of 8 /8
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νότιου (αριστερού) κλάδου του νέου αυ- τοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών στην περιοχή του κόμβου Δερβενίου από ΧΘ 141,3 έως ΧΘ 143,8 μήκους περί τα 2,5 χλμ., στον οποίο θα εκτραπεί προσωρινά η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών. 1 09|03|2015 ΤΕΥΧΟΣ 832 NEWSLETTER Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Με προέχον (κι από τις δυο πλευρές;) να αποσοβηθεί ενδεχόμενη αδυναμία της Ελλάδας να εκπληρώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές, κάτι που σε αντίθετη περίπτωση θα σήμαινε χρεοκοπία, συνέρχεται εκ νέου σήμερα το Eurogroup, σε κλίμα μάλλον δύσθυμο, όπως έγινε φανερό τις προηγούμενες ημέρες από τις εκατέρωθεν δηλώσεις που, ανεβάζοντας τους τόνους, πολλούς αιφνιδίασαν, κάποιους ανησύχησαν. Το σημερινό Eurogroup δεν θα καταλήξει σε κάποια απόφαση, είναι η εκατέρωθεν εκτίμηση. Ο αντιπρόε- δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως θα πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, να περάσουν από το κοινοβούλιο και στη συνέχεια να εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι «για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα, η κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις». Παράλληλα, στην απάντηση του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάσελμλουμ, αναφορικά με την επιστολή των μεταρ- ρυθμίσεων του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ση- μειώνεται πως οι προτάσεις θα πρέπει «να συζητηθούν περαιτέρω με τους θεσμούς», κάτι που θα απαιτήσει χρόνο, γι’ αυτό «θα σας ενθάρρυνα να εργαστείτε στενά με τους θεσμούς, με σκοπό να επιτευχθεί μια γρήγορη και επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης», θυμίζοντας πως «έχουμε συμφωνήσει ότι οι συζητήσεις με τους θεσμούς θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες» ενώ «οι εργασίες τεχνικής φύσεως για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας θα γίνουν στην Αθήνα». Οι πιέσεις είναι ασφυκτικές, αλλά η Αθήνα εκτιμά πως υπάρχουν σοβα- ρές ενδείξεις ότι το Eurogroup θα ανοίξει «χαραμάδα φωτός» για να αποφευχθεί η πιστωτική ασφυξία. Δύσκολη ημέρα αναμφίβολα. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αναλυτικά στη σελ. 3 ΣΗΜΕΡΑ Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύ- που, με άμεση νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην αναστολή εφαρμογής των δι- ατάξεων του νόμου 4281/14, που αφορούν στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών. Η προβλεπό- μενη εφαρμογή του συγκεκριμέ- νου νόμου από την 1η Μαρτίου 2015, προκαλεί στην πράξη από- λυτη εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών. Ο λόγος είναι ότι μετά την ψήφιση του, ως μνημο- νιακή υποχρέωση τον περασμένο Αύγουστο, η εφαρμογή του νόμου εγκαταλείφθηκε. Δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και δεν έχει αντιμετωπιστεί σειρά ουσιαστικών ζητημάτων εφαρμο- γής του νόμου, δημιουργώντας νο- μοθετικό κενό, με συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη, όπως επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης. Στο μεταξύ, σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από τε- χνικούς επιστημονικούς φορείς και εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφο- ρών Χρ. Σπίρτζη τονίζει ότι «θεωρεί απαραίτητη την άμεση πλήρη ανα- στολή της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014, μέχρις ότου οι Επιτρο- πές ολοκληρώσουν το έργο τους, γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών και των Υπηρεσιών και θεσμοθετηθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του νόμου προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις». Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι «είναι σαφές ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες των ανα- θετουσών Αρχών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέ- ον, θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Επιτροπών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ), που ελέγχουν την εγγραφή και προαγωγή των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων». Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πρέ- πει να γίνει σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επαγγελματι- κούς φορείς των μελετητών και των εργοληπτών δημοσίων έργων τονίζει το ΤΕΕ/ ΤΚΜ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2 ατζέντα θεμάτων μηχανικών ΣΕΛ. 3 - 4 θέματα μηχανικών ΣΕΛ. 5 διεθνή θέματα ΣΕΛ. 6 πρωτοσέλιδα εφημερίδων ΣΕΛ. 7- 8 αποκόμματα εφημερίδων Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το "Newsletter ΤΕΕ". Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists. tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Αναστολή εφαρμογής του νόμου...

Page 1: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νότιου (αριστερού) κλάδου του νέου αυ-τοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών στην περιοχή του κόμβου Δερβενίου

από ΧΘ 141,3 έως ΧΘ 143,8 μήκους περί τα 2,5 χλμ., στον οποίο θα εκτραπεί προσωρινά η κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.

Κορίνθου-Πατρών.

1

09|03|2015ΤΕΥΧΟΣ 832

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με προέχον (κι από τις δυο πλευρές;) να αποσοβηθεί ενδεχόμενη αδυναμία της Ελλάδας να εκπληρώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές, κάτι που σε αντίθετη περίπτωση θα σήμαινε χρεοκοπία, συνέρχεται εκ νέου σήμερα το Eurogroup, σε κλίμα μάλλον δύσθυμο, όπως έγινε φανερό τις προηγούμενες ημέρες από τις εκατέρωθεν δηλώσεις που, ανεβάζοντας τους τόνους, πολλούς αιφνιδίασαν, κάποιους ανησύχησαν.Το σημερινό Eurogroup δεν θα καταλήξει σε κάποια απόφαση, είναι η εκατέρωθεν εκτίμηση. Ο αντιπρόε-δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως θα πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, να περάσουν από το κοινοβούλιο και στη συνέχεια να εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι «για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα, η κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις». Παράλληλα, στην απάντηση του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάσελμλουμ, αναφορικά με την επιστολή των μεταρ-ρυθμίσεων του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ση-μειώνεται πως οι προτάσεις θα πρέπει «να συζητηθούν περαιτέρω με τους θεσμούς», κάτι που θα απαιτήσει χρόνο, γι’ αυτό «θα σας ενθάρρυνα να εργαστείτε στενά με τους θεσμούς, με σκοπό να επιτευχθεί μια γρήγορη και επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης», θυμίζοντας πως «έχουμε συμφωνήσει ότι οι συζητήσεις με τους θεσμούς θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες» ενώ «οι εργασίες τεχνικής φύσεως για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας θα γίνουν στην Αθήνα». Οι πιέσεις είναι ασφυκτικές, αλλά η Αθήνα εκτιμά πως υπάρχουν σοβα-ρές ενδείξεις ότι το Eurogroup θα ανοίξει «χαραμάδα φωτός» για να αποφευχθεί η πιστωτική ασφυξία.Δύσκολη ημέρα αναμφίβολα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά στη σελ. 3

