of 12 /12
Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovića 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pošta: [email protected] www.boniteti.rs Boniteti.rs – Finansijski pokazatelji v.120419 Page 1 FINANSIJSKI POKAZATELJI POKAZATELJI INVESTICIJA Udeo materijalne i nematerijalne u ukupnoj imovini Formula: 100*([0010103]+[0010104])/[001] Legenda: [0010103]: Nematerijalna ulaganja, [0010104]: Materijalna imovina, [001]: Ukupna aktiva, Dodatni uslovi: [001]>0 Udeo kratkotrajne imovine u ukupnoj imovini Formula: 100*([00102]-[001020303]-[001020305])/[001] Legenda: [00102]: Obrtna imovina, [001020303]: Kratkoročni finansijski plasmani, [001020305] : Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja, [001]: Ukupna aktiva, Dodatni uslovi: [001]>0 Udeo finansijske imovine u ukupnoj imovini Formula: 100*([0010105]+[001020303])/[001] Legenda: [0010105]: Dugoročni finansijski plasmani, [001020303]: Kratkoročni finansijski plasmani, [001]: Ukupno aktiva, Dodatni uslovi: [001]>0

Faq Pokazatelji Rs Rs

 • Author
  igizza

 • View
  251

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

qq

Text of Faq Pokazatelji Rs Rs

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 1

  FINANSIJSKI POKAZATELJI

  POKAZATELJI INVESTICIJA Udeo materijalne i nematerijalne u ukupnoj imovini Formula:

  100*([0010103]+[0010104])/[001] Legenda:

  [0010103]: Nematerijalna ulaganja, [0010104]: Materijalna imovina, [001]: Ukupna aktiva,

  Dodatni uslovi: [001]>0

  Udeo kratkotrajne imovine u ukupnoj imovini Formula:

  100*([00102]-[001020303]-[001020305])/[001] Legenda:

  [00102]: Obrtna imovina, [001020303]: Kratkoroni finansijski plasmani, [001020305] : Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranienja, [001]: Ukupna aktiva,

  Dodatni uslovi: [001]>0

  Udeo finansijske imovine u ukupnoj imovini Formula:

  100*([0010105]+[001020303])/[001] Legenda:

  [0010105]: Dugoroni finansijski plasmani, [001020303]: Kratkoroni finansijski plasmani, [001]: Ukupno aktiva,

  Dodatni uslovi: [001]>0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 2

  POKAZATELJI FINANSIRANJA Udeo kapitala u finansiranju Formula: 100*[01001]/[010] Legenda:

  [01001]: Kapital, [010]: Ukupno pasiva,

  Dodatni uslovi: [010]>0

  Udeo obaveza u finansiranju Formula:

  100*[01002]/[010] Legenda:

  [01002]: Dugorone obaveze, [010]: Ukupno pasiva,

  Dodatni uslovi: [010]>0

  Pokrie dugotrajne imovine kapitalom Formula:

  [01001]/[00101] Legenda:

  [01001]: Kapital, [00101]: Stalna imovina,

  Dodatni uslovi: [00101]>0

  Finansijska mo Formula:

  [01002]/[01001] Legenda:

  [01002]: Dugorona rezervisanja i obaveze, [01001]: Kapital,

  Dodatni uslovi: [01001]>0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 3

  POKAZATELJI LIKVIDNOSTI Koeficjent tekue likvidnosti Formula:

  [00102]/[0100203] Legenda:

  [00102]: Obrtna imovina, [0100203]: Kratkorone obaveze,

  Dodatni uslovi: [0100203]>0

  Brzi koeficijent tekue likvidnosti Formula:

  ([00102]-[0010201])/[0100203] Legenda:

