of 21/21
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia Strona 1 z 21 Farmacja analityczna-Fakultatywny blok programowy 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Farmacja, jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne Rok akademicki: 2018/2019 Nazwa modułu/przedmiotu: Farmacja analityczna Kod przedmiotu (z systemu Pensum): Fa_s_s0_fbpfaan Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 1. Zakład Badania Środowiska (ZBŚ) 2. Zakład Bioanalizy i Analizy Leków (ZBiAL) 3. Zakład Bromatologii (ZB) 4 .Zakład Chemii Leków (ZChL) 5, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (KChNiA) 6 Zakład Farmakodynamiki (ZFd) 7. Zakład Farmakoekonomiki (ZFe) 8. Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii (KFiMPF) 9. Pracownia Matematyczna (PM) 10. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej (ZMF) 11. Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (KiZTLiBF) 12. Katedra Toksykologii Stosowanej (KTS) 13. Zakład Biologii Medycznej Instytutu Kardiologii w Warszawie (ZBMIK) Kierownik jednostki/jednostek: 1.prof.dr hab. G. Nałęcz-Jawecki (ZBŚ) 2.prof.dr hab. Z. Fijałek (ZBiAL) 3.dr hab. B. Bobrowska-Korczak (ZB) 4.dr hab. T. Pawiński (ZChL) 5.prof.dr hab. W. Kołodziejski (KChNiA) 6.dr hab. M. Bujalska-Zadrożny (ZFd) 7.prof. dr hab. T. Hermanowski (ZFe) 8. dr hab. A. Kiss (KFiMPF) 9.dr J. Chmaj (PM) 10.prof.dr hab. S. Tyski (ZMF) 11.prof. dr hab. J. Turło (KiZTLiBF) 12 dr hab. n. med. I. Grudziński (KTS) 13. dr P. Kunicki (ZBMIK)

Farmacja analityczna-Fakultatywny blok programowy · Zna podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej i podstawy pracy laboratoryjnej. 3. Zna podstawowe metody analizy ilościowej

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Farmacja analityczna-Fakultatywny blok programowy · Zna podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej i...

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 1 z 21

Farmacja analityczna-Fakultatywny blok programowy

1. Metryczka

Nazwa Wydziau: Wydzia Farmaceutyczny z Oddziaem Medycyny Laboratoryjnej

Program ksztacenia (kierunek studiw, poziom i profil ksztacenia, forma studiw, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Farmacja, jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa moduu/przedmiotu:

Farmacja analityczna

Kod przedmiotu (z systemu Pensum):

Fa_s_s0_fbpfaan

Jednostka/i prowadzca/e ksztacenie:

1. Zakad Badania rodowiska (ZB) 2. Zakad Bioanalizy i Analizy Lekw (ZBiAL) 3. Zakad Bromatologii (ZB) 4 .Zakad Chemii Lekw (ZChL) 5, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (KChNiA) 6 Zakad Farmakodynamiki (ZFd) 7. Zakad Farmakoekonomiki (ZFe) 8. Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii (KFiMPF) 9. Pracownia Matematyczna (PM) 10. Zakad Mikrobiologii Farmaceutycznej (ZMF) 11. Katedra i Zakad Technologii Lekw i Biotechnologii Farmaceutycznej (KiZTLiBF) 12. Katedra Toksykologii Stosowanej (KTS) 13. Zakad Biologii Medycznej Instytutu Kardiologii w Warszawie (ZBMIK)

Kierownik jednostki/jednostek:

1.prof.dr hab. G. Nacz-Jawecki (ZB) 2.prof.dr hab. Z. Fijaek (ZBiAL) 3.dr hab. B. Bobrowska-Korczak (ZB) 4.dr hab. T. Pawiski (ZChL) 5.prof.dr hab. W. Koodziejski (KChNiA) 6.dr hab. M. Bujalska-Zadrony (ZFd) 7.prof. dr hab. T. Hermanowski (ZFe) 8. dr hab. A. Kiss (KFiMPF) 9.dr J. Chmaj (PM) 10.prof.dr hab. S. Tyski (ZMF) 11.prof. dr hab. J. Turo (KiZTLiBF) 12 dr hab. n. med. I. Grudziski (KTS) 13. dr P. Kunicki (ZBMIK)

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 2 z 21

Rok studiw (rok, na ktrym realizowany jest przedmiot):

IV, V

Semestr studiw (semestr, na ktrym realizowany jest przedmiot):

VII, VIII, IX

Typ moduu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

fakultatywny

Osoby prowadzce (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykadowcw prowadzcych przedmiot):

Zakad Badania rodowiska

- prof. dr hab. G. Nacz-Jawecki

Zakad Bioanalizy i Analizy Lekw

- prof. dr hab. Z. Fijaek

- dr M. Kubacka

- mgr A. Kalicka

- dr A. Pokrywka

- mgr Projakta Limaye

- Mec. K. Jop

Zakad Bromatologii

- prof. dr hab. A. Tokarz

- dr hab. A. Biaek

- dr hab. B. Bobrowska-Korczak

- dr M Czerwonka

- dr M. Jeliska

- dr A. Stawarska

- mgr Dorota Skrajnowska

Zakad Chemii Lekw

- dr hab. T. Pawiski

- dr A. Dzierzgowska-Szmidt

- dr M. Grudzie

- dr P. Jaworski

- dr D. Marszaek

- dr E. Pirianowicz-Chaber

- dr G. Rostafiska-Suchar

- dr M. Strupiska

- dr I. Szlaska

- dr I. Winiecka

-mgr M. Bodnar-Broniarczyk

Katedra i Zakad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

- prof. dr hab. W. Koodziejski

- dr A. Kaflak

- dr hab. J. Kolmas

- dr M. Kuras

- dr M. Zieliska Pisklak

- dr A. Lis-Cieplak

- dr . Pajchel

Zakad Farmakodynamiki

- mgr E. Gsiska

Zakad Farmakoekonomiki

- mgr U. Cegowska

. Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

- dr hab. A. Kiss

- dr hab. A. Bazylko

- dr A. Parzonko

- dr M. Czerwiska

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 3 z 21

- dr A. Filipek

- dr hab. S. Granica

Pracownia Matematyczna

- dr J. Chmaj

- dr J. Kurkowiak

Zakad Mikrobiologii Farmaceutycznej

- prof. dr hab. S. Tyski

- dr A. Laudy

- dr B. Starociak

- dr hab. J. Stefaska

- dr R. Wolinowska

- mgr I. Macig

- mgr I. Makuch

Katedra i Zakad Technologii Lekw i Biotechnologii Farm. - prof. dr hab. J. Turo

Katedra Toksykologii Stosowanej - dr hab. n. med. I. Grudzinski

- prof. dr hab. M. Szutowski

- dr M. Bambrowicz- Klimkowska

- dr M. ukasik

- dr A. Makowska

- dr T. Szost

.Zakad Biologii Medycznej Instytutu Kardiologii w Warszawie - dr P. Kunicki

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostpny jest dla studentw w ramach programu Erasmus):

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do ktrej naley zgasza uwagi dotyczce sylabusa):

Dr hab. Tomasz Pawiski

Liczba punktw ECTS: 27

2. Cele ksztacenia

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 4 z 21

1. Zapoznanie z rnymi metodami analizy chemicznej produktw leczniczych prostych i zoonych, w rnych postaciach leku (analiza jakociowa i ilociowa metodami klasycznymi i nowoczesnymi

metodami instrumentalnymi). Leki sfaszowane, suplementy diety, rodki dopingujce (analiza i

aspekty prawne)

2. Zapoznanie z metodami oceny jakoci produktw leczniczych zgodnie z wymogami farmakopealnymi i normami producenta.

3. Zdobycie umiejtnoci samodzielnego wyboru metod analitycznych oraz interpretacji wynikw.

4. Zdobycie wiedzy na temat procedur rejestracji lekw w Polsce.

5. Zapoznanie ze specyfik analizy substancji, ekstraktw rolinnych (metody izolacji, analizy jakociowej i ilociowej klasycznymi i nowoczesnymi metodami instrumentalnymi) oraz z

metodami oceny jakoci produktw rolinnych leczniczych zgodnie z wymogami farmakopealnymi.

