dok ne odredi da se vozilo vratilona put na kojem se voze vozila saupravljaem sa leve strane.OPOZIV BRZINENakon to je rad sistema poniten ali nei deaktiviran, ako je prethodno zadanaodreena brzina, za opoziv biedovoljno pritisnuti taster RES (Resume) iskinuti stopalo sa papuice gasa.Sistem e biti postavljen na zadnjumemorisanu brzinu.Pre opoziva prethodno podeenebrzine, potrebno je da se pribliite tojbrzini pre pritiska na dugme RES(Resume) i otpustite ga.UPOZORENJE Funkcija opoziva morada se koristi samo ako stanje puta isaobraaja to dozvoljava. Opozivmemorisane brzine koja je prevelika ilipremala za trenutno stanje saobraaja iputa mogao bi da uzrokuje ubrzanje iliusporenje vozila. Nepotovanje ovihupozorenja moglo bi da uzrokujenesree ili smrtonosne povrede.ZADAVANJERASTOJANJA IZMEUVOZILARastojanje izmeu vaeg vozila i onogkoje se nalazi ispred moe da sepostavi odabirom izmeu postavki sa1 trakom (kratko), 2 trake (srednje),3 trake (veliko), 4 trake (maksimalno)(vidi sl. 124 ).134POKRETANJEVOZILAIVONJAUdaljenosti od vozila koje se nalazispreda proporcionalne su brzini.Vremenski interval u odnosu na vozilokoje se nalazi spreda ostaje konstantani varira od 1 sekunde (za podeavanjena 1 traku za kratku udaljenost) do2 sekunde (za podeavanje na 4 trakeza maksimalnu udaljenost).Podeavanje rastojanja prikazano je nadispleju, preko simbola uodgovarajuem podruju "DriverAssist".Kod prve upotrebe ureaja, rastojanje jezadano na 4 (maksimalno). Kad vozapromeni rastojanje, novo rastojanje ebiti memorisano ak i nakondeaktiviranja i ponovnog aktiviranjasistema.Smanjenje rastojanjaZa smanjenje podeavanja rastojanja,pritisnite i otpustite taster .Svaki put kad se pritisne taster,postavka rastojanja smanjuje se zajednu traku (krau).Ako nisu prisutna vozila ispred vaegvozila, odrava se zadana brzina. Kadase dostigne najkraa razdaljina,dodatnim pritiskom na taster podesiese najvea razdaljina.Ako sistem registruje da je vozilo ispredvaeg, u istoj traci i da vozi niombrzinom, to e se prikazati na displeju udelu Driver Assist. Ureaj automatskiregulie brzinu vozila da bi odraopodeavanje razdaljine, nezavisno odpodeene brzine.Vozilo odrava zadano rastojanje:dok vozilo ispred vaeg ne ubrzavonju do brzine vee od zadane;dok vozilo ispred vaeg ne izae iztrake ili iz polja rada senzora ureajaAdaptive Cruise Control;kad se promeni postavka rastojanja;kad se deaktivira/poniti rad ureajaAdaptive Cruise Control.UPOZORENJE Maksimalno koenjeureaja je ogranieno. Meutim, usvakom sluaju, voza moe, ako jepotrebno, da koristi konicu.UPOZORENJE Ako ureaj predvia daje nivo koenja nedovoljan da bi seodralo podeeno rastojanje, to sesignalizira vozau prikazom poruke nadispleju koja ukazuje na pribliavanjevozila koje se nalazi ispred. Takoe seoglaava i zvuni signal. U tom sluajupotrebno je odmah koiti uodgovarajuoj meri da bi se odralobezbednosno rastojanje od vozila kojese kree ispred.UPOZORENJE Odgovornost vozaa jeda proveri da du putanje kojom sekree vozilo nisu prisutni peaci, drugavozila ili predmeti. Nepotovanje ovihupozorenja moglo bi da uzrokujenesree ili povrede osobama.UPOZORENJE Voza je u potpunostiodgovoran za odravanjebezbednosnog rastojanja od vozila kojese kree ispred, pridravajui sevaeih propisa u razliitim zemljama.DEAKTIVIRANJEUreaj se deaktivira i zadana brzina sebrie ako se:pritisne taster za Adaptive CruiseControl;pritisne taster za elektronskiCruise Control;pritisne taster za Speed Limiter(Graninik brzine);124 P2000094-000-000135kontakt brava postavi u poloajSTOP.Ureaj se ponitava (odravajuimemorisanu zadanu brzinu i rastojanje):kad se pritisne taster CANC;kad se pojave uslovi navedeni uparagrafu Zadavanje eljene brzine;kad se brzina vozila smanji ispodminimalne brzine koja se moe zadati(npr. u prisustvu vozila koja se sporokreu ispred vaeg vozila).Ako se ovi uslovi pojave za vremeusporavanja sistema u odnosu na vozilokoje se kree ispred vaeg, sistemmoe da nastavi sa usporavanjem, akoje potrebno, i nakon ponitavanja ilideaktiviranja u okviru minimalne brzinekoju sistem moe zadati.SIGNALIZACIJAOGRANIENEFUNKCIONALNOSTISISTEMAAko se na displeju pojavi odgovarajuaporuka, moda je dolo do situacijekoja ograniava funkcionalnost sistema.Mogu uzrok ovog ogranienja je kvar.Kada se okonaju uslovi koji suograniavali funkcionalnost sistem, onse vraa na uobiajeno i potpunofunkcionisanje. Ako se problem i daljejavlja, obratite se ovlaenom servisu zavozila marke Fiat.MERE OPREZA ZA VREMEVONJEU nekim uslovima vonje (vidi opis kojisledi), ureaj moe da ne funkcionie napravilan nain: stoga voza mora uvekda odrava kontrolu vozila.Vua prikoliceNe preporuuje se vua prikolice zavreme upotrebe ureaja.Neporavnato voziloUreaj moda nee otkriti vozilo koje sekree u istoj traci ali nije poravnato sasmerom kretanja, ili vozilo koje ulazi usaobraaj prilaznom trakom sa bonestrane. U ovim sluajevima moe bitinemogue garantovati dovoljnorastojanje od vozila koja se kreu ispredvaeg vozila.Vozilo koje nije poravnato moe da ueili izae iz smera kretanja, uzrokujui nataj nain nepredvieno koenje iliubrzanje vozila.Skretanje i krivineKada se ulazi u krivinu, sl. 125, sapostavljenim ureajem, on moe daogranii brzinu i ubrzanje da bigarantovao stabilnost vozila, ak iakonisu otkrivena vozila koja se kreuispred vaeg vozila. Po izlasku iz krivineureaj uspostavlja prethodno zadanubrzinu.UPOZORENJE U sluaju uskih krivina,performanse ureaja mogle bi da buduograniene. U tom sluaju preporuujese da deaktivirate ureaj.Upotreba ureaja pri nagibuKod vonji na putevima sa promenljivimnagibom, ureaj moe da ne otkrijeprisustvo vozila u svojoj traci.Performanse ureaja mogu da buduograniene zavisno od brzine,optereenosti vozila, stanja saobraaja istrmine uzbrdice/nizbrdice.Promena trakeUreaj moe da ne otkrije prisustvovozila dok se ono potpuno ne nae utraci u kojoj se kree vae vozilo.125 P2000043-000-000136POKRETANJEVOZILAIVONJAU tom sluaju moe biti nemoguegarantovati dovoljno rastojanje od vozilakoje menja traku: preporuuje se daobratite veliku panju i da uvek budetespremni da interveniete konicom akoje potrebno.Mala vozilaNeka uska vozila (npr. bicikli i motociklisl. 127 ) koja se kreu u blizini vanjskihivica trake ili koja se ukljuuje u traku izunutranjosti, ne otkrivaju se dok nisupotpuno u unutranjosti same trake.U ovom sluaju moe biti nemoguegarantovati dovoljno rastojanje od vozilakoja se kreu ispred vaeg vozila.Zaustavljeni predmeti i vozilaUreaj nije u stanju da otkrije prisustvozaustavljenih predmeta i vozila. Naprimer, ureaj ne intervenie usituacijama u kojima vozilo koje sekree ispred vaeg izae iz trake, avozilo ispred njega je zaustavljeno utraci.Uvek obratite maksimalnu panju takoda budete uvek spremni dainterveniete konicom ako je potrebno.Predmeti i vozila koja se kreu usuprotnom ili poprenom smeruUreaj nije u stanju da otkrije prisustvopredmeta i vozila koja se kreu usuprotnom ili poprenom smeru,sl. 128. Znai, ne intervenie u timsluajevima.NAIN RADA -ELEKTRONSKI CRUISECONTROLOsim naina rada Adaptive CruiseControl (ACC) dostupan je i nain radaelektronski Cruise Control, za kretanjestalnom brzinom.Ako je na vozilu prisutan ureajAdaptive Cruise Control (ACC),elektronski Cruise Control radi na istinain kao ACC (pritiskom na tastertempomata) sa sledeim razlikama:ne odrava rastojanja od vozila kojese nalazi ispred vaeg vozila;u sluaju zapreka na radarskomsenzoru, ureaj ostaje uvek u radu.Pre opoziva prethodno podeenebrzine, potrebno je da se pribliite tojbrzini pre pritiska na dugme RES(Resume) i otpustite ga.126 P2000045-000-000 127 P2000044-000-000 128 P2000046-000-000137PANJA118) Uvek obratite maksimalnu panju zavreme vonje tako da budete uvek spremnida interveniete konicom ako je potrebno.119) Sistem je samo pomo pri vonjiautomobila. Voza mora uvek da budeoprezan prilikom vonje. Uvek je voza tajkoji je odgovoran za vonju i mora da uzmeu obzir okolnosti u saobraaju kako bivonja bila bezbedna. Voza je uvek duanda odrava pravilnu udaljenost od vozilakoje je ispred njega.120) Ureaj se ne aktivira u prisustvupeaka, vozila koja stiu u suprotnom ilipoprenom smeru kretanja i nepominihpredmeta (npr. kad je vozilo blokirano usaobraajnom zastoju ili ako je u kvaru).121) Ureaj nije u stanju da uzima u obzirstanje na putu i stanje saobraaja,atmosferske uslove i slabu vidljivost (npr.kod prisustva magle).122) Ureaj nije u stanju da uzima u obzirstanje na putu i stanje saobraaja,atmosferske uslove i slabu vidljivost (npr.kod prisustva magle).123) Ureaj nije u stanju da primenumaksimalnu snagu koenja na vozilo: stogase vozilo ne zaustavlja u potpunosti.UPOZORENJE34) Sistem bi mogao da ima ogranienefunkcije ili bi mogao da ne radi usledatmosferskih uslova, kao to je jaka kia,grad, gusta magla ili puno snega.35) Deo branika ispred senzora ne sme bitiprekriven trakama, pomonim farovima ilinekim drugim predmetom.36) Funkcionalnost moe da ugrozi i bilokoja promena na strukturi vozila kao to je,na primer, izmena geometrije prednjeg dela,zamena pneumatika ili teret ija je masavea od standardne predviene mase zavozilo.37) Nepravilne popravke u prednjem deluvozila (npr. branik, asije) mogu da izmenepoloaj radarskog senzora i da ugrozenjegov rad. Obratite se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat za bilo koje popravkeove vrste.38) Nemojte vriti izmene ni bilo kakveintervencije na senzoru radara. U sluajukvara senzora, obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.39) Izbegavajte pranje mlazom pod visokimpritiskom u zoni ispod branika posebnoizbegavajte elektrini prikljuak sistema.40) Vodite rauna prilikom popravki ifarbanja u zoni oko senzore (oznaka kojaprekriva senzor na levoj strani branika. Usluaju eonog udara, senzor se moeautomatski deaktivirati i na displeju e seprikazati signal koji ukazuje na to da jeneophodna popravka senzora. ak i kadanema signala o kvarovima, iskljuite funkcijusistema ako sumnjate da je radarski senzorpromenjen (npr. usled eonog udara primaloj brzini prilikom parkiranja). U tomsluaju, obratite se ovlaenom servisu zavozila marke Fiat kako bi se poravnao ilizamenio radarski senzor138POKRETANJEVOZILAIVONJASENZORI ZAPARKIRANJE(ako postoji)SENZORI124)41) 42) 43)Senzori za parkiranje, smeteni nazadnjem braniku sl. 129, imaju funkcijuda otkriju prisustvo eventualnihprepreka koje se nalaze u blizini zadnjegdela vozila.Senzori pomou isprekidanog zvunogsignala upozoravaju vozaa o prisustvueventualnih prepreka i, u zavisnosti odverzije, i pomou vizuelnih signala nadispleju instrument table.AktiviranjeSenzori se aktiviraju automatski priubacivanju u rikverc. Smanjenjuudaljenosti od prepreke iza vozila,odgovara poveanje uestanostizvunog signala.Zvuna signalizacijaKada se ubaci u rikverc, ako postojeprepreke pozadi, oglaava se zvunisignal koji se menja kako se menja irazdaljina prepreke od branika.Frekvencija zvunog signala:poveava se sa smanjenjemrastojanja izmeu vozila i prepreke;prelazi u kontinuirani reim kada jeudaljenost izmeu vozila i preprekemanja od oko 30 cm;konstantan je kada se rastojanjeizmeu vozila i prepreke ne menja. Akose ova situacija javlja kod bonihsenzora, signal se prekida nakonotprilike 3 sekunde da izbegne, naprimer, signalizaciju u sluaju manevradu zida.prestaje odmah im se udaljenost odprepreke povea.Kada sistem oglasi zvuni signal, jainazvuka sisteme Uconnect, (gde jepredvieno) se automatski utiava.Registrovane udaljenostiAko senzori otkriju vie prepreka, uobzir se uzima samo ona koja se nalazina najmanjem rastojanju.Signalizacija na displejuSignalizacija koja se odnosi na sistemPark Assist pojavljuje se samo ako jeprethodno izabrana opcija "Zvuna ivizuelna signalizacija/" na meniju"Podeavanja" sistema Uconnect5"o 7" HD (gde je predvieno) (za vieinformacija pogledajte opis uodgovarajuem poglavlju).Sistem ukazuje na prisustvo preprekeprikazivanjem jednog pojedinanog lukau jednoj od moguih zona, na osnovurastojanja od objekta i pozicije uodnosu na vozilo. Ako se preprekaotkrije u zadnjoj centralnoj zoni, nadispleju e se pojaviti, uz pribliavanjeprepreci, jedan pojedinani luk koji je napoetku stalan, a potom treperi, uzisputanje zvunog signala.Ako se prepreka uoi u zadnjoj levoj i/ilidesnoj zoni, na displeju e se pojavitijedan pojedinani luk koji treperi uodgovarajuoj zoni, a sistem eemitovati zvuni signal u vremenskibliskim intervalima ili konstantan zvunisignal.U principu, vozilo je blie prepreci kadase na displeju pojavi samo jedanpojedinani luk i kada zvuni signalpostane konstantan.Ako se istovremeno otkrije vieprepreka u zadnjem delu, na displeju ese pojaviti sve one bez obzira na zonu ukojoj su otkrivene.Boja koja se pojavljuje na displeju zavisiod rastojanja i poloaja prepreke.129 P2000007-000-000139SIGNALIZACIJAGREAKAEventualne greke na parkingsenzorima prikazane su, tokomprebacivanja u rikverc, tako to sepojavljuje simbol na instrumenttabli s odgovarajuom porukom nadispleju (pogledajte opis u delu"Lampice i poruke" u odeljku"Poznavanje instrument table").FUNKCIONISANJE SAPRIKOLICOMFunkcionisanje senzora automatski sedeaktivira prilikom ubacivanja prikljukaelektrinog kabla na prikljuni deovune kuke vozila.Senzori se automatski ponovo aktivirajukada se izvue elektrini prikljuak izkabla prikolice. Pre korienja sistemaPark Assist, savetuje se da upotpunosti skinete vozilo sa vune kukei uklonite elektrini kabl. Ako se nepridravate ovih saveta moe doi dopovrede lica ili tete na vozilima ilipreprekama, jer, kada doe doemitovanja konstantnog zvunogsignala, glava vune kuke ve se nalaziu poloaju koji je mnogo blii preprecinego to su zadnji branici. Senzori bi,osim toga, mogli da daju lanu uzbunujer bi registrovali vunu kuku i prikljuakkao prepreku koja se nalazi u zadnjemdelu vozila.Ukoliko elite da kuku za vuu ostavitemontiranu bez upotrebe prikolice, trebada se obratite Mrei korisnike podrkeFiat i traite vrenje auriranja Sistema,jer centralni senzori bi mogli registrovatikuku za vuu kao prepreku.OPTE INFORMACIJETokom manevara parkiranja uvekobratite maksimalnu panju na preprekekoje se mogu nai iznad ili ispodsenzora. U nekim okolnostima sistemne otkriva objekte koji se nalaze nabliskom rastojanju i oni, prema tome,mogu da otete vozilo ili da buduoteeni.Postoje i neke okolnosti koje mogu dautiu na performanse sistema zaparkiranje:umanjena osetljivost senzora ismanjene performanse sistema zapomo pri parkiranju mogu nastati zbogprisustva leda, snega, blata, farbe napovrinskom delu senzora, itd.;senzor detektuje objekat koji nepostoji ("eho ometanje"), to jeuzrokovano smetnjama mehanikogkaraktera, na primer: pranje vozila, kia(veoma jak vetar), grad;signali koje alje senzor mogu bitiizmenjeni i zbog prisustva ultrazvunihsistema u blizini (npr. pneumatskihkonica kamiona ili pneumatskihekia);na performanse pomonog sistemaza parkiranje moe uticati i poloajsenzora, na primer menjanjem strukture(usled pohabanosti amortizera, veanja)ili promenom pneumatika, prevelikimoptereenjem vozila, montaomposebnih promena koje predviajusputanje vozila;prisutnost vune kuke bez prikolice,koje moe uticati na ispravnofunkcionisanje parking senzora;prisustvo lepljivih materija nasenzorima. Obratite panju da neprospete lepljive materije na senzore.PANJA124) Odgovornost u vezi parkiranja i ostalihpotencijalno opasnih manevara uvek je navozau. Pri vrenju ovih manevara, uvekproverite da nema ljudi (naroito dece) iliivotinja du putanje koju nameravate prei.Parking senzori predstavljaju pomo zavozaa, koji, ipak nikad ne sme smanjitipanju tokom potencijalno opasnihmanevara, ak i ako se vre pri malimbrzinama.140POKRETANJEVOZILAIVONJAUPOZORENJE41) Za ispravno funkcionisanje sistemaneophodno je da senzori budu uvekoieni od blata, prljavtine, snega ili leda.Tokom ienja senzora obratitemaksimalnu panju da ih ne izgrebete iliotetite: izbegavajte upotrebu suvih, grubihili tvrdih krpa. Senzore treba prati istomvodom, eventualno uz dodavanje amponaza pranje automobila. U servisima za pranjegde se pranje vri mlaznicama pare ili podvelikim pritiskom brzo oistite senzoredrei mlaznicu na razdaljini veoj od10 cm.42) Zbog eventualnih intervencija nabranicima u zoni senzora obratite seiskljuivo ovlaenim servisima za vozilamarke Fiat. Intervencije na branicima kojenisu pravilno izvrene mogu biti prepreka zafunkcionisanje parking senzora43) Za farbanje branika ili eventualnopopravljanje boje u zoni senzora obratite seiskljuivo ovlaenim servisima za vozilamarke Fiat. Nepravilno nanoenje bojemoe ustvari biti prepreka za funkcionisanjeparking senzora.ZADNJA TV KAMERA(ako postoji)OPISZadnja kamera 1 sl. 130 se nalazi navratima prtljanika.125)44)Aktivacija / deaktivacija kamereSvaki put kada se menja prebaci urikverc, na displeju sl. 131 se pojavljujezona oko vozila onako kako to snimizadnja kamera.Slike se prikazuju na displeju zajedno sporukom upozorenja.Ubacivanjem u rikverc, uvek kada jeopcija Camera Display aktivna, slikakamere e nastaviti da se prikazuje10 sekundi nakon izbacivanja izrikverca, osim ako brzina vozila nijevea od 13 km/h, ili:- da je ruica menjaa u neutralnompoloaju;- ako je kontakt brava u poloaju STOP;Kada ruica menjaa nije u poloaju zarikverc, na displeju sistemaUconnect5" o 7" HD, zajedno saslikama iz zadnjeg dela, aktivira segrafiki prikaz dugmeta za iskljuivanjeprikaza slike sa kamere, ako supodeavanja "Camera Delay" nasistemu Uconnect5" o 7" HDaktivna.NAPOMENA Prikazana slika na displejumogla bi da bude malo deformisana.130 P2000016-000-000131 07186J0002EM141VIZUELNI SADRAJI I PORUKE NA DISPLEJUSignalizacija na displejuAko je aktivno, podeavanjem sistema Uconnect5" o 7" HD moe se aktivirati prikaz smernica na displeju. Ako se aktivira,reetka se postavlja na slici kako bi se se istakla duina vozila i putanja u rikverc predviena na osnovu poloaja volana.Prikazana centralna isprekidana linija pokazuje centar vozila kako bi se olakalo manevrisanje prilikom parkiranja iliporavanavanje sa vunom kukom. Razliite obojene zone pokazuju udaljenost od zadnjeg dela vozila.Tabela koja sledi predstavlja priblinu udaljenost za svaku zonu sl. 131:Zona Udaljenost od zadnjeg dela vozilaCrveno (1) 0 30 cmuto (2) 30 cm 1 mZeleno (3) 1 m ili viePoruke na displejuKada su vrata prtljanika otvorena, kamera ne moe da snimi nikakvu prepreku u zadnjem delu vozila. Na displeju e seprikazati odgovarajua poruka o pokretanju.U tom sluaju, spustite prtljana vrata pomou ruke i sputajte sve dok brava ne klikne (videti opis u paragrafu "Zatvaranje" uodeljku "Prtljanik").142POKRETANJEVOZILAIVONJAUPOZORENJAUPOZORENJE U nekim okolnostima,kao to je prisustvo leda, snega ili blatana povrini kamere, njena senzibilnostmoe biti smanjenja.UPOZORENJE Ako se, nakon popravki,uini da je neophodno da se prefarbajuvrata prtljanika, vodite rauna da farbane doe u kontakt s kamerom.UPOZORENJE Tokom manevaraparkiranja uvek obratite maksimalnupanju na prepreke koje se mogu naiiznad ili ispod vidnog polja kamere.PANJA125) Odgovornost u vezi parkiranja i ostalihpotencijalno opasnih manevara uvek je navozau. Prilikom izvoenja ovih manevara,uverite se uvek da u prostoru u kom semanevrie nema ni osoba (posebno dece)ni ivotinja. Kamera predstavljaju pomo zavozaa, koji, ipak nikad ne sme smanjitipanju tokom potencijalno opasnihmanevara, ak i ako se vre pri malimbrzinama. Uvek nastavite s umerenombrzinom kako biste mogli da na vremezakoite u sluaju iznenadne prepreke neputu.UPOZORENJE44) Za ispravno funkcionisanje, neophodnoje da kamera budu uvek oiena od blata,prljavtine, snega ili leda. Tokom ienjakamere, obratite maksimalnu panju da jene izgrebete ili otetite: izbegavajteupotrebu suvih, grubih ili tvrdih krpa.Kameru treba prati istom vodom,eventualno uz dodavanje ampona zapranje automobila. U autoperionicama kojekoriste sisteme pranja mlazom pare ili podvelikim pritiskom, brzo oistite telekamerudrei mlaznicu udaljenu vie od 10 cm.Nemojte stavljati lepljive trake na kameru.VUA PRIKOLICEUPOZORENJA126) 127)Za vuu karavana ili prikolice, vozilomora imati homologovanu vunu kuku iadekvatan elektrini ureaj. Ukoliko jepotrebno da se instalira kao rezervnideo, to moraju izvriti struna lica.Montirajte posebne retrovizore i/ilidodatke u skladu s normama Pravilnikao saobraaju.Imajte u vidu da prikaena prikolicasmanjuje mogunost kretanja po velikimnagibima, poveava trag koenja ivreme za