factorii cheie in pregatirea negocierii

 • View
  306

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of factorii cheie in pregatirea negocierii

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  1/16

  Factorii-cheie in pregatirea

  negocierii

    De Mustatea Simona

   

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  2/16

    Negocierea

  Negocierea reprezintă un proces complicat şiadesea de lungă durată, în decursul căruia se

  disting mai multe citate, pe durata catorvadialoguri se va concretiza treptat înţelegereafnală a părţilor implicate

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  3/16

  ETAPELE

  NEGOCIERII:

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  4/16

  a!renegocierea,care are ca puncte deprelucrare o primă discuţie în care partenerii

   îşi mani"estă interesul în a#ordarea uneia sau

  mai multor pro#leme

  $ asemenea etapă va cuprinde%

  &ctivităţi deprelucrare şiorganizare a negocierilor

  'ulegerea şiprelucrarea unor

  in"ormaţii

  !regătireavariantelor adosarelor de

  negociere

  (ntocmirea siapro#area mandatului

  de negociere

  Ela#orareaproiectului de

  contract

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  5/16

  #Negocierea propriu-zisa demareaza odată cudeclararea ofcială a interesul părţilor în

  soluţionarea în comun a pro#lemei în cauză în

  vederea realizării unor o#iective de interes comunNegocierea propriu zisă cuprinde%

  !rezentareao"ertelor şi a

  controverselor

  !rezentareaargumentelor si acontraargumentel

  or

  )tilizarea uneistrategii si tehnicide contracarare

  !erioada dere*e+ie pentru

  redefnireapoziţiei

  &cordarea deconcesii pentru

  acoperireapunctelor devedere

  &doptarea unorsoluţii de

  compromis

  Semnareadocumentelor

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  6/16

  cPostnegocierea  începe în momentul semnării înţelegerii, incluzand o#iectivele ce vizeazăpunerea în aplicare a prevederilor acesteia

  (n aceasta "aza a negocieri va avea loc si analizarezultatelor reale comparativ cu celescontate'oncluziile desprinse din urmă unei

  asemenea analiza reprezintă în cele mai multecazuri în puncte pe plecare pentru noi intelegeriviitoare Este etapa incare se rezolvă problemele

  apărute după semnareacontractului referitoare in

   principal la:

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  7/16

  reutăţi apăruteca urmare a

  unor aspectelenecunoscute în

  timpul negocierii

  şi semnăriicontractului

  .ventualenegocieriprivind

  modifcareaprelungirea sau

  completareaclauzelorcontractului

  /ezolvarea pecale amia#ilă

  a unorreclamaţii sau

  litigii aparute

  Soluţionarealitigiilor si

  neintelegilor în 0ustiţie sau

  prin ar#itra0

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  8/16

  /euşita unei negocieri este condiţionată de două elemente

  cheie planifcarea sistematică şi pregătirea din timp

  'u cat tranzacţia negociată este mai comple+ă,cu atat

  perioada de planifcare şi de pregatire tre#uie sa fe mai

  indelungata)tilizarea de procese si de metode adecvate in

  etapa pregătirii procesului de negociere are ca

   scop asigurarea o#iectivelor sta#ilite şi înregistrare

  a rezultatelor scontacte

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  9/16

  !regătirea negocierilor este îndelungata sideseori comple+ă,putand cuprinde între 1 şi21 niveluri $ pregătire insufcientă conduce

  la comiterea de greşeli  pe parcursulnegocierilor putand,aduce rezultate mai puţinsatis"ăcătoare &cestea pot feliminate sau im mare partea reduse, prin acordarea uneiatenţii adecvate pregătiri

  negocierilor

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  10/16

  3n etapa pregătirii negocierii , serecomanda,acordarea unei atenţii deose#ite

  urmăritorilor "actori%

  &precierea proprieipoziţii

  aprecierea poziţieipartenerului

  aprecierea

  concurenţei

  aprecierealimitelor denegociere

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  11/16

  & p r e c i e

   r e a  p r o p r i e i  p

   o z i t i i

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  12/16

  &ceastă cerinţă tre#uie a#ordată cuprioritate în vederea sta#ilirii scopurilor ce

  tre#uie realizate

  $#iectivele f+ate tre#uie sa fe reale clardi"erite si ierarhizate după priorităţi&precierea propriei pozitii in cadrul

  negocierilor presupune mai înt4i sta#ilirea

  scopurilor ce tre#uie atinse o#iectiveletre#uie să fe reale clar di"erite si ierarhizate

  dupa priorităţi pot f%

  tangi#ile (ntangi#ile

  com#inaţii întreacestea

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  13/16

  $ altă latură a aprecieri proprii poziţie oconstituie recunoaşterea valorii proprii

  companii 5re#uie identifcate punctele"orte ale frmei,pentru a putea să feprezentate în timpul negocierilor lamomentul potrivit !artile sla#e tre#uie

  de asemenea identifcate si, pe c4tposi#il, corectate prin măsuri adecvate )nele puncte

  sla#e nu pot f eliminate, pe cand altele pot f redusesau chiar trans"ormate în puncte "orte

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  14/16

   & p r e c

   i e r e a  p o z i

   t i e i 

   p a r t

   e n e r u l u i

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  15/16

 • 8/18/2019 factorii cheie in pregatirea negocierii

  16/16

  !resupunerile "ăcute asupra poziţieipartenerului tre#uie verifcate în timpul

  negocierilor Negociatorii cu e+perienţă, ştiunu numai să asculte ci si să pună între#ări, lamomentul oportun, pentru a o#ţine in"ormatianecesara Pentru a obţine referinţele dorite şi pentru a

  aprecia situaţia partenerului ,va puteti informa direct, dela partener, sau puteţi apela la alte surse: 1 fosti clienti  1  banci comerciale  1 ataşaţi comerciali  1 firme de consultanta

  1 camera de comerţ