of 17 /17
EXPRESAR GUSTOS Los PRONOMBRES del OBJETO INDIRECTO Zájmena předmětu nepřímého ve 3. pádě (přízvučná a nepřízvučná) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

EXPRESAR GUSTOS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EXPRESAR GUSTOS. Los PRONOMBRES del OBJETO INDIRECTO Zájmena předmětu nepřímého ve 3. pádě (přízvučná a nepřízvučná). Popis:. Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů následuje procvičení. Po kliknutí se objeví správné řešení. Nabídnutý text se přesune na správné místo. EXPRESAR GUSTOS. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

EXPRESAR GUSTOS

Los PRONOMBRES del OBJETO INDIRECTO

Zájmena předmětu nepřímého ve 3. pádě (přízvučná a nepřízvučná)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785.

Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

PROJEKT MŠMT

Název projektu školy Vybavení odborných učeben moderními technologiemi

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0432

Anotace El verbo GUSTAR

Klíčová slova Me gusta, le, nos encanta, …

Předmět Španělský jazyk

Autor Mgr. Eva Šimonková

Jazyk Španělský jazyk

Druh učebního materiálu Prezentace, výklad, pracovní list

Potřebné pomůcky PC, interaktivní tabule

Cílová skupina Žáci střední školy

Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace, procvičení

Zdroje Seznam viz poslední strana

Popis:Po vysvětlení problematiky a uvedení

příkladů následuje procvičení.Po kliknutí se objeví správné řešení.

Nabídnutý text se přesune na správné místo.

EXPRESAR GUSTOS

Sloveso GUSTAR

- líbit se, mít rád, rád dělat, chutnat- pravidelné sloveso (gusto, gustas, …)- Nejčastěji se vyskytuje ve 3. osobě

jednotného nebo množného čísla.- Následuje vyjádření „míry obliby“.

ME ENCANTAME GUSTA MUCHOME GUSTA BASTANTEME GUSTANO ME GUSTA MUCHONO ME GUSTANO ME GUSTA NADA

- Tvar GUSTA použijeme před podstatným jménem v jednotném čísle a před infinitivem.

- „Me gusta la música.“- „Me gusta cantar.“

- Tvar GUSTAN použijeme před podstatným jménem v množném čísle.

- „Me gustan los libros.“

Sloveso GUSTAR stojí VŽDY se zájmenem předmětu nepřímého (osobní zájmeno ve 3. pádě). A naopak tato zájmena stojí VŽDY pouze se slovesem.

ME mně NOS nám

TE tobě OS vám

LE jemu LES jim

jí Vám

Vám

Zájmeno vyjadřující, komu se daná věc líbí, stojí před slovesem.

Me gusta comer chocolate.

Te gusta la literatura.

Le gustan los conciertos.

Nos gusta bailar.

Podmětem věty je věc, člověk, činnost, která se líbí. Proto je sl. gustar ve 3. os.

Me gusta la música.

Le gustan los ordenadores.

Dále ve španělštině existují tzv. přízvučná zájmena sloužící k vyjádření 3. pádu.

Tato zájmena stojí ve 3. pádě s předložkou A.

a MÍ a NOSOTROS,ASa TI a VOSOTROS,-ASa ÉL a ELLOSa ELLA a ELLASa USTED a USTEDES

Tato zájmena mají dvojí použití a stojí:

1. samostatně BEZ slovesa:

• Me gusta bailar. • Y ¿a ti?• A mí también.• Pero a él no.• No me gustan las películas.• Y ¿a ti?• A mí tampoco.• Pero a ella sí.

2. spolu se slovesem gustar a zájmenem me, te, le, … pro upřesnění či zdůraznění:

A mí me gusta la música latina.

A nosotros nos gustan las películas.

A ella le gusta salir por la noche.

zdůraznění

zdůraznění

upřesnění

EJERCICIOS:

Completa con el verbo GUSTA o GUSTAN

Me …...............los libros.

¿Te ………… bailar?

A ellos les …………… las películas.

No nos …………. beber cerveza.

Seňora García, ¿le ………… la poesía?

¿Os …………… la lengua espaňola?

A mis amigos no les ………….. Praga.

GUSTAN

GUSTA

GUSTA

GUSTA

GUSTA

GUSTA

Completa con los pronombres de OD.

A mí ……….. gustan los libros.

A él ………… gusta comer en casa.

A nosotros no ………… gusta ir de tiendas.

A Juan ……….. gustan las chicas.

A vosotros no ………… gusta beber vino.

A ti …………. gusta bailar salsa.

A ellos no ………… gusta la literatura.

A Juan y a María no ………… gusta leer.

A ella …….. gusta hablar mucho.

A ustedes no …………… gusta estudiar.

ME

LE

NOS

LE

OSTE

LES

LES

LE

LES

Completa frases con los siguientes pronombres:

……………….me gustan las películas.

…………………..le gusta dormir hasta las once.

¿……………………….. os gusta bailar?

…………………………..no nos gusta nada tu perro.

………………no te gusta mi novio. ¿Por qué?

………………………….…les gusta salir por la noche.

A MÍ A MARÍA

A NOSOTROS

A MIS AMIGOS

A TIA VOSOTRAS

¿Qué les gusta hacer ? ¿Y a ti?

¿Qué les gusta hacer ?

Zdroje:Obrázek 1: Mirandah. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADrachenflug_live_hamburg.jpg>

Obrázek 2: Michelangelo-36. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATapeo_en_Etnosur.jpg>

Obrázek 3: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shopper.gif?uselang=cs>

Obrázek 4: Jamsong. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkiplough-wedge.jpg>

Obrázek 5: Flickr.com user "brokenchopstick". [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChild_in_swimming_pool.jpg>

Obrázek 6: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADancing_at_a_club.JPG>

Obrázek 7: Diane Krauss (DianeAnna). [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATommy_Haas_serves.jpg>