23
EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: MAISTRU SOCIETATEA: 1

Evaluare Riscuri MAISTRU

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Evaluare Riscuri MAISTRU

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA:

MAISTRU

SOCIETATEA:

1

Page 2: Evaluare Riscuri MAISTRU

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:

Maistru in cadul

PROCESUL DE MUNCA:

Organizeaza si urmareste lucru in cadrul echipei pe care o conduce, asigurand respectarea tehnologiei

stabilite prin instructiunile de lucru;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:

echipament de protectie

chei de mana

acte si documente pentru evidenta lucrarilor

piese de schimb

lavete si carpe din bumbac

2

Page 3: Evaluare Riscuri MAISTRU

SARCINA DE MUNCA:

Repartizeaza personalul pe locuri de munca si dispune sarcini de serviciu corespunzatoare calificarii

acestora si acorda in permanenta asistenta tehnica necesara personalului din subordine;

Participa alaturi de personalul pe care il conduce la realizarea sarcinilor prin sustinerea pe domeniul de

activitate specific a functionarii la parametri optimi si in conditii de siguranta a echipamentelor si

dotarilor tehnice din cadrul societatii.

Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior, stadiul de desfasurare al lucrarilor de reparatii,

eventualele probleme tehnice aparute si masurile de interventie ce trebuiesc luate.

Urmareste executia lucrarilor atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ, ofera solutii atunci cind

situatia o impune.

Urmareste lucrarile in desfasurare, verifica respectarea cronologiei lucrarilor, corectitudinea acestora .

Supravegheaza in mod direct lucrarile ce impun un grad de tehnicitate ridicat sau care prezinta un

potential risc.

Respecta intocmai instructiunile de lucru, masurile de securitate si sanatate in munca si PSI. precum si

masurile de igiena muncii, planurile de masuri, dispozitii si reglementari primite.

3

Page 4: Evaluare Riscuri MAISTRU

MEDIUL DE MUNCA:

Executantul isi desfasoara activitatea la program de ___ ore/zi, pe durata programului poate fi expus la:

variatii de luminozitate

zgomot puternic generat de functionarea utilajelor

temperaturi ridicate

4

Page 5: Evaluare Riscuri MAISTRU

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite

Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1)

Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2)

Caderea de la inaltime la deplasari pe schele si scari suspendate (F3)

Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare (F4)

Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare (F5)

Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F6)

Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor

halucinogene (F7)

Neutilizarea echipamentului de protectie (F8)

5

Page 6: Evaluare Riscuri MAISTRU

Omisiuni

Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din

subordine (F9)

Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice (F10)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu executantul

Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine (F11)

Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent (F12)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic

Temperaturi ridicate sau scazute functie de anotimp (F13)

Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile meteo (F14)

Curenti de aer la operatiuni executate in camp deschis (F15)

6

Page 7: Evaluare Riscuri MAISTRU

Pulberi netoxice in atmosfera (F16)

Lichide vehiculate la presiuni ridicate (F17)

Zgomot la locul de munca (F18)

Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19)

Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta (F20)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic

Fisuri sau scapari de abur sau apa fierbinte la presiuni ridicate, datorita neetanseitatilor (F21)

Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere (F22)

Explozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului maxim

admis (F23)

Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente (F24)

Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F25)

7

Page 8: Evaluare Riscuri MAISTRU

Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul

executa activitati avand corpul situat sub aceste piese (F26)

Factori de risc Chimic

Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau degresanti (F27)

Factori de risc Termic

Contact al pielii cu suprafete metalice incinse (F28)

Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate (F29)

Factori de risc Electric

Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice (F30)

Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a

conductorilor (F31)

8

Page 9: Evaluare Riscuri MAISTRU

Unitatea: Loc de munca: Maistru

FISA DE EVALUAREA LOCULUI DE MUNCA

Nr. persoane expuse: Durata expunerii:Evaluator: :

