16
SC …………………… SRL Adresa: …………………. LOCUL DE MUNCǍ Nr. 1 PERSONAL TESA

Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

Citation preview

Page 1: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

LOCUL DE MUNCǍ Nr. 1

PERSONAL TESA

Page 2: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în efectuarea tutror lucrarilor specifice activitatilor de birou.

MIJLOACE DE MUNCĂ

-Birou; -Calculator;-Imprimantǎ;-Articole de papetărie (ace cu gămălie, agrafe, pixuri etc.);-Perforator, capsator;-Cutter;-Acte contabile;-Scaun ergonomic;-Telefon/fax;-Fişete;-Rafturi; -Bibliorafturi; -Dosare;-Aer condiţionat.

SARCINA DE MUNCǍ

Conform fisei postului.

MEDIUL DE MUNCǍ

Personalul TESA îşi desfăşoară activitatea în cea mai mare parte a timpului la birou.Temperatura aerului este constantă, prielnică pentru desfăşurarea activităţii. În perioada

de iarnă, confortul termic este realizat cu ajutorul centralei termice, în mod corespunzător iar în perioada de vară, cu ajutorul aerului condiţionat. Iluminatul este natural sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCĂ Factori de risc mecanic:

- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun;- Suprafeţe sau contururi periculoase;- cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc.).

Factori de risc electric:- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.).

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ

Page 3: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

Factori de risc fizic:- Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat; - Calamitǎţi naturale (seisme etc.);- Radiaţii de la videoterminal.

Factori de risc biologic:- Microorganisme în suspensie în aer - mucegai.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ Solicitare fizică:

- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

Solicitare psihicǎ:- Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt;- Monotonia muncii;- Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI Acţiuni greşite:

- Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare;- Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.

Comportamentul socio–profesional:- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);- Lipsa de satisfacţie în muncă;- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

Page 4: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

UNITATEA: SC LIGEIA CONTACT MANAGEMENT SRL

3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ

NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 5

DURATA EXPUNERII: 8 ore/schimbLOCUL DE MUNCǍ:

PERSONAL TESAECHIPA DE EVALUARE:

COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ

FACTORI DE RISC

IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC(descriere, parametri)

CONSE-CINTA MAXIMA PREVIZI-BILǍ

CLASA DE GRAVITATE

CLASA DE PROBABILITATE

NIVEL PARŢIAL DE RISC

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC

MECANIC

1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun.

DECES 7 1 3

2. Suprafeţe sau contururi periculoase.ITM < 3

zile1 4 1

3. Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc).ITM 3-45

zile2 4 2

FACTORI DE RISC

ELECTRIC

4. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fǎrǎ calificare şi autorizare etc).

DECES 7 1 3

MEDIUL DE MUNCǍ

FACTORI DE RISC

FIZIC

5. Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat;ITM 3-45

zile2 2 2

6. Calamitǎţi naturale (seisme, etc.);DECES 7 1 3

7. Radiaţii de la videoterminal;ITM 3-45

zile2 6 3

Page 5: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

FACTORI DE RISC

BIOLOGIC8. Microorganisme în suspensie în aer - mucegai.

ITM 3-45 zile

2 3 2

SARCINA DE MUNCĂ

SOLICITARE FIZICĂ

9. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

ITM 45-180 zile

3 5 4

SOLICITARE PSIHICĂ

10. Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt.ITM 3-45

zile2 6 3

11. Monotonia muncii.ITM 3-45

zile2 3 2

12. Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.ITM 45-180 zile

3 5 4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

13. Cădere de pe trepte prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare sau împiedicare.

ITM 45-180 zile

3 5 4

14. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.

ITM 3-45 zile

2 3 2

COMPORTA-MENT SOCIO

PROFESIO-NAL

15. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare).

ITM <3 zile

1 2 1

16. Lipsa de satisfacţie în muncă.ITM 3-45

zile2 3 2

17. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

ITM 3-45 zile

2 2 2

PERSONAL TESANIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

Page 6: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig. nr. 1)Locul de muncǎ nr. 1PERSONAL TESA

Nivel de risc global: 2,86

Page 7: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

Page 8: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun;F2 Suprafeţe sau contururi periculoase;F3 Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase (cutter etc.);F4 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.);F5 Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat; F6 Calamitǎţi naturale (seisme etc.);F7 Radiaţii de la videoterminal;F8 Microorganisme în suspensie în aer - mucegai;F9 Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;F10 Ritm de muncă mare cu decizii dificile în timp scurt;F11 Monotonia muncii;F12 Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală;F13 Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare;F14 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrareF15 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);F16 Lipsa de satisfacţie în muncă;F17 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

Page 9: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

Nr.crt.

FACTOR DE RISCNIVEL

DE RISC

MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAUDIMINUAREA FACTORILOR DE RISC

Nominalizarea măsurii

0 1 2 3

1.

F9.Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

4

-Respectarea regimului de lucru şi al pauzelor, mişcări de înviorare la perioade regulate de timp;-Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi mişcările foarte ample ale braţelor, trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a activităţii;-Selectarea personalului;-Instruirea personalului privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectării acestora;-Control medical la angajare şi periodic;-Scaun ergonomic pentru lucrul la calculator.

2.F12 Stres neuropsihic, suprasolicitare vizuală.

4

-În timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi;-Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii (sub formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului);-Video terminalele vor fi astfel amplasate astfel încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală sau artificială).

3.F13 Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare.

4

-Căile de circulaţie, inclusiv treptele şi scările fixe, trebuie să fie amplasate şi dimensionate astfel încât să asigure un acces uşor, sigur şi adecvat pentru pietoni fără a pune în pericol lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie (H.G. 1091/2006);-Curăţarea cu regularitate a scării de acces.

Page 10: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVELUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate, nivelul de risc

global (Ng) calculat conform metodei, are valoarea 2,86, încadrându-se în

categoria riscurilor mici (situate sub limita de acceptabilitate 3,5).

S-au identificat un numǎr de 17 de factori de risc, dintre care: 14 factori de

risc au niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 3 factori de risc depăşesc

aceastǎ limitǎ (fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru

care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor.

Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestor factori de risc sunt

necesare mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.

Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ

ponderea majoritarǎ a factorilor de risc proprii executantului cu 29,41 %,

mijloacele de muncă, mediul de muncă şi sarcina de muncă cu 23,53 % fiecare.

Page 11: Evaluare de Riscuri Personal Tesa1

SC …………………… SRLAdresa: ………………….

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ (Fig. nr. 2)

Locul de muncǎ nr. 2PERSONAL TESA

Nivel de risc global: 2,86