ΣΗΜΕΡΑ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύ-που, με άμεση νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην αναστολή εφαρμογής των δι-ατάξεων του νόμου 4281/14, που αφορούν στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών. Η προβλεπό-μενη εφαρμογή του συγκεκριμέ-νου νόμου από την 1η Μαρτίου 2015, προκαλεί στην πράξη από-λυτη εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών. Ο λόγος είναι ότι μετά την ψήφιση του, ως μνημο-νιακή υποχρέωση τον περασμένο Αύγουστο, η εφαρμογή του νόμου εγκαταλείφθηκε. Δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και δεν έχει αντιμετωπιστεί σειρά ουσιαστικών ζητημάτων εφαρμο-γής του νόμου, δημιουργώντας νο-μοθετικό κενό, με συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη, όπως επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης. Στο μεταξύ, σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από τε-χνικούς επιστημονικούς φορείς και εργοληπτικές οργανώσεις, το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφο-ρών Χρ. Σπίρτζη τονίζει ότι «θεωρεί

απαραίτητη την άμεση πλήρη ανα-στολή της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014, μέχρις ότου οι Επιτρο-πές ολοκληρώσουν το έργο τους, γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών και των Υπηρεσιών και θεσμοθετηθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του νόμου προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις». Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι «είναι σαφές ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες των ανα-θετουσών Αρχών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέ-ον, θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Επιτροπών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ), που ελέγχουν την εγγραφή και προαγωγή των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων».

Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πρέ-πει να γίνει σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επαγγελματι-κούς φορείς των μελετητών και των εργοληπτών δημοσίων έργων τονίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ -ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2 ατζέντα θεμάτων μηχανικώνΣΕΛ. 3 - 4 θέματα μηχανικώνΣΕΛ. 5 διεθνή θέματαΣΕΛ. 6 πρωτοσέλιδα εφημερίδωνΣΕΛ. 7- 8 αποκόμματα εφημερίδων

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το "Newsletter ΤΕΕ".

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Page 2: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής ΑσφάλειαςAΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφά-λεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευ-ών και του κοινωνικού συνόλου" AΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονι-κής και Τηλεπικοινωνιών (PACET)ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-νωνιολόγων, Ε.Μ.Π., με την υποστήριξη του Παρατηρη-τηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ

Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ)

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

12-13Μαρτίου

2015

8-9Μαίου2015

8-9Μαίου2015

ΣΗΜΕΡΑ 9-03-2015

ΑΘΗΝΑ➦ Ημερίδα με θέμα: "Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις των μνημείων" διοργανώνει σήμερα στην Αθήνα (Αίθουσα Τελετών Εθνικού Μετσό-βιου Πολυτεχνείου (κτίριο Διοίκησης Πολυτε-χνειούπολης Ζωγράφου) η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων – ΕΤΑΠΑΜ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΧριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ[email protected]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Συνέδριο για την "Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή"

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ημερίδα

Διαλέξεις της ΕΜΑΕΤ

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυ-ξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΕΚΠΑ, ως συντονιστής των δικτύων “PROMITHEASnet” και “BSEC – Green Energy Network”, διοργανώνει –από τις 7 ως τις 9 Οκτωβρίου 2015- για 8ο έτος το διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή – Συνεισφέροντας στην επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα», υπό την αιγίδα του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «το συνέ-δριο αρθρώνεται σε τρία μέρη που αναφέρονται σε θέματα πολιτικής, επιστημονικής έρευνας, ενθάρ-ρυνσης της διεθνούς συνεργασίας». Πληροφορίες: http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/ekdhloseis-hmerides-synedria/proboli-ekdilwshs/8o-die8nes-episthmoniko-synedrio-gia-thn-energeia-kai-thn-klimatiki-allagi.html

Εκδήλωση του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE με θέμα: «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Ενεργειακή Επιθεώρηση-Επιθεωρη-τές» θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2015, στο ξενοδοχείο Ledra, της Αθήνας. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά απαιτείται εγγραφή. Ομιλητές στην εκδήλωση –οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν στις 5 μ.μ.- θα είναι:-Κώστας Θεοφύλακτος, διπλ. Μηχανολόγος Μηχανι-

κός, MSc, Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ, με θέμα: «Έχει μέλλον η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας/Ψύξης σε κτήρια στην Ελλάδα;» -Πετρολιάγκη Μαργαρίτα, δρ Χημικός Μηχανι-κός ΕΜΠ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (πρώην ΕΥΕΠΕΝ), με θέμα: «Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακοί επιθεωρη-τές». Πληροφορίες: https://www.ashrae.gr

Εκδήλωση με θέμα: «Σβήνοντας» τα αποτσί-γαρα από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, διοργανώνει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στις 12 Μαρτίου 2015 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS: «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμ-μάτων καπνιστών στις παραλίες» (LIFE12 INF/GR/000985). Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP/MAP) και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για το κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής: http://goo.gl/forms/LhBRTpKTNK, [email protected] ή μέσω φαξ στο: 210 8228795, μέχρι τις 10 Μαρτίου.Πληροφορίες: http://www.medsos.gr

