21
7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 1/21 DEPARTAMENTUL DE INGINERIA RESURSELOR MINERALE, MATERIALELOR I A MEDIULUI Ș INGINERIA I PROTEC IA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Ș Ț DE EURI I TEHNOLOGII DE Ș Ș VALORIFICARE Tema: TEHNOLOGII DE VALORIFICARE A DEȘEURILOR LEMNOASE Studiu de caz:SC BAMGARDEN SRL  .l.dr.ing.: Ș  SMICAL Irina  Studen i ț : BIZO Simion  BUD Manuel  2016  

fabrica-de-peleti (1).docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 1/21

DEPARTAMENTUL DE INGINERIA RESURSELOR MINERALE, MATERIALELOR I A MEDIULUIȘ

INGINERIA I PROTEC IA MEDIULUI ÎN INDUSTRIEȘ Ț

DE EURI I TEHNOLOGII DEȘ Ș

VALORIFICARE

Tema: TEHNOLOGII DEVALORIFICARE A

DEȘEURILOR LEMNOASE

Studiu de caz:SC

BAMGARDEN SRL

  .l.dr.ing.:Ș  SMICAL Irina

  Studen iț  : BIZO Simion  BUD Manuel

 

2016 

Page 2: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 2/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

CuprinsINTR!"C#R#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %

C&'$ I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (!&T# )#N#R&L# 'RI*IN! !#Ș#"RIL# L#+N&S#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(

C&'$ II$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,

CNT#T L#)ISL&TI* 'RI*IN! !#Ș#"RIL# L#+N&S#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

C&'$

III..........................................

................$/

!#0#CT#L# L#+N"L"I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/

C&'$ I*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12 T#3NICI !# *&LRI0IC&R# & !#Ș#"RILR L#+N&S#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12

4$1 *alorifcare ca materie 5rim6 7resurse re8olosi9ile$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12

4$% *alorifcare energetic6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12

4$( &lte moduri de valorifcare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$11

C&' *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1%

*&LRI0IC&R#& !#Ș#"RILR L#+N&S# 'RIN '#L#TI;&R#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1%

4$1 'rocesul de 5eletizare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1%

4$% Caracteristicile tehnice a 5ele<ilor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1/

4$( &vanta=ele și dezavanta=ele 5roducerii 5ele<iilor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1/

CNCL";II$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1>

BIBLI)R&0I#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1?

1

Page 3: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 3/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

INTRODUCERE

Poluarea a apărut odată u de!"oltarea primelor a e!ări ur#ane$ %u# in&luen aș ț

&atorului antropi' Pe mă%ura de!"oltării indu%triei i a moderni!ării te(niii$ș

 poluarea %)a e*tin%$ poluan ii %)au +nmul it i au apărut de euri ,reu #iode,rada#ile'ț ț ș ș

Indu%tria lemnului nu e%te una dintre ele mai poluante$ dar +ntr)o oarearemă%ură are un impat a%upra &atorilor de mediu -aer$ apă$ %ol.' Apari ia a noi a,en iț ț

eonomii +n e*ploatarea i prelurarea lemnului a ondu% la apari ia a numeroa%eș ț

(alde de rume,u i alte de euri lemnoa%e$ on%tituindu)%e +n %ur%e de poluareș ș ș

a,re%i"e pentru %olul &ore%tier i pentru ur%urile de apă'șDe eurile din lemn$ (iar din lemn #rut$ adiă netratat$ pot on%titui unș

 periol pentru mediul +non/urător' Le,ile europene nu permit %ă &ie du% la rampa de,unoi$ deoaree:

) e%te in&lama#il) poate &i "alori&iat i numai de eurile are nu mai pot intra +ntr)un proe% deș ș

reilare pot mer,e la ,roapa de ,unoi) poate &i "alori&iat pentru %u#)produ%e a lemnului i om#u%ti#il$ eea poateș

&i on%iderat un a"anta/ att pe plan eolo,i$ t i eonomi'ș

 umai daă e%te tratat u %u#%tan e (imie periuloa%e$ poate &i on%ideratțun de eu are nu mai intră +ntr)un proe% de reilare' Din păate$ on%tatăm pe%te totș

depo!itarea neore%pun!ătoare a de eurilor'ș

Pădurea e%te un re!er"or imen% de ener,ii i materie primă$ daă e%teș

e*ploatată ore%pun!ător$ a%t&el +nt %ă nu %e on%ume mai mult det %e produe'De eurile de lemn$ re!ultate din di"er%e ati"ită i indu%triale$ nu pot &i "alori&iate aș ț

atare i "rem %ă arătăm ă modalită ile e*i%tente de reilare %unt numeroa%e i uneoriș ț ș

repre!intă (iar o alternati"ă de re!ol"are a unor pro#leme ale umanită ii'ț

%

Page 4: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 4/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