6. Poznanie celu, zaoe, terminologii i kryteriw dla prowadzenia terapii monitorowanej.

7. Poznanie podstaw farmakokinetyki klinicznej-parametrw farmakokinetycznych, losu leku w organizmie (system LADME), farmakokinetyki liniowej nieliniowej na wybranych przykadach.

8. Poznanie uwarunkowa dotyczcych rodzaju materiau biologicznego uytego w analizie stenia leku, czasu pobrania prbki, objtoci prbki, jej przechowywania i transportu, laboratorium, treci

formularza skierowania i zakresu informacji dotyczcej wyniku bada.

9. Poznanie praktycznych metod optymalizacji dawkowania.

10. Poznanie genetycznych uwarunkowa dotyczcych polimorficznego metabolizmu oraz potencjalnych interakcji bdcych m. in. wynikiem polimorfizmu.

11. Poznanie metod analitycznych wykorzystywanych w terapii monitorowanej steniem leku w organizmie i technik izolacji leku z materiau biologicznego.

12. Poznanie kryteriw walidacji metod analitycznych stosowanych w terapii monitorowanej.

13. Poznanie zasad i uwarunkowa prowadzenia kontroli jakoci w terapii monitorowanej.

14. Poznanie zasad prowadzenia terapii monitorowanej steniem lekw przeciwpadaczkowych.

przeciwdepresyjnych, antybiotykw aminoglikozydowych i glikopeptydowych., wybranych

cytostatykw, lekw antyretrowirusowych., lekw immunosupresyjnych.

15. Zdobycie wiedzy na temat stosowania wybranych metod biologicznych w badaniach lekw.

16. Dostarczenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnie dotyczcych bezpieczestwa ywnoci organizacja kontroli w Polsce obowizujce przepisy prawne.

17. Dostarczenie wiedzy na temat skadu chemicznego podstawowych artykuw ywnoci oraz poznanie nowoczesnych metod stosowanych w analizie ywnoci.

18. Zapoznanie z zanieczyszczeniami podstawowych artykuw ywnoci bdcymi nastpstwem stosowanych technologii oraz skae rodowiska podlegajcymi staemu monitoringowi w ramach

kontroli bezpieczestwa ywnoci.

19. Uwiadomienie potrzeby rozwoju nowoczesnej analityki ywnociowej bdcej w stanie nady za postpem technologicznym w zakresie wytwarzania ywnoci.

20. Dostarczenie wiedzy na temat nowych idei oddziaywania skadnikw diety na popraw stanu zdrowotnego spoeczestwa.

21. Zapoznanie z problematyk analityczn substancji toksycznych naturalnie wystpujcych w ywnoci.

22. Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania metod spektroskopowych w farmaceutycznej analizie instrumentalnej (ASA, WD-XRF, UV/Vis, FT-IR, NMR).

23. Zdobycie praktycznych umiejtnoci wykonywania analizy farmaceutykw metodami spektroskopowymi.

24. Zdobycie umiejtnoci samodzielnego wyboru metody analitycznej, interpretacji wynikw.

25. Poznanie elementw analizy toksykologicznej, izolowanie z rnego rodzaju materiau

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 5 z 21

biologicznego, wykrywanie i identyfikacja poszczeglnych grup lekw.

26. Doskonalenie umiejtnoci oznaczenia oraz interpretacji uzyskanych wynikw bada lekw oraz ocena naraenia na ksenobiotyki.

27. Pogbienie wiedzy z zakresu nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych.

28. Rozszerzenie wiedzy i umiejtnoci z zakresu mikrobiologicznej kontroli produktw leczniczych i wyrobw medycznych.

29. Poznanie zasad mikrobiologicznej kontroli kosmetykw.

30. Rozszerzenie wiedzy i umiejtnoci z zakresu mikrobiologicznej oceny rodkw dezynfekcyjnych w okrelonych obszarach ich zastosowania.

31. Poznanie drobnoustrojw, ktre mog stanowi rdo nowych zwizkw przeciwdrobnoustrojowych.

32. Poznanie metod okrelania antagonizmu i synergizmu zwizkw przeciwdrobnoustrojowych.

33. Zapoznanie studentw z molekularnymi podstawami dziaania lekw ze szczeglnym uwzgldnieniem aktywnoci receptorowej i procesu przekazywania sygnau w obrbie komrki.

34. Zapoznanie studentw z wpywem ekspresji genw na aktywno receptorow lekw.

35. Zapoznanie studentw z metodami stosowanymi w badaniach przedklinicznych in vitro.

36. Utrwalenie materiau dotyczcego podstawowych metod wnioskowania statystycznego.

37. Opanowanie metod analizy zalenoci zmiennych.

38. Zdobycie wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujcych przeciwciaa monoklonalne (mAb) in vitro i in vivo.

39. Zdobycie wiedzy na temat metod pozyskiwania i produkcji przeciwcia o okrelonej swoistoci.

40. Zdobycie wiedzy na temat technik obrazowania z wykorzystaniem mAb.

41. Zdobycie wiedzy na temat mAb i ich fragmentw sprzgnitych z radioizotopami w diagnostyce, obrazowaniu i leczeniu nowotworw.

42. Zdobycie wiedzy na temat zastosowania mAb jako odtrutki np. w zatruciach glikozydami naparstnicy

43. Zdobycie wiedzy na temat zastosowani przeciwcia monoklonalnych w wykrywaniu substancji wystpujcych w bardzo niskich steniach np.: toksyn, farmaceutykw, narkotykw czy

hormonw ciowych.

44. Zapoznanie z systemem refundacji lekw i udzia bada klinicznych w procesie refundacji.

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 6 z 21

3. Wymagania wstpne

1. Zna podstawy nomenklatury zwizkw organicznych (zasady oglne z uwzgldnieniem ukadw heterocyklicznych i kolejnoci pierwszestwa grup charakterystycznych) oraz struktur zwizkw

pochodzenia naturalnego

2. Zna podstawy chemii oglnej, nieorganicznej i organicznej i podstawy pracy laboratoryjnej.

3. Zna podstawowe metody analizy ilociowej klasycznej i instrumentalnej substancji leczniczych oraz analizy jakociowej.

4. Zna podstawowe pojcia z dziedziny metod statystycznej oceny otrzymywanych wynikw.

5. Zna podstawy biochemii, anatomii i fizjologii czowieka z uwzgldnieniem szlakw metabolicznych w organizmie czowieka.

6. Umie na podstawie struktury chemicznej okreli waciwoci chemiczne nieznanej substancji i zaproponowa metody okrelenia tosamoci i metod oznaczania ilociowego.

7. Zna podstawy badania surowcw rolinnych.

8. Zna podstawy metod chromatograficznych ze szczeglnym uwzgldnieniem chromatografii cieczowej i cienkowarstwowej

9. Zna podstawy identyfikacji zwizkw metodami spektrometrii mas i spektroskopii magnetycznego rezonansu jdrowego.

10. Zna podstawowe mechanizmy decydujce o losie leku w organizmie ludzkim.

11. Zna podstawy fizjologii czowieka i szlaki metaboliczne w organizmie czowieka.

12. Zna podstawowe kryteria walidacji metody analitycznej i parametry walidacyjne decydujce o wiarygodnoci metody.

13. Znajomo podstaw mikrobiologii

14. Znajomo podstaw spektroskopii oraz analizy instrumentalnej metodami spektroskopowymi.

15. Student zna podstawy biologii, mikrobiologii oraz genetyki i immunologii w zakresie I-III roku studiw.

16. Student posiada umiejtnoci pracy aseptycznej, wykonywania posieww mikrobiologicznych, preparatw mikroskopowych oraz podstawowych prb diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie

podstawowego kursu z mikrobiologii na III roku studiw.

17. Student potrafi przeprowadza kontrol mikrobiologiczn lekw w zakresie badania jaowoci i czystoci mikrobiologicznej metod posiewu bezporedniego oraz ocenia dziaanie rodkw

dezynfekcyjnych w zakresie dziaania podstawowego.

