Click here to load reader

Fendt 700 Vario 2002 PL - Fendt International - Fendt

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Fendt 700 Vario 2002 PL - Fendt International - Fendt

2
Fendt 700 Vario — perfekcjonista. To podstawa kadej innowacji firmy Fendt: wzi co wietnego i sprawi, by stao si lepsze. To nie przypadek, e Fendt 700 Vario jest od lat jedn z najpopularniejszych serii cigników. Poczenie mocy, zwinnoci, funkcjonalnoci i komfortu sprawia, e maszyny te s niezawodnymi partnerami. Teraz filozofia obsugi FendtONE, obejmujca nowe stanowisko pracy kierowcy i platform FendtONE, wyznacza jeszcze wysze standardy.
3
Silnik 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario Moc znamionowa ECE R 120 kW/ KM 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
4
Doskonaa konstrukcja do wszystkich rodzajów prac. Wszechstronny cignik wysokiej mocy (od 144 do 237 KM) to doskonay wspópracownik nadajcy si do wszystkich zada: od lekkich prac kowych, poprzez transport, po cikie prace polowe lub flotowe.
5
Zosta perfekcjonist. Wybierz cignik Fendt 700 Vario.
Doprowad swoj codzienn prac do perfekcji. Nowy 700 Vario ma to wszystko — moc, zwinno, precyzj, niezawodno, funkcjonalno i komfort pracy.
- Klasa mocy: od 144 do 237 KM - Zawieszenie przedniej osi z funkcj samopoziomowania - Przedni podnonik z kontrol odciania - Trzeci zawór adowacza czoowego pozwalajcy na
jednoczesne korzystanie z trzech funkcji - Tryb obsugi ukadu TMS za pomoc pedau — zmniejszanie
prdkoci jest regulowane odpowiednio do wykrytego stopnia nacisku
- Automatyczna blokada osi skrtnej przyczepy - Cakowita blokada przedniego i tylnego mechanizmu
rónicowego - Wikszy udwig, rzdu 10 360 daN - Dopuszczalna masa cakowita 14 t - Dua obcialno — do 6200 kg - Pompa z systemem Load Sensing o standardowym wydatku
109 l/min i opcjonalnym 152 l/min lub 193 l/min. - Tylny WOM z 4 prdkociami - Ekonomiczny WOM 1000E - Gniazdo ISOBUS z przodu i z tyu
6
- Nowy podokietnik z doskonale znanymi elementami Fendt
- Nawet 3 opcje wywietlaczy: - Cyfrowa deska rozdzielcza - 12-calowy terminal na podokietniku - Dodatkowy terminal chowany w podsufitce
- Moliwo dostosowania terminali do wasnych potrzeb
- Nowy wielofunkcyjny joystick z jeszcze wiksz liczb funkcji
- Dowolne przypisywanie przycisków dziki systemowi Individual Operation Manager (IOM)
- Logiczne oznaczenie kolorami - Pakiet informacyjno-rozrywkowy - Wysokiej jakoci system nagonienia - Nowa, caociowa filozofia obsugi FendtONE - 4 porty USB w podokietniku
7
maksymalnym 550 barów poruszaj si pod ktem 45°, zapewniajc wyjtkow wydajno.
SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW
Automatyczne sterowanie obcieniem granicznym 2.0 Cechy, takie jak automatyczna regulacja obcienia granicznego 2.0, jeszcze bardziej obniaj zuycie paliwa, gdy silnik zawsze pracuje w idealnym zakresie prdkoci obrotowych. Sterowanie obcieniem granicznym ustala dopuszczalny spadek obrotów silnika w warunkach obcienia, po którym nastpi przeczenie przekadni. Dostosowuje si do obcienia silnika lub do ustawionej prdkoci, jeli wczony jest system TMS lub tempomat.
Dobre powody, aby jedzi modelem Vario - Wyjtkowo niskie zuycie paliwa dziki
automatycznemu dostosowywaniu przekadni i silnika (system TMS) w zalenoci od obcienia
- Zautomatyzowane sterowanie z funkcj tempomatu i kontrol obcienia granicznego 2.0
- Bezstopniowe uruchamianie bez szarpania - Przeczanie bez zuycia czci z jazdy do przodu na
jazd do tyu poprzez wychylenie pompy hydraulicznej - Wymiana oleju przekadniowego co 2000 godzin
pracy - Zapobieganie zanieczyszczeniu oleju dziki osobnym
ukadom oleju przekadniowego i hydraulicznego - I wiele wicej
Moc i niezawodno Wypróbowany i sprawdzony 6-cylindrowy silnik Deutz montowany w cignikach Fendt Vario 700 osiga moc od 144 do 237 KM oraz pozwala uzyska prdko jazdy maks. 50 km/h. Dziki pojemnoci skokowej 6,1 litra, 4 zaworom na kady cylinder i ukadowi wtrysku common rail, silnik osiga wysoki moment obrotowy podczas jazdy. Ten kompaktowy cignik wysokiej mocy zosta zaprojektowany do korzystania z maksymalnych osigów i adownoci. Silnik i przekadnia doskonale wspódziaaj, zapewniajc wysok ogóln wydajno.
Bezstopniowa jazda dziki sprawdzonej przekadni Vario Skrzynia biegów Vario pozwala na bezstopniow jazd z prdkoci od 0,02 km/h do maksymalnie 50 km/h. Stale zmienna regulacja prdkoci optymalizuje wykorzystanie silnika. System zarzdzania cignikiem TMS sprawia, e jest on równie wyjtkowo wydajny, jeli chodzi o zuycie paliwa. System TMS kontroluje silnik i przekadni, aby zawsze pracoway jak najekonomiczniej. Operator mus tylko okreli prdko.
8
Moment obrotowy Nm 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750
obr/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100
Moc kW 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
obr/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100
Poziom V emisji spalin jest osigany dziki zewntrznej recyrkulacji spalin, technologii SCR i filtrom czstek staych. Zewntrzna recyrkulacja spalin zmniejsza ilo tlenków azotu (NOX) zanim dotr one do rury wydechowej, dziki czemu pyn AdBlue jest stosowany szczególnie oszczdnie.
Najwyszy model, Fendt 724 Vario, osiga maksymalny moment obrotowy 1072 Nm ju przy 1500 obr./min.
9
Przedni podnonik z kontrol odciania Dziki intuicyjnej obsudze podnonika z kontrol odciania cz ciaru
osprztu spoczywa na osi przedniej. Stopie odcienia mona dostosowywa, korzystajc ze specjalnego zaworu podnonika przedniego
dwustronnego dziaania. Zapewnia to bezpieczne manewrowanie cignikiem oraz wywieranie przez osprzt przedni nacisku nie wikszego
ni wystarczajcy do wykonywanych prac.
WOM, PODNONIK I UKAD HYDRAULICZNY
Konstrukcja do wszystkich rodzajów prac.