  [00102]: Obrtna imovina, [0010201]: Zalihe, [0100203]: Kratkorone obaveze,

  Dodatni uslovi: [0100203]>0

  POKAZATELJI OBRTA

  Koeficijent obrta materijalne imovine Formula:

  a) 2*[0020101]/([0010104]+[0010104P]); kada je [P] i ([0010103]+[0010104]+[0010103P]+[0010104P]) >0

  b) [0020101]/([0010104]); kada nije [P] i ([0010103]+[0010104]) >0

  Legenda: [0020101]: Prihodi od prodaje, [0010104]: Nekretnine,postrojenja, oprema i bioloka sredstva, [0010104P]: Nekretnine,postrojenja, oprema i bioloka sredstva (prethodna godina),

  Dodatni uslovi: a) kada je [P] i ([0010103]+[0010104]+[0010103P]+[0010104P]) >0 b) kada nije [P] i ([0010103]+[0010104]) >0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 4

  Koeficjent obrta imovine Formula:

  a) 2*[0020101]/([001]+[001P]); kada je [P] i ([001]+[001P])>0

  b) [0020101]/[001]; kada nije [P] i [001]>0

  Legenda: [0020101]: Prihodi od prodaje, [001]: Ukupna aktiva, [001P]: Ukupna aktiva (prethodna godina),

  Dodatni uslovii: a) je [P] i ([001]+[001P])>0 b) nije [P] i [001]>0

  Koeficijent obrta kratkorone imovine Formula:

  a) 2*([0200102]+[0200103]+[0200105])/([00102]-[001020303]-[001020305]+[00102P]-[001020303P]-[001020305P]); kada je [P] i ([00102]-[001020303]-[001020305]+[00102P]-[001020303P]-[001020305P])>0

  b) ([0200102]+[0200103]+[0200105])/([00102]-[001020303]-[001020305]+[00102P]-[001020303P]-[001020305P]); kada nije [P] i ([00102]-[001020303]-[001020305])>0

  Legenda: [0200102]: Trokovi materijala [0200103]: Trokovi zarada, naknada zarada i ostali lini rashodi [0200105]: Ostali poslovni rashodi [00102]: Obrtna imovina, [001020303]: Kratkoroni finansijski plasmani, [001020305]: Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranienja, [00102P]: Obrtna imovina (prethodna godina), [001020303P]: Kratkoroni finansijski plasmani (prethodna godina), [001020305P]: Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranienja (prethodna godina),

  Dodatni uslovi: a) kada je [P] i ([00102]-[001020303]-[001020305]+[00102P]-[001020303P]-[001020305P])>0 b) kada nije [P] i ([00102]-[001020303]-[001020305])>0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 5

  Koeficijent obrta zaliha Formula:

  a) 2*([0200102]+[0200105])/([0010201]+[0010201P]); kada je [P] i ([0010201]+[0010201P])>0

  b) ([0200102]+[0200105])/([0010201]); kada nije [P] i ([0010201])>0

  Legenda: [0200102]: Trokovi materijala [0200105]: Ostali poslovni rashodi [0010201]: Zalihe, [0010201P]: Zalihe (prethodna godina),

  Dodatni uslovi: a) kada je [P] i ([0010201]+[0010201P])>0 b) kada nije [P] i ([0010201])>0

  Koeficijent obrta potraivanja Formula:

  a) 2*([0020101]+[0020105])/([001020301]+[001020301P]); kada je [P] i ([001020301]+[001020301P])>0

  b) ([0020101]+[0020105])/([001020301]); kada nije [P] i ([001020301])>0

  Legenda: [0020101]: Prihodi od prodaje, [0020105]: Ostali poslovni prihodi, [001020301]: Potraivanja [001020301P]: Potraivanja (prethodna godina),

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([00402]+[00402P])>0 b) nije [P] i [00402]>0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 6

  POKAZATELJI DNEVNOG VEZIVANJA

  Dani vezivanja zaliha

  Formula:

  a) 365*([0010201]+[0010201P])/(2*([0020101]+[0020105])); kada je [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  b) 365*([0010201])/([0020101]+[0020105]); kada nije [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  Legenda: [0010201]: Zalihe, [0010201P]: Zalihe (prethodna godina), [0020101]: Prihodi od prodaje, [0020105]: Ostali poslovni prihodi,