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνο-λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει για το επόμενο χρονικό διάστημα τις παρακάτω ομιλίες, οι οποίες και θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα) με ώρα έναρξης 18.30.- 9 Μαρτίου 2015Γ. Βαρουφάκης: «Ο έλεγχος της γνησιότητας των αθηναϊκών αργυρών νομισμάτων κατά τους κλασικούς χρόνους»- 30 Μαρτίου 2015Θ. Φόνδρος: «Η ανακατασκευή του Δούρειου Ίππου»- 20 Απριλίου 2015Μ. Παππά: «Αρχαίο Υδραγωγείο της Μυτιλήνης»- 4 Μαΐου 2015Θ.Π. Τάσιος: «Υπήρχε στην Αρχαιότητα η ατμοκίνη-τη υδραντλία, δηλαδή η αφετηρία της Βιομηχανι-κής Επανάστασης στην Αγγλία;»Πληροφορίες: e-mail : [email protected], www.emaet.tee.gr

Page 3: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναστολή έναρξης ισχύος του νόμου 4281/2014

Δηλώσεις ιδιοκτησίας

Η επιστολή του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «αναστολή έναρξης ισχύος ν. 4281/2014», που υπογράφει ο πρόεδρος του Τμή-ματος Πάρις Μπίλλιας, η οποία απευθύνεται προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη αναλυ-τικά αναφέρει: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, ήδη από την 1η Μαρτίου 2015 έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του Μέρους Β («Διατάξεις αρμοδιό-τητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Κανόνες σύ-ναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) του ν. 4281/2014, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκφράσει τη θετική, σε γενικές γραμμές, άποψή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία του νόμου, πρέπει να προωθηθούν μία σειρά ζητημάτων, τα οποία αναφέρουμε παρακά-τω.-Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: α. Προσαρμογή του νόμου στις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, έργων και έργων παραχώρησης (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), δεδομένου ότι αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημο-σίων συμβάσεων. Εξάλλου, από τις Οδηγίες τίθεται υποχρέωση προ-σαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σ’ αυτές εντός διετούς προθεσμίας. β. Έκδοση τουλάχιστον των βασικών Π.Δ. και Υ.Α. που προβλέπονται από τον νέο νόμο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το σύνολο των διατά-ξεών του. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα έκδοσης των Π.Δ. για: (i) την κατάρτιση και λειτουργία των επίσημων καταλόγων εγκεκρι-μένων οικονομικών φορέων, και (ii) τους Κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. γ. Έκδοση των πρότυπων τευχών προκηρύξεων, διακηρύξεων, συγ-γραφής υποχρεώσεων και λοιπών συμβατικών τευχών, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις διαδικασίες των διαγωνισμών που θα εκτελεστούν με τον νέο νόμο. Εκτός των παραπάνω, είναι εξαι-ρετικά κρίσιμο το ζήτημα της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μελε-τών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανασύνταξη, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τους επαγ-γελματικούς φορείς των μελετητών και των εργοληπτών δημοσίων έρ-γων, που έχουν προετοιμάσει σημαντική και τεκμηριωμένη δουλειά πάνω σε όλα τα σχετικά θέματα.-Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη ότι: Οι Επιτροπές που επεξερ-γάζονται τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα των άρθρων 172 και 178 του νόμου (Κανονισμοί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβά-

σεων έργων, μελετών και προμηθειών), καθώς και το προβλεπόμενο Π.Δ. του άρθρου 75 του νόμου (Ρυθμίσεις θεμάτων για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φο-ρέων, προϋποθέσεις και κριτήρια, δικαιολογητικά, αρμόδια Υπηρε-σία τήρησης, διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης κ.λπ.) δεν έχουν ολοκληρώσει, ούτε αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα το έργο τους. Σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 1, περ. (52) και παρ 2.δ. του Ν. 4281/14, από την 1η/3/2015 καταργούνται τα όρια αμοιβών μελετών που έχουν δικαίωμα εκπόνησης οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα, ανάλο-γα με την κατηγορία και την τάξη πτυχίου τους (άρθρο 39, παρ. 7, περ. γ’ του ν. 3316/05 και άρθρο 14 του π.δ. 138/2009), είναι σαφές ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και επιπλέον, θα είναι αδύνατη η λειτουργία των Επιτρο-πών του Υπουργείου (ΓΓΔΕ), που ελέγχουν την εγγραφή και προαγωγή των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων. Μετά τα παραπάνω, θεω-ρούμε απαραίτητη την άμεση πλήρη αναστολή της έναρξης ισχύος του ν. 4281/2014, μέχρις ότου οι Επιτροπές ολοκληρώσουν το έργο τους, γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους φορείς των Μηχανικών και των Υπηρεσιών και θεσμοθετηθούν τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του νόμου προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.-Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4155/2013, όπως αντικα-ταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.4.β. του ν. 4205/2013, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-σεων (ΕΣΗΔΗΣ) για όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των €60.000 από 1.7.2014 (για την Κεντρική Διοίκηση) και από 1.10.2014 (για τη Γενική Κυβέρνηση). Ήδη το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις των αναθέσεων προμηθειών. Ωστόσο, η ηλεκτρονι-κή πλατφόρμα εφαρμογής του συστήματος δεν έχει προσαρμοστεί για να δέχεται διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και έργων, και, επιπλέον, δεν είναι δυνατόν, εκ του σχεδιασμού της, να υποστηρίξει το σύνολο αυτών των διαδικασιών. Έτσι, δεν είναι δυνατή η προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και έργων, μέχρι την ολοκλήρωση και ορθή λειτουργία της εφαρμογής. -Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές ότι απαιτείται άμεση ρύθμιση του θέμα-τος, με παράταση της έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση μελετών, υπηρεσιών και έργων, προκει-μένου να ολοκληρωθεί η ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρ-μας και να προετοιμαστούν κατάλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι: Υπηρεσί-ες, εργοληπτικές επιχειρήσεις και μελετητικά γραφεία)».