Ukad hydrauliczny do kadego zadania W zalenoci od konfiguracji model Fendt 700 Vario oferuje standardow pomp LS o wydajnoci 109, 152 lub 193 l/min. Dostpne s a 64 l oleju hydraulicznego, który moe by dostarczany do najwikszych odbiorników. Model Fendt 700 Vario posiada funkcj wstpnego podgrzewania oleju hydraulicznego, która umoliwia szybsze osignicie penej wydajnoci ukadu hydraulicznego nawet w niskich temperaturach. Przekadnia i olej hydrauliczny maj wasne zbiorniki, które zapobiegaj mieszaniu si oleju. W konfiguracjach Power i Power+ dostpne s maksymalnie 4 zawory dwustronnego dziaania. Profi i Profi+ maj maksymalnie 5 zaworów hydraulicznych z tyu i 2 z przodu. Wydajno przepywu do 100 l/min moe by indywidualnie regulowana w terminalu dla kadego zaworu. Zawory hydrauliczne po obu stronach mona czy pod cinieniem za pomoc zczy UDK i DUDK.
WOM: wydajno, gdy jest potrzebna W cigniku Fendt 700 Vario dostpne s nastpujce prdkoci WOM: - Tylny WOM: 540/540E/1000/1000E - Opcjonalny przedni WOM: 1000 Wydajno jest szczególnie wysoka dziki prawie bezporedniemu napdowi od wau korbowego do czopu WOM. Zabezpieczenie przed przecieniem zapobiega równie nagemu zatrzymaniu si silnika przy ekstremalnych obcieniach na wale WOM.
Wydajne rozwizania z przodu i z tyu Dziki udwigowi 10 360 daN tylny podnonik modelu Fendt 700 Vario doskonale nadaje si do wielu zastosowa. Aktywny system stabilizacji obcie powstaych w wyniku drga gwarantuje najlepszy komfort jazdy nawet z cikim osprztem. Z przodu dostpne s róne konfiguracje: od komfortowego mocowania balastu po komfortowy podnonik dwustronnego dziaania z EHR i odcianiem. Dziki odcieniu adunku mona duej pracowa z osprztem. Czujnik pooenia wykrywa równie nierównoci podoa.
10
Zewntrzne elementy sterowania Przy uyciu dwustronnych elementów sterowania na botnikach mona uruchamia WOM, obsugiwa tylny TUZ oraz wybrany zawór cignika.
Automatyczna blokada osi skrtnej Opcjonalna automatyczna blokada osi skrtnej automatycznie
odblokowuje o skrtn w przyczepach w ustawionym zakresie prdkoci. Na prostych odcinkach sztywna o skrtna zapewnia
stabilne prowadzenie. Operatorzy nie musz blokowa osi skrtnej rcznie poza wczeniej okrelony zakres prdkoci i podczas cofania.
11
Joystick 3L: Praca z adowaczem czoowym jeszcze nigdy nie bya tak atwa
Dziki joystickowi 3L wszystkie funkcje adowacza czoowego dostpne s w jednym miejscu. Tutaj znajduje si przycisk zmiany kierunku jazdy,
dziki czemu nie trzeba siga do innych paneli sterowania. W przypadku uywania adowacza czoowego Fendt z trzecim obwodem hydraulicznym
mona sterowa a 3 funkcjami jednoczenie.
ADOWACZ CZOOWY FENDT CARGO
Niepokonany w zestawie.
Trzeci zawór adowacza czoowego zapewniajcy jeszcze wicej opcji Trzeci zawór adowaczy czoowych Fendt Cargo umoliwia jednoczesne wykonywanie nawet 3 funkcji. Jest to pomocne na przykad podczas korzystania z chwytaka do bel. Mona jednoczenie opuszcza adowacz czoowy, wychyla i otwiera chwytak.
Precyzyjny zaadunek dziki CargoProfi* CargoProfi zapewnia dodatkowe funkcje. Praca z rónymi ustawieniami z pomoc specjalnych czujników pomiarowych i przechyu, a take kalkulatora zada. Funkcje CargoProfi obejmuj funkcj waenia, która moe by uywana do rejestrowania adunków jako jednostek lub masy cakowitej. Uytkownik moe odczyta dane w terminalu lub pokaza je w swoim wasnym widoku na desce rozdzielczej. Dostpna jest równie funkcja wibracji, która umoliwia wytrzsanie caego materiau staego z yki. W przypadku luniejszych materiaów amortyzacja w pooeniu kocowym ogranicza straty w wyniku rozsypywania. Kierowca moe ograniczy wysoko podnoszenia i kt nachylenia i zapisa je jako zaprogramowane pozycje. *opcja dostpna dla modeli adowaczy czoowych 5X/85 oraz 5X/90. Dostpne od pierwszego kwartau 2021 roku
Doskonae dopasowanie Wystarczy doda do cignika Fendt 700 Vario adowacz czoowy Fendt Cargo, aby stworzy idealny zespó. Kabina VisioPlus i wska, niska maska silnika zapewniaj doskona, nieograniczon widoczno pod ktem 77°. Szyba przednia kabiny zaokrgla si w kierunku dachu, zapewniajc niczym nie ograniczony widok na uniesiony adowacz czoowy. Dziki temu zaokrgleniu wszelkie materiay po prostu si zelizguj. adowacz jest wyposaony w ukad kinematyczny Z gwarantujcy najlepsze prowadzenie równolege. Dziki temu osprzt jest utrzymywany w tej samej pozycji na caej wysokoci podnoszenia. Konstrukcja adowacza czoowego i cignika zostay do siebie dokadnie dostosowane, dlatego wszystkie prace konserwacyjne mona wykonywa przy zamontowanym adowaczu czoowym.
W peni zintegrowana koncepcja obsugi Elementy sterujce adowaczem Fendt Cargo s doskonale zintegrowane z Fendt 700 Vario. W zalenoci od konfiguracji jako element sterujcy adowaczem czoowym mona wybra dwigni krzyow lub joystick 3L. Na nowym joysticku 3L znajduje si teraz przycisk zmiany kierunku jazdy, dziki czemu nie trzeba ju siga, aby zmieni kierunek.
Zaokrglona szyba przednia w kabinie VisioPlus zapewnia kt widzenia 77°.
12
D
A
Ukad kierowniczy VarioActive Szybsze sterowanie dziki systemowi aktywnego skrtu VarioActive: Tylko jeden obrót kierownicy umoliwia osignicie penego kta skrtu. VarioActive stanowi prawdziwy bonus pod wzgldem komfortu, szczególnie przy pracy z adowaczem czoowym, ale take na uwrociach i maych placach.
adowacz czoowy bez ukadu amortyzacji Obcienia powstae w wyniku drga s przenoszone na cignik.
Ukad amortyzacji Zasobniki gazu pod cinieniem dziaaj jako amortyzatory i zapobiegaj przenoszeniu drga na nadwozie cignika. Wbudowany ukad amortyzacji, wspólnie z zawieszeniem osi przedniej i kabiny, zapewnia najwyszy komfort jazdy.
adowacz czoowy Fendt Cargo 4X/85² 5X/85¹ 5X/90¹
A Gboko pobierania(zalenie od ogumienia) mm 130 250 250
B Wysoko podnoszenia (zalena od ogumienia) mm 4150 4460 4460
C Zasig do wysypu na wysokoci 3,5 m (zalenie od ogumienia) mm 1610 1910 1910
C Zasig do wysypu (zalenie od ogumienia) mm 980 1080 1080
D Kt zrzutu stopnie 55 55 55
E Kt zaadunku stopnie 48 48 48 Udwig w caym zakresie podnoszenia daN 2600 2600 2950 Udwig maksymalny daN 3000 3000 3460
¹ Te same wartoci maj zastosowanie do modeli Fendt CargoProfi ² Fendt 700 Vario (maks. rednica opon wynoszca 1450 mm)
Opcjonalny 3ci i 4ty obwód, take z szybkozczem
Cargo-Lock z póautomatycznym zatrzaskiem umoliwia szybkie podczanie i odczanie bez
uycia rub jednym lub dwoma ruchami rki
Poprzeczna belka chroni znajdujcy si w niej blok zaworów oraz zbiorniki ukadu amortyzacji
Zintegrowany wspornik wyrónia rowkowany profil, co eliminuje konieczno rcznej regulacji wspornika
Szeroka gama idealnie pasujcych elementów roboczych Fendt
13
Miejsce pracy, w którym poczujesz si jak w domu.
