of 48 /48
Stran 1 Evidenca odobrenih obratov za ribe Odobritev Proizvodnja akvakulture, naslov in GMID Geografski položaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje SIRIB050103 ŠIFRAR PRIMOŽ, RIBOGOJNICA ŠIFRAR HOTOVLJA 46, HOTOVLJA, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 100090000 X :108156 Y :438059 Virusna hemoragična septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne -Virusna hemoragična septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okužen Sladkovodni bazeni/kanali Vališče (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje za prehrano ljudi SIRIB080202 KRUMPAK FRANC, RIBOGOJNICA POŽEG PODOVA , PODOVA, 2327 RAČE 100090003 X :551070 Y :142615 Virusna hemoragična septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst -Virusna hemoragična septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status Sladkovodni ribniki Vališče (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Gojenje okrasnih rib za promet

Evidenca odobrenih obratov za ribe

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Evidenca odobrenih obratov za ribe

Evidenca odobrenih obratov za ribeGMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050103 ŠIFRAR PRIMO, RIBOGOJNICA ŠIFRAR HOTOVLJA 46, HOTOVLJA, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 100090000
X :108156 Y :438059
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB080202 KRUMPAK FRANC, RIBOGOJNICA POEG PODOVA , PODOVA, 2327 RAE 100090003
X :551070 Y :142615
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Gojenje okrasnih rib za promet
Stran 2
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110115 TRAMTE JOE ZLOGANJE 30, ZLOGANJE, 8275 ŠKOCJAN 100090010
X :86705 Y :522687
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110210 KERIN HERMAN, PODUST RIBOGOJSTVO KERIN ANJE 1, ANJE, 8283 BLANCA 100090011
X :95485 Y :530235
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 3
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010308 RIBIŠKA DRUINA CELJE, GOJITVENI RIBNIK - GORIICA OPOVA ULICA 19, 3000 CELJE 100090012
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB010120 RIBIŠKA DRUINA ZAGORJE OB SAVI, RIBOGOJNICA KISOVEC NASELJE SREKA KOSOVELA 2B, 1410 ZAGORJE OB SAVI 100090015
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 4
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110104 RIBIŠKA DRUINA NOVO MESTO, RIBOGOJNICA TEMENICA PRENA 43, PRENA, 8000 NOVO MESTO 100090019
X :75091 Y :508120
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB010115 RIBIŠKA DRUINA TRBOVLJE ZASAVSKA CESTA 1A, 1420 TRBOVLJE 100090022
X :108869 Y :502131
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 5
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB080203 RIBE MARIBOR D.O.O., RIBOGOJNICA PERNICA VOSEK 1, VOSEK, 2231 PERNICA 100090023
X :160568 Y :556138
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Drugo Gojenje za poribljavanje Drugo
SIRIB050112 RIBIŠKA DRUINA JESENICE, RIBIŠKI DOM RD JESENICE ZGORNJI PLAV 12A, 4270 JESENICE 100090024
X :144899 Y :426526
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda)
Stran 6
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100101 FARONIKA D.O.O., VALIŠE MODREJ MODREJ 26A, MODREJ, 5216 MOST NA SOI 100090025
X :114437 Y :404304
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Drugo
SIRIB100103 RIBOGOJNICA LIBO D.O.O., RIBOGOJNICA GORENJA TREBUŠA 113A, GORENJA TREBUŠA, 5283 SLAP OB IDRIJCI 100090027
X :102770 Y :409178
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIBO70111 KNAUS ELJKO RIBJEK 2A, RIBJEK, 1337 OSILNICA 100090028
X :43696 Y :479106
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 7
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050102 RIBIŠKA DRUINA ELEZNIKI RUDNO 1A, RUDNO, 4228 ELEZNIKI 100090030
X :121795 Y :436378
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB010313 MIRAN BOLKO S.P., RIBOGOJSTVO BOLKO LAZE PRI DRAMLJAH 1A, LAZE PRI DRAMLJAH, 3222 DRAMLJE 100090031
X :124363 Y :531528
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 8
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050110 RIBIŠKA DRUINA RADOVLJICA, RIBOGOJNICA LANCOVA LANCOVO 7A, LANCOVO, 4240 RADOVLJICA 100090032
X :134046 Y :435094