CAP. IDATE GENERALE PRIVIND DE EURILE LEMNOASEȘ

  Lemnul repre!intă una din ele mai importante materii prime naturale deori,ine or,aniă pentru o %erie de ramuri ale eonomiei na ionale um ar &i:ț

indu%tria (imiă -(rtie i arton$ elulo!ă.ș

indu%tria te*tilă indu%tria mo#ilei$ on%tru ii$ et'ț

3n alitate de material re,enera#il i are nu poluea!ă mediul$ o&eră erteș

a"anta/e produătorilor i #ene&iiarilor$ &iind utili!ate a atare %au tran%&ormate +ntr)oș

multitudine de produ%e &inite'

4alori&iarea %uperioară a lemnului ondue la o %erie de produ%e u "aloareeonomia mărită' A%t&el$ printre ele mai importante utili!ări ale lemnului %unturmătoarele:

5 "alori&iarea lemnului din ele mai "e(i timpuri drept om#u%ti#il$ materialde on%tru ii i la &a#riarea mo#ile' Prati$ utili!area lemnului +n ae%te domeniiț ș

e%te %trn% le,ată de e"olu ia i"ili!a iei umaneț ț

5 &olo%irea drept materie primă de #a!ă pentru &a#riarea unor artiole de u!a%ni$ /uării$ artiole de papetărie$ artiole %porti"e$ deoruri$ panouri de e*po!i ii$ț

 panouri pu#liitare$ am#ala/e et'5 prelurarea (imiă %uperioară$ o %erie de ramuri ale indu%triei (imie &iinda*ate pe e*ploatarea lemnlui$ re%peti" pe anumi i omponen i (imii dinț ț

ompo!i ia ae%tuia: taninuri$ pi,men i$ ,ume$ ră ini i uleiuri are au di&eriteț ț ș ș

+ntre#uin ăriț

5 &a#riarea (rtiei i a &i#relor elulo!ie$ prin prelurarea elulo!ei dinompo!i7ia lemnului

5 reali!area unor materiale te*tile prin prelurarea (imiă a elulo!ei

5 li,nina din lemn repre!intă materia primă pentru &a#riarea ma%elor pla%tiei un mediu propie +n ulti"area di&eri ilor pi,men i'ș ț ț

 Dei repre!intă o %ur%ă re,enera#ilă$ e*ploatarea ira7ională poate ondue lade!e(ili#re$ u in&luen7e de!a%truoa%e a%upra mediului' Studiile eolo,itilor ondula onlu!ii alarmante le,ate de in&luen7a ne,ati"ă a de&riărilor ma%i"e din ultima

 perioadă a%upra limei$ reterea antită7ii de dio*id de ar#on din atmo%&eră &iind un&ator determinant +n e"olu7ia modi&iărilor limatie'

Strutura ererii de e%en7e lemnoa%e pe plan mondial di&eră de la o perioadă la

alta' A%t&el$ pro,no!ele +n domeniu pre"ăd +n următoarea perioadă un de!e(ili#ru+ntre ererea i o&erta de materii prime lemnoa%e$ mani&e%tată printr)o in%u&iien7ă are%ur%elor de lemn de e%en7ă moale$ +n %peial +n !ona europeană$ nord ameriană i

(

Page 5: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 5/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

 pe pia7a /apone!ă$ +n timp e produ ia de lemn de e%en ă tare "a &i %uperioară ererii'ț ț