Wzi co wietnego i sprawi, aby stao si to lepsze Nowe stanowisko pracy kierowcy FendtONE wyrónia si funkcjonalnoci, moliwoci dostosowania opcji i ergonomi, a przy tym nie traci nic z kontroli, jakiej oczekuje si od firmy Fendt.
Wicej opcji sterowania - Nowy ergonomiczny, wielofunkcyjny joystick —
wicej przycisków gotowych do przypisania (wcznie z ISOBUS)
- Przyciski na podokietniku gotowe do przypisania - Nie s wymagane dodatkowe elementy sterujce
(zewntrzne terminale, joysticki)
miejscu — nie ma potrzeby sigania midzy kokpit, podokietnik i podsufitk.
- Paska struktura menu w terminalu pozwalajca odnajdywa funkcje w prosty sposób
- Róne grupy funkcji s oznaczone kolorami, np. pomaraczowy dla funkcji napdu lub przekadni, niebieski dla funkcji hydrauliki i podnonika itp.
Elementy sterujce mona personalizowa Uytkownik ma moliwo swobodnego przypisywania funkcji do poszczególnych elementów sterujcych. Nigdy wczeniej w miejscu pracy nie byo takiego poziomu personalizacji dla rónych kierowców. Mona przypisa elementy sterowania do: - funkcji cignika, - funkcji ISOBUS, - funkcji programowania uwroci, po raz pierwszy. Inteligentna koncepcja kolorystyczna pomaga równie kierowcy ledzi nastpujce elementy: Przyciski pokazuj kolor grupy funkcji, do której s przypisane. Mona zapisa ustawienia w profilach uytkownika w celu szybkiego wyszukiwania. Mona równie dostosowa obszary wywietlania, w tym sposób rozmieszczenia stron w terminalu.
Wicej opcji wywietlania Podobnie jak nowy standardowy 12-calowy terminal na podokietniku, dua 10-calowa deska rozdzielcza jest teraz take cyfrowa. Genialne jest to, e oprócz danych zgodnych z przepisami ruchu drogowego moesz take wywietla informacje zwizane z maszyn, gdy jeste na polu. Aby uzyska dodatkow przestrze, wybierz 12-calowy terminal sufitowy.
Chowany terminal sufitowy 12-calowy terminal sufitowy chowa si do poowy w podsufitce. Aplikacje takie jak klimatyzacja lub system informacyjno-rozrywkowy s przez cay czas widoczne w dolnej, widocznej czci terminala.
14
Pakiet informacyjno-rozrywkowy z zaawansowanym systemem nagonienia Cztery wysokiej klasy goniki i subwoofer zapewniaj doskona jako dwiku w kabinie. Ciesz si odtwarzaniem plików ze swojego smartfona za porednictwem portów USB, AUX-IN i moduu Bluetooth. Radio FM/AM/DAB+/HD, a take dwie anteny z funkcj cigego wyszukiwania kanaów zapewniajce optymalny odbiór sygnau. Moliwo wykonywania pocze telefonicznych dziki wysokiej jakoci zestawowi gonomówicemu. cznie 8 mikrofonów wbudowanych w podsufitk gwarantuje doskona akustyk i pozwoli usysze kade sowo. Elementy sterujce znajduj si na terminalu lub na podokietniku.
15
Sterowanie funkcjami przekadni
Przyciski z moliwoci dostosowania do potrzeb Swobodnie przypisywane przyciski pozwalaj dostosowa cignik Fendt 700 Vario do wasnych
potrzeb, umoliwiajc byskawiczne wykonywanie nawet najbardziej zoonych dziaa. Inteligentny system owietlenia zapewnia wizualne wskazanie funkcji przypisanych do innych przycisków.
Oznacza to, e mona szybko znale wasny sposób pracy bez jakichkolwiek bdów.
12-calowy terminal Na standardowym 12-calowym terminalu moe by wywietlane nawet 6 dowolnie skonfigurowanych pól.
Sterowanie przednim/tylnym podnonikiem
Dwignia krzyowa / joystick 3L Dwignia krzyowa lub joystick 3L umoliwia sterowanie trzecim i czwartym zaworem hydraulicznym oraz adowaczem czoowym, w zalenoci od konfiguracji. Jeli uywasz adowacza czoowego Fendt z trzecim obwodem hydraulicznym, moesz korzysta z joysticka 3L, by sterowa a 3 funkcjami jednoczenie. Dziki dodatkowemu przyciskowi zmiana kierunku jazdy jest teraz pynna i komfortowa.
atwa obsuga na zupenie nowym poziomie.
Przypisz potrzebne funkcje (podstawowe ustawienie: sterowanie zaworami hydraulicznymi)
Wszystko pod kontrol — wielofunkcyjny joystick
Dziki ergonomicznym ksztatom i pooeniu na podokietniku cakowicie nowy wielofunkcyjny joystick moesz obsugiwa w zrelaksowanej
pozycji przez cay dzie. Zawiera on wszystkie elementy, które ju doskonale znasz, takie jak
obsuga dwóch zaworów hydraulicznych i zarzdzanie prac na uwrociach. Sterowanie
zaworami hydraulicznymi odbywa si w sposób proporcjonalny. Joystick jest take wyposaony w przyciski, którym mona swobodnie przypisa
dowolne funkcje, co daje kierowcy dodatkow elastyczno pracy.
FENDT 700 VARIO
Zakresy wyposaenia. Aby zapewni jak najlepsze miejsce pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb uytkownika, do wyboru s cztery róne wersje wyposaenia: Power, Power+, Profi, Profi+ Do wyboru wersja 1 oraz wersja 2:
Power wersja 1 - Brak dwigni krzyowej - Dwa fingertipy do sterowania
zaworami hydraulicznymi
zaworami hydraulicznymi
zaworami hydraulicznymi
zaworami hydraulicznymi
Ustawienie Profi wersja 1 / Ustawienie Profi+ wersja 1 - Dwignia krzyowa - Cztery fingertipy do sterowania
zaworami hydraulicznymi
Ustawienie Profi wersja 2 / Ustawienie Profi+ wersja 2 - Joystick 3L - Cztery fingertipy do sterowania
zaworami hydraulicznymi
opcjonalny podnonik przedni
FendtONE Bezproblemowe poczenie biura i maszyny.