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB100104 OLIMP, D.O.O., KRANJ, RIBOGOJNICA REKA REKA 19A, REKA, 5282 CERKNO 100090033
X :108592 Y :416879
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB040102 DENIS CUNJA, S.P. KORTINE 18, KORTINE, 6275 RNI KAL 100090034
X :44723 Y :411308
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 9
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110121 AKVAL D.O.O., RIBOGOJNICA BLANCA BLANCA 89A, 8283 BLANCA 100090036
X :95621 Y :530266
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB010102 RIBIŠKA DRUINA RADEE, VALIŠE ZAGRAD HOTEME 30, HOTEME, 1433 RADEE 100090040
X :103020 Y :508496
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
SIRIB050106 RIBIŠKA DRUINA KRANJ, RIBOGOJNICA BESNICA RIBOGOJNICA 1, 4201 ZGORNJA BESNICA 100090044
X :123644 Y :445756
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
Stran 10
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100108 ZZRS, RIBOGOJSTVO SOA MARKOVA ULICA 5, 5222 KOBARID 100090045
X :123625 Y :390481
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB010103 RIBIŠKA DRUINA LJUBNO OB SAVINJI, RIBOGOJNICA LJUBNO NA PEEH 10, 3333 LJUBNO OB SAVINJI 100090046
X :133485 Y :486676
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
Stran 11
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010103 RIBIŠKA DRUINA LJUBNO OB SAVINJI, RIBNIK LJUBNO NA PEEH 10, 3333 LJUBNO OB SAVINJI 100090047
X :133555 Y :486592
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Športno - komercialni ribnik
SIRIB100106 RIBIŠKA DRUINA AJDOVŠINA VILHARJEVA ULICA 40A, 5270 AJDOVŠINA 100090048
X :84467 Y :415060
Virusna hemoragina septikemija NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna hematopoetska nekroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
Stran 12
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050117 BIRO BIZJAK, FRANC BIZJAK S.P., RIBOGOJNICA BIZJAK ZGORNJA BELA 44, ZGORNJA BELA, 4205 PREDDVOR 100090052
X :129323 Y :453719
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110123 PAJK BERNARDA GORENJI LESKOVEC 30, GORENJI LESKOVEC, 8283 BLANCA 100090053
X :99050 Y :532475
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110205 RIBIŠKA DRUINA NOVO MESTO, RIBNIK VODRANEC SEIDLOVA CESTA 8, 8000 NOVO MESTO 100090054
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 13
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100101 FARONIKA D.O.O., RIBOGOJNICA TOLMIN DIJAŠKA ULICA 15, 5220 TOLMIN 100090055
X :116468 Y :402954
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Drugo
sirib010211 DANILO VODEB, S.P., RIBNIK GORIICA RAZGLEDNA ULICA 18, 3220 ŠTORE 100090057
X :528936 Y :121693
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 14
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010212 DANILO VODEB, S.P., RIBNIK BRŠKENI RAZGLEDNA ULICA 18, 3220 ŠTORE 100090058
X :529258 Y :123686
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic
X :130134 Y :477242
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 15
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050101 RIBIŠKA DRUINA BLED, RIBOGOJNICA REICA VESLAŠKA PROMENADA 8, 4260 BLED 100090068
X :136880 Y :429922
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB050814 RIBIŠKA DRUINA BLED, STARA RIBOGOJNICA UPANIEVA CESTA , BLED, 0 NEZNANA 100090069
X :430121 Y :136877
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Drugo
SIRIB050104 RIBIŠKA DRUINA TRI, RIBOGOJNICA BESNICA RIBOGOJNICA 1, 4201 ZGORNJA BESNICA 100090071
X :124161 Y :445383
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
Stran 16
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB080208 RIBIŠKA DRUINA SLOVENSKA BISTRICA, RIBNIK VIDE 1 - GOJITVENI PARTIZANSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA 100090075
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB080209 RIBIŠKA DRUINA SLOVENSKA BISTRICA, RIBNIK VIDE 2 - GOJITVENI PARTIZANSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA 100090076
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB080210 RIBIŠKA DRUINA SLOVENSKA BISTRICA, RIBNIK VIDE 3A - GOJITVENI PARTIZANSKA ULICA 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA 100090078
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
Stran 17
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010123 RIBIŠKA DRUINA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI PRESERJE 9A, PRESERJE, 3314 BRASLOVE 100090081
X :128110 Y :504040
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje za poribljavanje
SIRIB050108 VODOMEC D.O.O., PŠATA PŠATA 31, PŠATA, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 100090092
X :124629 Y :462016
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni -Nalezljiva nekroza trebušne slinavke Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB050109 VODOMEC D.O.O., ZALOG ZALOG PRI CERKLJAH 103, ZALOG PRI CERKLJAH, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 100090093
X :121508 Y :462801
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 18
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010104 VODOMEC D.O.O., NOVA ŠTIFTA ZGORNJI DOL 22, NOVA ŠTIFTA, 3342 GORNJI GRAD 100090094
X :127112 Y :483310
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB120102 VODOMEC D.O.O., ILIRSKA BISTRICA LEVSTIKOVA ULICA 36A, 6250 ILIRSKA BISTRICA 100090095
X :47774 Y :441598
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB010124 SAPA SAHAR POVH S.P. TER 21B, TER, 3333 LJUBNO OB SAVINJI 100090101
X :134811 Y :487282
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
Stran 19
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB130102 RIBOGOJNICA BERLEK D.O.O. POBREJE 103C, POBREJE, 2284 VIDEM PRI PTUJU 100090106
X :137788 Y :568605
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB130203 RIBOGOJNICA BERLEK D.O.O., AKUMULACIJA MEDVEDCI POBREJE 103C, POBREJE, 2284 VIDEM PRI PTUJU 100090107
X :555070 Y :555100
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 20
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100102 BAJT HENRIK POT NA ZAVRTE 22, 5282 CERKNO 100090115
X :110437 Y :422106
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB070106 SKET TOMA, ELIMLJE ELIMLJE 10A, ELIMLJE, 1291 ŠKOFLJICA 100090116
X :86468 Y :467655
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 21
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110219 RIBIŠKA DRUINA KOSTANJEVICA NA KRKI, KOMERCIALNI RIBNIK KARLE LJUBLJANSKA CESTA 7, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 100090120
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Športno - komercialni ribnik
SIRIB110218 RIBIŠKA DRUINA KOSTANJEVICA NA KRKI, GOJITVENI RIBNIK PRI KOSTANJEVIŠKEM GRADU LJUBLJANSKA CESTA 7, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 100090121
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 22
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110313 KRANJI ANTON, RIBOGOJNICA KRAJNI SROMLJE SROMLJE , SROMLJE, 8253 ARTIE 100090123
X :94564 Y :546150
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB070101 BREGAR RAJKO, RIBOGOJNICA BREGAR KRKA 19, 1301 KRKA 100090124
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 23
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010307 MARKO HROVAT S.P., JEZERO OLNEK Z RIBNIKI DOBRIŠA VAS 41A, DOBRIŠA VAS, 3310 ALEC 100090125
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik Drugo
SIRIB010306 MARKO HROVAT S.P., RIBNIK VRBJE DOBRIŠA VAS 41A, DOBRIŠA VAS, 3310 ALEC 100090126
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
Stran 24
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010105 MARKO HROVAT S.P., RIBOGOJNICA ALEC MARKO HROVAT S.P. DOBRIŠA VAS 41A, DOBRIŠA VAS, 3310 ALEC 100090127
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Športno - komercialni ribnik Drugo
SIRIB110111 PAJK BERNARDA, RIBOGOJNICA - KOLMAN DOBROVA 2A, DOBROVA, 8283 BLANCA 100090128
X :100482 Y :533625
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Drugo
Stran 25
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB070210 RIBNIK UDJE, RIBNIK UDJE UDJE , UDJE, 1290 GROSUPLJE 100090130
X :5086292 Y :5469344
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje Drugo
SIRIB110103 HRIBAR ALOJZ, RIBOGOJNICA HRIBAR PODBOJE 36, 8312 PODBOJE 100090136
X :537057 Y :79460
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 26
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100105 RIBIŠKA DRUINA IDRIJA, RIBOGOJNICA SREDNJA KANOMLJA 34A, SREDNJA KANOMLJA, 5281 SPODNJA IDRIJA 100090139
X :88409 Y :420004
Virusna hemoragina septikemija NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna hematopoetska nekroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB080102 KOROŠKA RIBIŠKA DRUINA, VALILNICA IKER POTONE POSTRVI RIBIŠKA POT 11, 2370 DRAVOGRAD 100090140
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora
Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic
SIRIB040404 RIBI SEA, Z.O.O., PORTORO LIMINJANSKA CESTA 96, LUCIJA, 6320 PORTORO 100090142
X :41661 Y :391738
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
Kletke/ograde/boksi - slana voda Gojenje za prehrano ljudi
Stran 27
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB070204 LOVSKA DRUINA IG, RIBNIK BANIJA 4, 1292 IG 100090143
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB080201 RIBIŠKA DRUINA MAJŠPERK, RIBNIK PEKE MAJŠPERK 4, MAJŠPERK, 2323 PTUJSKA GORA 100090144
X :132974 Y :553170
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje
Stran 28
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010201 G20 D.O.O., RIBOGOJNICA ABNIK SV. FLORIJAN 126, SV. FLORIJAN, 3250 ROGAŠKA SLATINA 100090146
X :122783 Y :553086
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Gojenje okrasnih rib za promet Drugo
SIRIB0116 G20 D.O.O., RIBNIK - DVOR SV. FLORIJAN 126, SV. FLORIJAN, 3250 ROGAŠKA SLATINA 100090147
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB110114 GOLOB JOICA, IZLETNIŠKA KMETIJA MOINA DRAGA PRI ŠENTRUPERTU 25, DRAGA PRI ŠENTRUPERTU, 8232 ŠENTRUPERT 100090148
X :94244 Y :506429
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 29
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB070108 GRARI D.O.O., RIBOGOJNICA NEVLJICA ŠESKOVA ULICA 10, NOICE, 1235 RADOMLJE 100090152
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB010218 SENIAR DARINKA, RIBNIK ULICA V ZADRE 1, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 100090154
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Gojenje okrasnih rib za promet
Stran 30
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB090201 RIBIŠKA DRUINA LJUTOMER, RIBNIK PODGRADJE MOTA 76, MOTA, 9240 LJUTOMER 100090160
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB100110 RIBIŠKA DRUINA SOA NOVA GORICA SOŠKA CESTA 50, 5250 SOLKAN 100090162
X :455855 Y :133924
Virusna hemoragina septikemija NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna hematopoetska nekroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 31
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB040101 RIBOGOJNICA RIANA PRODAN BRANKO S.P., PRODAN BRANKO - RIBOGOJNICA RIANA BEZOVICA 30E, BEZOVICA, 6275 RNI KAL 100090163
X :413071 Y :43379
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB110109 RIBOGOJSTVO GORIAR D.O.O. SLIVJE 2, SLIVJE, 8312 PODBOJE 100090164
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110308 RIBOGOJSTVO GORIAR D.O.O. SLIVJE 2, SLIVJE, 8312 PODBOJE 100090165
X :79595 Y :535042
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi
Stran 32
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110107 RIBOGOJSTVO GORIAR D.O.O. GLOBOICE PRI KOSTANJEVICI 8, GLOBOICE PRI KOSTANJEVICI, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 100090166
X :77633 Y :533363
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB050107 ZUPAN & ZUPAN D.O.O., RIBOGOJNICA ZUPAN NOMENJ 5, NOMENJ, 4264 BOHINJSKA BISTRICA 100090170
X :127969 Y :423320
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB070102 BURKELJCA SANDI JERANOVO 3A, JERANOVO, 1241 KAMNIK 100090172
X :122516 Y :469648
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni ribniki Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Športno - komercialni ribnik
Stran 33
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110312 EKO-LU, AZALEJA D.O.O., AZALEJA, KMETIJA ODPRTIH VRAT OKROGLICE 56, OKROGLICE, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 100090176
X :103001 Y :519196
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Gojenje za prehrano ljudi Športno - komercialni ribnik
SIRIB070209 SKUBIC JANEZ, JOETOV BAJER UDJE 1, UDJE, 1290 GROSUPLJE 100090183
X :86914 Y :470394
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Drugo
Stran 34
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010209 RIBIŠKA DRUINA VELENJE CESTA NA JEZERO 7B, 3320 VELENJE 100090193
X :137117 Y :507974
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Drugo
SIRIB100107 BRUNARICA SLAP D.O.O., RIBOGOJNICA NAGODE PODBRDO 1, 5243 PODBRDO 100090194
X :119904 Y :421672
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB040403 FONDA.SI D.O.O. FONDA.SI S.R.L., RIBOGOJNICA FONDA SEA 142, SEA, 6320 PORTORO 100090195
X :40939 Y :389712
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Kletke/ograde/boksi - slana voda Gojenje za prehrano ljudi
Stran 35
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB100109 PRAMEN KOREN ZLATKO S.P., RIBOGOJNICA PLAVE VOJKOVA ULICA 2A, PLAVE, 5210 DESKLE 100090203
X :100984 Y :390694
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB070105 MIRAN PETROVI S.P. POVODJE 2, POVODJE, 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO 100090208
X :111181 Y :459852
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB050111 RIC D.O.O., OKANOVA RIBOGOJNICA SPODNJI OTOK 2, SPODNJI OTOK, 4240 RADOVLJICA 100090209
X :132404 Y :439687
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 36
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110317 RIBIŠKA DRUINA SEVNICA, RIBOGOJNICA - LAZE LAZE PRI BOŠTANJU 13, LAZE PRI BOŠTANJU, 8294 BOŠTANJ 100090221
X :94889 Y :521676
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB110216 RIBIŠKA DRUINA SEVNICA, VZREJNI RIBNIK LOKE ZAVRATEC 34, ZAVRATEC, 8293 STUDENEC 100090222
X :91674 Y :525900
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata
Stran 37
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB120101 ZZRS, RIBOGOJSTVO OBRH VRHNIKA PRI LOU 6, VRHNIKA PRI LOU, 1386 STARI TRG PRI LOU 100090230
X :63315 Y :461117
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB050105 RIBIŠKA DRUINA IRI, RIBOGOJNICA IRI POT NA ROVT 9, 4226 IRI 100090231
X :99774 Y :430877
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB080103 RIBOGOJNICA RAI D.O.O., RIBOGOJNICA RAI - RIBIŠKE STORITVE RANE 14, RANE, 2313 FRAM 100090238
X :147246 Y :546992
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 38
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010228 ZVEZA RIBIŠKIH DRUIN MARIBOR, JERNEJ - PETELINJEK CESTA XIV. DIVIZIJE 54, 2000 MARIBOR 100090243
X :131880 Y :540951
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje
SIRIB080305 ZVEZA RIBIŠKIH DRUIN MARIBOR, HRASTOVEC CESTA XIV. DIVIZIJE 54, 2000 MARIBOR 100090245
X :158244 Y :560838
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje
Stran 39
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB080304 ZVEZA RIBIŠKIH DRUIN MARIBOR, KOMARNIK CESTA XIV. DIVIZIJE 54, 2000 MARIBOR 100090246
X :158907 Y :562141
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje
SIRIB070103 KRAMAR NADA BELA 18, BELA, 1221 MOTNIK 100090257
X :119585 Y :490213
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 40
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB110206 RIBIŠKA DRUINA BRESTANICA-KRŠKO RAZTEZ 1A, RAZTEZ, 8280 BRESTANICA 100090272
X :96251 Y :538007
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB070107 KOLIGAR ROMAN, RIBOGOJNICA KOLIGAR ŠENTJOŠT NAD HORJULOM 7, ŠENTJOŠT NAD HORJULOM, 1354 HORJUL 100090284
X :978641 Y :441079
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB050113 RIBIŠKA DRUINA BOHINJ, RIBOGOJNICA Z VALILNICO GRAJSKA ULICA 10, 4264 BOHINJSKA BISTRICA 100090291
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
Stran 41
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010221 RTG SLIVNIŠKO JEZERO, D.O.O., RIBOGOJNICA RAKITOVEC ULICA TONKE EEVE 15, 3230 ŠENTJUR 100090304
X :NA Y :NA
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB010117 G2O D.O.O., DVOR - HLADNOVODNA RIBOGOJNICA SV. FLORIJAN 126, SV. FLORIJAN, 3250 ROGAŠKA SLATINA 100090307
X :122645 Y :539802
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
Stran 42
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB080611 ZLATA RIBICA, MATJA RIBI S.P., ZLATA RIBICA JEŠENCA 13, JEŠENCA, 2327 RAE 100090315
X :144622 Y :551313
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje okrasnih rib za promet
SIRIB010225 ELEKTRO-HIDRO ABERL D.O.O., RIBNIK NATURA TRNOVELJSKA CESTA 53, TRNOVLJE PRI CELJU, 3000 CELJE 100090319
X :125441 Y :518551