preticanje uvek u zavisnostiod ukupne teine prikolice.Pri prelasku nizbrdice ubacite u manjubrzinu umesto da konstantno koristitekonicu.Teina kojom prikolica pritiska vunukuku vozila smanjuje u istoj merinosivost samog vozila. Kako biste bilisigurni da neete premaiti maksimalnudozvoljenu teinu za vuu (koja jenavedena u saobraajnoj dozvoli),morate uraunati i teinu potpunonapunjene prikolice, ukljuujui dodatkei lini prtljag.Potujte ogranienje brzine sa vunomprikolicom koja vae u svim zemljama.U svakom sluaju, maksimalna brzinane sme biti vea od 100 km/h.Eventualna elektrina konica mora bitinapajana akumulatorom direktno preko143kabla sa presekom ne manjim od2,5 mm 2.Na elektrine prikljuke moe sepovezati elektrini ureaj vozila samopreko napojnog kabla eventualneelektrine konice i kabla za lampicu zaunutranje osvetljenje prikolice lijasnaga nije vea od 15 W. Zapovezivanje koristite kutiju koja ima kablsa poprenim presekom ne manjim od2,5 mm 2.UPOZORENJE Korienje dodatnihoptereenja koja nisu spoljanja svetla(npr. elektrina konica) mora se izvritidok je vozilo upaljeno.POSTAVLJANJE VUNEKUKEUreaj za vuu mora biti privren zakaroseriju od strane strunog osoblja itaj ureaj mora da bude usklaen sdodatnim i/ili sastavnim informacijamakoje je objavio proizvoa tog ureaja.Ureaj za vuu mora da bude u skladus vaeim normama u vezi saDirektivom 94/20/CEE i kasnijimizmenama.Za bilo koju verziju treba koristitiadekvatan ureaj za vuu koji odgovaravrednosti vuene mase vozila na kojemelite da instalirate ureaj za vuu.Za elektrino povezivanje mora sepostaviti jedan standardni spoj, koji senajee postavlja na odgovarajuusponu koja se, po pravilu, nalazi nasamom ureaju za vuu, i mora seinstalirati na vozilo jedna posebna kutijaza rad spoljanjih svetala prikolice.Elektrina povezivanja moraju se izvestisa spojevima sa 7 ili 13 pola od 12VDC(norme CUNA/UNI i ISO/DIN) u skladu sonim to je napisano u napomenamaproizvoaa vozila i/ili proizvoaavune kuke.144POKRETANJEVOZILAIVONJAEMA MONTIRANJAStruktura vune kuke mora da bude privrena za asiju na mestima navedenim na sl. 132.Struktura vune kuke montira se na vozilo:a, b, c, d, e, f vijcima M14 (6 komada)g, h, i, j, k, m vijcima M8 (6 komada)Visina od zemlje podrazumeva vozilo pod punim teretom.UPOZORENJE Za instalaciju vune poluge, obratite se ovlaenom servisu za prodaju vozila marke Fiat.132 P2000075-000-000145PANJA126) ABS sistem, kojim je opremljenovozilo, ne kontrolie koioni sistemprikolice. Iz tog razloga je potrebno dabudete vrlo oprezni na klizavim povrinama.127) Najstroe je zabranjeno vriti izmenena koionom ureaju za upravljanjekonicom prikolice. Koioni sistem prikolicemora biti potpuno nezavistan odhidraulinog ureaja vozila.146POKRETANJEVOZILAIVONJASAVETI ZA VONJUUTEDA GORIVAU nastavku su navedeni korisni savetikoji omoguavaju utedu goriva i stogasmanjenu tetne emisije.Odravanje vozilaPrilikom odravanje obavite provere iintervencije predviene "Planomredovnog odravanja" (videti odeljak"Odravanje i briga o vozilu").PneumaticiPovremeno proveravajte pritisakpneumatika u intervalu ne veem od4 sedmice: ako je pritisak suvie nizakpoveava se potronja to je vei otporokretanju tokova.Nepotrebna optereenjaNemojte putovati sa preoptereenimprtljanikom. Teina i geometrija vozila iizuzetno utiu na potronju i stabilnost.Nosa za prtljag / skijeNakon korienja skinite nosa prtljaga iskija sa krova ako vie nee biti uupotrebi. Ova oprema smanjujeaerodinamiku vozila i negativno utie napotronju. Ukoliko prevozite kabastepredmete, bolje je koristiti prikolicu.Elektrini potroaiElektrine ureaje koristiti samo kolikoje neophodno. Termiko zadnje staklo,brisai, ventilator klima ureaja, troeznaajnu koliinu struje, i stoga izazivajupoveanu potronju goriva (do +25% ugradskoj vonji).Klima ureajkorienje klima ureaja poveavapotronju: ako spoljne temperaturadozvoljava, koristite samo ventilaciju.Aerodinamiki dodaciKorienje aerodinamikih dodatakakoji nisu namenski se moe negativnoodraziti na aerodinamiku i potronju.NAIN VONJEStartNemojte zagrevati vozilo u mirovanju niu praznom hodu, niti ako je podignuto:u ovakvim uslovima se motor mnogosporije zagreva i poveava potronju iemisiju. Preporuuje se da odmahpolagano krenete izbegavajui zahtevanreim: ovako e se motor mnogo brezagrejati.Nepotrebni manevriIzbegavajte pritisak na gas ako stojitena semaforu ili pre zaustavljanja motora.Ovo poslednje, kao ni tehnika "duplokvailo", su nepotrebni manevri kojipoveavaju potronju i zagaenjeokoline.Odabir transmisijeKada uslovi saobraaja i kolovoz toomoguavaju, koristite visoki stepenprenosa. Korienje niske transmisije zapostizanje veeg ubrzanja poveavapotronju. Korienje neodgovarajuegstepena prenosa takoe poveavapotronju, emisiju i troenje motora.Maksimalna brzinaPotronja goriva se znaajno poveavasa poveanjem brzine. odravajte to jevie mogue konstantnu brzinu,izbegavajte nepotrebno koenje iponovno ubrzavanje, koji izazivajupoveanu potronju goriva i poveavajuemisiju.Ubrzanjenaglo ubrzanje se negativno odraavana potronju i emisiju: postepenoubrzavati i ne prelaziti reimmaksimalnog odnosa.USLOVI VONJEStart na hladnoKratke deonice i esto startovanje nahladno ne omoguavaju motoru dadostigne optimalnu radnu temperaturu.Posledica ovoga je znaajno poveanjepotronje (od +15 do +30% u gradskojvonji) i emisije.Situacije u saobraaju i uslovi naputevimaU intenzivnom saobraaju je poveanapotronja, na primer u kolonama vozilasa estom upotrebom niskog stepenaprenosa, ili u velikim gradovima gde imapuno semafora. I neravni putevi kao iputevi sa puno krivina kao to suplaninski putevi, negativno utiu napotronju.147Zastoji u saobraajuZa vreme duih zastoja, npr. prelaz univou (ukrtanje pruge i puta) zaustavitimotor.PREVOZ PUTNIKAUpozorenjaUPOZORENJE Izuzetno je opasnoostavljati decu u parkiranom vozilu priveoma povienim spoljnimtemperaturama. Toplota u unutranjostikabine moe imati teke posledice pozdravlje, ak i smrtni ishod.UPOZORENJE Nikada nemojte putovatiunutar prtljanika. U sluaju nesree,osobe koje se nalaze u prtljaniku suizloenije riziku od ozbiljnih ili aksmrtonosnih povreda.UPOZORENJE Proverite da li su sviputnici ispravno vezali sigurnosnepojaseve i da li su deca pravilnosmetena u sedita za decu.PREVOZ IVOTINJAPotujte lokalne propise koji se odnosena prevoz ivotinja u zemlji u kojojuestvujete u saobraaju.IZDUVNI GASOVIIzduvni gasovi su veoma opasni i mogubiti smrtonosni. Sadre ugljen-monoksid, bezbojan gas bez mirisa koji,ako se udahne, moe izazvati trovanje ionesveivanje.Da spreite udisanje ugljen monoksida,postupite na sledei nain:motor ne treba da radi u zatvorenomprostoru;Ako je iz nekog razloga (npr. prevozkabastog tereta) potrebno voziti saotvorenim prtljanikom, zatvorite sveprozore i aktivirajte maksimalnu brzinuventilacije klima ureaja. NEMOJTEaktivirati mod cirkulacije vazduha;kada je neophodno ostati u vozilukoje miruje, kada je motor upaljen,regulisati ureaj za ventilaciju / grejanje iaktivirati ventilator tako da omoguavapriliv spoljnog vazduha u kabinu.Aktivirajte maksimalnu brzinuventilatora.Odgovarajue odravanje auspuhapredstavlja najbolju zatitu od prodoraugljen monoksida u kabinu.Ako primetite neobian zvuk auspuha,prisustvo izduvnih gasova u kabini, iliako su dno asije ili zadnji deo vozilaoteeni, proverite ceo auspuh isusedne delove karoserije da bisteizdvojili eventualne oteene i dotrajalekomponente ili komponente koje su sepomerile u odnosu na ispravan poloajprilikom montae. Za ove operacije seobratite ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.Otvoreni avovi ili labavi spojevi moguproputati izduvne gasove u kabinu.Prekontrolisati auspuh svaki putprilikom svakog podizanja vozila zbogpodmazivanja ili zamene ulja. Zamenitikomponente tamo gde je potrebno. Zaove operacije se obratite ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.148POKRETANJEVOZILAIVONJADOPUNA GORIVA128) 129) 130)Pre dopune goriva proverite da li sipateodgovarajuu vrstu goriva.Pre sipanja goriva iskljuite motor.BENZINSKI MOTORIKoristiti iskljuivo bezolovni benzin sabrojem oktana (R.O.N.) ne manjim od95 (Specifikacija EN228).Da se katalizator ne bi otetio, nemojtenikada sipati ni najmanju koliinubenzina sa olovom, ak ni u hitnimsluajevima.UPOZORENJE Neefikasan katalizatordovodi do tetnih izduvnih gasova kojizagauju okolinu.UPOZORENJE Nemojte nikada, ak niu hitnim sluajevima, sipati u rezervoarni najmanju koliinu benzina sa olovom;moe doi do oteenja katalizatora,koji postaje nepopravljivo neefikasan.DIZEL MOTORIRad na niskim temperaturama45)Koristiti iskljuivo dizel gorivo zamotorna vozila (po Specifikaciji EN590)Na niskim temperaturama se gorivomoe zgusnuti, zbog formacije parafina,to moe prouzrokovati nepravilan radsistema za napajanje gorivom.Da bi se izbegli ovi problemi, vri sedistribucija goriva u skladu savremenskim prilikama: letnje, zimsko iarktiko gorivo (za planinske i hladneoblasti).U sluaju sipanja goriva koje neodgovara temperaturi na kojoj se koristi,preporuujemo da pomeate gorivo saaditivom TUTELA DIESEL ART uodnosima navedenim na posudi samogproizvoda, sipajui u rezervoar prvosredstvo protiv smrzavanja a zatimgorivo.U sluaju dueg mirovanja/upotrebevozila u planinskim/hladnim predelimapreporuujemo da sipate gorivo koje jedostupno na licu mesta. U tom sluajupreporuujemo da u rezervoaruodravate koliinu goriva na vie od50% korisne zapremine rezervoara.DOLIVANJE GORIVADa biste obezbedili punjenjekompletnog rezervoara, izvedite dvadolivanja posle prvog izbacivanjapitolja za sipanje.Izbegavajte dodatno dolivanje koje bimoglo izazvati nepravilnosti u sistemunapajanja.PROCEDURA SIPANJAGORIVA"Capless Fuel" je ureaj koji se nalazi naulazu rezervoara za gorivo; automatskise otvara i zatvara prilikom ubacivanja /izvlaenja pitolja za gorivo."Capless Fuel" ima inhibitor kojispreava punjenje neadekvatnoggoriva.Otvaranje vratancaZa dopunu goriva uradite sledee:otvorite vratanca 1 sl. 133 nakon toste ih otkljuali pritiskom na naznaenomesto;ubacite pitolj za gorivo u otvor zagorivo i ponite dolivanje;nakon zavrenog dolivanja, pre negoto izvadite pitolj, saekajte najmanje10 sekundi da bi gorivo oteklo urezervoar;133 07206J0001EM149potom izvucite pitolj z otvora zagorivo a nakon toga zatvorite vratanca1.Vratanca imaju zatitnik od praine2 koji kada su vratanca zatvorenaspreava taloenje neistoa i prainena krajevima otvora.Sipanje goriva u hitnim sluajevimaU sluajevima kada vozilo ostane bezgoriva ili se ciklus napajanja gorivomispraznio, za dopunu goriva postupitena sledei nain:otvorite prtljanik i uzmiteodgovarajui adapter 3 sl. 134, koji senalazi u kutiji za alat ili, u zavisnosti odverzije, u kutiji Fix&Go;otvorite vratanca 1 sl. 133, kao toje prethodno opisano;ubaciti adapter u otvor za gorivo kaoto je prikazano i ponite dolivanje;nakon zavrenog dolivanja, skinutiadapter i zatvoriti vratanca;na kraju vratite adapter u prtljanik.UPOZORENJE Otvor za gorivo trebaprati mrkom pod visokim pritiskom naudaljenosti od najmanje 20 cm.PANJA128) Na krajeve otvora nemojte stavljatinikakav predmet/ep prema onome to jepredvieno za vozilo. Korienjeneodgovarajuih predmeta/epova moeizazvati poveanje pritiska u unutranjostirezervoara i izazvati opasnost.129) Nemojte se pribliavati otvorurezervoara koji sa otvorenim plamenom ilizapaljenim cigaretama: opasnost odpoara. Izbegavajte jo i da previepribliavate lice otvoru rezervoara, da nebiste udahnuli tetna isparenja.130) Nemojte koristiti mobilni telefon ublizini pumpe za dopunu goriva: postojiopasnost od poara.UPOZORENJE45) Za dizel vozila koristite samo odobrenogorivo, u skladu sa Evropskomspecifikacijom EN590. Upotreba drugihproizvoda ili meavina moe nepovratnootetiti motor ija posledica je prestanakvaenja garancije za nainjenu tetu.Ukoliko doe do sluajnog sipanja nekedruge vrste goriva, ne pokreite motor iispraznite rezervoar. Meutim, ako je motoripak radio u kraem periodu, potrebno je,pored rezervoara, isprazniti i kompletansistem napajanja.134 07206J0002EM150POKRETANJEVOZILAIVONJAU HITNIM SLUAJEVIMAProbuena guma ili ugaeno svetlo?Moe se desiti da neka neprijatnostnarui vae putovanje.Stranice posveene vanrednoj situacijimogu biti od pomoi u samostalnom ismirenom reavanju kritinih situacija.U vanrednoj situaciji preporuujemovam da pozovete broj koji se nalazi naGarantnoj knjiici.Pored ovoga moete pozvati univerzalnizeleni broj, domai ili meunarodni, idobiti informacije gde je najbliiovlaeni servis za vozila marke Fiat.SVETLA UPOZORENJA . . . . . . . .152ZAMENA SIJALICE . . . . . . . . . .152ZAMENA OSIGURAA . . . . . . . .164ZAMENA TOKA . . . . . . . . . . . .171KOMPLET FIX&GO AUTOMATIC . .174POKRETANJE U VANREDNOJSITUACIJI . . . . . . . . . . . . . . . . .177SISTEM BLOKADE DOVODAGORIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . .179PREGREVANJE MOTORA . . . . . .181VUA AUTOMOBILA. . . . . . . . . .182151SVETLAUPOZORENJAKOMANDEPritisnuti taster sl. 135 za paljenje /gaenje svetla.Kada su upaljena svetla upozorenjasvetle lampice i .UPOZORENJE Korienje svetlaupozorenja je regulisano zakonom osaobraaju zemlje u kojoj se nalazite:paljivo prouite pravila.Prinudno koenjeU sluaju prinudnog koenja automatskise pale svetla upozorenja a nainstrument tabli se pale lampice i .Svetla se gase automatski u trenutkukada koenje gubi karakter prinudnog.ZAMENA SIJALICE131) 132) 133)46)OPTA PRAVILAPre nego to zamenite sijalicuproverite da odgovarajui kontakti nisuoksidirali;zamenite pregorele sijalice sijalicamaistog tipa i snage;nakon to ste zamenili sijalicu fara,uvek proverite da li je ispravnoorijentisana;kada sijalica ne funkcionie, prenego to je zamenite, proverite da li jeodgovarajui osigura itav: da bisteutvrdili poloaj osiguraa pogledajteodeljak "Zamena osiguraa" u ovompoglavlju.UPOZORENJE Kada su vremenskiuslovi hladni ili vlani ili nakon jake kieili pranja, povrina farova ili zadnjihsvetala moe se zamagliti i/ili stvoritikapljice kondenzata na unutranjojstrani. Ovde se radi o jednoj prirodnojpojavi nastaloj zbog razlike utemperaturi i vlanosti izmeuunutranjosti i spoljanosti stakla, kojani u kom sluaju ne ukazuje naanomaliju i ne utie na normalnofunkcionisanje osvetljenja. Zamagljenostnestaje ubrzo nakon paljenja svetala,poev od centra difuzora, progresivnose irei ka ivicama.135 P2000021-000-000152UHITNIMSLUAJEVIMAVRSTE SIJALICANa vozilu su instalirane sledee sijaliceStaklene sijalice (tip 1): ugraene su pod pritiskom. Da biste ihizvadili povucite ih.Sijalice bajonet (tip 2): da biste ih izvadili iz njihovog leita pritisnitesijalicu, okreui je u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu, ipotom je izvadite.Halogene sijalice (tip 3): da biste skinuli sijalicu povucite konektor iizvadite ga.Halogene sijalice (tip 4): da biste skinuli sijalicu okrenite je u smerusuprotnom kretanju kazaljki na satu.153Sijalice Tip Snaga Referentna figuraDnevna svetla (D.R.L.) (Verzije sa polieliptinim farovima) LED Prednja pozicija/Dnevna svetla (D.R.L.) (Verzije sa biparabolinimfarovima) H15 15W 4Duga svetla (Verzije sa polieliptinim farovima) H7 55W 3Duga svetla (Verzije sa biparabolinim farovima) H15 55W 4Oborena H7 55W 3Prednji pokazivai pravca PY21W 21W 2Boni pokazivai pravca WY5W 5W 1Tablica W5W 5W 1Zadnja pozicija / Stop P21W 21W 2Zadnji pokazivai pravca PY21W 21W 2Rikverc svetla W16W 16W 1trea top svetla LED Svetla za maglu H11 55W 4Zadnja svetla za maglu W16W 16W 1Prednje enterijer svetlo na plafonu C5W 5W 1Prednja enterijer svetla na plafonu (vizirima) C5W 5W 1Zadnje enterijer svetlo na plafonu C5W 6W 1Krovno svetlo prtljanika W5W 5W 1Svetlo u kaseti za predmete W5W 5W 1154UHITNIMSLUAJEVIMAZAMENA SPOLJNESIJALICEVerzije sa polieliptinim farovimaPoloaj prednjih sijalica1. Oborena2. Svetla za maglu3. Duga svetla4. Dnevna svetla (D.R.L.)5. Pokazivai pravca (migavci)134)OborenaZa zamenu sijalice 1 sl. 136, postupitena sledei nain:prilazei sa unutranje strane odeljkaza motor, sklonite zatitni gumeni ep 1sl. 137;Iskljuite elektrini konektor a potomskinite oprugu;zamenite sijalicu 2;Ponovo povete elektrini konektor ipoveite grupu sijalica- konektor nanjihova leita;Ponovo zakaite oprugu i proveriteda li je dobro zakaena;vratite gumeni ep 1.Duga svetlaZa zamenu sijalice 3 sl. 136, postupitena sledei nain:prilazei sa unutranje strane odeljkaza motor, sklonite zatitni gumeni ep 2sl. 138;Izvucite sklop sijalica-elektrinikonektor;iskljuiti elektrini prikljuak 3 izameniti sijalicu 4 ;Vratite sklop sijalica-elektrinikonektor na njihova leita i proverite dali su dobro privreni.Prednji pokazivai pravcaZa zamenu sijalice 5 sl. 136, postupitena sledei nain:Pomou vijka, uklonite pet ureaja zafiksiranje koje pokazuju strelice sl. 139 iskinite poklopac 1;okrenite za oko 1/4 kruga u smerusuprotnom od kretanja kazaljke satanosa sijalice 2 sa sijalicom i izvucitega;Zamenite sijalicu 3 tako to ete jeblago pritisnuti (u aksijalnom smeru) i136 P1030127-000-000137 P1030234-000-000138 P1030234-000-001155istovremeno rotirajte je u smerusuprotno od smera kazaljki (bajonetnomontiranje).Vratite sklop sijalica-nosa sijalice naleita a potom rotirajte sklop 2 u smerukazaljke i proverite da li je dobroprivreno.Prednje maglenkeZa zamenu sijalice 2 sl. 136, postupitena sledei nain:okrenite tokove ka unutranjostivozila;pritisnite jezike prikazane strelicamasl. 140 i skinite kontrolna vratanca 1;okrenite za oko 1/4 kruga u smerusuprotnom od kretanja kazaljke satanosa sijalice 2 sa sijalicom i izvucitega;iskljuiti elektrini prikljuak izamenite ceo sklop ;ponovo poveite elektrini konektorna novi sklop sijalica-nosa sijalice;ubacite novu grupu sijalica u njihovaleita sa grlom u smeru kazaljke, iproverite da li je vrsto postavljena;vratite inspekciona vrata 1;Dnevna svetla (D.R.L.)Sijalice dnevnih svetala 4 sl. 136 suLED kako bi due trajale; nijepredviena njihova zamena. U sluajukvara, obratite se ovlaenom Fiatovomservisu.Boni pokazivai pravcaZa zamenu sijalice, uradite sledee:Delujte na providni deo 1 sl. 141 usmeru strelica, da biste sabili unutranjuoprugu a potom skinite sklop vuei naspolja; savetuje se da paljivo rukujete soprugom kako se ne bi otetila farbakaroserije;sijalicu sa grlom 2 okrenuti u smerusuprotnom od smera kazaljke na satu,izvui sijalicu 3 koja je ubaena podpritiskom i zameniti je;vratiti grlo 2 na transparentni deo1 okretanjem u smeru kazaljke na satu;vratiti grlo sa sijalicom i proverite da lise uje klik prilikom zakljuavanjaunutranje kope.139 P1030194-000-000140 P1030262-000-000141 P1030251-000-000156UHITNIMSLUAJEVIMAVerzije sa biparabolarnim farovimaPoloaj prednjih sijalica1. Oborena2. Svetla za maglu3. Duga / Dnevna (D.R.L.)/ Pozicije4. Pokazivai pravca.Duga svetla / Dnevna (D.R.L.)/PozicijeZa zamenu sijalice 3 sl. 142, postupitena sledei nain:prilazei sa unutranje strane odeljkaza motor, sklonite gumeni ep 1 sl. 143;okrenite u smeru suprotnom odkretanja kazaljke sata nosa sijalice sasijalicom i izvucite ga;iskljuite elektrini prikljuak izamenite nosa sijalice sa sijalicom 2;ponovo poveite elektrini konektorza novu grupu;ubacite sijalicu zajedno sa grlom unjihovu bazu i okreui ih u smerukazaljki na satu, osigurajte da suispravno privreni;vratite gumeni ep 1.UPOZORENJE Vrite zamenu sijaliceiskljuivo sa iskljuenim motorom.Proverite,osim toga, da li je motorhladan kako biste izbegli opasnost odopekotina.Oborena svetlaDesni projektorZa zamenu sijalice 1 sl. 142, postupitena sledei nain:u potpunosti okrenite tokove kaunutranjosti vozila;pritisnite jezike prikazane na slicisl. 144 i skinite vratanca;skinite gumeni ep;iskljuite elektrini prikljuak;Izvui sijalicu tako to ete je skinutisa sigurnosne kope.zamenite novu sijalicu i obaviteinverznu proceduru kao to jeprethodno opisano.Levi farprilazei sa unutranje strane odeljkaza motor, sklonite gumeni ep 1 sijaliceoborenog svetla 1 sl. 142;Izvui sijalicu tako to ete je skinutisa sigurnosne kope.iskljuiti elektrini prikljuak i zamenitisijalicu 1 sl. 142;142 08026J0002EM143 08026J0025EM144 08026J0004EM157ponovo poveite elektrini konektorna novu sijalicu;ponovo postavite sijalicu sa grlom uodgovarajue leite;vratite gumeni ep.UPOZORENJE Vrite zamenu sijaliceiskljuivo sa iskljuenim motorom.Proverite,osim toga, da li je motorhladan kako biste izbegli opasnost odopekotina.Prednji pokazivai pravcaZa zamenu sijalice 4 sl. 142, postupitena sledei nain:Pomou vijka, uklonite ureaje zafiksiranje koje pokazuju strelice i skinitepoklopac 1 sl. 145;okrenite u smeru suprotnom odkretanja kazaljke sata nosa sijalice sasijalicom;zamenite bajonet sijalicu;potom ubacite sijalicu zajedno sagrlom u njihovu bazu i okreui ih usmeru kazaljki na satu, osigurajte da suispravno privreni;ponovo postaviti i privrstiti poklopaci vratite privrsne ureaje na svojemesto.Svetla za magluZa zamenu sijalica postupiti na sledeinain:u potpunosti okrenite tokove kaunutranjosti vozila;pritisnite jezike prikazane na slicisl. 