19
EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ BAIA MARE - 16.05.2008 GRUP ŞCOLAR TEHNIC prof. BOLOŞ MILICA

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

  • Upload
    latika

  • View
    221

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRUP ŞCOLAR TEHNIC. EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ. prof. BOLOŞ MILICA. BAIA MARE - 16.05.2008. EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ. POEZIA (din grecescul Poiesis - “creaţie”) ‏ este o artă a limbajului care evocă imagini, sugerează sentimente şi emoţii, - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

EVOLUŢIA POEZIEI

ÎN

LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

GRUP ŞCOLAR TEHNIC

prof. BOLOŞ MILICA

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

POEZIA (din grecescul Poiesis - “creaţie”)

este o artă a limbajului care evocă imagini,

sugerează sentimente şi emoţii,

prin ritm şi spontaneitate.

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA PAŞOPTISTĂ 1830-1860 (PREROMANTISM)

În 1840 apare revista “Dacia Literară”, considerată manifestul literar al Romantismului .

În articolul “Introducţie”, Mihail Kogălniceanu îndeamnă la: folosirea surselor de inspiraţie din istoria poporului român, din frumuseţile patriei şi din folclor păstrarea specificului naţional în opera literară, a originalităţii creaţiei

În această perioadă se îmbină trăsăturile clasice cu cele romantice.

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA PAŞOPTISTĂ 1830-1860 (PREROMANTISM)

Trăsături clasice:

trăsături ferme şi precise

cultul pentru adevăr şi natural

cultul pentru virtuţi morale: vitejia, demnitatea, generozitatea

imitarea naturii în aspectele esenţiale ale omului şi vieţii, după modelul antic

cadru decorativ rece

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA PAŞOPTISTĂ 1830-1860 (PREROMANTISM)

Trăsături romantice:

cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a fanteziei creatoare în defavoarea raţiunii lucide

evaziunea în trecut sub forma visului, a somnului, într-un decor preferenţial nocturn

contemplarea naturii, sub forma descrierilor, a meditaţiilor

interesul pentru tradiţii, istorie şi folclor naţional

importanţa acordată iubirii, înţelese ca o trăire afectivă puternică

descoperirea infinitului spaţial şi temporal

procedee stilistice specifice: antiteza şi comparaţia dezvoltată

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA PAŞOPTISTĂ 1830-1860 (PREROMANTISM)

Reprezentanţi:

Ion Heliade Rădulescu Dimitrie Bolintineanu

Grigore Alexandrescu Vasile Alecsandri

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

ROMANTISMUL (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)

cultivă sensibilitatea, imaginaţia, fantezia creatoareinspiraţia din tradiţie, folclor, trecutul istoric

evadarea din realitate prin vis, somn întrun cadru natural nocturnantiteza – procedeu artistic principal

MIHAI EMINESCU - Teme: Istoria

Mitologia Iubirea şi natura Timpul Universul

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PRELUNGIRI ALE CLASICISMULUI ŞI ROMANTISMULUI(sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea)

perioada posteminesciană (imitarea poeziei eminesciene – Alexandru Vlahuţă)

apariţia curentului tradiţionalist (întoarcerea la universul rural, la obiceiurile şi tradiţiile populare, la religie)

Reprezentanţi:

George Coşbuc Octavian Goga

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

SIMBOLISMUL

Simbolismul – este un curent literar apărut în Franţa ca o reacţie împotriva romantismului.

Manifestul literar este considerat articolul Le symbolisme de Jean Moreas

Trăsături ale simbolismului:crearea unei poezii a sensibilităţiiforma de exprimare este sugestiafolosirea simbolului, a corespondenţelor, a muzicalităţii prin folosirea refrenului, a repetiţiei obsedante a unor cuvinteînclinaţia către stări sufleteşti nedefinite(delir, spleen)cultivarea anumitor teme: citadinul, târgul provincial, natura, iubirea; motive: singurătatea, nevroza, boala, ploaia, plumbul

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

SIMBOLISMUL

cultivarea simbolului , a corespondenţelor, a senzaţiilormuzicalitate interioară a poeziei

folosirea laitmotivului, a refrenuluiînclinaţia spre stări sufleteşti nedefinite (nevroză, delir, spleen)

Reprezentanţi:

Alexandru Macedonski Ion Minulescu Ştefan Petică George Bacovia

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA INTERBELICĂ : TRADIŢIONALISMUL

Reprezentanţi:

Ion Pillat Adrian Maniu Vasile Voiculescu

S-a constituit în jurul revistei “Gândirea”, apărută la Cluj.

Trăsături:cultivarea valorilor naţionaleredescoperirea miturilorinspiraţia din religia ortodoxăteme preferate: lumea rurală, ţăranul, ortodoxismul, trecutul

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA INTERBELICĂ : MODERNISMUL

Modernismul – doctrină estetică promovată de Eugen Lovinescu prin intermediul revistei şi cenaclului “Sburătorul”. Conceptul de sincronism presupune accelerarea schimbului de valori între culturi prin acceptarea elementelor care conferă noutate şi modernitate fenomenului literar .

Trăsături:ruptura de tradiţie şi refuzul modelelor clasiceacceptarea nouluisincronizarea literaturii cu literatura europeanăaccentuarea lirismuluiintelectualizarea poeziei(ilustrarea unor idei filozofice profunde)abandonarea convenţiilor şi încălcarea regulilorermetism poeticrenunţarea la elementele prozodice, utilizarea versului alb

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

PERIOADA INTERBELICĂ : MODERNISMUL

Reprezentanţi:

Tudor Arghezi Lucian Blaga Ion Barbu

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

AVANGARDISMUL(negatorul literaturii de până atunci)

Este o mişcare literară care se opune violent tradiţionalismului, propunând o “reluare” a literaturii de pe baze noi sau chiar de la zero .

Trăsături:negaţie, ruptură, experimentexaltă insuccesulrefuză capodoperalibertatea absolută de creaţie

Reprezentanţi: Ion Vinea ,Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Saşa Pană,Geo Bogza

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

NEOMODERNISMUL

Provine din orientarea reprezentanţilor Cercului Literar de la Sibiu înspre modernism şi împotriva exagerărilor tradiţionalismului.

Trăsături:

lirica abstractă de idei

expansiunea imaginaţiei

luciditate şi fantezie

sensibilitate şi ironie

forme ermetizante

subtilitatea metaforei

universul afectiv al omului contemporan

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

NEOMODERNISMUL

Reprezentanţi:

Nichita Stănescu Marin Sorescu Ana Blandiana

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

POSTMODERNISMUL

Mişcare culturală manifestată în a doua jumătate a secolului al XX-lea, accentuată în anii '80.

Trăsături:

amestecul de stiluri

spiritul ironic, ludic şi parodic

apropierea de viaţa cotidiană

includerea autobiografiei în operă

mimarea limbajului colocvial

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

POSTMODERNISMUL

Reprezentanţi:

Mircea Cărtărescu Traian Coşovei Florin Iaru Alexandru Muşina

EVOLUŢIA POEZIEI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

BAIA MARE - 16.05.2008

În finalul lecţiei un cântec inspirat din poezia “Ploaie în luna lui Marte”

interpretat de Nicu Alifantis