9
Factorii de formare a climei

Factorii de Formare a Climei Eurasiei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppt

Citation preview

Page 1: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

Factorii de formare a

climei

Page 2: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

Termeni-cheie:• Climă - regimul multianual al vremii

caracteristic pentru un anumit teritoriu, determinat de poziția fizico-geografică a acestuia.

Page 3: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

Factorii de formare a climei

RADIATIVI

FIZICO-GEOGRAFICI

ANTROPICI

DINAMICI

Page 4: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

FACTORII RADIATIVI

• SE MANIFESTĂ PRIN CANTITATEA DE ENERGIE SOLARĂ RECEPȚIONATĂ DE SUPRAFAȚA TERESTRĂ

Page 5: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

FACTORII DINAMICI

• SÎNT REPREZENTAȚI DE DIFERITELE TIPURI DE CIRCULAȚIE ATMOSFERICĂ, DETERMINATE DE VARIAȚIILE PRESIUNII

Page 6: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

MASE DE AER

ECUATORIAL TROPICAL TEMPERAT ARCTIC

Alizeele

Musonii

Vînturile polare

Vînturi de vest

Page 7: Factorii de Formare a Climei Eurasiei
Page 8: Factorii de Formare a Climei Eurasiei

•Factorii fizico-geografici•Factorii Antropici•Despăduririle•Poluării aerului•Atmosferic•Desecării mlaștinilor•Desecării bălților

Page 9: Factorii de Formare a Climei Eurasiei