10
Evolucijski aspekt uloge Evolucijski aspekt uloge žena žena

Evolucijski aspekt uloge žena

 • Upload
  corin

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evolucijski aspekt uloge žena. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Evolucijski aspekt uloge žena

Evolucijski aspekt ulogeEvolucijski aspekt uloge ženažena

Page 2: Evolucijski aspekt uloge žena

nalazi fosila,oruđa ili artefaktinalazi fosila,oruđa ili artefakti

biološko i kulturno naslijeđe vrstebiološko i kulturno naslijeđe vrste

evolucijske promjene i ponašanje pripadnika vrsteevolucijske promjene i ponašanje pripadnika vrste

Hominidi : majmuni lov, uporaba oruđa Hominidi : majmuni lov, uporaba oruđa

ČOVJEK=LOVACČOVJEK=LOVAC(mu(mušško viko viđenje evolucijske priče)đenje evolucijske priče)

alternativna interpretacija:1) socijalna organizacija alternativna interpretacija:1) socijalna organizacija života čimpanziživota čimpanzi

2) sakupljačka biljna hrana 2) sakupljačka biljna hrana bitnija u bitnija u

prehrani od ulovljenog mesaprehrani od ulovljenog mesa

Page 3: Evolucijski aspekt uloge žena

“ljudska priroda”:fizičke, socijalne, emocionalne i kognitivne karakteristike

Dugo je prevladavalo shvaćanje dominantne uloge muškarca (HUNTERS):agresija, natjecateljstvo, prehrana mesom, lov...

Tehnika skupljanja hrane sasvim različita od lovačke: ostavlja malo materijalnih, fosilnih dokaza:spekulativna teorija o presudnoj ulozi žena(GATHERERS)

Mjesto radnje: AFRIKA

Vrijeme radnje: prije 5 mil godina

Iz šume u savanu

Sakupljačko pribavljanje hrane centralno, “dvonožno” ponašanje,maternalna socijalizacija, ženski izbor u seksualnoj selekciji

Page 4: Evolucijski aspekt uloge žena

Novi način života počinje promjenom ponašanja, a zatim se oblikuju anatomske prilagodbe

Migracija čimpanza iz šuma (voće) u savane (svejedi)

Uspravan stav, skupljanje hrane oruđem

Oslobođene šake za spretnije rukovanje oruđem, poboljšan vid, povećana efektivnost u borbi protiv mogućih predatora

Sjekutići bivaju reducirani, kutnjaci se povećavaju:uspješnije usitnjavanje hrane,

Naglašenija socijalizacija

Page 5: Evolucijski aspekt uloge žena

U oblikovanju društvenih formi ponašanja ključna je U oblikovanju društvenih formi ponašanja ključna je pozicija žene početak socijalizacijepozicija žene početak socijalizacije

Page 6: Evolucijski aspekt uloge žena

ŽENE DONOSE INOVACIJU:

Ljudska adaptacija se temelji na sakupljačko-lovačkom uređenju života

Uglavnom 60-80% ukupne prehrane je sakupljačkog porijekla

Od čimpanzi do hominida preko kritičnog koraka evolucije: naseljenje savana i sve bitnija uloga ženskog roda kao sakupljačica

1)Pribavljanje hrane za više od 1 člana

2)Redovna uporaba oruđa u pribavljanju i pripremi hrane

3)Skrb i solidarnost

Page 7: Evolucijski aspekt uloge žena

Tropska ekvatorijalna Afrika: savane naseljavaju tranzicijski hominidi

Prirodna selekcija: tehnološka inovacija, bipedalizam, nošenje, skupljanje, obrambene taktike

Individue koje najprije ovladaju ovim uvjetima preživljavaju i daju potomstvo koje može dostići odraslu, reprodukcijsku dob

Page 8: Evolucijski aspekt uloge žena

SREDIŠNJE MJESTO MAJKE U PROCESU

SOCIJALIZACIJE

Tranzicijski hominidi žive u labavo strukturiranim zajednicama

Znatna fleksibilnost združivanja omogućuje da:1)male grupe skupljaju hranu s više mjesta

2)pojedinci odlaze u lov na udaljenom terenu

Različite veličine grupa: razvijanje vještina prepoznavanja i komunikacije

Redukcija veličine sjekutića: prijateljski odnos prema strancima, muškim pripadnicima roda

Page 9: Evolucijski aspekt uloge žena

Povremeno su ženske pripadnice napuštale primarnu grupu

Širi spektar skupljačkih i reprodukcijskih mogućnosti

Prijenos skupljačkih tehnika, znanja i inovacija

Dijada majka-potomak je temeljna u grupnoj tradiciji i organizaciji društvene strukture

Čvrste spone se nastavljaju i u odraslo doba (biološka veza socijalna nadogradnja)

Page 10: Evolucijski aspekt uloge žena