3n multe %itua7ii$ datorită araterului re%triti" al ma%ei lemnoa%e$ produătorii demo#ilier %)au orientat ătre alte tipuri de materii prime de #a!ă$ de tipul metalelor$materialelor pla%tie$ et'819  3n omnia$ indu%tria prelurării lemnului i a mo#ilei a uno%ut o e"olu7iea%endentă +n perioada anilor 1;<0)1;;0$ datorită re%ur%elor naturale ,eneroa%e$ uarateri%tii alitati"e %uperioare$ t i datorită on%truirii de +ntreprinderi de

 prelurare a lemnului i de noi &a#rii de mo#ilă +n multe entre ale 7ării'=e%tionarea de eurilor repre!intă una din pro#lemele ele mai aute aleș

 prote iei mediului' Pratiile neon&orme$ dar +nă atuale$ de ,e%tionare aț

de eurilor$ preum depo!itarea ae%tora diret pe %ol &ără re%petarea unor erin eș ț

minime$ e"auarea +n ur%urile de apă$ i arderea neontrolată repre!intă o %erie deș

ri%uri ma/ore att pentru mediul am#iant t i pentru %ănătatea popula iei 'ș ț

=e%tionarea de eurilor impliă opera iunile de oletare$ tran%port$ "alori&iareș ț

i eliminare a de eurilor$ inlu%i" %upra"e,(erea ae%tor opera ii i +n,ri/irea !onelor ș ș ț ș

de depo!itare după +n(iderea ae%tora'O#ieti"ele prioritare ale ,e%tionării de eurilor %unt:ș

 pre"enirea %au reduerea produerii de de euri i a ,radului de periulo!itate alș ș

ae%tora reutili!area i "alori&iarea de eurilor prin reilare %au reuperareș ș

orie alt proe% prin are %e o# in materii prime %eundare$ %au utili!areaț

de eurilor a %ur%ă de ener,ie'ș

4

Page 6: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 6/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

CAP. IICONTEXT LEGISLATIV PRIVIND DE EURILE LEMNOASEȘ

OU= nr' 1;<>200< pri"ind prote7ia mediului$ modi&iată$ ompletată i apro#ată prin Le,ea nr' 26<>2006$ modi&iată i ompletată prin Ordonan7a de Ur,en7ă nr'

11?>200@ i Ordonan7a de Ur,en7ă a =u"ernului nr' 16?>200

• Ordinul 1<?0>2011$ Mini%terul Mediului %i Padurilor pentru apro#area

in%trutiunilor pri"ind termenele$ modalitatile %i perioadele de oletare$ %oatere

%i tran%port al materialului lemon%'

Le,ea ?6 din 1; martie200 pri"ind Codul Sil"i'• = <6> 2002 ) pri"ind e"iden a ,e%tiunii de eurilor'ț ș

CAP. IIIDEFECTELE LEMNULUI

,

Page 7: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 7/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

 

 Defecte de formă

  Curbarea trunchu!u " on%tă +n de"ierea ur#ată a a*ei trun(iului de la liniadreaptă$ +ntr)un plan %au +n mai multe planuri' Cur#area +ntr)un %in,ur plan %eon%ideră atuni nd trun(iul pre!intă o %in,ură de"iere a a*ei lemnului$ are e%te%ituată +ntr)un %in,ur plan' Cur#ura +n plane di&erite repre!intă de"ierea a*ei lemnului+n planuri di&erite'

C#nctatea an#r$a!% " repre!intă de%re terea ontinuă a diametruluiș

trun(iului de la apătul ,ro% %pre el %u# ire' Se on%ideră de&et numai atuni ndț

aea%ta de%re tere$ e%te prea pronun ată %i depa e te la ră inoa%e 1 m>m$ iar laș ț ș ș ș

&oioa%e 1$< m>m'

L%b%r area "ț  e%te +n,ro area anormală a apătului ,ro% al trun(iului ar#orelui'ș

a e%te o on%ein ă a de!"oltării e*a,erate a rădăinilor$ mai ale% +n %oluri umedeț

%au in%ta#ile'

  Cane!ura "  e%te de&etul lemnului are %e arateri!ea!ă prin "alurarea

lon,itudinală a %upra&e ei laterale a lemnului rotund$ a%t&el +nt %e iuneaț țtran%"er%ală are un ontur %inuo%' Canelura %e +ntlne te la toate %peiile lemnoa%e$ +nș

mod deo%e#it la arpen'

O&a!tatea " repre!intă &orma o"ală a %e iunii tran%"er%ale a lemnuluiț

trun(iului' O"alitatea %e datorea!ă a iunii "ntului dominant$ iar alteori de!"oltăriiț

a%imetrie a oroanei %au a %i%temului radielar al ar#orelui'

  În'urcrea !e$nu!u  ) e%te de%păr irea trun(iului +n două rami&ia iiț ț

 prinipale are porne% din aela i lo' De&etul %e datorea!ă pierderii mu,ureluiș

terminal i e%te +ntlnit la &oioa%e$ iar uneori i la ră ioa%e'ș ș ș

  Sc#btura  e%te adnitura loali!ată la %ortimentele rotunde +n dire iaț

lon,itudinală a trun(iului'