Praktyczne zalety w skrócie: - Intuicyjna i spójna obsuga (te same przyciski w
tym samym miejscu z tymi samymi ikonami) - Scentralizowane przetwarzanie najwaniejszych
danych (danych dotyczcych pola, maszyn itp.) - atwe przesyanie danych z biura do maszyny i
odwrotnie – w dowolnym miejscu i czasie - Otwarty i niezaleny od dostawców system z opcj
zarzdzania mieszanymi flotami - Suwerenno danych zawsze ley po stronie klienta
Odpowiednikiem nowego stanowiska pracy kierowcy w cigniku (na pokadzie) jest platforma FendtONE Offboard. Dostp do tej moduowej aplikacji mona uzyska pod adresem www.fendt.one z biura lub za pomoc aplikacji na urzdzeniu mobilnym. Dziki platformie FendtONE Offboard mona zarzdza danymi pola, zleceniach i maszynach oraz organizowa swój zespó. Logika obsugi jest taka sama jak na terminalu w cigniku. Ten sam menader widoku pomaga dostosowa stron gówn do indywidualnych potrzeb.
Spójna i intuicyjna filozofia obsugi Ju za pierwszym razem nowa platforma FendtONE czy maszyny i biuro w jeden zespó kontroli. FendtONE czy w sobie doskonale znan obsug cignika z terminalem sucym do zada zwizanych z planowaniem lub kontrol, które zwykle wykonuje si w biurze. Dane dotyczce pola i zlecenia mona zaplanowa w dowolnym miejscu na komputerze lub urzdzeniu mobilnym, a nastpnie przesa je do maszyny. W kabinie kierowcy (na pokadzie) widoczny jest ten sam ekran co w biurze lub na urzdzeniu mobilnym (poza pojazdem). FendtONE pomaga zachowa zgodno z wymaganiami dotyczcymi dokumentacji prawnej oraz optymalizuje cay proces pracy.
Z rozwizania moesz korzysta niezalenie od tego, gdzie jeste, a take na dowolnym urzdzeniu (tablecie, telefonie komórkowym, komputerze) Pynna transmisja danych umoliwia zarzdzanie trasami lub tworzenie zlece z dowolnej lokalizacji.
W maszynie (terminalu) Nowy, 12-calowy terminal to skok w przyszo! Zapewnia wiksz przestrze wywietlania, uatwia integracj i zwiksza elastyczno zastosowa.
Zawsze, gdy kupujesz produkt lub usug z logo Fuse, moesz cieszy si gwarantowan otwart cznoci i zgodnoci z naszymi gównymi rodzinami marek, a take z produktami innych producentów. Aby dowiedzie si wicej, odwied stron www.FuseSmartFarming.com
18
Modu Fendt Smart Farming Opcjonalne Pakiet podstawowy systemu prowadzenia • Rozbudowuje cignik o system prowadzenia po trasie oraz aplikacj Fendt Guide
• Wybór rónych odbiorników (NovAtel lub Trimble) • Fendt Contour Assistant • Fendt TI • Fendt TI Headland (Fendt TI Auto) *
Agronomia pakiet podstawowy • Obejmuje aplikacje TaskDoc oraz Fendt Task Manager • Tworzenie zlece i kontrola raportów w maszynie • Peny wgld w wykonane zadania
• NEXT Machine Management • Agrirouter
Pakiet podstawowy telemetrii • Optymalna analiza i opcjonalne zarzdzanie flot • Fendt Connect umoliwia wywietlanie i zapisywanie danych, takich jak pozycja maszyny, zuycie paliwa,
prdko i kody bdów • Miejsce na ocen procesów pracy i stanu maszyn • Dane s przesyane przez sie mobiln, dziki czemu maszyn mona kontrolowa z dowolnego miejsca
Podstawowy pakiet sterowania maszyn • Warunek wstpny dla dodatkowych funkcji ISOBUS • Prosta i intuicyjna obsuga narzdzi ISOBUS z wykorzystaniem znormalizowanego i niezalenego od producenta
interfejsu zgodnego z norm ISO 11783 • Terminal cignika i osprzt s poczone za pomoc jednego gniazda z tyu (i ewentualnie z przodu).
• Fendt SectionControl (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC)
*pocztkowo z Fendt TI Auto
Dostosowany do indywidualnych potrzeb
Platformy FendtONE Offboard naley uywa w poczeniu z agrirouterem Poczenie pomidzy FendtONE Offboard a agrirouterem rozszerza dostpne opcje. W przyszoci moliwe bdzie równie
mapowanie flot mieszanych* w FendtONE i wykorzystanie ich w zarzdzaniu zamówieniami. Do aplikacji FendtONE Offboard mona równie podczy inne rozwizania z zakresu oprogramowania rolniczego*. FendtONE naley najpierw wykorzysta jako
atwe wprowadzenie do dokumentacji specyficznej dla danego zlecenia, a nastpnie przenie dane z FendtONE do zaawansowanych systemów zarzdzania gospodarstwem w celu dalszego przetwarzania.
Wybierz sporód 4 moduów W dziedzinie inteligentnego rolnictwa firma Fendt oferuje szerok gam produktów, które pomagaj w jeszcze lepszym wykorzystaniu maszyny, a jednoczenie umoliwiaj bardziej komfortow prac. Dostpne s cznie 4 moduy, które mona wybra w zalenoci od potrzeb: System prowadzenia – Agronomia – Telemetria – Sterowanie maszyn Kady modu obejmuje podstawowy pakiet wymaganych aplikacji wstpnych. Moduy mona take rozbudowa o opcjonalne dodatki.
* Pod warunkiem, e producent maszyn rolniczych lub oprogramowania jest zarejestrowany w agrirouterze. Aby dowiedzie si wicej, odwied stron www.my-agrirouter.com
19
Odbiornik Trimble®
NovAtel® Standard Sygna korekcyjny: SBAS (EGNOS i WAAS) Dokadno od toru do toru ±15–30 cm; dokadno powtarzalna ±150 cm
NovAtel® — rozszerzalne sygnay korekcyjne Sygna korekcyjny: TerraStar-L Dokadno od toru do toru ±15 cm; dokadno powtarzalna ±50 cm Sygna korekcyjny: TerraStar-C Pro Dokadno od toru do toru ±2 cm; dokadno powtarzalna ±2 cm
RTK Sygna korekcyjny: RTK Dokadno od toru do toru ±2 cm; dokadno powtarzalna ±2 cm
Sie komórkowa / radio
Trimble® Standard Sygna korekcyjny: SBAS (Egnos i Waas) Dokadno od toru do toru ±15–30 cm; dokadno powtarzalna ±150 cm
Trimble® — rozszerzalne sygnay korekcyjne Sygna korekcyjny: RangePoint® RTX Dokadno od toru do toru ±15 cm; dokadno powtarzalna ±50 cm Sygna korekcyjny: CenterPoint® RTX i CenterPoint® RTX Fast Dokadno od toru do toru ±2 cm; dokadno powtarzalna ±2 cm
RTK Sygna korekcyjny: RTK Dokadno od toru do toru ±2 cm; dokadno powtarzalna ±2 cm
Satelita
Odbiornik NovAtel®
Ze wzgldu na to, e odbiorniki montowane s pod lukiem dachowym, s one w peni zabezpieczone przed kradzie, warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami. W rolnictwie decydujce znaczenie maj dwa gówne czynniki: - Dokadno toru wzgldem toru: Pokazuje, jak precyzyjne s miejsca styku midzy torami. - Powtarzalna dokadno: Okrela, jak dokadnie mona powtórzy istniejcy tor przejazdu lub granic pola z poprzedniego roku.
Mona skonfigurowa system naprowadzania na pas ruchu Fendt wedug wasnych potrzeb. System mona wyposay w odbiornik satelitarny NovAtel lub Trimble. W zalenoci od wykonywanej pracy i indywidualnych wymaga, mona wybiera sporód sygnaów korekcyjnych o rónych poziomach dokadnoci.
