Click here to load reader

Evaluarea in Gimnaziu

  • View
    269

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Evaluarea in Gimnaziu

EVALUAREA IN GIMNAZIUBIBLIOGRAFIE Bocos Musata, Ciomos FlorentinaDidactica chimiei, Edit. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002 Fatu Sanda-Didactica chimiei, Edit. Corint, Bucuresti, 2007 Fatu Sanda-Metodica predarii chimiei in liceu, Edit. Corint, Bucuresti, 1998 Cucos Constantin-Pedagogie, Polirom 2006

EVALUAREA reprezinta o componenta a tehnologiei didactice al carei scop il constituie cunoasterea randamentului scolar, a raportului dintre performanta insusita de elevi si cea proiectata de cadrul didactic. In esenta, evaluarea presupune obtinerea de informatii despre prestatia elevilor abilitati intelectuale, practice si comportamentale, in comparatie cu prestatia anticipata, dar si despre prestatia didactica a profesorului si despre impactul si eficienta curriculumului.

Tipuri de evaluare didactica

Criteriul obiectivitatii actului evaluativ si al gradului de certitudine oferit distinge doua tipuri de evaluare didactica:1.Evaluarea empirica/subiectiva-care face apel mult la simtul cadrului didactic si care este foarte raspandita si preferata datorita simplitatii sale.

2. Evaluarea obiectiva, care se caracterizeaza prin folosirea unor tehnici speciale de masurare a achizitiilor si a unor instrumente riguroase de culegere a datelor.

Criteriul dimensiunii temporale a actiunii evaluative distinge trei tipuri de evaluare didactica: Initiala/partiala/diagnostica/predictiva/de plasament Continua/permanenta/formativa/de progres/ pe parcurs Sumativa/cumulativa/globala/finala/de bilant

Evaluarea initiala Presupune aplicarea operatiilor de masurare, apreciere si decizie la inceputul activitatii instructiv educative, respectiv la inceputul ciclului curricular, al anului scolar, al semestrului sau al unei unitati de instruire; Are o functie pedagogica predominant predictiva

Evaluarea continua Presupune aplicarea operatiilor de masurare, apreciere si decizie pe parcursul activitatii instructiv-educative (secventa de instruire, lectie, grup de lectii,sistem de activitati didactice, tema, capitol). Are functie pedagogica prioritar formativa pt. ca le permite elevilor sa-si urmareasca progresul, dar si sa constate eventualele stagnari.

Evaluarea continua Este continua si analitica, ii ofera profesorului informatii concrete in legatura cu nivelul de atingere a obiectivelor, cu greselile tipice si confuziile pe care le fac elevii, cu lacunele si dificultatile lor de invatare Exista dreptul la eroare, in sensul ca toate aceste informatii vor sta la baza deciziilor pedagogice cu rol ameliorativ/de reglare

Evaluarea sumativa Presupune aplicarea operatiilor de masurare, apreciere si decizie la finele unei perioade de instruire mai mari:ciclu curricular, an scolar, semestru sau unitate de instruire Are functie pedagogica prioritar normativa intrucat nu mai exista dreptul la eroare

Metode de evaluare Metode de verificare si evaluare traditionale Metode de verificare si evaluare alternative/comple mentare

Metode de verificare si evaluare traditionale Metode de verificare si evaluare orala Metode de verificare si evaluare scrisa (tema de casa, fisa de lucru, test scris) Metode de verificare si evaluare practica Verificarea si evaluarea cu ajutorul simulatoarelor sau calculatoarelor

Metode de verificare si evaluare alternative/complementare Observarea sistematica a elevilor Autoevaluarea si interevaluarea Evaluarea pe baza referatului Evaluarea pe baza proiectului Evaluarea pe baza investigatiei Evaluarea cu ajutorului portofoliului

Evaluarile initiale, continue si sumative se pot realiza prin utilizarea unei singure metode de verificare si evaluare sau prin combinarea acestora.

Evaluarea orala se bazeaza pe conversatia profesor-elev, prin care se verifica gradul de insusire a cunostintelor si de formare a abilitatilor intelectuale, precum si capacitatea elevilor de a opera cu acestea.

