FIAR 2016, fiar 2016, brasov asigurarile si seismele istorice. efectele cutremurelor asupra patrimoniului

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FIAR 2016, fiar 2016, brasov asigurarile si seismele istorice. efectele cutremurelor asupra...

 • FIAR 2016, FIAR 2016, BrasovBrasov

  ASIGURARILE SI SEISMELE ISTORICE.ASIGURARILE SI SEISMELE ISTORICE.

  EFECTELE CUTREMURELOR ASUPRA PATRIMONIULUI DIN EFECTELE CUTREMURELOR ASUPRA PATRIMONIULUI DIN TRANSILVANIATRANSILVANIA

  -- SIEBENBSIEBENBÜÜRGENRGEN --

  Exemplul Brasovului Exemplul Brasovului

  Dr. ing. EmilDr. ing. Emil--Sever GeorgescuSever Georgescu DIRECTOR ECBRDIRECTOR ECBR

  Centrul European pentru Reabilitarea Cladirilor din cadrul AcordCentrul European pentru Reabilitarea Cladirilor din cadrul Acordului EURului EUR--OPA OPA Hazarduri MajoreHazarduri Majore

  INCD URBANINCD URBAN--INCERC, BucureINCERC, Bucureşşti, Româniati, România

 • AVEM NEVOIE DE ASIGURARI LA CUTREMUR IN AVEM NEVOIE DE ASIGURARI LA CUTREMUR IN TRANSILVANIA ?TRANSILVANIA ?

  TraimTraim intrintr--oo zonazona dominatadominata mai multe mai multe surssursee seismicseismice...e... Dar dDar de e multemulte oriori se se spunespune: : ““MuntiiMuntii Carpati Carpati suntsunt un un scutscut……CutremureleCutremurele

  nnu produc avarii in Transilvaniau produc avarii in Transilvania””...?!?...?!? Un mit ? Sau un adevar ?Un mit ? Sau un adevar ?

  Harti izoseistice la cutremure istorice de Vrancea

  1802...1838 Intensitati de 6-7 pana dincolo de Sibiu

 • BrasovBrasov –– NeNe aflamaflam in in CentrulCentrul istoricistoric cu cu BisericaBiserica NeagraNeagra, , TurnulTurnul SfatuluiSfatului sisi HotelulHotelul AroAro…….. CeCe putemputem aflaafla utilutil pentrupentru asiguratoriasiguratori ??

  FotografieFotografie din din aniianii 19601960

 • Efectele cutremurelor in TransilvaniaEfectele cutremurelor in Transilvania SIEBENBSIEBENBÜÜRGENRGEN

  �� Toate marile seisme de Vrancea au produs efecte majore in Toate marile seisme de Vrancea au produs efecte majore in Transilvania, pana la grad VII MSKTransilvania, pana la grad VII MSK

  �� Cele crustale au putut chiar depasi, local, acest gradCele crustale au putut chiar depasi, local, acest grad �� Dar un numar nu spune totulDar un numar nu spune totul �� Cronicile au consemnat prabusirile si reconstructiile bisericiloCronicile au consemnat prabusirile si reconstructiile bisericilor r

  sau turnurilor dupa seisme la Sibiu, Sebes, Brasov. Exemple de sau turnurilor dupa seisme la Sibiu, Sebes, Brasov. Exemple de avarii care pot fi vazute si azi:avarii care pot fi vazute si azi: –– fisuri / crapaturi mari verticale de intindere fisuri / crapaturi mari verticale de intindere –– specifice zidariei, specifice zidariei,

  mai ales la partea superioara: Harman, Sanpetru, Sighisoara, mai ales la partea superioara: Harman, Sanpetru, Sighisoara, Saschiz, la turnuri de aparare, turnuri de clopotnita si turle dSaschiz, la turnuri de aparare, turnuri de clopotnita si turle de e bisericabiserica

  –– bolti cazute la marea catedrala din Cincsor bolti cazute la marea catedrala din Cincsor –– sec. XII sec. XII –– tiranti si contraforti Turnul cu ceas si la Biserica din tiranti si contraforti Turnul cu ceas si la Biserica din

  Sighisoara, Saschiz, turn si biserica din Biertan, Catedrala dinSighisoara, Saschiz, turn si biserica din Biertan, Catedrala din SebesSebes

  –– arce de sprijin intre cladiri la Sighisoara si Medias.arce de sprijin intre cladiri la Sighisoara si Medias.

