Experimentul de Ion Baiesu

 • View
  296

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Experimentul de Ion Baiesu

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  1/8

  Apartarnentul lui Bartolomeu Capra, compus din doua inceI I ' I ,nedespartite prin nimic. Mobile vechi: un pat. 0 masa, nlfolL< 'fotolii, un scrin. La ridicarea cortinei, iricapcrea e cufundaL< 111penumbra. Dupa un tirnp, dinspre balcon intra, pe Iereastra des-chisa, 0 umbra. Eumbra unui barb at care se strccoara pe vlr.l'ulpicioarelor, aplecat, cu vadite intentii rauiacatoare. El adunurepede diferite lucruri din. incapere, dupa care se indrcaptspre Iereastra, cu gindul sa dispara. In clipa aceea, din spatclounui fotoliu apare statura maruntica a penslonarului Bartolol11ClI.

  BARTOLOMEU (urlind [ioros] : Stai! (Hotul. increrrw-neste.] Miinile sus! (I-:Ioful lasii sccosc jos $i ruiic tmiinile.) Nu misca ! Daca misti, trag!HOTUL (tremurind de frica) : Domnule, nu trageti !BARTOLOMEU : De ce sa nu trag?HOTUL: Pentru ca nu rna misc. Observati, va reg, C ! 1 . 1atentie, ca nici macar un firi~or de par nu 1 1 / 1 somisca, Nu trageti, ca nu fug.Lasati pistolul j O K .BARTOLOMEU : Care pistol? (Aprinde lumina. Cei c l o [ ,se privesc cu 0 Lacomii curiozitaie.] Vezi bine dl 11 . 1am nici un pistol. Te-am somat din prudenta, Ttlloco

  HOTUL (se asazii, prudent) :Multumesc.BARTOLOMEU (se invirte in jurul hotuiu: studi'in.du-l) : Dupa cit imi dau seama, dumneata ai intra I.in casa mea cu intentia evidenta de a faptul. unrapt material.HOTUL : Poftim ?

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  2/8

  BARTOLOlVIEU : Adica de a fura.HOTUL: Exact.BARTOLOlVIEU : Ce-ai fur at ?HOTUL: Ce-arn apucat. (Cauui in sacosii.) 0 camasa,

  o pereche de ciorapi si una de cirnati. Cirnatii eraupe baIcon, i-am luat mai mult pentru porta. Sintde casa ?

  BARTOLOlVIEU : Facuti de min a mea.HOTUL : Pot sa gust?'BARTOLOlVIEU: Te rog.HOTUL (dupa ce muscii din cirnati] : Deliciosi.BARTOLOlVIEU : Nu sint prea pieanti ?HOTUL : Nu. Toemai potriviti,BARTOLOlVIEU (se plimbii in jurul hotului, inqindu-rat) : Deci, asta ai considerat dumneata de cuviinta

  sa furi din easa mea: 0 camasa, niste cirnati si '0pereche deciorapi. Care, fie yorba intre noi, sintpurtati si uzati, Recunosti ? 'HOTUL (speriat] : Reeunosc.BARTOLOlVIEU : Va sa zica ... (II inirerupe 0 ciocaniturii.Ciitre usii]. Cine-i ?lVIARIOARA (de afara) : Eu sint, lVIarioara.BARTOLOlVIEU [ciitre hot): Ascunde-te. E femeia de

  serviciu. (Ciitre Marioara.) Ce doresti ?MARIOARA(care a intrat fara sa .fie poftita) : Domnule

  Bartolomeu, am sa va pun 0 intrebare.BARTOLOMEU : Poftim. .MARIOARA : A intrat cumva cineva Ia durnneavoastra ?

  Ma refer la 0 persoana,BARTOLOMEU: Pe unde ?MARIOARA : Pe Iereastra.BARTOLOMEU : Exclus !MARIOARA : Grozava chestie. Vecina a vazut adineaoriun hot urcind pe burlan catre etajul unu. Daca Ia

  dumneavoastra n-a intrat, daca la doi n-a intrat,.atunci unde s-a dus ? Ca doar nu s-a urcat la cer ? !