146 i skinite vratanca;okrenite u smeru suprotnom kretanjukazaljki na satu sijalicu zajedno sagrlom 1 sl. 147 a zatim ih izvucitenapolje;iskljuite elektrini prikljuak;ovo prikljuite prikljuak nove sijalicesa grlom: zatim ga ponovo aktivirati usmeru kazaljke na satu i proverite da lisu dobro privreni;vratite inspekciona vrata;Boni pokazivai pravcaZa zamenu sijalice, uradite sledee:pritisnite transparentni deo 1sl. 148 tako da pritisnete unutranjukopu 2, a potom izvucite sijalicu sagrlom napolje;145 08026J0011EM146 08026J0012EM147 08026J0016EM158UHITNIMSLUAJEVIMAsijalicu sa grlom 3 okrenuti u smerusuprotnom od smera kazaljke na satu,izvui sijalicu 4 koja je ubaena podpritiskom i zameniti je;vratiti grlo 3 na transparentni deookretanjem u smeru kazaljke na satu;vratiti grlo sa sijalicom i proverite da lise uje klik prilikom zakljuavanjaunutranje kope 2.Poloaj zadnjih sijalica1. Pozicije2. Poziciona / Stop3. Pokazivai pravca;4. Rikverc svetlaZadnja grupa svetalaPozicija i rikvercZa zamenu sijalice, uradite sledee:Otvorite vrata prtljanika i pomouvijska uklonite inspekciona vrata 1sl. 150 montirana pod pritiskom;iskljuite centralni elektriniprikljuak;Pomou kljua L 1 sl. 151 iestougaone buksne 2, iz opreme,odvrnite tri privrsna vijska 3 i skinitetransparentni sklop sa vrata;Odvrnite etiri vijska 4 sl. 151 iizvucite nosa sijalica;Za zamenu sijalica pozicionih svetala148 08026J0005EM149 P1030154-000-000150 P1030161-000-000151 P1030165-000-0001591 sl. 152, blago pritisnite sijalu (uaksijalnom smeru) i istovremeno rotirajteje u smeru suprotno od smera kazaljki(bajonetno montiranje).Za zamenu sijalice svetala za rikverc2, skinite sijalicu od stakla sa nosaasijalice;Kada je zamenite, ponovo montirajtetransparentni sklop i zavrnite 4 vijkasl. 151;Ponovo montirajte vrata i, pomouL kljua iz opreme 1 i estougaonebuksne 2, zavrnite do kraja tri privrsnavijka 3;vratite inspekciona vrata 1 sl. 150 iproverite da li su dobro zakaena.Grupa svetala na karoserijiPozcija/Stop i pokazivai pravcaZa zamenu sijalice, uradite sledee:Otvorite zadnja vrata i uklonitezatite, montirane pod pritiskom nakaroseriju, tako to ete pomeritinagore A i potom nadesno B kako jeprikazano na sl. 153;Pomou kljua L 1 sl. 151, izopreme, odvrnite dva vijka 1 sl. 154 iizvucite grupu svetala;Iskljuite elektrini konektor i odvrnitedva vijka 2 sl. 155 a potom uklonitenosa sijalica 3;Za zamenu sijalice, blago pritisnuti (uaksijalnom smeru) i istovremeno rotirajteje u smeru suprotno od smera kazaljki(bajonetno montiranje). 4 -pozicija/Stop, 5- pokazivai pravca;Kada je zamenite, ponovo montirajtetransparentni sklop i zavrnite dva vijka2;Poveite elektrini konektor,montirajte transparentni sklop nakaroseriju i zavrnite dva vijka 1sl. 154 pomou kljua L;Montirajte zatitu blagim pritiskom nanju sve dok se dobro ne zakai nakaroseriju a potom zatvorite vrata.Trea top svetlaSijalice top svetala 3 su LED kako bidue trajale; nije predviena njihova152 P1030169-000-000 153 P2000068-000-000 154 P1030171-000-000155 P1030172-000-000160UHITNIMSLUAJEVIMAzamena. U sluaju kvara, obratite seovlaenom Fiatovom servisuZadnja svetla za magluZa zamenu sijalica zadnjih maglenki,postupite na sledei nain:Pomou odvijaa iz opreme, delujtena mesta koja pokazuju strelice da bisteizvukli pzaptivae 1 i 2 i skinite vrata 3sl. 156;Kada skinete vrata 3 sl. 157, priitesijalici i skinite je;ubacite novu sijalicu;Pravilno vratite vrata 3 ubacivanjemzaptivaa 1 i 2 na njihova mesta.Svetla za tabliceZa zamenu sijalica postupiti na sledeinain:Pomou odvijaa iz opreme, uklonitetransparentni sklop 1 sl. 158;okrenite u smeru suprotnom odkretanja kazaljki na satu sijalina grla 2sl. 159, izvucite sijalicu 3 i zamenite je;Vratite transparentni sklop tako toete ga blago pritisnuti.NAPOMENA Pre nego to skinetesijalina grla obezbedite zatitu (npr.krpom) za vrh rafcigera, da ne bisteotetili same providni sklop.ZAMENA UNUTRANJESIJALICEPrednje unutranje osvetljenje savie sijalicaZa zamenu sijalica postupiti na sledeinain:uklonite unutranju lampu na krovu 1sl. 160 sledei strelice;156 P2000079-000-000157 P2000080-000-000 158 P1030157-000-000159 08026J0026EM161delujte na jezike 2 sl. 161 i uklonitegrupu koja nosi sijalicu 3;zamenite sijalice 4 sl. 162, tako toete ih svui ka spolja;ubacite nove sijalice, proverite da lisu vrsto postavljene;pravilno vratite sklop sijalinih grla 3sl. 161, prethodno proverite da li jekliknulo prilikom pravilnog privrivanjajezika 2;ponovo ispravno montirajte enterijersvetlo 1 sl. 160 u njegovo leite,proverivi da li je vrsto postavljeno;Svetlo ogledala na plafonuZa zamenu sijalica postupiti na sledeinain:spustite titnik za sunce;podignite poklopac 1 sl. 163 stakla iizvucite transparentni sklop 2;izvucite sijalicu i zamenite je;ponovo montirajte transparentnisklop 2, proverite da li su vrstopostavljena;na kraju spustite poklopac1 ogledala.Svetlo u kaseti za predmeteZa zamenu sijalice, uradite sledee:otvoriti kasetu;delujte na mesto koje pokazujustrelice sl. 164 i izvucite transparentnisklop;160 08026J0013EM161 08026J0014EM162 08026J0015EM 163 08026J0020EM162UHITNIMSLUAJEVIMAotvorite zatitu i zamenite sijalicu ;vratite zatitu na transparenti sklop;vratite sklop A na svoj poloaj, takoto ete najpre ubaciti jedan kraj apotom pritisnuti na drugi sve dok neklikne i blokira seZadnje enterijer svetlo na plafonuZa zamenu sijalice, uradite sledee:pritisnite na take obeleenestrelicama i skinite enterijer svetlo 1sl. 165 s ramom;uklonite transparentni sklop izamenite sijalicu 1 sl. 166 koja jeubaena pod pritiskom i proverite da lije dobro privrena.Svetla prtljanikaZa zamenu sijalice, uradite sledee:otvorite prtljanik i izvucite lampu 1sl. 167 preko mesta na koja pokazujestrelica;otvorite zatitu i zamenite sijalicu 2;vratite zatitu na transparenti sklop;vratite svetlo 1 na njegovo mestotako to ete najpre ubaciti jedan kraj apotom pritisnuti na drugi sve dok neklikne i blokira se.PANJA131) Pre nego to pristupite promenisijalice saekajte da se izduvne cevi ohlade:OPASNOST OD OPEKOTINA!132) Izmene ili popravke elektrinihinstalacija vrene na neodgovarajui nainili bez uzimanja u obzir tehnikihkarakteristika instalacija, mogu uzrokovatigreke u funkcionisanju uz rizik od poara.133) Halogene sijalice sadre gas podpritiskom, u sluaju da se razbiju moe doido rasprivanja delia stakla.164 08026J0023EM 165 08026J0027EM166 08026J0029EM167 P1030178-000-000163134) Vrite zamenu sijalice iskljuivo saiskljuenim motorom. Proverite,osim toga,da li je motor hladan kako biste izbegliopasnost od opekotina.UPOZORENJE46) Halogenim sijalicama se mora rukovatitako da se dodiruje iskljuivo metalni deo.Ako providna lampica doe u kontakt saprstima, smanjie se jaina emitovanogosvetljenja a to moe uticati i na trajanjesijalice. U sluaju nenamernog kontakta,obriite lampicu krpom umoenom ualkohol i pustite da se osui.ZAMENAOSIGURAAOPTE INFORMACIJE135) 136) 137) 138)47)Osigurai tite elektrini ureaj kao toizbijaju u sluaju kvara ili uslednepravilne intervencije na samomureaju.Kada ureaj ne radi, potrebno je daproverite efikasnost zatitnogosiguraa: provodnik 1 sl. 168 ne smebiti prekinut.U suprotnom je potrebno zamenitipregoreli osigura drugim koji ima istuamperau (istu boju).2 = ceo osigura.3 = osigura sa prekinutimprovodnikom.Kleta za vaenje osiguraaZa zamenu osiguraa koristite pincetukoja je zakaena sa unutranje straneza poklopac kutije sa osiguraimakuita motora (videti sl. 169 ).Pinceta ima dva posebno konstruisanarazliita kraja za izvlaenje razliitihtipova osiguraa koji se nalaze u vozilu.Kada zavrite, vratite kleta na svojemesto.168 08026J0028EM169 08036J0002EM164UHITNIMSLUAJEVIMAPRISTUP OSIGURAIMAOsigurai vozila se regrupiu u etirikutije sa prekidaima koje se nalaze nainstrument tabli, ispod instrument table,u kuitu motora i unutranjostiprtljanika.KUTIJA SAOSIGURAIMA KUITAMOTORA48)Kutija sa osiguraima se nalazi poredakumulatora sl. 170.Za pristup grupama svetala trebapostupiti na sledei nain:pomou odvijaa iz opreme vozilapritisnite do kraja zavrtanj 1 sl. 171;istovremeno polako zavrnuti zavrtnjeu smeru suprotnom od kazaljke nasatu, sve dok ne naiete na otpor(nemojte forsirati);polako otpustite vijak;kada se otvori, cela glava zavrtnja eizai iz svog leita;skinuti poklopac 2, povlaei ganagore niz bone voice, kao to jeprikazano na slici.Broj koji identifikuje odreeno elektrinokolo koja odgovara svakom osigurause vidi na poklopcu.Nakon zamene osiguraa, postupiti nasledei nain:pravilno ponovo postaviti poklopac2 na bone voice kutije;povucite ga do kraja odozgo nadole;pomou odvijaa iz opreme vozilapritisnite do kraja zavrtanj 1;polako zavrnuti zavrtnje u smerusuprotnom od kazaljki na satu, sve dokne naiete na otpor (nemojte forsirati);polako otpustite vijak;kada se zatvori, cela glava vijka eui u svoje leite.170 08036J0005EM171 08036J0006EM165KUTIJA SAOSIGURAIMAINSTRUMENT TABLEKutija sa osiguraima sl. 173 e nalazi nalevoj strani stuba upravljaa. Za pristuposiguraima skinuti poklopac privrenna klik koji je prikazan na sl. 172,povlaenjem ka sebi.KUTIJA SAOSIGURAIMA ISPODINSTRUMENT TABLEKutija sa osiguraima sl. 174 se nalaziispod instrument table.KUTIJA SAOSIGURAIMAPRTLJANIKAOtvoriti vrata prtljanika i staviti deounutranjih presvlaka sl. 175 i pristupiteosiguraima u kutiji 2 sl. 176.172 06106J0005EM173 08036J0009EM174 P2000083-000-000175 P1030208-000-000166UHITNIMSLUAJEVIMA176 08036J0011EM167KUTIJA SA OSIGURAIMA KUITA MOTORAsl. 170KORISNICI OSIGURA AMPERDvotonski zvuni dava F10 15Zagrejana elektrina ogledala F88 7.5Greja stakla F20 30168UHITNIMSLUAJEVIMAKUTIJA SA OSIGURAIMA INSTRUMENT TABLEsl. 173KORISNICI OSIGURA AMPERElektrini podiza prednjeg stakla (sa strane vozaa) F47 25Prednji elektrini podiza stakla (strana putnika) F48 25Napajanje sistema Uconnect, klime, sistema EOBD, USB/AUXportova, komandi volana. F36 15Ureaj Dead Lock (otkljuavanje vrata sa vozaeve strane - zaverzije / trita za koja su predvieni)/otkljuavanje vrata/centralnozakljuavanje/elektrino otkljuavanje zadnjih vrata.F38 20Pumpa za pranje vetrobrana F43 20Zadnji levi elektrini podiza stakla F33 25Zadnji desni elektrini podiza stakla F34 25KUTIJA SA OSIGURAIMA ISPOD INSTRUMENT TABLEsl. 174KORISNICI OSIGURA AMPEROtkljuavanje prednjih vrata (strana vozaa) 1 7.5Otkljuavanje prednjih vrata (strana suvozaa) 2 7.5Otkljuavanje zadnjih vrata (leva) 3 7.5Otkljuavanje zadnjih vrata (desna) 4 7.5169KUTIJA SA OSIGURAIMA PRTLJANIKAsl. 176KORISNICI OSIGURA AMPERZadnja utinica za struju 12 V F97 15Prednje zagrevanje sedita sa strane vozaa F99 10Prednje zagrevanje sedita sa strane suvozaa F92 10Lumbalno podeavanje prednjeg sedita (sa strane vozaa) F90 10PANJA135) U sluaju da osigura ponovo pregori, obratite se Mrei korisnike podrke Fiat.136) Ni u kom sluaju nemojte menjati osigura drugim koji ima vie ampera; OPASNOST OD POARA137) Ako izbije neki osigura koji NIJE naveden na ovoj ili na prethodnim strana, obratite se ovlaenom Fijatovom servisu.138) Pre nego to zamenite osigura, proverite da li je kontakt brava u poloaju STOP kada izvadite klju, kod mehanike, i da li ste iskljuili i/iliiskopali sve korisnike.UPOZORENJE47) Nemojte nikada menjati pokvareni osigura sa metalnim nitima ili nekim drugim materijalom.48) Ukoliko bude potrebno, operite kuite motora i vodite rauna da ne usmerite mlaz vode direktno na kutiju s osiguraima naspram motorabrisaa.170UHITNIMSLUAJEVIMAZAMENA TOKAOPTA PRAVILAVozilo je opremljeno kompletom "KitFix&Go automatic": za korienje ovogureaja, videti paragraf "Kit Fix&Goautomatic".Umesto "Kit Fix&Go automatic", moetezatraiti vozilo sa rezervnim tokom ilimanji toak: za zamenu toka, videtistranice koje slede.DIZALICADobro je znati da je:teina dizalice je 2,15 kg;Dizalice se ne moe popravljati; usluaju kvara mora biti zamenjenaoriginalnom;Nikakva alatka osim sopstvenogureaja za startovanje se ne smemontirati na dizalicu.OdravanjeIzbegavate da se na "beskrajnojnavojnoj ipci" stvore naslageprljavtine;Odravajte podmazanom "beskrajnunavojnu ipku";Ni iz kojeg razloga nemojte vritipromene na dizalici.Uslovi za nekorienjeNa temperaturi nioj od -40C;Na peanim i blatnjavim terenima;Na terenima sa visinskim razlikama;Na putevima sa velikim nagibom;U ekstremnim klimatskim uslovima;nevreme, tajfuni, cikloni, meave, oluje,itd;U direktnom kontaktu sa motorom ilikod popravki ispod vozila;Na plovilima.POSTUPAK ZAMENETOKA139) 140) 141) 142) 143)49) 50)Postupiti na sledei nain:zaustavite vozilo u poloaju koji nepredstavlja opasnost po saobraaj i kojidozvoljava bezbednu zamenu toka.Teren treba da bude po mogustvuravan i dovoljno kompaktan;iskljuite motor, ukljuite sva etiripokazivaa pravca i podignite runukonicu;ubacite u prvu brzinu ili u rikverc;Pre izlaska iz vozila obucitereflektujui prsluk (u svakom sluajupridravajte se vaeih zakona drave ukojoj vozite);Otvorite prtljanika i, ako ima kargoboks, uklonite ga kako je opisano uparagrafu Cargo box u poglavljuUpoznavanje s vozilo;Podignite tepih i privrstite gapomou jezika na ureaj za kaenjekoji se nalazi na polici sl. 177;odvrnite toki za blokiranje 1sl. 178;uzeti kutiju za alat 3 i staviti je blizutoka koji treba zameniti;uzeti rezervni toak ili manji toak 2;za verzije sa elinim felnama: skinitepoklopac toka 1 sl. 179 koristei seodgovarajuom alatkom 2 sl. 180, kojase nalazi u unutranjosti kutije sa177 P2000069-000-000178 P2000059-000-000171alatom: uhvatite alatku sa dva prsta,umetnite jeziak izmeu pneumatika ipoklopca toka i povucite prema sebipod pravim uglom u odnosu na toak;otpustite za oko jedan krug privrsnezavrtnjeve, koristei dostavljeni klju 1sl. 181; prodrmajte vozilo da bi se felnalake odvojila od glavine toka;pokrenite ureaj 1 sl. 182 tako toete poloiti dizalicu dok se gornji deodizalice 2 ne postavi na sajtnu 3 vozila,a mesto koje odgovara simbolu kojise nalazi na sajtni;upozorite lica koja se eventualnonalaze u blizini da e vozilo bitipodignuto; stoga se treba odmai iznjegove neposredne blizine, a presvega ga ne dirati pre nego to seponovo spusti;pokrenite ruicu 1 sl. 182 (u smerukazaljke na satu) dizalice i podiitevozilo dok se toak ne podigne od tlanekoliko centimetara;potpuno odvijte zavrtnje i skiniteprobueni toak;uverite se da li je rezervni toak ilimanji toak, na kontaktnim povrinamasa glavinom, ist i bez neistoa kojebi mogle, ubudue, izazvati poputanjezavrtnjeva;montirajte pomoni toak ili manjitoak ubacivanjem prvog zavrtnja u dvaotvora sa navojima najblia ventilu;179 08046J0012EM180 08046J0013EM181 08046J0005EM182 08046J0006EM183 08046J0001EM172UHITNIMSLUAJEVIMApostupite na isti nain i sa drugimzavrtnjima;putem kljua 1 sl. 181, zavrnite dokraja sve privrsne zavrtnjeve;pokrenite ruicu 1 sl. 182 (u smerusuprotnom od kazaljke na satu) dizalicetako da spustite vozilo i izvucite je;pomou kljua iz opreme, zategnitedo kraja zavrtnjeve, prelazeinaizmenini po dijagonali sa jednog nadrugi, prema numerikom reduprikazanom na sl. 184;za verzije sa elinim felnamanastavite s montaom felne na rezervnitoak: namestite odgovarajui leb 1sl. 185 na poklopcu toka i oznaensimbolom 2 tako da se podudari saventilom za naduvavanje;naslonite unutranju stranu poklopcana felnu toka;postavite poklopac vrei osovinskipritisak na vie mesta, kao na sl. 186,da biste omoguili pravilno spajanjepoklopca i toka.Felna se ne moe montirati narezervnom toku.Zavrne radnjepostavite pomoni toak ili manjitoak u odgovarajui prostor uprtljaniku;ponovo ubacite u svoju kutiju 3sl. 178 dizalicu koja je deliminootvorena laganim pritiskom da legne nasvoje mesto, da bi se izbegleeventualne vibracije za vreme vonje;vratiti alat koji ste koristili na svojemesto u kutiji;staviti kutiju 3, sa kompletom alata, upomoni toak;privrstiti ureaj 1 sl. 178 za fiksiranjekutije sa alatom;Vratiti tapacirung prtljanika.NAPOMENA Kad menjate toak odlegure, ako privremeno elite da gaspustite u prostor za pomoni toak,preporuuje se da ga stavite naopake,sa estetskim delom okrenutim nagore.PANJA139) Ako se ostave u prostoru kabinevozila, probuena guma i dizalicapredstavljaju ozbiljnu opasnost pobezbednost putnika u sluaju nezgode ilinaglog koenja. Vratite, dakle, uvek kakodizalicu tako i probuenu gumu na njihovoodgovarajue mesto u prtljaniku.184 F1B0225C185 08046J0010EM186 08046J0011EM173140) Izuzetno je opasno ako pokuate dazamenite gumu sa strane vozila u blizinikolovozne trake: proverite da li je vozilodovoljno udaljeno od puta kako biste izbeglida budete pregaeni.141) Oznaite prisustvo zaustavljenogvozila u skladu sa vaeim propisima:upaljena sva etiri pokazivaa pravca,trokut, reflektujua odea itd. Lica koja su uvozilu treba da izau iz njega, naroito akoje vozilo veoma natovareno, i da saekajuda se izvri zamena drei se podalje odopasnosti koje vrebaju u saobraaju.142) Dizalica je alatka koja je osmiljena inapravljena samo za zamenu toka usluaju da se pneumatik na njemu probuiili oteti, na vozilu uz koje je isporuena ilina vozilima istog modela. Apsolutno seiskljuuju sve druge upotrebe kao to je naprimer podizanje drugih modela vozila ilidrugih predmeta. Ni u kom sluaju jenemojte koristiti za odravanje ili popravkuispod vozila ili za zamenu letnjih/zimskihguma i obrnuto; savetuje se da se obratiteovlaenom servisu za vozila marke Fiat. Niu kom sluaju nemojte se postavljati ispodpodignutog vozila: koristite je samo unaznaenim poloajima. Nemojte koristitidizalicu za teinu veu od one koja jeprikazana na nalepnici. Nemojte pokretatimotor ni iz kojeg razloga kada je vozilopodignuto. Podizanje vozila osim ukoliko jeneophodno moe sve uiniti nestabilnijimuz rizik da vozilo padne. Stoga podignitevozilo samo koliko je potrebno za pristuprezervnom toku.143) Nemojte ni u kom sluaju dirati ventilza naduvavanje. Nemojte ubacivati nikakvealatke izmeu felne i pneumatika. Redovnokontroliite pritisak u gumama i upomonom toku, pridravajui sevrednosti koje su date u poglavlju "Tehnikipodaci".UPOZORENJE49) Okreui ruicu, proveravajte da li jesamo okretanje slobodno, bez opasnostiod toga da ogrebete ruku zbog eanja opodlogu. I pokretni delovi dizalice("beskrajna navojna ipka" i zglobovi) moguizazvati povrede: izbegavajte dodir sa njima.U sluaju zaprljanosti mau zapodmazivanje, oistite je.50) to pre se obratite najbliemovlaenom Fiatovom servisu mena kako biproverili pravilnu pritegnutost zavrtanja zaprivrivanje gume.KOMPLET FIX&GOAUTOMATIC(ako postoji)OPIS144)51) 52)Komplet Fix&Go Automatic nalazi uprtljaniku sl. 187, unutar namenskekutije. U kutiji se nalaze rafciger, prstenza vuu i adapter za gorivo.Za pristup Fix&Go Automatic otvoritevrata prtljanika i podignite tapacirung.Za detaljna uputstva, pogledajteprethodni paragraf "Zamena toka".Komplet Fix&Go Automatic izmeuostalog sadri:spreja 1 sl. 188 sa zaptivnimsredstvom koji ima: cev za punjenje 2 inalepnicu 3 sa natpisom Max.187 P2000074-000-000174UHITNIMSLUAJEVIMA80 km/h, koju treba staviti da dobrovidljivo mesto (npr. na instrument tablu)nakon popravke pneumatika;kompresora 4 sa manometrom iprikljucima;uputstvo sl. 189, u kojem se nalaziopis za pravilnu upotrebu i primenukompleta i koje se treba predati licimakoja e zalepiti gumu zaptivnimsredstvom;para rukavica u bonom delukompresora;nekoliko adaptera za naduvavanjeraznih elementa.PROCEDURA POPRAVKEPNEUMATIKA I PONOVNAUSPOSTAVA PRITISKA144)51) 52)Postupiti na sledei nain:postaviti vozilo u bezbednoj ijednostavnoj zoni, aktivacijom runekonice. Uzmite kit iz odgovarajuegprostora. Brzo ddlepiti samolepljivuetiketu 3 sl. 188 i stavite je na vidljivomesto. Nosite zatitne rukavice koje senalaze u kompletu. Skinite ep ventilaprobuenog pneumatika i povezati ivrsto privrstiti providnu cev zaptivnogsredstva 1 sl. 190;oproveriti da li je taster on-off 1sl. 191 u poloaju ugaeno 0. Ako jepredvieno, otvorite otvor kompresora4 sl. 188 i ubacite