Componentasistemuluide munca

Factori de riscidentificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecintamaxima

previzibila

Clasade

gravitate

Clasade

probabilitate

Nivelpartialde risc

EXECUTANT Actiuni gresite 1 Nerespectare restrictiilor de fumat sau foc deschis (F1)

DECES 7 1 3

2 Lovire la nivelul capului, pe timpul rondului datorita neatentiei si datorita nepurtarii castii (F2)

ITM3-45 zile

2 4 2

3 Caderea de la inaltime la deplasari pe estacade si scari suspendate (F3)

DECES 7 1 3

4 Indepartare sau nefolosirea carcaselor, paravanelor sau scuturilor protectoare (F4)

INV.Gr. III

4 2 3

5 Pozitionarea/depozitarea obiectelor pe traseul de deplasare (F5)

ITM45-180 zile

3 2 2

6 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare (F6)

ITM3-45 zile

2 3 2

7 Prezentarea la program in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (F7)

DECES 7 1 3

8 Neutilizarea echipamentului de protectie (F8) ITM3-45 zile

2 3 2

Omisiuni 9 Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a echipamentelor deservite de personalul din subordine (F9)

DECES 7 2 4

10 Neverificarea la perioadele de timp stabilite, a starii echipamentelor tehnice (F10)

DECES 7 1 3

9

Page 10: Evaluare Riscuri MAISTRU

Componentasistemuluide munca

Factori de riscidentificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecintamaxima

previzibila

Clasade

gravitate

Clasade

probabilitate

Nivelpartialde risc

SARCINADE MUNCA

Sarcinasub/supradimensionalain raport cuexecutantul

11 Efort psihic datorita raspunderii pe care o poarta pentru personalul din subordine (F11)

ITM3-45 zile

2 2 2

12 Efort dinamic datorita deplasarilor pedestre efectuate in mod frecvent (F12)

ITM3-45 zile

2 4 2

MEDIUL DEMUNCA

Factori de risc Fizic

13 Temperaturi ridicate sau scazute a aerului functie de anotimp (F13)

ITM3-45 zile

2 3 2

14 Umiditate ridicata sau scazuta a aerului (F14) ITM3-45 zile

2 3 2

15 Curenti de aer la operatiuni executate in exterior (F15)

ITM3-45 zile

2 2 2

16 Pulberi netoxice in atmosfera (F16) ITM3-45 zile

2 3 2

17 Substante vehiculate la presiuni ridicate (F17) INV.Gr. II

5 1 3

18 Zgomot la locul de munca (F18) INV.Gr. III

4 3 4

19 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni (F19) DECES 7 1 3

20 Intensitate variabila a luminii: stralucire, palpaire si iluminare scazuta (F20)

ITM3-45 zile

2 4 2

MIJLOACEDEPRODUCTIE

Factori de riscMecanic

21 Fisuri sau scapari de abur si apa la suprapresiune, datorita neetanseitatilor (F21)

DECES 7 1 3

22 Alunecarea pe pete de gresanti, provenite din scurgeri de la circuitele de ungere (F22)

ITM45-180 zile

3 2 2

10

Page 11: Evaluare Riscuri MAISTRU

Componentasistemuluide munca

Factori de riscidentificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecintamaxima

previzibila

Clasade

gravitate

Clasade

probabilitate

Nivelpartialde risc

MIJLOACEDEPRODUCTIE

Factori de riscMecanic

23 Explozia recipientelor sau conductelor subpresiune datorita acumularilor si depasirii nivelului maxim admis (F23)

DECES 7 1 3

24 Leziuni provocate de taierea/inteparea cu cuprafete sau obiecte contondente (F24)

ITM3-45 zile

2 3 2

25 Prinderea degetelor/membrelor la organele de masini in miscare (F25)

INV.Gr. III

4 2 3

26 Caderea sau rostogolirea obiectelor (pieselor) metalice grele, pozitionate instabil, atunci cand angajatul executa activitati avand corpul situat sub aceste piese (F26)

DECES 7 1 3

Factori de risc Chimic

27 Iritatii la nivelul epidermei datorita contactului cu uleiuri sau degresanti (F27)

ITM3-45 zile

2 1 1

Factori de risc Termic

28 Contact al pielii cu suprafete metalice incinse (F28)

ITM3-45 zile

2 3 2

29 Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate (F29)

INV.Gr. II

5 2 4

Factori de risc Electric

30 Electrocutare prin atingere directa la retelele si panourile electrice (F30)

DECES 7 1 3

31 Electrocutare prin atingere indirecta datorita umiditatii ridicate in zone cu izolare deteriorata a conductorilor (F31)

DECES 7 1 3

11

Page 12: Evaluare Riscuri MAISTRU

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELORSISTEMULUI DE MUNCA

Loc de munca: maistru32.25 % -- EXECUTANT

6.45 % -- SARCINA DE MUNCA25.80 % -- MEDIUL DE MUNCA

35.48 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIENivel global de risc: 2.77 %

12

Page 13: Evaluare Riscuri MAISTRU

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARIIPENTRU LOCUL DE MUNCA: maistru

Nivelul de risc global calculat pentru locul "maistru" este 2.77 %, valoare ce il incadreaza in

categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu.

Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de

31 factori de risc identificati, 9.67 % ( 3 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in

categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti

factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum

urmeaza:

32.25 % sunt factori proprii EXECUTANT

6.45 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA

25.80 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA

35.48 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

13

Page 14: Evaluare Riscuri MAISTRU

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 51.61 % ( 16

) dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte

ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

14

Page 15: Evaluare Riscuri MAISTRU

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRULOCUL DE MUNCA: maistru

Nr. Crt.

Factor de risc Nivel de risc

Masuri propuse /Nominalizarea masurii

1. Omiterea unei etape din procedura de pornire-oprire a instalatiilor deservite de personalul din subordine

4 1. Cunoasterea in detaliu a echipamentului tehnic si a instalatiei2. Cunoasterea capacitatilor resurselor umane din subordine si utilizareacorespunzatoare a acestora3. Controale inopinante ale personalului din subordine si supravegherea operatiunilor de pornire-oprire a echipamentelor

2. Zgomot la locul de munca 4 1. Dotarea si purtarea echipamentului individual de protectie, a auzului (antifoane) de catre executanti si neadmiterea la lucru fara acest echipament .2. Conducerea societatii va aloca fondurile necesare monitorizarii nivelului noxei zgomot si a starii de sanatate3. Efectuarea periodica a determinarilor nivelelor de risc din mediu de munca, conform legislatiei in vigoare4. Respectarea cerintelor privind controlul medical la angajare, de adaptare si ritmicitatea controlului medical periodic5. Educatia sanitara axata pe prezentarea efectelor zgomotului asupra organismului si pe obligativitatea purtarii antifoanelor6. Controlul modului in care este utilizat echipamentul de protectie contra zgomotului,

3. Improscarea executantului cu substante lichide sau gazoase la temperaturi ridicate

4 1.Efectuarea instruirii inaintea inceperii activitatilor de interventii pentru verificari sau reparatii2.Eliminarea presiunii din segementul retelei pe care se executa interventia3.Pozitionarea in siguranta a propriei persoane si a celorlalte persoane, fata de posibila sursa de risc4.Purtarea completa a echipamentului individual de protectie

15

Page 16: Evaluare Riscuri MAISTRU

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRULOCUL DE MUNCA: maistru

Insusirea si respectarea cerintelor de Sanatate si Securitatea Muncii si masurile de aplicare a acestora;

Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire

profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta

situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana

si de alte persoane participante la procesul de munca;

Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a

conducatorul locului de munca;

Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost

acordat;

16