18. Zna podstawowe pojcia statystyki oraz podstawowe statystyki opisowe dla jednej zmiennej.

4. Przedmiotowe efekty ksztacenia

Lista efektw ksztacenia

Symbol przedmiotowego efektu ksztacenia

Tre przedmiotowego efektu ksztacenia

Odniesienie do efektu

kierunkowego (numer)

Symbol tworzony

przez osob wypeniajc

sylabus (kategoria: W-wiedza,

U-umiejtnoci,

K-

Efekty ksztacenia okrelaj co student powinien wiedzie, rozumie i by zdolny wykona po zakoczeniu zaj. Efekty ksztacenia wynikaj z celw

danego przedmiotu. Osigniecie kadego z efektw powinno by zweryfikowane, aby student uzyska zaliczenie.

Numer kierunkowego

efektu ksztacenia zawarty w

Rozporzdzeniu Ministra

Nauki bd Uchway

Senatu WUM

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 7 z 21

kompetencje oraz numer

efektu)

waciwego kierunku studiw.

W1

Zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie jakoci

substancji do celw farmaceutycznych z uwzgldnieniem zwizkw

chiralnych oraz w analizie ilociowej w produktach leczniczych. Leki

sfaszowane.

BW13, CW6, CW11, CW12, CW22, CW29

CW33

W2 Zna i rozumie metody bada oceny jakoci postaci leku. CW6, CW22,

CW23, CW29,CW30

W3 Posiada wiedz na temat walidacji metod, stosowanych analizie

preparatw leczniczych. BW14, BW25

U1 Potrafi zaplanowa i przeprowadzi badania precyzujc cel i waciwie

zinterpretowa wyniki. CU2, CU13,

CU18

U2 Stosuje techniki komputerowe do interpretacji wynikw analizy i zbierania

informacji o leku

BU15,BU16, BU17, CU19,

CU38

U3 Przeprowadza analiz substancji leczniczych metodami farmakopealnymi

oraz dokonuje jej izolacji z produktu leczniczego CU17

W4 Posiada wiedz w dziedzinie analizy substancji rolinnej oraz leku

rolinnego i nowoczesnych metod wykorzystywanych w tej dziedzinie.

AW21, CW36, CW37, CW38,

CW39

W5 Zna kryteria wymagane dla terapeutycznego monitorowania lekw. CW1, DW9,

DW13, EW14, EW17

W6 Zna korzyci farmakoterapeutyczne i kliniczne zwizane z prowadzeniem

TDM. DW10, EW11,

DW12

W7 Zna uwarunkowania formalno-prawne dziaalnoci laboratorium

diagnostycznego. EW22

W8 Zna zasady zwizane z wyborem, czasem pobrania, przechowywaniem i

transportem prbki do analizy. CW1, DW9

W9 Zna metody analityczne stosowane w TDM. DW10

W10 Zna zasady i kryteria walidacji metod analitycznych

stosowanych w terapii monitorowanej. BW14

W11 Zna techniki izolacji leku z materiau biologicznego. FW1

W12 Rozumie przebieg i konsekwencje terapeutyczne przebiegu

farmakokinetyki liniowej i nieliniowej. DW7

W13 Posiada podstawow wiedz o monitorowaniu lekw we krwi jako

metodzie poprawy skutecznoci i bezpieczestwa farmakoterapii. CW1, DW7

W14 Dysponuje wiedz z zakresu moliwych do wystpienia interakcji

zachodzcych pomidzy stosowanymi rodkami leczniczymi. CW1

W15 Rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii w oparciu o oznaczane

wartoci ste leku i obliczone parametry farmakokinetyczne. DW8, DW9,

DW13

W16 Zna metody indywidualizacji dawkowania lekw w oparciu o kryteria

farmakokinetyczne. DW8, DW9,

DW13

W17

Zna zasady prowadzenia terapii monitorowanej podczas stosowania lekw

kardiologicznych, przeciwpadaczkowych, przeciwdepresyjnych,

antybiotykw i lekw cytostatycznych, lekw przeciwwirusowych i

immunosupresyjnych.

CW1, DW9, DW10

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 8 z 21

W18 Zna zasady i metody monitorowania biomarkerw. EW11

W19 Rozumie znaczenie monitorowania biomarkerw w optymalizacji leczenia

immunosupresyjnego EW11

U4 Umie wykorzysta zdobyt wiedz w interpretacji profilu

farmakokinetycznego leku u indywidualnego chorego. DU6, DU9

W20 Zna nowoczesne metody analityczne suce do oznaczania ilociowego

podstawowych skadnikw ywnoci. BW13

W21 Posiada informacje dotyczc ustawodawstwa ywnociowego

obowizujcego w Polsce. DW40

W22 Posiada informacje na temat substancji zanieczyszczajcych ywno. DW33

W23 Posiada wiedz na temat zagroe i korzyci wynikajcych ze stosowania

nowoczesnych technologii w procesie wytwarzania ywnoci. DW33, DW35

W24 Posiada wiedz dotyczc wytwarzania produktw ywnociowych,

wobec ktrych istnieje oczekiwanie dziaania prozdrowotnego. DW33, DW36

W25 Posiada informacje dotyczce zagroe zwizanych z obecnoci

naturalnych toksyn w ywnoci. DW33

W26

Student jest wiadomy koniecznoci doskonalenia metod analitycznych

stosowanych w zakresie analityki ywnociowej z rwnoczesnym

pogbianiem wiedzy na temat potencjalnych zagroe wynikajcych z

intensywnego rozwoju technologicznego.

DW34, DW37

U5

Oznacza zawarto wybranych skadnikw odywczych i zanieczyszcze

w produktach spoywczych, interpretuje uzyskane wyniki bada w

odniesieniu do obowizujcego ustawodawstwa ywnociowego.

DU25, DU26, DU62

U6 Student okrela korzyci i potencjalne zagroenia wynikajce ze

stosowania nowoczesnych technologii w procesie wytwarzania ywnoci. DU27, DU29

U7

Student posiada umiejtnoci dokonywania analizy chemicznej i

teoretycznej wobec produktw dziaajcych prozdrowotnie (ywno

funkcjonalna).

DU27, DU59

U8 Znajomo eliminowania zagroe ze strony produktw zawierajcych

naturalne substancje toksyczne. DU20, DU29,

DU61

W27 Zna zalecenia EMA odnonie analizy ryzyka rodowiskowego stosowania

lekw. DW31

U9 Potrafi wykona biotest z bakteriami luminescencyjnymi oraz

zinterpretowa wyniki. FU1

U10 Potrafi oceni dziaanie mutagenne prbki przy uyciu testu Amesa. FU1

U11 Umie wykona i zinterpretowa analiz fotodegradacji substancji

czynnych lekw. FU1

W28 Zna problematyk polimorfizmu. CW12

U12 Identyfikuje substancje nieorganiczne. BU5

U13 Wykorzystuje wiedz o waciwociach substancji nieorganicznych w

farmacji. BU6

U14 Dobiera metod analityczn do rozwizania konkretnego zadania

analitycznego oraz przeprowadza jej walidacj. BU7

U15

Wykonuje analizy jakociowe i ilociowe pierwiastkw oraz zwizkw

chemicznych metodami instrumentalnymi oraz ocenia wiarygodno

wyniku analizy w oparciu o metody statystyczne.

BU8

U16

Opisuje struktur i waciwoci zwizkw organicznych, wie, jak

otrzymywa zwizki organiczne w skali laboratoryjnej oraz analizowa

wybrane zwizki organiczne

BU10

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 9 z 21

U17

Przeprowadza kontrol jakoci substancji do celw farmaceutycznych oraz

lekw zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi; proponuje odpowiedni

metod analityczn do okrelonego celu i przeprowadza walidacj metody

analitycznej.

CU2

U18 Interpretuje wyniki uzyskane w zakresie oceny jakoci substancji do celw

farmaceutycznych oraz potwierdza zgodno uzyskanych wynikw. CU18

U19 Wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i interpretacji

wynikw analiz i pomiarw. BU13

U20

Obsuguje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy

statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania

prezentacji.