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([0020101]+[0020105])>0 b) nije [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  Trajanje naplate potraivanja u danima Formula:

  a) 365*([001020301]+[001020301P])/(2*([0020101]+[0020105])); kada je [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  b) 365*([001020301])/([0020101]+[0020105]); kada nije [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  Legenda: [001020301]: Potraivanja, [001020301P]: Potraivanja (prethodna godina), [0020101]: Prihodi od prodaje, [0020105]: Ostali poslovni prihodi,

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([0020101]+[0020105])>0 b) nije [P] i ([0020101]+[0020105])>0

  Dani vezivanja kratkoronih obaveza Formula:

  a) 365*([010020303]+[010020303P])/(2*([0200102]+[0200103]+[0200105])); kada je [P] i ([0200102]+[0200103]+[0200105])>0

  b) 365*([010020303])/([0200102]+[0200103]+[0200105]);

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 7

  kada nije [P] i ([0200102]+[0200103]+[0200105])>0 Legenda:

  [010020303]: Obaveze iz poslovanja, [010020303P]: Obaveze iz poslovanja (prethodna godina), [0200102]: Trokovi materijala, [0200103]: Trokovi zarada, naknada zarada i ostali lini rashodi, [0200105]: Ostali poslovni prihodi,

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([0200102]+[0200103]+[0200105])>0 b) nije [P] i ([0200102]+[0200103]+[0200105])>0

  Dani odlaganja obaveza

  Formula:

  a) 365*([010020303]+[010020303P])/(2*[0200102]); kada je [P] i ([0200102])>0

  b) 365*[010020303]/[0200102]; kada nije [P] i ([0200102])>0

  Legenda: [010020303]: Obaveze iz poslovanja, [010020303P]: Obaveze iz poslovanja (prethodna godina), [0200102]: Trokovi materijala,

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([0200102])>0 b) kada nije [P] i ([0200102])>0

  POKAZATELJI EKONOMINOSTI, PROFITABILNOSTI, PRIHODA Produktivnost

  Formula: ([00201]+[00202]+[00203])/([02001]+[02002]+[02003]);

  Legenda: [00201]: Poslovni prihodi, [00202]: Finansijski prihodi, [00203]: Ostali prihodi, [02001]: Poslovni rashodi,

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 8

  [02002]: Finansijski rashodi, [02003]: Ostali rashodi,

  Dodatni uslovi:

  ([02001]+[02002]+[02003])>0

  Produktivnost poslovanja

  Formula: [00201]/[02001];

  Legenda: [00201]: Poslovni prihodi, [02001]: Poslovni rashodi,

  Dodatni uslovi:

  ([02001)>0

  Mara neto dobiti Formula:

  100*([0300501]-[0300502])/([00201]+[00202]+[00203]) Legenda:

  [0300501]: Neto dobitak, [0300502]: Neto gubitak, [00201]: Poslovni prihodi, [00202]: Finansijski prihodi, [00203]: Ostali prihodi,

  Dodatni uslovi: ([00201]+[00202]+[00203])>0

  Produktivnost ukupne imovine Formula:

  a) 2*([0020101]+[0020102]+[0020105]+[00202]+[00203])/([001]+[001P]); kada je [P] i ([001]+[001P])>0

  b) ([0020101]+[0020102]+[0020105]+[00202]+[00203])/([001]); kada nije [P] i [001]>0

  Legenda: [0020101]: Prihodi od prodaje, [0020102]: Prihodi od aktiviranja uinaka i robe, [0020105]: Ostali poslovni prihodi, [00202]: Finansijski prihodi,

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 9

  [00203]: Ostali prihodi, [001]: Ukupna aktiva, [001P]: Ukupna aktiva (prethodna godina),

