"Evropska mre¾a za spremljanje in nadzor materninega vratu v Novih dr¾avah lanicah - AURORA"

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Evropska mreža za spremljanje in nadzor materničnega vratu v Novih državah članicah - AURORA". Tretji m odul: Zagovorništvo in lobiranje. www.aurora-project.eu. Ta publikacija izhaja iz projekta "Aurora", ki je prejel sredstva iz Evropske unije v okviru Programa Zdravje. KAZALO - PowerPoint PPT Presentation

Text of "Evropska mre¾a za spremljanje in nadzor materninega vratu v Novih dr¾avah...

 • KAZALOKaj je zagovornitvoKaj je zagovornika kampanja?Kako doloiti problematiko s katero se ukvarja zagovornitvo?Cilji zagovornike kampanjeKdo zagovarja in lobira?Oblikovanje koalicijKaj je lobiranje?Vplivanje na klinino osebje in strokovna medicinska zdruenja Spremljanje in evalvacija vaih zagovornikih aktivnostiKomunikacijske kampanje na evropski ravni

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  1. Kaj je zagovornitvo?Zagovornitvo je dejanje ali proces podpore doloenemu cilju ali zadevi. Cilj ali zadevo zagovarjamo, ker elimo:Informirati ali okrepiti zavedanje o doloenem cilju ali zadeviVplivati na druge in pridobiti njihovo podporo, Vplivati ali spremeniti politiko, ki vpliva na cilj ali zadevo.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1-2004

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1-2004

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Aktivnosti zagovornitva

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  2. Kaj je zagovornika kampanja?Je vrsta ciljno usmerjenih dejanj s katerimi elimo vplivati na oblikovalce politik ali na splono populacijo, da bi podprli cilj ali zadevo, ki jo elimo spremeniti.Da bi zaeli zagovorniko kampanjo morate:Identificirati cilj ali zadevo, ki jo boste zagovarjali; morate jo analizirati in jo natanno opredeliti.Odloiti se morate kdo elite, da podpre va cilj ali zadevo- na koga elite vplivati, da bi podprl va cilj ali zadevo Doloiti kaj so eleni doseki vae zagovornike kampanje in katere konkretne rezultate elite dosei?Zagovornike kampanje ne moremo prepustiti nekaj posameznikom. Potrebuje pripadnost in podporo vsakogar, ki deluje v organizaciji in tudi mnogo zunanjih posameznikov.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  3. Kako analizirati/uokviriti problem?Kljuna vpraanja

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Kljuni problemi zagovornitva pri raku materninega vratu:

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Spoznaj dejstva in tevilke o problematiki Zbiranje podatkov o doloeni zadevi je kljuno za uspeh katerekoli javne ali medijske akcije, ki jo izvajate. Vendar je pridobivanje mnogo zanesljivih podatkov lahko drago in vzame veliko asa, zato poskuajte najprej uporabiti podatke e obstojeih relevantnih raziskav. Ve dejstev boste poznali, laje boste utemeljili svoj primer in bolj informirano in prepriljivo boste sprejeti v javnosti, pri oblikovalcih politik in ostalih, ki jih elite dosei.

  Najbolj uinkovita sporoilanastanejo na temelju trdnih dejstevo vaem problemu in vai skupini.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Zbiranje podatkov o problematiki

  VIRI PODATKOV ZA PODROJE RAKA MATERNINEGA VRATU:International Agency for Research on Cancer (IARC)European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)European Cervical Cancer Association (ECCA)European Network for Indicators on Cancer (EUNICE),European Network of Cancer Registries (ENCR),International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)Organizacije, ki se ukvarjajo z zagovornitvom na podroju zdravstvenih vpraanj bi morale zbirati podatke in jih analizirati, ter na ta nain iriti lastno znanje in obenem o tem seznanjati zainteresirane skupine. Nekatere informacije lahko zberejo same, e ve javnih podatkov pa obstaja na spletu. Uporabite razline izraze za iskanje e pripravljenih statistinih podatkov ali podatkov, ki jih boste lahko sami analizirali.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Uporaba podatkov

  Vzemite si as za seznanitev z virom podatkov. Kdaj in kako so bili podatki zbrani? Na primer, vzorec je lahko reprezentativen za nacionalni, ne pa tudi za lokalni nivo.Seznanite se z osnovnimi koncepti kot so odstotki, stopnje, delei BDP in standardni odkloni. Tako boste bolje razloili vai javnosti kaj dejansko pomenijo doloene tevilke. Skoraj vsi podatki, ki jih boste uporabili bodo temeljili na vzorcih Obstajajo razline metode vzorenja, vendar v splonem velja, da so podatki v dravnih bazah oblikovani na temelju reprezentativnih vzorcev in zato primerni za oblikovanje opisnih statistik. Za izvedbo poglobljenih analiz, e posebej tistih, pri katerih priakujete kontroverzne rezultate, se posvetujete z izkuenimi raziskovalci.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Iskanje podatkov o raku materninega vratu v tvoji draviKljuna vpraanja pri pridobivanju podatkov za zagovornitvo na podroju raka materninega vratu: Obstajajo specifini epidemioloki podatki za rak materninega vratu?Koliko ensk je na novo diagnosticiranih z rakom materninega vratu?Kakna je incidenca raka materninega vratu v vai dravi?Koliko ensk umre zaradi raka materninega vratu? Ali obstaja program spremljanja raka materninega vratu in kaj zajema ter Ali obstajajo podatki o strokih programa in strokovni uinkovitosti spremljanja raka kot orodja?

