17
Fișă de verificare a standardelor minime în vederea obţinerii atestatului de abilitare în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova Nume MANOLEA Prenume HORIA OCTAVIAN Data și locul nașterii 02.01.1977, CRAIOVA 1. Doctor in științe X DA NU X Instituția la care a fost obținută Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova X Titlul tezei de doctorat Studiul histologic al pulpei dentare cu referire la existenţa sau inexistenţa componentei musculare X Ordinul MECTS de confirmare nr. 1418 din data 29.06.2007 2. Medic / medic dentist / farmacist cel puțin specialist în specialitatea postului (la disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății) - Specialist X DA NU X Ordinul de confirmare în specialitatea Stomatologie Generală emis de MS nr. 1190 din 2003 X Ordinul de confirmare în specialitatea Protetică Dentară emis de MS nr. 786 din 2012 - Primar X DA NU X Ordinul de confirmare în specialitatea Stomatologie Generală emis de MS nr. 1971 din 2008 X Ordinul de confirmare în specialitatea Protetică Dentară emis de MS nr. 1053 din data: 2012

Fișă de verifiare a standardelor minime în vederea ... standarde abilitare Manolea Horia... · Radu RÎCĂ - Materiale dentare - note de curs pentru studenţii Facultății de

Embed Size (px)

Citation preview

Fișă de verificare a standardelor minime în vederea obţinerii atestatului de abilitare

în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

Nume MANOLEA Prenume HORIA – OCTAVIAN Data și locul nașterii 02.01.1977, CRAIOVA 1. Doctor in științe X DA � NU X Instituția la care a fost obținută Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova X Titlul tezei de doctorat Studiul histologic al pulpei dentare cu referire la existenţa sau inexistenţa componentei musculare X Ordinul MECTS de confirmare nr. 1418 din data 29.06.2007 2. Medic / medic dentist / farmacist cel puțin specialist în specialitatea postului (la disciplinele cu corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății) - Specialist X DA � NU X Ordinul de confirmare în specialitatea Stomatologie Generală emis de MS nr. 1190 din 2003 X Ordinul de confirmare în specialitatea Protetică Dentară emis de MS nr. 786 din 2012 - Primar X DA � NU X Ordinul de confirmare în specialitatea Stomatologie Generală emis de MS nr. 1971 din 2008 X Ordinul de confirmare în specialitatea Protetică Dentară emis de MS nr. 1053 din data: 2012

3. În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 6560 din 20.12.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 890bis/27.XII.2012

Activitatea Categorii şi restricţii

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate (cu ISBN) – autor/coautor

1 capitol în tratat internaţional ≈ 1 carte naţională 1 carte internaţională ≈ 3 cărţi naţionale

MINIM: 2 cărţi (dintre care una ca prim autor sau autor unic) sau 6 capitole în tratate, de la obţinerea titlului ştiinţific de doctor

� Autori, Titlu, Editură, an, volum, pagini, ISBN 1. Horia MANOLEA, Virgil DEVA, Evantia COLEŞ – Materiale utilizate în

tehnologia protezelor dentare - note de curs pentru studenţii secţiei de Tehnică Dentară. Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2009, 145 pagini, ISBN 978-973-106-139-9

2. Horia MANOLEA, Virgil DEVA, Evantia COLEŞ, Florin BOBIA, Oana DIACONU, Celesta NEMȚARU, Marina AMĂRĂSCU, Simina GĂMAN, Petre MĂRĂȘESCU, Mirela OPRI, Radu RÎCĂ - Materiale dentare - note de curs pentru studenţii Facultății de Medicină Dentară. Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2011, 186 pagini, ISBN 978-973-106-187-0

3. Ionela DASCĂLU, Evantia COLEȘ, Horia MANOLEA – Noțiuni de tehnică ortodontică. Ed. Universitaria, Craiova, 2012, 134 pagini, ISBN 978-606-14-0366-0

4. Horia MANOLEA, Virgil DEVA, Evantia COLEŞ, Ionela DASCĂLU, Marina AMĂRĂSCU, Petre MĂRĂȘESCU, Mirela OPRI, Radu RÎCĂ – Tehnologia Protezelor Dentare Fixe - note de curs pentru studenţii Facultății de Medicină Dentară. Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2013, 148 pagini, ISBN 978-973-106-218-1

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole în extenso în reviste cotate ISI Thompson (articole în reviste cu factor de impact) în calitate de autor principal, de la ultima promovare

MINIM: 6 articole

X DA � NU � Autori, Titlu, Revista, an, volum, factor de impact

1. Thermal and spectral behaviour of a light-cured methacrylate-based composite material used in dentistry H. O. Manolea, P. Rotaru, G. Manolea, E. Morîntale, R. Rîcă J Therm Anal Calorim 114(2013) 3:1325–1331 Factor de impact 1.982 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

2. Immunohistochemical and electron microscopy aspects of the nerve structures from the dental pulp Horia Manolea, Vasile Nicolae, Mirela Opri, Adrian Fronie, Mihai Raul Popescu Rom J Morphol Embryol 2014, 55(1): 3-6 Factor de impact 0.620 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

3. Endodontic materials in practice - Impact Study H.O. Manolea, M. Răescu, I. Dascălu, E. Coleș, R. Rîcă, C. Funieru, M-J Țuculină, Optoelectron. Adv. Mater. – Rapid Commun 2014, 8(1-2), : 158 - 163 Factor de impact 0.402 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

4. Implant overdenture and Locator system in edentulous patient with severely resorbed mandible – a case report Camelia Ionescu, Bogdan Mihai Gălbinașu, Ion Pătrașcu, Horia Manolea Rom J Morphol Embryol 2014, 55(2) Factor de impact 0.620 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

5. Variability of the composite resins adhesion with the dental substrate preparation and the used adhesive type H. Manolea, I. Antoniac, M. Miculescu, R. Rîcă, Anastasia Platon, Rodica Melnicenco, Journal of Adhesion Science and Technology 09/2015, Factor de impact 0.961 (2014 JCR Science Edition, available June 2015) DOI:10.1080/01694243.2015.1091676