 • Efectele Efectele cutremurelorcutremurelor de Vranceade Vrancea in Transilvaniain Transilvania

  �� Unde este efectul de Unde este efectul de scut ? Cat conteaza ?scut ? Cat conteaza ?

  �� Cutremur Vrancea Cutremur Vrancea 18021802

  �� dupa Sagalovadupa Sagalova �� Grad VII MSKGrad VII MSK

  la Sighisoara, Sebes, la Sighisoara, Sebes, SibiuSibiu

  •• Grad IX la Brasov Grad IX la Brasov !!!!

 • TransilvaniaTransilvania: : Cutremure crustaleCutremure crustale

  �� Cutremure fagarasene: Cutremure fagarasene: –– ccutremurul din 26 ianuarie 1916utremurul din 26 ianuarie 1916 (Ms=6,5, Io=VIII, H(Ms=6,5, Io=VIII, H--20 km) 20 km)

  langa localitatea Cumpana (situata la coada lacului Vidraru);langa localitatea Cumpana (situata la coada lacului Vidraru); –– Intensitatea maxima observata Io=VIIIIntensitatea maxima observata Io=VIII

  �� Cutremure din zona TarnavelorCutremure din zona Tarnavelor –– o zona epicentrala secundara intre Tarnava Mare si Tarnava o zona epicentrala secundara intre Tarnava Mare si Tarnava

  Mica Mica –– cutremure mai importante cutremure mai importante –– 19 nov. 1523 M 5,3; Io VIII19 nov. 1523 M 5,3; Io VIII –– 3.10.18803.10.1880 –– 12.11.1978, M=3,3 si adancime 10 km. 12.11.1978, M=3,3 si adancime 10 km.

 • SeismeleSeismele istoriceistorice

  �� IntervalulIntervalul mare de mare de recurentarecurenta al al cutremurelorcutremurelor distructivedistructive de Vranceade Vrancea ne ne obligaobliga::

  –– sa sa valorificamvalorificam oriceorice informatieinformatie pertinentapertinenta. .

  –– sa rsa restudieestudiemm prinprin prismaprisma cunostintelorcunostintelor de de aziazi efectelefectelee, , extinderextindereaea teritorialteritorialaa si si caracteristicilcaracteristicilee efectelorefectelor seismelorseismelor istoriceistorice asupraasupra constructiilorconstructiilor

  –– domeniudomeniu de de interesinteres, , deosebitdeosebit de de promitatorpromitator

  �� Si cutremurele crustale locale trebuie Si cutremurele crustale locale trebuie cunoscutecunoscute

 • HartileHartile de de zonarezonare seismicaseismica pentrupentru proiectareaproiectarea constructiilorconstructiilor

  �� InstructiunileInstructiunile MLP din 1942 nu MLP din 1942 nu includeauincludeau in zone in zone seismice cea mai mare parte din seismice cea mai mare parte din TransilvaniaTransilvania

  �� STASSTAS 2923/1952 2923/1952 –– Transilvania partial in grad 6, Transilvania partial in grad 6,

  �� STASSTAS 2923/1963 2923/1963 utilizatutilizat in in NormativeleNormativele P13P13--1963 1963 sisi 1970 1970 –– Transilvania majoritar in grad 6Transilvania majoritar in grad 6

  �� Decret 66/1977 Decret 66/1977 –– imediat dupa seism imediat dupa seism mareste mareste seismicitatea de calcul in afara Transilvanieiseismicitatea de calcul in afara Transilvaniei

