FI¥â€A CAD IDATULUI Pentru postul de Profesor Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FI¥â€A CAD IDATULUI Pentru postul de Profesor Concurs pentru ocuparea postului de...

 • 1

  Instituţia de învăţământ superior: Universitatea de Nord din Baia Mare Facultatea de Ştiinţe Catedra de Algebră, Analiză si Geometrie Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar poziţia 2 Disciplinele postului: Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor liniare și a problemelor de valori proprii; Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor neliniare. Soft aplicativ; Matematici speciale Domeniul de competenţă: Metode numerice de rezolvare a ecuațiilor diferențiale ordinare si cu derivate parțiale (34B, 41A, 35J, 65L, 65M), Inecuații variaționale(49J40), Probleme de contact elastic (74M, 74S)

  FIŞA CA�DIDATULUI Pentru postul de

  Profesor universitar

  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 127 din 02.04. 2009

  Candidat: POP �ICOLAE, Data naşterii: 21 ianuarie 1950, Funcţia actuală: conferențiar universitar Data numirii în funcţia actuală: 1 Octombrie 1998 Instituţia: Universitatea de Nord din Baia Mare 1. Studiile universitare

  Nr. crt.

  Instituţia de învăţământ superior şi

  Facultatea absolvită

  Domeniul

  Perioada

  Titlul acordat

  1.

  Universitatea de Vest din Timișoara Facultatea de Matematică-Mecanică Universitatea Politehnica Timișoara Facultatea de Electrotehnică

  Matematică Informatică

  1969-1973 1973-1974

  Licenţiat în matematică Diplomă de absolvire

  2. Studiile de doctorat

  Nr. crt.

  Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada Titlul ştiinţific acordat

  1. 2.

  Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Automatică Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică

  Matematică Matematică

  1991-1994 1995-1997

  Transferat la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Doctor in Matematici

  3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

  Nr. crt.

  Ţara/ Instituţia Domeniul/ Specializarea

  Perioada Tipul de bursă

  1.

 • 2

  4. Grade didactice/profesionale

  Nr. crt.

  Instituţia

  Domeniul

  Perioada

  Titlul/postul didactic sau gradul/profesional

  1 Universitatea de Nord Baia Mare , Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Algebră, Analiză si Geometrie

  Matematică 1.03.1994 – 30.09.1998

  Lector universitar

  2

  Universitatea de Nord Baia Mare , Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Algebră, Analiză si Geometrie

  Matematică 1.10.1998 – prezent

  Conferențiar universitar

  Realizările profesional-ştiinţifice

  Calitatea activităţilor didactice/ profesionale

  Activităţile didactice ale candidatului sunt apreciate de colegii din Catedra de Algebră, Analiză si Geometrie cu calificativul foarte bine (din Fişa de Evaluare).

 • 3

  Contribuţii la dezvoltarea activităţilor didactice/ profesionale din domeniu

  POP �ICOLAE a predat la ciclul I licență, disciplinele:

  - Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate partiale, anul IV, si anul III în ciclul Bologna;

  - Mecanică teoretică anul II - Elasticitate liniară anul II - Modelare și simulare statistică anul III - Capitole speciale de teoria algoritmilor, anul II - Metode numerice, anul II ingineri

  la ciclul II master, disciplinele: - Metode de element finit - Metode de element de frontieră și elemente de multigrid - Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor liniare și probleme de valori

  proprii - Soft matematic

  Cursurile şi seminariile sunt bine organizate, coerente şi riguroase, exemplele explicite şi concrete jucând un rol important în prezentarea accesibilă a noţiunilor abstracte. În cadrul seminariilor studenţii au ocazia să clarifice întrebări legate de materialul cursului şi sunt solicitaţi să participe activ la rezolvarea problemelor propuse. Cărţile publicate pentru aceste cursuri sunt:

  1. �. POP – Metode numerice de calcul, RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2002, ISBN 973- 656-335-9.

  2. �icolae Pop – Aplicaţii ale inecuaţiilor variaţionale, în probleme de contact elastic, Ed. CUB PRESS 22, 1998, ISBN 973-98169-2-4.

  3. �icolae POP – Metode numerice în rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale, ISBN 973-98169-1-6.

  v. AUTOEVALUAREA

 • 4

  Contribuţii la dezvoltarea cercetării în domeniu

  Candidatul POP �ICOLAE a participat în următoarele colective de cercetare:

  1. Director local partener-UNMB al grantului CEEX, P-CD, câștigat prin competiție: Metode numerice eficiente, cu aplicatii pe supercalculatoare (2006-2008), Cex 06-11- 96/19.09.06, valoare grant: 993423 lei, director proiect Emil CATINAS, Institutul de Calcul "T. Popoviciu" (ICTP) coordonator

  2. Membru în echipă și responsabil pe partea de matematică, în grantul: Cercetări interdisciplinare privind corelația sol-plantă, stabilirea unor factori de transfer

  pentru zone cu poluare istorică antropiă (2008-2011), câștigat prin competiție, Proiect finanțat din PROGRAMUL 4 “Parteneriate in domeniile prioritare”, director proiect, OPREA GABRIELA MARIA Universitatea de Nord din Baia Mare, valoare grant:200000 lei

  3. Membru în echipa în grantul Prezentarea )ațională a României, 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), 4-11 iulie 2004, Copenhaga, Grant acordat de Guvernul Romaniei, Valoare grant 530 milioane.