6. Study on gingival tissue reaction to the materials used for making dental prosthesis Mirela Lucia Opri, H Manolea, Anne Marie Rauten, MR Popescu, L Mogoantă Journal of Adhesion Science and Technology 2016 , Vol. 30(5): 494-505 Factor de impact 0.961 (2014 JCR Science Edition, available June 2015) DOI:10.1080/01694243.2015.1108954

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole in extenso în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI sau BDI

1 articol ISI cu I.F. < 1 = 3 articole în reviste indexate BDI dar nu şi invers 1 articol ISI cu I.F. ≥ 1 = 5 articole în reviste indexate BDI dar nu şi invers

MINIM: 25 articole dintre care 5 de la obţinerea titlului ştiinţific de doctor

X DA � NU X Autori, Titlu, Revista, an, volum, factor de impact

1. Thermal characteristics of Ni–Ti SMA (shape memory alloy) actuators . Sonia Degeratu, P. Rotaru, Gh. Manolea, H. Manolea and A. Rotaru - J Therm Anal Calorim, 97 (2009)2: 695-700 Factor de impact 1.587 (2009 JCR Science Edition, available June 17 2010)

2. Microscopic aspects of pulpal changes in patients with chronic marginal periodontitis. Caraivan O, Manolea H, Corlan Puşcu D, Fronie A, Bunget A, Mogoantă L. Rom J Morphol Embryol. 2012;53(3 Suppl):725-9. Factor de impact 0.620 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

3. Microscopic aspects of angiogenesis and lymphangiogenesis in oral squamous cell carcinoma Adina Bunget, A. Fronie, Emilia Afrem, Dorina Corlan Puşcu, H. Manolea, Anca Rodica Dan, Mălina Coman, Vanda Roxana Nimigean Rom J Morphol Embryol 2013, 54(3):623–627 Factor de impact 0.620 (2012 JCR Science Edition, available June 19 2013)

4. Thermal behaviour and antimicrobial assay of some new zinc(II) 2-aminobenzoate complex compounds with bioactive ligands Krajnikova A, Rotaru A, Gyoryova K, Homzova K, Manolea HO, Kovarova J, Hudecova D. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, vol.120(1), pag.73–83 Factor de impact 2.042 (2014 JCR Science Edition, available June 2015)

5. Condition monitoring of transformer oil using thermal analysis and other techniques, Degeratu Sonia, Rotaru P., Rizescu S., Danoiu Suzana, Bizdoaca N. G., L. I. Alboteanu, H. O. Manolea, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, Vol. 119 (3),pp. 1679-1692. Factor de impact 2.042 (2014 JCR Science Edition, available June 2015)

6. Electronic microscopic evaluation of the beta insular cells in type 2 diabetes. Garofiţa Olivia Mateescu, Adriana Bold, Daniela Cernea, H. Manolea, Cristina Busuioc, L. Mogoantă, Romanian Journal of Morphology and Embriology 2005, 46(3):207-210

7. Modifications of the dental pulp in marginal periodontitis. Electronomicroscopical contributions. V. Deva, Maria Vătăman, H. Manolea, L. Mogoantă, Romanian Journal of Morphology and Embriology 2006, 47(1):67-71

8. Radiological and microscopical aspects of the denticles. V. Deva, L Mogoantă, H Manolea, AO Pancă, M Vatu, Maria Vătăman, Romanian Journal of Morphology and Embriology 2006, 47(3): 263-268

9. Considerations on the ultrastructural particularities of the dental pulp cells. H. Manolea, V. Deva, Fl. Bogdan, Iren Moraru, Oana – Adina Pancă, O. Caraivan Romanian Journal of Morphology and Embriology 2008, 49(2) : 195 – 201

10. Immunohistochemical aspects of the evaluation of the inflammatory answer of the dental pulp. H. Manolea, L. Mogoantă, Cl. Mărgăritescu, V. Deva, Petra Şurlin, O. Caraivan Romanian Journal of Morphology and Embriology 2009, 50(2) : 207-212

11. The involvement of metalloproteinases and their tissular inhibitors in the processes of periodontal orthodontic remodeling. Petra Şurlin, Anne-Marie Rauten, Garofiţa-Olivia Mateescu, B. Oprea, Maria Mariş, H. Manolea Romanian Journal of Morphology and Embriology 2009, 50(2) : 181-184

12. Contributions on the study of the compressive strength of the light-cured composite resins. H. Manolea, Sonia Degeratu ,V. Deva, Evantia Coleş, Emma Drăghici Current Health Sciences Journal, Vol.35, No.1, 2009: 35-38

13. Considerations Regarding the Optical Properties of the Composite Resin Restorative Materials H. Manolea, R Râcă, Evantia Coleș, Gabriela Preotu, P. Mărășescu Current Health Sciences Journal Vol. 37, No. 3, 2011: 140-44

14. Studiu prospectiv asupra cresterii si dezvoltarii elementelor morfologice ale complexului nazo-maxilar in anomaliile de clasa III/1 Angle Ionela Teodora Dascalu, Evantia Coles, Mihaela-Jana Tuculina, Horia Octavian Manolea, Oana Andreea Diaconu Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 3, An 2012 151-153

15. Contributii la studiul anomaliei clasa III/1 Angle Ionela Teodora Dascalu, Evantia Coles, Mihaela-Jana Tuculina, Horia Octavian Manolea, Oana Andreea Diaconu Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 3, An 2012 154-157

16. Modelarea bontului protetic prin reconstituire corono-radicularå turnată pentru molarii cu distrucție coronară întinsă şi rădăcini divergente Evantia Coleş, Ionela Teodora Dascălu, Horia Manolea, Mihaela Țuculină, Oana Diaconu Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 4, An 2012 245-247

17. Contribuții la studiul refacerii morfologiei zonei frontale a arcadei maxilare în situațiile cu spațiu redus Evantia Coleş, Ionela Teodora Dascălu, Horia Manolea, Mihaela Țuculină, Oana Diaconu, Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 4, An 2012 248-251

18. Contribuții la studiul anomaliilor clasa III/2 Angle, Ionela Teodora Dascalu, Evantia Coles, Mihaela-Jana Tuculina, Horia Octavian Manolea, Oana Andreea Diaconu Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 4, An 2012 257-260

19. Rolul investigațiilor computer tomografice cu fascicol conic în verificarea vindecării leziunilor periapicale cronice Oana Diaconu, Mihaela Țuculina, Horia Manolea, Ionela Dascălu, Evantia Coleş Revista Românå de Stomatologie – Volumul LVIII, Nr. 4, An 2012 269-273

20. Comparative aspects regarding the applying technology of different ceramic systems on metal substructure H. Manolea, Evantia Coleș, Ionela Teodora Dascălu, P. Mărășescu, Ramona Buțu Current Health Sciences Journal Vol. 39, Supl. 11, 2013: 42-45.