BU15

U21 Wykorzystuje narzdzia informatyczne do opracowywania i

przedstawiania wynikw dowiadcze. BU16

U22 Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania potrzebnych

informacji oraz do samodzielnego i twrczego rozwizywania problemw. BU17

U23 Stosuje techniki komputerowe do interpretacji wynikw analizy i zebrania

informacji o leku. CU19

K1 Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do

wyszukiwania i selekcjonowania informacji. BK1

K2 Wyciga i formuuje wnioski z wasnych pomiarw i obserwacji. BK2

K3 Posiada umiejtno pracy w zespole. BK3

W29

Zna pojcia zwizane z toksykologi,

w tym zagadnienia dotyczce metod alternatywnych stosowanych w

toksykologii.

DW25, DW26

U24

Przewiduje rodzaje, kryteria i znaczenie bada w ocenie toksycznoci

ksenobiotykw oraz okrela wymagania dotyczce tych bada; wyjania

sposb prowadzenia bada w celu oceny naraenia na zwizki toksyczne.

DU20, DU53, DU54, DU56

U25 Ocenia rnice w zagadnieniach zwizanych z rodzajem naraenia na

trucizny (toksyczno ostra, przewleka, efekty odlege). DU23

U26

Przeprowadza izolacj trucizn z materiau biologicznego i wybiera

odpowiedni metod ich detekcji; potrafi uzyskiwa wiarygodne wyniki

laboratoryjnych bada toksykologicznych.

DU20

W30

Zna zasady diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie kontroli

mikrobiologicznej produktw leczniczych, wyrobw medycznych i

kosmetykw.

AW20

W31

Zna charakterystyk morfologiczn organizmw prokariotycznych i

grzybw dostarczajcych surowce lecznicze i materiay stosowane w

farmacji w zakresie nowych zwizkw przeciwdrobnoustrojowych.

AW19, AW21

W32 Zna wymagania stawiane rnym postaciom produktw leczniczych, w

szczeglnoci wymagania farmakopealne w zakresie mikrobiologii. CW23

W33 Zna i rozumie metody bada oceny jakoci postaci leku w zakresie oceny

mikrobiologicznej. CW23

W34 Zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktw leczniczych,

wyrobw medycznych, kosmetykw w zakresie mikrobiologii. CW23

U27

Identyfikuje drobnoustroje na podstawie cech morfologicznych oraz

waciwoci fizjologicznych i hodowlanych - w zakresie kontroli

mikrobiologicznej produktw leczniczych, wyrobw medycznych i

kosmetykw.

AU15. AU16

U28 Przeprowadza kontrol mikrobiologiczn lekw oraz wykorzystuje metody

mikrobiologiczne w ocenie skutecznoci dezynfekcji. AU18, AU19

U29 Korzysta z farmakopei w zakresie mikrobiologii. FU1

U30 Stosuje odpowiednie metody wnioskowania statystycznego. BU13, BU14

U31 Potrafi okreli zaleno cech stosujc odpowiednie metody. BU14

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 10 z 21

U32 Wykorzystuje pakiet Statistica do analiz statystycznych BU14

W35

Rozumie komrkowe i molekularne mechanizmy dziaania lekw oraz

wybranych czsteczek znajdujcych si obecnie na etapie oceny

przedklinicznej i klinicznej.

CW2, DW17

W36 Zna budow i funkcje poszczeglnych receptorw komrkowych dla

czsteczek biologicznie czynnych. CW2

W37 . Zna klasyfikacj poszczeglnych receptorw komrkowych oraz potrafi

odrni ich poszczeglne typy i podtypy. FW1

W38 Zna metodologi wybranych bada receptorowych in vitro. FW1

U33 Potrafi przypisa dziaanie receptorowe do aktywnoci poszczeglnych

substancji czynnych. FU1

U34 Rozumie i potrafi zidentyfikowa zalenoci pomidzy struktur

chemiczn leku a jego aktywnoci receptorow. FU1

U35 Identyfikuje wpyw ekspresji genw na zaleno ligand-receptor. FU1

W39 Zna metody pozyskiwania i produkcji przeciwcia monoklonalnych (mAb) FW1

W40 Zna techniki obrazowania z wykorzystaniem mAb. FW1

W41 Zna techniki immunofluorescencyjne z wykorzystaniem mAb. FW1

W42 Zna zasady stosowania mAb sprzgnitych z radioizotopami w

diagnostyce, obrazowaniu i leczeniu nowotworw. FW1

W43 Zna techniki stosowania przeciwcia monoklonalnych w wykrywaniu

substancji wystpujcych w bardzo niskich steniach. FW1

W44

Zna zasady stosowania mAb jako odtrutki np. w zatruciach glikozydami

naparstnicy. Zna zasady stosowania mAb jako odtrutki np. w zatruciach

glikozydami naparstnicy.

FW1

W45 Zna system refundacji i zastosowanie bada klinicznych w procesie

refundacji. EW20, EW36

W46

Zna problematyk zwizan z analiz lekw sfaszowanych, suplementw

diety, dopalaczy i dopingiem. Zna wybrane akty prawne dotyczce

przestpstw farmaceutycznych

CW6, CW29, CW30, FW1

5. Formy prowadzonych zaj

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osb

w grupie

Wykad 111 1 20

Seminarium 45 1 20

wiczenia 244 4 1

6. Tematy zaj i treci ksztacenia

W1-Wykad 1 - Farmakopea Polska i Europejska.

W2-Wykad 2 - Enancjoselektywne metody analizy substancji i produktw leczniczych.

W3-Wykad 3- Leki sfaszowane, suplementy diety, kosmetyki i dopalacze.

W4-Wykad 4- Problematyka analityczna w ocenie trwaoci lekw, wpyw rnych czynnikw na stabilno leku,

reakcje zachodzce w leku w rnych warunkach przechowywania.

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 11 z 21

W5-Wykad 5- Wybrane problemy dopingu. Analityka rodkw dopingujcych.

W6-Wykad 6- Analytical chemistry In English.

W7-Wykad 7- rda prawa realizujce procedury pozyskiwania dowodw.

W8-Wykad 8- Wybrane akty prawne dotyczce przestpstw farmaceutycznych oraz przepisy prawne regulujce prac

biegego.

W9-Wykad 9- Badanie skadu substancji i ekstraktw rolinnych. Walidacja metod analitycznych.

W10-Wykad 10- Badanie skadu substancji i ekstraktw rolinnych. Metody bada zwizkw polifenolowych.

W11-Wykad 11- Badanie skadu substancji i ekstraktw rolinnych. Zastosowanie metod NMR.

W12-Wykad 12- Badanie aktywnoci substancji i ekstraktw rolinnych. Metodyka bada in vitro w hodowlach

komrkowych.

W13-Wykad 13- Substancje toksyczne wystpujce naturalnie w ywnoci.

W14-Wykad 14- Nanotechnologia w ywnoci korzyci i zagroenia.

W15-Wykad 15- Metabolity kwasw tuszczowych i ich dziaanie przeciwzapalne.

W16-Wykad 16- Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) i spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej z

dyspersj dugoci fali (WD-XRF).

W17-Wykad 17- Zaawansowane metody spektrofotometrii UV/Vis.

W18-Wykad 18- Spektroskopia oscylacyjna IR i Ramana.

W19-Wykad 19- Nowoczesne techniki spektroskopii NMR.

W20-Wykad 20- Dziaanie toksyczne ksenobiotykw na ukad nerwowy.

W21-Wykad 21- Hepatotoksyczne dziaanie ksenobiotykw.

W22-Wykad 22- Hematotoksyczne dziaanie ksenobiotykw

W23-Wykad 23- OMICS w toksykologii: toksykogenomika, toksykoproteomika, toksykometabolomika.

W24-Wykad 24- Metody obrazowania molekularnego.

W25-Wykad 25- Wprowadzenie do nanotoksykologii.

W26-Wykad 26- Toksykologia alternatywna 3R.

W27-Wykad 27- Produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobjcze, kosmetyki wymagania

mikrobiologiczne, dokumenty normatywne.

W28-Wykad 28- Walidacja metod badania jaowoci i czystoci mikrobiologicznej produktw leczniczych.

W29-Wykad 29- Ochrona przeciwdrobnoustrojowa produktw leczniczych, kosmetykw.

W30-Wykad 30- rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne, badanie aktywnoci II faza, obszary stosowania.