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. καλεί τους έχοντες εγγρα-πτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές: 1. Στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Αβάντος, Αισυμής, Δωρικού, Κίρκης, Μάκρης, Νίψης, Πέπλου, Πυλαίας, Συκορ-ράχης, Τριφυλλίου και Φερών του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας & Θράκης. 2. Στους

Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας & Θράκης. 3. Στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Αμορίου, Δα-διάς, Κορνοφωλέας, Κυριακής, Λαβάρων, Λαγυνών, Λευκίμμης, Λυκόφωτος, Λύρας, Μάνδρας, Μαυροκκλησίου, Μικρού Δερεί-ου, Προβατώνος, Πρωτοκκλησίου, Σουφλίου,

και Τυχερού το Δήμου Σουφλίου της Περι-φερειακής Ενότητας Μακεδονίας & Θράκης. Να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 03 Μαρτίου έως 03 Ιουνίου 2015 (κάτοικοι ημεδαπής) και από 03 Μαρτίου 2015 έως 3 Σεπτεμβρίου 2015 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο).

Page 4: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

Επιτείνεται, αντί να αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ του Ιανουάριου 2015, το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος από τους καταναλωτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δίκτυο energy press μέσα στον Ιανουά-ριο οι ανεξόφλητες οφειλές από νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές αλλά και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 38 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 38 εκατ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών τον Ιανουάριο τα 20 εκατ. προέρχονται από τη χαμη-λή τάση (νοικοκυριά, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) και τα 18 εκατ. ευρώ από τη μέση τάση (μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις), κατηγορίες που φαίνεται ότι επέν-δυσαν στις προεκλογικές δεσμεύσεις για παροχές και ρυθμίσεις. Έτσι, οι ανεξόφλητες οφειλές της χαμηλής τάσης από 1,327 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014 ανήλθαν σε 1,347 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου και της μέσης τάσης από τα 259,2 εκατ. ευρώ σε 277,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΗ ωστόσο δεν διαφο-ροποιήθηκαν σημαντικά τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και παραμένουν στο αστρονομικό ποσό των 2 δισ. ευρώ περίπου και αυτό γιατί η υψηλή τάση (ενεργοβόρες βιομηχανίες) κατέβαλλε μέσα στον Ιανουάριο ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ από προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές, περιορίζοντας τις συνολικές οφειλές της από τα 405 εκατ. ευρώ στα 375 εκατ. ευρώ. Στα 175 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ανεξόφλητες οφειλές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τη ΔΕΗ.

Αύξηση ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΗ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατα-τεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Σύμφωνα με κυ-βερνητικούς κύκλους η ΕΡΤ ανοίγει και οι εργαζόμενοι επιστρέφουν. Ο δημόσιος φο-ρέας θα λειτουργήσει προς την πραγματική εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ρα-διοτηλεόρασης για ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ, σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, θα είναι πράγ-ματι ανεξάρτητη από κάθε φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας διασφαλίζοντας την πολυφωνία, την ανεξάρτητη ενημέρωση, την υψηλή ποιότητα του περιεχομένου, δί-νοντας τη δυνατότητα σε νέους πνευματι-κούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προ-βάλουν το έργο και τις ιδέες τους. Η ΕΡΤ θα έχει για την εκπομπή της όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα (αναλογικά, ψηφιακά, δορυ-φορικά, διαδικτυακά κα.) σε όλη την ελλη-

νική επικράτεια, αλλά και προς τον απόδη-μο Ελληνισμό ανά την υφήλιο. Η ΕΡΤ επίσης θα κατέχει, τηρεί, και παρέχει με ψηφιακό τρόπο στο κοινό το οπτικοακουστικό αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι πόροι της ΕΡΤ θα προέρχονται από το ανταπο-δοτικό τέλος από το οποίο απαλλάσσονται μεταξύ άλλων όσοι έχουν ενταχθεί στο κοι-νωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Η ΕΡΤ θα διοικείται από 7μελές Δ.Σ, εκ των οποίων δύο μέλη εκπρόσωποι των εργαζομένων. Υπάρχει πρόβλεψη σε σχέση με την κατάργηση παροχών, απολαβών και προνομίων. Οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης της εταιρείας θα στηρίζονται στο ανταπο-δοτικό τέλος και δεν θα δημιουργούν καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Οι εξωφρενι-κές δαπάνες των εξωτερικών/μεικτών πα-ραγωγών περιορίζονται δραστικά με ρητή πρόβλεψη στο νόμο.

Σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ

«Εναλλακτική λύση στην παροχή ιατροφαρ-μακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων μη-χανικών δίνει η επιστημονική συνεργασία του ΤΕΕ με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, αίροντας την αδικία που γέννησε η οικονο-μική κρίση. Μηχανικοί με αθεώρητα βιβλι-άρια, καθώς και τα τέκνα τους θα μπορούν να επισκέπτονται το ιατρείο κοινωνικής αλ-ληλεγγύης που λειτουργεί ο Ιατρικός Σύλλο-γος, και να εξετάζονται δωρεάν». Αυτά ανα-φέρουν δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου τα οποία επισημαίνουν ότι «στο Νομό εκτιμά-ται ότι οι μηχανικοί με αθεώρητα βιβλιάρια ανέρχονται στο 40% των μελών του ΤΕΕ, πε-ρίπου δηλαδή 400 άτομα από σύνολο 1.200. Μηχανικοί και γιατροί υπάγονται στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο, τον Οργανισμό Ασφάλι-σης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Στο πλαίσιο της επιστημονικής αλληλεγγύης, οι μηχανι-

