37
Ez is a Ez is a főváros” főváros” Tömegrendezvénye Tömegrendezvénye k rendkívüli k rendkívüli időjárás időjárás Tatorján István pv. ezredes

„Ez is a főváros”

  • Upload
    sanam

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Ez is a főváros”. Tömegrendezvények rendkívüli időjárás. Tatorján István pv. ezredes. „Ez is a főváros”. 2006. Augusztus 20. Tatorján István pv. ezredes. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: „Ez is a főváros”

„„Ez is a főváros”Ez is a főváros”

TömegrendezvéTömegrendezvények rendkívüli nyek rendkívüli

időjárásidőjárásTatorján István pv. ezredes

Page 2: „Ez is a főváros”

„„Ez is a főváros”Ez is a főváros”

2006. 2006. Augusztus 20.Augusztus 20.

Tatorján István pv. ezredes

Page 3: „Ez is a főváros”
Page 4: „Ez is a főváros”

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint Budára 21.05-kor tájékoztatása szerint Budára 21.05-kor ért a vihar több mint 100 km/h ért a vihar több mint 100 km/h sebességgel. Mintegy 15-20 perc alatt sebességgel. Mintegy 15-20 perc alatt vonult át a fővároson ez alatt 7-8 mm vonult át a fővároson ez alatt 7-8 mm csapadék esett.csapadék esett.

Becslések szerint a vihar Becslések szerint a vihar ideje alatt a tűzijáték ideje alatt a tűzijáték helyszínein mintegy 1 helyszínein mintegy 1 millió ember millió ember tartózkodott.tartózkodott.

Page 5: „Ez is a főváros”

HÍR TV2006. augusztus. 21.

01.30

Page 6: „Ez is a főváros”

Fel nem robbant pirotechnikai eszközöket keresnek a Fel nem robbant pirotechnikai eszközöket keresnek a tűzszerészek. A Lánchíd, Gellért-tér, az Alagút és a tűzszerészek. A Lánchíd, Gellért-tér, az Alagút és a Hegyalja út egy része lezárásra került a keresés miatt.Hegyalja út egy része lezárásra került a keresés miatt.

Nem 1, hanem több hajó is összeütközött és felborult a Nem 1, hanem több hajó is összeütközött és felborult a Dunán.Dunán.

A pánik miatt nagyon sok gyerek elsodródott szülei A pánik miatt nagyon sok gyerek elsodródott szülei mellől.mellől.

A Viharra az OMSZ már kora este figyelmeztetett.A Viharra az OMSZ már kora este figyelmeztetett. Vácról, Dunakesziről, Nógrád megyéből kellett a Vácról, Dunakesziről, Nógrád megyéből kellett a

mentőszolgálatnak segítséget hívni a sérültek ellátására.mentőszolgálatnak segítséget hívni a sérültek ellátására.

Page 7: „Ez is a főváros”

A Keleti pu. –nál több ablak a homlokzat elé A Keleti pu. –nál több ablak a homlokzat elé zuhant. Sérülés nem történt.zuhant. Sérülés nem történt.

A mentővel kórházba szállított sérültek száma 90 A mentővel kórházba szállított sérültek száma 90 főnél is több. Ebből 30 súlyos sérült, de többen főnél is több. Ebből 30 súlyos sérült, de többen „lábon” mentek be a kórházba, főleg fej- és „lábon” mentek be a kórházba, főleg fej- és koponyasérülésekkel.koponyasérülésekkel.

A tűzoltókhoz több 1000 riasztás érkezett, A tűzoltókhoz több 1000 riasztás érkezett, várhatóan reggelre végeznek a mentéssel.várhatóan reggelre végeznek a mentéssel.

A tűzijáték megkezdése után kitört vihar több A tűzijáték megkezdése után kitört vihar több működésbe nem lépett bombát sodort a házak közé.működésbe nem lépett bombát sodort a házak közé.

Page 8: „Ez is a főváros”

A kormányszóvivő nem tudott érdemben A kormányszóvivő nem tudott érdemben információt adni arról, hogy a kormánynak volt-információt adni arról, hogy a kormánynak volt-e terve az ilyen katasztrófa esetére.e terve az ilyen katasztrófa esetére.

Az OBSI- be 55 főt szállítottak be, főleg fej-és Az OBSI- be 55 főt szállítottak be, főleg fej-és koponyasérülteket. A Péterfy kórházban közel koponyasérülteket. A Péterfy kórházban közel 100 főt kezelnek, főleg súlyos sérülteket.100 főt kezelnek, főleg súlyos sérülteket.