  BARTOLOMEU : De ce nu 7.MARIOARA :Va sa.zica, dumneavoastra credeti ca putea

  sa se uree la eel' 7BARTOLOMEU : De ce nu ?

  IN CAUTAREA SENSULUI PIERDUT 574 57 5 EX 'mrtlM N'l'ULMARIOARA: Bravo! Si ne mai rmram ca se'111LtttlP'11atitea calamitati naturale. (lese).BARTOLOMEU (catre hot): laloe, te rog. (I [o(.1/,l 811reasazii in [ototiu). Dupa cum ai observat, 11111Hill

  demascat prezenta dumitale in locuinta mea., HOTUL : Multumesc. ' .BARTOLOMEU: Dealtfel, tipa nu merita aceasta COll-

  i fidenta. E cam grosiera. AI' :fi inceput s~"t 'uri i.,Se aduna lumea ... venea militia ...HOTUL (ii face cruce) : Doamne tereste !BARTOLOMEU: Daca voi chema militia, 0 vel J'u('discret 1 ?i telefonic. Dar da-mi voie sa' te Intr h,

  monser daca nu te superi : peritru asta te-al ut' '/It.dumneata peun. .burlan pina la etajul unu, pentruasta ai esealadat un baleen si ti-ai riscat liberia-tea? Pentru 0 camasa si niste cirnati 7HOTUJ;., :.$i ~'pereS:ll~'~Ie 'd9;api;.'. '.' ,

  BARTOLOMEU :' Purtati !HOTUL : Oricum.!BARTOLOMEU: Deei esti c~ea ee~e cheama- un bore,

  fas: .. un pungas de 'rind ... un gainar. .. Nu esti c ~Hcese .cheama un spargator, un gangster, un .hot d . anvergura!'HOTUL: Nu, Inainte mai Taceam si cite 0 spargere 1 1 1 ( . 1 iserioasa, dar in ultimul tirnp m-am lasat. Be p ~

  depseste greu, domnule draga. Prefer sa iau cogasesc, la repezeala.vmai- ales obiecte defmbra '/\.mintesau,hrarra. Pentru sterpeleli de-astea .ornulte mai iarta ..led, de pilda, rn-a prins cineva furtndniste rufe dintr-o curte. Aflati ca am scapat r- udo~a palme si un picior in spate. E adevarat ('Iam plins si mi-arn cerut iertare. Adica ce, dumn (I ,voastra, care va' vad om oitit si serios, daca vii :t I'iertare si pIing nitel, nu rna iertati ?

  BARTOLOMEU : Draga, nir-e vorba de asta. Din PI.IIWI.IIImeu de vedere, nu esti culpabil: Nu-ti reprosez 1 1 1 . .mic:Problema sevpune :din punctul dumitale ti "vedere. Vreau sa spun ea nu rnerita isa ristl I (IItru 0 pereche de cirnati.

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  3/8

  IN CAUTAREA SENSULUI PIERDUT

  HOrUL : Si una de ciorapi.BARTOLOMEU: Daca tragearn si te impuscam ? !HOrUL: Daca rna impuscati, rna impuscati.; Riscul me-seriei. Dar parca spuneati ca nu aveti pistol.BARTOLOMEU : Dar daca ilaveam ? Ce te faceai dacase isca mtre noi un conflict armat? Cu ce teaparai ?HOrUL: Am un pistol, dar nu e adevarat, e cu capse.(1-1 intinde lui Bartolomeu, care trage de eitevaori eu el, dar fara a lua foe).BARTOLOMEU: Nici macar nu ia foc. De unde-l ai ?HOrUL: L-am furat de la un copil. 1 1 port mai multpentru sperietura.BARTOLOMEU (scoate uiin. sertar un pistol): Uite, sialmeu e cu capse, dar eel.putin trage. (Trage citeixifoeuri).HOrUL (ia pistolul din mitui lui Bartolomeu: si-t stu-tiuuii eu admiratie} : Probabil ca-l aveti din"import,caci arata de parca e adevarat. Dupa razboi amavut si eu unul, furat de la un mort. Era nemtesc,BARTOLOMEU : Cine? . .