elektrini konektor uutinicu od 12V vozila sl. 192, upalitimotor vozila;aktivirajte kompresor tako to tasteron-off 1 treba da bude u poloajuupaljeno I sl. 191. Kada manometar2 pokae predvieni pritisak (videti opisu odeljku "Tokovi" poglavlja "Tehnikipodaci"), ugasiti kompresor tako to etaster on-off 1 biti u poloaju 0. Akonakon 5min. od paljenja kompresoramanometar 2 pokae pritisak manji od1.8 bar / 26 psi, ugasiti kompresor,skinuti cev zaptivnog sredstva sa ventilapneumatika, vratiti i privrstiti epventila i pomeriti vozilo oko 10 metarada bi se omoguila distribucijazaptivnog sredstva u pneumatiku.Bezbedno zaustaviti vozilo i ponoviti188 08056J0003EM189 F1B0228C 190 08056J0004EM175gore navedeni postupak sve dok se nepostigne predvieni pritisak. Ako nakon5 min. od paljenja kompresoramanometar 2 i dalje pokazuje pritisakmanji od 1.8 bar / 26 psi, PNEUMATIKJE SUVIE OTEEN DA BI MOGAODA SE POPRAVI. Skinuti kit i vratiti gana svoje mesto i obratiti se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat;ako se dostigne predvieni pritisak,nastavite sa vonjom. Ne prelazitebrzinu od 80 km/h. Nemojte da nagloubrzavate. Nakon preenih 8 km /5 milja, parkirajte vozilo na bezbednom ijednostavnom mestu, aktivirajte runukonicu. Uzmite kit, oproveriti da li jetaster on-off 1 u poloaju ugaeno 0,ubacite elektrini konektor u utinicu od12V vozila. Skinite poklopacporavljenog pneumatika, otkaite iizvucite crno crevo za pumpanje 1sl. 193 i prikljuite ga i privrstiteruicom na ventil. Proverite pritisak upneumatiku putem manometra 2sl. 191;ako je pritisak manji od 1.8 bar /26 psi, PNEUMATIK JE SUVIEOTEEN DA BI MOGAO DA SEPOPRAVI. Skinuti kit i vratiti ga na svojemesto i obratiti se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat;ako je pritisak jednak ili vei od1.8 bar / 26 psi, putem kompresorapodesite odgovarajui pritisak. Skinutikit i vratiti ga na svoje mesto. Paljivovozite i obratite se u najkraemvremenskom roku ovlaenom servisuza vozila marke Fiat;PONOVNA USPOSTAVAPRITISKAKompresor se moe koristiti i samo zaproveru i eventualnu dopumpavanjepneumatika.Otkaite i izvucite crno crevo zapumpanje 1, prikljuite ga i privrstiteruicom na ventil pneumatika sl. 193.Na isti nain se mogu napumpati gumebicikla i lopte.Kit treba da koriste odrasle osobe i nemoe se ostaviti na korienjemaloletnim osobama.191 08056J0005EM192 08056J0002EM193 08056J0006EM176UHITNIMSLUAJEVIMAZAMENA UMETKAKoristiti iskljuivo originalne uloke kojise mogu nabaviti u ovlaenom servisuza vozila marke Fiat.Za uklanjanje umetka 1 izvuciteprikljuak crnog creva za pumpanje 2,okrenite umetak 1 u smeru suprotnomod smera kazaljki na satu i nakon togaga podignite, ubacite novi umetak,okrenite ga do kraja u smeru kazaljki nasatu, ubacite prikljuak crnog creva zapumpanje 2 i privrstite ga ruicom inamotajte providno crevo na svojemesto na kompresoru sl. 194.PANJA144) Informacije predviene vaeimpropisima su navedene na etiketamaambalae kita Fix&Go. Potovanje svihuputstava navedenih na etiketi je esencijalniuslov za osiguranje bezbednosti iefikasnosti kita Fix&Go. Paljivo proitajteetiketu pre korienja, izbegavajtenepravilnu upotrebu. Fix&Go kitu istie rok itreba ga periodino zameniti. Kit treba dakoriste odrasle osobe i ne moe se ostavitina korienje maloletnim osobama.UPOZORENJE51) Etiketu i kutiju pokaite osoblju koje emorati da rukuje pneumatikom tretiranimkompletom za popravku pneumatika.52) Fix&Go vri privremenu popravku,stoga strunjak treba da pregleda i popravipneumatik u to kraem vremenskom roku.Zaptivna tenost je efikasna natemperaturama izmeu -40C i +50C.Mogu se popraviti pneumatici koji supretrpeli oteenja na kolovozu domaksimalnog dijametra od 4 mm, ali se nemogu popraviti oni koji su oteeni sastrane pneumatika. Pre korienja kitaFix&Go proveriti da pneumatik nije previeoteen i da je felna u dobrom stanju, akonije nemojte koristiti toak i obratite seovlaenom servisu za vozila marke Fiat.Nemojte uklanjati strana tela sapneumatika. Nemojte kompresor ostavljatiupaljen preko 20 minuta: opasnost odpregrevanja.POKRETANJE UVANREDNOJSITUACIJIKada je akumulator ispranjen, mogueje vanredno pokretanje putemodgovarajuih ica i akumulatoradrugog vozila ili pomonogakumulatora. U svakom sluaju,akumulator koji se koristi treba da budejednake snage ili malo jai od onog kojije ispranjen.Vanredno pokretanje moe biti opasnoako se nepravilno izvede: paljivosledite procedure koje slede.53)UPOZORENJANemojte koristiti pomoni akumulator ilibilo koji drugi sa spoljnim napajanjemako ima napon vei od 12V:akumulator, pokreta motora, alternatorili elektronika vozila se mogu otetiti.Nemojte pokuavati vanrednopokretanje ako je akumulator zaleen.Akumulator se moe razbiti ieksplodirati!POKRETANJEPOMONIMAKUMULATOROM145)Prilikom vanrednog pokretanjapomonim akumulatorom, nikadanemojte direktno povezati minus ()pomonog akumulatora na negativan194 08056J0007EM177pol 1 sl. 195 akumulatora vozila, negona oznaeno mesto za povezivanjeuzemljenja motora/menjaa.PRIPREME ZAPOKRETANJE UVANREDNIMSITUACIJAMAAkumulator se nalazi u kuitu motora,iza desne svetlosne grupe.145) 146) 147) 148)UPOZORENJE Pozitivni prikljuak (+)akumulatora je zatien zatitnimelementom. Podignite ga radi pristupaprikljuku.Postupiti na sledei nain:podignite runu konicu, ubacite uler a potom kontakt bravu postavite upoloaj STOP;iskljuiti svu drugu elektrinudodatnu opremu koja se nalazi u vozilu;Ako koristite akumulator drugogvozila, parkirajte to vozilo u dometu icaza povezivanje, povucite runu konicui proverite da li je iskljueno njenopaljenje.UPOZORENJE Nemojte direktnopovezivati negativne prikljuke dvaakumulatora! Ako se pomoniakumulator nalazi u drugom vozilu,proveriti da nije izmeu tog vozila ivozila koje treba pokrenuti dolo dosluajnog kontakta metalnih delova ukome moe doi do uzemljenja iozbiljnih povreda prisutnih u blizini.UPOZORENJE Ako se nepravilnoizvede, procedura navedena u nastavkumoe izazvati ozbiljne povrede prisutnihili otetiti punja jednog ili oba vozila.Strogo potujte sledea uputstva:Povezivanje ica54)Da biste izveli vanredno pokretanje,postupite na sledei nain sl. 196:povezati jedan kraj ice na plus (+)pozitivnog prikljuka (+) vozila saispranjenim akumulatorom;povezati suprotan kraj ice na plus(+) pozitivnog prikljuka (+) pomonogakumulatora;povezati jedan kraj ice na minus (-)negativnog prikljuka (-) pomonogakumulatora;povezati jedan kraj ice na minus (-)na uzemljenje motora (metalnog delamotora ili menjaa vozila saispranjenim akumulatorom) daleko odakumulatora i sistema ubrizgavanjagoriva;pokrenuti motor vozila sa pomonimakumulatorom, pustiti ga da radinekoliko minuta u praznom hodu. Zatimpokrenuti motor vozila sa ispranjenimakumulatorom.Odvajanje icaKada je motor pokrenut, skinite iceobrnutim redosledom u odnosu na goreopisan.Ukoliko posle nekoliko pokuaja semotor ne pokrene, ne insistirajte daljenego se obratite ovlaenom servisu zaprodaju vozila marke Fiat.Ukoliko je esto potrebno vanrednostartovanje, proverite akumulator ipunja vozila u ovlaenom servisu za195 08066J0001EM196 08066J0003EM178UHITNIMSLUAJEVIMAprodaju vozila marke Fiat.UPOZORENJE Eventualni ureaji (npr.mobilni telefoni, itd.) povezani nautinice vozila troe struju iako se nekoriste. Ako su dugo povezani kada jemotor iskljuen, mogu ispraznitiakumulator to skrauje njegov roktrajanja, i/ili moe doi donemogunosti pokretanja motora.PANJA145) Pre otvaranja poklopca motora, trebada se uverite da je vozilo zaustavljeno akontakt klju u poloaju STOP. Pridravajtese onoga to je navedeno na ploicipostavljenoj ispod poklopca motora.Preporuuje se da izvuete klju kada uvozilu nema putnika. Vozilo se smenapustiti tek nakon izvlaenja kljua ilinjegovog postavljanja u poloaj STOP.Tokom operacije punjenja gorivom,proverite da li je motor zaustavljen (kontaktbrava u poloaju STOP).146) Nemojte se previe pribliavatirashladnom ventilatoru hladnjaka:elektroventilator moe da se pokrene,postoji opasnost od povreda. Obratitepanju na marame, kravate i odeu kojanije pripijena uz telo: postoji mogunost daih povuku organi u pokretu.147) Skinite sve metalne predmete (npr.prstenje, satove, narukvice), koji mogusluajno doi u kontakt s elektronikom iizazvati teke povrede.148) Akumulatori sadre kiselinu koja moespriti kou ili oi. Akumulator odajevodonika, koji je lako zapaljiv i moeeksplodirati. Stoga nemojte pribliavatiplamen ili ureaje koji mogu izazvativarnienje.UPOZORENJE53) Obavezno izbegavajte upotrebu brzogpunjaa baterija za pokretanje u vanrednojsituaciji: mogli bi se otetiti elektronskisistemi i centralne jedinice paljenja inapajanja motora.54) Nemojte povezivati icu na negativanprikljuak () ispranjenog akumulatora.Varnice koje bi mogle da nastanu mogu daizazovu eksploziju akumulatora i tekepovrede. Koristiti iskljuivo odreenu masu;nemojte koristiti nijedan drugi izloenimetalni deo.SISTEM BLOKADEDOVODA GORIVAOPISAktivira se u sluaju udarca i dovodi do:prekida dovoda goriva sanaknadnim gaenjem motora;automatsko otkljuavanje vrata;paljenje unutranjeg osvetljenja;deaktiviranje ventilacije klimaureaja;paljenje svetla za vanredne situacije(da biste deaktivirali ova svetla pritisnitedugme koje se nalazi na instrumenttabli).Na nekim verzijama intervencija sistemasignalizirana je pojavljivanjem poruke naekranu. Na isti nain odgovarajuaporuka na displeju upozorava vozaa usluaju kada je funkcionisanje sistemanarueno.UPOZORENJE Paljivo proverite voziloda biste se uverili da nije dolo dogubitka goriva, na primer u odeljkumotora, ispod vozila ili u blizini zonerezervoara. Nakon udara, kontakt bravupostavite na poziciju STOP kako se nebi ispraznio akumulator.179RESETOVANJE SISTEMA ZA BLOKADU DOVODA GORIVAKako biste vozilo ponovo doveli do ispravnog funkcionisanja uradite sledee (ovaj postupak mora biti zapoet i zavren zamanje od 1 minuta):149)Radnje koje treba obaviti Vizuelni pregledSa ruicom pokazivaa pravca u neutralnom poloaju, dovesti ureajza startovanje na STOPDovesti ureaj za startovanje na MAR Pokaziva pravca na desno treperiAktivirati pokaziva pravac na desno Pokaziva pravca na levo treperi; pokaziva pravca na desno svetliAktivirati pokaziva pravac na levo Pokaziva pravca na desno treperi; pokaziva pravca na levo svetliAktivirati pokaziva pravac na desno Pokaziva pravca na levo treperi; pokaziva pravca na desno svetliAktivirati pokaziva pravac na levo Oba pokazivaa pravca ostaju upaljena i svetleDeaktivirati pokaziva pravac na levo Oba pokazivaa pravca se gaseStaviti kontakt bravu na poziciju STOPDovesti ureaj za startovanje na MAR Sistem je resetovan i motor moe ponovi da se pokrenePANJA149) Nakon udara, ako osetite miris goriva ili primetite gubitke iz ureaja za dovod goriva, nemojte resetovati sistem da biste spreili rizik odpoara.180UHITNIMSLUAJEVIMASIPANJE GORIVA UHITNIM SLUAJEVIMAProcedura dolivanja goriva u hitnimsluajevima je opisana u paragrafu"Dopuna goriva" u odeljku "Pokretanjevozila i vonja".PREGREVANJEMOTORAKod putnih deonica koje su opisanedalje u tekstu, i u sluaju klimatskihuslova koji mogu dovesti dopregrevanja motora, primenite sledeemere:vangradska vonja: ograniitebrzinugradska vonja (gust saobraaj):sa zaustavljenim vozilom, postavitemenja u ler i odravajte rad motora uminimalnom reimu.UPOZORENJE Pregrejani hladnjakmoe da oteti vozilo. U sluajupregrevanja, zaustavite vozilo. Pokrenitemotor vozila barem s iskljuenim klimaureajem sve dok se temperatura nespusti. Ukoliko se temperatura nesmanji, obratite se to je pre mogueovlaenom servisu za vozila markeFiat.U daljem tekstu se nalaze neke dodatnemere koje treba primeniti u situacijamapregrevanja motora:ako je klima ureaj ukljuen,iskljuite ga. Klima ureaj doprinosipregrevanju hladnjaka motora;podesite na maksimum zagrevanjevozila, tako to ete duvanje vazduhaokrenuti ka patosu ili ka spoljanjostivozila, ukoliko spoljanju klimatski uslovidozvoljavaju da se bona stakla dreotvorena; potom pustite ventilator nanajveu brzinu. Na ovaj nain e grejaposluiti kao dodadni hladnjak iomoguie irenje toplote ureaja zahlaenje motora.UPOZORENJE Curenje rashladnetenosti motora (antifriza) ili pare izhladnjaka moe izazvati tekeopekotine. Ako se primeti da iz kuitamotora izlazi para, ili ako je motorbuan, nemojte otvarati haubu sve dokne protekne dovoljno vremena da sehladnjak ohladi. Nemojte nikadapokuavati da skinete poklopac kada jehladnjak topao.181VUA AUTOMOBILAKAENJE ALKE ZA VUU150) 151) 152)Alka za vuu (dolazi sa vozilom), nalazise u kutiji za alat koja se nalazi uprtljaniku.PrednjiPostupiti na sledei nain:skinite i uklonite zatitni ep;vratite alku za vuu 1 sl. 198 iprivrstite je na prednji stoer sanavojima.ZadnjiPostupiti na sledei nain:skinite i uklonite zatitni ep;vratite alku za vuu 1 sl. 198 iprivrstite je na zadnji stoer sanavojima.PANJA150) Pre poetka vue, okrenite kontaktklju u poloaj MAR a potom u STOP, bezizvlaenja. Izvlaenjem kljua automatski seukljuuje blokada upravljaa, uz posledinunemogunost upravljanja tokovima.Proverite da je menja u neutralnompoloaju (N)151) Tokom vue imajte na umu da je bezservo konice za koenje potrebna veasila pritiska na papuicu i za skretanje jepotrebna vea sila koja treba da deluje navolan. Ne koristite flaksibilnu uad za vuu iizbegavajte trzanja. Tokom operacija vueutvrdite da li spojnica za fiksiranje na vozilooteuje delove koje dodiruje. Prilikom vuevozila obavezno je potovanje specifinihpravila drumskog saobraaja, koja seodnose kako na ureaje za vuu, tako i naponaanje na putu. Tokom vue vozila neukljuujte motor. Pre zavrtanja alke paljivooistite leite sa navojem. Kuke za vuuprednje i zadnje mogu se koristiti jedino zaoperacije pomoi na putu.152) Kuke za vuu prednje i zadnje moguse koristiti jedino za operacije pomoi naputu. Dozvoljena je vua na kratke relacijepomou odgovarajueg ureaja kojiodgovara saobraajnim propisima (krutaletva), kretanje vozila po putu u ciljupripreme za vuu ili prevoz pomoukamiona. Kuke se NE SMEJU koristiti zaoperacije izvlaenja vozila koje je van puta ilikada postoje prepreke i/ili za oprecijevuenja pomou uadi ili drugih ureaja kojinisu kruti. Uz potovanje napred pomenutihuslova, vuenje treba izvoditi sa dva vozila(vuno i vueno koja su to je mogue vieporavnata po osi.19708116J0001EM198 P1030149-000-000182UHITNIMSLUAJEVIMAODRAVANJE I BRIGA O VOZILUPravilno odravanje dozvoljava da sevremenom odre performanse vozila, uzkontrolu trokova upotrebe i ouvanjeefikasnosti bezbednosnih sistema.U ovom poglavlju objanjavamo kako.REDOVNO ODRAVANJE . . . . . .184KUITE MOTORA. . . . . . . . . . .192PUNJENJE AKUMULATORA . . . . .198PROCEDURE ODRAVANJA. . . . .199PODIZANJE VOZILA . . . . . . . . . .206FELNE I PNEUMATICI . . . . . . . . .206DUE MIROVANJE VOZILA. . . . . .208KAROSERIJA . . . . . . . . . . . . . .209UNUTRANJOST . . . . . . . . . . . .211183REDOVNOODRAVANJEPravilno servisiranje je izuzetno vanoza dug vek vozila u najboljim uslovima.Zbog ovoga Fiat predvia niz provera iintervencija odravanja u intervalimanakon odreenog broja preenihkilometara i za verzije/trita gde jepredvieno, prethodno odreenevremenske intervale odravanja, kao toje opisano u planu redovnogodravanja.Nezavisno od gore navedenog je uvekpotrebno obratiti panju na opis u planuredovnog odravanja (npr. periodinoproveravati nivo tenosti, pritisakpneumatika, itd...).Uslugu redovnog odravanja pruaovlaeni servis za vozila marke Fiat uprethodno odreenim rokovima ilinakon podreenih preenih kilometaraili milja. Ukoliko, prilikom obavljanja bilokoje intervencije, pored predvienihradnji, bi se ukazala potreba zadodatnim zamenama ili popravkama,one se mogu izvriti samo uz Vaueksplicitnu saglasnost. Ukoliko se vozilokoristi esto za vuu prikolica, potrebnoje smanjiti period izmeu dva servisaredovnog odravanja.UPOZORENJAServise redovnog odravanja jepropisao proizvoa. Izostanak istihmoe dovesti da prestanka vaenjagarancije.Preporuujemo da odmah ukaeteovlaenom servisu za vozila marke Fiatna eventualne manje nepravilnosti uradu, bez odlaganja do narednogservisa.184ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUPROGRAM REDOVNOG ODRAVANJA (verzije na benzin)Provere navedene u "Planu redovnog odravanja", nakon preenih 120.000 km ili 8 godina, moraju se ciklino ponavljatipoevi od prvog intervala, i na taj nain potujui isti prethodno ustanovljen ritam.Hiljade kilometara 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Provera stanja/istroenosti pneumatika i eventualnaregulacija pritiska; provera stanja/isteka dopune kompletaza brzu popravku pneumatika (ako postoji) Provera rada svetlosne instalacije (prednja svetla,pokazivai pravca, svetla upozorenja, prtljani prostor,kabina, pregrada za odlaganje stvari, lampice nainstrument tabli, itd.) Provera i eventualno ponovno uspostavljanje nivoatenosti u kuitu motora (1) Provera emisije/zadimljenosti izduvnih gasova Provera (preko dijagnostikog prikljuka) funkcionalnostikontrolnih sistema motora, emisije i gde je predvieno,degradiranosti motornog ulja Vizuelna provera stanja i celovitosti: motora, menjaa,transmisije, delova krutih i fleksibilnih cevovoda (auspuh,dovod goriva, konice), gumenih delova (manetne, creva,aure itd.) Provera poloaja/istroenosti metlica brisaa vetrobrana izadnjeg stakla Provera rada sistema brisaa i eventualno podeavanjeprskalica (1) Eventualna dosipanja moraju da se vre tenostima navedenim u dokumentaciji vozila i samo nakon utvrivanja integriteta sistema.185Hiljade kilometara 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Provera zaprljanosti brava poklopaca motora i prtljanika,ienje i podmazivanje mehanizama Provera i eventualno podeavanje hoda ruice runekonice Vizuelna provera stanja i istroenosti ploica prednjih izadnjih koionih diskova i rad indikatora istroenostiploica Vizuelna provera stanja zupastog remena prenosnogsistema Vizuelna kontrola stanja remena/remenja dodatnihkomandi; Provera zategnutosti remena dodatnih ureaja (za verzijebez automatskog zatezaa) Zamena motornog ulja i filtera ulja (2) (o) () o o o o o Zamena sveica (verzije 1.4 16v 95cv) Zamena sveica (verzije 1.4 T-jet 120cv)(3) (2) U sluaju upotrebe vozila sa godinjom kilometraom manjom od 10.000 km, zamenu motornog ulja i filtera je potrebno izvriti svake godine.(3)Za verzije T-Jet, da bi se osigurao pravilan rad i izbegla ozbiljna oteenja motora, od osnovnog zanaaja je: da koristite iskljuivo sveice posebno sertifikovaneza ove motore, istog tipa i iste marke (pogledajte opisano u paragrafu "motor" u poglavlju "Tehniki podaci"); strogo potujte intervale zamene sveica predvieneProgramom redovnog odravanja; za zamenu sveica preporuujemo da se obratite ovlaenom servisu.186ODRAVANJEIBRIGAOVOZILU(O) Preporuene intervencije() Obavezne intervencijeHiljade kilometara 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Zamena zupastog remena prenosnog sistema (4)Zamena remena/remenja dodatnih ureaja (4)Zamena uloka filtera za vazduh (5) Zamena tenosti za konice (6)Zamena filtera kabine (5) (o) () o o o o o (4) Nepranjavi putevi: maksimalna preporuena kilometraa 120.000 km. Nezavisno od preene kilometrae, remen treba zameniti svakih 6 godina. Pranjaviputevi i/ili zahtevna vonja (hladne klime, gradska vonja, dug rad u praznom hodu): maksimalna preporuena kilometraa 60.000 km. Nezavisno od preenekilometrae, remen treba zameniti svakih 4 godina.(5) Ako vozilo koristite na pranjavim putevima, preporuuje se zamena ovog filtera na svakih 15.000 km.