of 1 /1
5. KRIŽANJE "INDUSTRIJSKA ZONA 1" ST. 5+040,77 B1 B2 B5 B6 B7 B9 B10 B3 A7 A10 B15 B14 B13 B12 A11 A8 A5 A16 A14 A17 A6 A9 A12 A1 A13 B8 A15 B19 A2 B19 A4 A18 A18 A18 A18 A19 A18 B20 A19 A19 A19 A19 B20 A19 A19 A18 B19 B16 B18 B17 B20 B20 B20 B19 B19 B20 B20 B20 B20 B20 B4 B11 N 3 x 50 3 x 50 2 x 50 3 x 50 3 x 50 3 x 50 3 x 75 2 x 50 3 x 50 2 x 75 2 x 50 3 x 75 2 x 50 4 x 110 4 x 50 3 x 75 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 110 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 3 x 75 2 x 50 4 x 75 4 x 50 3 x 75 2 x 50 3 x 75 2 x 50 3 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 50 3 x 50 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 4 x 75 4 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 3 x 50 2 x 50 2 x 50 3 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 3 x 75 4 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 50 3 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 4 x 75 4 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 3 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 2 x 75 2 x 50 2 x 50 kazalo planirana mreza postojeæa mreza A3 TRAJEKTNI TERMINAL ZADAR URBANISTIÈKI PLAN UREÐENJA mj 1:2000 kazalo granica obuhvata terminali integralnog prometa poslovni park (zona gradnje) javne zelene površine zaštitne zelene površine TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA MJ 1:2000 SPOMENIK GRADITELJSKE BAŠTINE list 2.5. ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD ZADAR URBANISTIÈKI PLAN UREÐENJA TRAJEKTNOG TERMINALA - ZADAR Naziv kartografskog prikaza: TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA Broj kartografskog prikaza: PRAVNA OSOBA /TIJELO KOJE JE IZRADILO PLAN: Program mjera za unapreðenje stanja u prostoru /službeno glasilo/: Glasnik grada Zadra br. 11/95, 5/97, 3/00 Odluka predstavnièkog tijela o donošenju plana /službeno glasilo/: Glasnik Grad Zadra br.7/00 JAVNA RASPRAVA (datum objave): 20.ožujka,1997 Javni uvid održan od: 26. ožujka, 1997. do: 11. travnja, 1997 Peèata tijela odgovornog za provoðenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provoðenje javne rasprave: Suglasnost na plan prema èlanku 24 i 26b Zakona o prostornom ureðenju (NN br.30/94 i 68/98) broj suglasnosti klasa: 350-01/00-01/259 datum: Zadar, 5. srpnja, 2000. Peèat pravne osobe /tijela koje je izradilo plan/: Odgovorna osoba: KOORDINATOR PLANA: STRUÈNI TIM U IZRADI PLANA: Peèat predstavnièkog tijela: Predsjednik predstavnièkog tijela: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Peèat nadležnog tijela: "MARINAPROJEKT"d.o.o.-ZADAR I "ZAVOD ZA PROSTORNO UREÐENJE"-ZADAR Zdravko Livakoviæ d.i.g. Davor Aras prof. Mjerilo kartografskog prikaza: 1:2000 LIST BR.2.5. NIVES KOZULIÆ d.i.a. RENATA ÈOBRNIÆ d.i.a. ANÐELKO SLADIÆ d.i.p. VLADIMIR MAGAŠ d.i.g. VENCI BUTIÆ i.e. DR. EMIL HILJE NIKOLA BAŠIÆ d.i.a. postojeæe proizvodne i uslužne djelatnosti

E:ZADAR2-LIST2.5.TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA Model (1)

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of E:ZADAR2-LIST2.5.TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA Model (1)

E:ZADAR2-LIST2.5.TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA Model (1)3 x
2 x
11 0
2 x
5 0
2 x
2 x
2 x 50
2 x 50
2 x
2 x
2 x
3 x 75
2 x 50
2 x
2 x 50
2 x 50
2 x
3 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x 5
2 x 50
4 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
kazalo
Naziv kartografskog prikaza:
PRAVNA OSOBA /TIJELO KOJE JE IZRADILO PLAN:
Program mjera za unapreðenje stanja u prostoru /slubeno glasilo/:
Glasnik grada Zadra br. 11/95, 5/97, 3/00
Odluka predstavnièkog tijela o donošenju plana /slubeno glasilo/:
Glasnik Grad Zadra br.7/00
JAVNA RASPRAVA (datum objave):
20.oujka,1997
Javni uvid odran od: 26. oujka, 1997. do: 11. travnja, 1997
Peèata tijela odgovornog za provoðenje javne rasprave:
Odgovorna osoba za provoðenje javne rasprave:
Suglasnost na plan prema èlanku 24 i 26b Zakona o prostornom ureðenju (NN br.30/94 i 68/98)
broj suglasnosti klasa: 350-01/00-01/259 datum: Zadar, 5. srpnja, 2000.
Peèat pravne osobe /tijela koje je izradilo plan/: Odgovorna osoba:
KOORDINATOR PLANA:
Peèat predstavnièkog tijela: Predsjednik predstavnièkog tijela:
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:
Peèat nadlenog tijela:
Zdravko Livakoviæ d.i.g.
Davor Aras prof.
NIVES KOZULIÆ d.i.a.
RENATA ÈOBRNIÆ d.i.a.
ANÐELKO SLADIÆ d.i.p.
VLADIMIR MAGAŠ d.i.g.
VENCI BUTIÆ i.e.
DR. EMIL HILJE
NIKOLA BAŠIÆ d.i.a.