20
System do obsugi czynnoci na kocu pola Fendt TI Mona zapisywa powtarzajce si procesy i aktywowa je w dowolnym momencie: - Stwórz najlepsz sekwencj czynnoci rcznie
podczas postoju lub utwórz i zapisz j podczas jazdy - Zdefiniowan sekwencj pracy mona aktywowa za
pomoc jednego przycisku - Fendt TI w poczeniu z Fendt Guide (Fendt TI Auto):
Automatyczne wprowadzanie wszystkich zarejestrowanych kroków na uwrociu z wykrywaniem pozycji
Fendt Guide Contour Assistant Opcja oprogramowania Fendt Guide Contour Assistant dodaje funkcje Contour Segments i Single Track do znanych ju typów toru przejazdu ukadu VarioGuide. Tor przejazdu Contour Segments Tor przejazdu Contour Segments mona wykorzysta do zarejestrowania kadego segmentu i linii przejazdu podczas jednorazowego przejazdu po obwodzie pola lub zastosowa je bezporednio z istniejcej granicy pola. - Nie ma potrzeby zapisywania rónych torów przejazdu
podczas edycji rónych czci pola - Nie ma potrzeby rcznego przeczania midzy
torami przejazdu podczas pracy na polu - Podsumowanie wszystkich istotnych torów dla jednej
jednostki - Funkcja Contour Assistant automatycznie wykrywa
waciwy tor Tor przejazdu Single Track Toru przejazdu Single Track naley uy w celu zarejestrowania niemal nieskoczonego toru z otwartym konturem: - Funkcja ta doskonale sprawdza si do ochrony rolin,
poniewa mona zarejestrowa pojedynczy tor i zastosowa go na caym polu
Fendt TaskDoc: Ograniczenie pracy z dokumentami Dziki systemowi dokumentacji opartemu na zleceniach Fendt TaskDoc cignik gromadzi wszystkie niezbdne dane podczas pracy. Dane te mona nastpnie przesa w formie ujednoliconego pliku do mapy pola — za porednictwem pamici USB, technologii Bluetooth lub bezprzewodowo przez sie komórkow.
atwe zarzdzanie zamówieniami: Fendt Task Manager Jeli maszyna jest wyposaona w podstawowy pakiet agronomii, mona za pomoc kilku klikni tworzy zlecenia podczas podróy lub z biura i wysya je bezprzewodowo do maszyny. Zrealizowane zlecenia mona nastpnie odesa z maszyny do aplikacji FendtONE Offboard. Raport z zadania pokazuje wiele jego szczegóów, w tym informacje, które pola zostay obrobione i ilo wykonanej pracy. Widok mapy zapewnia równie przegld wybranych parametrów.
Agronomia Oszczdno czasu w biurze.
E-ROLNICTWO WEDUG FENDT
21
Interfejsy ISOBUS Fendt 700 Vario ma gniazdo ISOBUS z przodu i z tyu.
Praca z SectionControl Dokadne miejsca styku torów jazdy nawet na nietypowo podzielonych polach.
- Poprawia jako pracy dziki dokadnym miejscom styku na uwrociach
- Tryb uwroci: Moliwo pracy najpierw na polu wewntrznym, potem na uwrociu
Wykorzystaj w peni potencja swojego cignika: Fendt VariableRateControl Funkcja zmiennego dawkowania VariableRateControl kontroluje ilo zuywanych rodków (nasion, pestycydów, nawozów) dla kadego segmentu pola. Aby skorzysta z tego inteligentnego rozwizania, potrzebna jest licencja Fendt TaskDoc i standardowa licencja ISOBUS TC-GEO. Zalety funkcji zmiennego dawkowania Fendt VariableRateControl - Wysza wydajno: Maksymalizacja plonów przy
jednoczesnym oszczdzaniu zasobów - Oszczdno czasu: Raport z przebiegu zadania
mona wykorzysta jako podstaw do sporzdzenia sprawozdania w celu spenienia wymogów prawnych (np. przepisów dotyczcych nawoenia).
- Elastyczno: Zgodno z plikami ISO XML i Shake
Fendt ISOBUS jest standardowym interfejsem typu „plug & play” pomidzy cignikiem i osprztem: Wystarczy podczy wtyczk ISOBUS do gniazda ISOBUS, a na terminalu pojawi si ekran obsugi osprztu.
Precyzyjna dokadno: Fendt SectionControl System SectionControl (SC) zapewnia automatyczne sterowanie sekcjami w przypadku osprztu zgodnego z ISOBUS. System Fendt SectionControl obsuguje do 36 sekcji. Standard ISOBUS zapewnia intuicyjn obsug: Ekran obsugi automatycznie pojawia si na terminalu po podczeniu wtyczki ISOBUS do gniazda. Wystarczy tylko przeczy wcznik, aby uruchomi sprzt. Twoje korzyci z Fendt SectionControl: - Oszczdno do 15% zasobów dziki unikaniu
nakadania si przejazdów - Zmniejsza zagroenie chorobami, szkodnikami i
chwastami poprzez unikanie zbyt gstych upraw i pominitych obszarów
- Odcienie dla kierowcy, dziki czemu moe on w peni skoncentrowa si na monitorowaniu osprztu
Sterowanie maszyn Doskonae wspódziaanie cignika i osprztu.
E-ROLNICTWO WEDUG FENDT
Nie ma potrzeby korzystania z zewntrznego terminala ISOBUS Dodatkowy 12-calowy terminal sufitowy zapewnia jeszcze wicej miejsca do wywietlania. Dane dotyczce osprztu z systemu ISOBUS mona wywietla np. na terminalu sufitowym, podczas gdy terminal na podokietniku pokazuje wskazówki dotyczce toru jazdy. Zewntrzne terminale nie s ju potrzebne.
E-ROLNICTWO WEDUG FENDT
Telemetria Optymalizacja wykorzystania maszyny.
Fendt Connect Transmisja danych przez sie telefonii komórkowej oznacza, e moesz sprawdza dane maszyny w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca — za pomoc komputera stacjonarnego, tabletu lub smartfona.
Korzystaj z danych maszyny niezalenie od tego, gdzie si znajdujesz: Fendt Connect Fendt Connect to centralne rozwizanie telemetrii dla maszyn Fendt. Dziki Fendt Connect dane maszyny s gromadzone i weryfikowane, dziki czemu rolnicy i usugodawcy mog monitorowa, analizowa oraz optymalizowa stan i uytkowanie ich maszyn. Fendt Connect zapewnia informacje, takie jak: - Pozycja i trasa maszyny - Zuycie paliwa i poziom pynu AdBlue - Prdko i czas pracy - Wydajno maszyny - Komunikaty o bdach - Zbliajce si okresy midzyobsugowe - itp.