κοί θα μπορούν να επισκέπτονται το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εξετάζονται. Μοναδικό κριτήριο για την παροχή της ια-τροφαρμακευτικής περίθαλψης ορίστηκε το αθεώρητο βιβλιάριο. Πρόκειται για μία εξέ-λιξη που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη στο ΤΕΕ την περασμένη εβδομάδα με κύριο αντικεί-μενο την περιβαλλοντική υγεία. Η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, είπε ότι «οι μηχανικοί έχουν δυσθεώρητες εισφο-ρές σε σύγκριση με την πορεία του κλάδου στα πέντε χρόνια της οικονομικής κρίσης και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επωφε-λής ρύθμιση από το ταμείο των μηχανικών». Το ΤΕΕ Μαγνησίας, πάντως, αναμένει ακόμη να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλί-ου της Επικρατείας, που απορρίπτει την προ-σφυγή των μηχανικών για τις προσαυξήσεις στις εισφορές, όπως και την απάντηση του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη, για να εξετάσει άλλες ενέργειες που μπορεί να κά-νει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η

κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα αλλά και οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές προκάλεσαν γερό πλήγμα στην ιατροφαρμα-κευτική περίθαλψη των μηχανικών, καθώς εκατοντάδες μέλη του ΤΕΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΤΣΜΕΔΕ. Οι μηχανικοί βρίσκονται κυ-ριολεκτικά με δεμένα τα χέρια, καθώς χω-

ρίς ασφαλιστική ενημερότητα δεν μπορούν να εκδώσουν ούτε και οικοδομική άδεια. Η διεκδίκηση του κλάδου για επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας δεν έγινε επίσης δεκτή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται χωρίς ιατροφαρμακευτικές παροχές ακόμη και επαγγελματίες του κλάδου με απασχόληση δεκαετιών».

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων μηχανικών

4

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Page 5: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

5

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Το Mobile World Congress 2015, συ-γκέντρωσε κάτω από την ίδια στέγη στη Βαρκελώνη την περασμένη εβδομάδα, 2.000 εκθέτες και 93.000 επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. Και φανέρωσε νέες εκπλήξεις στην κινητή επικοινωνία, που από φαντασία θα είναι η πραγματικότητα των επόμενων μηνών στη διεθνή αγορά. Ή και από σήμερα, όπως συμβαίνει με την Apple, που λανσάρει στην αγορά το ανανεωμένο SmartWatch.Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η Ikea θα πωλεί έπιπλα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εκτός των άλλων, θα φορτίζουν αυτόματα και ασύρματα τα smartphones και tablets. Τα Smartphones και οι άλλες φορητές συσκευές, στο εξής θα είναι και οι ξεναγοί σε πολλές πόλεις, γνωρίζοντας πολλά μυστικά που θα κάνουν την περιή-γηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μιλώντας άπταιστα διαφορετικές γλώσσες. Η AT & T και η Audi ανακοίνωσαν πως σχεδι-άζουν να τοποθετήσουν ένα 4G LTE σε κάθε Audi μοντέλο του 2016, που εκτός

από ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης, βάση δεδομένων του διαδικτύου, θα δια-θέτει και Wi-Fi, που πέρα από τη βελτίω-ση της ποιότητας της επικοινωνίας (φωνή και μεταφορά δεδομένων) θα έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με διάφορες άλλες συσκευές, π.χ. στο σπίτι του οδη-γού, δίνοντας εντολές να ανοίγει η πόρτα του γκαράζ όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων, να κλείσει το σύστημα ασφάλειας και να ξεκλειδώσει τις πόρτες του σπιτιού, να έχει ρυθμίσει τη θερμοκρασία στα προεπιλεγμένα όρια!Στο MWC μίλησαν ακόμη και για το 5G, όταν ακόμη δεν έχει καλά-καλά εφαρμο-στεί το 4G που συνιστά τη προσφορά της κινητής επικοινωνίας για το 2015. Μόνο για το επόμενο ραντεβού δεν βιάστηκαν, το προσδιόρισαν για τις 22-25 Φεβρουα-ρίου 2016.

ΥΠΕΡΑΝΩ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Το Westminster, το βρετανικό κοινοβούλιο, δεν είναι απλώς το πλέον εμβληματικό, αλλά και το πιο ακριβό κτίριο του δήμου του Λονδίνου. Αυτό δεν εμπόδισε την Generation Rent, μια ομάδα πολιτών που στηρίζει την εκστρατεία παραγωγής και ενοικίασης φθηνών κατοικιών, να μετατρέ-ψει το παλάτι του Westminster, σε χαμηλού κόστους κατοικίες!Τόσο η Βουλή των Κοινοτήτων, όσο και η Βουλή των Λόρδων, προτείνεται από την πλέον αρι-στοκρατική συνοικία του Λονδίνου, να μεταφερθεί στην πόλη Hall, στη βόρεια Αγγλία, μια πόλη σημαντικά φθηνότερη ως προς την ενοικίαση κατοικιών, γεγονός που θα εξοικονομούσε εκατομ-μύρια δολάρια από την πρόσθετη δαπάνη στέγασης των 335 βουλευτών και λόρδων της περιφέ-

ρειας, στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία κοστίζει σήμερα στους φορολογούμενους περί τα 8 εκατ. δολάρια ετησίως.Στη θέση των απλόχωρων γρα-φείων με θέα τον Τάμεση, ανα-φέρεται στη ρηξικέλευθη πρότα-ση, μπορούν να δημιουργηθούν 364 διαμερίσματα διαφόρων μεγεθών, τα οποία μπορούν να διατεθούν για στέγαση σε προ-σιτές τιμές, όσων εργάζονται στο κεντρικό Λονδίνο, αλλά είτε δεν βρίσκουν κατοικία στα όρια του, είτε υποχρεώνονται να καταβά-λουν υπέρογκο ενοίκιο.