  HOrUL : Pistolul, Dar tata nu m-a lasat sa lucrez cu el.pentru ca eram la inceputul meseriei si zicea canu e bine sa rna obisnuiesc cu singele. Hotia cusinge e tilharie. Pe cind hotia fani foc de arma,adica hotia de mina, poate deveni 0 arta. Am avutun coleg, hot de buzunare, care lucra prin tram-vaie si cinematografe atit de frumos si perfect, in-cit l-am sf'atuit cu .totii sa se Iaca artist de eire,Acum are pensie. (li'inapoiaza pistolul.) Sa deaDumnezeu sa-l folositi sanatos cit mai putin. Ladumneavoastra se fumeaza ?BARTOLOMEU : Desigur !HOrUL (ia 0 tigarade foi dintr-o e{lseta aflata pe masii,apoi ia brieheta eu gaz din fata lui Bartolomeu$i 0 apri rule] : Mersi, Desi nu poate fi tras in piept,imi place tutunul natur.BARTOLOMEU: Vroiam sa-ti pun 0 intrebare la carete rog sa-mi raspunzi cit mai franc cu putinta.Dumitale nu ti-e frlca de mine?

  5 7 6 EXPDlHIIVII11I\1' I ' I '1 j

  HOrUL: De ce sa-mi. fie frica ? (Se crude () b ( U ul r 1 "usii.)BARTOLOMEU: Ascunde-te! E femeia de servlC'll1dIllcadrul blocului. (Spre usii.] Cine e ?MARIOARA (intrind) : Eu sint,BARTOLOMEU (reee) : Ce doresti ?MARIOARA: Domnu' Bartolomeu, grozava chestde, VIIcina a vavut cu ochiul ei drept, deoarec H I, " 1 1 1 1 1e bolnav de albeata, cum a urcat un hot p hIli'Ian. La doi n-a intrat, pe accperis nu e, atuncl lIllill1e, ca doar nu s-a ureat 1a cer ? !BARTOLOMEU: De ce nu ? Daca era un hot sfint, pllilitfoarte bine sa fie chernat de Durnnezeu 1 . 1 1 Impiratia sa si sa fie trecut apoi in calendare.MARIOARA : Domnu' Bartolorneu, zau, va tirieti do Iplrite. Spuneti-rni serios, daca l-ati vazut sau 1111 , '"eu nu pot sa stau cu miinile in sin cind stiu ('/ 1 1 1 1hot se af'la in incinta. Eu am 0 raspund I'n, (IIIclipa respectioii,' Morioara vede fumul tig , 7 ' 1 1 Ill'tului iesuui din spatele fotoliului.) Dar ce ' 1 1 1 1 1 I Itfumu1 acela si de unde provine?BARTOLOMEU : Care fum?

  MARIOARA: Fumul acela care iese din spatclo IIII!!liului ace1a.BARTOLOMEU: Eu nu vad nici un fel de fum,MARIOARA : Da, dar eu vad.BARTOLOMEU: Ma rog, te priveste. Eu nu V II ItlIun fum.MARIOARA: Atunci inseamna ca sint oarb I. IInu-mi spuneti sa-mi pun ochclari ? , ' 1 1 1 1sehimb nasul, pentru ca nasu1 meu mil'OlU1I1care iese de acolo. (Insinuantii]. Poate ('sa chernam pompierii. Sau poate ca )111 IIVedem noi... (Pleacii}.BARTOLOMEU (scos din minii}: Bestie! ]I%I[gara si ignobila l Impertinenta si gros lo t 1 Ihot) Domnule, individa asta .intrece 0 :1 '1 (' 1' "in materie de grobianism! Nu e zi sCI1 1 1 1nueze in domiciliul meu sub fe1urite pl'tllll Imai futil decit altul, pentru ca sa dllllilltoate prostismele si rnagarismele de p 1 1 1 1 1