Jak to dziaa Funkcja zmiennego dawkowania VariableRateControl dziaa na podstawie mapy pola, która daje najlepsze wyniki dla rónych stref pola i pokazuje je w rónych kolorach. Map t tworzy si w systemie zarzdzania gospodarstwem przed rozpoczciem pracy (np. NEXT Machine Management). Mona czerpa z wasnej wiedzy o polu lub wykorzystywa dane z próbek gleby, dane satelitarne itp. Nastpnie za porednictwem sieci komórkowej lub Bluetooth mona przesa map pola do terminalu Fendt jako standardowy plik ISO-XML. TC-GEO Task Controller automatycznie steruje iloci zuywanych zasobów w zalenoci od pozycji. Gdy pole jest ju obrobione, mona wysa raport do systemu zarzdzania gospodarstwem, aby przejrzycie udokumentowa swoj prac. Funcja zmiennego dawkowania Fendt VariableRateControl moe obsugiwa do piciu rónych produktów jednoczenie.
23
Konfiguracja kabiny — 3 wersje do wyboru: Panoramiczna kabina VisioPlus: Szyba przednia i prawa strona kabiny bez moliwoci otwierania Panoramiczna kabina VisioPlus + prawe drzwi: prawe drzwi si otwieraj, szyba przednia bez moliwoci otwierania Standardowa kabina VisioPlus: moliwo otwierania prawych drzwi i szyby przedniej
24
Poczenia kamery 4 zcza kamery (2 cyfrowe, 2 analogowe) w podsufitce pozwalaj wywietla wysany obraz w wyjtkowo wysokiej rozdzielczoci w terminalu.
Elektrycznie regulowane lusterka wsteczne Lusterka wsteczne z osobnymi lusterkami szerokoktnymi zapewniaj najlepszy widok i maksymalne bezpieczestwo. Mona je atwo ustawi w terminalu lub za pomoc pokrta sterujcego.
Elastyczny przesy danych Do importowania danych dotyczcych pola mona wykorzysta 4 porty USB w podokietniku, a take skorzysta z technologii Bluetooth i sieci komórkowej. Porty te mona równie wykorzysta do adowania tabletu lub smartfonu.
Odchylana kolumna kierownicza z cyfrow desk rozdzielcz Cyfrowa deska rozdzielcza porusza si wraz z kierownic. Oznacza to, e kady kierowca moe dostosowa wysoko i odchylenie wedug wasnych upodoba, co za kadym razem gwarantuje doskona ergonomi.
25
2 programowalne tryby owietlenia Za pomoc przecznika na dwigni zmiany kierunku jazdy mona szybko przecza midzy dwoma zapisanymi trybami owietlenia, w tym trybem drogowym i polowym.
Najlepsze owietlenie Wicej wiata podczas pracy — dziki koncepcji owietlenia 360° LED w Fendt 700 Vario. Wysokiej jakoci reflektory LED zapewniaj dobr widoczno, jak równie wiksze bezpieczestwo na drodze. S one wyjtkowo jasne, a przy tym odporne na uderzenia i charakteryzuj si dug ywotnoci.
Dugi zaczep kulowy (z kulami doi sterowania wymuszonego lub bez)
Przesunity zaczep kat. 3 Zaczep Piton-Fix (wzmocniony)
J Krótki zaczep kulowy (z kulami do sterowania wymuszonego lub bez)
J Chowany dyszel kat. 3 J Zaczep Piton-Fix J Zaczep Hitch
26
Amortyzacja przedniej osi Zawieszenie przedniej osi zapewnia równomierny komfort amortyzacji niezalenie od obcienia i osprztu, a czujniki pooenia kontroluj poziom. Dziki temu mona unikn podskakiwania, zwikszajc si pocigow przedniej osi nawet o 7% (w porównaniu z osi przedni bez amortyzacji).
2 x 200 kg (tylko Fendt 714 Vario i Fendt 716 Vario)
2 x 300 kg 2 x 600 kg
J 870 kg J 1250 kg J 1800 kg
Róne opcje obciników Dla Fendt 700 Vario dostpne s róne obciniki przednie i obciniki kó.
27
28
Firma Fendt dostarcza najnowoczeniejsze produkty, które poradz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Dlatego jej autoryzowani dealerzy musz wiadczy usugi najwyszej jakoci i pracowa z ponadprzecitn wydajnoci —
- szybka komunikacja pomidzy uytkownikiem i wyszkolonym zespoem serwisowym.
- Dostpno czci zamiennych przez cay sezon — przez ca dob, siedem dni w tygodniu
- 12-miesiczna gwarancja na oryginalne czci Fendt i ich monta
Dealerzy Fendt zawsze chtnie su pomoc i maj tylko jeden cel — zapewni gotowo maszyn Fendt do pracy w kadej chwili. Jeli co pójdzie nie tak podczas zbiorów, wystarczy zadzwoni do certyfikowanego centrum serwisowego dostpnego caodobowo przez cay tydzie poprzez awaryjn lini telefoniczn.
100% jakoci. 100% usug: Usugi Fendt Oferujemy wyjtkowe usugi pozwalajce utrzyma najwysz moliw niezawodno pracy i wydajno maszyn Fendt:
- Usuga Fendt Demo - Szkolenie dla operatorów Fendt Expert - AGCO Finance — finansowanie i umowy leasingowe - Fendt Care — serwis i rozszerzenie gwarancji - Program maszyn uywanych Fendt Certified
USUGI FENDT
29
Usuga Fendt Demo Czy jest to nowy zakup? Polubisz rozwizania Fendt i ogóln efektywno. Usuga Fendt Demo uatwia podejmowanie waciwych decyzji.
Szkolenie dla operatorów Fendt Expert Pomagamy w peni wykorzysta potencja maszyn. Dziki wyjtkowemu programowi szkole operatorów Fendt Expert mona jeszcze bardziej zoptymalizowa wydajno swoich maszyn Fendt oraz pozna funkcje znacznie uatwiajce wykonywanie codziennych zada. Zespó wysoce wykwalifikowanych instruktorów pokae Ci, jak w peni wykorzysta potencja maszyny Fendt.
Indywidualne finansowanie i modele leasingowe Inwestowanie w technologi oznacza wydatki. Umowa finansowania kredytowego AGCO Finance zapewnia atrakcyjne warunki i elastyczne terminy. Klient sam wyznacza ogólne warunki finansowania swojej maszyny Fendt — od pierwszej wpaty, przez miesiczne raty, a po termin patnoci. Jeli na szybko potrzebne s dodatkowe zasoby lub cigniki s wykorzystywane w perspektywie dugofalowej bez zakupu, dealer Fendt moe zaoferowa idealne rozwizanie z wykorzystaniem pakietów leasingowych dopasowanych do wymaga klienta.
Program maszyn uywanych Fendt Certified Liderzy prowadz cigniki Fendt, równie uywane. Uywane maszyny rolnicze w sprawdzonym, doskonaym stanie, o jakoci potwierdzonej certyfikatami Fendt to idealne rozwizanie dla dbajcych o koszty rolników lub przedsibiorców pragncych rozwin swoj flot. Korzyci: - Certyfikacja na podstawie surowych wymaga
pod wzgldem jakoci - Szeroka kontrola kwalifikacyjna
(technologia, zuycie, wygld) - Serwisowane czci zuywajce si - W razie potrzeby komponenty s wymieniane,
czyszczone i lakierowane - Roczna gwarancja (z moliwoci rozszerzenia)
Fendt Care — serwis i rozszerzenie gwarancji Aby umoliwi utrzymanie maszyny w dobrym stanie i zapewni jej cig gotowo do pracy, oferujemy dostosowane do potrzeb waciciela programy serwisowo-naprawcze wykraczajce poza zasig gwarancji. Obejmuj one ryzyko koniecznoci przeprowadzenia napraw nowej maszyny wycznie przez pierwsze 12 miesicy od dostawy. To programy Fendt Care z elastycznymi okresami ubezpieczenia maszyny i elastycznymi ratami uwzgldniajcymi udzia wasny lub nie. Twój dealer Fendt zainstaluje wycznie oryginalne czci Fendt. Speniaj one odpowiednie normy jakoci i s testowane pod ktem bezpieczestwa. Zapewnia to utrzymanie najwyszej wartoci maszyn Fendt.