Evaluarea scrisa se caracterizeaza printrun grad mai ridicat de obiectivitate, intrucat elevii trateaza in scris sarcinile de lucru. Un alt avantaj al evaluarii scrise este faptul ca intr-un anumit interval de timp sunt evaluati toti elevii din clasa.

Principalele forme ale evaluarii scrise sunt:

Lucrari de control neanuntate/extemporale Lucrari de control anuntate Lucrari la sfarsit de semestru si teze Chestionare, teste pedagogice de cunostinte, teme efectuate acasa

Evaluarea practica

Isi propune sa stabileasca nivelul de dezvoltare al abilitatilor practice ale elevilor, pe baza unor criterii pe care acestia le cunosc inca de la inceputul activitatii

Cele mai frecvente modalitati de realizare a evaluarilor initiale, continue si sumative in practica didactica sunt: Pt. realizarea evaluarilor initiale: verificarea si evaluarea scrisa, verificarea si evaluarea cu ajutorul calculatorului Pt. realizarea evaluarilor continue: verificarea si evaluarea orala, scrisa si cu ajutorul calculatorului Pt. realizarea evaluarilor sumative: verificarea si evaluarea scrisa si cu ajutorul calculatorului

Observarea sistematica In urma aplicarii ei furnizeaza profesorului informatii importante in legatura cu rezultatele obtinute de elev cat si cu capacitatile, competentele de care acestia dispun Conform surselor care prezinta aceasta metoda exista trei modalitati de inregistrare a acestor informatii:fisa de evaluare, scara de clasificare, lista de control/verificare.

Fisa de evaluare presupune inregistrarea de catre profesor a aspectelor importante din comportamentul si activitatea elevilor precum si interpretarile pe care prof. le face in legatura cu cele intamplate Scara de clasificare inregistreaza atitudinile elevilor fata de elementele evaluate; astfel elevilor li se prezinta un numar de enunturi in raport cu care ei trebuie sa-si decline atitudinea, respectiv pozitia de puternic acord, de acord, de indecis, de dezacord sau de puternic dezacord

Lista de control/verificare are drept scop constatarea prezentei sau absentei unui anumit comportament fara emiterea vreunei judecati de valoare Din punct de vedere structural se aseamana cu scara de clasificare, dar cuprinde numai doua variante de raspuns:da si nu.

Autoevaluarea considerata in diverse lucrari de specialitate drept metoda curenta a activitatii scolare din ce in ce mai mult folosita Definitie: capacitatea elevului de a elabora si emite aprecieri valorizatoare referitoare la competentele si performantele scolare proprii, la propria persoana in general.

Referatul Permite o apreciere nuantata a invatarii si identificarea unor elemente de performata individuala a elevului, care isi au originea in motivatia lui pentru activitatea desfasurata. Se pot diferentia doua tipuri de referate: -referat de investigatie stiintifica independenta -referat bibliografic

Proiectul Constituie o metoda complexa de evaluare, individuala sau de grup, recomandata profesorilor pentru evaluarea sumativa. Subiectul este stabilit de profesor, dar dupa ce se obisnuiesc cu acest tip de activitate, elevii insisi isi vor putea propune subiectele

Investigatia Se prezinta ca un instrument ce faciliteaza aplicarea in mod creativ a cunostintelor si explorarea situatiilor noi sau foarte putin asemanatoare cu experienta anterioara. Se poate derula pe durata unei ore de curs sau a unei succesiuni de ore de curs, in timpul careia elevii demonstreaza o gama larga de cunostinte si capacitati.

Portofoliul Ca metoda de evaluare longitudinala a performantelor elevilor, este mai putin cunoscuta. Invatamantul alternativ propune utilizarea portofoliului, in special cu rol de colectare a produselor activitatii elevilor, desi nu se exploateaza inca pe deplin valoarea evaluativa a acestei metode

Portofoliul

Este o colectie formata din produse ale activitatii de invatare a elevului. Produsele incluse sunt selectate de elevul insusi si sunt insotite de reflectiile sale personale asupra lor. Elementul esential al acestei metode este implicarea activa a elevului in crearea, colectarea si selectarea produselor din portofoliu.

Exemple de proiecte

Search related