Η ευφάνταστη πρόταση, ωστόσο, προσκρούει - εκτός από την πιθανή άρνηση μετακόμισης των εθνοπατέρων - στο πρόβλημα της παλαιότητας του κτιρίου και της ανάγκης εκτεταμένων έργων συντήρησής του Westminster (έτσι κι αλλιώς), έργα που μελέτη του 2012 ανεβάζει σε κόστος 4,6 δισ δολαρίων, αφού θα πρέπει οι εργασίες να φτάσουν ως τα θεμέλια, ώστε να σταματήσουν οι υδραυλικές διαρροές που προκαλούν ως και κατάρρευση λιθοδομών, ταυτόχρονα να αφαιρε-θεί ο αμίαντος που είναι ενσωματωμένος στο κτίριο. Πάντως, αν δεν αρχίσουν αμέσως τα έργα συντήρησης του ιστορικού κτιρίου, αναφέρθηκε πριν λίγες ημέρες σε ειδική συζήτηση στο Κοι-νοβούλιο, είναι πιθανόν βουλευτές και λόρδοι να αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν τα αμέσως επόμενα χρόνια ως επικίνδυνο.Το πρόβλημα της στέγασης στο Λονδίνο όχι απλώς είναι το οξύτερο που έχει να αντιμετωπίσει η πόλη, αλλά οξύνεται συνεχώς όλο και περισσότερο. Σύμφωνα με έκθεση του Ιανουαρίου της εταιρείας ενοικίασης κτιρίων, Homelet, οι μέσες τιμές ενοικίασης στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου είναι υπερδιπλάσιες απ’ τις αντίστοιχες στην υπόλοιπη Βρετανία.Με αυτά τα δεδομένα, η Generation Rent, ελπίζει η πρότασή της να βρει ανταπόκριση προκαλώ-ντας το αίσθημα της …ταπεινότητας στους βουλευτές, που ασφαλώς θέλουν να μπει τέλος στη στεγαστική κρίση.

Page 6: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προβληματισμό προκαλούν δηλώσεις και διαρρο-ές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης- ΜΕ ΜΙΚΡΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΣΤΟ EUROGROUP- Δεν αναμένεται σήμερα απόφαση στο θέμα της

εκταμίευσης μέρους των 7,2 δισ. ευρώ • 11 σημεία- ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ • 10+1 ερωτήματα Γιούνκερ για την επόμενη μέρα- «ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ;».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Χαμηλές προσδοκίες στο Eurogroup- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙ-ΟΡΚΙΑΣ- Το χαρτί του δημοψηφίσματος παίζει η κυβέρνηση- Άγονο τηλεφώνημα του Τσίπρα σε Ντράγκι- Καρότο και μαστίγιο από Γιούνκερ- Στα τεχνικά κλιμάκια παραπέμπει ο Ντέϊσελμπλουμ • Αγορά: ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΞΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Διατηρεί τον έλεγχο των εξελίξεων ο Σαμαράς- ΑΣΤΑΘΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗ ΝΔ.

ΕΘΝΟΣ: Ο χάρτης με όλες τις αλλαγές που έρχονται- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Νέα οργανογράμματα για όλα τα υπουρ-γεία με συγχωνεύσεις υπηρεσιών και ομοειδών φορέων- Αντικατάσταση των αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων με νέες δομές και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες- Γαλλικό μοντέλο για την αξιολόγηση και επιστροφή των υπαλλήλων στα Πειθαρχικά Συμβού-λια • Πυρετός διαβουλεύσεων- ΠΗΡΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΑ E-MAILS ΓΙΑ ΤΟ EUROGROUP • Γιούνκερ: ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ • Αντ. Σαμαράς: ΤΟ ΘΕΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ…

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Εκατέρωθεν κινήσεις στη σκακιέρα πριν το σημερινό Eurogroup- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΒΟΥ- Μαξίμου- Βαρουφάκης διαψεύδουν δημοψήφισμα για το ευρώ- Έλενα Παναρίτη: Θέλουν να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη • Δεύτερο μέρος της δημοσκό-πησης της MARC- ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ • Ηλεκτρισμένη συνεδρίαση- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ • Γκ.

Χαρδούβελης: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός επιβίωσης για 1,5 εκατ. παλαιούς και νέους ασφαλισμένους- ΣΧΕΔΙΟ 5 ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑ-ΞΕΙΣ ΙΚΑ • Όλο το παρασκήνιο από τη χθεσινή πολιτική επιτροπή- Σα-μαράς: “Το θέμα της ηγεσίας έκλεισε”- Αποχώρησε ο Δένδιας. Επιμένει για έκτακτο συνέδριο η Ντόρα- ΡΗΞΗ ΗΓΕΣΙΑΣ- ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΗ Ν.Δ.- Παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος ο Αβραμόπουλος αφήνοντας αιχμές- Απόντες Καραμανλής και Μεϊμαράκης • Το δύσκολο σημερινό Eurogroup- ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 7,2 ΔΙΣ. € ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • Αντιδράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη- ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ… ΓΑΠ Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ Ή ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα πιόνια του συστήματος Σημίτη ντροπιάζουν διε-θνώς την πάμφτωχη Ελλάδα- ΑΝΤΩΝΗ ΕΜΑΘΕΣ ΤΑ… ΝΕΑ;- Ο Γκίκας Χαρδούβελης, υπουργός Οικονομικών της συγκυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ερευνάται από τον εισαγγελέα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος • ΟΛΟΤΑ-ΧΩΣ ΠΑΛΙ ΠΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΟ EUROGROUP • ΚΛΑΚΑΔΟΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- Κολλημένος στο «χθες»!- Σαμαράς: Δεν παραδίδω την ηγεσία του κόμματος.

ΕΣΤΙΑ: ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Τώρα απαιτείται έγκρισις από τους 18 υπουργούς!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστική προφητεία από το 1992- ΑΓΙΟΣ ΠΑΪ-ΣΙΟΣ: ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ!

