Click here to load reader

Evropski Inštitut za tehnologijo in inovacije (EIT)

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evropski Inštitut za tehnologijo in inovacije (EIT). Jana Kolar, članica Upravnega odbora EIT. EIT Reševanje družbenih izzivov z integracijo trikotnika znanja. Misija povečanje evropske trajnostne rasti in konkurenčnosti okrepitev inovacijske zmogljivosti držav članic EU, ter - PowerPoint PPT Presentation

Text of Evropski Inštitut za tehnologijo in inovacije (EIT)

Diapositive 1

Evropski Intitut za tehnologijo in inovacije (EIT)

Jana Kolar, lanica Upravnega odbora EITMisijapoveanje evropske trajnostne rasti in konkurennostiokrepitev inovacijske zmogljivosti drav lanic EU, terustvarjaje podjetnikov prihodnosti in priprava na inovativne preboje prihodnosti2EIT Reevanje drubenih izzivov z integracijo trikotnika znanja

od ideje do izdelka

iz laboratorija na trg

od tudenta do podjetnika

Model kolokacije: nadgradnja obstojeih evropskih zmogljivostiVisoka stopnja integracije: KIC je samostojna pravna oseba, zdruuje svetovno odline partneje iz trikotnika znanja. Pogodba z EIT.Uinkovito upravljanje: z direktorjem in vitko upravoDolgoroni strateki pristop: najmanj 7 letVisoka stopnja avtonomije in fleksibilnostiPametno financiranje in visoka stopnja zavezanosti partnerjev: 25% EIT, 75% drugih javno-zasebni viriOsredotoenost na rezultate: poslovni nart z merljivimi rezultatiTekmovalnost: sredstva doloena vsako leto glede na poslovni nart in pretekle dosekePodjetnost: podjetnika miselnost in kultura

EIT KICSkupnosti znanja in inovacij Tri Skupnosti znanja in inovacijUstanovljeni 2010

Ko-lokacijski centriClimate-KIC:Ko-lokacijski centerRIC (Regional center)EIT ICT Labs:Ko-lokacijski centerPridrueni partnerKIC InnoEnergyKo-lokacijski center

KIC partnerstva (2013)6Prek 350 partnerstevStrateka Inovacijska Agenda prioritete 2014-2020

1. Konsolidacija obstojeih 3 KIC2. Ustanovitev 5 novih KIC(2014 - 2020)

3. Posredovanje znanja4. Poenostavitve in monitoringThemes: 2014: food4future, raw materials and healthy living & active ageing2018: added value manufacturing, smart secure societies & urban mobility

7

zdravo ivljenje in dejavno staranje surovine

Potrditev na Svetu v ponedeljek 2.12.proizvodnjo z dodano vrednostjo hrana za prihodnost mobilnost v mestihRazpisi za Skupnosti znanja in inovacij2.4 milijarde Evrov 2014-20202014201620188

zdravo ivljenje in dejavno staranje surovinePotrditev na Svetu v ponedeljek 2.12.Razpisi za Skupnosti znanja in inovacij2014izboljanje kakovosti ivljenja in blaginje dravljanov vseh starostitrajnostno odkrivanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in uporaba nadomestnih surovin9Potrditev na Svetu v ponedeljek 2.12.Razpisi za Skupnosti znanja in inovacijrazvoj konkurennejih, trajnostnih in okolju prijaznih proizvodnih postopkovtrajnostna oskrbovalna veriga od vil do vilic

proizvodnjo z dodano vrednostjo hrana za prihodnost 201610Potrditev na Svetu v ponedeljek 2.12.Razpisi za Skupnosti znanja in inovacijzagotavljanje bolj zelenega, bolj vkljuujoega, varnejega in pametnejega sistema mobilnosti v mestih

mobilnost v mestih20181112Razpis v 2014Kriteriji za razpis 2014Merila, ki temeljijo na glavnih naelih odlinosti, pomena inovacij, uinka in izvedljivosti strategijeUsklajenost z okvirjem Obzorja 2020 in Pravili sodelovanja: odlinost, uinek, kvaliteta izvajanjaPoenostavitev kriterijev; dalji as med objavo in oddajo, racionalizacija ovrednotenjaV primerjavi z razpisom 2009 bo poseben poudarek:Gospodarskem in drubenem vplivuPoslovnem modelu in finannem nartuIzkazovanju zavezanosti partnerjev, vkljuno s finanno zavezoMonem in raznolikem partnerstvuRazpis KIC Spremembe od 2009Razpis KICEn sam razpis v letu 2014: Zdravo ivljenje in aktivno staranje in SurovineIsti kriteriji za upravience ter merila za izbor na vseh tematskih podrojihUpravni odbor EIT bo izbral po en KIC na podrojePoenostavljena merila za izbor (manj, bolj specifina)Poglavitna naela: odlinost in inovativnost

LEVERAGELADLEAN

CREATeit.europa.euThink outside the box.Change mindsetsExperience the journey

16

Search related