Click here to load reader

EVOLUTIE OF OPENBARING

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In de evolutieleer spreekt men zeer dogmatische taal: het heelal is miljarden jaren geleden ontstaan. Onze vraag hierbij: is dat wel zo? Want: SCHIJN BEDRIEGT SOMS. Wanneer we naar de ouderdom van iets kijken, dan moet rekening gehouden worden met méér dan één zaak. Een kind dat de ziekte 'progeria' heeft (= ongewone veroudering) kan op zijn pas 10 jaar oud zijn, maar tachtig of negentig lijken.

Text of EVOLUTIE OF OPENBARING

 • EVOLUTIE OF OPENBARING 1

  Het gas dat bij de explosie van de Krab is weggeslingerd vormt nu een mooie nevel.

  Very Large Telescope, Chili

  EVOLUTIE OF OPENBARING

  Een woord vooraf

  Een lezer heeft eens opgemekt dat we nogal simplistisch doen met deze problematiek. Ja, er zijn velen die geen probleem hebben met de beide zaken, schepping en evolutie, samen te voegen. Maar in werkelijkheid gaat het, hoe we het draaien of keren, om twee mogelijkheden: er is schepping of die is er niet. Neem eens de visie van Teilhard de Chardin. Die had de volgende visie: we zijn op weg van alpha naar omega. God stuurt die baan, langs evolutionaire wegen. Daar zijn ondertussen veel varianten op. In dat alles zit filosofie die ook niet te controleren is. Het is trouwens vermoeiend om er iets van te weerleggen. Want dan gaat men een ander filosoof er tegenaan gooien. En het blijft maar duren zonder ergens te landen.

  Om alles gemakkelijk te houden, ook voor wie er niet zoveel van kent, neem ik er dus de beide grondstellingen uit: evolutie OF schepping. Dat maakt het heel simpel. Niet simplistisch, dat is nog wat anders.

  Ja, ik ben geen geoloog of bioloog. Ik weet het, zo blind zijn we ook niet of slecht ingelicht: alles van de evolutie is niet te weerleggen. We maken die opmerking niet als een stok om ons er mee te slaan, want de basis van de leer van de evolutionisten klopt niet met honderden andere feiten. Een evolutie in de soort is een feit en daar heeft een creationist, zoals wijzelf, geen enkel probleem mee. Maar een zebravink die na een tijd van een intensief kweekprogramma omgevormd is tot een tortelduif dat hebben we nog niet gezien.

  Een reeks artikelen verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier, 2008 en 2009.

  (Met uitzondering van 11 en 12, nog niet verschenen.)

  Guido Biebaut, 2008-2009 Alle rechten voorbehouden

  ******

 • EVOLUTIE OF OPENBARING 2

  EVOLUTIE OF OPENBARING (1) : EEN OVERZICHT

  We hebben al geruime tijd deze reeks in gedachten, ze zit trouwens in de lijn van onze vroegere bijdragen over de dinosaurirs en de zondvloed. Recent (op 3 februari 2008) had het programma 'De zevende Dag' van zondagmorgen op Een-televisie een bespreking tussen een universiteitsprof, Johan Braeckman, en een imam uit het Antwerpse. Aanleiding was een rapport dat aantoonde dat de Vlaamse jeugd zo weinig afwist van de leer van de evolutie. We willen dat als opstapje gebruiken om aan te tonen dat ons levensmodel als christenen de voorkeur geniet boven wat de evolutie leert.

  DE PROF

  Prof. Dr. Johan Braeckman is vijf jaar geleden docent geworden aan de universiteit Gent. Zijn vakgebied is de wijsbegeerte, meerbepaald de antropologie, dat is de wetenschap die zich afvraagt wat voor wezen de mens is. Hij bekijkt hoe de mens moet gezien worden in de natuur en het heelal. Braeckman houdt zich vooral bezig met de evolutietheorie en hoe de mens een ethisch voelend wezen is geworden. In klare taal: hoe staat de mens in verhouding tot dieren.

  Nu heeft professor J. Braeckman, een budget van 200.000 euro gekregen van de Gentse universiteit om de evolutietheorie aan Vlaanderen, vooral aan de jeugd, uit te leggen. Er is nu al kritiek te horen. Zo noemt Taede Smedes, godsdienstfilosoof en theoloog aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven, het idee om meer aan wetenschapspopularisering te doen een zaak die niet veel zal opbrengen. Het zal volgens hem niet tot minder geloof in creationisme leiden. Dat is volgens hem een illusie en een utopie. Intussen heeft Braeckman al gereageerd op Taede Smedes. Braeckman benadrukt dat hij geen 'onderhuidse wens heeft om een athestische levensbeschouwing te promoten', zoals Smedes insinueerde. Hij wil enkel de kennis over de evolutietheorie verbeteren met een website, lezingen en debatten. Nu moeten we als gelovigen niet echt bang zijn voor de waarheid.

  DE THEORIE SAMENGEVAT

  Donderdag, 7 februari 2008, plaatste professor Johan Braeckman op zijn internetsite een inleiding tot zijn opdracht. 'De evolutietheorie is n van de beste wetenschappelijke theorien die we hebben. Ze verklaart ondermeer de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, en de aanwezigheid van fossielen. Er bestaat overweldigend veel bewijsmateriaal voor. Vele tienduizenden wetenschappers, in de taxonomie, de genetica, de geneeskunde, de embryologie, de psychologie, de neurowetenschappen en in vele andere disciplines, werken er dagelijks mee om de natuur steeds beter te begrijpen. De theorie is in de loop van bijna honderdvijftig jaar uiteraard ook zelf gevolueerd. Ze bestaat momenteel uit meerdere subtheorien, waaruit men diverse hypothesen afleidt, die dan weer aanleiding geven tot nieuwe waarnemingen en zeer uiteenlopend experimenteel onderzoek. Wie vertrouwd is met de theorie kent de finesses, de rijkdom, de elegantie en de verklarende en esthetische kracht ervan. Daarnaast stelt men evenwel vast dat zeer veel mensen het abc van de theorie niet kennen, verkeerd begrijpen, er vooroordelen over koesteren of er foute conclusies uit afleiden. Dat is erg jammer, om meerdere redenen. Niet alleen mist men op die manier de kennis en informatie die de evolutietheorie met zich meebrengt, maar bovendien krijgt men, meer algemeen, een fout beeld van waarover het gaat, en misschien vooral niet gaat, in de wetenschap.'