Page 7: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

«ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδες 1-3 | 09/03/2015

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έσωσαν τα έσοδα του Φεβρουαρίου, δεν κατάφεραν όμως να κλείσουν την «τρύπα» του 1 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο.Συγκεκριμένα, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο υπουργείο Οικονομικών, το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τα τακτικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 7,494 δισ. ευρώ, από 8,487 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός και 8,331 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από 7,834 δισ. ευρώ πέρυσι διαμορφώθηκαν σε 6,886 δισ. ευρώ φέτος, ενώ οι επιστρο-φές φόρων από 497,2 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε 607,8 εκατ. ευρώ.Όσον αφορά ειδικότερα τα καθαρά φορολογικά έσοδα του Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 3,425 δισ. ευρώ από 3,419 δισ. ευρώ τον περυσινό Φεβρουάριο και οι επιστροφές φόρων σε 251 εκατ. ευρώ από 202 εκατ. ευρώ πέρυσι.Αξίζει να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, μετά και τις εκκλήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομι-κών αλλά και τη σαφέστατη διευκρίνιση ότι ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να πληρωθεί, πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν τις δύο τε-λευταίες δόσεις μαζί, με αποτέλεσμα η εισπραξιμότητα του φόρου να κυμανθεί τελικά πάνω από το 70% δηλαδή κοντά στο ποσοστό εισπραξιμότητας που είχε προβλεφθεί (80%).Θετικά όμως ήταν και τα μηνύματα από τον ΦΠΑ, για τον οποίο υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιανουαρίου δόθηκε πα-ράταση ενός μηνός για την πληρωμή του ΦΠΑ Ιανουαρίου. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, είχε ως αποτέλεσμα στο τέλος Φε-βρουαρίου να πληρωθεί και ο ΦΠΑ Ιανουαρίου από τις ΑΕ. και τις ΕΠΕ, καθώς και ο ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχει-ρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες του τελευταίου τριμήνου του 2014. Η πορεία πάντως των εσόδων κάνει τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών να αισιοδοξούν ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί το επόμενο διάστημα και οι στόχοι που έχουν τεθεί να υπερκαλυφθούν, από τη στιγμή μάλιστα που θα τεθεί σε εφαρμογή και η νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 100 δόσεων.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στόχος, ο οποίος όμως έχει επί της ουσίας εγκα-ταλειφθεί, με βάση την τελευταία συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου.Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι ο στόχος για το πρωτο-γενές πλεόνασμα του 2015 θα καθοριστεί με βάση και τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης του έτους ο οποίος αναμέ-νεται τελικά να είναι χαμηλότερος από την αρχική πρόβλε-ψη για 2,9%.Το «πράσινο φως» για να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, αναμένει σήμερα η κυβέρνηση από το Eurogroup.Οι σχετικές διατάξεις είναι ήδη έτοιμες και τα στελέχη του

υπουργείου Οικονομικών αναμένουν την εντολή ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση του σχεδίου, πρωταρ-χικός στόχος του οποίου είναι να συνδράμει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.Ευελπιστούν δε ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό ανάχωμα στην «έκρηξη» των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία ήδη ξεπερνούν τα 76 δισ. ευρώ, έκτων οποίων όμως εισπράξιμα θεωρούνται μόνο τα 9 δισ. ευρώ.- Εξόφληση των οφειλομένων σε τρεις φάσεις Το εν λόγω σχέδιο, με βάση και το τελευταίο «λίφτινγκ» που έχει γίνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους ουσιαστικά σε τρεις φάσεις.Η πρώτη θα αφορά τους φορολογούμενους που επιθυμούν και μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο του χρέους τους έως το τέλος Μαρτίου, παίρνοντας ως bonus τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν το αρχικό χρέος είναι 1.000 ευρώ και οι προσαυξήσεις επίσης 1.000 ευρώ και εξο-φληθεί στο σύνολο της η αρχική οφειλή, σβήνει αυτόματα και το όλο το ποσό των προσαυξήσεων.Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικά να εξο-φλείται το 50%, ή όποιο άλλο ποσοστό της αρχικής οφειλής, με αντίστοιχη μείωση και των προσαυξήσεων.Η ανωτέρω δυνατότητα θα ισχύει ουσιαστικά και στη δεύτε-ρη φάση η οποία, εκτός απρόοπτου, θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Απριλίου, οπότε οι υπόχρεοι θα μπορούν να εξο-φλούν κάποιο μέρος της αρχικής οφειλής και να διαγράφε-ται αυτόματα ισόποσο τμήμα των προσαυξήσεων.Η τρίτη φάση της ρύθμισης θα προβλέπει ότι όλοι οι οφει-λέτες θα μπορούν, έως το τέλος Μαΐου, να αποπληρώσουν το χρέος τους σε έως 100 δόσεις.Επισημαίνεται ότι και σε αυτή τη φάση θα προβλέπεται δι-αγραφή προσαυξήσεων αλλά σε μικρότερα ποσοστά από τις δύο παραπάνω επιλογές.Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι οφειλέτες που θα αξιοποιή-σουν κάποια από τις δύο πρώτες επιλογές θα μπορούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά χωρίς να δικαιούνται διαγραφή προσαυ-ξήσεων.Ειδικότερα η νέα ρύθμιση, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», θα προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής: - Κατάργηση του ορίου ενός εκατομμυρίου ευρώ πάνω από το οποίο δεν μπορούσε να ενταχθεί κάποιος στις 100 δό-σεις.- Κατάργηση του ορίου των 15.000 ευρώ που περιόριζε τις δόσεις σε 72.- Το ελάχιστο ποσό της δόσης περιορίζεται σε 20 ευρώ από τα 50 ευρώ. Η δόση θα περιορίζεται σε 10 ευρώ ανά εφορία, για όποιον έχει οφειλές σε περισσότερες εφορίες.- Θεσπίζεται κλίμακα για ρύθμιση από 2 έως 5 δόσεις με την οποία θα διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων.- Μέχρι 5.000 ευρώ η ρύθμιση θα είναι άτοκη, ενώ από αυτό το όριο και πάνω μπαίνει επιτόκιο 3%.- Παραμένει η υποχρέωση εκπλήρωσης των τρεχουσών

Page 8: Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2015/03... · λογίας (ΕΜΑΕΤ) προγραμματίζει

