of 18 /18
Ewa Bartosiak, CFA analizyonline Inwestor w gąszczu możliwości Sztuka wyboru w świecie funduszy

Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International...

Page 1: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Ewa Bartosiak, CFA

analizyonline

Inwestor w gąszczu możliwości Sztuka wyboru w świecie funduszy

Page 2: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Nie lubimy nie mieć wyboru 1

91% 9%

90%

34%

-

32%

-

10%

34% Źródło: Daniel Mochon, “Single Option Aversion”

WYBÓR

SONY WYBÓR

PHILIPS ODROCZENIE

DECYZJI

TYL

KO

SO

NY

T

YLK

O

PH

ILIP

S

OB

IE

MA

RK

I

Page 3: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Duży wybór przyciąga… 2

…ale może utrudnić decyzję

40% ODWIEDZIŁO STOISKO

30% DOKONAŁO ZAKUPU

60% ODWIEDZIŁO STOISKO

3% DOKONAŁO ZAKUPU

Źródło: Sheena S. Iyengar, Mark R. Lepper, „When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing?”

Page 4: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Jedni radzą sobie gorzej 3

…a inni lepiej

ZASOBNOŚĆ SZAFY ZASOBNOŚĆ SZAFY

WYKORZYSTANIE SZAFY WYKORZYSTANIE SZAFY

Page 5: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Paraliż decyzyjny 4

Źródło: Sheena S. Iyengar, Wei Jiang, Gur Huberman, “How Much Choice is Too Much?: Contributions to 401(k) Retirement Plans”

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

76%

74%

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%

56%

LICZBA FUNDUSZY W PROGRAMIE EMERYTALNYM

ST

OP

A P

AR

TYC

YPA

CJI

W P

RO

GR

AM

IE

Page 6: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Co nas zniechęca do inwestowania w fundusze? 5

Obawa, że nie zarobimy na inwestycji i wyjdziemy na zero

Brak wolnych środków, które mógłbym/mogłabym zainwestować

Niepewna sytuacja na rynkach finansowych

Duże ryzyko utraty zainwestowanych środków

Obawa przed brakiem dostępu do zainwestowanych środków

Słabe wyniki funduszy w ostatnich miesiącach

Zbyt wysokie prowizje i dodatkowe opłaty

To produkt, który wymaga dużych pieniędzy na start

Duży stopień skomplikowania tych produktów

Inne

39,7%

37,5%

37,3%

31,0%

28,0%

23,2%

21,4%

18,0%

11,6%

1,4%

Zbyt duża liczba dostępnych funduszy – trudność z wyborem 12,7%

Źródło: Druga edycja badania Deutsche Bank, „Postawy Polaków wobec inwestycji”

Page 7: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Jak się chronić przed paraliżem decyzyjnym

Page 8: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Edukacja - wiedzący więcej mają mniejszy problem 1

GRUPA OSÓB Z

NIEWIELKĄ WIEDZĄ GRUPA OSÓB Z

WIĘKSZĄ WIEDZĄ D

Y

WYB

ÓR

MA

ŁY

W

YBÓ

R

28,8 kg

19,1 kg

23,1 kg

27,1 kg

-1,7 kg -4 kg

Źródło: Julie R. Agnew, Lisa R. Szykman, “Asset Allocation and Information Overload: The Influence of Information Display, Asset Choice, and Investor Experience.”

Page 9: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Edukacja - wiedzący więcej mają mniejszy problem 1

GRUPA OSÓB Z

NIEWIELKĄ WIEDZĄ GRUPA OSÓB Z

WIĘKSZĄ WIEDZĄ D

Y

WYB

ÓR

MA

ŁY

W

YBÓ

R

28,8 kg

19,1 kg

23,1 kg

27,1 kg

-1,7 kg -4 kg

Źródło: Julie R. Agnew, Lisa R. Szykman, “Asset Allocation and Information Overload: The Influence of Information Display, Asset Choice, and Investor Experience.”