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Primer: EPIDEMIOLOKI PODATKI RMV V SODELUJOIH DRAVAH

  DravaIncidencaCrude rate/ ASR(W)per 100000 women per year (year)MortalitetaCrude rate/ ASR(W)per 100000 women per year(year)Faza ob diagnoziFaza I%Faza IV%Bulgaria29.6/20.6 (2008)8.8/5.3 (2008)43.6% (2008)4.0% (2008)Cyprus / 5.3 (2007) /1.7 (2008)50 (2007)3,33 (2007)Czech Republic18,8? (2007)Absolute numbers46.9 (2007)9.9(2007)GreeceAccording to the WHO/ICO Information5.5/3.8 (2008)2.8/1.5(2008)HungaryAbsolute numbersAbsolute numbersItaly9.8? (yrs 1998-2002)Absolute numbersLatvia18,9? (2009)20.9? (2010)Absolute numbers17 (2010)Poland16,6/11,2 (2008)8,9/5,3(2008)Romania18.97-24.58 ASR(W)(2000-2006)31(36)? (2008 WHO)10.64-11.51 ASR(W)(2000-2006)Slovakia 15.8 (2008) ASR(W)4.8 (2008) ASR(W)45 5Slovenia 12.6? (2008)20.6? (2003)2,8 ASR(W)(2008 Globocan)42.8(2007-09)11.9(2007-09)EU-15 (2004)11.8/9.54.9/2.8EU-27(2004)13.9/12,46.6/4.8

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  4. Cilji zagovornike kampanje Cilji Zanite z seznamom ciljev vae kampanje. Bodite specifini in natanni. To vam bo pomagalo ugotoviti, kje ste bili uspeni, kje ne in kako delovati v prihodnje. Vpraanja, ki so vam lahko v pomo pri oblikovanju ciljev:Kaj je konni cilj kampanje?Katere specifine cilje elite dosei na poti do konnega cilja?Kateri so kratkoroni in dolgoroni cilji, ki jih morate dosei?Kaj definiramo kot na konni cilj?Kako jih oblikovati, da bodo jasno razumljeni?Kaj bo prispevalo k uspehu ali zmagi? Kako bomo merili uspeh?Izberite ciljno publiko.

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Cilji zagovornitva na podroju raka materninega vratu Dvig zavedanja o raku materninega vratu in kako ga prepreiti med:enskami, tako da bodo vedele kaj lahko storijo, da se bolezni izognejo in uporabijo storitve, kjer so na voljo,Politiki in uradniki na podroju javnega zdravja: da bodo razumeli prednosti preventivnih programov in se zavzemali za njihovo vpeljavo, tam kjer e niso na voljo.Promovirati spremljanje raka materninega vratu, e posebej med teko dosegljivo populacijo

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  Kaj elimo dosei kot trenerji in kot zagovorniki

  Promovirati spremljanje raka materninega vratu, e posebej med teko dosegljivo populacijo

  Dvigniti osveenost o raku materninega vratu in kako ga lahko prepreimo

  CiljiTrenerji Zagovorniki Strategije lobiranjaDa bi pridobili politino in zakonodajno podporo za spremljanje RMV.

  Izobraevalne strategijeZa oceno inovativnih pristopov spremljanja raka materninegavratu, da bi izboljali sistemeponujenih storitev.

  Mobilizacijske strategijePridobiti podporo za preventivoRMV in implementacijoprogramov spremljanja

  www.aurora-project.euThe AURORA Project is co-funded by the European Commission (Executive Agency for Health and Consumers)

  5. Kdo zagovarja in lobira?

  TaraUkrep Nacionalni oblikovalci politikOblikovati zavedanje in zahteve po preventivnih programih za RMV na nacionalni in regionalni ravni. Doloiti vire za preventivne programe na podroju RMV in implementirati spremembe politik, kot je umestitev spremljanja v nacionalne zdravstvene strategije.Managerji zdravstvenih programovPozovejo, da spremljanje postane del preventivnih strategij za RMV. Oblikujejo izobraevalne programe, ki obravnavajo obolevnost in smrtnost pri boleznih, ki so povezane s HPV in preventivo na podroju RMV. Poveejo spremljanje z obstojeimi storitvami na podroju preventive. ZdravnikiPouijo svoje paciente o HPV. vkljuijo spremljanje v nabor preventivnih pregledov za enske. Vodje skupin in zag