  4. Director proiect, nr. 1834/28.09.2007, câștigat prin competiție, (UEFISCU) Resurse umane, mobilitatea cercetătorilor, valoare: 2950 lei

  5. Director proiect, cod CNCSIS: 80, 2008, câștigat prin competiție (UEFISCU)

  Resurse umane, mobilitatea cercetătorilor, valoare: 2.666,00 lei

  6. Director proiect, 2006, (ANCS), câștigat prin competiție, Manifestarea Științifică :5th International Conference on Applied Mathematics, „ICAM5”, valoare:4000 lei

  7. Director proiect, nr. 222 MR-08, 2008, (ANCS), câștigat prin competiție, Manifestarea Științifică: 6th International Conference on Applied Mathematics, „ICAM6”, valoare:12000 lei

  8. Membru în echipă în grantul CNCSIS, cod 65/2007-2008 cu tema “Analiza multirezoluțională, metode numerice și dinamice inverse, integrate în instrumente

  software pentru creșterea performanțelor în teledetecția satelitară”. Director: Prof. Dr. Nicolaie Lungu, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

  9. Membru în echipă în grantul CNCSIS, cod 262/2001-2003 cu tema: “Sisteme dinamice. Studiu calitativ, teorie geometrică, metode numerice și aplicații in teoria

  semnalelor”, Director: Prof. Dr. Nicolaie Lungu, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

  Responsabil pe partea de matematică la:

  10. “Sistem de automatizări complexe modulare cu dispecerizare la distanță¨, durata 2007-2010, contract 127/2007, Grant PN II INOVARE, AMCSIT, Program Național PN II INOVARE, coordonator program AMCSIT, valoare 2.763.000 lei, L. Vlădăreanu,

 • 5

  director proiect,

  11. “Sistem automat cu control în timp real configurabil și modular” durata 2007-2010, Grant PN II INOVARE, AMCSIT, contract 011/2007, Program Național PN II I)OVARE,coordonator de program AMCSIT, 2. 700.00 lei, director de proiect Lucian M. Velea

  12. Grant CNCSIS 127/ 2002-2005 - “Studii și cercetări aplicative pentru controlul și comanda traiectoriei mișcării de conturare a roboților industriali cu șase grade de libertate prin achiziția în timp real”, valoare 760.000 mii ROL, L. Vlădăreanu-director proiect Membru în granturi internaționale 13. Membru în echipa de coordonare, din partea Universitații de Nord din Baia Mare, in cadru programului CEEPUS II-Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, CII-HU-0028-02-0708, (2000-2008) 14. Membru în echipa grantului internațional: 08-GRU-P-LP-113-MM-IT, PARTE�ERIATE PE�TRU Î�VĂȚARE-GRU�DTVIG, coordonator Universitatea de Nord din Baia Mare, 2008-2010, valoare 15.000 EUR 15. Este membru în echipa grantului internațional Crearea unor pachete e- learning de scurtă durată, realizarea unui guide-book şi dezvoltarea unui portal de cunoştinte bazat pe necesităţile reale ale pieţei muncii. Coordonator de proiect: Universitatea Debretin din partea Ungariei și Universitatea Oradea din partea Romaniei. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. PRIORITATEA 2 – Întărirea coeziunii sociale și economice în zona de granițe

  Am fost membru al Centrului de Cercetare „Matematici Fundamentale si Aplicate”(200- 2008), acreditat de CNCSIS in 2001 ca centru de tip B, Director: Prof. Dr. Vasile BERINDE, iar din 2009 sunt membru in centrul de cercetare „Matematici Computaționale si Aplicații”. Pe lângă manualele şi cărţile cu caracter didactic, am publicat în ultimii 5 ani: - 4 articole în reviste cotate ISI ; - 5 articole in volumele unor manifestări internaționale indexate în baza de date ISI web of Knowledge; - 8 articole indexate în baze de date internaţionale; - 6 articole în volumele unor manifestări științifice internaționale; - 2 monografii 1. I. PAVALOIU, N. POP, Interpolare si Aplicati, Editura RISOPRINT, 2005 Cluj-Napoca (322 pagini), ISBN 973-651-026-3. MR22353