   Defecte de structură ale lemnului 

/

Page 8: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 8/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

  E(centrctatea " repre!intă depla%area laterală a mădu"ei &a ă de entrulț

%e iunii tran%"er%ale a %ortimentelor de lemn rotund' %te mai &re"ent +ntlnită laț

 partea in&erioara a tulpinii$ &iind +n%o ită de o"alitate %au ur#ură'ț

  E(cre)cen aț  ) %e arateri!ea!ă prin um&lături ale lemnului rotund de di"er%e

&orme$ +n are %trutura lemnului e%te nere,ulată' Se +ntlne te att la &oioa%e t i laș ș

ră inoa%e'ș

  Fbra r%)uct% ) e%te de"ierea elioidală a &i#relor +n /urul a*ei lemnuluirotund$ &i#rele rămnnd paralele +ntre ele' Apari ia ae%tui de&et %e datorea!ă +nț

%peial a iunii "ntului$ dar i eredită ii'ț ș ț

  Fbra crea %ț  ) e%te repre!entată prin de"ierea &i#relor i a elorlalte elementeș

anatomie ale lemnului$ după linii ondulate relati" re,ulate' Se +ntlne te la &oioa%e iș șmai ale% la lemnul de paltin$ &ra%in$ et'

  Fbra *nc+!ct% " on%tă +n de"ierea nere,ulată i +ntre e%erea &i#relor ș ț

lemnului pe o anumită por iune' Se +ntlne te mai ale% la &oioa%e'ț ș

  Nereu!artatea !% $ ne!e!#r anua!e "ț  on%tă +n lă imea di&erită a unuiț

inel$ &a ă de lă imea medie a inelelor de pe %e iunea tran%"er%ală a unei pie%e'ț ț ț

  Le$nu! -e c#$re)une " %e arateri!ea!ă prin +n,ro area !onei de lemnștr!iu a inelelor anuale$ datorită ărei %e produe olorarea +n ro u)#run a ae%tora'ș

  In$!e c#ncre)cute " on%tau +n re terea +mpreună a două %au mai multeș

tulpini'

 

 Noduri 

  odul e%te partea de raă +n,lo#ată +n ma%a lemnoa%ă' odurile %unt

on%iderate de&ete$ deoaree au o %trutură di&erită de ma%a lemnoa%ă +non/uratoarei %e prelurea!ă ,reu' Cla%i&iarea nodurilor:ș

1. După ,radul de le,ătură u ma%a lemnoa%ă:

• noduri onre%ute$• noduri par ial onre%ute$ț

• noduri ă!ătoare'

2. După duritate i ,radul de %ănătate:ș

@

Page 9: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 9/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

• noduri %ănătoa%e$• noduri putrede$• noduri par ial putre!ite'ț

  Crăpături 

  Crăpătura ) e%te o di%ontinuitate +n ma%a lemnului re!ultată prin de%prinderea%au ruperea elementelor anatomie ale ae%tuia' La ar#orii pe piior răpăturile %edatorea!ă &atorilor limatii: "nt$ %eetă$ ,er$ tră%net'

  Găuri i galerii  ș

  =ăurile i ,aleriile +n lemn %e datore% a iunii in%etelor mature i a lar"elor ș ț ș

lor$ preum i altor dăunatori animali' =ăurile i ,aleriile de in%ete pot &i %ăpate laș ș

%upra&a a lemnului %au +n interiorul lui' Cla%i&iare:ț

,ăuri i ,alerii +n al#urn$ș

,ăuri i ,alerii +n duramen$ș

,ăuri i ,alerii mari$ș ,ăuri i ,alerii mi/loii$ș

,ăuri i ,alerii mii'ș

  Colora ii i altera ii ț ș ț 

  Datorită a iunii iuperilor$ #ateriilor %au a,en ilor &i!ii$ ompo!i ia &i!iăț ț ț

%au (imiă a lemnului %u&eră modi&iări' Ae%te modi&iări +nep u %(im#area

ulorii naturale a lemnului$ ontinuă u modi&iări treptate ale %truturii$ mer,nd pnă la di%tru,erea ompletă a lemnului'