21. Radiological study concerning the periodontal changes of the patients with dental fixed prothesis. Mirela Opri, L. Mogoantă, H. Manolea. Current Health Sciences Journal Vol. 39, Supl. 11, 2013: 24-28.

22. Theoretical study on the mechanics of the conjunct gnatoprothetic devices in the context of occlusive function rehabilitation. Popescu MR, Trană F, Manolea H, Rauten AM, Șurlin P, Dragomir LP. Curr Health Sci J. 2014 Apr-Jun;40(2):119-25

23. Study of the expansion behaviour of some materials used in the dental metal-ceramic technology Horia Manolea, Iulian Antoniac, Nicolae Florescu, Petre Mărășescu,Marian Miculescu, Ionela Teodora Dascălu Key Engineering Materials Vol. 587 (2014) pp 366-371

24. Alternative technologies for obtaining the metal-ceramic dental prostheses imposed by some clinical situations – a cases series, M. L. Opri, H. Manolea, R. Rîcă, S. Cotorcea Key Engineering Materials, Vol 638, pp. 210-215, Mar. 2015

25. Esthetic build-up achievement of dental ceramics in posterior restorations R. Rîcă, A. M. Rîcă, H. Manolea, M. Opri, C. Stroie, Key Engineering Materials, Vol 638, pp. 233-237, Mar. 2015

26. Modern approaches in choosing materials for implant supported prosthesis H. Manolea, A. Fronie, S. M. Popescu, M. Opri, E. Ciucă, Key Engineering Materials, Vol 638, pp. 243-248, Mar. 2015

27. Spectrophotometric analysis of the color correspondence between two shade guides used in dentistry. H. Manolea, P. Marasescu, R. Rica, Evantia Coles, T. Tirca, Marina

Amarascu, Adina-Andreea Turcu, Mirela Opri, Mihaela Stan. Current Health Sciences Journal Vol. 41, Supl. 7, 2015: 24-28

28. The importance of investment and the acryl paste insertion into the mould in

order to acquire an acrylic partial denture. Evantia Coles, H.O. Manolea, Ionela Dascalu, Oana Andreea Diaconu, Marina Amarascu, Marilena Bataiosu, Monica Scrieciu, T. Tirca.

Current Health Sciences Journal Vol. 41, Supl. 7, 2015: 29-33

29. Histopathological and prognostic considerations of ameloblastoma. Adina-

Andreea Turcu, M. Surpateanu, C. Margaritescu, Madalina Olteanu, H. Manolea, R. Rica. Current Health Sciences Journal Vol. 41, Supl. 7, 2015: 67-70

30. The aesthetic aspect in patients with Angle Class III malocclusion. Ionela Teodora

Dascalu, Evantia Coles, Lelia Mihaela Gheorghita, Oana Andreea Diaconu, H.O. Manolea, Ionela Elisabeta Ciobanu, Monica Scrieciu, Daguci Luminita. Current Health Sciences Journal

Vol. 41, Supl. 7, 2015: 85-88

Granturi / proiecte câştigate prin competiţie (director / responsabil proiect/membru)

MINIM: 3 granturi / proiecte dintre care 1 ca director de proiect

MINIM: X DA � NU X Titlul, directorul (responsabilul), autoritatea contractantă, anul.

1. Director al proiectului de cercetare ” Testarea comparată clinică și de

laborator a materialelor firmei Bredent: Alveoprotect, Ossceram Nano și Angiopore” având

perioada de desfășurare 2014-2016 în valoare totală de 25.000 lei și finanțat în urma

competitiției de proiecte științifice organizate de firma Bredent Medical România din luna

noimebrie 2013.

2. membru în echipa de cercetare a Grantului 21/2005 Cercetare de Excelenta

Biotehnologii inovative pentru obținerea de alimente funcționale din ciupercile genului

Pleurotus și pregătirea exploatării industriale având perioada de derulare 2005-2007 și

1.110.000 lei - valoare totala. Coordonator Universitatea din Craiova. Parteneri: UMF

Craiova, SC NATURAL RESEARCH SRL Craiova, SC PARTENER SA Bucuresti

3. membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare "Educaţia pentru

profilaxia dentară. Sănătatea şi estetica dentară a şcolarilor", derulat de Facultatea de

Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1171 din

13.11.2012, care se derulează pe perioada 2012-2016, realizat în colaborare cu Consiliul

Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi

Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj,

Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială

Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte

"Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială

"Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, câștigat prin

competiție conform Adeverinței nr. 458 din 03.02.2014 a Inspectoratului Școlar Dolj; -

director proiect: şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Evantia Coleş

4. membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare "Evaluarea tendinţelor

actuale de dezvoltare cranio-facială în cadrul armoniei somatice", derulat de Facultatea de

Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova , nr. 1173 din

13.11.2012, care se derulează în perioada 2012-2016 ,realizat în colaborare cu Consiliul

Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi

Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj,

Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială

Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte

"Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială

"Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, câștigat prin

competiție conform Adeverinței nr. 460 din 03.02.2014 a Inspectoratului Școlar Dolj;

director proiect şef lucrări dr. Evantia Coleş

5. membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare "Afectarea pulpo-

dentinară a dinţilor permanenţi tineri", derulat de Facultatea de Medicină Dentară,

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1174 din 13.11. 2012, , care se

derulează în perioada 2012-2016 realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului

Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română

pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială

Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala

Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala

Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, câștigat prin competiție conform Adeverinței nr. 459

din 03.02.2014 a Inspectoratului Școlar Dolj; director proiect conf. dr. Mihaela Jana Ţuculina

6. membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare "Anomaliile dento-

maxilare la şcolari (6-14/15 ani)", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea

de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1172 din 13.11.2012, care se derulează pe perioada

2012-2016 realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul

Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în

Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala

Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială

Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială

"Mihai Viteazul" Craiova, câștigat prin competiție conform Adeverinței nr. 461 din

03.02.2014 a Inspectoratului Școlar Dolj ; director proiect şef lucrări dr. Ionela Teodora

Dascălu

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole publicate în rezumat în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice cu ISBN sau ISSN

MINIM: 8 articole dintre care 3 în ultimii 5 ani

X DA � NU X Autori, Titlu, Revista, an, volum, ISBN;ISSN

1. Consideraţii radiologice şi histologice asupra etiologiei pulpoliţilor. V. Deva, Maria Vătăman, H. Manolea. Al XXXVII-lea Simpozion Naţional de Morfologie, Craiova, 2006, pag. 87 ISBN10: 973-106-007-3; ISBN13: 987-973-106-007-1

2. Modificările pulpei dentare în parodontopatiile marginale. Contribuţii electronomicroscopice. V. Deva, Maria Vătăman, H. Manolea. Al XXXVII-lea Simpozion Naţional de Morfologie, Craiova, 2006 pag.88 ISBN10: 973-106-007-3; ISBN13: 987-973-106-007-1

3. Expresia imunohistochimică a limfocitelor în pulpa dentară normală şi patologică. H. Manolea, Cl. Mărgăritescu, Iren Moraru, Fl. Bogdan. Al XXXVII-lea Simpozion Naţional de Morfologie, Craiova, 2006, pag. 119 ISBN10: 973-106-007-3; ISBN13: 987-973-106-007-1

4. Hipertrofia gingivală. Studiu imunohistochimic pe hipertrofiile gingivale consecutive tratamentului cu antagonişti de calciu. Petra Şurlin, H. Manolea, Iren Moraru, Fl. Bogdan. Al XXXVII-lea Simpozion Naţional de Morfologie, Craiova, 2006 pag.187 ISBN10: 973-106-007-3; ISBN13: 987-973-106-007-1

5. Modificări histololgice ale pulpei dentare în parodontopatiile marginale cronice. Mihaela Vătu, Oana Adina Pancă, H. Manolea, Mădălina Olteanu, L. Mogoantă, Denisa Minoiu, Al XXXVII-lea Simpozion Naţional de Morfologie, Craiova , 2006 pag.200 ISBN10: 973-106-007-3; ISBN13: 987-973-106-007-1

6. Corelaţii clinico-morfologice în parodontopatii Adina Bunget, Oana Adina Pancă, Mădălina Olteanu, Monica Scrieciu, H.Manolea, L. Mogoantă, Al VII -lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007 pag.63 ISSN: 1843-1526

7. Contribuţii la studiul morfologic al comunicărilor dintre camera pulpară radiculară şi spaţiul periodontal Evantia Coleş, L. Mogoantă, V. Deva, H. Manolea Al VII -lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007pag. 71, ISSN: 1843-1526

8. Contribuţii la studiul electronomicroscopic al fibrelor nervoase din pulpa dentară H. Manolea, V. Deva, Iren Moraru, Fl. Bogdan Al VII-lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007 pag.108 ISSN: 1843-1526

9. Expresia imunohistochimică a limfocitelor T în pulpa dentară H. Manolea, L. Mogoantă, Cl. Mărgăritescu, D. Pirici, Iren Moraru Al VII-lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007,pag.109 ISSN: 1843-1526

10. Modificări vasculare în pulpa dentară la pacienţii cu diabet zaharat tip I Iren Moraru, H. Manolea, Fl. Bogdan Al VII-lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007 pag. 146 ISSN: 1843-1526

11. Aspecte microscopice şi imunohistochimice ale parodontopatiilor induse de protezele conjuncte Adina Oana Pancă, L. Mogoantă, Letiţia Streba, H. Manolea, D. Pirici, D. Hurezeanu Al VII-lea Simpozion de Morfologie Microscopică al Centrului de Cercetare al UMF Craiova, 2007 pag.160 ISSN: 1843-1526

12. Shape Memory Elements Design for Intelligent Systems Degeratu Sonia, Manolea Horia, Bizdoaca Nicu George , 9-th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea, 24-26 mai 2007 pag.174-179 ISSN 1223 – 2106

13. Posibilităţi de refacere a morfologiei arcadelor dentare prin restaurări protetice fixe adezive polimerice. Evantia Coleş, V. Deva, H. Manolea Zilele U.M.F. Craiova, a XXXVII-a ediţie,8-9 iunie 2007 pag.479 ISSN: 1843-2441

14. Contribuţii la studiul imunohistochimic al componentei musculare a pulpei dentare H. Manolea, Fl. Bogdan, V. Deva, Evantia Coleş, Simona Benghe Zilele U.M.F. Craiova, a XXXVII-a ediţie,8-9 iunie 2007 pag.483 ISSN: 1843-2441

15. Contributions to the study of the mandibular decidual frontal group position during the period of the dental crown mineralization. Evantia Coles, G.S. Drăgoi, V. Deva, H. Manolea, Camelia Sutru, Tatiana Sarpe, Aura Manoiu 4-th National Symposium of Pathology, Bucureşti, 31 octombrie – 2 noiembrie 2007 pag.71 ISBN: 978-93-708-273-2

16. Studiul termogravimetric şi termodiferenţial al unor ceruri dentare, H. Manolea, P. Rotaru, V. Deva, Evantia Coleş, Congresul Internaţional de Stomatologie „Napoca Biodent 2007”, Cluj-Napoca, 8-10 noiembrie, pag.134 ISBN: 978-973-8915-45-9 ISBN: 978-973-8915-45-9