W31-Wykad 31- Drobnoustroje (take GMO) jako rdo nowych zwizkw przeciwdrobnoustrojowych

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 12 z 21

W32-Wykad 32- ABC wnioskowania statystycznego

W33-Wykad 33- Zaleno i niezaleno cech. Korelacja Pearsona i Spearmana oraz regresja

W34-Wykad 34- Regresja liniowa

W35-Wykad 35- Walidacja metod analitycznych

W36-Wykad 36- Testy nieparametryczne

W37-Wykad 37- Receptory i mechanizmy przekazywania sygnau w komrce. Klasyfikacja receptorw.

W38-Wykad 38- Wpyw czsteczek biologicznie czynnych na aktywno receptorw. Zaleno midzy struktur

chemiczn leku a dziaaniem receptorowym .

W39-Wykad 39- Metodologia bada receptorowych in vitro.

W40-Wykad 40- Ekspresja genw a zaleno ligand receptor.

W41-Wykad 41- Znaczenia bada receptorowych dla projektowania nowatorskich strategii terapeutycznych.

W42-Wykad 42- Przegld metod diagnostycznych wykorzystujcych przeciwciaa monoklonalne (mAb) In vitro i In

vivo. Metody pozyskiwania i produkcji przeciwcia o okrelonej swoistoci.

W43-Wykad 43- Techniki obrazowania z wykorzystaniem mAb (mikroskopia, cystometria przepywowa, techniki z

wykorzystaniem znacznikw fluorescencyjnych, kropki kwantowe).

W44-Wykad 44- mAb i fragmenty przeciwcia sprzgnite z radioizotopami w diagnostyce, obrazowaniu i leczeniu

nowotworw.

W45-Wykad 45- Metody immunofluorescencyjne oparte o wykorzystanie mAb.

W46-Wykad 46- Zastosowanie przeciwcia monoklonalnych oparte na wykrywaniu substancji wystpujcych w

bardzo niskich steniach np.: toksyn, farmaceutykw, narkotykw czy hormonw ciowych. Zastosowanie jako

odtrutki np. w zatruciach glikozydami naparstnicy.

W47-Wykad 47- Specyfikacja produktu leczniczego

W48-Wykad 48- Procedury rejestracji lekw w Polsce i UE.

C1-wiczenia 1- Badanie tosamoci, czystoci i zawartoci lekw jednoskadnikowych dostpnych w obrocie aptece-

nym w rnych postaciach (staa, pstaa i plynna).

C2-wiczenia 2- Metoda spektrofluorymetryczna dobr warunkw oznaczania, wybr zakresu ste, gaszenie

fluorescencji steniowe, zalene od pH i obecnoci innych zwizkw. Wykorzystanie metody do oznaczania

substancji leczniczych w postaci leku i suplementach diety.

C3-wiczenia 3- Rozdzia i oznaczanie ilociowe enancjomerw lekw chiralnych.

C4-wiczenia 4- Wykorzystanie porednich metod rozdziau enencjomerw do oznaczania lekw technik HPLC.

C5-wiczenia 5- Okrelanie czystoci enancjomerycznej substancji leczniczych i lekw z uwzgldnieniem kontroli

stereochemicznych procesw zachodzcych w czasie przechowywania.

C6-wiczenia 6- Oznaczanie zanieczyszcze specyficznych wystpujcych w substancjach leczniczych oraz lekach

technik HPLC walidacja metody.

C7-wiczenia 7- Ocena i badanie opakowa zewntrznych i bezporednich. Kwalifikacja badanych materiaw

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 13 z 21

dowodowych.

C8-wiczenia 8- Badania postaci leku.

C9-wiczenia 9- Analiza instrumentalna jakociowa potwierdzajca obecno i tosamo substancji czynnych,

zawartych w badanych produktach.

C10-wiczenia 10- Analiza instrumentalna ilociowa substancji czynnych w badanych produktach.

C11-wiczenia 11- Analiza wynikw bada, profilowanie produktw i okrelenie zagroe.

C12-wiczenia 12- Przygotowanie protokou z bada i opinii biegego.

C13-wiczenia 13- Urzdzenia i maszyny do wytwarzania lekw na przykadzie nielegalnej fabryki lekw w

Koronowie.

C14-wiczenia 14- Izolacja eskuliny z Hippocastani cortex.

C15-wiczenia 15- Izolacja kofeiny z lici herbaty (Theae folium). Izolacja kofeiny z lici herbaty (Theae folium).

C16-wiczenia 16- Oznaczanie zawartoci kwasu rozmarynowego w preparatach metod densytometryczn po

rozdziale TLC.

C17-wiczenia 17- Oznaczanie i porwnanie zawartoci arbutyny w substancji rolinnej i preparatach metod FPVI

(kolorymetryczn) i metod FPIX (HPLC).

C18-wiczenia 18- Badania jakociowe i ilociowe preparatw rolinnych zawierajcych wycigi z Echinacea sp.

wedug FPIX metod HPLC.

C19-wiczenia 19- Oznaczanie stenia kwasu mykofenolowego w osoczu metod HPLC.

C20-wiczenia 20- Oznaczanie stenia lekw antyarytmicznych w surowicy.

C21-wiczenia 21- Oznaczanie stenia lekw immunosupresyjnych w krwi penej metod LC-MS/MS.

C22-wiczenia 22- Ocena jakoci zdrowotnej wybranych produktw ywnoci MDA (malonylodialdehyd) jako

wskanik zmian peroksydacyjnych w produktach ywnoci, metod HPLC.

C23-wiczenia 23- Oznaczanie zawartoci cukrw prostych w sokach owocowych z wykorzystaniem techniki

wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

C24-wiczenia 24- Opracowanie procedury analitycznej wybranego skadnika odywczego w danym rodku

spoywczym

C25-wiczenia 25- Zasady pracy w akredytowanym laboratorium oceny jakoci ywnoci.

C26-wiczenia 26- Analiza dziaania mutagennego przy uyciu testu Amesa.

C27-wiczenia 27- Kompleksowa analiza fotodegradacji lekw przy uyciu HPLC oraz testu oceny cytotoksycznoci.

C28-wiczenia 28- Zalecenia EMA odnonie oceny ryzyka rodowiskowego stosowania lekw.

C29-wiczenia 29- Badanie metod ASA zawartoci metali cikich w wybranych preparatach farmaceutycznych i

tkankowych.

C30-wiczenia 30- Badanie metod WD-XRF zawartoci krzemu w wybranych preparatach zioowych.

C31-wiczenia 31- Wyznaczanie metod UV/Vis staej trwaoci kompleksu -cyklodekstryny z wybran pochodn

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 14 z 21

adamantanu (amantadyna, rymantadyna lub memantyna).

C32-wiczenia 32- Badanie powierzchni tabletek powlekanych metod FT-IR z detekcj fotoakustyczn PAS

(specjalny detektor, rejestracja widma oscylacyjnego warstwy powierzchniowej) oraz identyfikacja zwizkw

organicznych w tabletkach metod mikroskopii w redniej podczerwieni (metoda spektroskopii oscylacyjnej FT-IR,

zastosowanie mikroskopu na podczerwie).

C33-wiczenia 33- Spektroskopia 13C w roztworze:w badaniach substancji aktywnych (wykonanie widm 1D (1H i 13C, DEPT) i 2D (1H COSY, 1H-13C HETCOR) i ich interpretacja).

C34-wiczenia 34- Spektroskopia 15N NMR w roztworze w badaniach substancji aktywnych.

C35-wiczenia 35- Zastosowanie spektroskopii 13C i 15N CP/MAS NMR w badaniach substancji aktywnych.

C36-wiczenia 36- Analiza ksenobiotykw, w tym lekw i narkotykw w materiale biologicznym przy zastosowaniu

technik TLC, HPLC i GC/MS.

C37-wiczenia 37- Identyfikacja metod GC/MS toksycznych zanieczyszcze w alkoholach nielegalnego

pochodzenia.

C38-wiczenia 38- Czysto mikrobiologiczna lub jaowo wybranych form produktw leczniczych pochodzenia

naturalnego lub wyrobw medycznych (np. krople do nosa, uszu), badanie metod filtracji.

