أ‡evre Bأ¶lgesi Hannover أ‡evre bأ¶lgesinin anlamؤ± nedir? أ‡evre bأ¶lgesi; yأ¼ksek oranda ince toz

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of أ‡evre Bأ¶lgesi Hannover أ‡evre bأ¶lgesinin anlamؤ± nedir? أ‡evre bأ¶lgesi;...

 • 1

  En çok sorulan sorulara yanıtlar

  Çevre Bölgesi Hannover

  H a n n o v e r t o z a l i y o r

  ZONE

  Umwelt

 • 2

  Çevre bölgesinin anlamı nedir? Çevre bölgesi; yüksek oranda ince toz ve azot oksitleri yayan motorlu taşıtlara giriş yasağının uygulandığı sınırlı bölgedir. Buna asıl neden olanlar ise özellikle dizel kulla- nantaşıtlardır (Pkw-özel arabalar, Lkw/yük kamyonları). Fakat bu kullanım yasağı, uygun katalizörü olmayan ben- zinli taşıt araçları için de geçerlidir. Bu taşıt gruplarının şehir merkezine giriş izinleri üç ayrı zaman dilimi içerisin- de verilir. Plaket taşıma zorunluğunun desteğiyle bu yeni düzenleme kontrol altında tutulur. Hannover’de çevre bölgesi uygulaması 01.01.2008’de başlamıştır. Yabancı plakalı araçlar için ise plaket zorunluluğu 01.01.2009’dan itibaren getirilmiştir.

  Çevre bölgesinin bana ne faydası vardır? Motorlu taşıtların çıkardığı atık gazlarla birlikte ince tozlar ve azot oksitleri havaya karışırlar. Her iki zararlı madde de insanlarda hastalanma riskini oldukça artırır. Örneğin, astım ve akciğer hastalıklarına neden olabilir, kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına yol açabilirler. Aşırı hallerde ince tozlar kansere sebebiyet verebilir. Neticede bu zararlı maddeler insan ömrünün kısalmasına neden olmaktadırlar. Çevre bölgesi uygulamasıyla, havayı temiz tutma planının diğer önlemleriyle birlikte, Hannover’de yaşayan insanların sağlık risklerinin aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

  Çevre bölgesi oldug˘unu nasıl anlarım? Çevre bölgesinin sınırları trafik levhalarıyla elirlenmiştir. I˙kinci bir levhanın üzerindeki çevre plaketleri, hangi araçların çevre bölgesine serbestçe girebileceklerini gös- terir. Çevre bölgesi dışına çıkıldığında bu sınırlamanın kalktığını gösteren bir levha bulunur.

  ZONE

  Umwelt

  ZONE

  Umwelt

 • 3

  Hangi araçlar çevre bölgesine girebilirler? 2009’dan itibaren çevre bölgesine ancak sarı veya yeşil plaketi olan motorlu taşıt araçları girebilirler. 2010’dan itibaren ise çevre bölgesine yalnız yeşil plaketi olan motorlu taşıt araçları girebilirler. Bu ayrım, aşağıda belirlenen zararlı maddeler grubuna göre yapılır.

  Plaket Araç Diesel Diesel Diesel Euro 4, Euro 2 Euro 3 Euro IV und V, Euro II Euro III Benziner mit geregeltem Katalysator

  Plaketlerin verilmesini belirleyen Etiketleme Yönetmeliği, belirli araçları genellikle giriş yasağının dışında tutmayı öngörmektedir. Bunlar; tas¸ınabilir makineler ve aletler, iş makineleri, tarımda kullanılan traktörler, motorsiklet- ler, ambulanslar, „Arzt Notfalleinsatz“ levhası bulunan doktor araçları, (engelli kimlig˘inde „aG“, „H“ veya „BI“ is¸aretleri olan) araba kullanan engelliler ve engellileri taşıyan arabalar ile Trafik Yasası’nın 35. paragrafına göre özel hakları olan, örneğin; polis ve itfaiye, „H“ veya „07“ ek plakalı tarihi araçlardır. Plaketler bu durumda zorunlu değildir, gerektiği zaman da başvuru üzerine ücretsiz ola- rak bir onay belgesi verilir. Engellilerin mavi park kimliği de yukarıda belirtilen muafiyet için geçerlidir.