 • EvolutiaEvolutia zonariizonarii SeismicitateaSeismicitatea TransilvanieiTransilvaniei a a fostfost subevaluatasubevaluata

  �� STASSTAS 11100/111100/1--1977 u1977 utilizattilizat in in NormativeleNormativele P100P100--1978 1978 sisi 19811981 revine la enclava de grad 7 din centrul revine la enclava de grad 7 din centrul TransilvanieiTransilvaniei sisi urcaurca putinputin izoseistaizoseista de grad 7 de grad 7 sprespre NVNV

  �� P100P100--19911991……19921992 inglobeaza enclava de grad 7 inglobeaza enclava de grad 7 in izoseista dintre D si E, ks 0,16 ...0,12 in izoseista dintre D si E, ks 0,16 ...0,12

  �� Cod P100Cod P100--1/2006 1/2006 include zona centrala in zona include zona centrala in zona cu PGA 0,16...0,12 gcu PGA 0,16...0,12 g

  �� Cod P100Cod P100--1/2013 1/2013 include zona centrala in zona include zona centrala in zona cu PGA 0,cu PGA 0,2525..0,1..0,155 gg

 • Romania. Romania. CeCe acceleratieacceleratie a a terenuluiterenului arar puteaputea aveaavea viitoareleviitoarele cutremure ? cutremure ? HHartaarta de de zonarezonare Cod P100Cod P100--

  1/2013 1/2013 pentrupentru proiectareproiectare seismicaseismica pentrupentru perioadaperioada de de revenirerevenire de 225 de de 225 de aniani. . BrasovBrasov 0.2 g 0.2 g

 • Cum verificam un mit ? Cum verificam un mit ?

  �� Mitul potrivit caruia Muntii Carpati au protejat Mitul potrivit caruia Muntii Carpati au protejat Transilvania de efectele seismelor trebuie analizat cu Transilvania de efectele seismelor trebuie analizat cu grija. grija.

  �� O formulare mai buna ar fO formulare mai buna ar fii ca in interiorul arcului carpatic ca in interiorul arcului carpatic influenta focarului de Vrancea este partial ecranata de influenta focarului de Vrancea este partial ecranata de muntii Carpatimuntii Carpati

  �� In acest scop avem nevoie de In acest scop avem nevoie de ““martorimartori”” care care sasa ne ne vorbeascavorbeasca despredespre CULTURA SEISMICA a CULTURA SEISMICA a zoneizonei

  �� CULTURA SEISMICA: Totalitatea cunostintelor in CULTURA SEISMICA: Totalitatea cunostintelor in domeniul rezistentei la cutremur dintrdomeniul rezistentei la cutremur dintr--o anumita o anumita epocaepoca Concept CUEBC Ravello, Italia, Prof. Ferruccio FerrigniConcept CUEBC Ravello, Italia, Prof. Ferruccio Ferrigni

 • SiebenbSiebenbüürgenrgen –– cele 7 mari cele 7 mari ““oraseorase--cetatecetate”” sausau ““bisericibiserici--cetatecetate””

  �� In Transilvania avem un nucleu In Transilvania avem un nucleu „„SiebenbSiebenbüürgen rgen –– cele 7 mari orasecele 7 mari orase-- cetatecetate””, plus numeroasele cetati bisericesti, si incinte fortificate, , plus numeroasele cetati bisericesti, si incinte fortificate, de o de o imensa valoare. Toate trebuie reabilitate, consolidate si intretimensa valoare. Toate trebuie reabilitate, consolidate si intretinute. inute.

  �� Dar Carta de la Venetia nu ne lasa sa facem orice !Dar Carta de la Venetia nu ne lasa sa facem orice ! �� Oare cat de rezistente au fost initial ? Initial, constructiile Oare cat de rezistente au fost initial ? Initial, constructiile ridicate de ridicate de