C39-wiczenia 39- Test LAL pokaz.

C40-wiczenia 40- Test ochrony przeciwdrobnoustrojowej.

C41-wiczenia 41- Okrelanie antagonizmu i synergizmu zwizkw przeciwdrobnoustrojowych.

C42-wiczenia 42- II faza badania aktywnoci rodkw dezynfekcyjnych (szkieka lub krki metalowe).

C43-wiczenia 43- Analiza zalenoci zmiennych ilociowych (regresja liniowa, korelacja).

C44-wiczenia 44- Analiza danych jakociowych.

C45-wiczenia 45- Metody nieparametryczne.

C46-wiczenia 46- Komputerowy program Statistica.

S1-Seminarium 1- Terapia monitorowana cel, zaoenia, terminologia.

S2-Seminarium 2- Kryteria dla lekw do prowadzenia terapii monitorowanej.

S3-Seminarium 3- Znaczenie farmakokinetyki w terapii monitorowanej system LADME.

S4-Seminarium 4- Zakres terapeutyczny, stenia subterapeutyczne i toksyczne.

S5-Seminarium 5- Materia biologiczny rodzaj materiau, czas pobrania prbki, przechowywanie i transport.

S6-Seminarium 6- Uwarunkowania formalno-prawne laboratorium diagnostycznego.

S7-Seminarium 7- Zlecenie badania formularz skierowania.

S8-Seminarium 8- Wynik badania zakres informacji, interpretacja.

S9-Seminarium 9- Praktyczne metody optymalizacji dawkowania.

S10-Seminarium 10- Terapia monitorowana polimorficzny metabolizm uwarunkowany genetycznie.

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 15 z 21

S11-Seminarium 11- Terapia monitorowana interakcje lekowe.

S12- Seminarium 12- Techniki izolacji leku z materiau biologicznego

S13-Seminarium 13- Metody analityczne stosowane w terapii monitorowanej.

S14-Seminarium 14- Walidacja metod analitycznych stosowanych w terapii monitorowanej.

S15-Seminarium 15- Kontrola jakoci w terapii monitorowanej.

S16-Seminarium 16- Terapeutyczne monitorowanie steniem wybranych lekw kardiologicznych.

S17-Seminarium 17- Terapeutyczne monitorowanie steniem lekw przeciwpadaczkowych.

S18-Seminarium 18- Terapeutyczne monitorowanie steniem lekw przeciwdepresyjnych.

S19-Seminarium 19- Terapeutyczne monitorowanie steniem antybioty-kw amino glikozydowych i

glikopeptydowych.

S20-Seminarium 20- Terapeutyczne monitorowanie steniem lekw antyretrowirusowych.

S21-Seminarium 21- Terapeutyczne monitorowanie steniem wybranych lekw przeciwnowotworowych.

S22-Seminarium 22- Terapeutyczne monitorowanie steniem lekw immunosupresyjnych.

S23-Seminarium 23- Znaczenie parametrw farmakokinetycznych lekw w optymalizacji farmakoterapii.

S24-Seminarium 24- Monitorowanie biomarkerw. Analiza farmakokinetyczno-farmakodynamiczna.

S25-Seminarium 25- Skad chemiczny podstawowych artykuw ywnoci oraz omwienie rodzajw zanieczyszcze,

obowizkowo badanych, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa w kwestii bezpieczestwa ywnoci.

7. Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia

Symbol przedmiotowe

go efektu ksztacenia

Symbole form prowadzonych zaj

Sposoby weryfikacji efektu ksztacenia Kryterium zaliczenia

np. W1, U1, K1

np. W, S, C

Pole definiuje metody wykorzystywana do oceniania

studentw np.: kartkwka, kolokwium, raport z wicze itp.

Kada metoda powinna by opisana odrbnie.

W1, W2, U1, U3 W1, W2 C1, C2,C3, C4, C5, C6

Obowizkowa obecno na zajciach Wykady obecno 2pkt wiczenia wykonanie wicze 20 pkt. - raporty - 20 pkt.

Maksymalna liczba punktw 42 Minimalna liczba punktw 17

W1, W2, W3, W46, U1, U2,

U3

W3, W4, W5, W6, W7, W8, C7, C8, C9, C10, C11,C12, C13

Wykady obecno 30 pkt. wiczenia wykonanie 25 pkt. Raport -30 pkt.

Maksymalna liczba punktw 85 Minimalna liczba punktw 34

W4 W9,W10,W11, W12, W13,C14, C15, C16, C17, C18

Wykady - obecno 10 pkt. wiczenia wykonanie - 30 pkt.

Maksymalna liczba punktw 40 Minimalna liczba punktw 16

W5, W6, W7, W8, W9, W10,

W11, W12, W13, W14, W15, W16,

C19,C20, C21, S1-S24

Obecno -wykady i seminaria - 20 pkt. Wykonanie wicze 7 pkt. Aktywno na seminariach 8 pkt. Repetytorium 19 pkt.

Maksymalna liczba punktw 54 Minimalna liczba punktw 22

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 16 z 21

W17, W18, W19, U4

W20, W21,W22, W23, W24,

W25, W26, U5, U6, U7, U8

W13, W14, W15,C22, C23, C24, C25, S25

Obecno obowizkowa na zajciach (wykady, seminarium, wiczenia) Seminarium (prezentacja)- 6 pkt. Zaliczenie pisemny 24 pkt.

Maksymalna liczba punktw 30 Minimalna liczba punktw 12

W27, U9, U10, U11

C26, C27, C28, wiczenia-wykonanie i raport 15 pkt. Maksymalna liczba punktw 15 Minimalna liczba punktw 6

W1, W2,W28, U12-U23, K1-K3

W16,W17, W18, W19, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35

wiczenia (aktywno, kartkwka, wykonanie) 12 pkt. Wykady (obecno) 3 pkt. Kolokwium 25 pkt.

Maksymalna liczba punktw 40 Minimalna liczba punktw 16

W29, U24, U25, U26

W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, C36, C37, C38,

Zaliczenie pisemne test wielokrotnego wyboru 20 pkt.

Maksymalna liczba punktw 20 Minimalna liczba punktw 8

W30, W31, W32, W33,

W34, U27, U28, K4

W27, W28, W29, W30, W31, C39, C40, C41, C42,

Wykady-obecno- 2,5 pkt. wiczenia-wykonanie 17,5 pkt.

Maksymalna liczba punktw 20 Minimalna liczba punktw 8

U29, U30, U31 W32, W33, W34, W35, W36, C43, C44, C45, C46

Wykady (8 h) obecno 4 pkt. Kolokwium z pakietem Statistica- 16 pkt.

Maksymalna liczba punktw 20 Minimalna liczba punktw 8

W35, W36, W37, W38, U32,

U33, U34

W37, W38, W39, W40, W41

Wykady-obecno 5 pkt. Maksymalna liczba punktw 5 Minimalna liczba punktw 2

W39, W40, W41, W42, W43, W44

W42, W43, W44, W45, W46

Repetytorium pisemne 5 pkt. Maksymalna liczba punktw 5 Minimalna liczba punktw 2

W45 W47, W48 Obecno na wykadzie 5 pkt. Maksymalna liczba punktw 4 Minimalna liczba punktw 2

8. Kryteria oceniania

Forma zaliczenia przedmiotu: np. egzamin testowy, egzamin praktyczny lub zaliczenie bez oceny (nie dotyczy)

ocena kryteria

2,0 (ndst)

Suma punktw w semestrze VII i VIII

Poniej 160 pkt.

Suma punktw w semestrze VII, VII, IX Poniej 240 pkt.