17. Contribuţii la studiul concordanţei dintre aspectul microscopic al pulpei dentare şi simptomatologia fazei clinice Evantia Coleş, V. Deva, H. Manolea, Al IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfologie, Craiova, 28-31 mai 2008, pag. 46 ISBN: 978-973-106-101-6

18. Celulele sistemului de apărare al pulpei dentare. Aspecte imunohistochimice. H. Manolea, L. Mogoantă, Cl. Mărgăritescu, V. Deva, D. Pirici, Iren Moraru Al IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfologie, Craiova, 28-31 mai 2008, pag. 52 ISBN: 978-973-106-101-6

19. Aspecte histologice şi imunohistochimice în parodontopatiile induse de protezele conjuncte Adina Oana Pancă, R. Popescu, Mihaela Vătu, O. Caraivan, Emilia Afrem, H. Manolea, L. Mogoantă Al IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfologie, Craiova, 28-31 mai 2008, pag. 62 ISBN: 978-973-106-101-6

20. Aspecte electronomicroscopice acinare în procesul involutiv parotidian Garofiţa Mateescu, Adriana Bold, B. Oprea, H. Manolea, Cristina Busuioc, Nina Ionovici, Anca Predescu, Laurenţia Panduru Al IX-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Morfologie, Craiova, 28-31 mai 2008, pag. 240 ISBN: 978-973-106-101-6

21. Visual Basic applications for shape memory elements design used in intelligent systems Sonia Degeratu, Petre Rotaru, Horia Manolea, Gheorghe Manolea, Anca Petrisor, Bizdoaca Nicu George 5-th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Funchal- Madeira, Portugalia, 11-15 mai 2008, pag. 207-210 ISBN: 978-989-8111-31-9

22. Utilizarea aliajelor cu memoria formei în stomatologie H. Manolea, Sonia Degeratu, V. Deva, Evantia Coleş Zilele U.M.F. Craiova, a XXXVIII-a ediţie, 2008, pag. 491 ISSN: 1843-2441

23. Refacerea morfo-funcţională a zonei frontale maxilare prin redimensionare estetică Coleş Evantia, Deva V., H. Manolea Zilele U.M.F. Craiova, a XXXVIII-a ediţie, 2008, pag. 506 ISSN: 1843-2441

24. Considerations on the ultrastructural particularities of the dental pulp cells. H. Manolea, V. Deva, Fl. Bogdan, Iren Moraru, Simona Benghe, Congresul Internaţional”Interdisciplinaritate în medicina dentară actuală” Ediţia I,Timişoara, 25-28 iunie 2008, pag. 126 ISSN 1844-4903

25. Aspecte imunohistochimice referitoare la evaluarea răspunsului inflamator al pulpei dentare. H. Manolea, L. Mogoanta, Cl. Margaritescu, V. Deva, Evantia Coles, Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag.90 ISBN 978-973-106-124-5

26. Uzura dentară-aspecte etiologice Emma Cristina Drăghici, V.Deva, H. Manolea, Evantia Coleş, Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag.139 ISBN 978-973-106-124-5

27. Hidroxidul de calciu - un material mereu în actualitatea tratamentelor endodontic V. Deva, Maria Vătăman, H. Manolea, Evantia Coleş, Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag.149 ISBN 978-973-106-124-5

28. Consideraţii privind caracteristicile solicitării la compresie a materialelor compozite fotopolimerizabile H. Manolea, A. Roşca, V. Deva, Evantia Coleş, Emma Drăghici, Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag.151 ISBN 978-973-106-124-5

29. Studiu comparativ al tehnologiei şablonului de ocluzie în edentaţia totală Evantia Coleş, V. Deva, Mirela Opri, H. Manolea, Mihaela Doru, P. Mărăşescu, Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag. 155 ISBN 978-973-106-124-5

30. Avantajele utilizări lingurilor individuale din plăci fotopolimerizabile pentru etapele tehnologice ale protezelor totale acrilice. Mirela Opri, Evantia Coleş, V. Deva, H. Manolea, Mihaela Doru, Mărăşescu P., Congresul „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, 25-28 martie 2009 pag.161 ISBN 978-973-106-124-5

31. Immunohistochemical expression of CD31 and CD34 in human dental pulp of type 2 diabetic patients. Moraru Alina Iren, Manolea Horia, Tuculina Mihaela, Margaritescu Claudiu, 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 6-9 May, 2009, Palace of Culture and Sports, Varna, Bulgaria, pag.100

32. Metode utilizate pentru evaluarea rezistenţei la compresiune a materialelor dentare. H. Manolea, A, Rosca, V. Deva, Evantia Coles, Emma Draghici, Zilele U.M.F. Craiova, a XXXIX-a ediţie, 5-6 iunie 2009, pag. 461 ISSN 1843-2441

33. Studiul morfologic radicular al molarilor 3 incluşi. Doru Mihaela, Coleş Evantia, Deva V., Opri Mirela, Mărăşescu P., Manolea H. Zilele U.M.F. Craiova, a XXXIX-a ediţie, 5-6 iunie 2009, pag. 470 ISSN 1843-2441

34. Importanţa utilizării plăcilor fotopolimerizabile în confecţionarea portamprentelor individuale. Opri Mirela , Coleş Evantia, Deva V., Manolea H., Doru Mihaela, Mărăşescu P., Zilele U.M.F. Craiova, a XXXIX-a ediţie, 5-6 iunie 2009, pag. 470 ISSN 1843-2441

35. Variaţia rezistenţei la compresiune a răşinilor compozite fotopolimerizabile în funcţie de modul de polimerizare. H. Manolea, A. Roşca, Evantia Coleş, P. Mărăşescu, Mirela Opri, Mihaela Doru. Congresul NAPOCA BIODENT 2009 Editia a 3-a, Cluj- Napoca, 5-7 noiembrie 2009

36. Analiza compoziţiei chimice a aliajelor dentare pe bază de cupru prin spectrometrie de absorbţie atomică. Doru Mihaela, Opri Mirela, Ion Trandafir, Chirigiu Liviu, Manolea Horia Congresul NAPOCA BIODENT 2009 Editia a 3-a, Cluj- Napoca, 5-7 noiembrie 2009