  Laten we van daaruit vertrekken.

  ENKELE ONDERDELEN

  Een auto is de geordende samenstelling van een reeks onderdelen. Maar zo is het niet met de leer van de evolutie, die volgens Braeckman hierboven een samenvoeging is van 'meerdere subtheorien, waaruit men diverse hypothesen afleidt.' De leer van de evolutie is dus een samenstelling van: 'wetenschappelijke theorien, subtheorien en diverse hypothesen.' Het zijn dus niet onze uitspraken wanneer we de evolutieleer zullen beschrijven als een geloofspunt. Dat Braeckman spreekt over de leer als een conclusie van 'Wetenschappelijk bewijs' wordt niet onderbouwd door de feiten. Een bewijs is dat wat

 • EVOLUTIE OF OPENBARING 3

  geconstateerd is met instrumenten; een telescoop om naar verre werelden te kijken, een microscoop om naar het kleine te kijken en nog tientallen andere vernuftige toestellen. Een bewijs is wat onze 5 zintuigen kunnen nagaan, iets dat controleerbaar is. We zien de fenomenen. Verklaringen moeten ons helpen de zaak te begrijpen. Men kan een 'hypothese' dus niet als een tijdelijke verklaring verwerpen. Men moet er wel op letten dat men niet permanent met 'hypothesen' de zaken blijft uitleggen. Zo is de leer van de evolutie van de ene 'reeks hypothesen naar de andere reeks hypothesen' overgegaan zonder dat men ondertussen echte bewijzen op tafel gelegd heeft. De optelsom van enkele veronderstellingen levert je nog geen waarheid op. Hypothesen heiligen de waarheid niet.

  Bewijzen zijn gebaseerd op waarneembare natuurlijke fenomenen die ieder ander kan controleren. Iemand in Zuid-Afrika kan evengoed als iemand in Siberi naar dezelfde sterren kijken. Voor velen is de sterrenhemel het bewijs van schepping. Jammer, we kunnen God niet eventjes vragen of Hij zich wil laten onderzoeken aan de universiteit van Heidelberg of het MIT in de USA. Dat zijn de besten in hun vakgebied, wetenschappelijk natuurkundig onderzoek. We kunnen over God niet doceren zoals in de scholen bewijs geleverd wordt, hoe licht gebroken wordt in een holle of bolle lens. Dat is God verkeerd begrijpen. Ons bewijs voor God is een ander dan het wetenschappelijk bewijs. Evolutie echter is een onverdedigbare aaneenschakeling van 'hypothesen', iets dat helaas gedoceerd wordt als wetenschap.

  TERMEN EN ONDERSCHEID

  We zullen dus regelmatig twee tegengestelde termen gebruiken die we toch even nader willen toelichten:

  Schepping of creatie: God heeft alles geschapen, zoals de Schrift dit beschrijft. Alle planten- en diersoorten zijn apart geschapen in een zeer korte tijd. Als zodanig is ook de mens niet lichamelijk verwant aan de dieren door een afstamming ervan. Ook de mens is een aparte schepping van God.

  Athestische evolutie: Er is geen God. Alles is door evolutie ontstaan, onder invloed van het toeval. Gedurende een zeer lange tijd zijn door natuurlijke processen, miljarden jaren geleden zowel alle sterren als alle dieren ontstaan. Men noemt het ook spontane evolutie. In recentere jaren is die oudere versie vervangen door een andere visie. Daarbij is het mogelijk dat het leven op aarde uit een ander zonnestelsel zou overgewaaid zijn naar onze aarde. Hoe het leven er zou ontstaan zijn, daar is men nog over aan het nadenken. In de loop der jaren zijn er meerdere pogingen geweest om een zekere combinatie te vinden met evolutie en schepping als n geheel.

  Destische evolutie: Hier leert men dat God de basisvoorwaarden heeft geschapen zodat alles verder door evolutie kan geschieden. God blijft helemaal buiten dat proces. De evolutiekracht is door God in de natuur gelegd en God laat die zijn werk doen. God is een horlogemaker. Hij heeft de radertjes van het horloge eenmaal opgedraaid, de veer is opgewonden, en alles loopt vanzelf verder.

  Thestische evolutie: Hier zegt men dat God de evolutie begeleidt bij elke stap. In deze soort 'evolutie' is er een bestendige goddelijke invloed. Men spreekt dan ook wel van scheppingsproces, maar dat is een onduidelijk begrip. Scheppen in Bijbelse zin veronderstelt namelijk altijd scheppen in een oogwenk, uit het niets. Dus is er gn blind toeval, God is de uiterlijke oorzaak van het ontstaan der dingen. Veel christenen aanvaarden deze leer. Het zegt iets maar niet alles.

  Kan men niet spreken over Intelligent Design zoals men sinds enkele jaren doet? Intelligent Design is letterlijk vertaald = intelligent ontwerp = een zaak die getekend, gepland en ontworpen is van tevoren. Ja, maar pas wel op dat er nie

Search related