1
ILIRI Žive u plemenima Histri Liburni Japodi Delmati Istra Kvarnerski zaljev Dalmacija Slavonija Gusarstvo Pomorstvo Stočarstvo Poljodjelstvo Nezakcij U Rijeci je bilo, ali Naselja svuda Naselja svuda U vrijeme Cezara Vojnici dobivaju zemlju na Grci se žale Rimljanima zbog Rimljani pokoravaju Gradili su naselja RIMSKA NASELJA NA PODRUČJIMA Kraljica Teuta Gospodarili su područjem Hrvatske, sjeverne Srbije, Bosne i Hercegovine, Tarsatica Parentium Burnum Ad Fines Aequum Andautonia Tilurij Nezakcij Kao i RIMLJANI Najstarije naselje Crikvenica Poreč Rijeka Našli peć na području Arheološki park i Eufrazijeva Zidovi kuća i Corinium Siscia Ivoševci (20-tak metara od državne ceste D59, blizu Lukovi principija Gornji Hruševec Rimska utvrda Čitluk (blizu Sinja) Kip Šćitarjevo (blizu Zgrade i ulice Sinj Ostaci zidova i Karin Gotovo cijeli Sisak Rimski zidovi Ali, većina nije sačuvana, Narona Metković Brojni kipovi te Povezani cestama jer su jedan blizu drugog. Također su i druga naselja Spalatum Split Ostaci Dioklecijanove Pola Pula Rimska arena i Mursa Osijek Temelji građevina Ad Tures Ima ih još Iliri i rimske građevine na tlu hrvatske

evine na tlu hrvatske - CARNetov Portal za škole · ILIRI Žive u plemenima Histri Liburni Japodi Delmati Istra Kvarnerski zaljev Dalmacija Slavonija Gusarstvo Pomorstvo Stočarstvo

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: evine na tlu hrvatske - CARNetov Portal za škole · ILIRI Žive u plemenima Histri Liburni Japodi Delmati Istra Kvarnerski zaljev Dalmacija Slavonija Gusarstvo Pomorstvo Stočarstvo

ILIRI

Žive u plemenima

HistriLiburni

JapodiDelmati

Istra Kvarnerski zaljev Dalmacija Slavonija

GusarstvoPomorstvo

Stočarstvo Poljodjelstvo

Nezakcij U Rijeci je bilo, ali Naselja svuda Naselja svuda

U vrijeme Cezara

Vojnici dobivaju zemlju na

Grci se žale Rimljanima zbog

Rimljani pokoravaju

Gradili su naselja

RIMSKA NASELJA NA PODRUČJIMA

Kraljica Teuta

Gospodarili su područjem

Hrvatske, sjeverne Srbije, Bosne i Hercegovine,

Tarsatica

Parentium

Burnum Ad Fines Aequum Andautonia Tilurij

Nezakcij

Kao i RIMLJANI

Najstarije naselje

Crikvenica

Poreč

Rijeka

Našli peć na području

Arheološki park i

Eufrazijeva

Zidovi kuća i

Corinium

Siscia

Ivoševci (20-tak metara od državne

ceste D59, blizu

Lukovi principija

Gornji Hruševec

Rimska utvrda

Čitluk (blizu Sinja)

Kip

Šćitarjevo (blizu

Zgrade i ulice

Sinj Ostaci zidova i

Karin Gotovo cijeli

Sisak Rimski zidovi

Ali, većina nije sačuvana,

NaronaMetkovićBrojni kipovi te

Povezani

cestama

jer su jedan blizu drugog. Također

su i druga naselja

Spalatum SplitOstaci

Dioklecijanove

Pola Pula Rimska arena i

Mursa Osijek Temelji građevina

Ad Tures

Ima ih još

Iliri i rimske građevine na tlu hrvatske