of 30 /30

Click here to load reader

FACTORII ABIOTICI

  • Upload
    adanna

  • View
    182

  • Download
    22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FACTORII ABIOTICI. Temperatura Umiditatea Proprietatile solurilor. Majoritatea organismelor suporta temperaturi intre 0 – 50 grade Celsius Intervalul de confort termic : intre 16 – 25 grade Celsius. 1. Limite de toleranță ale organismelor față de factorul termic. - PowerPoint PPT Presentation

Text of FACTORII ABIOTICI

Page 1: FACTORII ABIOTICI

FACTORII ABIOTICI

TemperaturaUmiditatea

Proprietatile solurilor

Page 2: FACTORII ABIOTICI

Majoritatea organismelor suporta temperaturi intre 0 – 50 grade Celsius Intervalul de confort termic : intre 16 – 25 grade Celsius

1.Limite de toleranță ale organismelor față de factorul termic

2.Recorduri de adaptare la temperaturi extremePinguinii, laricele siberian suporta -60 grade Celsius;

Speciile din deserturile tropicale suporta temperaturi de peste 50 grade Celsius

În funcție de toleranța față de variațiile de temperatură, organismele vii se împart în două categorii:

EURITERME STENOTERME

Page 3: FACTORII ABIOTICI

Adaptări la temperatură ale plantelor

adaptari morfologice la temperaturi scăzute:

-dispunerea ramurilor la suprafața solului, rezultând forme pitice (Betula nana, Salix repens, Salix retusa);- creșterea sub formă de perniță semisferică sau covor, cu scopul menținerii unui microclimat mai cald (Dianthus gelidus, Silene acaulis, specii de mușchi);- formarea tulpinilor și a ramurilor în sol, la suprafață apărând numai frunzele și florile (Salix polaris);- trecerea anotimpului nefavorabil din punct de vedere termic, sub diferite forme de rezistență: semințe, bulbi, rizomi, etc.

Page 4: FACTORII ABIOTICI

b) adaptări morfologice la temperaturi ridicate:

- formarea unei pături de perișori la baza tulpinii, pentru protejarea plantei de razele calorice reflectate de sol;- dispunerea verticală a frunzelor, paralel cu razele soarelui;- dezvoltarea la nivelul epidermei frunzelor a unei cuticule lucioase de ceară (frunze coriacee), menită să reflecte razele solare;c) adaptări fiziologice la temperaturi scăzute:- acumularea în celule a zaharurilor și sărurilor;- transformarea în timpul iernii a amidonului în glucide simple;- secretarea unor pigmenți diferiți în funcție de anotimp, astfel încât iarna, culorile mai inchise sa absoarbă mai bine căldura;

Page 5: FACTORII ABIOTICI

Adaptări la temperatură ale animalelor

Poikiloterme

Reglarea temperaturii la poikiloterme – nu poseda mecanisme de reglare termica; temperatura corpului variaza odata cu temperatura mediului

Homeoterme

Poseda mecanisme de autoreglare termica: temperatura corpului ramane constanta, indiferent de variatiile de temperatura ale mediului de viata

Page 6: FACTORII ABIOTICI

ADAPTARI COMPORTAMENTALE

•Căutarea microhabitatelor cu temperaturi mai favorabile, materializate prin: migrații de pe versanții nordici pe cei sudici, migrații pe verticală (spre exemplu, în timpul iernii, capra neagră coboară din etajul alpin în pădurile de conifere), construirea de galerii, tuneluri, vizuini în zăpadă sau gheață (ierunca,nevăstuica, rozătoarele) sau în nisip (animalele din deșerturi);•Existența în colonii aglomerate (pinguini, ciori, vrăbii etc.) pe timpul nopții;

Sursa: Encyclopedie “Larousse de la Nature”,1993

Page 7: FACTORII ABIOTICI

ADAPTARI FIZIOLOGICE

•Hipotermia adaptativă, respectiv starea de latență cauzată de frig (hibernare) sau de căldură (estivare); rolul acesteia constă în conservarea energiei existente, pentru o periodă de timp (iarna sau vara), în condițiile reducerii consumului de oxigen la valori de până la 5% din normal, scăderii frecvenței respiratorii și a ritmului cardiac. Hibernarea este întâlnită la specii de monotreme, marsupiale, unele rozătoare și insectivore, urs, bursuc, raton; estivarea apare la specii de rozătoare, în verile toride (de ex., la popândăul Citellus undulatus).

ADAPTARI MORFOLOGICE

Prezenta unui tesut adipos consistent sub piele (morsa, ursul polar etc.);

Blana groasa (urs polar, vulpe polara, iepure polar etc.);

Pene impregnate cu grasime (pinguini);

Picioare (laba piciorului) cu vascularizatie adaptata la inghet

Page 8: FACTORII ABIOTICI

Factorii hidrici și influența lor asupra organismelor vii

Apa este o resursă minerală indispensabilă vieții, fiind prezentă în toate funcțiile și procesele biologice;

Apa deține o pondere considerabilă în structura organismelor vegetale si animale (tomatele, castraveții, pepenii etc. conțin cca. 90% apa), reprezintă sursă de hrană și constituie un excelent mediu de viață pentru un mare număr de specii animale și vegetale.

Prin organele cu care sunt dotate, organismele au posibilitatea să obțină apa din sol sau direct din atmosferă.

Apa are un rol deosebit de important în procesul de asimilație clorofiliană, asigurând circulația substanțelor nutritive de la rădăcină către frunze

Page 9: FACTORII ABIOTICI

Rolul apei pentru organismele vegetale. Adaptări morfologice și fiziologice

Pentru a-și îndeplini funcțiile vitale, cea mai mare parte a plantelor terestre își obține umiditatea din sol, fie din franjurile capilare sau porii capilari, fie din structurile freatice.