(6) Zamenu tenosti za konice treba vriti svake dve godine nezavisno od preene kilometrae.187(O) Preporuene intervencije() Obavezne intervencijePROGRAM REDOVNOG ODRAVANJA (dizel verzije)Provere navedene u "Planu redovnog odravanja", nakon preenih 120.000 km ili 6 godina, moraju se ciklino ponavljatipoevi od prvog intervala, i na taj nain potujui isti prethodno ustanovljen ritam.Hiljade kilometara 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Provera stanja/istroenosti pneumatika i eventualnaregulacija pritiska; provera stanja/isteka dopune kompletaza brzu popravku pneumatika (ako postoji) Provera rada svetlosne instalacije (prednja svetla,pokazivai pravca, svetla upozorenja, prtljani prostor,kabina, pregrada za odlaganje stvari, lampice nainstrument tabli, itd.) Provera i eventualno ponovno uspostavljanje nivoatenosti u kuitu motora (1) Provera emisije/zadimljenosti izduvnih gasova Provera (preko dijagnostikog prikljuka) funkcionalnostikontrolnih sistema motora, emisije i gde je predvieno,degradiranosti motornog ulja Vizuelna provera stanja i celovitosti: motora, menjaa,transmisije, delova krutih i fleksibilnih cevovoda (auspuh,dovod goriva, konice), gumenih delova (manetne, creva,aure itd.) Provera poloaja/istroenosti metlica brisaa vetrobrana izadnjeg stakla (1) Eventualna dosipanja moraju da se vre tenostima navedenim u dokumentaciji vozila i samo nakon utvrivanja integriteta sistema.188ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUHiljade kilometara 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Provera rada sistema brisaa i eventualno podeavanjeprskalica Provera zaprljanosti brava poklopaca motora i prtljanika,ienje i podmazivanje mehanizama Provera i eventualno podeavanje hoda ruice runekonice Vizuelna provera stanja i istroenosti ploica prednjih izadnjih koionih diskova i integritet indikatora istroenostiploica Vizuelna kontrola stanja zupastog remena prenosnogsistema (izuzev verzija 1.6 120cv Multijet) Vizuelna kontrola stanja remena/remenja dodatnihkomandi; Provera zategnutosti remena dodatnih ureaja (verzije bezautomatskog zatezaa) Zamena motornog ulja i filtera ulja (verzije sa DPF) (2)Zamena zupastog remena sistema prenosa (verzije1.6 120cv Multijet)(3)Zamena remena/remenja dodatnih ureaja (3)(2) Efektivni interval zamene filtera za ulje i filtera za motorno ulje zavisi od uslova korienja vozila i oznaen je putem lampice ili poruke (ako postoji) na instrumenttabli. U svakom sluaju ne bi trebalo da prelazi dve godine. U sluaju upotrebe vozila za preteno kratka gradska putovanja, zamenu motornog ulja i filtera jepotrebno izvriti svake godine.(3) Nepranjavi putevi: maksimalna preporuena kilometraa 120.000 km. Nezavisno od preene kilometrae, remen treba zameniti svakih 6 godina. Pranjaviputevi i/ili zahtevna vonja (hladne klime, gradska vonja, dug rad u praznom hodu): maksimalna preporuena kilometraa 60.000 km. Nezavisno od preenekilometrae, remen treba zameniti svakih 4 godina.189Hiljade kilometara 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Zamena umetka filtera za gorivo (verzije 1.3 Multijet 96cv)(4) Zamena umetka filtera za gorivo (verzije 1.6 Multijet 120cv)(4) Zamena uloka filtera za vazduh (5) Zamena tenosti za konice (6)Zamena filtera kabine (5) (o) () o o o o o (4) U sluaju dolivanja goriva nieg kvaliteta nego to je propisano evropskom specifikacijom, preporuuje se zamena ovog filtera na svakih 20.000 km(5) Ako vozilo koristite na pranjavim putevima, preporuuje se zamena filtera na svakih 20.000 km.(6) Zamenu tenosti za konice treba vriti svake dve godine nezavisno od preene kilometrae.190ODRAVANJEIBRIGAOVOZILU(O) Preporuene intervencije() Obavezne intervencijePERIODINE PROVERENa svakih 1.000 km ili pre dugihputovanja proverite i eventualnopopravite:nivo rashladne tenosti motora;nivo koione tenosti;nivo tenosti za pranje stakala;pritisak i stanje pneumatika;rad sistema rasvete (farova,pokazivaa pravaca, svetla upozorenja,itd.);rad sistema ienja/pranja stakala ipoloaj/istroenost metlica brisaavetrobrana/zadnjeg stakla.Na svakih 3.000 km proverite ieventualno dopunite: nivo motornogulja.ZAHTEVNA UPOTREBAVOZILAU sluaju da se vozilo preteno koristi unekom od sledeih uslova:pranjavi putevi;kratka i uestala putovanja (manja od7-8 km) na spoljnim temperaturamaispod nule;motor koji esto radi na malom brojuobrtaja ili putovanja na dugim relacijamapri maloj brzini, ili u sluaju duegmirovanja;sledee provere je potrebno obavljatiee nego to je navedeno u Planuredovnog odravanja:provera stanja i istroenosti ploicaprednjih koionih diskova;provera zaprljanosti brava poklopacamotora i prtljanika, ienje ipodmazivanje mehanizama;vizuelna provera stanja: motora,menjaa, prenosa, krutih i fleksibilnihdelova cevovoda (auspuh/dovodgoriva/konice), gumenih delova(manetne/creva/aure, itd.);provera napunjenosti akumulatora inivoa tenosti (elektrolita);vizuelna kontrola stanja remenjadodatnih komandi;provera i eventualna zamenamotornog ulja i filtera;provera i eventualna zamenaantipolenskog filtera;proverite i, ukoliko je neophodno,zamenite ureaj za preiavanjevazduha;191KUITE MOTORAPROVERA NIVOA153) 154)55)Verzije 1.4 16V 95cv1. Tenost za konice 2. Akumulator 3. Tenost za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla 4. Tenost za hlaenje motora5. Mera ulja u motoru 6. ep / Dolivanje ulja u motor199 09026J0001EM192ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUVerzija 1.4 T-Jet 120cv1. Tenost za konice 2. Akumulator 3. Tenost za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla 4. Tenost za hlaenje motora5. Mera ulja u motoru 6. ep / Dolivanje ulja u motor200 P1030198-000-000193Verzija 1.6 16V Multijet 120cv1. Tenost za konice 2. Akumulator 3. Tenost za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla 4. Tenost za hlaenje motora5. Mera ulja u motoru 6. ep / Dolivanje ulja u motor201 09026J0003EM194ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUVerzija 1.3 Multijet 95cv1. Tenost za konice 2. Akumulator 3. Tenost za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla 4. Tenost za hlaenje motora5. Mera ulja u motoru 6. ep / Dolivanje ulja u motor202 09026J0002EM195MOTORNO ULJE155)56)Provera ulja treba obavljati na vozilu uhorizontalnom poloaju, nekolikominuta (oko 5) nakon iskljuivanjamotora.Proverite da li je nivo ulja izmeu MIN iMAX na merau.Ako je nivo ulja blizu ili ispod oznakeMIN, dodajte ulje preko otvora zadolivanje sve dok ne dostigne oznakuMAX.Izvucite mera za kontrolu motornogulja, oistite ga glatkom krpom i ponovoje vratite. Ponovo izvucite mera iproverite da li je nivo motornog uljaizmeu MIN i MAX na merau.Potronja motornog ulja57)4)Maksimalna potronja motornog ulja je,indikativno, 400 grama na 1000 km. Uprvom periodu upotrebe vozila motor jeu fazi usklaivanja, zbog toga sepotronja motornog ulja moe smatratistabilnom tek nakon prelaska prvih5000 6000 km.UPOZORENJE Nakon dodavanja ilizamene ulja, pre provere nivoa,pokrenite motor na nekoliko sekundi isaekajte nekoliko minuta nakoniskljuivanja.RASHLADNA TENOSTMOTORA156)58)Ako ovaj nivo nije dovoljan, odvijte epsa posude 4 i sipajte tenost kako jeopisano u odeljku "Tehniki podaci".TENOST ZA PRANJEPREDNJEG / ZADNJEGSTAKLA157) 158)Ako ovaj nivo nije dovoljan, skinite ep3 sa posude i sipajte tenost kako jeopisano u odeljku "Tehniki podaci".TENOST ZA KONICE159) 160)59)Proverite da li je tenost namaksimalnom nivou.Ako nivo tenosti u rezervoaru nijedovoljan, skinite ep 1 sa posude isipajte tenost kako je opisano uodeljku "Tehniki podaci".UPOZORENJE Oistite paljivo eprezervoara i povrinu oko njega. Priotvaranju epa strogo vodite rauna daeventualne neistoe ne dospeju uposudu.Za dolivanje koristite, uvek, levak saugraenim filterom iji propust je manjiili jednak 0,12 mm.UPOZORENJE Koiona tenostapsorbuje vlagu i zato, ako se vozilokoristi preteno u podrujima savisokim procentom atmosferske vlage,tenost treba menjati ee nego to jeto navedeno u "Planu redovnogodravanja".AKUMULATOR161) 162) 163)59)5)Akumulator ne zahteva dopunjavanjeelektrolita destilovanom vodom.Periodina provera, koju vri ovlaeniservis za vozila marke Fiat, neophodnaje da se proveri njegov efikasnost.Zamena akumulatoraUkoliko je potrebno, akumulatorzameniti drugim originalnim koji ima istekarakteristike. Za odravanjeakumulatora slediti uputstva koja je daoproizvoa akumulatora.SAVETI ZAPRODUAVANJE VEKATRAJANJAAKUMULATORASaveti za produavanje vekatrajanja akumulatoraKako se akumulator ne bi prebrzoistroio i kako bi se sauvala njegovafunkcionalnost due vreme, paljivosledite ova uputstva:196ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUkada parkirate vozilo, vodite raunada su sva vrata i haube dobro zatvorenikako ne bi, unutar vozila, ostaleupaljene lampe;ugasite unutranja svetla: u svakomsluaju vozilo ima sistem za automatskogaenje unutranjih svetala;kada je motor iskljuen, nemojtedugo da ostavljate ureaje ukljuene(npr. radio, top svetla, itd).pre bilo kakve intervencije naelektrinom ureaju, iskljuite kabl sanegativnog pola akumulatora.Ako, nakon kupovine vozila, elite dainstalirate elektrine dodatne ureajekoji zahtevaju trajno elektrinonapajanje (npr. alarmi i sl.) ili dodatneureaje koji utiu na potronju struje,obratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat ije e vam struno osobljeproceniti ukupno apsorpciju struje.61)UPOZORENJE Nakon uklanjanjaakumulatora, volanu je potrebnainicijalizacija koja se prikazuje paljenjemlampice na instrument tabli (ilisimbola na displeju). Da biste izveli ovajpostupak dovoljno je da okrenete volansa jednog na drugi kraj ili dajednostavno nastavite pravolinijski da sekreete stotinak metara.UPOZORENJE Akumulator koji duevreme napunjen ispod 50% oteuje seusled sulfatizacije i smanjuje se njegovkapacitet i sposobnost za paljenje.Pored ovoga, jae je podloanmogunosti smrzavanja (do toga moedoi ve na 10C). U sluaju duegstajanja, pogledajte odeljak "Duemirovanje vozila".PANJA153) Nemojte puiti nikada tokomintervencija na kuitu motora: moe bitizapaljivih gasova i isparenja i tada postojirizik od poara.154) Dok je motor topao, radite vrlo sakuitem motora: opasnost od opekotina.Nemojte se previe pribliavati rashladnomventilatoru hladnjaka: elektroventilator moeda se pokrene, postoji opasnost odpovreda. Obratite panju na marame,kravate i odeu koja nije pripijena uz telo:postoji mogunost da ih povuku organi upokretu.155) Kada se doliva ulje motora, saekajteda se motor ohladi pre nego to otvoriteep za punjenje. Ovo posebno vai zavozila koja imaju aluminijumski ep (gdepostoji). PANJA: opasnost od opekotina!156) Hladnjak je pod pritiskom. ep,ukoliko je potrebno, zamenite samooriginalnim, u suprotnom bi mogla bitinaruena efikasnost sistema. Kada jemotor topao, nemojte da skidate ep saposude: opasnost od opekotina.157) Nemojte putovati kada je posuda zatenost za panje stakala prazna: brisanjestakala je od izuzetne vanosti za boljuvidljivost. Uestali rad ureaja bez tenosti,mogao bi da oteti ili uniti neke deloveureaja.158) Neki komercijalni aditivi u tenosti zapranje stakala su zapaljivi: kuite motorasadri tople delove koji ib, ako dou ukontakt, mogli da dovedu do poara.159) Koiona tenost je otrovna i izuzetnokorozivna. Pri sluajnom dodiru, odmahoperite delove tela sa kojima je dolo ukontakt vodom i neutralnim sapunom apotom isperite sa dosta vode. U sluajugutanja, odmah se obratite lekaru.160) Simbol , koji se nalazi na posudi,pokazuje da je re o sintetikoj tenosti zakonice i pravi razliku izmeu onihmineralnih. Upotreba tenosti mineralnogtipa trajno oteuje specijalne gumenedihtunge ureaja za koenje.161) Tenost u akumulatoru je otrovna ikorozivna. Izbegavajte kontakt sa koom ioima. Nemojte se pribliavati akumulatorus otvorenim plamenom ili sa moguimureajima koji varnie: opasnost oeksplozije i poara.162) Rad sa previe niskim nivoom tenostitrajno oteuje akumulator i moe dovestido njegove eksplozije.163) Kad god vrite neke radnje naakumulatoru ili u njegovoj blizini, uvekzatitite oi uz pomo posebnih zatitnihnaoara.UPOZORENJE55) Panja, tokom sipanja vodite rauna dane pomeate tenosti: sve tenosti sumeusobno nekompatibilne! Dolivanjeneadkvatne tenosti moe ozbiljno da otetivozilo.19756) NIvo ulja ne sme nikada da premaiMAX vrednost.57) Nemojte dodavati ulje sa karakteristikakoje su drugaije od ulja koje je ve umotoru.58) Rashladni sistem motora koristi zatitnutenost protiv zamrzavanja PARAFLU UP.Za eventualna dolivanja koristite tenosttipa istog kao i ona koja se nalazi urashladnom sistemu. Tenost PARAFLU UPse ne sme meati sa bilo kojim drugimtipom tenosti. Ukoliko je potrebno proveritiovaj uslov apsolutno izbegavajte pokretanjemotora i ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.59) Nemojte dozvoliti da se tenost zakonice, koje je izuzetno korozivno, doe ukontakt sa ofarbanim delovima. Ako se todogodi, odmah isperite vodom.60) Ako e vozilo due vreme bilozaustavljeno u uslovima velike hladnoe,skinite akumulator i odnesite ga nazagrejano mesto kako se ne bi zaledio.61) Nepravilna montaa elektrinih ielektronskih dodatnih ureaja moe ozbiljnoda oteti vozilo. Ako se, nakon kupovinevozila, elite da instalirate dodatke (npr.ureaji protiv krae, radijski telefon, itd..)obratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat koji e vam preporuitinajadekvatnije ureaje i, pre svega,posavetovae vas da uvek koristiteakumulator sa veim kapacitetom.UPOZORENJE4) Iskorieno ulje motora i zamenjeni filterza ulje sadre opasne supstance za ivotnusredinu. Za zamenu ulja i filtera, savetuje seda se obratite ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat.5) Akumulatori sadre izuzetno opasnesupstance za ivotnu okolinu. Za zamenuakumulatora, obratite se ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.PUNJENJEAKUMULATORAUPOZORENJAUPOZORENJE Opis procedurepunjenja akumulatora je dato samo uinformativne svrhe. Za obavljanje oveoperacije se obratite ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.UPOZORENJE Pre nego to iskljuiteelektrino napajanje akumulatora,saekajte najmanje jedan minut odpostavljanja kontakt brave u poloajSTOP i zatvaranja vrata sa stranevozaa. Pri sledeem povezivanjuakumulatora na elektrini dovodnapajanja, proveriti da li je kontakt bravau poloaju STOP i da li su vrata nastrani vozaa zatvorena.UPOZORENJE Savetuje se laganopunjenje na niskoj amperai u trajanjuod oko 24 asa. Dugotrajno punjenjemoe otetiti akumulator.UPOZORENJE Od sutinske je vanostida ice elektrinog ureaja buduispravno povezane na akumulator, tj.plus (+) na pozitivan prikljuak i minus() na negativan prikljuak. Klemeakumulatora su oznaene oznakom zapozitivan prikljuak (+) i negativanprikljuak () i nalaze se na kuituakumulatora sa gornje strane. Prikljuciza ice ne smeju da korodiraju i morajubiti vrsto privreni na kleme. Ako sekoristi punja koji brzo puni a198ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUakumulator je prikljuen na vozilo, preprikljuivanja punjaa, iskljuiti obe iceakumulatora vozila. Nemojte koristitipunja za brzo punjenje zaobezbeivanje startnog napona.VERZIJE BEZ SISTEMASTART&STOPZa punjenje uradite sledee:odvojite stezaljku negativnog pola odakumulatora;poveite sa polovima akumulatoravodove ureaja za punjenje, potujuipolaritet;ukljuite ureaj za punjenje;po zavretku punjenja, iskljuiteureaj pre odvajanja akumulatora;poveite stezaljku negativnog pola saakumulatorom;VERZIJE SA SISTEMOMSTART&STOP(ako postoji)Za punjenje uradite sledee:Odvojite prikljuak 1sl. 203 (pritiskom na taster 2) odsenzora 3 za nadzor stanja akumulatorana negativnom polu (-) 4 samogakumulatora;poveite pozitivan vod (+) ureaja zapunjenje sa pozitivnim polomakumulatora 5 a negativni vod (-) saprikljukom senzora 4 kao na slici;ukljuite ureaj za punjenje. Pozavretku punjenja, iskljuite ureaj;nakon iskljuivanja ureaja sanapajanja, ponovo povezati prikljuak1 na senzor 3 kao na slici.PROCEDUREODRAVANJA164) 166) 167)Na sledeim stranicama se nalazeneophodni standardi odravanjapredvieni od strane strunjaka koji suprojektovali vozilo.Osim ovih odreenih uputstava zaredovno odravanje, predvieni su idrugi zahvati koji bi mogli da zahtevajuintervencije ili zamene za vreme vekatrajanja vozila.MOTORNO ULJEProvera motornog ulja65)Da bi se obezbedilo pravilnopodmazivanje motora, neophodno je daulje uvek bude na predvienom nivou(videti paragraf "Kuite motora" ovogodeljka).Redovno proveravati nivo ulja, naprimer prilikom svake dopune goriva.Provera se vri oko 5 minuta nakonzaustavljanja motora, nakon to jedostignuta puna radna temperatura.Osim toga, vozilo treba da je parkiranona to je mogue ravnijem terenu.Nivo ulja uvek treba da se nalazi unutarlinije izmeu minimuma i maksimumana kontrolnoj ipki.Zamena motornog uljaVideti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sa203 09036J0001EM199predvienim intervalima odravanja.Izbor motornog uljaDa bi se obezbedile optimalneperformanse i maksimalna zatita usvim uslovima rada, savetuje seupotreba iskljuivo ulja sa ACEAsertifikatom (pogledati opis u paragrafu"Tenosti i maziva" odeljka "Tehnikipodaci").Aditivi motornog uljaSrdano se preporuuje da ne dodajeteaditive motornom ulju (osim pigmentaza detekciju gubitaka).Motorno ulje je proizvod posebnoosmiljen za vozilo i njegoveperformanse mogu biti umanjenedodavanjem aditiva.Odlaganje potroenog motornogulja i odgovarajuih filteraZa odlaganje motornog ulja iodgovarajuih filtera se obratitenadlenim organima koji e vasupoznati sa lokalnim propisima.UPOZORENJE Potroeno motorno uljei filteri za ulje koji se nepravilno odloemogu ozbiljno ugroziti okolinu.FILTER MOTORNOG ULJAZamena filtera motornog uljaFilter za motorno ulje treba menjatiprilikom svake zamene motornog ulja.Za zamenu se preporuuje originalnifilter, konstruisan specijalno za ovovozilo.FILTER ZA VAZDUH164)Zamena filtera za vazduhVideti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sapredvienim intervalima odravanja.Za zamenu se preporuuje originalnifilter, konstruisan specijalno za ovovozilo.ODRAVANJE KLIMAUREAJA66) 67)Da bi se obezbedile maksimalneperformanse, klima ureaj premaovlaenom servisu za vozila marke Fiattreba proveravati i odravati na poetkuletnje sezone.UPOZORENJE Nemojte koristitihemijske supstance za pranje klimaureaja jer se unutranje komponentemogu otetiti. Ovakva oteenja nepodleu garanciji.Zamena filtera za polen(ako postoji)Videti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sapredvienim intervalima odravanja.Za zamenu filtera se obratitiovlaenom servisu za vozila markeFiat.FILTER ZA DIZEL GORIVO(verzije na dizel)Videti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sapredvienim intervalima odravanja.Za zamenu se preporuuje originalnifilter, konstruisan specijalno za ovovozilo.PODMAZIVANJEPOKRETNIH DELOVAKAROSERIJERedovno podmazujte brave i pokretnihdelova karoserije, ukljuujui i elementekao to su ine sedita, arke vrata (iodgovarajui valjci), vrata prtljanika ipoklopac motora. Koristite mast zapodmazivanje na bazi litijuma da biispravan i tih rad bio zagarantovan i radizatite od re i habanja.Paljivo oistite delove tako da seuklone svi tragovi praine i prljavtine.Nakon podmazivanja uklonite viakmasti i ulja. Obratite naroitu panju i naureaj za zatvaranje poklopca motora,da bi se obezbedilo njegovo pravilnofunkcionisanje. Za vreme rada ispodhaube koji treba obavljati kada je motorhladan, nemojte zaboraviti da proverite,oistite i podmaete i odgovarajueureaje za zatvaranje, kaenje isigurnosne ureaje.Dva puta godinje podmazati spoljnekljuaonice brave. Malu koliinulubrikanta visokog kvaliteta naneti nakljuaonicu brave.200ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUUkoliko je potrebno, obratiti seovlaenom servisu za vozila markeFiat.STAKLAObratite panju na zagrevanje zadnjegstakla, ako je ukljuena funkcija zaodleivanje, pazite na temperaturustakla prilikom ienja i kada decamogu doi u dodir sa zagrejanompovrinom. Staklo moe biti vrelo.Nemojte nikada koristiti abrazivnideterdent za ienje povrine stakala.Nemojte koristiti strugae ni zailjenepredmete koji mogu ogrebati staklo.Za pranje retrovizora sipajte deterdentna krpu kojom ete istiti. Nemojtesipati deterdent direktno na staklo.Eventualne nalepnice se mogu odlepitinakon pranja stakla hladnom vodom.PREDNJI I ZADNJIBRISAI165)Povremeno oistite vetrobran i zadnjestaklo i profile od gume brisaa.Koristite suner ili meku krpu ineabrazivni deterdent. Na ovaj nainse uklanja so ili neistoe koje se taloeprilikom vonje.Dui rad brisaa na suvom staklu moeotetiti gumu i izgrebati staklo. Zauklanjanje neistoa sa suvog stakla,uvek sa brisaima istovremenoaktivirajte i prskalice za staklo.U sluaju izuzetno niskih spoljnihtemperatura (ispod 0C), preukljuivanja brisaa, proverite da nijeblokirano kretanje gumenog dela ukontaktu sa staklom. Ukoliko jepotrebno, odblokirati ga odgovarajuimantifriz proizvodom.Nemojte koristiti brisae za uklanjanjeleda ili mraza brisaima.Osim toga izbegavajte kontaktgumenog profila sa naftnim derivatimakao to su motorno ulje, benzin, itd.UPOZORENJE Predvieni vek trajanjagume brisaa varira u zavisnosti oduestalosti upotrebe, u svakom sluajuse preporuuje zamena gume jednomgodinje. Kada je guma istroena, moese primetiti zvuk, tragovi na staklu