N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

υποχρεώσεων από 1η Φεβρουαρίου.- Αναστέλλονται τα εισπρακτικά μέτρα για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία για όσους έχουν αποδεδειγμένα μηδε-νικό εισόδημα. Η αναστολή που θα αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα θα ισχύει για 12 μήνες.- Καταργούνται οι προσαυξήσεις 10%-30% που επιβάλλονταν σε όσους καθυστερούσαν να πληρώσουν φόρους για χρονι-κό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών έως και δύο ετών.- Οι δώδεκα πρόνοιες της νέας κλίμακας- Η νέα κλίμακα που θα ισχύει για τη ρύθμιση των χρεών σε 100 δόσεις, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, θα έχει ως εξής: 1. Εφάπαξ: Απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.2. Από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.3. Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.4. Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.5. Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.6. Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.7. Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.8. Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.9. Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.10. Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.11. Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.12. Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ | Σελίδα 1-8-10 | 09/03/2015

Δημοψήφισμα και σε δεύτερο πλάνο εκλογές βρίσκονται πάνω στο τραπέζι του κυβερνητικού σχεδιασμού για την περίπτωση που οι εταίροι-δανειστές μπλοκάρουν την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο απαιτήσεων γύρω από την ελληνική κυβέρνηση.Το χαρτί του δημοψηφίσματος, σε περίπτωση που τραβηχτεί ως μια μορφή «πολιτικής πρωτοβουλίας» από το Μέγαρο Μα-ξίμου, δεν θα αφορά ασφαλώς κάποιο ερώτημα για την πα-ραμονή ή όχι της χώρας στο ευρώ. Εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας καταλήξει στη λύση του δημοψηφίσματος θα καλέσει τον ελληνικό λαό να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι την ένταξη της χώρας σε ένα νέο πρόγραμμα όπως το περιγράφουν οι δα-νειστές μας προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη ρευστότητα. Το πιο προωθημένο σενάριο των εκλογών υπάρχει ως σκέψη, προς το παρόν όμως δεν έχει θερμούς υποστηρικτές.Το τηλεφώνημα Τσίπρα - Ντράγκι το απόγευμα του Σαββάτου, δύο ημέρες πριν από το σημερινό κρίσιμο Eurogroup και ενώ έβλεπε το φως της δημοσιότητας συνέντευξη του εκτε-λεστικού συμβούλου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ με την οποία απέκλειε την πιθανότητα χρηματοδότησης της Ελλάδας, δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο.Ο πρόεδρος της ΕΚΤ φέρεται ότι επέδειξε δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης και εμφανίστηκε να προβλη-ματίζεται από πληροφορίες με βάση τις οποίες ο υπουργός Οικονομικών έχει πει σε ευρωπαϊκούς κύκλους ότι θα προ-καλέσει default στην ΕΚΤ. Όπως ήταν φυσικό ο Πρωθυπουρ-γός αρνήθηκε ως αβάσιμες τέτοιες πληροφορίες και τόνισε

στον συνομιλητή του ότι η κυβέρνησή του σέβεται τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ωστόσο «δεν πρέπει να υπόκειται σε πολιτικές πιέσεις».Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, επι-σήμανε στον Μάριο Ντράγκι ότι η ΕΚΤ ως αυτόνομος οργανι-σμός πρέπει να αντιμετωπίζει το ίδιο την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν υπουργός Οικονομικών είναι ο Στουρνάρας, ο Χαρδούβε-λης ή ο Βαρουφάκης. Σαφής υπαινιγμός πως ο επικεφαλής της ΕΚΤ επηρεάζεται αρνητικά από άλλους πολιτικούς παρά-γοντες όσον αφορά την παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη στο τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών.Άλλωστε και η Αθήνα ήδη από την περασμένη Πέμπτη έδειξε την ενόχλησή της για τις αποφάσεις της ΕΚΤ στην Κύπρο, που εξαιρούσαν την ελληνική οικονομία από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μέσω δηλώσεων του αντιπροέδρου της Γιάννη Δραγασάκη. «Εμείς τιμούμε τη συμφωνία, ας την τιμήσουν και οι εταίροι μας» είχε πει χαρακτηριστικά.Η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής και περιμένει τα απο-τελέσματα του σημερινού Eurogroup για να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δεν θα προτρέξει σε εκτιμήσεις θεωρώντας ότι πρέπει να δει τις τελικές αποφάσεις των δανειστών μας και μέχρι ποιου σημείου προτίθενται να κρατούν την Ελλάδα στον αναπνευστήρα.Ωστόσο με κομψό τρόπο και με αφορμή ένα «ατύχημα» που συνδυάστηκε με τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών στην ιταλική «Corriere della Sera», εμμέσως πλην σαφώς παραδέχτηκε χθες ότι στις σκέψεις της βρίσκεται για παν ενδεχόμενο και το δημοψήφισμα. Κυβερνητικές πηγές σχολί-αζαν ότι ουδέποτε ο υπουργός είπε ότι θα γίνει δημοψήφισμα για το ευρώ στη χώρα, τονίζοντας πως «η λέξη ευρώ είναι προσθήκη του δημοσιογράφου γι' αυτό και υπάρχει σε πα-ρένθεση». Ανέφεραν επίσης ότι πρόκειται για δηλώσεις και διευκρινίσεις που αλλάζουν τελείως το νόημα των απαντή-σεων, κάτι που συνέβη και με τη συγκεκριμένη συνέντευξη Βαρουφάκη.Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών με επεξηγηματική ανακοί-νωση διευκρινίζει ότι ο υπουργός στο συνέδριο που συμμε-τείχε στη Βενετία μετά του ομολόγου του Παντουάν απαντώ-ντας σε ερώτημα επανέλαβε την πάγια άποψη της ελληνικής κυβέρνησης ότι η θέση της χώρας στην ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη και οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή σχεδιασμός εναντιώνεται στα συμφέροντα της Ελλάδας. Μάλιστα στη συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα όταν ρωτήθηκε «ναι, αλλά τι θα κάνετε αν απορριφθούν όλες σας οι προτάσεις;» ο υπουργός απάντησε πως όπως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουρ-γός, «εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τις καρέκλες - αν χρειαστεί, αν βρεθούμε μπροστά σε αδιαλλαξία, θα καταφύγουμε στον ελληνικό λαό είτε με εκλογές είτε με δημοψήφισμα» προφα-νώς σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως σχολιάζει το υπουργείο Οικονομικών.