37. Analiza compoziţiei chimice a amalgamelor convenţionale prin spectrometrie de absorbţie atomică. Opri Mirela, Chirigiu L.,Doru Mihaela, Manolea H., Maria Viorica Bubulica Congresul NAPOCA BIODENT 2009 Editia a 3-a, Cluj- Napoca, 5-7 noiembrie 2009

38. Avantajele folosirii plăcilor fotopolimerizabile în tehnologia şablonului de ocluzie pentru protezele parţiale acrilice Mirela Opri,Evantia Coleş,H. Manolea, Mihaela Doru, P. Mărăşescu, Emma Drăghici, Deva V, Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, ISBN: 978-973-106-153-5

39. Implanturi sudate – cazuri clinice si comentarii G. Lazarescu, H. Manolea, L. Noveri, P. Marasescu, Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, ISBN: 978-973-106-153-5

40. Tehnici speciale de sudură intraorală a subansamblelor de titan G. Lazarescu, H. Manolea, L. Noveri, P. Marasescu, Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, ISBN: 978-973-106-153-5

41. Oportunităţi de utilizare a materialelor inteligente în medicina dentară.H. Manolea, Sonia Degeratu, Evantia Coleş, Mihaela Doru, R. Rîcă, Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, ISBN: 978-973-106-153-5

42. Posibilităţi moderne de evaluare a biocompatibilităţii materialelor dentare. H. Manolea, L. Mogoantă, C. Mărgăritescu, Evantia Coleş, Mirela Opri, P. Mărăşescu. Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, ISBN: 978-973-106-153-5

43. Importanţa morfologiei funcţionale a sistemului stomatognat în cadrul posturologiei. Evantia Coleş, Ligia Rusu, H. Manolea, Iren Moraru. Al doilea Congres Internaţional al Asociaţiei Române de Endodonţie şi Al doilea Congres Naţional al Facultăţii de Medicină Dentară, 24 – 28 martie 2010, Craiova, , ISBN: 978-973-106-153-5

44. Controverse privind utilizarea materialelor care conţin paraformaldehidă în terapia endodontică. H. Manolea, Evantia Coleş, Mirela Opri, R. Râcă, Simina Găman, Mihaela Doru, P. Mărăşescu. Zilele U.M.F. Craiova, 4-5 iunie 2010, ISSN: 1843-2441

45. Importanţa şablonului de ocluzie în tehnologia protezei parţiale acrilice. Coleş Evantia, Manolea H., Doru Mihaela, P. Mărăşescu, Opri Mirela, Draghici Emma Zilele U.M.F. Craiova, 4-5 iunie 2010, ISSN: 1843-2441

46. Contribuţii la studiul statistic toxicologic al obturaţiilor vechi de amalgam de argint în bolile depresive şi degenerative. Doru Mihaela, Coleş Evantia, Manolea Horia, Opri Mirela, Mărăşescu Petre, Găman Simina Zilele U.M.F. Craiova, 4-5 iunie 2010, ISSN: 1843-2441

47. Refacerea morfologiei dentare a grupului frontal cu ajutorul materialelor compozite. Opri Mirela, Manolea H., Boţa Gabriela, Colceriu D.A., Doru Mihaela. Zilele U.M.F. Craiova, 4-5 iunie 2010, ISSN: 1843-2441

48. Considerations about the study of the optical properties variation of the light-cured composite resins. H. Manolea, P. Rotaru, E. Coleş, G. Preotu, R. Raca, S. Gaman, 4-th International Conference” Biomaterials, Tissue Eniginering&Medical Devices” BiomMedD’2010, 23-25 September, Sinaia, Romania, ISSN: 2069-0193

49. Contributions on the study of the compressive strength of the light-cured composite resins. H. Manolea, A. Rosca, E. Coleş, P. Marăşescu, M. Opri, M. Doru. 4-th International Conference” Biomaterials, Tissue Eniginering&Medical Devices” BiomMedD’2010, 23-25 September, Sinaia, Romania, ISSN: 2069-0193

50. Contributions to study the postural rehabilitation Evantia Coleş, Ligia Rusu, H. Manolea, Iren Moraru. The 3-rd InternationalConference „Physical exercises – a complex and modern way to promote healthy living” 28-30 October 2010, Craiova, Romania ISSN 1841-0162

51. Faţetarea cu materiale compozite – o metodă de refacere morfo-fizionomică a grupului frontal. Mirela Opri, Evantia Coleş, H. Manolea, Mihaela Doru, Simina Găman, Dana Lazăr. Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres Naţional al SRCMD 23-27 martie 2011, Craiova ISBN: 978-973-106-183-2

52. Consideraţii privind proprietăţile optice ale materialelor restaurative pe bază de răşini compozite . H. Manolea, Evantia Coleş, R. Râcă, Gabriela Preotu, P. Mărăşescu. Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres Naţional al SRCMD 23-27 martie 2011, Craiova ISBN: 978-973-106-183-2

53. Refacerea morfologiei aparatului stomatognat cu ajutorul protezei scheletate tip ,,păianjen”. Simina Găman, Cristina Borţun, H. Manolea, Marina Amărăscu. Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres Naţional al SRCMD 23-27 martie 2011, Craiova ISBN: 978-973-106-183-2

54. Implantarea postextractională cu încărcare imediată. Etape chirurgicale si protetice. Bobia Florin, Manolea Horia, Popescu Bogdan Vasile, Nemtaru Maria Celesta. Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres Naţional al SRCMD 23-27 martie 2011, Craiova ISBN: 978-973-106-183-2

55. Utilizarea paraformaldehidei în cadrul preparatelor folosite în terapia endodontică . H. Manolea, Evantia Coleş, Mirela Opri, P. Mărăşescu, R. Râcă, Simina Găman, Marina Amărăscu. Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres Naţional al SRCMD 23-27 martie 2011, Craiova ISBN: 978-973-106-183-2

56. Paraformaldehyde in dentistry - poison, medicine or panacea? H. Manolea, Evantia Coleş, Simina Găman, P. Mărăşescu, Mirela Opri, R. Râcă, Marina Amărăscu. Congresul Internaţional “Timmedica” Timişoara, 16-18 iunie 2011

57. Optimal management of the heat-curing of an acrylic resin used in dentistry Horia Manolea, Petre Rotaru, Gheorghe Manolea, Petre Mărăşescu 1-st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 7 -10 september 2011, Craiova, Romania ISBN 978-606-11-1893-9.