A 104 Mentők, 105 Tűzoltók számát hagyják A 104 Mentők, 105 Tűzoltók számát hagyják hosszan csörögni, felveszik.hosszan csörögni, felveszik.

A főpolgármester összehívta a VÉB rendkívüli A főpolgármester összehívta a VÉB rendkívüli ülését.ülését.

Page 9: „Ez is a főváros”

A kialakult kaotikus állapotról sem a A kialakult kaotikus állapotról sem a tűzoltók, sem a rendőrség nem tud pontos tűzoltók, sem a rendőrség nem tud pontos információval szolgálni.információval szolgálni.

Hárman meghaltak, köztük egy gyerek, Hárman meghaltak, köztük egy gyerek, 240-en megsérültek.240-en megsérültek.

A viharban több kishajó összeütközött a A viharban több kishajó összeütközött a Dunán.Dunán.

Hétfőn még közlekedési nehézségek Hétfőn még közlekedési nehézségek várhatók.várhatók.

Page 10: „Ez is a főváros”

Leszakadt a Népligeti autóbusz pályaudvar Leszakadt a Népligeti autóbusz pályaudvar teteje is. Személyi sérülés nem történt, a teteje is. Személyi sérülés nem történt, a várakozó gépjárművek megrongálódtak.várakozó gépjárművek megrongálódtak.

Vihar miatt több helyen leszakadtak a felső Vihar miatt több helyen leszakadtak a felső vezetékek, ezért nem jár több villamos (3-as, vezetékek, ezért nem jár több villamos (3-as, stb.) 70, 74, 78-as trolibusz sem.stb.) 70, 74, 78-as trolibusz sem.

Gyurcsány Ferenc holnap reggel a végleges Gyurcsány Ferenc holnap reggel a végleges információk ismeretében reagál az információk ismeretében reagál az eseményekre.eseményekre.

Page 11: „Ez is a főváros”

A 2006. augusztus 20-A 2006. augusztus 20-án este kialakult án este kialakult rendkívüli időjárás rendkívüli időjárás okozta károk miatt Dr. okozta károk miatt Dr. Demszky Gábor Demszky Gábor főpolgármester 23.00. főpolgármester 23.00. órára rendkívüli órára rendkívüli Védelmi Bizottsági Védelmi Bizottsági ülést hívott össze.ülést hívott össze.

Page 12: „Ez is a főváros”

az életveszély az életveszély elhárításaelhárítása

Fő feladatként Fő feladatként jelentkezett:jelentkezett:

esetleges sérültek esetleges sérültek kimenekítésekimenekítéseközlekedési akadályok közlekedési akadályok megszüntetésemegszüntetése

főútvonalak járhatóvá főútvonalak járhatóvá tételetétele

tömegközlekedés tömegközlekedés zavartalanságának biztosításazavartalanságának biztosítása

Page 13: „Ez is a főváros”

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság: több mint 200 fővel végezte az életveszély elhárítását, a sérült tetőszerkezetek megerősítését, a kidőlt fák elszállítását, darabolását. 86 gépjárműből 53 vett részt a mentésben, a többi ügyeletes tűzvédelmi feladatot látott el.A FKF RT.: több mint 400 fővel közel 60 gépjárművel biztosította a közlekedési útvonalak akadály-mentesítését, a nézők által hátrahagyott hulladék elszállítását.

A BKV Zrt.: 5 speciális gépjárművel állította helyre a sérült felsővezeték-szakaszokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság: megerősített szolgálat tevékenykedett, több mint 50 útkereszteződésben meghibásodott jelzőlámpák miatt rendőri forgalomirányításra volt szükség.

Page 14: „Ez is a főváros”

TAPASZTALATOKTAPASZTALATOK

Hiányos kommunikáció, Hiányos kommunikáció, riasztásriasztásEmberi Emberi felelőtlenségfelelőtlenség

Pánik, kiszámíthatatlan Pánik, kiszámíthatatlan helyzethelyzetA kihangosítás A kihangosítás hiányosságahiányosságaKiürítési tervek Kiürítési tervek hiányahiánya

Egyszemélyi felelős Egyszemélyi felelős hiányahiánya

2174/2006. (X. 17.) Korm. 2174/2006. (X. 17.) Korm. határozathatározat

Határozott, operatív mentés, Határozott, operatív mentés, helyreállításhelyreállítás

Lakosság felkészítés, Lakosság felkészítés, tájékoztatástájékoztatás

Page 15: „Ez is a főváros”

2006. 2006. Szeptember 18.Szeptember 18.