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  4/8

  !I:'! CAUTAREA, SENSULUI PIERDUT

  o-tagma de fernei nu mi-a fost mai repulsiva d ('IItagma .ferr:-eilor de serviciu. Da-le 0 usa, 0 gnu!":de cheie si nu se mai misca de-acolo- 0 viata.HOTUL : Iertati-ma ea va-ntreb. Ns-aveti ceva d~ baut '!BARTOLOMEU : Niste bereHOTUL : E rece ? ' , .BARTOLOJ'vIEU:,i)e la frigider.HOTUL : Merge.BARTOLOMEU (duqni ce educe berea) : Si.?HOTUL (dupa ce bea) : Poftim ? .BARTOLOMEU: Dar, despre ce vorbeam mai inainte '!HOTUL : 'Cirid ? ,BARTOLOMEU: Inainte de a fi intrat individa peste noi,HOTUL : Pai tocmai rna intrebasesi daca nu mi-e fric:tde durnneata.BARTOLOMEU : Exact.HOTUL ,: Pai de, ce sa-rni tie frica '? Cev.e prima oarac i r : - d ma aflurfata-m fa~a .cu, pagubasul? Mata estiprimaoara f'ata-n fat a e-un hot? ,"BARTOLOMEU,: Eu '? ! Tinere, ind .nu stii cu cine staide vorba..' "HOTUL: Nu, dornnule, nu~tiu C J - t , cine stau de vorba,BARTOLOMEU (se recomarulii solemn.i-: BartolomeuCapra, fost magistrat..HOTUL (ii strinqe mina, deferent) : Imi pare bine.BARTOLOMEU: Am lucrat cincizeci si doi de ,ani injustltie. Acurn sint pensionar. Cind. dumitale nicinu-ti trecea prin cap sa te nasti, eu .judecam pro-

  cese, Suteisi sute de hotisi gangster; mi-au trecutprin mina, Pe unii Ii condamnam., ieseau si iar iicondamnam. Iicunoasteam ca pe c~piii' meL' Cum te, cheama ?HOTUL: F'lorica.BARTOLOlVIEU: Nurnele durnitale mi-aduce aminte denumele unuia dintre cei mai gloriosi gangsteriromani : F'lorica Florescu.HOTUL: Tata I-a cunoscut, Dumnezeu sa-l ierte. Aulucrat impreuna. Mina mare!BARTOLOMEU : 'Eu l-am judecat pe F'lorica Florescu, de patru ori. Cind .intram in sala, se ridica si-mistriga din boxa:"Domnule Bartolorneu, sint ~mul

  ~ . , f

  7 1 11 3 7 9 , EXPERIMENTUL

  Il., dumneavoastra''. Ma simpatiza. Mvam puntat cu el, : ca un cavaler. Avea anvergura, avea demnitate, eraartist. Asculta .una de-a lui. Intra intr-o noapte" sa sparga 0 banca.iajunge la seif si da de alta bandacare lucra de zor cu aparatele de sudura si cu ran-gile, Iacind zgomot 9i'mizerie., Florescu; sC_irbit,i-adat la 0 parte, ~i-a scos acul de la crav~ta, a des-II chis: casa de bani in, doua secunde, dupa care le-astrigat celorlalti: "Dobitocilor, invatati sa lucraticurat" ? Ce zici ? 'HOTUL: Dar chestia de la Monte Carlo, cu ruleta, 0

  " ' stiti? 'BARTOLOMEU : Bineinteles. Dupa lovitura, mi-a trimisr 0 vedere.HOTUL: Sau chestia cu tablourile de la Paris?BARTOLOMEU: Pardon! Aia nu-i ;a lui! '"HOTUL: Cum nu-i a lui? " ''BARTOLOMEU : Irni pare rau, Cea mai mare loviturat~CU tablour ile din istoria . gangsterism.ului a dat-er Daulica., Figura mare si asta. Pacat ca nu se in-ghitea cu Plorica Florescu!' Ce -lovltura ! Doi ania gindit-o !HOTUL :-Alte vremuri. Azi mai .ai timpsa te ginde~ti ?