ilitragovi vode. U ovim sluajevimaoperite gume brisaa ili ih zameniteukoliko je potrebno.UPOZORENJE Vonja sa istroenomgumom brisaa predstavlja ozbiljan rizikjer smanjuje vidljivost u sluaju loihatmosferskih uslova.Podizanje brisaa (Funkcija"Service position")Funkcija "Service position" omoguavavozau da lake zameni gumu brisaa ida ih zatiti u sluaju snega.Aktivacija funkcijeDa bi se ova funkcija aktiviralaneophodno je iskljuiti brisae (prsten 1sl. 204 poloaju ) pre okretanjakontakt brave u poloaj STOP.Funkcija se moe aktivirati samo u rokuod 2 minuta nakon prelaska kontaktbrave u poloaj STOP.Da biste mogli da aktivirate funkciju,podignite i drite ruicu nagore(nestabilan poloaj) najmanje polasekunde.Prilikom svake uspene aktivacijefunkcije, guma se pomera da bioznaila uspeno zadatu komandu.Komanda se moe ponoviti maksimalnotri puta. etvrto ponavljanje deaktivirafunkciju.Ako se nakon primene funkcije kontaktbrava postavi u poloaj MAR a metlicabrisaa je u drugaijem poloaju odonog za vreme mirovanja (na dnuvetrobrana), brisai e se vratiti upoloaj mirovanja samo nakonkomande koja se zadaje putem ruice(podizanjem ruice nagore, u nestabilan204 P2000063-000-000201poloaj) ili prilikom brzine koja prelazi5km/h.Deaktivacija funkcijeFunkcija se deaktivira ako:je prolo 2 minuta od kada jekontakt brava postavljena u poloajSTOP;je kontakt brava postavljena upoloaj MAR a brisai su u poloajumirovanja;komanda funkcije je ponovljena etiriputa.Zamena metlica brisaa vetrobranaPostupiti na sledei nain:podignuti brisa, pritisnuti taster 1sl. 205 opruge spoja i skinuti gumu sabrisaa;staviti novu gumu ubacivanjemjezika na odgovarajue mesto iproveriti da li je dobro privreno;spustiti brisa na staklo.UPOZORENJE Nemojte pokretatibrisae kada su odignuti od stakla.Zamena gume zadnjeg staklaPostupiti na sledei nain:rairite dva vizira kako prikazujustrelice i rotirajte poklopac 1sl. 206 prema spolja;odvrnite navrtku 2 u ukolnite ruku3 sa centralne osovine;pravilno poravnajte novu ruku;zategnuti zavrtanj 2 i spustitipoklopac 1.Prednji brisai / Zadnji brisaiMlaznice pranje vetrobranskog iprednjeg stakla stakla su fiksne sl. 207 isl. 208. Ako mlaz ne izlazi, proverite presvega da li ima tenosti u posudi zatenost za pranje stakla (videti paragraf"Kuite motora" ovog odeljka). Uvekkoristite samo preporuenu tenost;nemojte koristiti samo vodu.Nakon toga proveriti da li su otvoriblokirani, oistite ih iglicom ako jesu.205 09046J0002EM206 P103190A-000-000207 09046J0003EM208 P1030145-000-000202ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUAUSPUH166) 167)68)Odgovarajue odravanje auspuhamotora predstavlja najbolju zatitu odprodora ugljen monoksida u kabinu.Ako primetite neobian zvuk auspuha,ili prisustvo dima u kabini, ili ako su dnoasije ili zadnji deo vozila oteeni,proverite ceo auspuh i susedne delovekaroserije u ovlaenom servisu zavozila marke Fiat da biste izdvojilieventualne trule, oteene i dotrajalekomponente ili koje su se pomerile uodnosu na ispravan poloaj prilikommontae.Otvoreni avovi ili labavi spojevi moguproputati u kabinu izduvne gasove.Prilikom svakog podizanja vozilaproveriti auspuh. Zameniti komponentetamo gde je potrebno (za ovo se obratitiovlaenom servisu za vozila markeFiat).U normalnim radnim uslovimakatalizatoru nije potrebno odravanje:da bi se za svaki sluaj obezbediopravilan rad i izbegla oteenja,izuzetno je vano da motor savrenofunkcionie.Za svoenje rizika od oteenjakatalizatora na minimum, postupiti nasledei nain:nemojte gasiti motor ili iskljuivatikontakt bravu kada je vozilo ubaeno ubrzinu i kree se;nemojte pokuavati da pokrenetemotor inercijom;nemojte insistirati na korienjuvozila ako je broj obrtaja u praznomhodu nepravilan ili su uslovi radaoigledno nepravilni.RASHLADNI UREAJCurenje rashladne tenosti motora(antifriza) ili pare iz hladnjaka moeizazvati teke opekotine.Ako primetite paru koja izlazi iz kuitamotora, ili se uje pitanje, ne otvarajtehaubu dok se hladnjak ne ohladi.UPOZORENJE Nemojte nikadapokuavati da skinete poklopac kadasu hladnjak ili ekspanziona posuda vreli:OPASNOST OD OPEKOTINA!Provera rashladne tenosti motoraSvake godine proveravajte nivorashladne tenosti motora (pomogustvu pre poetka zimskogperioda).Ako se u rashladnoj tenosti motoranalaze neistoe, potrebno je isprazniti,oprati i ponovo napuniti rashladniureaj: obratiti se ovlaenom servisuza vozila marke Fiat.Proverite prednji deo kondenzatora, dali su se nakupili insekti, lie i drugiotpad. Svaki put kada se zaprlja,oistite ga blagim ispiranjem vodom.Prekontroliite creva rashladnog ureajamotora, da guma nije propala i da nemapukotina, procepa, useka i prepreka naprikljucima sa strane ekspanzioneposude i sa strane hladnjaka. Akosumnjate u curenje iz ureaja (npr. akoje potrebno esto dopunjavanje),proverite nepropusnost u ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.Kada je motor ugaen i temperaturarada je normalna, proveritinepropusnost poklopca hladnjaka.UPOZORENJE NEMOJTE skidatipoklopac ako tenost kljua:OPASNOST OD OPEKOTINA!UPOZORENJE Pre skidanja poklopcarezervoara za rashladnu tenostmotora, saekajte da se ureaj ohladi.Dopuna/pranjenje/pranjerashladne tenosti motoraAko je rashladna tenost motora(antifriz) prljava, neka se pranje iispiranje obavi u ovlaenom servisu zavozila marke Fiat.Videti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sapredvienim intervalima odravanja.UpozorenjaZa dopunu koristiti tenost koja imaiste karakteristike kao u tabeli "Tenostii lubrikanti" (videti odeljak "Tehnikipodaci").Nemojte koristiti istu vodu,rashladne tenosti motora na bazialkohola, antikorozive ili aditivneproizvode protiv re jer mogu biti203nekompatibilni sa rashladnom tenostimotora i prouzrokovati blokaduhladnjaka. Preporuuje se upotrebarashladne tenosti na bazi propilenglikola.Poklopac hladnjaka rashladnogureaja motoraPoklopac mora biti zatvoren na dnu dane bi dolo do gubitka rashladnetenosti motora i da bi se obezbediopovratak tenosti u hladnjak izekspanzione posude.Povremeno proveriti poklopac i oistitiga od eventualnih taloga na spoljnojpovrini.UpozorenjaNikada nemojte dodavati rashladnutenost kada je motor vreo ili pregrejan.Nemojte pokuavati da rashladitepregrejan motor poputanjem iliskidanjem poklopca. Toplota zapravoprouzrokuje znaajno poveanje pritiskau rashladnom ureaju.Koristite samo poklopac hladnjakapredvien za vozilo da bi se izbeglaoteenja motora.Odlaganje iskoriene rashladnetenosti motoraOdlaganje iskoriene rashladnetenosti motora podlee zakonskojregulativi: obratite se nadlenimorganima koji e vas upoznati salokalnim propisima.UpozorenjaDa ivotinje ili deca ne bi progutalitenost, nemojte je uvati u otvorenimposudama i prosipati na zemlju. Ako seproguta, odmah se obratite lekaru.odmah ukloniti eventualne tragovetenosti sa zemlje.Nakon zaustavljanja vozila nakonkratke vonje se moe desiti da seprimeti para koja izlazi iz prednjeg delahaube. Radi se o uobiajenoj pojaviusled kie, snega ili velike vlanosti napovrini hladnjaka.Kada su motor i ureaj hladni,nemojte dodavati rashladnu tenostpreko maksimalnog nivoa koji jenaznaen u posudi u unutranjostimotora.SISTEM KONICADa bi sistem konica imaozagarantovano maksimalnu efikasnost,povremeno proverite komponente: zaovo se obratiti ovlaenom servisu zavozila marke Fiat.Videti opis u okviru "Plana redovnogodravanja" za upoznavanje sapredvienim intervalima odravanja.UPOZORENJE Voziti sa stopalomnaslonjenim na konicu moe umanjitinjenu efikasnost i poveati rizik odudesa. Za vreme vonje nemojte nikadadrati stopalo na konici i nemojte jebespotrebno pritiskati da se konice nebi pregrejale: preterana upotrebadiskova moe otetiti sistem konica.UpozorenjaZa dopunu koristiti tenost koja imaiste karakteristike kao u tabeli "Tenostii lubrikanti" (videti odeljak "Tehnikipodaci").Za dopunu koristiti samo novutenost za konice ili tenost u dobrozatvorenoj posudi. Tenost za konice uotvorenoj posudi upija vlanost: ovajuslov moe izazvati nepredvienokljuanje tenosti prilikom dueg iiznenadnog koenja to izazivaneoekivane kvarove konica. Ovomoe biti uzrok nezgoda.Poklopac tenosti za konice (nalazise u kuitu motora) treba da budedobro zatvoren.Suvina koliina tenosti za konicemoe da iscuri iz rezervoara na vruedelove motora i usled toga moe doido poara. Tenost za konice moeotetiti i lakirane povrine i delove odplastike: stoga obratite posebnu panju.Izbegavajte dodir tenosti zakonice sa tenostima na bazi nafte.Zaptivai poklopca se mogu otetiti, toizaziva neefikasnost konica.RUNI MENJAKoristiti samo ulje koja ima istekarakteristike kao u tabeli "Tenosti ilubrikanti" (videti odeljak "Tehnikipodaci").204ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUUestanost zamene uljaU normalnim uslovima funkcionisanjavozila nije potrebno menjati uljemenjaa, osim ako lubrikant ne doe udodir s vodom. U tom sluaju, zazamenu ulja se obratiti ovlaenomservisu za vozila marke Fiat.ZAMENA AKUMULATORAUkoliko je potrebno, akumulatorzameniti drugim koji ima istekarakteristike. Za zamenu se obratitiovlaenom servisu za vozila markeFiat.Za odravanje akumulatora sleditiuputstva koja je dao proizvoaakumulatora.PANJA164) Sistem za dovod vazduha (filter zavazduh, creva, itd.) moe igrati zatitnuulogu u sluaju povraaja plamena motora.NEMOJTE UKLANJATI takav sistem osimako ne moete da pristupite intervencijamana odravanju i popravkama. Pre paljenjamotora proveriti da sistem nije demontiran:ako izostane ova predostronost moe doido tekih povreda.165) Vonja sa istroenom gumom brisaapredstavlja ozbiljan rizik jer smanjujevidljivost u sluaju loih atmosferskihuslova.166) Izduvni gasovi su veoma opasni imogu biti smrtonosni. Sadre ugljenmonoksid, bezbojan gas bez mirisa koji,ako se udahne, moe izazvati trovanje ionesveivanje.167) Auspuh moe da dostigne visoketemperature i izazove poar ako se voziloparkira na zapaljiv materijal. ak i suvatrava i lie se mogu zapaliti ako dou udodir sa auspuhom. Izbegavajte parkiranjevozila ili njegovo korienje na mestima gdeauspuh moe doi u dodir sa zapaljivimmaterijalom.UPOZORENJE62) Preporuuje se da odravanje vozilapoverite ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat. Ako sami elite da obaviteuobiajene redovne i sitne intervencijeodravanja na vozilu, u svakom sluaju sepreporuuje korienje odgovarajuegalata, originalnih rezervnih delova ipotrebnih tenosti. Nemojte vriti nikakveintervencije ukoliko nemate potrebnoiskustvo.63) Pogreno odravanje vozila ili izostanakintervencija i popravki (kada su potrebne)moe prouzrokovati skuplje popravke,oteenja drugih komponenti ili negativanuticaj na performanse vozila. Ovlaeniservis za vozila marke Fiat. treba odmah dapregleda eventualne nepravilnosti ufunkcionisanju64) Vozilo ima tenosti za zatituperformansi i produavanje veka trajanjavozila i intervala odravanja. Nemojtekoristiti hemijska sredstva za pranje ovihkomponenti jer mogu otetiti motor, menjaili klima ureaj. Takva oteenja nisupokrivena garancijom. Ako je potrebnopranje zbog nepravilnog rada nekekomponente, koristiti iskljuivo za toposebno namenjenu tenost.65) Nedovoljna ili suvina koliina ulja udonjem kuitu motora je izuzetno tetna zamotor. Vodite rauna da bude naodgovarajuem nivou.66) Zatraiti iskljuivo upotrebu rashladnihsredstava i maziva za kompresor odobrenihi prilagoenih odreenom klima ureajuvozila. Neka neodobrena rashladnasredstva se mogu zapaliti i eksplodirati, sarizikom od povreda. Upotreba neodobrenihrashladnih sredstava i lubrikanata moeizmeu ostalog ugroziti efikasnost ureaja idovesti do potrebe da se obave skupepopravke.67) Klima ureaj ima rashladno sredstvopod visokim pritiskom: da bi se izbeglepovrede i oteenja ureaja, eventualnazamena ili dopuna rashladnog sredstva ilibilo koja druga popravka koja iziskujerastavljanje cevi mora biti obavljena uovlaenom servisu za vozila marke Fiat.20568) Vozila sa katalitikim konvertorom trebada koriste iskljuivo bezolovni benzin.Benzin koji sadri olovo moe odmahotetiti katalizator i ponititi funkcijusmanjenja tetne emisije, uz ozbiljnougroavanje performansi motora, koji senepovratno unitava. Ako motor nefunkcionie ispravno, naroito kodnepravilnog paljenja ili gubitka performansi,odmah se obratiti ovlaenom servisu zavozila marke Fiat. Dui i nepravilan radmotora moe izazvati pregrevanjekatalizatora i kao posledicu, moguaoteenja katalizatora i vozila.PODIZANJE VOZILAU sluaju da je potrebno podii voziloobratite se ovlaenom servisu za vozilamarke Fiat, koja je opremljenakranovima ili radionikim dizalicama.Mesta za podizanje vozila su oznaenena bonim stranama simbolima(videti sliku sl. 209 ).FELNE I PNEUMATICI168) 169) 170) 171) 172)BEZBEDNOSNEINFORMACIJEPre dugih putovanja i svakako naotprilike svake dve sedmice proveritipritisak pneumatika, ukljuujui irezervni toak. Proveru izvriti kada supneumatici hladni.Prilikom korienja vozila je normalanporast pritiska usled zagrevanjapneumatika; za optimalne vrednostipritiska u pneumaticima videti opis uparagrafu "Tokovi" odeljka "Tehnikipodaci".Pogrean pritisak izaziva nepredvienupotronju pneumatika sl. 210:normalan pritisak: gazei sloj seravnomerno troi; nedovoljanpritisak: gazei sloj se troi naroito209 P2000005-000-000210 09056J0002EM206ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUna ivicama; previe visok pritisak:gazei sloj se troi naroito usredini;Pneumatike treba zameniti kada sedubina ara smanji na 1,6 mm.OPTE INFORMACIJE168) 169) 170) 171) 172)69)Da bi se izbegla oteenja pneumatika,sledite sledee mere predostronosti:izbegavajte naglo koenje, kretanjeuz kripu guma i jake udarce o ivinjak,rupe i prepreke na kolovozu i duuvonju na neravnom kolovozu.periodino proveravajte da napneumaticima nema ureza sa strane,izboina ili se gazei sloj nepredvienotroi;izbegavajte vonju sa pretovarenimvozilom. Ako se jedan pneumatikprobui, odmah se zaustavite izamenite ga;na svakih 10000/15000 kilometaraizvriti zamenu pneumatika,zadravajui ih sa iste strane vozila dase ne bi obrnuo smer rotacije (kada supneumatici "jednosmernog" tipa).Pneumatici sa jednosmernim gazeimslojem se prepoznaju po strelicama sastrane koje ukazuju na predvien smerrotacije, koji se apsolutno morapotovati. Samo tada pneumaticizadravaju svoje karakteristike upogledu prijanjanja, buke, otpora pritroenju i drenae na mokrom kolovozu;pneumatik stari iako se slabo koristi.Pukotine na gazeem sloju i sa stranesu znak starenja pneumatika. U svakomsluaju, ako su pneumatici u upotrebivie od 6 godina, potrebno je da ihprekontrolie vulkanizer. Nemojtezaboraviti da sa naroitom panjomprekontroliete rezervni toak;u sluaju zamene, uvek stavite novepneumatike i izbegavajte one sumnjivogporekla;izbegavajte vonju ako su gumedelimino ili u potpunosti izduvane, jerto moe ugroziti bezbednost vozila kao iotetiti penumatike tako da se ne mogupopraviti.prilikom zamene pneumatika bitrebalo zameniti i ventil.FELNE I PNEUMATICIZa tipove i felni i pneumatika videti opisu paragrafu "Tokovi" odeljka "Tehnikipodaci".LANCI ZA SNEG69)Upotreba lanaca za sneg od 9 mm jedozvoljena na pneumaticima205/55 R16 i 195/65 R15.UpozorenjaPropisi u svakoj zemlji odreujukorienje lanaca za sneg. U nekimzemljama, gume koje su oznaene saM+S (Mud and Snow - Blato i sneg) sesmatraju zimskom opremom; njihovaupotreba je izjednaena sa upotrebomlanaca za sneg.Lanci za sneg se stavljaju samo nagume prednjih tokova.Proveriti zategnutost lanaca za snegnakon nekoliko desetina metara.UPOZORENJE Upotreba lanaca zasneg na gumama koje nisu originalnihdimenzija moe otetiti vozilo.UPOZORENJE Korienje pneumatikaraznih dimenzija ili tipova (M+S, zasneg, itd...) na prednjoj i zadnjoj osovinimoe ugroziti vonju automobila iizazvati gubitak kontrole nad vozilom iudese.SAVETI U VEZI SAROTACIJOMPNEUMATIKAPrednji i zadnji pneumatici su izloenirazliitom optereenju i naprezanjuusled skretanja, manevrisanja i koenja.Zbog toga se neravnomerno troe.Da bi se ovo prevazilo, mogue jerotirati tokove u prigodnom momentu.Pod rotacijom pneumatika sepodrazumeva stavljanje tokova u drugipoloaj u odnosu na vozilo. Jedan207toak se stavlja na drugu osovinuvozila.Rotacija pneumatika doprinosiodravanju neizmenjenih performansiprijanjanja i pogona na mokrom,blatnjavom i neravnom kolovozu,obezbeujui optimalno manevrisanjevozilom.U sluaju neuobiajenog troenjapneumatika, utvrdite uzrok i ispravite gato je pre mogue, odmah se obratitiovlaenom servisu za vozila markeFiat.Na slici sl. 211 je prikazan preporuennain okretanja (strelica prikazuje smerkretanja vozila).PANJA168) Prianjanje vozila uz kolovoz zavisi i odpritiska u pneumaticima.169) Suvie nizak pritisak izazivapregrevanje pneumatika uz mogunostozbiljnog oteenja gume.170) Kod "jednosmernih" pneumatika,nemojte unakrsno menjati pneumatike, onesa desne strane nemojte stavljati na levu iobrnuto. Kod ove vrste pneumatika jejedino mogue premestiti tokove saprednje osovine na zadnju i obrnuto,zadravajui ih na istoj strani vozila.171) Nemojte ponovo lakirati felne odlegure pri procesu koji zahteva temperaturevie od 150C. Mehanike karakteristiketokova mogu biti ugroene.172) Vonja sa delimino izduvanim ilipotpuno izduvanim pneumaticima moe daugrozi bezbednost i nepopravljivo otetipneumatik.UPOZORENJE69) Sa postavljenim lancima, odravajtesmanjenu brzinu: nemojte prelaziti brzinu od50 km/h. Izbegavajte rupe, nemojte sepenjati na stepenike ili plonike nemojtedue voziti na neravnom kolovozu, da se nebi otetilo vozilo a ni kolovoz.DUE MIROVANJEVOZILAAko vozilo treba da miruje due odmesec dana, obavite sledee merepredostronosti:parkirajte vozilo na pokrivenom,suvom i ukoliko je mogue provetrenommestu i samo malo otvorite prozore;proverite da runa konica nijepodignuta;iskljuiti negativni prikljuak sa polaakumulatora i proverite koliko jenapunjen akumulator. Za vrememirovanja ova provera se mora vritijednom u tri meseca;svaki put kada se akumulator iskljuisa elektronike, proveravati koliko jenapunjen svakih trideset dana;oistiti i zatititi lakirane delovenanoenjem zatitnog voska;oistiti i zatititi sjajne metalne delovespecijalnim proizvodima koji se mogunabaviti na tritu;vozilo pokrijte ceradom od tekstila iliplastike sa rupicama, obratite posebnupanju da ne otetite lakirane povrineprevlaenjem praine koja se moe naina njoj. Nemojte koristiti cerade odkompaktne plastike koja ne omoguavaisparavanje vlanosti koja se nalazi napovrini vozila;napumpajte pneumatike na pritisakod +0,5 bar u odnosu na propisan ipovremeno ga proveravajte;211 P2000004-000-000208ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUnemojte prazniti rashladni ureajmotora;svaki put kada vozilo miruje dve ilivie nedelja, ukljuite motor i pustite gada radi u praznom hodu i pustite ureajza klimatizaciju da radi oko 5 minuta iregulie unutranji vazduh saventilatorom u maksimalnoj brzini. Ovaprocedura garantuje pravilnopodmazivanje ureaja, svodei naminimum eventualna oteenjakompresora kada se ureaj ponovobude aktivirao.UPOZORENJE Pre nego to iskljuiteelektrino napajanje akumulatora,saekajte najmanje jedan minut odpostavljanja kontakt brave u poloajSTOP i zatvaranja vrata sa stranevozaa. Pri sledeem povezivanjuakumulatora na elektrini dovodnapajanja, proveriti da li je kontakt bravau poloaju STOP i da li su vrata nastrani vozaa zatvorena.KAROSERIJAZATITA ODATMOSFERSKIH UTICAJAAutomobil poseduje najbolja tehnolokareenja za efikasnu zatitu karoserije odkorozije.Evo najvanijih:proizvodi i sistemi farbanja koji vozilupruaju zatitu od korozije i ogrebotina;upotreba pocinkovanog lima (iliprethodno obraenog), sa visokimstepenom otpornosti na koroziju;prskanje plastinih materijala, sazatitnom funkcijom, na najizloenijimdelovima: ispod vrata, unutarblatobrana, ivice, itd.upotreba "otvorenih" kuita, da bise izbegla kondenzacija i zadravanjevode, to moe pospeiti ranje iznutra.upotreba specijalnih filmova sazatitnom funkcijom protiv ogrebotinana najizloenijim delovima (npr. zadnjiblatobran, vrata, itd.)GARANCIJA NAKAROSERIJU I DONJIDEO VOZILAVozilo ima garanciju protiv perforacijaizazvanih korozijom svakog originalnogdela strukture ili karoserije. Za opteuslove garancije pogledati garantnuknjiicu.ODRAVANJEKAROSERIJEFarba70)6)U sluaju ogrebotina ili dubokogoteenja povrine, odmah popraviti tenepravilnosti da ne bi dolo doformiranja re.Odravanje farbe se sastoji od pranja,ija uestanost zavisi od uslova iokoline. Na