3,0 (dost)

Suma punktw w semestrze VII i VIII

160-178 punktw 3 (dst)

Suma punktw w semestrze VII, VIII, IX

240-268 punktw 3 (dst)

3,5 (ddb)

Suma punktw w semestrze VII i VIII

178,5-199,5 punktw 3,5 (do db)

Suma punktw w semestrze VII, VIII, IX

269-300 punktw 3,5 (do db)

4,0 (db) Suma punktw w semestrze VII i VIII

200-222,5 punktw 4 (db)

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 17 z 21

Suma punktw w semestrze VII, VIII, IX

301-336 punktw 4 (db)

4,5 (pdb)

Suma punktw w semestrze VII i VIII

223-244,5 punktw 4,5 (ponad db)

Suma punktw w semestrze VII, VIII, IX

337-368 punktw 4,5 (ponad db)

5,0 (bdb)

Suma punktw w semestrze VII i VIII

245-266 punktw 5 (bdb)

Suma punktw w semestrze VII, VIII, IX

369-400 punktw 5 (bdb)

9. Literatura

Literatura obowizkowa: 1. Farmakopea Polska VI, VII, VIII, IX; 2. Cygaski A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo WNT, 2012; 3. Zajc M., Jeliska A., Muszalska I., Nogowska M., Stanisz B., Ocena jakoci substancji leczniczych i preparatw

farmaceutycznych wedug wymaga farmakopealnych i ICH, Wydawnictwo Kontekst, Pozna, 2000; 4. Zajc M., Jeliska A.; Ocena jakoci produktw leczniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego

w Poznaniu, 2010; 5. Witkiewicz Z.; Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 2005; 6. Szczepaniak W.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2012; 7. Paruszewski R. i wsp.; Ilociowa analiza rodkw leczniczych, AM Warszawa; 8. Pawiski T, i wsp.; Analiza jakociowa rodkw leczniczych. Skrypt do

wicze z Chemii Lekw, WUM 2014; 9. Zejc A., Gorczyca M.; Chemia lekw, PZWL Warszawa 2009; 10. Patrick G.; Chemia lekw krtkie wykady, PWN Warszawa 2009; 11. Zajc M., Paweczyk E., Jeliska A.; Chemia lekw, AM Pozna 2006; 12. E. Paweczyk i wsp., Chemiczne mechanizmy dziaania lekw; AM Pozna 1995; 13. Fitak B.; Podstawowe metody badania tosamoci substancji farmaceutycznych; AM, Warszawa 1999; 14. Nomenklatura zwizkw organicznych : PTCh, Warszawa 1994, 15. Normy zakadowe producenta; 16. Paweczyk E., Zajc M.: Walidacja metod analizy chemicznej, AM, Pozna, 1999; 17. Kohlmnzer S.; Farmakognozja, PZWL, Warszawa, 2003; 18. H. Gertig, J. Przysawski Bromatologia zarys nauki o ywnoci i ywieniu, PZWL, Warszawa, 2006; 19. Gertig ywno a zdrowie i prawo, PZWL Warszawa, 2004; 20. J. Gawcki, L. Hryniewiecki Podstawy nauki o ywieniu, PWN Warszawa, 1998; 21. Skrypt do wicze dla studentw Wydziau Farmaceutycznego WUM. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Tokarza, Warszawa, 2011. 22. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dziennik Ustaw Nr 232 poz. 1525) z modyfikacjami; 23. Ustawa o bezpieczestwie ywnoci i ywienia. Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1224, 2006 z modyfikacjami; 24. Gabrielsson J., Weiner D., Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis, Swedish Pharmaceutical Press, Stockholm 2000; 25. Noe D.A. A short Course in Clinical Pharmacokinetics, Applied Therapeutics, Vancouver, 1993; 26. Levy G.A.; Lake J.R., Holt D.W., Wallemacq P., Current trends in transplantation: drug therapy and monitoring, Abbott Laboratories/Abbott Park, 2009; 27. Wiela-Hojeska A., Blaski i cienie immunoterapii, Wydawnictwo Consort, Wrocaw, 2009 ;

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 18 z 21

28. Orzechowska-Juzwenko K., Farmakologia Kliniczna, znaczenie w praktyce medycznej, Grnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocaw, 2006; 29. Burton M.E., Shaw L.M., Schentag J.J., Evans W.E., Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics. Principles of Therapeutic Drug Monitoring, Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia , 2006; 30. Hermann T.W. Farmakokinetyka, Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002; 31. Therapeutic Drug Monitoring, clinical guide, Abbott Laboratories, 2010; 32. Guder W.G., Narayanan S., Wisser H., Zawta B., Prbki: od pacjenta do laboratorium. Wpyw zmiennoci przedanalitycznej na jako wynikw bada laboratoryjnych. 32. Tyski S.: Zakres prac normalizacyjnych komisji technicznych ds. dezynfekcji i antyseptyki PKN i CEN. Cz I

Informacje oglne, normy fazy I oraz normy obszaru medycznego. Laboratorium 10; 10-15 (2006); 33. Tyski S.: Zakres prac normalizacyjnych komitetw technicznych ds. dezynfekcji i antyseptyki PKN i CEN. Cz II

Normy obszaru weterynarii oraz obszaru spoywczego, przemysowego, gospodarstwa domowego i sfery instytucjonalnej. Laboratorium 11; 12-16 (2006);

34. Starociak B.: Badania mikrobiologiczne kosmetykw w wietle norm ENPN ISO. wiat Przemysu Kosmetycznego 3, 14-16 (2012);

35. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia procedur pobierania prbek kosmetykw oraz procedur przeprowadzania bada laboratoryjnych;

36. Grzybowska W., Wjcik A., Tyski S.: Ocena oddziaywania neomycyny z antybiotykiem innej grupy na wybrane szczepy bakteryjne. Med. Dow. Mikrobiol., 2004, 56, 187-198;

37. Grzybowska W., Banaszczyk-Ru M, Tyski S.: Ocena oddziaywania aminoglikozydu z antybiotykiem innej grupy na wybrane szczepy bakteryjne. Med. Dow. Mikrobiol., 2004, 56, 275-285;

38. Grzybowska W., Banaszczyk-Ru M, Wjcik A.,Tyski S.: Porwnanie metod szachownicy i time-kill stosowanych do badania zestawienia dwch antybiotykw. Med. Dow. Mikrobiol., 2004, 56, 391-403;

39. Grzybowska W., Banaszczyk-Ru M, Tyski S.: Porwnanie metod szachownicy i E-testu stosowanych do badania przeciwbakteryjnej aktywnoci zestawie dwch antybiotykw. Med. Dow. Mikrobiol., 2005, 57, 65-75;

40. Nowak J.Z., Zawilska J.B. (red.) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnau; Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004; 41. J. Chmaj Testy statystyczne; 42. J. Kurkowiak Analiza statystyczna z pakietem Statistica materiay dostpne w wersji elektronicznej; 43. Nowak J.Z., Zawilska J.B. (red.) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnau; Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004; 44. Nowak J.Z., Zawilska J.B. (red.)Receptory: struktura, charakterystyka, funkcja; Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004; 45. Brunton Laurence L., Laza John S., Parker Keith L. Farmakologia Goodmana &Gilmana; Wyd. Czelej, Warszawa, 2010; 46. Lauffenburger D. Receptors: Models for Binding, Trafficking, and Signaling, 1993;

Literatura uzupeniajca: 1. Kealey D., Haines P.J.; Chemia analityczna krtkie wykady; PWN, Warszawa 2009; 2. Minczewski J., Marczenko Z.; Chemia analityczna, PWN, 2005 3. Kocjan R.; Chemia analityczna, PZWL, 2002; 4. Steinhilber D., Schubert-Zsilavecz M., Roth H. J.; Chemia Medyczna, MedPharm Polska 2012; 5. Kwapiszewski W., Krel J.; Podstawy nazewnictwa lekw, AM, d 1996; 6. Patrick G.L.; Chemia organiczna krtkie wykady; PWN, Warszawa 2008; 7. Kostowski W., Kulikowski P.; Farmakologia; PZWL 2010; 8. Kostowski W., Herman Z.S.; Farmakologia; PZWL 2005; 9. European Pharmacopoeia 2005 2013; 10. Patrick G.L.; Chemia medyczna; WNT 2003; 11. Skrypt z chemii lekw. Chemiczna analiza rodkw leczniczych (leki proste): R. Kasprzykowska, A.S.