  432

 • 4

  Çevre bölgesi nerededir? Güney, batı ve fuar çevre yolu arasındaki alanı içine almaktadır. Kuzey sınırı Sahlkamp oluşturmaktadır. Çevre bölgesinin tam sınırları, internette www.hannover.de adresinde görülmektedir. Adresleri sorma olanağı da vardır. Aranılan adresin, çevre bölgesinin içinde mi, yoksa dışında mı olduğu da gösterilir. Harita, Geo- information der Landeshauptstadt Hannover, Rudolf-Hillebecht-Platz 1, adresinden temin edilebilinir.

 • 5

  Hannover Çevre Hari . tası,

  © Landeshauptstadt Hannover, Geoinformation, 2009

 • 6

  Yasağa rağmen çevre bölgesinde araba kullanırsam cezası nedir? Bu ihlal 80 D para cezası ile cezalandırılır. Bu bölgede; hem araç kullanmanın, hem de aracı park etmenin yasak oldug˘una dikkat çekilir.

  Benim arabama sarı veya yes¸il plaket verilmezse ne yapabilirim? Zararlı maddeler içerdiklerinden dolayı Euro 2/II veya 3/ III gruplarına giren taşıtlara, is (kurum) parçacıkları için sonradan bir filtre taktırıldığında bir sonraki basamağa ulaşılabilir. Benzinli taşıtlarda düzenli bir katalizörün son- radan takılması olabilir. Özel durumlarda giriş yasağının kaldırılmasında istisnalar uygulanabilir.

  www.partikelfilter-nachruesten.de internet adresinde de gerekli bilgiler bulunmaktadır. TÜV/DEKRA: www.feinstaubplakette.de

 • 7

  Çevre bölgesinde araba kullanabilmek için istisna uygulamalar

  Bunun için bir istisna başvurusunda bulunmak gerekme- mektedir. Kanıt olarak aracın kağıtları, plakası veya özel araç çeşidi veya yukarıdaki belirtilerin olması yeterlidir.

  Bunların dışındaki istisnalar; araba sürme yasağının getirdiği bir mahrumiyeti engellemek için yapılan başvuru, Hannover Şehri Etiket Yönetmeliği’nin 1. paragrafı, 2. maddesine göre onaylanır.

  Genel istisnalar Eyalet Başkenti Hannover bazı araç grupları için 31.12.2021’e kadar geçerli genel istisnaları belirledi.

  Bunlar; yeşil plaket alamayan düzenleyici katalizörü olan ben-

  zinli araçlar, çevre bölgesindeki etkinlik nedeniyle, etkinlik alanına

  giriş ve çıkışlar için panayırcıların araçları (örneğin; Schüt- zenfest), – etkinliğe katılım belgesi bulundurulmalıdır,

  ÖPNV’ye (toplu ulaşıma) ait otobüsler, seyahat otobüsleri, kısa süre plakalı araçlardır, Sekizgen yeşil plaklar ile Çek araçlar.

 • 8

  Araca, sonradan bir is (kurum) filtresinin veya düzenli bir katalizörün takılması mümkün değilse yeşil plaket verile- mesinde istisna uygulama onaylanır.

  Bunun dışında, araç EURO-Norm 4 koşullarını yerine getiriyorsa, ekonomik durum kontrol edilmeden istisna onayı verilir.

