Exp Kesan Bendasing Air Tulen

Embed Size (px)

Text of Exp Kesan Bendasing Air Tulen

 • 7/28/2019 Exp Kesan Bendasing Air Tulen

  1/1

  iirllif.lflii:iiii.i'i i,iili! lil1.N"""r"ir,$iiiiiItiiii+rl$tiit$,fffiiiir ,tirlj lrliir ,.l rll iidri5111,

  J4569

  iil$itb$iir ,:l!i ijiiffFikirkon!

  Untuk meningkatkan takatkereta.

  (b) Jika lebih gafam biasa ditambah kepada ais tulen, ramalkan takat leburcampuran ais tulen dan garam biasa.Takat lebur campuran ais tulen dan garam biasa akan menjadi

  lebih rendah daripada -2 0c5. Mengapakah penyejuk ditambahkan kepada air dalam radiator kereta?air dalam radiator

  d$FTr,r*on*l** {ElS;diletakkan pada jalan yang berais ketika musimpada jalan yang berais untuk merendahkanatr untuk menghalang Pembentukan

  yang boleh mengganggu trafik. dffifi/i$i "S

  didih

  6. Mengapakahsejuk?Garam biasa

  garam biasadiletakkan

  bekutakatais

  7. Definisikan secara operasi "takat lebur ais"Suhu yang mana ais berubah menjadi air.m"tilt .r*W*

  Kehadiran bendasing seperti garam biasa dalam air tulentakat didihnya. Kehadiran bendasing seperti garammeningkatkan

  merendahkan takat leburnya.biasa dalam ais tulen