Nivelul piezometric, situat la adâncimi diferite pe Glob, influențează morfologia sistemului radicular al plantelor, în scopul accesibilizării resurselor de apă necesare proceselor fiziologice

Page 10: FACTORII ABIOTICI

Principalele tipuri de sisteme radiculare

Sistemul pivotant (1) -(cu extensiune verticală) Alhagi pseudoalhagi, Haloxylon sp., Robinia pseudoaccacia, Medicago falcata)

Sistemul ramificat (2)(Fraxinus excelsior, Agropyron cristatum, Kuhnia glutinosa)

Sistemul cu extensiune laterală (specii de cactee: Cereus gigantaeus, Opuntia sp., Agave sp.

Sistemul fasciculat (3) : specii de rogozuri

Page 11: FACTORII ABIOTICI

Categorii de plante indicatoare de umiditate

HIDROFILE-submerse,

- natante (plutitoare), emerse

HIGROFILE (pe soluri

suprasaturate in apa)

MEZOFILE(cu exigente

moderate fata de umiditate)

XEROFILE (in medii cu deficit de umiditate)

XEROFILESUCULENTE

HEMIXEROFILE (FREATOFILE)

HIDATOFILE (obtin apa din

atmosfera)

EUXEROFILE(xerofile

propriu-zise)

Page 12: FACTORII ABIOTICI

Victoria amazonica

Page 13: FACTORII ABIOTICI

Sageata apei Sagittaria sagitifolia

Page 14: FACTORII ABIOTICI

Flora algala abundenta (eutrofizarea apei),determinata de fenomenul de poluare a apei cu nitrati si nitriti

Page 15: FACTORII ABIOTICI

Taxodium distichum – chiparosul de balta

Plante higrofile

Page 16: FACTORII ABIOTICI

Plante higrofile

Page 17: FACTORII ABIOTICI

Plante higrofile

Arborele calatorilor (Ravenala madagascariensis)

Page 18: FACTORII ABIOTICI

Haloxylon sp. (saxaul)

Cereus gigantaeus(cactus candelabru)

Plante xerofile

Page 19: FACTORII ABIOTICI

Plante xerofile

Agava

Page 20: FACTORII ABIOTICI

Reaumuria hirtella (planta xerofila hidatofila)

Page 21: FACTORII ABIOTICI

Reaumuria hirtella

Page 22: FACTORII ABIOTICI

Frankenia pulverulenta

Page 23: FACTORII ABIOTICI

Tumboa (Welwitschia mirabilis) -Desertul Namib

Page 24: FACTORII ABIOTICI

Rolul apei pentru organismele animale

•EXCELENT MEDIU DE VIATA•CONSTITUENT ESENTIAL AL ORGANISMELOR ANIMALE•SURSA DE HRANA

CATEGORII DE ANIMALE DIFERENTIATE DUPA FACTORUL HIDRIC

HIDROBIONTE(legate nemijlocit de

mediul acvatic)

HIGROBIONTE(traiesc atat in apa

cat si pe uscat)

TROGLOBIONTE(traiesc in mediul

umed al pesterilor)

XEROBIONTE(traiesc in medii cu

deficit de umiditate)

Page 25: FACTORII ABIOTICI

Antilopa mendas (Adax nasomaculatus)

Page 26: FACTORII ABIOTICI

Soparla endemica Moloch horridus

Animale xerobionte

Page 27: FACTORII ABIOTICI
Page 28: FACTORII ABIOTICI

Broasca balon (Cheiroleptes platycephallus)

Page 29: FACTORII ABIOTICI

Factorii edafici și influența lor asupra organismelor v

Factorii edafici care influențează existența și dezvoltarea organismelor vii sunt reprezentați de totalitatea caracteristicilor fizico-chimice ale solurilor.

Solul alcătuiește stratul superficial al scoarței terestre, rezultat în timp din interacțiunea complexă între: rocă, factori atmosferici, resturi vegetale și animale. Principalele procese care contribuie la formarea solurilor sunt: dezagregarea, alterarea rocilor și procesele de descompunere a resturilor vegetale și animale.

Pe suprafața terestră, solurile se diferențiază în funcție de compoziția minerală și organică, ph, structură și textură; proprietățile fizico-chimice ale solurilor influențează distribuția organismelor vegetale și animale.

Page 30: FACTORII ABIOTICI

INFLUENȚA SOLURILOR ASUPRA ORGANISMELOR VEGETALE ȘI ANIMALEMajoritatea plantelor, cu mici excepții, folosește solul ca suport și sursă de substanțe nutritive.

Relația plantă – sol se realizează prin intermediul sistemelor radiculare ale plantelor, diferențiate în funcție de adâncimea pânzei freatice și de proprietățile fizice ale învelișului edafic (grosimea profilului de sol, permeabilitate, compactitate, grad de evoluție etc.).

Dintre orizonturile profilului de sol, cel mai important pentru organismele vii este orizontul biologic activ (o.b.a), respectiv stratul superficial al solului în care se dezvoltă sistemul radicular al plantelor. Prin compoziția mineralogică, pH, textura și structura diferențiate, tipurile genetice de soluri influențează considerabil structura și distribuția spațială a fitocenozelor și zoocenozelor.

Pentru animale, solul îndeplinește rol de suport, adesea adăpost și depozit de hrană (o multitudine de specii de nevertebrate (viermi, larve, insecte etc.) și vertebrate (în special rozătoare, dar și unele păsări și insectivore) își găsește în sol hrană și adăpost.