  ",' lei si pled. " . .BARTOLOMEU : Ceideede1geniu ! Fii atent, dornnule, ca. sa stii ce inaintasi .ai avut. Daulica a comandat unuimare pictor din' Paris copii. dupa cele .mai celebre.tablouri deJa Luvru,

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  5/8

  IN CAUTAREA SENSULUI PIERDUT

  s.-~ int.ors eu. primul vapor si s-a prezentat la po-Iitia ,dm Pans: "Domnilor, fiti seriosi, a fost ()gluma, nu v-a furat nimeni tablourile din Luvru"Si tipul a ramas cu milionul de dolari in buzunar.Ce parere ai ?HOTUL : Alte timpuri, domnule draga,BARTOLOMEU : BineintelesHOTU~ : AcuI?: chiar daca as avea idei, n-am de undesa iau m~honul. S~ luc~eaza .l?reamult cu hirtii ~icu stampilo. Ca sa fun 0 rrue trebuie sa ai zeceparafe si sa dai spaga jumatate. Plus ca toti sinteu ?ch~i pe tine. Uite, sa va spun eazul recent alunui var de-al meu cu opt clase primare vinzatorde oua si pasari vii in Piata Matache, Adu'nase si eldoua s,:te de, ~ii. pe ~are. Ie tinea iritr-o perna.Neva~ta:sa, fatl~d curatenie, scapa perna pe Ie-r:astra, III strada, se impra~tie banii si el raminesarac.BARTOLOMEU : Dragul meu, lipsa de edueatie e fatalain orice meserie. Trebuie sa ai masura'si demni-tate. Ai citit memoriile lui Al Capone? 'HOTUL: Nu.BARTOLOMEU :!ri prefata, acest persona] de geniuspune textual: "Mi-am inceput eariera furind unpaehet de tigari ordinare si din pricina asta n-amavut niciodata curajul sa fumez. Am ramas mareatpe viata de Un complex de inferioritate". Dragulmeu, ultimul mare haiduc modern, Gore... Ai auzitde Gore? ,HOTUL: Nepoata-sa traieste si-acuma, Mi-e vecina,BART?LOME~: Acest Gore, cind l-am judecat penul-tima oara pentru ... (Se aude un ciocanit La usa).Ascunde-te, iar a venit bestia. (HotuZ se ascurulein spateZe fotoZiuZui). Cine-i ? .MARIOARA (intrind): Eu sint, domnu' Bartolomeu,Marioara.BARTOLOMEU: Ce este, draga Marioara ce dorestj ?MARIOARA: Domnu' Bartolomeu, asa cu~ rna vedeti'eu am ceva la cap, 0 astenie ramasa de la nastere.~i va rog sa nu glumiti cu mine, ca eu nu Stil{multe, eu anunt organele. Vecina de vizavi, aia cu

  58()58 1 EXPERIlVIENTUL

  albeata la ochiul sting, a vazut un hot urcind peburl an si intrind aici. Unde e hotul ? Ca eu nu potsa stau eu miinile-n sin daca hotul e in inclnta.(Se asazii, hotiiritii].BARTOLOMEU (se ruiicii}: Dar in ee ealitateimi puidumneata aceste intrebari ?MARIOARA : Dumneata sa nu te legi de calitatile mele,ca sa nu rna leg eu -de defeetele dumitale! Pai cucine vorbeai dumneata adineaori, cind ascuItam eula usa, fiind in timpul programului de servici ?BARTOLOMEU: Vorbeam singur.MARIOARA : Singur? ! Pe doua voci ?BARTOLOMEU : Da. Imi spuneam povesti.MARIOARA : Ce povesti ?BARTOLOMEU : "Scufita rosie".MARIOARA (insinucuuii} : "Scufita rosie" ? ! Ehe, dom-nule Bartolomeu, al naibii mai stii sa te descurciin diferite situatii. (Se .ridicii.] Ma due sari spunvecinei rezultatul. Poate rna mai intorc. (lese).HOTUL (ridicitulu-se din spateZe fotoZiuZui): Tocmai in-cepusesi sa-mi povestesti despre Gore.