Koodziejczyk: Uniwersytet Gdaski, Gdask 2010; 12.ICH Q2 Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology;

13.ICH Q3A Impurities in New Drug Substances;

14.ICH Q3B Impurities in New Drug Products;

15.ICH Q3C Impurities: Guideline for Residual Solvents;

16.ICH Q3D Guideline For Elemental Impurities;

17. Reich E. & Schibli A.; High-Performance Thin_Layer Chromatography for the Analysis of Medicinal Plants. Thieme, Stuttgart, 2007; 18. Strzelecka H., Kamiska J., Kowalski J., Walewska E.; Chemiczne metody bada rolinnych surowcw leczniczych. PZWL, Warszawa,1982;

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 19 z 21

19.Dey P.M., Harborne J.B.; Methods in Plant Biochemistry. Plant Phenolics. Academic Press, London, 1989; 20.Silverstein R.M., Webster F.X., Kremle D.J.; Spektroskopowe metody identyfikacji zwizkw organicznych, PWN, Warszawa, 2007; 21.Halabalaki M., Vougogiannopoulou K., Mikros E., Skaltsounis A.L.; Recent advances and new strategies in the NMR-based identification of natural products. Current Opinion in Biotechnology, 25 (2014) 17; 22.Steinmann D., Ganzera M.; Recent advances on HPLC/MS in medicinal plant analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 55 (2011) 744757; 23.Brown P.N. & Lister P,; Current initiatives for the validation of analytical methods for botanicals. Current Opinion in Biotechnology, 25 (2014) 124128; 24.Wolfender J-L., Ndjoko K., Hostettmann K.; Liquid chromatography with ultraviolet absorbancemass spectrometric detection and with nuclear magnetic resonance spectroscopy: a powerful combination for the on-line structural investigation of plant metabolites. Journal of Chromatography A, 1000 (2003) 437455; 25.Pellati F., Orlandini G., Benvenuti J.; Simultaneous metabolite fingerprinting of hydrophilic and lipophilic compounds in Echinacea pallida by high-performance liquid chromatography with diode array and electrospray ionization-mass spectrometry detection. Journal of Chromatography A, 1242 (2012) 43 58; 26.Eliasson A.C.: Carbohydrates in Food, Second Edition, CRC Press 2006; 27.Goeij S.: Quantitative analysis methods for sugars, Universiteit van Amsterdam;

http://www.science.uva.nl/onderwijs/thesis/centraal/files/f1341724672.pdf

28.Molnr-Perl I.: Role of chromatography in the analysis of sugars, carboxylic acids and amino acids in food. Journal of Chromatography A, 2000, 891(1), 1-32. 29. Z. Kcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1992; 30. Red. A. Hryniewicz, E.Rokita, Fizyczne metody bada w biologii, medycynie i ochronie rodowiska, PWN, Warszawa 1999; 31. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji zwizkw organicznych, PWN, Warszawa 2012; 32. Red. W. Zieliski, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwizkw organicznych, WNT, Warszawa 2000; 33. Piotrowski J.K. ,Podstawy toksykologii, Wydawnictwa NT, Warszawa 2006; 34.Watkins, III, J.B., Klaassen C.D., Casarett and Doulls Essentials of Toxicology, McGraw-Hill Professional, 2nd edition (July 12, 2010); 35. Klaassen C.D., Watkins III J.B., wyd.I Zieliska-Psuja B., Sapota A., Casarett&Doull Podstawy toksykologi, MedPharm Polska, 2014; 36. PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP) Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji 37. PN-EN ISO 21149:2009 Kosmetyki Mikrobiologia Zliczanie i wykrywanie aerobic mesophilic bacteria; 38. PN-EN ISO 16212:2011 Kosmetyki Mikrobiologia Oznaczanie liczby drody i pleni; 39. PN-EN ISO 18416:2009 Kosmetyki Mikrobiologia Wykrywanie Candida albicans; 40. PN-EN ISO 22717:2010 Kosmetyki Mikrobiologia Wykrywanie obecnoci Pseudomonas aeruginosa; 41. PN-EN ISO 21150:2010 Kosmetyki Mikrobiologia Wykrywanie obecnoci Escherichia coli; 42. PN-EN ISO 22718:2010 Kosmetyki Mikrobiologia Wykrywanie obecnoci Staphylococcus ureus; 43. PN-EN 13727+A1:2014-02 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa zawiesinowa metoda

okrelania; bakteriobjczego dziaania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1); 44. PN-EN 1499:2013-07 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Higieniczne mycie rk. Metoda badania i

wymagania (faza 2/etap 2); 45. PN-EN 1500:2013-07 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Higieniczna dezynfekcja rk metod

wcierania. Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2); 46. PN-EN 12791:2005 (U) Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Chirurgiczna dezynfekcja rk. Metoda

badania i wymagania (faza 2/etap 2); 47. PN-EN 14561:2008 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa nonikowa metoda okrelania

dziaania bakteriobjczego rodkw przeznaczonych do narzdzi stosowanych w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2);

48. PN-EN 13624:2013-12 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa zawiesinowa metoda okrelania dziaania grzybobjczego lub dziaania bjczego na grzyby drodopodobne w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1);

49. PN-EN 14562:2008 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa nonikowa metoda okrelania dziaania grzybobjczego lub bjczego wobec grzybw drodopodobnych rodkw przeznaczonych do narzdzi stosowanych w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2);

50. PN-EN 14348:2006 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa zawiesinowa metoda okrelania

http://www.science.uva.nl/onderwijs/thesis/centraal/files/f1341724672.pdfhttp://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=digital-text&field-author=John%20B.%20Watkins%20III

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 20 z 21

prtkobjczego dziaania chemicznych rodkw dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym rodkw do dezynfekcji narzdzi. Metody badania i wymagania (faza 2, etap 1);

51. PN-EN 14563:2012 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne Ilociowa nonikowa metoda okrelania dziaania prtkobjczego lub bjczego na prtki grulicy chemicznych rodkw dezynfekcyjnych stosowanych do narzdzi w obszarze medycznym Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2);

52. PN-EN 14476:2013-12 Chemiczne rodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilociowa zawiesinowa metoda okrelania wirusobjczego dziaania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1); 53. Ross S.M., Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists; 54. Wayne W. D., Biostatistics: A foundation for analysis in the health Science;

10. Kalkulacja punktw ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywnoci Liczba godzin Liczba punktw ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykad 111

Seminarium 45

wiczenia 244

Samodzielna praca studenta (przykadowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakad samodzielnej pracy

przecitnego studenta konieczny aby zaliczy przedmiot. W kalkulacji naley uwzgldni m.in. konieczno przygotowania si do zaj, wykonania pracy domowych, przygotowania si do zalicze itp.

Przygotowanie studenta do zaj 148

Przygotowanie studenta do zalicze 84

Przygotowanie raportw 40

Razem 672 27

11. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczce przedmiotu, miejsca odbywania si i terminu zaj umieszczone s w przewodniku dydaktycznym, gablocie przy wejciu do Zakadw. Konsultacje udzielane s w godzinach pracy Zakadw. Zaliczenie zaj blokowych odbywa si rocznie przez opiekuna bloku. Ocena wynika z punktacyjnego systemu zaliczenia: - za kady przedmiot w bloku student moe uzyska maksymalnie tyle punktw, ile wynosi liczba godzin zaj realizowanych w jednostce; - do zaliczenia semestru naley uzyska co najmniej 60% cakowitej liczby punktw w danym semestrze; - zaliczenie kadego przedmiotu wymaga uzyskania minimum 40% moliwych punktw w danej jednostce; - jednostki prowadzce zajcia dydaktyczne decyduj o sposobie przyznawania punktw z danego

przedmiotu.

Do zaliczenia FBP Farmacja analityczna studenta obowizuje zebranie z kadego moduu w semestrze

minimum 40 % punktw moliwych do zdobycia. Jednak cznie ze wszystkich moduw w semestrze ilo

zdobytych punktw musi stanowi 60 % moliwych do zdobycia. W semestrze VII, VIII i IX maks. ilo

punktw wynosi odpowiednio 138, 128 i 134.

Zakad Chemii Lekw - Dr hab. Tomasz Pawiski [email protected]

mailto:[email protected]

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. Zacznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przegldu programw ksztacenia

Strona 21 z 21

Nie zapewniamy rodkw ochrony osobistej (rkawiczki, fartuchy, okulary, obuwie ochronne).

Podpis Kierownika Jednostki

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus