Click here to load reader

EVIDENCIJA UTROŠK GORIVA A I MAZIVA - kotor.me · PDF fileObrazac putnog nalog zaa putničko vozil (PN-3o ) Prevoznik, pravno Il fizički o lice JSLl.f^Jfc 1^1^...—.- . Mjesto i

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EVIDENCIJA UTROŠK GORIVA A I MAZIVA - kotor.me · PDF fileObrazac putnog nalog zaa...

 • EVIDENCIJA UTROKA GORIVA I MAZIVA

  POTRONJA

  Po normi

  Stvarna

  Izdavanje goriva

  Mjesto Vrsta goriva

  Vrsta maziva

 • Obrazac putnog naloga za putniko vozilo (PN-3)

  Prevoznik, pravno Ili fiziko lice JSL l . f ^ J f c . 1 ^ 1 ^ . . . . -

  Mjesto i datum izdavanja A ,

  Serijski broj

  PUTNI NALOG ZA PUTNIKO VOZILO

  N2 092046

  Marka i tip putnikog vozila \/}JJ..... ^ ^ -

  Registarske oznake ^9 . . . ^ ( r Broj sjedita

  Prezime rime vozaa M O ^ C U ^

  Relacija

  Vrijeme vaenja putnog naloga Ji o^ -si'

  - ; (53 Vsli v. U- .

  * 7 (potpis ovlaenog lica za izdavanje \ . 7 putnog naloga)

  Broj i datum potvrde o tehnikoj ispravnosti vozila

  Vozilo primio Vozilo je tehniki ispravno bez vidljivih nedostataka z a vonju

  (potpis voza;;: "'potpis odgovornog lica za tehniku isravnost)

 • X -

 • EVIDENCIJA UTROKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i??'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  m

  Po normi

  POTRONJA POTRONJA Stvarna i POTRONJA

  + -

  NAPOMENA:

  \

 • Prevoznik, pravno ili fiziko lice

  Mjesto i datum izdavanja 1/ ^ c C Z i u ^ . 1

  Serijski broj

  | Obrazac putnog nalogfa za putniko v o ^ o (PN-3J]

  PUTNI NALOG ZA PUTNIKO VOZILO

  0 9 3 2 9 9

  Marka i tip putnikog vozila

  Registarske oznake

  Prezime i ime vozaa

  Relacija

  Vrijeme vaenja putnog naloga

 • NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  > t

  - Datum

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  %

  ro Stanje brojila

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  i 1 rv )

  i

  t \

  u

  t Relacija kretanja i zadravanja vozila

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  A ,

  >

  . N

  \

  i ^

  ) \ -u Polazak

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  i S c ^ v s Ol Dolazak

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  A \ o> Vrijeme (5-4)

  Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  A 1 i \

  \

  Odmori u toku vonje

  Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  \ 1 Y

  -

  t 1

  \ > OD Zadravanje na parkingu

  Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  CD Kvarovi na vozilu u toku vonje V

  rijeme stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  : O Smetnje na putu

  Vrijem

  e stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  1 t -

  Ostala zadravanja

  Vrijem

  e stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  % N> Sa putnicima 7T 3

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  A

  Bez putnika

  7T 3

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  A Prevezeni putnici

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  Ol Primjedbe

  m <

  m z o c_ >

  33 m c _ >

  < O N

  "D 23 o < m D m z o o <

  u m S m z > c o<

  o

  < o a

  < o N > o<

 • EVIDENCIJA UTROKA GORIVA I MAZIVA ' ' . ' - i ?? '

  Izdavanje goriva Vrste Vreta Lit. 'Kg. * Potpfc Datum Mjesto gorfta maziva Lit. 'Kg. * Potpfc

  i" t i---

  ' '} i v w V * *

  $ r -1 St

  i - V

  i

  - " v i i

  Po normi .. ^

  POTRONJA Stvarna V - ' f r

  + -

  POMENA:

  a\

 • Prevoznik, pravno ilf fiziko lice....

  Mjesto i datum izdavanja

  f v Serijski broj

  l i M m : . .