primer, u oblastima savisokim atmosferskim zagaenjem iliako se vozi kolovozom po kome jeposuta so, savetuje se ee pranjevozila.Neki delovi vozila mogu imati mat boju,kojoj je potrebna posebna nega da biostala takva: videti uputstvo na krajuovog paragrafa 71)Za pravilno pranje vozila sledite sledeauputstva:ako se vozilo pere u automatskojperionici, skinuti antenu sa krova;ako se za pranje vozila koristeisparivai ili mlazevi pod visokimpritiskom, drati udaljenost od najmanje40 cm od karoserije da se ne bi otetilaili izmenila. Zadravanje vode u duemvremenskom periodu moe otetitivozilo;preporuljivije je prati karoserijumlazom vode pod niskim pritiskom;209prei preko karoserije sunerom sablagim rastvorom deterdenta uz estoispiranje sunera;dobro isprati vodom i osuiti mlazomvazduha ili jelenskom koom.Prilikom suenja naroito obratiti panjuna delove koji su manje izloeni (npr.otvori vrata, poklopac motora, okofarova, itd...) gde se voda moe lakezadrati. Vozilo nemojte prati nakonzaustavljanja na suncu ili kada je vruahauba: moe se promeniti sjaj farbe.Spoljne plastine delove treba istitiistim postupkom kao i kod obinogpranja vozila.UPOZORENJAIzbegavajte to je vie mogueparkiranje vozila ispod drvea; smolezamuuju sjaj farbe i poveavajumogunost pojave korozije.Ptiji izmet treba odmah paljivo oprati,jer je njegova kiselina naroitoagresivna.StaklaKoristite specijalne deterdente i istekrpe da se stakla ne bi ogrebala ili daim se prozirnost ne bi izmenila.UPOZORENJE Da se ne bi otetilielektrini otpornici koji se nalaze naunutranjoj strani zadnjeg stakla,paljivo prebrisati u smeru otpornika.Prednji faroviKoristiti meku, vlanu krpu i sapun zaautomobile.UPOZORENJE Prilikom pranjaprovidnih plastinih delova prednjihfarova, nemojte koristiti aromatinesupstance (npr. benzin) ili ketone (npr.aceton).UPOZORENJE Prilikom pranja mlazomvode, neka mlaz vode bude naudaljenosti od najmanje 20 cm odfarova.Kuite motoraNa kraju svake zime, paljivo opratikuite motora, pazite da neusmeravate mlaz vode direktno naelektronske instalacije i motore brisaa.Za ovu proceduru se obratitispecijalizovanim radionicama.UPOZORENJE Vozilo treba prati kadaje motor hladan i kontakt brava upoloaju STOP. Nakon pranja proveritida li su razne zatite (npr. zatite odgume i druge zatite) uklonjene ilioteene.UPOZORENJE70) Da bi se odrale estetske odlike farbe,ne savetuje se upotreba abrazivnihsredstava i sredstava za poliranje vozila.71) U perionicama izbegavajte pranjevaljcima i/ili etkama. Vozilo perite iskljuivoruno, pH neutralnim deterdentima; suitevlanom jelenjom koom. Nemojte koristitiabrazivna sredstva i sredstava za poliranjevozila. Ptiji izmet treba odmah paljivooprati, jer je njegova kiselina naroitoagresivna. Izbegavajte (osim ako nijeneizbeno) parkiranje ispod drvea; odmahukloniti smole biljnog porekla koje kad seosue, da bi se uklonile, potrebna jeprimena abrazivnih sredstava i sredstava zapoliranje, koji se nikako ne preporuuju dane bi otetili sjaj farbe. Za ienje prednjegi zadnjeg vetrobranskog stakla nemojtekoristiti istu tenost za pranje stakla;neohodno je razrediti je sa najmanje 50%vode. Ograniiti upotrebu tenosti za pranjestakla iskljuivo kada zahtevaju uslovispoljanje temperature.UPOZORENJE6) Deterdenti zagauju vodu. Vozilo peritesamo u prostoru opremljenom zasakupljanje i proiavanje otpadne vode.210ODRAVANJEIBRIGAOVOZILUUNUTRANJOST173) 174) 175)Povremeno proveriti stanje istoeunutranjosti vozila, ispod tepiha, kojimogu prouzrokovati oksidaciju lima.SEDITA I DELOVI ODTKANINEObrisati prainu mekom etkom iliusisivaem. Za bolje ienje presvlakakoje nisu od tkanine se preporuujenavlaiti etku. Prebrisati seditasunerom ovlaenim rastvorom vode ineutralnog deterdenta.KONA SEDITA(ako postoje)Suvu prljavtinu ukloniti jedva vlanomjelenjom koom ili krpom, bez velikogpritiska.Fleke od tenosti ili masnoe uklonitisuvom upijajuom krpom bez trljanja.Nakon toga preite mekanom krpom ilijelenjom koom ovlaenom rastvoromvode i neutralnog sapuna. Ako se flekane skine, upotrebite specijalneproizvode i obratite posebnu panju nauputstvo za upotrebu.UPOZORENJE Nikada nemojte koristitialkohol. Proverite da proizvodi koji sekoriste za ienje ne sadre alkohol injegove derivate ak i u malimkoncentracijama.DELOVI OD PLASTIKE IPRESVLAKE72)Oistiti plastiku u unutranjosti vozilakrpom po mogustvu od mikrofiberaovlaenom rastvorom vode i neutralnogneabrazivnog deterdenta.Za ienje upornih ili masnih flekakoristiti specijalne proizvode bezrastvaraa takvog sastava da nemenjaju izgled i boju komponenti.Za brisanje praine koristiti krpu odmikrofibera, eventualno ovlaenuvodom. Ne preporuuje se upotrebapapirnih maramica koje mogu daostave ostatke.PRESVLAKE OD KOE(ako postoje)za ienje ovih komponenti koristitisamo vodu i neutralan sapun. Nikadanemojte koristiti alkohol ili proizvode nabazi alkohola.Pre upotrebe odreenih proizvoda zaienje unutranjosti vozila, proveriti daproizvod ne sadri alkohol i/ilisupstance na bazi alkohola.PANJA173) Nikada nemojte koristiti zapaljiveproizvode kao to su naftni etri ili proizvodina bazi benzina za ienje unutranjostivozila. Naelektrisanje koje se generietrenjem za vreme ienja moe izazvatipoar.174) Nemojte drati aerosolne sprejeve uvozilu: postoji opasnost od eksplozije.Aerosolni sprejevi se ne smeju izlagatitemperaturi iznad 50C. U unutranjostivozila koje je na suncu temperatura moeznatno prei ovu vrednost.175) Podloga ispod pedala treba da budebez prepreka: proveriti da li su otirai ravni ine blokiraju pedale.UPOZORENJE72) Nemojte koristiti alkohol benzin i njihovederivate za ienje providnih delovainstrument table.211TEHNIKI PODACISve to bi moglo biti korisno zarazumevanje kako je napravljen i kakoradi va automobil nalazi se u ovompoglavlju i ilustrovano je podacima,tabelama i grafikonima. Kako zazaljubljenike, tehnika lica, tako i zaobine osobe koje ele da upoznajusvaki detalj svog vozila.IDENTIFIKACIONI PODACI . . . . . .213IFRE MOTORA - VERZIJEKAROSERIJE . . . . . . . . . . . . . .214MOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .215NAPAJANJE . . . . . . . . . . . . . . .217PRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .218KONICE . . . . . . . . . . . . . . . . .219SISTEM ZA OSLANJANJE VOZILA .220VOLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .221TOKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . .222DIMENZIJE . . . . . . . . . . . . . . . .227TEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .228SIPANJE GORIVA I TENOSTI. . . .230TENOSTI I MAZIVA . . . . . . . . . .232PERFORMANSE . . . . . . . . . . . .235POTRONJA GORIVA . . . . . . . . .236EMISIJE CO2. . . . . . . . . . . . . . .238ODREDBE O POSTUPANJU SAVOZILOM NA KRAJU VEKATRAJANJA . . . . . . . . . . . . . . . .239HOMOLOGACIJA MINISTARSTVA .240212IDENTIFIKACIONIPODACIIdentifikacioni podaci vozila su:Ploica sa optim identifikacionimpodacima.Oznaka karoserije.Oznaka motora.PLOICA SA OPTIMIDENTIFIKACIONIMPODACIMA.Nalazi se na vratima sa strane vozaa.Moe se proitati kada se otvore vrata isadri sledee podatke sl. 212:A Naziv proizvoaaB Homologacioni brojC Identifikacioni broj vozilaD Najvea tehniki dozvoljena masapod punim optereenjemE Najvea tehniki dozvoljena masakombinovano voziloF Najvea tehniki dozvoljena masaosovina 1G Najvea tehniki dozvoljena masaosovina 2H Identifikacioni broj motoraI Vrsta varijanta verzijaL ifra boja premaz karoserijaM Koeficijent apsorpcije izduvnog gasa(verzije na dizel)N Dodatne informacije.BROJ ASIJEBroj asije (VIN) je odtampan na ploiciprikazanoj na sl. 213, koja se nalazi naprednjem levom uglu tapacirungainstrument table , vidi se spolja krozvetrobran.Ovaj broj je odtampan i na platformikabine, pored zadnjeg desnog sedita.Za pristup povui klapnu 1 sl. 214, kaoto prikazuje strelica.Oznaka sadri:Vrsta vozila;proizvodni serijski broj karoserije.OZNAKA MOTORAUtisnuta je na bloku motora i sadri tip iserijski broj motora.212 P2000048-000-000213 10016J0001EM214 P2000047-000-000213IFRE MOTORA - VERZIJE KAROSERIJEVerzije Kodovi motora Verzije karoserije1.4 16V 95cv 843A1000 356HXA1B1.4 T-jet 120cv 940B7000 356HXF1B1.3 Multijet 95cv 55266963 356HXD1A1.6 Multijet 120cv 55260384 356HXC1B214TEHNIKIPODACIMOTOR176)Verzije 1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cvifra tipa 843A1000 940B7000Ciklus Otto OttoBroj i poloaj cilindara 4 redno 4 rednoPrenik i hod klipa (mm) 72 x 84 72 x 84Ukupna zapremina (cm) 1368 1368Odnos kompresije 11 0,2 9,8:1Maksimalna snaga (CEE) (kW) 70 88odgovarajui reim (obrtaja/minut) 6000 5000Maksimalni obrtni moment (CEE) (Nm) 127 215odgovarajui reim (obrtaja/minut) 4500 2500Sveice NGK DCPR7E-N-10 NGK IKR9J8Gorivo Bezolovni benzin sa ne manje od 95 oktanaR.O.N. (Specifikacija EN228)Bezolovni benzin sa ne manje od 95 oktanaR.O.N. (Specifikacija EN228)215Verzije 1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cvifra tipa 55266963 55260384Ciklus Diesel DieselBroj i poloaj cilindara 4 redno 4 rednoPrenik i hod klipa (mm) 69,6 x 82 79,5 x 80,5Ukupna zapremina (cm) 1248 1598Odnos kompresije 16,8 0,2 16,5 0,4Maksimalna snaga (CEE) (kW) 70 88odgovarajui reim (obrtaja/minut) 3750 3750Maksimalni obrtni moment (CEE) (Nm) 200 320odgovarajui reim (obrtaja/minut) 1500 1750Gorivo Dizel gorivo za motorna vozila (po SpecifikacijiEN590)Dizel gorivo za motorna vozila (po SpecifikacijiEN590)PANJA176) Modifikacije ili popravke sistema napajanja izvrene na nepravilan nain i bez voenja rauna o tehnikim karakteristikama instalacije,mogu izazvati nepravilnosti u radu uz opasnost od poara.216TEHNIKIPODACINAPAJANJE177)Verzije Napajanje1.4 16V 95cv Elektronsko sekvencijalno ubrizgavanje Multipoint sa varijabilnompromenom otvaranja ventila.1.4 T-jet 120cv Elektronsko ubrizgavanje Multipoint sekvencijalno faziranoelektronskom kontrolom sa turbo punjaem i intercooler sistemom1.3 Multijet 95cv / 1.6 Multijet 120cv Direktno ubrizgavanje Multijet "Common Rail" na elektronskoupravljanje i meuhladnjak.PANJA177) Modifikacije ili popravke sistema napajanja izvrene na nepravilan nain i bez voenja rauna o tehnikim karakteristikama instalacije,mogu izazvati nepravilnosti u radu uz opasnost od poara.217PRENOSVerzije Promena brzine Kvailo Vua1.4 16V 95cv / 1.4 T-jet 120cv /1.6 Multijet 120cvSa est brzina za kretanjeunapred plus rikverc sasinhronizatorima za promenustepena prenosa napred i urikvercSamopodeavajue sapapuicom bez praznog hoda Prednji1.3 Multijet 95cvSa pet brzina za kretanjeunapred plus rikverc sasinhronizatorima za promenustepena prenosa napred i urikvercSamopodeavajue sapapuicom bez praznog hoda Prednji218TEHNIKIPODACIKONICE1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cv 1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cvPrednje konice Sa prednjim diskovimaZadnje konice Sa diskomRuna konica Aktivira se ruicom i deluje na zadnje koniceUPOZORENJE Voda, led i so na kolovozu se mogu nataloiti na diskovima konica i smanjiti efikasnost konica prilikom prvogkoenja.219SISTEM ZA OSLANJANJE VOZILA1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cv 1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cvPrednja Sistem McPherson sa nezavisnim tokovimaZadnja Na obrtnoj osi sa povezanim tokovima.220TEHNIKIPODACIVOLAN1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cv 1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cvTip Sa pogonskim tokom i zupanikom sa elektrinim servovolanomPrenik skretanja izmeu trotoara (m) 10,90221TOKOVIFELNE I PNEUMATICIFelne od legure ili kovanog gvoa.Pneumatici Tubeless sa radijalnimkosturom.U saobraajnoj dozvoli su navedeni sviodobreni pneumatici.UPOZORENJE U sluaju eventualnogneslaganja izmeu "Uputstva zaupotrebu i odravanje" i saobraajnedozvole, uzmite u obzir samo navedenou saobraajnoj dozvoli. Za bezbednuvonju je neophodno da vozila imajupneumatike iste marke i tipa na svimtokovima.UPOZORENJE Pneumatici Tubeless nekoriste unutranje gume.ISPRAVNO ITANJEOZNAKA NAPNEUMATICIMAPrimer sl. 215: 215/55 R17 94V215 Nominalna irina (S, udaljenost umm izmeu strana)55 Odnos visina/irina (H/S) uprocentimaR Radijalni pneumatik17 Dijametar felni u inima ("colima") ()94 Indeks optereenja (opseg)V Indeks maksimalne brzineIndeks maksimalne brzineQ do 160 km/hR do 170 km/hS do 180 km/hT do 190 km/hU do 200 km/hH do 210 km/hV do 240 km/hS do 270 km/hY do 300 km/hIndeks maksimalne brzine zazimske gumeQM + S do 160 km/hTM + S do 190 km/hHM + S do 210 km/hIndeks optereenja (opseg)60 = 250 kg 76 = 400 kg61 = 257 kg 77 = 412 kg62 = 265 kg 78 = 425 kg63 = 272 kg 79 = 437 kg64 = 280 kg 80 = 450 kg65 = 290 kg 81 = 462 kg66 = 300 kg 82 = 475 kg67 = 307 kg 83 = 487 kg68 = 315 kg 84 = 500 kg69 = 325 kg 85 = 515 kg70 = 335 kg 86 = 530 kg215 P2000058-000-000222TEHNIKIPODACIIndeks optereenja (opseg)71 = 345 kg 87 = 545 kg72 = 355 kg 88 = 560 kg73 = 365 kg 89 = 580 kg74 = 375 kg 90 = 600 kg75 = 387 kg 91 = 615 kgISPRAVNO ITANJEOZNAKA NA FELNAMAPrimer sl. 215: 7J x 17 H2 ET407 irina felni u inima ("colima") (1).J ivica felne (bona ispupina gde jeoslonjen pneumatik) (2).17 dijametar venca u inima (odgovarapneumatiku koga treba montirati) (3= ).H2 oblik i broj ispupenja (reljef poobimu koji venac Tubelesspneumatika dri u leitu na felni).ET40 ugao kompenzacije toka(udaljenost izmeu ravni osloncadiska/felne i centralne linije felnetoka).PNEUMATICI ZA SNEG178)Koristite zimske pnuematike istihdimenzija kao i rezervne gume u vozilu.Mrea korisnike podrke Fiat imazadovoljstvo da prui savete pri izborupneumatika najpogodnijeg za potrebeKlijenata.Pri izboru pneumatika za sneg, zapritisak pumpanja i odgovarajuekarakteristike, strogo se pridravajteonoga to je navedeno u ovompoglavlju.Zimske karakteristike ovih pneumatikase znaajno samnjuju kada je debljinagazee povrine manja od 4 mm. Utom sluaju potrebno je da ih zamenite.Specifine karakteristike pneumatika zasneg, ine da im se performanseumanjuju u odnosu na pneumatike izredovne opreme, u normalnimvremenskim uslovima ili u sluaju dugihputovanja autoputem.Stoga je potrebno da se ograniiupotreba na ono za ta suhomologovani; u svakom sluajupridravajte se specifinih lokalnihpropisa u vezi sa zimskimpneumaticima.Na sva etiri toka montirajte jednakepneumatike (brzina i profil) kako bisteosigurali veu bezbednost u vonji iprilikom koenja, kao i bolju upravljivost.Vodite rauna o tome da ne smeteobrtati smer okretanja pneumatika.PNEUMATICI RIMPROTECTOR179)Za montiranje limenih poklopaca nafelne pneumatika Rim Protector,pogledajte dole navedeno upozorenje.216 F1B0054C223OSNOVNE FELNE I PNEUMATICI180)Verzije Felne Pneumatici u opremi Zimski pneumatici1.4 16V 95cv6J X 15 H2 ET38 195/55 R15 91H 6,5J X 16 H2 ET39 205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q (M+S)7J X 17 H2 ET41 225/45 R17 91V 225/45 R17 91Q (M+S)1.4 T-jet 120cv6J X 15 H2 ET38 195/55 R15 91H 6,5J X 16 H2 ET39 205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q (M+S)7J X 17 H2 ET41 225/45 R17 91V 225/45 R17 91Q (M+S)1.3 Multijet 95cv6J X 15 H2 ET38 195/55 R15 91H 6,5J X 16 H2 ET39 205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q (M+S)7J X 17 H2 ET41 225/45 R17 91V 225/45 R17 91Q (M+S)1.6 Multijet 120cv6J X 15 H2 ET38 195/55 R15 91H 6,5J X 16 H2 ET39 205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q (M+S)7J X 17 H2 ET41 225/45 R17 91V 225/45 R17 91Q (M+S)U verzijama sa pneumaticima 195/65 R15i 205/55 R16se mogu staviti lanci za sneg sa smanjenim dimenzijama izboina iznadprofila pneumatika koji iznosi 9 mm.224TEHNIKIPODACIPRITISAK U HLADNIM GUMAMA (bar)Kada je pneumatik vru vrednost pritiska treba da bude +0,3 bar u odnosu na propisanu vrednost. U svakom sluaju proveriteispravnu vrednost hladnog pneumatika.Kod pneumatika za sneg vrednost pritiska treba da bude +0,2 bar u odnosu na propisanu vrednost osnovnih pneumatika.Ukoliko je potrebno podii vozilo, pogledati paragraf "Podizanje vozila" u odeljku "U vanrednim situacijama".Verzije PneumaticiPrazno vozilo i sa polaoptereenja Pri punom optereenjuRezervnitoaknormalnihdimenzijaRezervnitoak(**)Prednji Zadnji Prednji Zadnji1.4 16V 95cv195 / 55 R152,2 2,1 2,6 2,5(*) 4,2205 / 55 R16225 / 45 R171.4 T-jet120cv /1.3 Multijet95cv195 / 55 R152,3 2,1 2,6 2,5205 / 55 R16225 / 45 R171.6 Multijet120cv195 / 55 R152,4 2,1 2,6 2,5205 / 55 R16225 / 45 R17(**) (ako postoji)(*) Nakon upotrebe rezervnog toka u hitnim sluajevima, ako je potrebno, poravnati to pre pritisak u toku na preporuenu vrednost.PANJA178) Maksimalna brzina zimskih pneumatika sa oznakom "Q" ne sme premaiti 160 km/h; sa oznakom "T" ne sme premaiti 190 km/h; saoznakom "H" ne sme premaiti 210 km/h; u skladu sa vaeim Zakonom o saobraaju.179) U sluaju da koristite limene poklopce tokova koji se fiksiraju (pomou opruge) za felnu i pneumatike koji nisu iz prve ugradnje (rezervnidelovi), opremljene "Rim Protector-om", NE stavljajte poklopce toka. Korienje neodgovarajuih pneumatika i ratkapni moe izazvatiiznenadni gubitak pritiska pneumatika.225180) Ako se koriste zimski pneumatici sa indeksom brzine manjim od navedenog u saobraajnoj dozvoli, nemojte voziti bre od maksimalnebrzine koja odgovara indeksu brzine pneumatika.226TEHNIKIPODACIDIMENZIJEDimenzije su u milimetrima i odnose se na opremljeno vozilo sa pneumaticima. Visina se odnosi na prazno vozilo. Premadimenzijama felni, mogue su male varijacije u odnosu na navedene vrednosti.A B C D E F G H I893 2638 837 4368 1495 1542 1543 2002 1792Zapremina prtljanika: 440 litara217 P2000008-000-000227TEINETeine (kg) 1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cvTeina praznog vozila (sa svim tenostima,rezervoarom za gorivo napunjenim do 90% ibez dodatne opreme)1195 1275Korisna nosivost sa vozaem (*) 500 500Maksimalno dozvoljeno optereenje (**) prednja osovina 1050 1050 zadnja osovina 900 900 ukupno: 1695 1775Vuno optereenje prikolica sa sopstvenim sistemom koenja 1200 1200 prikolica bez sopstvenog sistema koenja 500 500Maksimalno optereenje na kugli kuke(prikolica sa konicom) 60 60Maksimalno optereenje na krovu 50 50(*) Kada postoji posebna oprema teina praznog vozila se poveava a time se smanjuje korisna nosivost, u odnosu na maksimalna dozvoljena optereenja.(**) Optereenja koja se ne smeju prekoraiti. Korisnik je odgovoran za rasporeivanje robe u prtljanom prostoru i/ili na tovarnoj povrini u skladu sa maksimalnimdozvoljenim optereenjima.228TEHNIKIPODACITeine (kg) 1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cvTeina praznog vozila (sa svim tenostima,rezervoarom za gorivo napunjenim do 90% ibez dodatne opreme)1290 1295Korisna nosivost sa vozaem (**) 500 500Maksimalno dozvoljeno optereenje (***) prednja osovina 1050 1050 zadnja osovina 900 900 ukupno: 1790 1795Vuno optereenje prikolica sa sopstvenim sistemom koenja 1200 1200 prikolica bez sopstvenog sistema koenja 500 500Maksimalno optereenje na kugli kuke(prikolica sa konicom) 60 60Maksimalno optereenje na krovu 50 50(**) Kada postoji posebna oprema teina praznog vozila se poveava a time se smanjuje korisna nosivost, u odnosu na maksimalna dozvoljena optereenja.(***) Optereenja koja se ne smeju prekoraiti. Korisnik je odgovoran za rasporeivanje robe u prtljanom prostoru i/ili na tovarnoj povrini u skladu sa maksimalnimdozvoljenim optereenjima.229SIPANJE GORIVA I TENOSTI1.4 16V 95cv 1.4 T-jet 120cv Propisana goriva i originalnamazivaRezervoar za gorivo: (litri) 50 50 Bezolovni benzin sa ne manje od95 oktana R.O.N. (SpecifikacijaEN228) (*)sadri rezervu od (litara) 7 7Rashladni sistem motora (litri) 4,6 5,2Meavina destilovane vode itenosti PARAFLU UP od 50%(**)Karter motora (litara) 2,8 2,8SELENIA K P.E.Karter motora i filter (litri) 2,95 3,4Menja/diferencijal (litri) 1,76 1,8 TUTELA TRANSMISSIONGEARFORCEHidraulini koioni sistem (kg) 0,74 0,74 TUTELA TOP 4/SPosuda za tenost za pranjevetrobrana (litri) 3 3Meavina vode i tenosti TUTELAPROFESSIONAL SC35(*)Maksimalna snaga motora i performanci vozila mogu se garantovati samo kada se koristi zeleni beznin bezolovni sa 95 R.O.N. Ili vie.