  Şayet Hannover çevre bölgesinde, yılda 2000 km’den az kullanıyorlarsa, yeniden donanımı masraflı olacak olan özel araçlar için istisna onayı verilir. Örneğin, bunlar zanaatkarların, geliştirilmiş karavanları veya tamir atölye araçları olabilir. Mal teslim amacıyla kullanılan motorlu taşıtlara bu istisnadan yararlanamazlar, çünkü onların yaptığı kilometre bilindiği gibi belirlenen sınırın üzerine çıkmaktadır.

  Yedek bir aracın edinilmesi veya uygun filtrenin takılması için harekete geçilmis¸se, o zamana kadar istisna başvu- rusunda bulunabilinir.

  Ticaretle uğraşanlar, serbest meslek sahipleri v. s.

  Şayet, uygun bir yedek aracın alınması iş yerini tehli- keye sokacaksa istisna onayı verilir. Vergi danışmanından alınan bir onayla bunun nedeninin açıklanması gerekir.

  Çevre bölgesinde, belirli bir görevi yerine getirmek için kısa bir süreyle araç gerekiyorsa, bu görev süresince istisna onayı verilir.

 • 9

  İstisnanın onayı, kişinin çevre bölgesinde motorlu taşıtıyla rahatça hareket etmesini sağlar.

  İstisna onayı ücrete tabidir. Ücretler:

  Kişisel istisnalar Çevre bölgesinde sürekli veya geçici oturan veya olag˘a n dıs¸ı bazı engellerden dolayı toplu ulas¸ım tas¸ıtların ı kul-lanamayan (örneg˘in; sakatlık “G”, is¸in bas¸layıs ¸ ve bitis¸ saatlerinin toplu ulas¸ım tas¸ıtlarının çalıs¸ ma saatlerinin dıs¸ında olması halinde) ki¸ilere, ̧ ayet ek onomik nedenle-ssrinden dolayı yedek bir araç alamayac ak durumda iseler, istisna onayı verilir. Yalnız yas¸ayan

  larda aylık 1.430D, iki ki¸i de 2.160D, üç ki¸ide 2.7 00 D ve dört ki¸ide sssn 3.240 D’’yu as¸mıyorsa bu kural sürekli geçerlidir.

  12,- D tek gidiş veya 7 güne kadar bir zaman dilimi için (24,- D kamyonlar ve özel arabalar) 100,- D bütün diğer istisnalar için 200,- D kamyonlar ve özel arabalar

  İ şsizlik SGB II veya sosyal yardımı SGB XII alanlarda ücret 20,- D’ya indirilir.

  Başvurular Fachbereich Umwelt und Stadtgrün OE 67.10 UZ Arndtstraße 1 30167 Hannover

  adresine veya semtlerdeki vatandaş bürolarına (Bürger- ämter) yazılı olarak yapılır.

  İstisna onayının verilebilmesi için kullanılacak formlar bu dairelerden alınabilinir veya internet aracılığıyla www. hannover-umweltzone.de adresinden indirelebilinir.

 • 10

  Plaketler nerelerde bulunur, ücretleri ne kadardır? Almanya’nın her yerinde resmen tanınan kontrol yerle- rinden, AU yetkili araba işyerlerinden ve araba kullanım izni veren dairelerden plaketler alınabilinir. Hannover’de, bu yerlerin dışında, vatandaş bürolarından da plaketleri bulmak mümkün. Bunun için I numaralı müsaade belge- si (Fahrzeugschein – araba kağıdı) sunulmalıdır. Ücreti: 5,40 D

  Bir plaket almak zorunda mıyım? Genellikle size kalmış bir şeydir. Eğer bir çevre bölgesine arabayla gitmeyecekseniz veya geçmeyecekseniz plaket zorunlu değildir. Fakat diğer şehirlerde belediyeler de çevre bölgelerini planladıklarından, başka bir şehire gittiğinizde bir çevre bölgesinden geçebileceğinizi hesa- ba katmak zorundasınız.

  Başka s¸ehirlerde de çevre bölgeleri v

Recommended

View more >