  BARTOLOMEU: Exact. !ti vorbeam ,despre Gore. Tre-buie sa-ti marturisesc ca eul-am eunoscut indea-proape pe aeest vestit Gore, idolul f'emeilor deaeum cincizeci de ani. Era lin superb, un eavalervenit pares din Evul Mediu. Spargea 0 banca ~iomora zeee paznici pentru ea sa-i duca unei prin-tese de care era indragostit un colier de perle. Cindl-am eondamnat la douazeci de, ani rnunca silnica,plingeau in sala sute de femei. Iarel mi-a strigat :"Magistre,' mersi si te pup!" Figura delegenda.Dealtfel, avea si '0 balada.HOTUL : Poftim ? ,BARTOLOMEU : Se facuse un cintee despre el., Se cinta

  I., prin toate circiumile.HOTUL : II stiu. Tata, cind venea beat, ilcinta de cite. "d~ua ori, 0 data pe drum, 0 data in casa.BARTOLOMEU (incepe sa cinte in s'l!rdina) :

  .Foaie verde si-o sipiciiGore, puslamao midi!

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  6/8

  IN CAUTAREA; SENSULUI P IERDUT btl EXPERIMENTUL,

  MARIOARA:Care vi s-a alaturat. (Ptuizii. Mariow'a for'-peaza usa, dar Bortoiomeusi Hotul. rezistii.] Si ce'.I ',anume 'ciritati ? "B1li\:RTOL0MEU: Dar'de cindnprobi dumneata reperto-, .ri.ul meu. personal? N~am voie sa cintin casa mea

  I ~ce"vl'eau? ' " ',' , 'MARI>ARA: Pai cum 0 sa ai voie? Din moment ce noi,, oeilalti.rputem asculta ce cinti; nu potisa cinti oricesi oricum' Undee vocea a daua ? Ca daca nu. chem

  r ~rganele! ' ' ~.BARTOLOMEU{inculmeaindignarii)-:' Auzi ! Intr-o ~1,dumneata ai s-o patesti cu mine! Auzi ? Ai s-o pa-testi !MARIOARA [sadicii] : Pa r astasi vreau ! {Cei doireu:;.escsii-i inchida usain'nasj.. 'Bi'iRTOLOMEU(istovitj: Bestia ! 0 s-o pateascaea odata', ' cu mine! 05'-0 pateasea !

  HOTUL'; Merita.E,draguta. Mai aiobere? '.EARTOLOMEU (ii 'mai aduce 0 bere) : Mais am.HO'fUL (bea cu pofta) : Tata, Dumnezeu sa-l i~rte, ~vea. '. ,0' verba sf'inta : "Berea,daca e rece, o bel, daca nu

  e rece, rl-(l, bel".' Nu terrninam cmtecul ? '.BARTOLOMEU ~ Exact. Mai aveam finalul. Cum .naibaevfirialul ? (Nu $i-l mai aduce aminte.) l r : _ sfirJi.t...(Il podide$teplinsul). Domnule, iti fac c : marturlSlrepe care n-am f'acut-o nicinevesti-mi, -aposata, care,,' era 0 confidenta'excelenta:,: eu am' tost pneten cuGore.HTUL (uluii] : Dumneata ?