  Dodatni uslovi: a) kada je [P] i ([001]+[001P])>0 b) kada nije [P] i [001]>0

  Stopa povrata imovine (ROA) Formula:

  a) 200*([0300501]-[0300502])/([001]+[001P]); kada je [P] i ([001]+[001P])>0

  b) 100*([0300501]-[0300502])/([001]) kada nije [P] i [001]>0

  Legenda: [0300501]: Neto dobitak, [0300502]: Neto gubitak, [001]: Ukupna aktiva, [001P]: Ukupna aktiva (prethodna godina),

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([001]+[001P])>0 b) kada nije [P] i [001]>0

  Stopa povrata na kapital (ROE) Formula:

  a) 200*([0300501]-[0300502])/([01001]+[01001P]); kada je [P] i ([01001]+[01001P])>0

  b) 100*([0300501]-[0300502])/([01001]); kada nije [P] i [01001P]>0

  Legenda: [0300501]: Neto dobitak, [0300502]: Neto gubitak, [01001]: Kapital, [01001P]: Kapital (prethodna godina),

  Dodatni uslovi:

  a) je [P] i ([01001]+[01001P])>0 b) nije [P] i [01001]>0

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 10

  Operativna dobit Formula:

  100*([0300101]-[0300102])/[00201]; Legenda:

  [0300101]: Poslovni dobitak, [0300102]: Poslovni gubitak, [00201]: Poslovni prihodi,

  Dodatni uslovi: [00201]>0

  Dobit pre oporezivanja Formula:

  100*([0300401]-[0300402])/[00201]; Legenda:

  [0300401]: Dobitak pre oporezivanja, [0300402]: Gubitak pre oporezivanja, [00201]: Poslovni prihodi,

  Dodatni uslovi: [00201]>0

  Neto mara Formula:

  100*([0300501]-[0300502])/[0020101]; Legenda:

  [0300501]: Neto dobitak, [0300502]: Neto gubitak, [0020101]: Prihodi od prodaje,

  Dodatni uslovi: [0020101]>0

  Dodatna vrednost Formula:

  (([0300101]-[0300102])-([0020103]-[0020104])-[0020105])/[100]; Legenda:

  [0300101]: Poslovni dobitak, [0300102]: Poslovni gubitak,

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 11

  [0020103]: Poveanje vrednosti zaliha uinaka, [0020104]: Smanjenje vrednosti zaliha uinaka, [0020105]: Ostali poslovni prihodi,

  NOVANI TOK

  Novani tok iz poslovanja Formula:

  [0300501]-[0300502]+[0200104]; Legenda:

  [0300501]: Neto dobitak, [0300502]: Neto gubitak, [0200104]: Trokovi amortizacije i rezervisanja

  Kratkotrajni obrtni kapital Formula:

  [001020304]+[001020301]+[0010201]-[010020303]; Legenda:

  [001020304]: Gotovinski ekvivalenti i gotovina, [001020301]: Potraivanja, [0010201]: Zalihe, [010020303]: Obaveze iz poslovanja,

  Servisiranje duga Formula:

  ([00201]+[00202]+[00203]-[0020103]+[0020104]-[02001]-[02002]-[02003]+[0200104])/ ([02001]+[02002]+[02003]);

  Legenda: [00201]: Poslovni prihodi, [00202]: Finansijski prihodi, [00203]: Ostali prihodi, [0020103]: Poveanje vrednosti zaliha uinaka, [0020104]: Smanjenje vrednosti zaliha uinaka, [02001]: Poslovni rashodi, [02002]: Finansijski rashodi, [02003]: Ostali rashodi,

 • Solvent Rating d.o.o. Milutina Milankovia 7v 11070 Novi Beograd Srbija T. +381 11 225 27 47 F. +381 11 311 39 74 E-pota: [email protected] www.boniteti.rs

  Boniteti.rs Finansijski pokazatelji v.120419 Page 12

  [0200104]: Trokovi amortizacije i rezervisanja, Dodatni uslovi:

  ([02001]+[02002]+[02003])>0