of 4 /4

FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03 8 Semester MEMENUHI SYARAT AM

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA...

Page 1: FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03 8 Semester MEMENUHI SYARAT AM

FAKULTI SAINSSUKAN DAN

KEJURULATIHAN

Page 2: FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03 8 Semester MEMENUHI SYARAT AM

15

15

Bil i)Program Pengajian ii)Kod iii)Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/ Setaraf

2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN

2.1

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03

8 Semester

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Kepujian/Gred C Mathematics pada peringkat SPM

dan

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili Negeri dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus ujian MEdSI

dan

Lulus ujian khas

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Kepujian/Gred C Mathematics pada peringkat SPM

dan

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili Negeri dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus ujian MEdSI

dan

Lulus ujian khas

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Kepujian/Gred C Mathematics pada peringkat SPM

dan

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili Negeri dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus ujian MEdSI

dan

Lulus ujian khas

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Memiliki Diploma PNGK 2.50 dalam mana-mana satu (1) bidang berikut;

Sukan/ Rekreasi/ Pendidikan Jasmani/ Kecergasan

Sains

Sains Kesihatan Bersekutu

Sains Sukan & Kejurulatihan

Kesihatan

dan

Sekurang-kurangnya mewakili Negeri dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus ujian MEdSI

dan

Lulus ujian khas

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

2.2 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN AT59

8 Semester

Page 3: FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03 8 Semester MEMENUHI SYARAT AM

16

16

Bil i)Program Pengajian ii)Kod iii)Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/ Setaraf

2.3

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN

AS72 8 Semester

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Kepujian 6C/Gred C mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Physics

Chemistry

Biology

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Kepujian 6C/Gred C mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Physics

Chemistry

Biology

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Memiliki Diploma dalam PNGK 2.50 dalam mana-mana satu (1) bidang berikut:

Fisioterapi

Pemulihan Carakerja

Kejururawatan

Sains Kesihatan

Farmasi

Pengimejan Perubatan

Teknologi Makmal Perubatan

Sains

Kesihatan Persekitaran

Sains Sukan & Kejurulatihan

dan

Penglibatan aktif dalam bidang sukan dan aktiviti kokurikulum yang memuaskan

dan

Lulus temu duga

dan

MUET Band Dua (2)

2.4 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN

AS74 7 Semester

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Lulus/Gred E mana-mana satu (1) berikut pada peringkat SPM;

Science

Pengetahuan Sains Sukan

Additonal Science

Physics

Chemistry

MEMENUHI SYARAT AM DAN

Memiliki Diploma PNGK 2.50 dalam mana-mana bidang

dan

Sekurang-kurangnya mewakili Negeri dalam bidang sukan dan permainan

Page 4: FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN...2.0 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN 2.1 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN AT03 8 Semester MEMENUHI SYARAT AM

17

17

Bil i)Program Pengajian ii)Kod iii)Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum Lepasan STPM

Kelayakan Minimum Lepasan Matrikulasi/ Asasi

Kelayakan Minimum Lepasan STAM

Kelayakan Minimum Lepasan Diploma/ Setaraf

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili daerah dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus temu duga dan Ujian Khas

dan

MUET Band Dua (2)

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili daerah dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus temu duga dan Ujian Khas

dan

MUET Band Dua (2)

Biology

dan

Sekurang-kurangnya mewakili daerah dalam bidang sukan dan permainan

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus temu duga dan Ujian Khas

dan

MUET Band Dua (2)

dan

Tidak rabun warna serta tidak memiliki kecacatan fizikal kekal

dan

Lulus temu duga dan Ujian Khas

dan

MUET Band Dua (2)