  A!b%)trea!a ) e%te o olora ie al#ă%truie u nuan e enu ii pro"oată deț ț ș

iuperi +n al#urnul lemnului de ră inoa%e$ mai pu in de &oioa%e'ș ț

  C#!#ra a -e $ucea "ț  poate &i: ro iatiă$ ro!ă$ enu ie$ "er!uie %auș ș

ne,riioa%ă$ depin!nd de &elul iuperii i de %peia lemnoa%ă'ș

  C#!#ra a ca'ene "ț  apare la materialul lemno% umed de ră inoa%e i %eș ș

atenuea!ă după u%are'

>

Page 10: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 10/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

  C#!#ra a -e !utre "ț  e%te olora ia ,ăl#uie a lemnului de ră inoa%e are apareț ș

după u%area lemnului tran%portat prin plutire'

  R# ea aș ț  ) e%te o olora ie +n di"er%e nuan e de ro!$ ro!),ăl#ui$ ro iati$ ro u)ț ț ș ș

 #run$ are apare %u# &ormă de pete pe %upra&e ele %e iunii tran%"er%ale$ %au %u# &ormăț ț

de & ii pe %e iunile lon,itudinale ale lemnului'ș ț

  Dura$enu! 'a!) " on%tă +n olora ia anormală a !onei entrale a trun(iului$ț

deo%e#ită de uloarea o#i nuită a lemnului$ +n ,eneral neuni&ormă i u ontur ș ș

nere,ulat' Duramenul &al% apare +n %peial la &a, i la %peiile lemnoa%e are nuș

&ormea!ă duramen' Duramenul &al% poartă denumiri di&erite$ după uloarea i &ormaș

%a'

  In$a r# eș  ) e%te olora ia anormală$ de ro u)de%(i% pnă la ro u)#run$ aț ș ș

 păr ii entrale a trun(iului de &a,$ a"nd un ontur nere,ulat'ț

  In$a )te!at% " a &a,ului e%te inima ro ie a &a,ului +ntr)un %tadiu mai a"an%atș

de alterare'

  Încn-erea " e%te olora ia ro iatiă %au enu ie de di&erite nuan e$ are %eț ș ș ț

 poate o#%er"a la apătul lemnului rotund %au pe %upra&e ele lip%ite de oa/ă'ț

  R%)c#acerea" e%te %tadiul &inal al +ninderii$ arateri!ată prin de%ompunerealemnului pro"oată de iuperile *ilo&a,e'

  Putreau! " e%te e&etul proe%ului de alterare a lemnului$ arateri!at+ndeo%e#i prin %(im#area ompo!i iei (imie$ a ulorii$ a %truturii$ a on%i%ten ei$ aț ț

 proprietă ilor &i!ie i meanie ale lemnului$ a urmare a ataului unor iuperiț ș

*ilo&a,e' Putre,aiul %e la%i&iă după mai multe riterii:

după loul unde apare: putre,ai interior i e*teriorș

după %trutură pe are o apătă lemnul ataat: putre,ai de %trutură u#iă iș

 putre,ai &i#ro%'

   Defecte de exploatare i prelucrare ș

  Din aea%tă ate,orie &a parte următoarele:

) te itura tapei$ răparea %au ruperea trun(iului$ș

) %e ionarea apetelor #u tenilor$ț ș

) %upradimen%ionarea %au %u#dimen%ionarea %ortimentelor de lemn

rotund$

?

Page 11: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 11/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

) urmele de oa/ă %au de li#er la lemnul o/it$

) nodurile i ,lmele netăiate la &a a lemnului$ș ț

) răparea$ a (ierea %au depreierea lemnului$ș

) răpăturile de ontra,ere$

) ,ăurile i ,aleriile de in%ete$ș

) mue,aiurile$ al#ă%treala i ro ea a$ș ș ț

) +ninderea$ ră%oaerea i uneori putre!irea'ș

CAP. IVTE/NICI DE VALORIFICARE A DE EURILOR LEMNOASEȘ

0.1 Va!#r'care ca $atere r$% 2re)ur)e re'#!#)b!e312

Page 12: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 12/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

De eurile i rume,u ul re!ultat din prelurarea (ere%telei +n elemente deș ș ș

mo#ilă %e &olo%e% a materie primă pentru PAL -&i,' 1.$ iar re%ur%ele %eundare la

PEL'