„„Ez is a főváros”Ez is a főváros”

Page 16: „Ez is a főváros”
Page 17: „Ez is a főváros”

2006. Október 2006. Október

23.23.

„„Ez is a főváros”Ez is a főváros”

Page 18: „Ez is a főváros”

2106/2005. (VI. 6.) Korm. 2106/2005. (VI. 6.) Korm. határozathatározat

1. A Kormány a) a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei, hivatalos

állami ünnepe (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a);

b) a nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezés (május 9-e és május utolsó vasárnapja - a Magyar Hősök Emlékünnepe, június 16-a és október 6-a - nemzeti gyásznap, november 4-e), valamint

c) az Európai Unióhoz történt csatlakozás évfordulója és más kiemelkedő fontosságú esemény

központi állami rendezvényeinek (a továbbiakban együtt: központi rendezvény) összehangolt előkészítése és lebonyolítása érdekében az érintett miniszterek feladatait a következők szerint határozza meg………

Page 19: „Ez is a főváros”

2174/2006. (X. 17.) Korm. határozat

Az operatív irányító felelős a Kormány által jóváhagyott ünnepi rendezvény programjának a jogszabályok, az államirányítás egyéb jogi eszközei, valamint a hatósági előírások szerinti előkészítéséért és megvalósításáért, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény és más elháríthatatlan ok esetén a rendezvény helyszínének, programpontjainak módosításáért, továbbá - az érintett hatóságok hatáskörének sérelme nélkül - a rendezvény elhalasztására vagy megszakítására irányuló döntés meghozataláért.

Page 20: „Ez is a főváros”

OPERATÍV TÖRZSOPERATÍV TÖRZS

Az operatív törzs a lebonyolítás során folyamatos ügyeleti szolgálatot lát el, ennek során kapcsolatot tart a helyszínen közreműködő, a veszély megelőzésére és elhárítására hatáskörrel rendelkező szervekkel, elemzi és értékeli a helyszínről beérkező információkat és a kockázatokra vonatkozó jelzéseket, intézkedik a helyszínen nem rendezhető problémák megoldására, indokolt esetben a program egyes elemeinek vagy egészének elhalasztására, illetve megszakítására.

Tömegrendezvény szervezése esetén az operatív irányító munkáját operatív törzs segíti.

Az operatív törzs feladata a program biztonságos megvalósításának előmozdítása, a vállalkozási szerződésben a rendezvény biztonságos lebonyolítására vonatkozó előírások betartása, tervek megfelelőségének ellenőrzése, és intézkedés a hiányosságok kiküszöbölésére.

Page 21: „Ez is a főváros”

OPERATÍV TÖRZSOPERATÍV TÖRZS•MeH Operatív irányító•Országos Rendőr-főkapitányság•Budapesti Rendőr-főkapitányság•ORFK Köztársasági Őrezred•ORFK Rendészeti Biztonsági Szolgálat•Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság•Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság•Nemzetbiztonsági Hivatal•Országos Mentőszolgálat•Országos Meteorológiai Szolgálat•In-Kal Security 2000 Kft.•Vállalkozó képviselője

Page 22: „Ez is a főváros”

ELKÉSZÍTENDŐ TERVEKELKÉSZÍTENDŐ TERVEK

•Az 1956 évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezendőállami ünnepségsorozat programterve•Biztosítási terv•Tömegközlekedési terv•Egészségügyi és mentési terv•Meteorológiai melléklet•Tűzoltósági terv•Evakuálási terv•Polgári védelmi terv

Page 23: „Ez is a főváros”

a biztonságért felelős szervek informálása céljából a rendezvény helyszínenkénti részletes programja és lebonyolításának pontos időbeli ütemezése

AZ AZ ÜNNEPIÜNNEPI NAP NAP PROGRAMJAPROGRAMJA

Page 24: „Ez is a főváros”

a rendezvény pontos helyszínrajza, a megközelítési és menekülési útvonalak megjelölése, útvonalbiztosítás, a rendezvény szektorai, a kordonok, a kordonokon nyitott áteresztő pontok, a színpad és a különböző programelemek elhelyezkedése, a rendezvényen résztvevők tájékoztatásának módja, híradóbiztosítás (a lebonyolításért és a biztonságért felelős szervek közötti kommunikációs csatornák, eszközök), a kiürítési terv (kiürítés-számítás, az egyes szektorok menekülési útvonalai, a szektorok kiürítéséért felelős biztonsági őrök elhelyezkedése)