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje za poribljavanje
Stran 43
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB080206 BRAUNSBERGER MIRKO, RIBOGOJNICA RAE PTUJSKA CESTA 42D, 2327 RAE 100090322
X :144474 Y :552530
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB010222 PETELINŠEK STANISLAV DRAMLJE 35, 3222 DRAMLJE 100090347
X :126339 Y :530902
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, vektorske vrste so prisotne Koi herpes viroza DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status -Koi herpes virus Nepoznan status
Sladkovodni ribniki Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
Stran 44
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010126 ARFISH D.O.O., RIBOGOJNICA BONA KROPA 10, BONA, 3342 GORNJI GRAD 100090350
X :127360 Y :488000
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB100111 RIBOGOJNICA LIBO D.O.O., RIBOGOJNICA - VALIŠE GORENJA TREBUŠA 113A, GORENJA TREBUŠA, 5283 SLAP OB IDRIJCI 100090358
X :102770 Y :409178
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda)
SIRIB110122 PAVLI DARKO, RIBOGOJNICA PRESLADOL PRESLADOL 37, PRESLADOL, 8280 BRESTANICA 100090367
X :98508 Y :534185
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB010127 AKVAL D.O.O., RIBOGOJNICA OBREJE OBREJE PRI ZIDANEM MOSTU , 1432 ZIDANI MOST 100093966
X :104900 Y :515048
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
SIRIB080107 DRAGICA PERUŠ, S.P. SV. PRIMO NAD MUTO 46, SV. PRIMO NAD MUTO, 2366 MUTA 100093967
X :165198 Y :510034
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje mladic Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje Športno - komercialni ribnik
SIRIB130101 RIBOGOJNICA BERLEK D.O.O., VALIŠE POBREJE 103C, POBREJE, 2284 VIDEM PRI PTUJU 100093972
X :137788 Y :568605
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje
Stran 46
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050116 VERBI AVGUŠTIN, PR KRAL GRAD 13, GRAD, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 100093976
X :124425 Y :461245
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110224 JOE COLARI S.P. DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI 9, DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 100093977
X :79582 Y :530287
Virusna hemoragina septikemija DA, vektorske vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
SIRIB110120 RANGUS MLINARSTVO IN TRGOVINA, DOL. VRHPOLJE D.O.O. DOLENJE VRHPOLJE 15, DOLENJE VRHPOLJE, 8310 ŠENTJERNEJ 100093982
X :75810 Y :525915
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Nepoznan status -Infekciozna hematopoetska nekroza Nepoznan status
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi
Stran 47
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB050115 RIBIŠKA DRUINA BOHINJ, RIBOGOJNICA Z VALILNICO JELOVŠKA CESTA , BOHINJSKA BISTRICA, 0 NEZNANA 100093984
X :125634 Y :420042
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Plemenska jata Gojenje za poribljavanje
SIRIB100113 FARONIKA D.O.O., RIBOGOJNICA NA TOLMINKI S SERVISNO PREDELOVALNIM O DIJAŠKA ULICA , 5220 TOLMIN 100093989
X :115593 Y :402916
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Proglašena za uradno prosto bolezni -Infekciozna hematopoetska nekroza Proglašena za uradno prosto bolezni
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Gojenje za poribljavanje
SIRIB05118 VODOMEC D.O.O., RIBOGOJNICA BOHINC ZALOG PRI CERKLJAH 39, ZALOG PRI CERKLJAH, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 100093998
X :120808 Y :463312
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Okuen
Sladkovodni bazeni/kanali Gojenje za prehrano ljudi Drugo
Stran 48
GMID Geografski poloaj Gojene vrste Priznani zdravstveni status Tip ribogojnice Namen proizvodnje
SIRIB040103 RIBIŠKA DRUINA KOPER CESTA NA RIANO 30, 6276 POBEGI 100094003
X :45421 Y :406158
Virusna hemoragina septikemija DA, dovzetne vrste so prisotne Infekciozna hematopoetska nekroza DA, dovzetne vrste so prisotne Koi herpes viroza NI prisotnih dovzetih ali vektorskih vrst Infekciozna anemija lososov DA, dovzetne vrste so prisotne
-Virusna hemoragina septikemija Program nadzora -Infekciozna hematopoetska nekroza Program nadzora
Sladkovodni bazeni/kanali Vališe (valjenje iker, gojenje zaroda) Gojenje mladic Gojenje za poribljavanje Drugo