Experiment tuskegee

  • View
    139

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Experiment tuskegee

  • 1. EXPERIMENT TUSKEGEE Lexperiment no teraputic en humans ms llarg de la histria de la medicina. Anna Llens

2. Estudi clnic que es va realitzar entre 1932 i 1972 aTuskegge, Alabama (Estats Units), pels serveis pblicsde salut americans (PHS). 3. 1932. Tractament sfilis era bastant txic i pocefectiu:- Salvarsan (Arsfenamina, procedent de larsnic)- Pomades de mercuri i bismut1947: La penicillina es converteix en el tractamentdelecci per la sfilisVan reclutar:- 399 homes afroamericans infectats de sfilis- 201 homes sans de grup control 4. Treponema pallidum. Agent causant de la sfilis. 5. Idea inicial de lestudi:- Estudi prospectiu, estudiant al subjecte durant 6-8mesos i posteriorment continuar tractament segonsestndars de lpoca.- Determinar si els beneficis del tractament compensavenla seva toxicitat i reconixer les diferents etapes de lamalaltia per desenvolupar tractaments adequats. 6. Les consideracions tiques, dbils des del principi, vandesaparixer rpidament.- No consentiment informat.- No informats que participaven en un experiment- No informats del diagnstic ni de la naturalesacontagiosa de la malaltia- Podrien rebre tractament mdic gratut- Transport gratuit a la clnica- Seguro de funeral en cas de mort si participaven iacceptaven sotmetres a autpsia- Puncions lumbars presentades com a tractaments 7. Realitzaven puncions lumbars en busca de signes desfilis, fent passar el procediment per un tractamentespecial gratut. 8. - 1947: Penicillina. Els investigadors van impedir que els subjectes hiparticipessin.Lexperiment va continuar durant 25 anys ms!- Es va convertir en un estudi observacional a llarg pla .- Els subjecten van ser estudiats per observar la progressi natural dela sfilis sense tractament.Lexperiment no teraputic en humans ms llarg de la histria de lamedicina 9. Al 1972, un investigador de malalties venries va acudira la prensa. Peter BuxtunHi va haver una enrgica protesta pblica.Van ordenar la fi de lestudi.Es va compensar els participants vius i els familiars,econmicament i amb tractament mdic gratut. 10. Al final de lestudi:- 28 pacients van morir de sfilis.- 100 van morir de complicacions relacionades.- 40 esposes contagiades.- 19 nens van nixer amb sfilis congnita. 11. Taliaferro Clark. Es va retirar al cap dun anyEugene Dibble. Jefe de lHospital de lInstitutTuskegeeOliver Wenger. Director de la Clnica deEnfermedades Venreas del PSHJohn Heller. Va conduir lestudi durantbastants anys, 12. Limpacte de lexperiment va conduir:- Lestabliment de la Comissi Nacional per la Protecci dels Subjectes Humans en Investigaci Biomdica i Conductual- LActa Nacional dInvestigaci (National Research Act)es va convertir en llei, creant una comissi queestudiava i regulava la investigaci en humans. 13. 1997, amb 5 dels 8 supervivents presents a la CasaBlanca, Bill Clinton els hi va demanar disculpes:No es pot desfer el que ja est fet, per podem acabaramb el silenci... Podem deixar de mirar a laltre costat.Podem mirar-nos als ulls i finalment dir de part del pobleameric, que el que va fer el gobern estadounidense vaser vergonys. Ho sento.