Ei, 1' Plaă a,lomerată din lemn

0.4 Va!#r'care eneretc%

Ca i om#u%ti#il +n %tare #rută %au ondi ionată -pele i %au #ri(ete. +nș ț ț

indu%trie pentru propriile ne"oi ener,etie'Pe!et5area e%te un proedeu meani de a,lomerare >ompatarea a

de eurilor$ i nu numai$ +n "ederea reduerii "olumului u 0F);0F a ae%tora iș ș ș

op inerea unei mane"ra#ilită i mai #une'ț ț  3n a!ul pele ilor din de euri de lemnț ș   %au

re%turi "e,etale$ ae%tea %unt &olo%ite a a,ent termi$ +n%ă +n &un ie de materiaț

 primă$ aria de &olo%ire e%te &oarte di"er%i&iată' Cu o "aloare ener,etiă ridiată$

 pele ii %)au do"edit a &i mai eonomii u ?0F)60F &a ă de %ur%ele on"en ionaleț ț ț

-produ%e petroliere %au ener,ie eletriă.'

6rchete!e %unt &ormate 100F din lemn pur$ &ără lian i %au aditi"i (imii iț ș

%unt li#ere de impurită i &iind produ%e prin pre%area rume,u ului u%at re!ultat de laț ș

 prelurarea lemnului' 3n timpul proe%ului de u%are$ li,nina -un ompu% e*i%tent +n11

Page 13: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 13/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

lemn. e%te eli#erată i &un ionea!ă a un liant$ a%t&el &ormndu)%e o #ri(etăș ț

ompată u den%itate mare i o "aloare ener,etiă ridiată' Sunt un om#u%ti#ilș

eolo,i i %unt reomandate pentru entralele termie$ #oilere$ %o#e$ ,rătare$ et' iș Ș

au putere aloriă mai mare det a lemnului ne#ri(etat'

0.7 A!te $#-ur -e &a!#r'care

• Ea#riarea ompo%tului pentru a,riultură• Litieră pentru animale -indu%tria a"iolă.• A&umarea ărnii i pe teluiș ș

'

CAP V.VALORIFICAREA DE EURILOR LEMNOASE PRINȘ

PELETI8ARE

STUDIU DE CA89 S.C. 6AMGARDEN S.R.L.

3n 1;;G +n Maramure $ mai prei% la omuta Mare$ %)a +n&iin at o &irmă deș Ș ț

 prelurare a de eului lemno% %u# denumirea de SC BAM=AD SL' Pe oș

%upra&a ă de G'< (a de teren i nu mai pu in de 1?'000 m de (ale de produ ie$ + iț ș ț ț ș

de%&ă oară ati"itatea apro*imati" ;0 de an,a/a i din omuta Mare i re,iunileș ț Ș șlimitro&e: Buiumi$ Ber(e!e$ 4ăleni'

1%

Page 14: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 14/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

Proe%ul te(nolo,i %e de%&ă oară după um urmea!ă: de la prelurareaș

de eului lemno% +n %tare #rută$ u%area lui$ tăierea$ pre%area$ &ini%area i apoiș ș

am#alarea$ re%peti" +nărarea +n ma ini are iau drumul %trăinătă ii'ș ț

In"e%ti iile te(nolo,ie au on%tat +n:ț

) mori de măinare a de eului lemno%ș

) u%ătoare) pre%ă automată) ma ini de +n&oliat +n %ai pentru am#alare'ș

0.1 Pr#ce)u! -e e!et5are

Peletele %e o#7in prin pre%area meaniă a materialului lemno% la dimen%iunimult mai mii i u den%itate mult mai mare' Peletele %unt om#u%ti#ili %oli!i$ u

on7inut %ă!ut de umiditate$ o#7inute din rume,u$ a(ii de lemn$ %au (iar %oar7ăde opa$ tala/ i pra& de lemn de la in%tala7iile indu%triale de prelurare a lemnului$ preum i din opaii ne"alori&ia7i din e*ploatările &ore%tiere' ăinile i lian7iie*i%ten7i +n mod natural +n rume,u au rolul de a men7ine pele7ii ompa7i i de aeeaaetia nu on7in aditi"i'

Pele7ii din lemn %unt om#u%ti#ili eolo,ii$ eonomii i neutri pri"itor laemi%iile de CO2$ +n ma/oritate produ% din rume,u i re%turi de lemn$ omprimate la

 pre%iune ridiată &ără aditi"i pentru lipire' i %unt de &ormă ilindriă$ de o#iei

mă%urnd +ntre 6) mm diametru i G0)?0 mm lun,ime' Eiind un om#u%ti#il produ%la %tandarde +nalte i omprimat$ pele7ii permit a tran%portul lor %ă &ie eonomi i %ă%e utili!e!e %i%teme omplet automati!ate +n unită7ile produătoare de eletriitate iăldură$ de la ele are de%er"e% o %in,ură &amilie pnă la ele pu#lie'