  EARTOLOMEU : L'-am salvat de trei ad de la 9treang .... Phis ca-l vizitam in celula, Iiduceam tigari si co-, niac, Am vrut sa-i scriu memoriile.pacat ca S-8pra-; padit atit de repede. Contractase: 0 boala bizara dela 0 baroneasa. Intr-o luna de zile s-a uscat cao creanga de copac. 1'i-o spun: numai dun:itale: amurit in bratele mele. Eram un mare adrni rator a1lui. Il 'judeca~, ilcondamnam si-l .adrnir arn in ace-lasi ,timp: Eratiput'de gangster ideal: frumos, cu-

  ri ,1 :rajas,: geher6s"dezi~teresat. (Teribil qe~asc?lit.) La1.(tll'Ymomerlt dati dnpa-moartea lui, rna mistuia ob~e-sia sa rna faceu:,lnsumi'gangster. Da, da, nu te uita

  ,, I

  C-ai uimit trei 'coriiere.Cu-ol.e tale maniere !"BARTOLOMEU $1 HOTUL (cinui amindoi din ce in ('If.: mai; tare):, '. .

  "Cind intrai tu prin ciimiiriNute leqai d e minciiri. "Cind uitrai. prin beciuri 'negre.Nu gustai din.icre' neqre.. 'Cind. patruruieai in seifuriNu. luai our si arqinturi: 'Cirui intrai tu pe [eresireNu luai decit neveste ! 'Cirul. siireai peste bolcoaneNu. luai decit codaneBaronese si printese:Le puneai saua sub fese,'I'riiqeai din miiroliere$i fugeai in cring cu ele.Gore, p"uslariwo mica 'C-ai aju";'s la mititica'De te plinge mama-ta

  Si-o juma' de mahalaPlus iubitele de-o noajJte,.Vaduvele-nsarcinateSi fetele dejlorate.'Gore, Gore, miii -GoriciiFir-ai tu sa iii de . .."

  ,I,

  I iI

  (Ciociinituri in usa, Cei doi se opres c d. in Cintat.)BARTOLOMED_ (~1'apa U!}asi 0 t ine cu piciorul) :Cine-i '?MAR~OARA (v:ra =: capul, tulici: atit cit ii permitemtrede.schlderea usii] : Eu. (Hotiu se ascurule in spa-. . tele lUI Bartolomeu},BARTOLOMEU : Ce doresti ?MARIOARA : La dumnea~oastra 'se cinta ? Ca vecina. de

  vizavi: ala :u. alb:ata Ia ochiul sting, zicea ca ceb~cune Yeti fi avind de v-aapucat cintatul si aCUI era vocea ailalta care vi S-a alaturat dupastrofa-ntlia ?

  BARTOLOMEU : Care voce?

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  7/8

  , I IN CAUTAREA SENSULUI P IERDUT 58 4la mine, eram mistuit de aceasta patima. Intr-o zi,nu m-am putut infrina, am luat un pistol !?iam in-trat in prima banca, hotarit s-o jefuiesc, chiar curiscul dea fi prins si de a deveni oroarea taril in-tregi: magistratul gangster! Din pacate, chiar inclipa cind pusesem mina pe pistol, am recunoscutin batrinul easier de Ia ghiseu pe colegul meu debanca din scoala primara, mi-au dat lacrimile, ne-arnimbratisat, ne-am dus .la circiuma si-am incins unchef de patru zile. Raposata, saraca, fara sa ba-nuiasca nimic, cind citea si recitea biografia luiAI. Capone, imi zicea: "Bartolomeu,. as fi prefe-rat sa fii gangster decit un magistrat sever !?iplic-ticos". Daca rna nasteam cu un secol mai inainte,m-as fi facut haiduc sau pirat.HOTUL: Domnule, ce sa mai vorbim. Viata are crudi-tatile ei. Nu putem face tot ce ne trece prin cap.Parca eu n-am visat sa sparg banci si sa fur prin-~ese? Si uite ce-am ajuns! Sa rna urc pe burlanesi sa fur cirnati.;BARTOLOMEU (participind sincer): Te cred, te credoSintem niste ratati. N'-am trait decit cu visuri...Visuri... Nimic real, nimic autentic, veridic, vero-simil... In ultimul timp, de pilda, visam sa-mi intrepe tereastra un spargator, anume 0 tineam tottimpul deschisa. Dar un spargator feroce, cinic,bestial, care sa rna brutalizeze, care -sa rna invinga,sa rna prade, cu care sa rna lupt ... (Deschide unsertar.) Uite, am aici bijuterii de valoare, plus eco-nomiile mele in bani lichizi, ar fi avut de ce sa fietentat. Dar ai venit dumneata, care te-al multumitcu 0 pereche de cirnati si careai ridicat miinilela primul zgomot (Patetic.) De ce n-ai fost maicurajos? De ce n-ai bagat groaza-n mine?H:0TUL : Nu stiu... M-am speriat ...

