Fentol for Textile Testing Result

  • Published on
    18-Nov-2015

  • View
    6

  • Download
    5

DESCRIPTION

Textile wastewater treatment

Transcript

Fenton& color chemcial3Fe2SO4:1H2O2TIN HNH TH NGHIM NC THI DT NHUM 33434100%2652g/m390PHNG PHP : OXY HA (FENTON)5%53,047kg/m3XC NH T L TI U GIA H2O2 & FE2SO40.421.22ml/400mlChun b:Mu nc thi Xuyn sau sinh hc hiu kh2Fe2SO4:1H2O2H2SO4 5%33434H2O2 30%100%1768g/m390Phn st 5%5%35,365kg/m3NaOH 5%0.414.15ml/400mlCch tin hnhLy 6 cc 400ml nc thi c c tnh sau:1Fe2SO4:1H2O2 mu: 79533434100lit5kgpH7.9100%884g/m390iu chnh pH = 3.5; ghi nhn lng acid cn s dng5%17,682ml/m3C nh H2O2: 300g H2O2 30% /m3 nc thi0.47.07ml/400mlCho phn st vo theo t l H2O2/Fe2SO4 (t l mol)Cc1234561'2'0.5Fe2SO4:1H2O2T l1/31/21/11/0.51/0.251/0.12533434H2O2 30%0.120.120.120.120.120.121.201.20100%442g/m390Lng phn st 5% tng ng, ml21.2214.157.073.541.770.8821.2214.155%8,841kg/m3Khuy 1 gi0.43.54ml/400mlNng pH ln 7 , ri chm polymer Lng lc , o mu0.25Fe2SO4:1H2O233434Kt quCc1234561'2'100%221g/m390H2SO4 5%, ml2.82.82.82.82.82.82.82.85%4,421kg/m3Polymer ,ml0.50.50.50.50.50.50.50.50.41.77ml/400mlNaOH, ml2.753.22.41.41.351.255.53.6 mu,Pt-Co100516310717522533635410.125Fe2SO4:1H2O2 mu,Pt-Co (lc)85014191119151300396233434% loi trc lc-26%79%87%78%72%58%96%95%100%111g/m390high H2O25%2,210ml/m30.40.88ml/400ml

1Fe2SO4:1H2O233434100%1179g/m31205%23,576ml/m30.49.43ml/400ml

1Fe2SO4:1H2O233434100%1474g/m31505%29,471ml/m30.411.79ml/400ml1Fe2SO4:1H2O233434100%1768g/m31805%35,365ml/m30.414.15ml/400mlSau khi c c t l ti u H2O2/Fe2SO4 l: 1: 1KHO ST MU THEO T L TI UPPTin hnh thay i nng H2O2 t : 200,300,400,500,600g/m3 v b tng ng lng phn st theo t l trn v kt qu:Ly 5 cc 400ml nc thi c : mu: 942.5Pt-CopH7.65Cc1"2"3"4"567H2O2 30% g/m3 nt300400500600H2O2 30%, 400ml0.120.160.20.24Fe2SO4 5%7.079.4311.7914.15Kt quCc1"2"3"4"567H2SO4 5%, ml2.852.852.852.85NaOH 5%, ml2.42.923.44.17Polymer ,ml0.50.50.50.5 mu,Pt-Co97727978 mu,Pt-Co (lc)70586154% loi mu trc lc90%92%92%92%% loi mu sau lc92.6%93.8%93.5%94.3%

Chn: s liu cc 2 tnh ton chi ph vn hnhO&M costChemcialUnitCc 2Cc 3Cc 4Cc 5Cc 6Unit priceH2SO4 98%kg0.35710.35710.35710.35710.35713,500NaOH 99%kg0.40400.30300.17680.17050.157811,800H2O2 30%kg0.30000.30000.30000.30000.30007,800Fe II 98%kg1.80430.90220.45110.22550.11283,700Polymer 99%kg0.01280.01280.01280.01280.012868,000Sum (VND/m3)15,90111,3718,2127,3036,737ChemcialUnitCc 1"Cc 2"Cc 3"Cc 4"Cc 1'Cc 2'H2SO4 98%kg0.36350.36350.36350.36350.35710.3571NaOH 99%kg0.30300.36870.42930.52650.69440.4545H2O21ml1lH2O2 30%kg0.30000.40000.50000.60003.00003.000030%1l1m3Fe II 98%kg0.90221.20291.50361.80432.70661.804830%l1m3Polymer 99%kg0.01280.01280.01280.01280.01280.0128day6m36000m3Sum (VND/m3)11,39314,06116,66919,70943,72637,559pump250l/pHCL0ml1l5%0l1m3PHNG PHP : CHT KH MU30%67kg1m3Chun b:day0.67m36000m3Mu nc thi Xuyn sau sinh hc hiu khpump27.9166666667l/pCht kh mu 1: Vimin 10%2: Vu Hoang 2%Fe II9ml1lPhn st 3%5%5.4l1m3NaOH 5%0.70230%0.54l1m3Cch tin hnhday3.24m36000m310m3Ly 2 cc 200ml nc thi c c tnh sau:pump135l/p mu: 1050Khu mu3.00ml1lpH7.4nm trong khong pH thch hp 7-82%3.00l1m3Cho 1.8ml phn st 3% vo khuy0.08100%0.06l1m3Cho cht kh mu ln lt vo 2 cc : 0.6 mlday10.80m36000m310m3Chnh pH ln trn 8.5 -9 pump450.00l/p3m3bomdl tinh cho chat khu mau 5%Chm 0.25ml polymer ,lng lc & o mu NaOH0.25ml1lKt quCc1 - Vimin2 - Vu Hoangl/m3m3-kg/day5%0.25l1m3Fe II 3%1.81.891800.0530%0.04l1m3Kh mu0.600.603.00day1.50m36000m35m3NaOH 5%0.050.05pump62.5l/pPolymer 1%0.250.25Polymer1.25ml1l mu: 631691%1.25l1m30.017100%0.0128l1m3day7.50m36000m35m3pump312.5l/pO&M costCcn vn gi1 - Vimin2 - Vu HoangFe II 98%kg3,7000.45920.459Kh mu Viminkg40,0000.3000Kh mu V Hongkg30,0000.060NaOH 99%kg11,8000.01260.013Polymer 99%kg68,0000.01280.013Total (VN/m3)14,7154,515

Sheet3

Recommended

View more >