USUGI FENDT
Twoja maszyna bdzie jutro gotowa do dziaania — nie musisz si o nic martwi.
30
Przy uyciu aplikacji na smartfon „AGCO Parts Books to go” mona szybko i atwo znale czci zamienne do maszyn Fendt i bezporednio je zamówi. Aplikacja jest dostpna do pobrania w serwisach App Store oraz Google Play Store. Pastwa dane dostpu dostpne s u dealera Fendt.
Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹ Wyjcie Regularna obsuga
techniczna, stae koszty serwisowania
Pokrycie wszystkich kosztów (z wyczeniem
czci eksploatacyjnych)
uszkodzenia
nieoczekiwanymi naprawami
Dla klientów, którzy nie mog sobie pozwoli na przestoje posiadanych
maszyn
Regularna konserwacja
Koszty naprawy
Udzia wasny 1900 PLN 900 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Koszty podróy, odzyskanie/ holowanie, rozwizywanie problemów przy uyciu dodatkowych narzdzi diagnostycznych, testowanie wydajnoci, oleje i filtry, naprawy silnika/skrzyni biegów
Dopata po standardowych godzinach pracy / w weekend
Maszyna zastpcza
¹ Obowizuje na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Pakiet Platinum dostpny tylko u dealerów biorcych udzia w programie.
Pena kontrola kosztów i niezawodno planowania
8 lat / 8000 godzin pracy
Dziki nowym zasadom usug Fendt Care firma Fendt moe zaoferowa wszechstronne pokrycie ryzyka zwizanego z niezawodnoci i napraw nowych maszyn. Usugi Fendt Care zapewniaj pen kontrol nad kosztami wraz z serwisem na najwyszym poziomie. W firmie Fendt znajdziesz elastyczne, dostosowane do Twoich potrzeb rozwizanie do swojej floty — od umów serwisowych po kompleksowe dogodne pakiety wraz z maszynami zastpczymi.
31
Szybkie i proste serwisowanie.
Dodatki Fendt. Dodatki Fendt to doskonay wybór dodatkowych materiaów do maszyn Fendt. Gama produktów obejmuje smary, pyn AdBlue, zestawy naprawcze, akcesoria do kabin i wiele wicej. Wszystkie dodatki s dostpne wycznie u dealerów Fendt.
Zapewnia to take atwy dostp do chodnicy w razie potrzeby czyszczenia.
Odchylana pokrywa silnika i zdejmowane panele boczne zapewniaj doskonay dostp do komory silnika. Oznacza to moliwo szybkiej i atwej wymiany filtra powietrza.
32
Kontakt z firm Fendt.
fendt.com/pl Znajd wszystko online — poczwszy od broszur po specyfikacje techniczne, od raportów klientów lub naszej firmy po nasz kalendarz imprez Fendt.
Konfigurator Fendt Za pomoc konfiguratora pojazdów Fendt mona wybra sporód wszystkich dostpnych wersji wyposaenia i zbudowa pojazd optymalnie wyposaony dla potrzeb danego gospodarstwa. Konfigurator Fendt jest dostpny na stronie www.fendt.com/pl. Na stronie gównej mona znale szybkie bezporednie cze do konfiguratora.
fendt.tv Fendt przez ca dob – umoliwia to nasza biblioteka mediów Fendt. Nasza telewizja internetowa przez ca dob dostarcza nowoci i informacje na temat firmy Fendt.
Jazdy testowe Odwied stron fendt.com/pl i wybierz opcj „Fendt Serwis” na stronie „Serwis”, wybierz opcj „Serwis demonstracyjny”, a nastpnie zapisz si na jazd testow wybranym cignikiem.
Co odrónia usugi firmy Fendt? Serwis oznacza dla nas znakomit znajomo i zrozumienie charakteru pracy naszych klientów, dziki której moemy speni ich wymagania w zakresie niezawodnoci i bezpieczestwa oraz dziaa w ich interesie ekonomicznym. Gwarantujemy wysok jako naszych produktów. Opracowalimy je w celu sprostania najwyszym wymaganiom i zapewnienia dugotrwaego okresu eksploatacji. Nasz serwis dziaa na zasadzie partnerstwa.
Jak zaktualizowa oprogramowanie? Oprogramowanie Fendt jest zgodne z aktualizacjami, dziki czemu maszyny Fendt zawsze pozwalaj korzysta z najnowszych technologii. Dziki temu Twoja maszyna Fendt jest zgodna z nowymi technologiami i zachowuje swoj warto, a Twoja inwestycja bdzie bezpieczna w przyszoci podobnie, jak w dniu zakupu. Szczegóowych informacji udzielaj dealerzy Fendt.
Co to jest Fendt Expert? Zosta specjalist ds. modeli Vario Profi dziki szkoleniom dla operatorów Fendt Expert: Czy znasz ju wszystkie funkcje naszej technologii? Zapoznaj si z technologiami stosowanymi we wszystkich modelach Fendt Vario oraz sposobami optymalizacji korzystania z nich dziki Fendt Expert. Zespó wysoce wykwalifikowanych instruktorów pokae Ci, jak w peni wykorzysta potencja cignika Fendt. Skontaktuj si z dealerem, aby uzyska wicej informacji i zarejestrowa si ju dzi.
CZSTO ZADAWANE PYTANIA.
Opcjonalne c
Podgrzewacz (silnik, olej przekadniowy, olej hydrauliczny) c c c c
Hamulec silnika c c c c
Przekadnia napdowa Przekadnia nawrotna, funkcja „stop and go” g g g g
Sygna cofania c c c c
System prowadzenia Pakiet podstawowy systemu prowadzenia g g
Standard Trimble / NovAtel c c
RTK Trimble / NovAtel c c
Auto TI c
Agronomia System dokumentacji VarioDoc Pro c g
Telemetria Pakiet podstawowy telemetrii c c g
Sterowanie maszyn Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic dla ISOBUS g g g
Sterowanie przednim narzdziem ISOBUS za pomoc systemu Variotronic c c
Kontrola sekcji c c
Zmienne dawkowanie c c
Obsuga Vario Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamici prdk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsug zaworów hydraulicznych
g g g g
Meneder indywidualnej obsugi – dowolne przypisywanie przycisków g g g g
Cyfrowa deska rozdzielcza 10” g g g g
Terminal 12'' obsugiwany za pomoc ekranu dotykowego i przycisków g g g g
Drugi terminal 12" w dachu c c
Aktywne sterowanie Fendt g g g g
Immobilizer elektroniczny g g g g
Bez immobilizera c c c c
Kabina Aktywny filtr wglowy c c c c
Pneumatyczne zawieszenie kabiny g g g g
Amortyzacja pneumatyczna, 3-punktowa, z wbudowanym ukadem poziomowania
c c
Super komfortowy fotel z 3-punktowym pasem bezpieczestwa c c c c
Komfortowy fotel z amortyzacj pneumatyczn g g g g
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic / CA c c c c
Superkomfortowy fotel Seat Evolution dynamic DuMo/CA c c c c
Superkomfortowy fotel Evolution dynamic DuMo z obiciem skórzanym /CA c c
Komfortowy fotel pasaera g g
Klimatyzacja g g g g
Wbudowana klimatyzacja automatyczna c c c c
Szyba przednia dzielona i drzwi po prawej stronie c c c c
Jednoczciowa szyba przednia g g g g
Tylna szyba ogrzewana c c c c
Wycieraczki przednie segmentowe g g c c
Wycieraczki szyby przedniej o zakresie roboczym 270° (z szyb przedni jednoczciow)
c c g g
Lusterko wsteczne i lusterko szerokoktne regulowane elektrycznie, ogrzewane
c c
Uniwersalny uchwyt telefonu c c c c
Uniwersalny uchwyt tabletu c c c c
* W przypadku kadego wariantu wyposaenia naley wybra odpowiedni Settings (konfiguracj ).