  BARTOLOMEU: Pacat ... M-ai frustrat de 0 traire uni-ca... (Pcuza}, Te intreb ceva... dar sa-mi raspunzisincer... Te vad .baiat sirnpatic, Istet, .. N-ai vreasa reiei ? .. Sa reiei operatia ....Adica sa iesi, sa viidin nou, sa incerci sa furi prada, eu sa te prind,sa ne luptam si asa mai departe?

  58 5 EXPERIMENTUL

  HOTUL (uluit] : Adica cum?BARTOLOMEU: Adica sa comiti din nou spargerea,ca si cum nu ne-am fi cunoscut.HOTUL; Pai ce rost are, daca ne-am cunoscut? Ca sa, ne [ucam ?BARTOLOMEU: Exact. Ca sa ne [ucam, Ne )ucam de-~victima si banditul. Dar ne jucam ca !?1cum ar Iiadevarat. Intelegi ?HOTUL: Nu.BARTOLOMEU: Ce naiba! E simplu. E vorba de o.in-scenare ... de 0 domonstratie ... Adica ceva gratuit ...ca la teatru ... Experirnentam 0 traire ... 0 stare ... 0posibila conjunctura de viata.; Te rog sa fii ama-bil. Fa-mi acest serviciu. E atit de simplu pentrudumneata.HOTUL (profund nedumerit): Pa~ ce rost are? "BARTOLOMEU: Dar ti-am explicat, dragul meu, ca :vorba de 0 [oaca nevinovata. Ne vom distra pur !?:simplu ne vom amuza. Sa vezi ce amuzant 0 safie pe~tru dumneata sa-~i. joci propriul ro!, sa ~a~o lovitura de dragul artei I Facem arta, intelegl .Stii ce e arta? Arta e un joc al spiritului, un ...Hai, du-te ! Coboara [os, in strada, !?i-a!?teapta.

 • 8/3/2019 Experimentul de Ion Baiesu

  8/8

  BARTOLOMEU: Poftim. Iti dau lanterna mea' tu diioLcuuerrui]. Reluarn. F'ii. atent. Iesi, vii din nou, teduci direct la sertar, iei bijuterrile ~ibanii,' incercisa. fugi, eu incercisa rte prind,dupa care 'urmeazaincaierarea cuvenita. Hai! (Hotui iese; Bartolomeu.stiicqe lumina $1 se ascuruie in' spatele unui fbto-liu. Peste citeva in6rhenteliotul reinirii;' se ducespre sertar, ia ce giise$te $i dii sa piece: Bartolo-meu. aprinde lumina, trage cu pistolul, acesta 11,Uia! joe, drept pentru. care' serepede asu.pra lioiului, si-t strinqe de qit, Acesta se prabu$e$te invins.) Cef'aci, draga? ',' '

  HOrUL {reoenindu-si}: Ce sa Tac, dom'le? M-ai strins':; asa. de tare, ca mi-am pierdut suflul. Parcaziceaica faci 0 demonstratie ? !

  BARTOLOlVIEU: Pai cia i Dar durnrieata de ce nu te-aiaparat ? De ce nu'