Proe%ul de peleti!are e%te o po%i#ilitate de "alori&iare a deeului lemno%'Peletul e%te un om#u%ti#il are %e &a#riă din deeuri re!ultate din proe%ul de

 prelurare a lemnului' %te un om#u%ti#il nepoluant$ deoaree prin ardere nu %e

 produ emi%ii dăunătoare' Ma%a unui 1 mG de pele7i e%te apro*' 6<0 H, i produeapro*' G'2<0 H( ener,ie'

Proe%ul de &a#riare al pele7ilor nu e%te unul ompliat$ dar e%te totuiomple*' S(ema din &i,' 2 pre!intă o linie de peleti!are ompletă$ e inlude toateelementele te(nolo,ie'

1(

Page 15: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 15/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

Ei,' 2 SCMA POCSULUI D PLJIZA

SC BAM=AD SL &olo%e te +n preponderen ă lemn de e%en ă tare$ areș ț ț

+n &un ie de antitate e%te ame%teat i u lemn de e%en ă %la#ă -+ntr)o mai miăț ș țantitate.$ 10)1<F din lemnul &olo%it e%te de e%en ă %la#ă$ eea e re!ultă ă peleteleț

reali!at la SC' BAM=AD SL e%te de alitate' De a%emenea ei &olo%e% maimult de eu lemno% ,ro%ier det rume,u $ +n ae%t &el %e e"ită impurită iile are potș ș ț

&i ame%teate u pul#erile lemnoa%e'De eul lemno% e%te &ormat din di"er%e #uă i de lemn -+nepnd de laș ț

europale i pnă la rume,u . e%te preluat de la di"er%e &irme preum AAMIS$ț ș

IJALSOEA$ et' Ae%ta e%te mărun it prin 2)G toături$ +n &un ie de nee%itate -&i,'ț ț

G.'

14

Page 16: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 16/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

Ei,' G Joător 

  Lemnul toat e%te introdu% +ntr)un u%ător u meli alimentat de o #andătran%portoare$ unde %e ame%teă toate ,ranulometriile$ ae%t u%ător e%te omputeri!ati %etat %ă u%ue pnă umiditatea materialului a/un,e la 6)@F - temperatura de u%areș

e uprin%ă +ntre 100 i ?<0 ,rade el%iu%.'ș

Odată u%at$ materialul e%te tran%portat +ntr)un depo!it +n are %e mai "eri&iăumiditatea' Din ael depo!it e%te du% la ma inile de peleti!are$ print)o moară$ apoiș

tree +ntr)un %ilo! u a/utorul unui "entilator' Ma ina de peleti!are -&i,' ?. are oș

matri ă -e*truder. +n are %e e*erită o pre%iune de 00);00 Bar i o temperatură deț ș

apro*imati" <00 ,rade el%iu%'

1,

Page 17: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 17/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

Ei,'? Ma ină de peleti!areș

 Daă umiditatea materialului are urmea!ă %ă treaă prin matri ă e%te mai miăț

de 6F$ peletele %e arde' După treerea prin aea%tă matri ă peletele ie%e la 6) mmț

diametru %i apro*imati" G0)?0 mm lun,ime'Pe #anda tran%portoare tree printr)o %eparare ma,netiă$ unde to i pele ii areț ț

on in metale %e %ot din proe%' După %epararea ma,netiă pele ii tre printr)o răire$ț ț

după are "in am#ala i +n %ai de pla%ti -&i,' <.'ț

SC BAM=AD SL produe !ilni apro*imati" <0 tone>!i'

Ei,' < Pele i am#ala iț ț

0.4 Caracter)tc!e tehnce a e!e !#rț

Ae%tea %unt:

) Diametru 6) mm) Lun,ime 2<) ?0 mm) Den%itate K 1120 H,>m) Umiditate 6)@F) Con inut enu ă 1Fț ș

) Putere aloriă G<00)?<00 al>H,

1/

Page 18: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 18/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