Po we
i+
Kabina Instalacja dla radia stereo, z dwoma gonikami g g g g
Pakiet informacyjny c c c c
System audio-informacyjny + goniki w konfiguracji 4.1-kanaowej c c
4 poczenia kamery (cyfrowe/analogowe) c c c c
4 porty USB c c
Radar c c
Podwozie Amortyzacja osi przedniej z regulacj poziomu, moliwo blokady g g g g
Dwa peday hamulca c c c
Automatyczna blokada osi skrtnej przyczepy c c
Zcze pneumatyczne Duomatic c c c c
Napd na 4 koa / blokady mechanizmu rónicowego Tylny / przedni mechanizm rónicowy ze 100% blokad i czujnikami kta skrtu
g g g g
c c c c
c c c c
c c c c
c c
WOM Przód: 1000 obr./min c c c c
Ukad hydrauliczny Zewntrzna obsuga tylnego zaworu hydraulicznego c c c c
Ukad LS z pomp zmiennowydatkow (109 l/min) g g
Ukad LS z pomp zmiennowydatkow (152 l/min) c c g g
Ukad LS z pomp zmiennowydatkow (193 l/min) c c
Zcze hydrauliczne Power Beyond c c c c
Powrót tylny g g g g
Wolny powrót oleju z tyu c c c c
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podczane pod cinieniem c c c c
Zcza tylne czone pod cinieniem g g g g
Bio-olej hydrauliczny c c c c
Wyposaenie dodatkowe Zaczep obsugiwany rcznie c c c c
Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny g g g g
Zaczep kulowy z regulowan wysokoci pooenia c c c c
Zaczep kulowy dolny, krótki c c c c
Zaczep kulowy dolny, dugi c c c c
Zaczep hitch c c c c
Belka zaczepowa c c c c
Piton-fix c c c c
Komfortowe mocowanie obcinika z przodu (niedostpne z podnonikiem przednim)
c c c c
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne) c c c c
Skrtne botniki przednich kó g g g g
Gniazda systemu ABS przyczepy c c
adowacz czoowy Elementy mocujce adowacza czoowego c c c c
adowacz czoowy Cargo 4X/85 c c c c
adowacz czoowy Cargo 5X/85 c c c c
adowacz czoowy Cargo 5X/85 da – trzeci zawór c c c
adowacz czoowy Cargo 5X/90 c c c c
adowacz czoowy Cargo 5X/90 da – trzeci zawór c c c
34
714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario Silnik Moc znamionowa ECE R 120 kW/ KM 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237 Moc maksymalna ECE R 120 kW/ KM 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246 Liczba cylindrów liczba 6 6 6 6 6 6 rednica / skok cylindra mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 Pojemno skokowa cm³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056 Prdko znamionowa obr/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100 Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min. Nm 664 739 818 911 1002 1072 Wzrost momentu obrotowego % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0 Poziom paliwa litrów 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 Zbiornik pynu AdBlue litrów 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
Przekadnia napdowa i WOM Typ przekadni napdowej ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180 Zakres prdkoci 1 km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 Zakres prdkoci 1 - do tyu km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 Zakres prdkoci 2 km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 Zakres prdkoci 2 - do tyu km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 Prdko maksymalna km/h 50 50 50 50 50 50
Tylny WOM 540/ 540E / 1000/ 1000E
540/ 540E / 1000/ 1000E
540/ 540E / 1000/ 1000E
540/ 540E / 1000/ 1000E
540 / 540E / 1000/ 1000E
540 / 540E / 1000/ 1000E
Opcjonalny przedni WOM 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Podnonik i ukad hydrauliczny Pompa o zmiennym wydatku l/min 109 109 109 109 109 109 Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1 l/min 152 152 152 152 152 152 Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 2 l/min 193 193 193 193 193 193 Cinienie robocze / cinienie regulujce bar 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 Maks. liczba zaworów (przednich/rodkowych/tylnych) Power / Power+ liczba 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 Maks. liczba zaworów (przednich/rodkowych/tylnych) Profi / Profi+ liczba 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 Maks. dostpna ilo oleju hydraulicznego litrów 64 64 64 64 64 64 Maks. udwig tylnego podnonika daN 10360 10360 10360 10360 10360 10360 Maks. udwig przedniego podnonika daN 4418 4418 4418 4418 4418 4418
Ogumienie Ogumienie przednie (standardowe) 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30 Ogumienie tylne (standardowe) 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42 1. Opcjonalne ogumienie przednie 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28 1. Opcjonalne ogumienie tylne 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38
Wymiary Rozstaw kó przednich (ogumienie standardowe) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 Rozstaw kó tylnych (ogumienie standardowe) mm 1920 1920 1920 1920 1920 1920 Szeroko cakowita przy standardowym ogumieniu mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 Dugo cakowita mm 5240 5240 5240 5240 5240 5240 Wysoko cakowita kabiny przy standardowym ogumieniu bez VarioGuide mm 2946 2946 3050 3050 3050 3050 Wysoko cakowita kabiny przy standardowym ogumieniu z VarioGuide mm 2980 2980 3099 3099 3099 3099 Maks. przewit mm 506 506 506 506 506 506 Rozstaw osi mm 2783 2783 2783 2783 2783 2783
Obciniki Masa wasna (cignik podstawowy z kabin – pene zbiorniki, bez operatora) kg 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0 Maks. dopuszczalna masa cakowita dla wersji rozwijajcej prdko do 40 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjtków dla poszczególnych krajów kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Maks. dopuszczalna masa cakowita dla wersji rozwijajcej prdko do 50 km/h, wymagane zatwierdzenie wyjtków dla poszczególnych krajów kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Maks. obcienie zaczepu przyczepy kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
FENDT 700 VARIO
AGCO GmbH – Fendt-Marketing 87616 Marktoberdorf, Germany
Fendt jest mark o wiatowym zasigu nalec do AGCO. Wszystkie szczegóy dotyczce wyposaenia, wygldu, wydajnoci, wymiarów i mas, zuycia paliwa i kosztów obsugi pojazdów odpowiadaj najnowszym informacjom dostpnym w momencie oddania tekstu do druku. Przed momentem dokonania zakupu moliwe jest wprowadzenie zmian. Dealer Fendt z przyjemnoci poinformuje Pastwa o wszelkich zmianach. Przedstawione pojazdy nie zawieraj wyposaenia specyficznego dla danego kraju.
PL/2002
www.fendt.com