58. Thermal and spectral behavior of a light-cured composite material used in dentistry Horia Manolea, Petre Rotaru, Gheorghe Manolea, Emilian Morîntale, Radu Rîcă 1-st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 7 -10 september 2011, Craiova, Romania ISBN 978-606-11-1893-9.

59. Reabilitarea aspectului estetic al arcadei dentare maxilare cu ajutorul ceramicii pe suport de zirconiu-prezentare de caz Mirela Opri, H. Manolea,Larisa Albu,M.Dina, M. Opri . Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

60. Contribuţii la studiul evidenţierii defectelor de turnare din componenta metalică a protezelor mobilizabile scheletate Găman Simina, Cristina Borţun, A. Camen, Manolea H., Amărăscu Marina, Mărăşescu Petre. Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

61. Studiu privind comportamentul dilatometric al unor materiale utilizate pentru obţinerea restaurărilor metalo-ceramice H. Manolea, I. Antoniac, N. Florescu, P. Marasescu, R. Râcă Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

62. Incidenţa utilizării materialelor de obturaţie endodontică in judeţul Dolj R. Rîcă, Manolea H., Ana-Maria Rîcă, Giurgiulescu Mădălin Marius Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

63. Dispozitivele corono-radiculare – mijloc de îmbunătăţire a menţinerii şi stabilităţii protezelor mobilizabile Evantia Coleş, Manolea H., Mirela Opri, Mărăşescu P., Rîcă R., Alma Florescu, Mihaela Doru, Cosma G. Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

64. Studiu clinic privind modificarile parodontale la purtatorii de proteze fixe si mobilizabile Mirela Opri, L. Mogoantă, H. Manolea, D.Colceriu Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

65. Biocompatibilitatea materialelor dentare între teste de laborator si studii clinice H. Manolea, V. Deva, Evantia Coles, Mirela Opri, Marina Amărăscu, Simina Găman Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

66. Personalizarea montării grupului frontal la protezele totale Evantia Coleş, Manolea H, Ionela Teodora Dascălu, Veronica Mercuţ, Mihaela Sanda Popescu Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2012 ISBN: 978-973-106-194-8

67. Considerente sociale în alegerea materialelor pentru tratamentele dentare actuale H. Manolea, Evantia Coleş, V. Deva, P. Mărăşescu, R. Râcă, Mirela Opri, Marina Amărăscu Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2013 ISBN : 978-973-106-211-2

68. Alterările estetice ale restaurărilor protetice consecutive consumului de coloranţi alimentari . Mărăşescu P., Manolea H. , Mărăşescu Felicia, Bogdan Ana-Maria,Grădinaru Mădălina Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2013 ISBN : 978-973-106-211-2

69. Studiu radiologic privind modificările parodontale la pacienţii purtători de proteze dentare fixe Mirela Opri, Mogoanta L., Manolea H. Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2013 ISBN : 978-973-106-211-2

70. Edentația termino-terminală – motiv de afectare psihologică a pacientului Mirela Opri, Liliana Marinescu, Monica Scrieciu, Manolea H. Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2013 ISBN : 978-973-106-211-2

71. Aspecte comparative privind tehnologia de aplicare a diferitelor mase ceramice pe scheletul metalic Horia Manolea, Evantia Coleş, Ionela Teodora Dascălu, Petre

Mărăşescu, Ramona Buţu Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 7-9 iunie 2013 ISBN : 978-973-106-211-2

72. Study of the expansion behaviour of some materials used in the dental metal-ceramic technology Horia Manolea, Iulian Antoniac, Nicolae Florescu, Petre Mărășescu,Marian Miculescu, Ionela Teodora Dascălu The 25-th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BioCeramics 25), Bucharest, Romania, November 07-10th, 2013 ISBN- 139787-3-03785-899-8

73. Opţiuni actuale în alegerea materialelor pentru confecţionarea protezelor cu sprijin implantar H. Manolea, V. Deva, Evantia Coleş, T. Tîrcă, R. Rîcă, P. Mărăşescu, Marina Amărăscu, Mirela Opri Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

74. Factori de risc in aparitia tumorilor maligne de buza Ciucă Alexandra, E. Ciucă, H. Manolea, A. Fronie Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

75. Posibilităţi şi limite în indicaţiile punţilor cu extensie Amărăscu Marina, Mercuţ Veronica, Scrieciu Monica, Manolea H., Tîrcă T., Găman Simina, Rîcă R. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

76. Realizarea arcadelor artificiale pentru protezele parțiale Coleş Evantia, Dascălu Ionela, Manolea H., Popescu Mihaela-Sanda, Ţuculină Mihaela, Rîcă R., Mercuţ Veronica Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

77. Aspectul grupului frontal superior și inferior în armonia arcadelor dentare Coleş Evantia, Dascălu Ionela, Manolea H., Popescu Mihaela-Sanda, Ţuculină Mihaela Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

78. Morfologia dentară ca reper în reconstrucţia protetică a zonelor laterale maxilare Dragomir L.P., Manolea H., Olteanu Madalina, Dăguci C. ,Tudor Cristina, Stănuşi A., Iosif O., Popescu M.R. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

79. Rolul modelarii numerice in biomecanica restaurarilor protetice fixe metalo-ceramice Mărăşescu P.C., Mărăşescu Felicia Ileana, Manolea H.O., Ionescu A Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

80. Utilizarea titanului in confectionarea restaurarilor protetice fixe Mărăşescu P.C., Mărăşescu Felicia Ileana, Manolea H.O., Niţu I. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

81. Protezarea fixă şi mobilizabilă şi patologia parodontală asociată acesteia: studiu histologic şi imunohistochimic Opri Mirela Lucia, Manolea Horia, Mogoantă L. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

82. Abordarea clinică şi tehnologică a problemelor de spaţiu protetic Opri Mirela Lucia, Manolea Horia, Rîcă R., Bîrsanu D.A. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