Page 10: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

1. Francja

2. Finlandia

3. Norwegia

4,9

5,2

5,2

6,7 3,2

6,3 3,3

5,8 3,6

… Kanada, Hong Kong , Nowa Zelandia, Korea, Belgia, Austria, Portugalia, Litwa, Holandia, Estonia, Łotwa, Wielka Brytania, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Tajlandia,

Albania, Jordania, Czechy, Turcja, Węgry, Gruzja, Malezja, Rosja, Brazylia …

28. Chorwacja

29. Białoruś

30. Polska

4,3

3,8

4,4

4,8 3

5 2,9

4,4 2,8

DO PRYMUSÓW NAM BRAKUJE

POZIOM WIEDZY ZACHOWANIA FINANSOWE POSTAWY WOBEC DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

1

Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies

Edukacja - wiedzący więcej mają mniejszy problem

Page 11: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Porządki w ofercie 2

Doszliśmy do momentu, że liczba funduszy nie przekłada się na rosnące napływy. Nie obserwujemy większego wyrafinowania klientów wraz ze wzrostem liczby dostępnych strategii inwestycyjnych, ale wręcz przeciwnie.

mówił Marek Przybylski, prezes Aviva Investors Poland TFI

REDUKCJA OFERTY Z 26 D0 15

+10%

Page 12: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Odkryj preferencje klienta 3

UDZIAŁ BADANYCH PREFERUJĄCYCH WYBÓR SPOŚRÓD WIĘKSZEGO ASORTYMENTU

96% wśród tych, których zapytano

wcześniej o cechy ulubionej czekolady

72% wśród tych, których nie zapytano

wcześniej o cechy ulubionej czekolady

Źródło: Alexander Chernev, “Product Assortment and Individual Decision Processes”

Page 13: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Narzędzia wspomagające decyzje 4

Z DOSTĘPEM DO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO DECYZJĘ

BEZ DOSTĘPU DO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO DECYZJĘ

11 / 54 PRODUKTY, DLA KTÓRYCH

ANALIZUJEMY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

7 / 54 PRODUKTY, DLA KTÓRYCH

ANALIZUJEMY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Źródło: Gerald Häubl, Valerie Trifts, „Consumer decision making in online shopping environments: The effect of interactive decision aids” * w rozumieniu produktów niezdominowanych przez inne rozwiązania

Page 14: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Narzędzia wspomagające decyzje 4

Z DOSTĘPEM DO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO DECYZJĘ

BEZ DOSTĘPU DO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO DECYZJĘ

66% UDZIAŁ DOBRYCH

WYBORÓW * W PODJĘTYCH DECYZJACH

96% UDZIAŁ DOBRYCH

WYBORÓW * W PODJĘTYCH DECYZJACH

Źródło: Gerald Häubl, Valerie Trifts, „Consumer decision making in online shopping environments: The effect of interactive decision aids” * w rozumieniu produktów niezdominowanych przez inne rozwiązania

Page 15: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Wizualizacja lepiej przemawia do wyobraźni 5

WERSJA TABELARYCZNA WERSJA OBRAZKOWA

10,9% stopa oszczędności

0% 20%

14,5% stopa oszczędności

0% 20%

Źródło: Shlomo Benartzi, Sheena Iyengar, Alessandro Previtero, “Affective communication: Engaging emotion to change consumer behavior when cognitive appeals fail”

Page 16: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Wizualizacja lepiej przemawia do wyobraźni 5

80 $ NA FUNDUSZ EMERYTALNY

172 $ NA FUNDUSZ EMERYTALNY

35 lat

70 lat

Źródło: Hal E. Hershfield, Daniel G. Goldstein, William F. Sharpe, Jesse Fex, Leo Yeykelis, Ph.D., Laura L. Carstensen, Jeremy N. Bailenson, “Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self”

Page 17: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Edukacja 1

Porządki w ofercie 2

Odkryj preferencje klienta 3

Narzędzia wspomagające decyzje 4

Wizualizacja lepiej przemawia do wyobraźni 5

Page 18: Ewa Bartosiak, CFA analizyonline - Fund Forum · 2018-01-08 · Źródło: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies Edukacja - wiedzący więcej mają

Dziękuję za uwagę

▐ Analizy Online powstały w 2000 roku, a od 2010 są notowane na rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (AOL)

Ewa Bartosiak, CFA

analizyonline