(**)Za izuzetno otre klimatske uslove preporuujemo meavinu od 60% tenosti PARAFLU UP i 40% demineralizovane vode.230TEHNIKIPODACI1.3 Multijet 95cv 1.6 Multijet 120cv Propisana goriva i originalna mazivaRezervoar za gorivo: (litri) 50 50 Dizel gorivo za motorna vozila (po SpecifikacijiEN590)sadri rezervu od (litara) 7 7Rashladni sistem motora (litri) 6,1 6,1Meavina destilovane vode i tenosti PARAFLU UPod 50% (**)Karter motora (litara) 3,7 4,4SELENIA WR FORWARDKarter motora i filter (litri) 3,9 4,8Menja/diferencijal (litri) 2,0 1,8 TUTELA TRANSMISSION GEARFORCEHidraulini koioni sistem (kg) 0,74 0,74 TUTELA TOP 4/SPosuda za tenost za pranjevetrobrana (litri) 3 3Meavina vode i tenosti TUTELA PROFESSIONALSC35(**) Za izuzetno otre klimatske uslove preporuujemo meavinu od 60% tenosti PARAFLU UP i 40% demineralizovane vode.231TENOSTI I MAZIVAMotorno ulje koje se nalazi u vaem vozilu je paljivo razvijeno i testirano tako da zadovolji potrebe predviene Programomredovnog odravanja. Redovna upotreba preporuenih maziva osigurava karakteristike u pogledu potronje goriva i emisijagasova. Kvalitet maziva je presudan za rad i vek trajanja motora.Kada nisu dostupna maziva sa gore navedenim specifikacijama, dozvoljena je upotreba, za dolivanje, proizvoda sa navedenimkarakteristikama; u tom sluaju nisu osigurane optimalne performanse motora.73)KARAKTERISTIKE PROIZVODAUpotreba Karakteristike Specifikacije Originalne tenosti imaziva Interval zameneMaziva za benzinskemotoreSAE 5W-40ACEA C3 / API SN 9.55535-S2SELENIA K P.E.Tehnika referencaNF603.C07Prema programuredovnog odravanjaMaziva za dizel motore SAE 0W-30ACEA C2 / API SN9.55535-DS1 iliMS.90047SELENIA WRFORWARDTehnika referencaN F842.F13Prema programuredovnog odravanja232TEHNIKIPODACIUpotreba Karakteristike Specifikacije Originalne tenosti imaziva AplikacijeMaziva i masti za prenospogonaSintetiko mazivogradacije SAE 75W9.55550-MZ6 iliMS.90030-M1TUTELATRANSMISSIONGEARFORCETehnika referencaN F002.F10Runi mehaniki menjaSpecifina mast zahomokinetike zglobovesa niskim koeficijentomtrenja. KonzistentnostNL.G.I. 0-19.55580 GRASS IITUTELA STAR 700Tehnika referencaN F701.C07Homokinetiki zglobovi nastrani diferencijalaMolibden disulfid mast zaupotrebu na visokimtemperaturama.Konzistentnost NL.G.I.1-29.55580-GRAS IITUTELA ALL STARTehnika referencaN F702.G07Homokinetiki zglobovi nastrani toka233Upotreba Karakteristike Specifikacije Originalne tenosti imaziva AplikacijeKoiona tenostSintetika tenost zasisteme konica i kvaila.Prevazilazi specifikacije:FMVSS n 116 DOT 4,ISO 4925 SAE J1704.9.55597 ili MS.90039TUTELA TOP 4/STehnika referenca br.F001.A93Hidrauline konice ihidrauline komandekvailaZatita za hladnjakeYatite protiv smrzavanjasa organskom formulom.Specifikacije CUNA NC956-16, ASTM D 3306.9.55523 ili MS.90032PARAFLU UP(*)Tehnika referenca br.F101.M01Procenat udela rashladnihciklusa: 50% voda 50%PARAFLU UP(**)Aditiv za dizel gorivoAditiv za dizelgorivo sazatitnim delovanjemprotiv smrzavanja na dizelmotore.-TUTELA DIESEL ARTTehnika referencaN F601.L06Pomeati sa dizel gorivom(25cc na 10 litara)Tenost za pranjestakalaMeavina alkohola isudrfaktanata Prelazispecifikaciju CUNA NC956-119.55522 ili MS.90043TUTELAPROFESSIONAL SC 35Tehnika referenca br.F201.D02Upotrebljavati istu illirazblaenu u sistemima zapranje stakala.(*) Nemojte dolivati ili meati druge tenosti koje imaju razliite karakteristike od navedenih.(**) Za izuzetno otre klimatske uslove preporuujemo meavinu od 60% tenosti PARAFLU UP i 40% demineralizovane vode.UPOZORENJE73) Upotreba proizvoda sa karakteristikama drugaijim od napred pomenutih mogla bi uzrokovati tete na motoru koje ne pokriva garancija.234TEHNIKIPODACIPERFORMANSEMaksimalne brzine koje se dostiu nakon prvog perioda korienja vozila.Verzije km/h1.4 16V 95cv 1851.4 T-jet 120cv 2001.3 Multijet 95cv 1801.6 Multijet 120cv 200235POTRONJA GORIVAVrednosti potronje goriva, date u narednim tabelama, utvrene su na osnovu homologacionih proba predvienih specifinimEvropskim Direktivama.Pri registrovanju potronje primenjeni su sledei postupci:gradska vonja: poinje hladnim startom motora, potom vonja koja simulira upotrebu vozila u gradskom saobraaju;vangradska vonja: izvodi se vonja koja simulira upotrebu vozila u vangradskom saobraaju uz esta ubrzavanja u svimstepenima prenosa; brzina putovanja varira od 0 do 120 km/h;kombinovana vonja: odreuje se po kriterijumu blizu 37% gradske vonje i oko 63% vangradske vonje.UPOZORENJE Tip putovanja, stanje saobraaja, atmosferski uslovi, stil vonje, opte stanje vozila, nivo opremljenosti/opreme/dodatne opreme, upotreba klima ureaja, optereenje vozila, postojanje krovnog nosaa, ostale situacije koje utiu naaerodinaminost ili otpor kretanju daju vrednosti potronje drugaije od ovih koje su registrovane.UPOZORENJE Tek nakon prvih 3000 km vonje e se registrovati pravilnija potronja goriva.236TEHNIKIPODACIPOTRONJA PREMA VAEIM EVROPSKIM DIREKTIVAMA (litri/100 km)Verzije Gradska Vangradska Kombinovana upotreba1.4 16V 95cv 7,7 4,5 5,71.4 T-jet 120cv 7,7 5,0 6,01.3 Multijet 95cv 4,5 3,3 3,71.6 Multijet 120cv 4,4 3,3 3,7237EMISIJE CO2Vrednosti emisije CO 2, date su u sledeoj tabeli i odnose se na potronju u kombinovanoj upotrebi.VerzijeEMISIJE CO2PREMA VAEIM EVROPSKIM SMERNICAMA (g/km)1.4 16V 95cv 1321.4 T-jet 120cv 1391.3 Multijet 95cv 991.6 Multijet 120cv 98238TEHNIKIPODACIODREDBE O POSTUPANJU SA VOZILOM NA KRAJU VEKATRAJANJA(za verzije/trita, gde je predvieno)FCA godinama razvija globalno angaovanje u ouvanju i potovanju ivotne sredine putem kontinuiranog poboljavanjaproizvodnih procesa i realizacijom sve vie "eko-kompatibilnih" proizvoda. Kako bi klijentima obezbedili najbolju moguu usluguu skladu sa normama o zatiti ivotne sredine i odgovarajui obavezama koje proistiu iz Evropske Direktive 2000/53/CE okraju veka trajanja vozila, FCA prua mogunost svojim klijentima da predaju svoje vozilo na kraju veka trajanja bez dodatnihtrokova. Evropska Direktiva predvia, ustvari, da predaju vozila izvri poslednji korisnik ili vlasnik bez trokova zbog toga tovozilo nema trinu vrednost ili je ta vrednost negativna.Da biste predali svoje vozilo na kraju veka trajanja bez dodatnih trokova moete se obratiti naim ovlaenim distributerima usluaju kupovine drugog vozila ili nekom od ovlaenih FCA centara za sakupljanje i unitavanje. Ovi centri su paljivo odabranisa ciljem da osiguraju uslugu po odgovarajuim kvalitativnim standardima za sakupljanje, tretman i reciklau odbaenih vozila uzouvanje ivotne sredine.Informacije moete pronai u centrima za unitavanje i sakupljanje ili kod ovlaenih distributera FCA ili pozivom na broj koji jenaveden u garantnoj knjiici ili na internet sajtovima raznih FCA brendova.239HOMOLOGACIJA MINISTARSTVASERTIFIKAT O ODOBRENJU DIZALICE218 10106J0002EM240TEHNIKIPODACIKAKO PREPOZNATI ORIGINALNE REZERVNE DELOVEFilter za polen Originalni rezervni deloviAmortizerOriginalni rezervni deloviDiskovi konicaOriginalni rezervni delovi Da biste prepoznali originalni rezervni deo, dovoljno je da proverite da li su na komponenti prisutne nae marke,koje su uvek jasno vidljive na originalnim rezervnim delovima, od sistema konica do brisaa vetrobranskog stakla i od amortizera do filtera za polen.Nai strunjaci podvrgavaju strogim kontrolama sve originalne rezervne delove i u projektnoj i u konstruktivnoj fazi, proveravajui upotrebu naprednih materijala i testirajui njihovu pouzdanost.Time vama i vaim putnicima garantujemo uinak tokom vremena i bezbednost.Uvek traite originalne rezervne delove i proverite da li su upotrebljeni na vaem vozilu.NOTEABECEDNISADRAJABS (sistem). . . . . . . . . . . . . . . .86Adaptive cruise control . . . . . . . . .131Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . .196Automatska kontrola svetala . . . . . .30Automatski klima ureaj . . . . . . . . .44Bezbedan prevoz dece . . . . . . . .101Boni pokazivai pravca (zamenasijalica) . . . . . . . . . . . . . . . . .156Brisazamena gume . . . . . . . . . . . .202Brzinomer (pokaziva brzine) . . . . . .63Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . .227Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64Dnevna svetla (D.R.L.) . . . . . . . . . .30Dnevna svetla (D.R.L.) (zamenasijalice) . . . . . . . . . . . . . . . . .156Dodatna oprema koju nabavljakorisnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Dodatni greja . . . . . . . . . . . . . . .49Dopuna goriva . . . . . . . . . . . . . .149DPF (Hvata estica) . . . . . . . . . . .59DTC (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . .86Duga svetla . . . . . . . . . . . . . . . . .31Duga svetla (zamena sijalica) . . . . .155Due mirovanje vozila . . . . . . . . . .208Elektrini podizai stakala . . . . . . .49Elektrini servo volan . . . . . . . . . . .52Elektrino zagrevanje prednjihsedita . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Elektronski Cruise Control(tempomat). . . . . . . . . . . . . . .129Emisije CO2. . . . . . . . . . . . . . . .238Enterijer svetlokrovno svetlo prtljanika . . . . . . .34svetla u kaseti za predmete . . . . .35ERM (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . .88ESC (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . .86Farba (pranje i odravanje) . . . . . .209Felneispravno itanje oznaka nafelnama . . . . . . . . . . . . . . . .223Felne i pneumatici . . . . . . . . . . . .222Felne i pneumatici (dimenzije) . . . . .224Fiat Code (sistem) . . . . . . . . . . . . .20Full Brake Control (sistem). . . . . . . .89Glavni meni . . . . . . . . . . . . . . . .65GSI (Gear Shift Indicator - indikatorpromene prenosa) . . . . . . . . . . .64HHC (sistem) . . . . . . . . . . . . . . .87Homologacija ministarstva . . . . . . .240Identifikacioni podaciOznaka karoserije . . . . . . . . . .213Oznaka motora . . . . . . . . . . . .213ploica sa identifikacionimpodacima . . . . . . . . . . . . . . .213Instrument tabla . . . . . . . . . . . . . .62Karoserija (pranje i odravanje) . . .209kit Fix&Go automatic . . . . . . . . . .174Kljuevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18klju sa daljinskim upravljaem . . .18Konice . . . . . . . . . . . . . . . . . .219Komandni tasteri. . . . . . . . . . . . . .64Kontakt brava . . . . . . . . . . . . . . .19Korektor geometrije farova . . . . . . .32Kuite motora . . . . . . . . . . . . . .192Kuite motora (pranje) . . . . . . . . .210Kutija s alatom . . . . . . . . . . . . . . .54Kutija s osiguraima. . . . . . . . . . .165Lampice i poruke . . . . . . . . . . . . .71Lanci za sneg . . . . . . . . . . . . . . .207Mesto za ae i konzerve . . . . . . .58Modifikacije vozila . . . . . . . . . . . . . .5Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . .213Motorno ulje (provera nivoa) . . . . . .196Multifunkcionalni displej koji semoe rekonfigurisati . . . . . . . . . .62Napajanje. . . . . . . . . . . . . . . . .217Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . .27Nosa za prtljag/skije . . . . . . . . . . .59Oborena svetla . . . . . . . . . . . . . .30Oborena svetla (zamena sijalice) . . .155Obrtomer . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Odredbe o postupanju sa vozilomna kraju veka trajanja . . . . . . . .239Ogibljenje . . . . . . . . . . . . . . . . .220Osigurai (zamena) . . . . . . . . . . .164PBA (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . .87Pepeljara . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Performanse (maksimalna brzina) . .235Periodine kontrole (planiranoodravanje). . . . . . . . . . . . . . .191Pneumatici (ispravno itanje oznakana pneumaticima) . . . . . . . . . .222Pneumatici (pritisak pumpanja) . . . .225Podeavanje geometrije farova . . . . .31Podizanje vozila . . . . . . . . . . . . .206Pokaziva nivoa goriva . . . . . . . . . .63Pokaziva temperature rashladnetenosti motora. . . . . . . . . . . . .63Pokazivai pravca . . . . . . . . . . . . .31Poklopac motora . . . . . . . . . . . . .51Pokretanje motora . . . . . . . . . . . .122Pokretanje pomonimakumulatorom. . . . . . . . . . . . .178Pokretanje u vanrednoj situaciji . . . .177Potronja goriva . . . . . . . . . . . . .236Prednja sedita (manuelnopodeavanje) . . . . . . . . . . . . . .23Prednje enterijer svetlo na plafonu . . .33Prednje enterijer svetlo na plafonu(zamena sijalice). . . . . . . . . . . .161Prednje maglenke (zamena sijalice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156Prednji brisa / prskalice za pranjestakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Funkcija "Inteligentno pranje" . . . .36Prednji farovi (pranje) . . . . . . . . . .210Predzatezai pojaseva . . . . . . . . . .99Ureaji za ograniavanjeoptereenja pojaseva . . . . . . . . .99Pregrada za odlaganje stvari . . . . . .56Pregrevanje motora . . . . . . . . . . .181Prenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218Prevoz putnika . . . . . . . . . . . . . .148Prevoz ivotinja . . . . . . . . . . . . . .148Procedura sipanja goriva. . . . . . . .149Sipanje goriva u hitnimsluajevima . . . . . . . . . . . . . .150Procedure odravanja. . . . . . . . . .199Program redovnog odravanja . . . .185Provera nivoa . . . . . . . . . . . . . . .192Prtljanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Prtljanik (proirenje) . . . . . . . . . . .24Punjenje akumulatora . . . . . . . . . .198Putni raunar . . . . . . . . . . . . . . . .68Radio predajnici i mobilni telefoni . . . .5Rain Sensor (Senzor za kiu) . . . . . .36Rear View Camera (Zadnja kamera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Redovno odravanje . . . . . . . . . .184Regulisanje temperature . . . . . . . . .38Retrovizori . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Rim Protector (pneumatici) . . . . . .223Runa klimatizacija . . . . . . . . . . . .40Runa konica . . . . . . . . . . . . . .124Runi menja . . . . . . . . . . . . . . .125Rukohvat . . . . . . . . . . . . . . . . . .58Saveti za vonju . . . . . . . . . . . . .147SBR (Seat Belt Reminder -Podsetnik za vezivanjepojaseva); . . . . . . . . . . . . . . . .97Sedita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Sedite za decu ISOFIX (instalacija). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105Senzori za parkiranje . . . . . . . . . .139Side bag . . . . . . . . . . . . . . . . . .118ifre motora - verzije karoserije . . .214Sigurnosni pojasevi. . . . . . . . . . . .96Sijalicevrste sijalica . . . . . . . . . . . . . .153Simboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Sipanje goriva i tenosti . . . . . . . .230Sipanje goriva u hitnim sluajevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181Sistem EOBD (European On-BoardDiagnostic - Sistem kojiupozorava vozaa da postojikvar koji moe izazvati povienenivoe emisije u odnosu nadozvoljene evropskimdirektivama) . . . . . . . . . . . . . . .69Sistem iTPMS (Indirect TyrePressure Monitoring System -Sistem za indirektnu kontrolupritiska u gumama) . . . . . . . . . .93Sistem SBR (Seat Belt Reminder -Podsetnik za vezivanjepojaseva); . . . . . . . . . . . . . . . .97Sistem za blokiranje goriva . . . . . .179ABECEDNISADRAJSistem za ventilaciju kabine . . . . . . .38Sistemi aktivne bezbednosti . . . . . .86Sistemi za pomo u vonji . . . . . . . .89Sistemi za zatitu ivotne sredine . . .59Sistemi zatite dece . . . . . . . . . . .101Sistemi zatite putnika . . . . . . . . . .95lepanje vozila. . . . . . . . . . . . . .182Speed LImiter (Graninik brzine). . .128Spoljanja svetla . . . . . . . . . . . . . .30SRS (sistem za dodatnu zatitu) . . .114Stakla (pranje) . . . . . . . . . . . . . .210Start&stop sistem . . . . . . . . . . . .126titnik za sunce . . . . . . . . . . . . . .56Svetla prtljanika (zamena sijalice). .163Svetla u kaseti (zamena sijalice) . . .162Svetla upozorenja . . . . . . . . . . . .152Prinudno koenje . . . . . . . . . .152Svetla za maglu . . . . . . . . . . . . . .30Svetla za parkiranje . . . . . . . . . . . .31Svetla za tablice (zamena sijalica) . .161Svetlo ogledala na plafonu. . . . . . .162TC (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . . .87Tenosti i maziva . . . . . . . . . . . . .232Tehniki podaci. . . . . . . . . . . . . .213Teine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228Tokovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222Tokovi i pneumatici. . . . . . . . . . .206Trea top svetla (zamena sijalica) . .160TSC (sistem) . . . . . . . . . . . . . . . .88Ugradnja elektronskih / elektrinihureaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Ulje motora (potronja) . . . . . . . . .196Unutranja oprema . . . . . . . . . . . .56Unutranja svetla . . . . . . . . . . . . .33Unutranjost (ienje) . . . . . . . . .211Upalja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Upotreba prirunika. . . . . . . . . . . . .4Ureaj za bezbednost dece . . . . . . .22Uteda goriva. . . . . . . . . . . . . . .147Utinica u kabini . . . . . . . . . . . . . .56Vazduni jastuciBoni vazduni jastuci . . . . . . .118eoni vazduni jastuci . . . . . . .114Vazduni jastuci (sistem za dodatnuzatitu SRS) . . . . . . . . . . . . . .114Volan. . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ,221Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Vua prikolice. . . . . . . . . . . . . . .143Window bag (zatitni jastuk kodbonih prozora) . . . . . . . . . . . .118Zadnja kamera . . . . . . . . . . . . .141Zadnja sedita . . . . . . . . . . . . . . .24Zadnja utinica . . . . . . . . . . . . . . .54Zadnje enterijer svetlo na plafonu . . .34Zadnje enterijer svetlo na plafonu(zamena sijalice). . . . . . . . . . . .163Zadnji brisa / prskalica za zadnjestaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Zahtevna upotreba vozila (planiranoodravanja). . . . . . . . . . . . . . .191Zakljuavanje volana . . . . . . . . . . .20Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . .152Zamena spoljne sijalice . . . . . . . . .155Zamena toka . . . . . . . . . . . . . .171Zamena unutranje sijalice. . . . . . .161FCA Italy S.p.A. - MOPAR - Technical Services - Service EngineeringLargo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)Primerak br. 603.99. /2016- 1 IzdanjeSR795 -WEB -05Zaista poznajemo vae vozilo zato to smo ga stvorili, projektovali i proizveli: poznajemo i najmanji detalj. Pri ovlaenim radionicama Fiat Servicemoete pronai tehniko osoblje koje smo upravo mi obuili i koje je u stanju da prui kvaliteti profesionalnost koja je neophodna za sve intervencije.Radionice Fiat su uvek lako dostupne za periodino odravanje, sezonske kontrole i pruanje praktinih saveta od strane naih strunjaka.Sa originalnim rezervnim delovima koje distribuie MOPAR vae novo vozilo e ouvati pouzdanost,udobnost i performanse: zato ste ga kupili.Preporuujemo vam da uvek traite originalne delove za komponente ugraene u naa vozila poto nastaju kao posledica naeg stalnog angaovanja na istraivanju i razvoju inovativnih tehnologija.Zbog svih ovih razloga: treba se uzdati u originalne rezervne delove, jer su oni specijalno dizajnirani za vae vozilo.BEZBEDNOST:KOIONI SISTEMEKOLOGIJA: FILTERI ZA ESTICE, ODRAVANJE KLIMA UREAJAKOMFOR: VEANJE I BRISAIPERFORMANSA: SVEICE, UBRIZGAVAI I AKUMULATORIDODATNA OPREMA: KROVNI NOSAI, FELNEZATO ODABRATI ORIGINALNEREZERVNE DELOVEOva Knjiica za upotrebu i odravanje ima za cilj da pokae modalitete za operativnu upotrebu vozila.Za strastvenog korisnika koji ima elju da koristi podrobnije preglede, detaljne informacije o karakteristikama i funkcijama samog vozila, Fiat nudi mogunost da se konsultuje odeljak koji je na raspolaganju u elektronskom formatu.KNJIICA ZA UPOTREBU I ODRAVANJE VOZILA ONLINETokom konsultovanje teksta Knjiice za upotrebu i odravanje, podrobnije teme su oznaene sledeim simbolom . Povezati se na internet sajt www.mopar.eu/owner i pristupiti zoni koja se rezervisana za vas.Na strani Odravanje i briga na rasplaganju su informacije o vaem vozilu i link da se ue na eLUM, gde moete nai podrobnije detalje iz Knjiice za upotrebu i odravanje.Da biste pristupili tim informacija, moete posetiti sajt http://aftersales.fiat.com/elum/.Sajt eLUM je besplatan i omoguuje vam, izmeu ostalog, da jednostavno pregledate dokumentaciju o svim vozilima iz grupe.Prijatno itanje i dobra zabava!COP TIPO LUM SR.qxp_500 UM ITA 17/12/15 13:01 Pagina 2Podaci sadrani u ovoj publikaciji informativnog su karaktera. FCA Italy S.p.A. moe, iz razloga tehnike ili komercijalne prirode, u bilo kom trenutku izvriti izmene na modelima opisanim u ovoj publikaciji.Za dodatne informacije, molimo klijenta da se obrati ovlaenom centru za prodaju vozila Fiat. tampano na ekolokom papiru bez hlora.U P O T R E B A I O D R A V A N J ET I P O 5 D O O R S COP TIPO LUM SR.qxp_500 UM ITA 06/05/16 09:11 Pagina 1