BIZTONSÁGI ÉS HELYSZÍNI BIZTONSÁGI ÉS HELYSZÍNI KÖZLEKEDÉSI TERVKÖZLEKEDÉSI TERV

Page 25: „Ez is a főváros”

HELYSZÍNRAJZOHELYSZÍNRAJZOKK

Nyitott Múzeum ’56 — Városháza park Állami lobogó felvonása

Page 26: „Ez is a főváros”

BIZTOSÍTÁSI TERVBIZTOSÍTÁSI TERV

In-Kal részéről biztosításban résztvevőkIn-Kal részéről biztosításban résztvevők

Várható közönségszámokVárható közönségszámok

KapcsolattartásKapcsolattartás rendjerendje

A biztosításban résztvevő tagállomások A biztosításban résztvevő tagállomások hívószámaihívószámai

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a civil Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a civil biztonsági szolgálat teendőibiztonsági szolgálat teendői

Biztosításban résztvevő szervek, szervezetekBiztosításban résztvevő szervek, szervezetek

Page 27: „Ez is a főváros”

EVAKUÁLÁSI TERVEKEVAKUÁLÁSI TERVEK

Page 28: „Ez is a főváros”

EGÉSZSÉGÜGYI TERVEGÉSZSÉGÜGYI TERV

a mentőjárművek, 50 ezer főnél nagyobb a mentőjárművek, 50 ezer főnél nagyobb létszámú rendezvény esetében pedig az létszámú rendezvény esetében pedig az oxyológiai ambulancia elhelyezéseoxyológiai ambulancia elhelyezése

Page 29: „Ez is a főváros”

EseményEsemény Várható létszámVárható létszám MentőügyeletMentőügyelet

Vegyi bontású Vegyi bontású illemhely napi illemhely napi feltöltéssel és feltöltéssel és tisztítással dbtisztítással db

Lengyel térszínházi produkció Lengyel térszínházi produkció okt. 21-21. okt. 21-21. Előadások naponta 19:00-Előadások naponta 19:00-20:1520:15

1000 fő/nap1000 fő/nap 1 db esetkocsi1 db esetkocsi 1212

Budapest '56 Szabadság szalag Budapest '56 Szabadság szalag okt. 21-23.okt. 21-23. 2000 fő/nap2000 fő/nap

1 db esetkocsi 1 db esetkocsi 1 db 1 db

mentőkocsmentőkocsii

2424

Nyitott Múzeum Nyitott Múzeum Corvin köz Corvin köz okt. 21-23. okt. 21-23.

1000 fő/nap1000 fő/nap 1 db esetkocsi1 db esetkocsi 1212

Nyitott Múzeum Nyitott Múzeum Városháza park Városháza park okt. 21-nov. 3.okt. 21-nov. 3.

1000 fő/nap1000 fő/nap 1 db esetkocsi1 db esetkocsi 1212

Forradalmi Emlékpont Forradalmi Emlékpont Corvin köz Corvin köz okt.21-okt. 23.okt.21-okt. 23.

500 fő/nap500 fő/nap1 db 1 db

mentőkocsmentőkocsii

66

EGÉSZSÉGÜGYI EGÉSZSÉGÜGYI TERVEKTERVEK

Page 30: „Ez is a főváros”

16:00 – kb. 22:00 h–ig (Szabadság Fényei a Parlamentnél). A helyszínen lévő mentőegységek az alábbiakkal bővülnek ki. Kiállási helyüket a koordinátor határozza meg a szervezőkkel történt előzetes egyeztetést követően.

2 db rohamkocsi 5 db esetkocsi 8 db ONE 5x3 fős gyalogőrség Oxyológiai ambulancia: (TBE) Személyzet: 1 fő szakorvos (mentésvezető), 1 fő mentőtiszt

(koordinátor), 4 fő ápoló. Felszereltség: oxyológiai ellátás biztosításához szükséges eszközök és műszerek. Elhelyezés: az egyeztetett terv szerint.

Tömeges megbetegedések, balesetek ellátására 3 sebesült gyűjtőhely kerül kijelölésre.