  Marka i tip putnjkog vozila

  ' Registarske oznake

  PUTNI NALOG ZA PUTNIKO VOZILO

  0 9 3 3 3 0

  Prezime i ime vozaa

  Relacija

  Vrijeme vaenja putnog naloga

  4 - M.R v* JO

  o (potpis ovlatenog lica za izdavanje putnog naloga)

  Broj i datum pogrde o tehnikoj ispravnosti vozila

  Z Vozil/6 primio

  bez vidljivih, nedostataka

  (potpis vozaa)

  Vozilo je tehniki ispravno zp vonju

  M.R (potpis odgovornog lica za tehniku isravnost)

 • - v 4 4

  01

  Polazak

  Dolazak

  Vrijeme (5-4)

  \ 4 -f Odmori u toku vonje

  00 Zadravanje na parkingu

  CD

  3 CD <

  o ^

  co Kvarovi na vozilu u toku vonje

  u s

  K S -

  - . S letnje na pute w 4

  . fi * O

  inja

  i 4*7-$ Sa putnicima

  7T 3

  co Bez putnika

  Prevezeni putnici

  Primjedbe

  L

 • EVIDENCIJA UTROKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i??'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  POTRONJA

  Po normi

  POTRONJA Stvarna \ POTRONJA

  + -

  NAPOMENA:

 • Prevoznik, pravno ili fiziko liee

  Mjesto i datum izdavanja

  Serijski broj

  | Obrazac putnog flaloga za putniko vozilo (PN-3)

  Marka i tip putnikog vozila

  Registarske oznake...

  ) Prezime i ime vozaa

  ) i

  j Relacija

  Vrijeme vaenja putnog naloga

  PUTNI NALOG 163444 ZA PUTNIKO VOZILO

  \ " (potpis ovlatenog lica za izdavanje putnog naloga)

  Broj i datum potvrde o tehnikoj ispravnosti vozila

  Vo ro primio bez vidlil h nedostataka

  (potpis vozaa) M P

  Vozilo je tehniki ispravno za vonju

  (potpis odgovornog lica za tehniku isravnost)

 • NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  1 - Datum

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  \ \

  V 1

  V

  ) T f r

  4 i ru Stanje brojila

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  1 co

  ft-

  Relacija kretanja i zadravanja vozila

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  ) \ \ x Polazak

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  UK

  UP

  NO

  PO

  EV

  IDE

  NC

  IJI:

  i > vv >

  f

  cn Dolazak

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  * 1 \ i i a> Vrijeme (5-4) Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  r T

  Odmori u toku vonje

  Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  00 Zadravanje na parkingu

  Vrijem

  e vonje

  NA

  PO

  ME

  NA

  : co Kvarovi na vozilu

  u toku vonje Vrijem

  e stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  > \

  j i

  & o Smetnje na putu

  Vrijem

  e stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  t V i

  -Ostala zadravanja

  Vrijem

  e stajanja

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  i. ro Sa putnicima

  7T 3

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  t co Bez putnika

  7T 3

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  ( ^ > 5 cn

  Prevezeni putnici

  NA

  PO

  ME

  NA

  :

  5 cn Primjedbe

 • EVIDENCIJA UTROKA GORIVA I MAZIVA ''.'-i??'

  Izdavanje goriva Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis Datum Mjesto

  Vrsta goriva

  Vrsta maziva Lit. Kg. Potpis

  POTRONJA

  Po normi

  POTRONJA Stvarna POTRONJA

  + -

  NAPOMENA

 • Obrazac putnog naloga za putniko vozilo (PN-3)

  Prevoznik, pravno ili fiziko lice Tl.t.M... Mjesto i datum izdavanja 41- aj. 2.&J.A / Serijski broj

  PUTNI NALOG 3 0 5 5 0 1 ZA PUTNIKO VOZILO

  l^Mt Marka i tip putnikog vozila .. Registarske oznake Uo C t > A/ Broj sjedita

  Prezime , ime vozaa J R M ft^jt

  f^U^iL^ (r Y/ l r Relacija

  Vrijeme vaenja putnog naloga

  M.R / (potpis ovlanenog lica za izdavanie

  ' putnog naloga)

  Broj i datum potvrde o tehnikoj ispravnosti vozila

  Vozilo primio Vozilo je tehniki ispia-; be~ id'iivih nedostttak* za vonju

 • mm

  i i t . .

  wgm, mumm mh F: ' 1

  Dat

  um

  Sta

  nje

  broj

  ila

  Rel

  acija

  kre

  tanj

  a i

  zadr

  ava

  nja

  vozi

  la

  Pol

  azak

  Dol

  azak

  Vri jeme vonje Vrijeme stajanja km

  Pre

  veze

  ni p

  utni

  ci

  Dat

  um

  Sta

  nje

  broj

  ila

  Rel

  acija

  kre

  tanj

  a i

  zadr

  ava

  nja

  vozi

  la

  Pol

  azak

  Dol

  azak

  Vrij

  eme

  (5-4

  )

  Odm

  ori

  u to

  ku

  von

  je

  Zadr

  ava

  nje

  na

  park

  ingu

  Kva

  rovi

  na

  vozi

  lu

  u to

  ku v

  onj

  e

  Sm

  etnj

  e na

  put

  u

  Ost

  ala

  zadr

  ava

  nja

  Sa p

  utni

  cim

  a

  Bez

  putn

  ika

  Pre

  veze

  ni p

  utni

  ci

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Search related