Ei,' 6 Pele i -&orma i dimen%iunea lor.ț ș

0.7 A&anta:e!e -e5a&anta:e!e r#-ucer e!e !#rș ț

A4AJAN) mai u or de depo!itatș

) ardere urată &ără de om#u%ti#ili petrolieri -mai pu ine emi%ii noi"e.ț

) e%te o ener,ie reila#ilă i %i,ură'ș

DZA4AJAN

) proe%ul de &a#riare e%te mult mai o%ti%itor on%umul de ener,ie e%teon%iderat %u# pra,ul de G F din "aloarea ener,etiă a ,ranulelor 

) &a ă de produ%ele petroliere$ %pa iul de depo!itare nee%ar e%te mult maiț ț

mare'

A(i!i ionarea i darea +n &un iune a in%tala iei de peleti!are a rume,u ului "erde$ț ș ț ț ș

are impat diret a%upra prote/ării mediului +non/urător'

BEICII DICJ ASUPA MDIULUI

) reduerea poluării u de euri din rume,u de lemnș ș

) reduerea ri%ului de inunda ii a urmare a depo!itării neontrolate peț

malul apelor a rume,u ului i a de eurilor din lemn de ătre &irmele eș ș ș

lurea!ă +n prelurarea primară a lemnului) on%er"area i prote/area eo%i%temelor ș

) +m#unătă irea ondi iilor de %ănătate a oamenilor din eliminarea %ur%elor ț ț

de poluare'

BEICII IDICJ ASUPA MDIULUI

) reduerea emi%iilor de ,a!e poluante prin +nlouirea om#u%ti#ililor  petrolieri$ u om#u%ti#ili eolo,ii din #ioma%ă

1@

Page 19: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 19/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

) reduerea o%tului ener,iei termie i eletrie prin re terea e&iien eiș ș ț

ener,etie a urmare a utili!ării ,ranulelor'

CONCLU8II

De eurile din lemn pot a"ea &oarte multe de%tina ii i pot &i &olo%ite mai multș ț ș

 pentru #inele mediului +non/urător det pentru de,radarea lui' Prote7ia mediului$

%ănătatea popula7iei$ men7inerea di"er%ită7ii #iolo,ie i a e(ili#rului eo%i%temelor 

&ra,ile$ mana,ementul deeurilor$ et' %unt doar te"a dintre pro#lemele de

atualitate u are %e on&runtă omenirea' Se remară &aptul ă deeurile re!ultate din

 prelurarea lemnului pot a"ea &oarte multe de%tina7ii'

3n onlu!ie$ %e impune o ,e%tiune i ,o%podărire mai e&iientă a de eurilor ș ș

lemnoa%e pentru o "alori&iare optimă$ dar i o di"er%i&iare a metodelor deș

1>

Page 20: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 20/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

"alori&iare +n &un ie de natura i arateri%tiile de eurilor pentru a %e o# ine oț ș ș ț

e&iien ă eonomiă ma*imă'ț

 u tre#uie ne,li/at nii a%petul eolo,i: att timp t re%turile i de eurileș ș

%unt tratate +n mari antită i +n apropierea u!inei de tran%&ormare a lemnului$ e%teț

a"anta/o% de a impune pre"ederea de mă%uri adaptate pentru a +mpiediaontaminarea apelor$ aerului i %olurilor u poluan i i de euri$ a%i,urnd prote iaș ț ș ș ț

mediului +non/urător'

6I6LIOGRAFIE

 819' (ttp:>>'eel'ro>de%pre)peletii)din)lemn>proe%ul)de)produtie 829' (ttp:>>doument%'tip%>doument%>"alori&iarea)de%eurilor)de)lemn'(tml 8G9' (ttp:>>'%lide%(are'net>Mi(aelai%>de%euri)lemnoa%eo#tinere 8?9' (ttp%:>>'%ri#d'om>do>1;@G@G2;>Plan)de)A&aeri)Detaliat)Pt)o)Ea#ria)

de)Peleti 8<9' (ttp:>>'%il"i'u%"'ro>anale>a%200?2>a%timo&te200?2'pd&  869' (ttp:>>'eoterra)online'ro>&ile%>1G<<16<G@0'pd& 8@9' Doumenta ie pe teren SC' BAM=AD SL'ț

 89' (ttp:>>doument%'tip%>doument%>"alori&iarea)de%eurilor)de)lemn'(tml

1?

Page 21: fabrica-de-peleti (1).docx

7/26/2019 fabrica-de-peleti (1).docx

http://slidepdf.com/reader/full/fabrica-de-peleti-1docx 21/21

 Tehnologi de valorifcare a deșeurilor lemnoase - Studiu de caz: SC Bamgarden SRL

%2