A betegek gyógyintézeti elhelyezése az érvényben lévő ügyleti kiírásnak megfelelően történik.

A rendezvény szervezői és a mentésirányítás között folyamatos rádió és telefonkapcsolat biztosítandó.

MENTÉSI TERVMENTÉSI TERV

Page 31: „Ez is a főváros”

a rendezvény megkezdését megelőzően és a rendezvényről történő távozáskor a tömeg által igénybe vehető tömegközlekedési járatok elhelyezkedése, járatsűrűsége és kapacitása;

TÖMEGKÖZLEKEDÉSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI TERVTERV

Page 32: „Ez is a főváros”

KÖZLEKEDÉSI TERVKÖZLEKEDÉSI TERVRendezvény megnevezése

Helyszín Tömegközlekedés Kapacitás, férőhely (szükség esetén

bővíthető)Magyar Köztársaság

Lobogójának felvonása, koszorúzás

Kossuth tér 2-es villamos 1680 Fő/ óránként irányonként

15-ös autóbusz 510 Fő/ óránként irányonként

70-es trolibusz 578 Fő/ óránként

78-as trolibusz 578 Fő/ óránként

M2-es Metró 16440 Fő/ óránként irányonként

Koszorúzás Batthyány örökmécses

2-es villamos 1680 Fő/ óránként irányonként

15-ös autóbusz 510 Fő/ óránként irányonként

70-es trolibusz 578 Fő/ óránként

78-as trolibusz 578 Fő/ óránként

M2-es Metró 16440 Fő/ óránként irányonként

Page 33: „Ez is a főváros”

TŰZOLTÓSÁGI TERV

Page 34: „Ez is a főváros”

2. helyszín

600 méteres kör

VFCS

település

VFCS

település

1. helyszín

ÖTM OKF KIG Települési hely: MEH parkoló, Kossuth tér

Javasolt intézkedések:

•lezárandó 600 méter sugarú kör•a helyszínek, illetve a VFCS gépjármű –szél irányától függő- települési helyei.• Javasoljuk a rendezvények lebonyolítása idejére a fent említett gépház biztonságos üzemeltetése érdekében rendőri erők kerüljenek bevonásra.

Városligeti Műjégpálya A létesítményben összesen 5800 kilogramm veszélyes anyag (ammónia) található. Az ammónia tárolására szolgáló gépházban ammóniaérzékelők vannak telepítve, melynek segítségével egy esetleges ammóniaömlés esetén a vészszellőzés automatikusan beindul. A gépház felügyeletét három váltásban 2-2 fő hűtőgépész látja el.

POLGÁRI VÉDELMI TERV

Page 35: „Ez is a főváros”

A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek közrendvédelmi feladatokban való részvételének szabályairól jogszabályok nem rendelkeznek. A polgári védelmi feladatokat a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. Törvény, a polgári védelmi szervezetek létrehozásának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait az 55/1997. (X. 21.) BM rendelet határozza meg.

A Pvtv.-ben taxatív módon felsorolt polgári védelmi feladatok között nem található olyan feladat, amely a polgári védelmi szervezetek közrendvédelmi feladatokban való közreműködését határozná meg.

Page 36: „Ez is a főváros”

Az 55/1997. (X. 21.) BM R. – hasonlóan a Pvtv.-ben foglaltakhoz – nem rendelkezik a rendfenntartásban való közreműködés kötelezettségéről. Figyelemmel a R. 20.§-ára, a polgári védelmi szervezetek alkalmazása különösen akkor indokolt, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, valamint a lakosság és az anyagi javak védelméhez. A R. konkrétan nevesíti, melyek a „más szervek”, azonban a rendőrséget, mint a közrendvédelemért és közbiztonságért elsődlegesen felelős szervet nem említi. A fentiekben foglaltak is alátámasztják, hogy a polgári védelmi szervezetek rendfenntartási feladatokban még közreműködőként sem vesznek részt.

Page 37: „Ez is a főváros”

az említett jogszabályok konkrétan meghatározzák a polgári védelmi szervezetek feladatait, valamint alkalmazásuk lehetőségeit. Mivel ezek között nem szerepel a rendfenntartásban való közreműködés, ezért a fenti szabályozás nem teszi lehetővé a polgári védelmi szervezetek e célokra való igénybevételét, valamint feladataik végrehajtásához szükséges és lebiztosított technikai eszközeik alkalmazását