83. Gingivita de sarcina si nasterea prematura Rȋcă R., Rȋcă Ana-Maria, Opri Mirela, Manolea H. Al VI-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 5-7 iunie 2014 ISBN : 978-973-106-228-0

84. Variability of the composite resins adhesion according to the manner of the dental substrate preparation and the adhesive used H. Manolea, I.Antoniac, M.Miculescu, R.Rica, A.Platon, R.Melnicenco 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

85. Modern approaches in choosing materials for implant supported prosthesis. Manolea H., Fronie A., Popescu Sanda Mihaela, Opri Mirela, Ciucă E. 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

86. Using color codes to achieve esthetic buildup of dental ceramics in anterior units. Radu Rica, A.M.Rica, H.Manolea,V.Rotaru. 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

87. Esthetic build-up achievement of dental ceramics in posterior units. Radu Rica, A.M.Rica, H.Manolea,M.Opri, C.Stroie. 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

88. Study on gingival tissue reaction to the materials used for making dental prosthesis. Opri Mirela Lucia, H. Manolea, Rauten Anne Marie, M.R.Popescu, L.Mogoanta. 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

89. Technological features in manufacturing metal-ceramic prostheses framework depending on the clinical situation. Opri Mirela Lucia, H.Manolea, R.Rica, Cotorcea Simona. 6th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BiomMedD’2014, September 17-20, 2014, Constanța, România

90. Metode de evaluare a materialelor de augmentare osoasă H. Manolea, Monica Crăițoiu, E. Ciucă, A. Fronie, R. Rîcă, F. Obădan Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

91. Contribuții la studiul comparativ al prevalenței malocluziei clasa a II/1 și II/2 Angle în arealul Craiovei Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Jana Țuculină, Evantia Coleș, Sanda Mihaela Popescu, C. Dăguci, Mihaela Răescu, Oana Diaconu, Cristina Maria Andrei, H.O. Manolea Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

92. Studiul aspectului clinic al anomaliilor de clasa II/1 Angle însoțite de persistența obiceiului vicios de sugere a policelui Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Jana Țuculină, Evantia Coleș, Sanda Mihaela Popescu, Luminița Dăguci, C. Dăguci, Oana Diaconu, Cristina Maria Andrei, H.O. Manolea Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

93. Studiu anatomo-patologic al mucoasei sinusale la pacienţii diagnosticaţi cu sinuzită maxilară odontogenă Amărăscu Marina, Mercuţ Veronica, Mitroi Mihaela, Scrieciu Monica, Tîrcă Tiberiu, Manolea Horia Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

94. Incidența utilizării materialelor pentru restaurare protetică într-un cabinet de stomatologie Mirela Lucia Opri, H. Manolea, R.Rîcă, Denisa Negurescu Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

95. Refacerea morfologiei dinţilor cu leziuni cervicale – studii de caz Mirela Lucia Opri, H.Manolea, P. Mărăsescu, Gabriela Boţa Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

96. Utilizarea zirconiului în restaurările frontale maxilare - prezentare de caz – Mărășescu Petre Costin, Mărășescu Felicia Ileana, Manolea Horia Octavian, Opri Mirela, Amărăscu Marina Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

97. Confecționarea structurilor metalice din titan destinate tehnologiei metalo-ceramice Mărășescu Petre Costin, Mărășescu Felicia Ileana, Manolea Horia Octavian, Opri Mirela, Amărăscu Marina Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

98. Consideratii privind fotografia digitală în stomatologie Rîcă R., Rîcă Ana-Maria, Manolea H., Mirela Opri Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

99. Alegerea tratamentului protetic în funcţie de afecţiunile generale ale pacientului-studiu de caz Tiberiu Ţîrcă, Marina Amărăscu, Horia Manolea Ovidiu Alexandru Tîrcă Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

100. Examenul radiologic-metodă nedestructivă de apreciere a calităţii turnării scheletelor metalice ale protezelor parţiale mobilizabile scheletate Găman Simina, Cristina Borţun , A. Camen, Manolea H. , Melinda Oneţ Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene 4-6 iunie 2015 ISBN 978-973-106-252-5

101. Evaluation Methods of Bone Graft Materials Manolea H., Crăițoiu Monica , Ciucă E., Fronie A., R. Rîcă, Obădan F. International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

102. The use of zirconium in dentistry prosthetics Marasescu Petre Costin, Manolea Horia Octavian, Marasescu Felicia Ileana, Banu Agnes Irena International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

103. Computational study of physicochemical properties of the monomers used in dentistry Opri Mirela, Amzoiu Emilia, Manolea Horia International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

104. Randomized clinical trial of adhesive restorations in non carious cervical lesions Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Tuculina, Horia Octavian Manolea, Veronica Mercut, Monica Scrieciu International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

105. Allergy skin testing for contact hypersensitivity assessment in oral rehabilitation Florin-Dan Popescu, Sanda Mihaela Popescu, Razvan Mercut, Horia Octavian Manolea International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

106. Considerations regarding the influence of layering thickness on the esthetics of a metal ceramic restoration Rica Radu, Rica Ana-Maria, Manolea Horia, Opri Mirela, Dodocioiu Mihai International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

107. Comparative study regarding two obturation methods with thermoplasticized Gutta-Percha for the root canals Mihaela Jana Tuculina, Lelia

Gheorghita, Oana Diaconu, Marilena Bataiosu, Ionela Dascalu, Sanda Mihaela Popescu, Horia Octavian Manolea, Monica Scrieciu International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

108. Hyaluronic acid – innovative therapeutic principle Ionel-Cristian Stirbu, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Tuculina, Veronica Mercut, Horia Octavian Manolea, Daniel Iorgulescu International Seminar on Biomaterials & Regenerative Medicine BIOREMED 2015¸ September 17-19, 2015, Oradea, România

Nota: Prin autor principal se înţelege primul autor, autorul corespondent, ultimul autor (în cazul publicațiilor

medicale) şi/sau oricare autor a cărui contribuţie este egală cu cea a primului autor dacă acest fapt este

menţionat explicit în textul articolului (în pagina de titlu, la Aknowledgements etc.)

Semnătură candidat,